Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva / February, 2015

RĂSFOIRI: Dosarul D 4278, Vol. 1

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Documente

Dosare secrete...

Dosare secrete…

Documente transcrise în original…
Fila 21

Copie după adresa Presedintiei Consiliului de Ministri Nr. 628 756/941 către Directiunea Generala a Politiei Cabinet.

Cu onoare se face cunoscut următoarele:

  1. Prin raportul zilei de 18 Mai a.c. Prefectura Politiei Capitalei a raportat că un comisar (Gagiu Grigore) suprinzând un grup legionar în sedintă de cuib în Grădina Icoanei, a tras toate cartusele în vânt, spre a-i intimida pe legionarii rebeli, pentruca ulterior să fie bătut de acestia, fără a avea posibilitatea de a reactiona prin foc de revolver contra agresorilor.
  2. Cerând relatii Prefectura Politiei Capitalei raportează cu Nr. 102173 din 4 iunie a.c. că „aceasta fost solutia personală a comisarului Gagiu Grigore, care s’a dovedit a fi imprudentă”.
  3. Fată de aceasta situatie vă rugăm să binevoiti a comunica Presedintiei Consiliului de Ministri (serviciul central de informatii) dacă s’a semnalat acest caz tuturor autoritătilor si organelor politienesti din tară printr’un ordin general prin care să se arate imprudenta comisă de un politist, pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple asemenea cazuri.

Din ordin
Presedintelui Consiliului de Ministri

Ss General Steflea

(more…)

RĂSFOIRI: Dosarul D 8904, Vol. 1

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Documente

♦ Documente transcrise în original…
 Dosar D 8904/vol.1 (cota SRI 1463/1), “Note informative, note de filaj, rapoarte ale inspectoratelor regionale de poliţie şi ale Corpului Detectivilor privind activitatea P.N.Ţ. şi relaţiile cu Mişcarea Legionară. Declaraţii făcute presei de către Iuliu Maniu; extrase din presă”. Scurt: Activitatea PNŢ din anii 1938-1939.

(Extrase)
File 67-71

Memoriu trimis regelui de Maniu după asasinarea lui Armand Călinescu, condamnând atât asasinatul cât si represaliile împotriva Miscării

In această clipă de grea cumpănă se impune mai mult ca oricând ca Natiunea să fie unită sufleteste, să aibă încredere în ea însăsi si în legile tarii cari o pun la adăpost de surprinderi si arbitraj si să fie sigură că există înăuntru o ordine de drept, care îi asigură viata, onoarea, familia si averea;Secret

Toti am fost zguduiti de tragicul eveniment al asasinării primului ministru care nu putea să provoace în sufletul fiecărui om, decât un sentiment de repulsiune si condamnare categorică.

Tocmai acest sentiment, care stăpâneste unanimitatea Natiunei, ar fi putut servi ca isvor de reculegere sufletească si morală a opiniei publice si ca prilej de întărire a Puterii de Stat. Era momentul psihologic potrivit, provocat de revolta generala, isvorâtă din oribila faptă săvârsită în mijlocul evenimentelor atât de îngrijorătoare pentru Stat, ca să se facă repede justitie, aplicând făptuitorilor toată rigoarea sanctiunilor legale si să se rupă astfel cercul vitios în care se sparge viata publică. Opinia publică este îngrozită de vedenia ce i se înfătisează periodic; cetateni cari asasinează un prim ministru, organe ale Statului cari ucid la rândul lor pe făptuitori si pe adeptii lor, fără cea mai sumară judecată, si apoi alti cetateni cari drept răsbunare asasinează din nou un alt prim-ministru.

(more…)

RĂSFOIRI: Dosarul D 8908, Vol. 2

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Documente

Dosare secrete...

Dosare secrete…

♦ Documente transcrise în original…
Dosar D 8908, vol.2 (cota SRI 2162/2), “Afise electorale, declaratii, radiotelegrame, note ale Politiei referitoare la propaganda electorală si la incidentele de natură politică din preajma alegerilor din 1937”. Scurt: Propaganda electorală în anul 1937.

[NOTĂ: Corneliu Codreanu = CC, Corneliu Zelea Codreanu = CZC, Totul pentru Tară = TPT, Totul pentru tara = Tpt; orice loc în care apare altfel, va fi scris integral]

File 9-72

Declaratii ale diversilor martori indicând că cei care au spart vitrinele si ferestrele magazinelor si caselor evreiesti din Panciu, jud. Putna strigau: Trăiască Partidul Liberal. [alegerile din 37], în 21 Iulie 1937.

Fila 80, 84, 86, 112, 136, 142

Fotocopie

Fila 145

Nota telefonica, dela Inspectoratul Regional de Politie Craiova, Nr. 8121, 20 Noembrie 1937, orele 14.45


In Jud. Romanati sau depus listele electorale în următoarea ordine:

  1. National Liberali, în frunte cu Dl. Mircea Juvara.
  2. National Tărănisti, în frunte cu Ing. Stef. Mihăilescu.
  3. Liberali Georgisti, în frunte cu Dl. M.G. Sturdza.
  4. Taranisti Radicali, în frunte cu Dl. Gh. Marian.
  5. Partidul TPT, conpusă din: Stef. Atanasiu, Nicolae Totu, preotul Smărăndescu, Târnoveanu, C. Chiriţă si I. Drupu.

(more…)

RĂSFOIRI: Dosarul D 8847, Vol. 10

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri

Dosare secrete

Dosare secrete

Documente transcrise în original… 

Fila 22: Mandat de arestare nr. 480/1936 pe numele lui Alexandru Cantacuzino, acuzat că ar organiza o echipă pt a atenta la viata Lupeascăi.

PROCES VERBAL

Astăzi 19 Aprilie 1936
Congresul Asociatiei „Generatia Miscării Studentesti” întrunit la Bucuresti, înregistrează informatia pe care a primit-o privitoare la pregătirea unei noi actiuni de distrugere a miscării nationale prin arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu, chiar prin asasinarea lui, si prin disolvarea organizatiei „Totul pentru Tară”. Aceasta însemnează că jidovimea, masoneria si uneltele lor, vor să repete, sub o formă încă si mai gravă, atacul din iarna 1933-34 împotriva „Gărzii de Fier”, spre a dărâma si înmormânta cea mai puternică actiune nationalistă născută din opera miscării nationaliste dela 1922.

Informatia primită de către Congres, indică drept autor ai acestor criminale hotărâri nu numai iudeo-masoneria si pe politicianii ei, dar si anumite cercuri din jurul Palatului. Congresul tine să precizeze ca nu se gândeste nici o clipa să solidarizeze pe M. S. Regele cu aceste actiuni de distrugere a miscarii nationale dar este obligat a înregistra în întregime informatiile precise pe cari le detinem si care implică însăsi anumite cercuri de ale Palatului ca vinovate de initierea acestor monstruoase atacuri.

(more…)

RĂSFOIRI: FILE ŞI DOSARE SECRETE…

February 28, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri

Dosare secrete...

Dosare secrete…

Documente transcrise în original…

Dosarul D 8907, SECTIUNEA 4-a
Fila 23
9 Ianuarie 1933
NOTĂ

In seara zilei de 7 Ianuarie cor, într’un cerc restrâns de oameni politici între cari si fostul Director General CFR anume PRETORIAN, domnul NICOLAE LUPU seful partidului tărănist, a afirmat că, guvernul comite o gravă eroare prin arestarea în massă a membrilor GĂRZI DE FER, fiindcă va creia o atmosferă defavorabilă în opinia publică actualului regim si va înlătura chiar simpatia care si-a creiat-o în întreaga tară în urma atentatului.

Convingerea care si-a manifestat-o domnul Dr. NICOLAE LUPU este că din cauza acestor împrejurări guvernul va deveni o simplă jucărie în mâna opozitiei.

Fila 35

20 Ianuarie 1934

In cercurile ziaristice din Capitală se discută că D-nul Ministru N. Titulescu este acela care a cerut arestarea lui NAE IONESCU, directorul ziarului „Cuvântul”.

Se afirmă că D-l Ministru Titulescu s’ar fi exprimat că, până ce nu va fi arestat ziaristul NAE IONESCU, d-sa refuză să intre în guvern.

Deasemenea se afirmă că D-l Ministru N. Titulescu s’ar fi opus, de curând, la eliberarea lui Nae Ionescu.

(more…)

PLAIURI CODRENEŞTI de Andreia-Roxana Botiş

February 24, 2015 De: Garda Categoria: LA ORDINEA ZILEI

andreia-roxana-botisUlmeni, locul copilăriei mele, reprezintă lumea în care trăiesc împletindu-mi raţiunea cu elementele autentice ale culturii şi civilizaţiei româneşti, ale portului popular din zona Codrului, dar şi cu liniile melodice codreneşti, care-ţi deschid calea spre noi orizonturi. În această lume mirifică, plină de legendă şi istorie, am ales să-mi petrec şi anii adolescenţei, în calitate de elevă de liceu, mândrindu-mă cu valorile, principiile şi noile identităţi descoperite.

Zona Codrului se află la interferenţa judeţelor Maramureş, Satu Mare, Sălaj, este un ţinut cu un farmec aparte, din punct de vedere geografic, cu codri seculari ce se îngemănează cu câmpii mănoase, străbătute de râul Someş, care formează defileul cunoscut sub denumirea Strâmtorile Ţicăului, tocmai la intrarea dinspre satul Ţicău spre capitala administrativă a zonei – oraşul Ulmeni, dar această zonă poartă cu semeţie şi urmele dacilor liberi, recent fiind inaugurat Muzeul de la Oarţa de Jos, care are comori istorice de o valoare inestimabilă.

Biserica din Arduzel

Biserica din Arduzel

Această zonă etnografică prezintă numeroase enigme, dar şi valori istorice de o mare însemnătate spirituală. Voi prezenta câteva dintre aceste bijuterii ale plaiurilor codreneşti.

Biserica de lemn Arduzel a fost construită în anul 1650 la Gârdani, de credincioşii de aici. De acolo a fost adusă aici, la începutul secolului al XIX-lea. Pictura este aproape în întregime distrusă, doar pe iconostas se pot distinge figurile apostolilor şi a Mântuitorului.

Biserica de piatră şi lemn din Ulmeni „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” provine din Şomcuta Mare şi a fost reclădită în 1895, are un chivot din secolul al XVIII-lea, aurit, cu proeminenţe şi reliefuri florale şi cruciforme excepţional lucrate.

Biserica de lemn Buzeşti, datată 1799 prin inscripţie, este una aparte, deoarece construcţia ei a fost puternic influenţată de stilul baroc, fiind pictată în secolul al XIX-lea.
(more…)

RĂSFOIRI: Dosarul D 4277, Vol. 2

February 22, 2015 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Documente

Dosare secrete...

Dosare secrete…

Documente transcrise în original…

Fila 18
CAMERA DE SERVICIU

17 Mai 1945

NOTA TELEFONICA
NR. 1951 INSPECTORATUL DE POLITIE BUCURESTI
Catre DIRECTIUNEA GENERALA A POLITIEI Directia a 3-a

Raportam ca astazi 17 Mai a.c., organele de siguranta ale Chesturei Politiei Ploesti au descoperit si ridicat 2 depozite de materiale explosibile si incendiare, ascunse de elementele organizatiei legionare, in padurea Fruntea lui Văsii depe teritoriul com. Comarnic jud. Prahova, la 5 Km.Sud de Sinaia.

Investigatiunile continua si de urmare vom raporta.
INSPECTOR
ss. N. Georgescu
Transmite Stoiculescu

Stampila: Dir. Generala a Politiei, Arhiva Sigurantei, No. 06422, 18 Mai 1945, dosar nr. 19785.

COPIE
Depe telegrama semnata de mai multi locuitori din Timisoara catre PRESEDINTIA CONSILIULUI DE MINISTRI

Subscrisii parinti mame ai elevilor liceului Diaconovici Goga Timisoara, protesteaza contra arestarilor fiilor lor in ziua de 10 Mai crt. rugam respectuos eliberarea lor.

ss. Maria Dr. Osteanu, Victoria Giurgiu, Maria Col. Galgotzi, Ana Carje, Silvia Cosma, Vasiu Georgeta Elena, Juncu Cornelia Dr. Filip. (more…)

Ziarul “LIBERTATEA”, New York

February 22, 2015 De: Garda Categoria: Presa din Exil, PRESA LEGIONARĂ

image030 (more…)

February 22, 2015 De: Garda Categoria: VERSURI

image059

Ernest Bernea despre CĂDEREA OMULUI şi…

February 15, 2015 De: Garda Categoria: Restituiri

Omul încrezător în propriile sale forţe, ceea ce bine orientat poate fi rodnic, s’a risipit în diversitatea unei lumi de senzaţii şi aparenţe. Lipsite de un orizont spiritual cuprinzător, lipsit de profunzime, el este lipsit de discernământ şi putere de alegere. Natura intimă, şi mai ales sensul lucrurilor, îi scapă. e-bernea
Acest om se frământă zadarnic, în năzuinţa de a-şi creea un nou univers, deoarece el cade victimă unor aparenţe derutante şi tentaţiilor de tot felul. Universul spiritual şi uman ce trebuie astăzi creat din nou, un univers care să-i valorifice calitatea, nu se poate construi pe tehnică şi confort, cu atât mai puţin pe apetit.
Criza gravă de azi, care e în primul rând o criză a omului, dovedeşte neputinţa sa de a-şi reorganiza viaţa pornind numai de la date empirice, într’o lume ce pare că tinde la entropie, dar în ceea ce priveşte metodele, uzina nu-i poate da nici un răspuns în această problemă.
Criza de azi s’a produs prin intrarea a o seamă de noi elemente în istorie, dar mai ales prin dezertarea omului, a lipsei sale de răspundere în faţa istoriei. O nouă formulă de viaţă, o nouă scară de valori, un nou principiu generator pe marea linie a permanenţelor şi destinului uman care trebuie împlinit; iată de unde trebuie pornit.
(7.V.1966 – Bucureşti)
(more…)