Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva / July, 2013

Obligaţii ale şefului mişcării legionare

July 26, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Documente

Arhiva operativă Corneliu Zelea Codreanu – Vol. 17, pg. 105-106, Dosar Nr. 11784

Legi legionare cu privire la anumite obligaţii ale şefului mişcării legionare

Legea Ia. Este interzis şefului mişcǎrii legionare a face vizite cu caracter politic.

Legea IIa. Este interzis şefului mişcǎrii legionare şi şefului Partidului “Totul pentru Ţarǎ” de a face intervenţii la autoritǎţi pentru servirea legionarilor sau diverselor şi nenumǎratelor persoane care se perindǎ zilnic în vederea acestui scop.

Un şef de mişcare şi un şef de Partid legionar trebue apǎrat de toţi legionarii şi de lumea din jur, pentru a rǎmâne numai cu marile preocupǎri ale mişcǎrii, luptei şi ţǎrii şi pentru a-i feri de orice obligaţii, de orice naturǎ ar fi ele, faţǎ de oricine. El reprezintǎ idea de neatârnare a legionarului care trebuie pǎzitǎ ca pe cel mai scump tezaur. (more…)

Pedepsirea trădătorului Vernichescu de către Ion Moţa (Închisoarea Văcăreşti, 28 Martie 1924)

July 25, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Documente, Restituiri - Imagini

Asociaţia Studenţilor Creştini dela Universitatea din Iaşi

Asociaţia Studenţilor Creştini dela Universitatea din Iaşi – mesaj de solidaritate

(more…)

BIRUITORUL de Gen. Constantin Petrovicescu

July 20, 2013 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

biruitorulZiarul “Buna Vestire”, Anul IV – Seria II, Nr. 6, Sâmbătă 14 Septembrie 1940

AFIŞ - "Totul Pentru Ţară", 1937

AFIŞ LEGIONAR – “Totul Pentru Ţară“, 1937

Nazarinene, ai învins! (Julian Apostatul)

“Când l-am văzut pentru cea din urmă oară…” Aşa aş fi putut începe povestea!
Dar, din adâncul sufletului meu, plin până la revărsare de credinţa în biruinţa lui, s’a ridicat o aspră mustrare:
Pe acela, a cărui umbră stă astăzi de veghe la răscrucea destinelor neamului nostru, de l-ai văzut odată îl vei vedea totdeauna.
Trec anii! Să treacă!
Ce preţ mai poate avea vremea pentru acela care a depăşit-o?
Cu atât mai cuprinzătoare devine personalitatea lui, cu atât mai puternic îi auzim chemarea cu cât, de la cele patru vânturi ne vine numai vuet de luptă.
În zăngănitul de suflete dispreţuitoare de moarte, ale minunatei înmănuncheri legionare, această stană de piatră de care s’au zdrobit toate vitregiile se desluşeşte o supremă dorinţă: porunca!
O dă el!
Ascultaţi, în fapt de seară, când pământul ţării noastre e mângâiat de ultimele raze ale soarelui, când zvonul muncei încetează, ascultaţi cu grije, îi veţi auzi porunca. E numai una: Patria !
Constantin PETROVICESCU, General în rezervă
Bucuresti 13.IX.1940
Ziarul “Buna Vestire”, Anul IV – Seria II, Nr. 6, Sâmbătă 14 Septembrie 1940

AFIŞE – COMERŢUL LEGIONAR / “APEL CĂTRE TOŢI COPIII DELA 5 – 17 ANI”

July 18, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Imagini

Comertul

Comerţul Legionar

afis

Comerţul Legionar

Istoria orală – Interviu cu legionarul Nicolae Iţul

July 14, 2013 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Istoria orală

Semnul Legiunii...CASETA / ROLA NR. : C 275
NR. DE INVENTAR : 1325
DOCUMENTUL NR. : 984
REALIZATOR : Virginia Călin
DATA ÎNREGISTRĂRII : 9.06.95, Hunedoara
DATA COPIERII :
DATA PRELUCRĂRII : 1.09.95
TRANSCRIERE : Silvia Angelescu
DACTILO PC : Daniela Ursu
OBSERVAŢII : La înregistrare participă şi Dumitru Groza. Corectura transcrierii: Mariana Conovici
CONŢINUT :

Motivaţie pentru înscrierea în “Frăţiile de Cruce”

  • Exemplul din şcoală al elevilor buni la învăţătură
  • Uciderea a 3 legionari la Lugoj îl impresionează pe tânărul elev

Statul naţional Legionar – 6 sept. 1940 (more…)

“Ordin asupra organizărei muncitorimei creştine”

July 14, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Documente

Ordin

Ordin asupra organizărei muncitorimei legionare (1936)

Istoria orală – Interviu cu legionarul Dumitru Lungu (I)

July 12, 2013 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Istoria orală

Semnul Legiunii...CASETA / ROLA NR. : C 262
NR. DE INVENTAR : 1269
DOCUMENTUL NR. : 942
REALIZATOR : Virginia Călin
DATA INREGISTRARII : 1.07.95
DATA COPIERII :
DATA PRELUCRARII :
TRANSCRIERE : Octavian Silvestru
DACTILO PC : Daniela Ursu
OBSERVAŢII : Continuă pe caseta 266, Inv. 1276. Corectură Lavinia Ivaşcu
CONŢINUT : Interviu cu LUNGU DUMITRU

– Motivele pentru care Lungu Dumitru a intrat în Mişcarea legionară; doctrina legionară
– Lagărul de legionari de la Vaslui din 1939; uciderea de către autorităţi a 32 de legionari
– Tratative privind participarea legionarilor la guvernare în 1940
– Asasinatele legionare: N. Iorga şi Virgil Magearu
– Rebeliunea legionară în judeţul Prahova
– După 23 august 1944 – “Misiune” a intervievatului la Viena

 *

 Virginia Călin: Suntem în 12 iulie 1995 şi înregistrăm cu dl. Lungu Dumitru, fost membru al Mişcării Legionare având anumite funcţii care i-au permis să ştie multe despre perioada guvernării legionare şi despre evenimente extrem de interesante. Şi ca atare şi foarte interesante şi pentru Secţia de Istorie Orală a Radiodifuziunii. (more…)

Istoria orală – Interviu cu legionarul Dumitru Lungu (II)

July 12, 2013 De: Garda Categoria: MĂRTURII, Restituiri - Istoria orală

Semnul Legiunii...CASETA / ROLA NR. : C 266
NR. DE INVENTAR : 1276
DOCUMENTUL NR. : 942
REALIZATOR : Virginia Călin
DATA ÎNREGISTRĂRII : 17.07.95
DATA COPIERII :
DATA PRELUCRARII : 26.07.95
TRANSCRIERE : Octavian Silvestru
DACTILO PC : Daniela Ursu
OBSERVAŢII : Continuare a casetei 262. Corectură Lavinia Ivaşcu
CONŢINUT : Interviu cu LUNGU DUMITRU

– Întâlnirea cu Horia Sima la Viena
– Paraşutarea lui Lungu D. în ţară
– Organizarea unui grup de legionari în M. Ciucaş
– Arestarea legionarilor de pe Ciucaş
– Înţelegerea din Ana Pauker şi N. Pătraşcu
– Lungu Dumitru acceptă să colaboreze cu Securitatea

*

 Virginia Călin: Suntem în 17 iulie 1995 şi reluăm înregistrarea cu domnul Lungu Dumitru respectiv episodul călătoriei la Viena pentru a lua legătura cu Horia Sima şi a-i explica care este dorinţa generalului Avramescu. Deci, data trecută dv. aţi ajuns la Viena. Vă rog să reluaţi relatarea acestui episod.[1]  (more…)

AFIŞE LEGIONARE – “GARDA DE FIER”

July 11, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Documente, Restituiri - Imagini

AFIŞ LEGIONAR - "GARDA DE FIER"

AFIŞ LEGIONAR – “GARDA DE FIER”

(more…)

Comandanta Legionară Nicoleta Nicolescu

July 07, 2013 De: Garda Categoria: Restituiri - Documente, Restituiri - Imagini

ni

Comandanta Legionară Nicoleta Nicolescu, Şefa Cetăţuilor de Fete:
P R E Z E N T !

La 10 Iulie a.c. se împlinesc 74 de ani dela moartea de mucenică a camaradei noastre Nicoleta Nicolescu. Din spectrul atâtor ani care s’au scurs dela abominabila crimă venită la comanda verminei politice, suntem datori  să privim îndrăzneţi şi fără nici o şovăială, la viitorul pentru care, alături de atâţia alţii, s’a jertfit Nicoleta. Neamul se înalţă şi trăieşte prin jertfele fiilor săi. Inveşmântaţi în armura dreptăţii şi idealurilor sfinte care ne animă, rămânem nestrămutaţi în credinţa noastră şi păşim cu hotărîre, drepţi şi apăsat, în apărarea neamului de astăzi, sufocat de nevolnici şi de atâtea nedreptăţi ale “stârvilor” care-l îndreaptă tacit la sucombare şi pieire. Corneliu Codreanu scria cu literă de lege că “legionarii sunt oamenii unei mari credinţe pentru care oricând stau gata să se jertfească”.
Nicoleta Nicolescu, în această credinţă a înţeles să rămână până la sfârşitul vieţii ei pământeşti, dându-ne îndemnul şi explicaţia alăturată pe care a scris-o: “Şi să vrem camarade să dăm ţării acesteia o femeie mare, o femeie care nu şovăie, care călcându-se pe ea, închină tot: minte, inimă, voinţă, neamului ei. Îndrăzneşte tot pentru el şi moare pe redută cu gândul mereu înainte”. (more…)