Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva / June, 2011

Cum a fost răpită Basarabia, a doua oară, în 1940? de Eugen Şt. Holban

June 28, 2011 De: Garda Categoria: Românii înstrăinaţi

Jale si amar...

• 3.1.1938. Ambasadorul sovietic la Bucuresti, Mihail Ostrowski, adresîndu-se functionarilor Legatiei Sovietice, vorbeste deschis despre intentia URSS de a ocupa Basarabia.
   • 16.VI.1938. Ministerul Afacerilor Externe Sovietic face cunoscut legatiei române de la Moscova, ca el nu va mai accepta notele românesti in care vorbindu-se de Basarabia, se va folosi expresia “teritoriu român”. La fel nu va mai accepta expresia “fluviu român Nistru”, nici acela de “frontierã” si nici chiar acela de “grãniceri români”.
   • 20.VIII.1939. Printr-o telegramâ adresatã lui Stalin, Hitler acceptã proiectul pactului de neagresiune, care peste cîteva zile se va semna la Moscova.
   • 23.VIII.1939. Ribentrop si Molotov semneazã la Moscova, pactul de neagresiune. Pactul continea un protocol secret, care s-a desvãluit in 1948. Acesta prevedea la art.3: “In ce priveste sud-estul Europei, URSS subliniazã interesul pe care îl poartã Basarabiei. Germania declarã ca ea nu are nici un interes politic in aceastã regiune”. (more…)

Ansamblul “JOC” din Basarabia

June 26, 2011 De: Garda Categoria: MUZICĂ, VIDEO

Cele 2 Siberii ale deportaţilor din Moldova

June 25, 2011 De: Garda Categoria: Românii înstrăinaţi, VIDEO

Răzbunarea Artistului de Toma Vlădescu

June 18, 2011 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

Monumentul lui Vasile Lupu (azi în Orhei, Basarabia)

(pentru un monument de Han)

Ziarul “Buna Vestire“, Anul I, Nr. 180, Sâmbãtã 2 Octombrie 1937

Toatã lumea stie – …sau, din nenorocire, poate, toatã lumea încã nu stie – ceeace am fost nevoit odatã sã numesc «cazul Han», o rusine dar si un eroism asupra cãrora am astãzi un emotionant prilej sã revin.
Monumentul covârsitor care se ridicã acum in piata Ateneului, ca o aparitie, acest Vasile Lupu ireal de mult ASA cum probabil el n’a putut sã nu fie – umbrã sculptatã, istorie trãind… – privind din înaltul lui si din timp, ca sã sfideze par’cã sentimentul bovin al unei tãri incapabile de reactiuni, aceastã arãtare freneticã in bronz, de o vieatã… in care desigur artistul a pus-o pe a lui, mã invitã la un drum de amintiri, un lung popas de revolte si entusiasme pentru unul din cei mai siguri artisti cari trãesc azi printre noi.
Han e un strigat de eroism, in artã, – un imaterial minut de frumos, ofensat. Povestea lui mã doare aproape si azi, intr’o’ carne care par’cã e numai de suflet.
(more…)

Vrem sau nu misionarism? de Nicolae Bogdan

June 18, 2011 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

Grafica: Demian

Ziarul “Buna Vestire“, Anul I, Nr. 180, Sambata 2 Octombrie 1937, Bucuresti

Toatã lumea cu adevãrat cultã de la noi e de acord cã, fatã cu propagarea «idealurilor» iudaice în popor, – «idealuri» mercantile, materialiste, animalice, – fatã cu progresele bolsevismului si ale sectelor, avem nevoe de clerici militanti, de conducãtori spirituali plini de har si de sfântã ravnã de a propovãdui prin fapte eternele idealuri ale Mântuitorului. Constienti de aceastã nevoie, conducãtorii oficiali ai Sfintei noastre Biserici, au socotit oportun sã creeze formatiuni de misionari, special investite cu sarcina de a combate pe teren toate relele si toate iazmele veacului.
(more…)

DRAGĂ MI-E CĂMAŞA VERDE

June 16, 2011 De: Garda Categoria: VERSURI

CÂNTEC LEGIONAR DIN PRIGOANĂ (1941) 

Dragă mi-e cămaşa verde
ştiţi şi voi.
Când o îmbrac ce bine-mi şede
Semnul României noi.

 Simbol sfânt de biruinţă
L-am avea.
E oprit dar în credinţă
Şi în inimi am putea?

(more…)

Vlădica Visarion al Bucovinei sub semnul temeiniciei româneşti de Mircea Streinul

June 12, 2011 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

I.P.S.S. Mitropolitul Visarion

Ziarul “Buna Vestire“, Anul I, Nr. 179, Vineri 1 Octombrie 1937

Viata bisericească preocupã azi din ce în ce mai mult opinia publică – si găsim că interesul ei pentru realizările eclesiatice e bine-venit.
Intre Inaltii Prelati cu deosebită râvnă pentru prosperarea ogoarelor sufletesti ale Sfintei Biserici, numele Vlădicăi Visarion al Bucovinei s’a statornicit cu tãrie deosebitã. Si nici nu putea sã fie altfel – cãci ceeace a fãptuit acest chiriarh e cu adevãrat vrednic de cinstire.
Adus cu mare dragoste din asezãrile basarabene în solemna Bucovinã cu mânãstiri de omãt si cu plaiuri luminate de nenumãrate troite, I. P. S. S. Mitropolitul Visarion a hotãrît înfruntarea desmãtului cuibãrit comod în gospodãria Fondului bisericesc. A fost o luptã titanicã acolo, împotriva hidrei evreesti, care, cu concursul glicerinat al politicianismului local, tãia si spânzura în averea româneascã. (more…)

CĂPITANUL ŞI PROFESORUL de N. Andrieş

June 12, 2011 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

Ziarul “Cuvântul“, Anul XVII (Serie Nouã), Nr. 12, Vineri 25 Octombrie 1940

“Deutsche Allgemeine Zeitung” publicã un mare articol despre: “Garda de fier, legionarii si poporul român” în cadrul cãruia subliniazã „întâmplarea fericitã care a fãcut sã se întâlneascã in Legiune doi oameni”: Corneliu Codreanu si profesorul Nae Ionescu.
Gazetarul german a avut viziunea clarã a faptului.
Intr’adevãr! (more…)

SFÂNTĂ TINEREŢE de Mircea I. Goruneanu

June 12, 2011 De: Garda Categoria: Presa interbelică, PRESA LEGIONARĂ

 Ziarul “Cuvântul“, Anul XVII (Serie Nouã), Nr. 12, Vineri 25 Octombrie 1940

Foto: ziarul "Buna Vestire", 1 Oct. 1937

 Se vorbeste mult de tinerete de la o vreme încoace. Atât de mult încât ne cuprinde oarecum teama ca frequenta însãsi de circulatie a acestei idei sã nu fie tocmai simptomul lipsei de întelegere a noimei adânci închise in acest magic cuvânt.
   Sã fie oare vorba numai de tineretea “cronologicã”, de aceea care se mãsoarã dupã actul de nastere?
   Desigur cã nu. E vorba aici, mai presus de toate, de puterea de intuire, de prospetimea de trãire a actualului. Iar aceasta, desi legatã de primul înteles, depãseste limitele – adeseori complet irevelante – ale acelei „tinereti” ce se mãsoara cu anul sau ceasul. (more…)