Garda de Fier

"Cine n'a cunoscut şi n'a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbăţiei şi nici examenul credinţei, nu poate fi legionar". (C. Z. CODREANU)
Subscrie

Arhiva pentru ‘Anul Nou’

ANUL VECHI… de Nicolae Niță

December 30, 2016 De: Garda Categoria: Anul Nou, VERSURI

Anul Vechi, proptit de-o rază
Sus pe cerul înstelat,
Parcă nimeni să nu-l vază,
Sta trist şi îngândurat:

– Toată lumea, văd, petrece
Ca să ies din calendar
Şi să plec în noaptea rece
Alungat cu foc şi-amar…

În jur, stele lucitoare
Mici şi mari, sclipind cunună,
Într’o parte, Luna mare
Mai că vrea ceva să-i spună:

– S’a dus anu’ – zice Luna,
Cu un zâmbet scris pe față,
– Ce faci Anule acuma
Şi ce gânduri te agață?
(more…)

DE ANUL NOU – Teofil Lianu

December 29, 2015 De: Garda Categoria: Anul Nou, VERSURI

"Şi cu fluier de alun / Să ne fie Anul bun..."

“De cădeau peste pământ / Clinchețele de argint…”

Lui Leon Şandru

Nici un fulg de-omăt prin aer.
Plopii, caier lângă caier
Albi se ‘nşiruie departe
Ca ‘ntr’o zugrăvire ‘n carte.

Noi, mai mici decât acum
Ne luam în jos pe drum
Şi ‘ncepeam de la bunicul
Urătura cu voinicul
Ce mâna la fel ca noi
Plug cu doisprezece boi.

Şi când stelele dintâi
Înfloreau ca ‘ntr’un gutâi,
Hei, cu biciul de mătasă
O ‘ndesam mai înspre casă
Căci intra cu urşii ‘n sat
Noaptea ‘n vuiet de urat.

Stelele sunau şi ele
Prinse sus ca de podele
De cădeau peste pământ
Clinchețele de argint.

(more…)

P L U G U Ş O R (din folclor)

December 27, 2015 De: Garda Categoria: Anul Nou

"S'a sculat mai an / Bădica Trăian..."

“S’a sculat mai an / Bădica Trăian…”

„S’a sculat mai an
Bădica Trăian
Ş-a încălecat
Pe-un cal
Cu numele de Graur
Cu şaua de aur
Cu frâul de mătase
Cât viţa de groase
Şi’n scări s’a ridicat
Peste câmpuri s’a uitat
Ca s’aleagă loc curat

De arat şi semănat
Şi curând s’a apucat
Câmpu’ neted de arat
În lungiş şi’n curmeziş
S’a apucat într’o Joi
C’un plug cu doisprezece
Boi bourei
În coadă codălbei
În frunte ţintăţei.”

(more…)

MÂINE ANUL SE ‘NOIEŞTE…

December 31, 2014 De: Garda Categoria: Anul Nou, VERSURI

Uraţi, flăcăi, mânaţi, măi

“Uraţi, flăcăi, mânaţi, măi…”

Mâine anul se ‘noieşte
Pluguşorul se porneşte,
Pluguşor cu şase boi,
Pluguşor mânat de noi.

Boii, boii din’nainte
Cu corniţe poleite.
Boii, boii din mijloc
Cu corniţele de foc.

Boii, boii dela roată,
Cu corniţele de piatră;
Uraţi, flăcăi, mânaţi, măi,
Uraţi, flăcăi, mânaţi, măi.

P L U G U Ş O R
Mâine anul se’noieşte,
Dă-i Domnului, Doamne,
Pluguşorul se porneşte,
Dă-i Domnului, Doamne.
Şi’ncepem a colinda,
Pe la case a ura:
Câte flori sunt în livadă
Zile bune să vă vadă!
Câţi carbuni sunt în cuptor
Tot atâţia ani cu spor!
Şi să fie cu belşug
Pentru brazda de sub plug!
La mulţi ani cu sănătate
Şi s’aveţi noroc la toate!
(more…)

“PLUGUŞORUL”… ÎN EPOCA DE AUR

December 29, 2014 De: Garda Categoria: Anul Nou

“Roşie ne este steaua, / Noi strângem mereu cureaua”…

“Roşie ne este steaua, / Noi strângem mereu cureaua”…

Pentru nostalgici, dar şi pentru ceilalţi care au uitat ♦ Fragmente din câteva “pluguşoare” comuniste, care de obicei erau multiplicate până la sațietate în speluncile partidului şi în ziarele de partid, pe vremea când Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou se numeau “sărbătorile de iarnă”, cu alde Moş Gerilă & Co.

“…Unde bate inima ţării, fierbinte,
Şi unde drumul timpului duce’nainte.
La Comitetul Central comuniştii gîndesc
La binele tău, popor românesc.
Şi prin sufletul nostru de copii limpede trece
Lumina înaltă a Congresului zece…
Mîine vom creşte,
Vom fi în muncă eroi,
Cu minţi luminate şi cugetul stăpîn
Pentru etapele comuniste de mîine,
Aşa precum ne creşte partidul nostru comunist român.
…………………………………………………………………………………..
Ş’acum, copiilor cu suflet de văpaie,
Urăm tovarăşului Ceauşescu Nicolaie,
Din inimi către inima lui dreaptă,
Să ne ridice treaptă după treaptă
Spre comunism, spre visul mult rîvnit.
Şi sărutaţi-l că-i bărbat cinstit…
Biografia noastră şi a lui
Se împletesc în cugetul Partidului…”
(more…)

Aveţi zurgălăi? – PLUGUŞOR LEGIONAR

December 26, 2014 De: Garda Categoria: Anul Nou, PRESA LEGIONARĂ

Plugul nostru-i de oţele, Face brazda bucăţele...

Plugul nostru-i de oţele, / Face brazda bucăţele…

Aho, aho, boieri mari
Cinstiţilor gospodari,
Odihniţi, ori vă trudiţi
Ori cu somnul ne-amăgiţi
Ori plugăraşi nu doriţi
De vă cam posomorâţi!?
…………………………………
Daţi perdelele la o parte
De-ascultaţi şi-a noastre şoapte,
Apropiaţi-vă de perdele
Şi ascultaţi vorbele mele.
C’am venit să mai urăm
Nu parale s’adunăm
Ci obiceiul strămoşesc
Cu sfinţenie să-l păstrăm!
Viorele, clopoţei,
Trageţi hora măi flăcăi (hăi! hăi!)
………………………………….
(more…)

SORCOVA de Vasile Militaru

December 28, 2013 De: Garda Categoria: Anul Nou

Militaru Vasile

“Ca piatra de tare, Române, să-ţi fie / Călcâiul, pe toată omida din glie…”

Sorcova vesela, măi frate Române,
Ce sameni de veacuri ogorul cu grâne,
Pe unde tot ară cu plugul voinicii,
Să aibă de toate, la târg, veneticii!

Ca piatra de tare, Române, să-ţi fie
Călcâiul, pe toată omida din glie,
Când ea, pâinea albă, ţi-o fură din spice
Şi Neamul ţi-l bate cu-a foametei bice!…

Ca stânca, Române, să-ţi fie şi pieptul,
In luptă cu-aceia ce vor să-ţi ia dreptul,
Sau brazda străbună cu Vornici în ea,
Când toţi veneticii ar vrea să ţi-o ia!…
(more…)

CEASUL CEL MARE !… de Vasile Militaru

December 28, 2013 De: Garda Categoria: Anul Nou, VERSURI

O, Neamul meu cu plânsu ‘n gene şi vatra plină de suspine, –
Ceas mare, din eternitate, adânc azi bate pentru tine;
E poate ceasul cel mare prin care ţi-a fost dat să treci, –
Cu el venind: ori înălţarea, ori doborîrea ta pe veci!…
Amar de vremi, tu, Neam Român,
Ai încălzit năpârci la sân,
Şi n’ai ştiut că şerpii veniţi, încolăcindu-se pe tine,
Pe nesimţite – drept răsplată – ţi-or suge sângele din vine,
Şi’n ziua istovirii tale, – când ei vor fi puternici foarte,
Să-ţi curme răsuflarea toată, pe veci să te cufunde’n moarte!…
Azi te-ai trezit, dar ai în faţă
Un mare şi cumplit balaur
Ce vrea pieirea ta din viaţă, –
El stând pe-al ţării tale aur!…
Asemeni smeului din basme, – ca din a vijeliei surle,
Balaurul ce te pândeşte, azi a ‘nceput grozav să urle,
Să nu te mişti din amorţirea în care-i place să te vadă,
Ca, astfel, bestia să ‘nghită cât mai uşor plăcuta-i pradă!…
(more…)

PLUGUŞORUL (I-II)

December 28, 2013 De: Garda Categoria: Anul Nou

Mâine anul se ‘noieşte,             Câte frunze în frunzar,
Pluguşorul se porneşte,            Atâţi bani în buzunar.
Pluguşorul cu doi boi                Câtă trestie pe casă,
Mânaţi măi, hăi,                         Atâţia galbeni pe masă.
Hăi hăi hăi.                                   Hăi hăi hăi.
(more…)

D’ALE CUI ACESTE CASE (din jud. Ilfov)

December 28, 2013 De: Garda Categoria: Anul Nou

D’ale cui aceste case?
D’ale cui aceste case?
Florile dalbe
D’ale cui aceste case?
D’asa’nalte minunate (bis)
Prin afară văruite (bis)
Prin năuntru zugrăvite.
Zugrăvite visuri scrise (bis)
Visuri scrise, mese ‘ntinse.
Dar la masă cine şade (bis)
Sade gazda cestor case.
Nu şade ci mi se’nchină. (bis)
C’un pahar de vin în mână.
Mâna dreaptă pe-o găleată (bis)
Din găleată ce răsare?
Busuiocu popilor, (bis)
Izma creaţă’a babelor.
Şi rugii unchieşilor (bis)
Şi rugii unchieşilor.
Trandafir flăcăilor. (bis)
Şi scaeţii fetelor.
Florile dalbe.

Notă – După primul vers al fiecărei strofe, se zice: Florile dalbe