CÃRTI LEGIONARE
S U F L E T   S I   G Â N D   L E G I O N A R

    DESPRE VIATA NOASTRĂ

de Ion Veverca

Colectia "Omul Nou", Salzburg, 1952

Nu cred să fie pentru noi, cei tineri, o întrebare mai stăruitoare, azi, ca aceea a întelesului vietii noastre. Când începem noi, într'adevăr să fim? Când putem sti unde se sfârseste partea noastră? Astea mi se par mie cele doua datorii ce ni le-am luat, dela început, asupra noastră si cari, fără îndoială, ne cer nespus de mult, atât de mult că numai prin ele noi ajungem să ne lămurim ce este al nostru si ce ne este dat sa stim.

Dela început trebuie să aflăm că, nu e cu putinta să răspundem cu totii în acelas fel. Dar asta nu inseamnă, de bună seamă, că nu ne e dată o posibilitate de a ajunge acolo. Fiindcă sunt fapte date care închid în miezul lor -mai presus de noi- taina trecerii noastre prin lume. O încercare de a desprinde întelesul acestor fapte ne va putea arăta calea de urmat.

Lucrurile stau, după credinta mea, astfel. Noi nu suntem stăpâni pe viata noastră si nu putem face cu ea ce vrem. Nu ne putem juca cu soarta noastră. Dar nu numai atât. Noi nu putem fi nici in afară de viată. Avem o cale anume -care, grea sau usoară, trebuie urmată până în ceasul din urmă. Asa a fost hotărît. - De aci credinta că noi suntem predestinati pentru ceva. Asupra noastră zace o mostenire de îndeplinit.

Noi începem să fim abia în momentul când pricepem ca nu putem trăi singuri in lme.Când marturisim a crede: în Dumnezeu si în rânduiala lumii Sale. Când urmăm cuvântul Său. A fi, înseamnă recunoasterea acestei legături tainice a vietii tale cu însăsi isvorul credintei. Asadar credinta, în Dumnezeu în primul rând.

Pe Dumnezeu nu e cu putintă însă a-L cunoaste singur. Nu ti-e dat tie a-I deslusi marginile. Dumnezeul ti se desvăluie prin neamul tău. Deci numai prin mijlocul unei rânduieli care te cuprinde si care e mai presus de tine. Inteles viata ta are numai atunci când e crescutã din nădejdile si focul legăturii acesteia cu viata vesnică a neamului. Asadar credinta în neamul tău si în vesnicia sa.

Ce ne arată aceste lucruri? Ne anunta, mai întâi, că fără credintă omul nu are cuprins. Si apoi, că fără neam omul nu poate ajunge nicaieri. Asta e intreaga conditie a vietii noaste.

Neamul nostru al românilor, din grija lui Dumnezeu pe care o poartă fată de rosturile creatiunii sale, isi cauta, azi, radăcinile sale originare de viată, pentrucă printr'o intoarcere la fiinta proprie sa-si îndeplineasca, insarcinarea ce i-a fost dată. Faptul este atât de cuprinzator încât toata viata noastră se asează alături. Stim noi să urmăm cu totii calea cea dreaptă? Iată întrebarea ultimă. Din cele spuse nu mai rămâne nici o indoială că aci stă toata cheia vietii noastre, a tinerilor. A crede si a participa istoric la soarta neamului romanesc.Vom putea însemna ceva dacă renuntăm la bunurile noastre si dacă inlesnim, cu pretul vietii, cauza cea mare a neamului. Căci asta ni-e soarta. De a fi purtătorii unui destin al neamului; de a purta pe umerii nostri nădejdile si sfortarile istoriei. Stradania noastră de a framânta tot ce avem mai bun pentru o cât mai luminoasă deslegare, este singura putintă, de a avea un rost in lume si de a merge pe linia de fortă a destinului.

Si să nu ne plângem de conditii prielnice. Fiindcă, de bine de rău, Dumnezeu nu ne-a uitat. Noi stim bine că istoria noastră românească o face acum insusi mâna aceasta Dumnezeească. Cei tineri nu putem cu adevarat crede decât asa. Asta inseamnă insă mult. Inseamnă natia care se regaseste. Adică totul.

Rămâne doar să vedem ce se alege, cu viata noastra a fiecăruia.

 

SENSUL ROMÂNESC IN LUME

 

Căile unui neam pot fi cuprinzătoare, legate de o prezentă firească si trudnică, si întâmplătoare. Ritmul istoric se fixează în neam: uneori firesc, uneori nefiresc. Existenta nu e reală întotdeauna. Neamul poate fi călăuzit de adevăr; dar nu numai de adevăr. Adeseori drumul este o eroare - neamul: dus în eroare.

Temeiurile vietii românesti ascund două putinti: trăinicie si păcat; expresivitate, în etnic, prin crestere organică, inexpresivitate, în lume, prin înstrăinare, folosind isvoare străine. Drumurile aduc adevăr si eroare: cuprins si necuprins.

Istoric si real, calea româneasca de azi e incă întâmplătoare: continuă păcatul instrăinării. In intentii ca si in realizări, este stăpânită de formule apusene. De aceea, nu este legată de o valabilitate. Neamul românesc este călăuzit, prin ea, spre continuturi primejdioase. Existenta româneasca nu creste din ceeace a realizat trecutul origimr; si nu aduce un adevăr; nu indeplineste o soartă. Ea cuprinde o renuntare, o acceptare a momentului. Lucrul acesta dovedeste că, ritmul istoric nefiresc, e fatal: nu există cumpănă in hotar; neamul este dus in eroare.

Un neam nu poate trăi insă in eroare. Drumul rătăcirii este un pacat. Eroarea este pentru neam pierderea centrului său de sustinere: pribegie si rătăcire - moarte. A fi pe drumuri streine inseamnă a nu crede in soarta ta, in posibilitatea ta de a fi: si de a realiza; inseamnă a nega destinul si unicitatea istorică. Astfel, un neam care trăeste în eroare, este un neam pierdut. Este covârsit de greul vremii.

De fapt, starea de azi a vietii românesti, nu indică decât lipsa ei de sens, lipsa unui inteles lăuntric: o luptă de mentinere prin moarte. De nicăeri nu vezi ivindu-se seninătate luminată istoric, nici echilibru, nici credintă. Un neam stă să se prăbusească.

Cineva, opreste totusi această prăbusire. Din dragostea nealterată si creiatoare, înlesneste drumul revenirii: caută o reactualizare în adevăr. Căci sensul natiei creste din sensul lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit fiinta natiei ca să aducă în lume o a numită insarcinare. "Vremile si anii sunt pusi in puterea lui Dumnezeu" si nici un neam nu-l scapă din un sens - nu în timp, care e fără valoare ci vedere. Există in lume adevărul fundamental, ca: inaintea omului stă Natia si inaintea Natiei, Dumnezeu.

Putinta natiei românesti de a fi si de a avea in vesnicie, si deci in lume si cer - sta in implinirea Cuvântului lui Dumnezeu. "Pentru că a păzit cuvântul răbdării Mele, si Eu te voiu păzi pre tine de ceasul ispitei, ce va să vie peste toată lumea, ca să ispitească pre cei ce locuiesc pre pământ". Orânduită pentru o anumită soartă, românimea este chemată să realizeze adevărul, prin ceeace i s'a dat la inceput Ea prezintă o anumită virtualitate a creatiei ceresti.

Dar ce inseamnă a implini cuvântul lui Dumnezeu? A rătăci pe poteci străine? A promova răul? A implini cuvântul lui Dumnezeu inseamnă a fi in orice act si orice gest un simbol in har: o unitate de simtire si cunoastere. A crede intr'o soartă si a căuta un sens. "Celui ce crede, i se vor da lui toate; si viata de veci". Aceasta inseammă că fiecare neam este chemat să aibe un crez al sau, este sortit să trăiască ursita sa proprie. Dumnezeu cheama in Impărătia Sa toate popoarele cu un dar si o misiune aparte.

A asculta cuvântul lui Dumnezeu înseamnă pentru natia românească a trăi prin isvoarele sale, a desprinde din trecutul său un semn călăuzitor, a nu fi decât ceeace îngădue sufletul si pământul românesc. Vigoarea unei natii se cere ruptă in Europa si indreptata spre România.

Sensul românesc in lume inseamnă putinta Românilor de a trăi prin ceeace este al lor: de a fi Români (în cultură si civilizatie), de a se mântui in calea sufletulul, de a-si justifica viata pe căi proprii. Aci stă semnificatia noastră: de a prezenta ideea românească ca o unitate fată de Dumnezeu; de a creia cu această unitate valori de legătura ale pământului cu cerul.

Orientarea pe aceste baze a vietii românesti exclude putinta "sincronismului" formelor sociale. A fi Român inseamnă, a putea trăi intr'o lume românească, adevărată; a avea un rost in comunitate. Căci omul nu are semnificatie prin el; ci cu semenii săi prin comunitatea natională.

Civilizatia străină, nu poate fi introdusă in cercul vietii noastre, dacă nu are puncte de contact si putinti de adaptare. Fiindca nimic nu e mai trist si mai coplesitor decât a trăi in imprejurări asemanătoare cu acelea ale Exchimosilor, cari in locul imbrăcămintei locale au imprumutat pe cea europeană - degerând de frig. Civilizatia străină nu ne poate interesa decât în măsura în care păstrează echilibrul lor genic. Ea este distrugătoare în genere.

Pentru cultura străină ni se cere aceiasi pozitie. Cu nici un pret nu ne putem însusi valorile unei culturi străine. Din acest punct de vedere, ele nu ne interesează. Ne interesează doar ca puncte de plecare, ca posibilităti de fecundare. Gândurile si adevărurile străine nu ne pot folosi decât ca pretexte pentru gândurile si adevărurile noastre. Sensul românesc cere o cultură realizată pe cont propriu; cu adevăruri, intrevăzute in sbucium si trăire adevărată. Aici se cere partea noastra de gând si simtire; experienta spirituală realizată in margini locale. Nu cunostinta abstractă si doctorală; ci adevăr viu, chinuit, destăinuitor.

Sensul românesc în lume pune astfel problema unei infătiseri noui a cadrului nostru sufletesc si geografic. Avem: ideea unui drum personal, generator si idea unei prezente locale organice. Viziunea ultimă cuprinde unitatea românească în cer si pe pământ.

Se cere spiritualitate, cultură, civilizatie românească. Viata noastră pretinde margini etnice si hotare sufletesti nealterate, originare.

Există deci posibilitatea de a fi si de a ne regasi: e drumul spre adevăr. A crede in adevăr înseamnă a astepta un sens. Sensul românesc e în adevăr si vine dela Dumnezeu.

Intre adevăr si eroare, căutăm adevărul. Eroarea ne copleseste: e a diavolului. Adevărul ne înviază: e harismatic.

Asteptăm venirea omului românesc!

 

PENTRU OMUL ROMÂNESC

 

"Din fundul sufletului tău isbucneste glasul secular al neamului tău".

Lumea nouă românească se va implini in ziua venirei omului românesc.

Nasterea sa e conditionată.

Când in pragul nădejdilor vom recunoaste omul cu infatisare luminată, apropiat de duhul pamantului, cu bucuria sufletului regasit: atunci se va redeschide drumul acestui neam, neam al răbdării si nădejdii. Asa, uneori, la inceputul veleatului, se iveste aceiasi impărătie a naivului, apropiat de vrajă, nu indepărtat: după ruptura cea mare.

Omul românesc este o vestire, un hotar. El este chemat să infătiseze on drum: revenirea la caracterul secular al neamului; si apoi, sa aducă un isvor de viată: simtul omului originar, omul dacic, pretuitor al sufletului nemuritor. Aci, se intrevede piatra vietii românesti ce va să fie. Nimicitor al insusirilor coplesitoare, omul acesta caută o dăinuire firească: năzuieste pentru realizarea unui cuprins istoric adevărat, conturat de ethosul local. Astfel omul românesc nu cuprinde, dar presupune realizarea firească sensului românesc in lume. El este o punte a istoriei: o integrare. Deaceea omul romanesc - care este românesc fiindca sintetizează suflul românescului, conditionează cadrul lumei noastre viitoare; este un hotar, un inceput.

Incercările de renastere românească, dorită convulsionar astăzi, vor rămâne zadarnice, dacă nu presupun omul nou, omul românesc, care sa le sustină cu crezul si viata sa. Noi, cei tineri, nu putem avea un alt ideal si o altă chemare; dincolo de formule si teorii ni se cere să pregatim venirea omului românese: care aduce sentimentul etnic fată de viată si lume. Problema omului românesc este pentru noi problema de căpătâi, care, înainte de programe, se cere înlesnită prin trăire, jertfind sânge si suflet.

 Omul românesc? Ce este omul românesc?

Nu putem sti precis care este infătisarea intimă a omului românesc - fiindcă el va fi abia: nu este cuprins in datele de azi: va apare conturat abia mâine, dintr'o răsturnare. Inlesnită de necunoscuta orânduială a lui Dumnezeu. Omul acesta nu va fi insă desigur cel de azi; nici nu va cuprinde sentimentul său fată de viată si lume. El va infătisa, mai mult, ceeace vor zămisli vremurile, prin voia Celui de Sus. Dar va fi si ceeace vom înlesni noi prin realizarea si cresterea noastră. Adică, creatie si trăire: creatie prin voia Celui de toate le face; trăire prin noi cei de azi, care cunosc această voie creatoare.

Omul românesc va anunta o nastere. Dar nu numai atât.Va anunta si un apus: apusul omului singur si îngâmfat, omul care n'a crezut si n'a cunoscut taina neamului: omul contemporan, egoist, cosmopolit, ateu. Aparitia sa va hotărî o cale spre ceeace a ramas neatins în însusirile primare ale fiintii românesti: cuprinderea în echilibrul religios si învingerea abstractizării si mecanizarii. Nu va fi subjugat de anarhia interioara; va fi cu constiinta cadrului cosmic, pornind dela perspectiva imediată a vietii, reîntors spre experienta faptelor si spre datele trăirii.

Deaceea, omul românesc va fi o înviforare a instinctului titanic de renastere: o tragica imbinare pentru cuprins sănătos, in cadrul organic. El adastă vitalitatea tarănească a românului, crescut la munte si la ses: păstor si plugar. Nu doreste realizarea în timp - crede în nemurirea sufletului. Cresterea sa e mai mult pentru ceasul judecătii din urmă.

Nicicând nu-i veti recunoaste omului românesc slăbiciunea vointei si a demnitătii: nu va sti să fie supus mlădierilor unduioase de trestie. Dintr'o bucată îi va fi cugetul - încrezător în demnitatea misiunii pământesti. Va sti să se integreze ierarhiei transcende: nici când apropiat conspiratiei, disciplinat în nediscutat cadru social .

Presimtim, mai mult, aceste insusiri cu care se va prezenta omul românesc; nu putem recunoa ste nici icoana vie, nici nădejdea ultimă. Ceea ce musteste in noi tulbure din adânc, ne căznim a împrumuta imaginei acestui om nou. Prin curmezisul nostru recunoastem svonurile ce-l anuntă.

Cel ce se va sti om românesc nu va complica desigur geneza valorilor; nici nu va avea dimensiuni complexe. Ca o izbucnire de brazdă, va recunoaste doar centre de orientare, care vor directiona faptele si gândirea.

Deasupra: cerul, credinta intr'o realitate care nu este a fi înteleasă prin mintea sa. 

La mijloc: neamul românesc, forta colectivă care împărtăseste sens si semnificatie realã. 

Jos, la stânga: pământul stramosesc, cu izvorul vietii si al traiului de toate zilele, împărtăsind prietenia si lupta cu realitatea înconjurătoare.

Jos, in dreapta: casa, familia,cu bucuriile si nădejdile reculegerii, cu mângâierea părtasului de viată si încrederea celui din leagăn.

Omul romanesc va fi, fără indoială, de natură verticalã: cladit pe suport religios. Va crede dintr'o nevoie lăuntrică, imediată. Nu vrea rătăcire în bătaia vântului si nici siguranta stâpânirii sale în lume. Existenta lui Dumnezeu în mântuirea omului prin Christos, cel ce a învins moartea, este pentru el realitatea imediată, grija de recunoastere a zilnicei strădanii de comuniune cu vesnicia. Omul românesc va crede fiindcă axa sufletului său nu va încerca reazim, în lipsa tainei suprafiresti. A fi înseamnă a crede: a participa integral în isvorul vietii supreme. Dumnezeu este realitatea unică: scop si temeiu.

Putinta omului romanesc de a fi nu este însă izolată; nu este cuprinsă în singurătate si orgoliu: este ecumenică. Prezenta comunitătii nationale recheamă viata ierarhică a trăirii prin suflul neamului. A fi om românesc înseamnă a fi pătruns de realitatea neamului tău: a fi dispus oricând să mori pentru dăinuirea sa. Tu nu-ti apartii tie: deasupra ta este natia, este ideea si prezenta romanească. Inaintea omului stã natia si înaintea natiei stă Dumnezeu.

De aceea, constiinta legăturii vesnice cu natia presupune acceptarea unei subordonări si a unei discipline suprapersonale. Omul românesc nu poate fi las si nu poate întelege o viatã fără mantuire natională. Deaceea tot ce poate dori mai adânc omul românesc este să asigure, cu viata sa, libertatea si neatârnarea politică a natiei românesti. El se vrea războinic, viteaz, bine asezat trupeste, sănătos, plin cu demnitatea cinstei, uneori mândru si netânguitor: om cu simtul realitătii si cu constiinta datoriei. Din această cauză se lasă de egoism, de compromis si slugărnicie: se dăruieste unui ideal eroic.

Ca să afirme vigurozitatea rasei si virtutile ei cardinale, omul românesc va căuta prietenia si căldura pământului strămosesc, apropierea de duhul tarinei si a colnicului. El se vrea tăran, aplecat peste toiagul ciobănesc sau peste truda sapei si a plugului, refuzând tot ce vine din lumea îmbâcsită a orasului cosmopolit. Vrea să rămână in general om necărturar dar nealterat, viu. Nu doreste să cunoască viata din cărti si nici sa-si formuleze un cosmos doct. Vrea judecată directă, crescută pe o trăire sufletească reală - chinuită, revelatoare.

Lângă vraja pământului stă cultul casei si al familiei, cu seninătatea reculegerii, cu bucuria odihnei, cu plinătatea nesigurantei. Omul românesc îsi cere viata lângă intimitatea acestei familii, alături de părtasul vietii sale si de aceea care îi continuă mostenirea. Familia este astfel o unitate adică, care singura exprimă sentimentul plinătătii, al vietii si al cresterii.

Omul acesta românesc ne înfătisează singurul prag spre o lume românească adevărată. In simbioza firii sale musteste virtutea sensului românesc în lume. El conditionează renasterea românească ce se asteaptă. Este singura posibilitate de a învinge prăpastia si eroarea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, nu este o nadeide, un dor, este o cerintă, o hotărîre. Ne vom prăbusi dacă nu se va ivi omul care să prezinte firea, viata, sbuciumul românesc ca expresie a unui destin unic, ca o justificare a prezentei românesti în lume. Deaceea omul acesta este oarecum predestinat. Il cerem fiindcă ni-l revelează Cel din voia căruia existăm ca neam. Acolo, sus, s'a hotărît despre omul românesc.

Adevărat: Al simtim în noi. Căci noi cei tineri din această cauză ne găsim tulburati, din această cauză clocotul nostru e fără răgaz. Arderea noastră ne spune taina unei vieti noi, dorurile ne răzbesc lumina deslusirii. Destinul omului românesc ne arată ca tineretul este o nadejde hotăritoare. Noi, sau suntem vestitorii omului românesc sau nu suntem niciodată!

Inteleasă astfel chemarea noastră, două sunt putintele de înfăptuire.

-întâi, de a ne strădui zi de zi, să ne însusim virtutile cardinale ale omului românesc întrevăzut;

-al doilea, de a transforma si a pregati corpul nostru social pentru omul românesc.

 Astfel ni se cere tuturor să fim sau să devenim:

-oameni de actiune, care să afirme o vointă neclintită si un curaj fizic;

-oameni morali, care să fie stăpâniti de simtul cinstei, al onoarei, de simtul răspunderii si al curăteniei;

-oameni de experientă, cu disciplina neînfricată a muncii, hotărîti pentru eforturi, cu anumită mândrie si neatârnare;

-oameni realisti, cu întelegere fată de cele ce se petrec in jurul nostru si deci cu simtul prezentei nealterate.

Scopul ultim să ne fie năzuinta de a ne regăsi centrul de sustinere în crestinism si de a inlesni o lume românească care să traiasca, pe isvoarole sale autohtone.

Dumnezeu si Natia românească!

Ni se cere, pe de altă parte, curătenia corpului social românesc:

-lupta împotriva occidentalizării si a mecanizării burgheze a vietii noastre; 

-inlăturarea elementelor străine care demoralizează si continuã distrugerea omogenitătii si vigurozitătii blocului etnic;

-intoarcerea la isvorul tărănesc si la organizarea sătenească a vietii.

In felul acesta, omul românesc nu va întârzia să se ivească, si nu va întârzia să se împlinească nici lumea nouă românească, atât de mult dorită si întrevăzută. Se va regăsi un neam ce se caută zadarnic.

Dar încă odată: nimic nu se va face pentru renasterea românească dacă îndărăt nu stă omul care să o sustină cu crezul si viata sa. Căci asa a rânduit Dumnezeu lumea: să nu fie nimic fără voia si cuvântul Său si nimic fără omul ce le intrupează.

 

CALEA RENASTERII NOASTRE NATIONALE 

 

Existenta în istorie a fenomenului românesc presupune o pozitie de viată în conformitate cu destinul lumii - cuprinzând si limitând datele destinului ce îi este anume hotărît. Căci există o solidaritate si o dependentă istorică, în care destinul neamului îsi prinde firul devenirii sale cu ritmul vietii mondiale. Taina lumii, podoabă a lui Dumnezeu, ascunde si atrage "drumul" local - îndeplinind o armonie de început.

Această solidaritate istorică ridică azi, în constiintta noastră, imperativul renasterii nationale. La îndemnul fortelor ascunse ale devenirii, ne resimtim înviforati pentru un sens al neamului. Creste deodată în adâncime istoria românească: în cursul istoriei lumii.

Ritmul unui drum convulsionar si acea sumbră viziune escatologică o resimtim în jur si o vedem întrupată în întreaga realitate mondiala. Mersul lumii se recunoaste tulburat în limitele sale initiale. Este, parcă, un Semn de Sus, dat pentru toti, că "cer nou si pământ nou" se va arăta, că "cerul cel dintâi si pământul cel dintâi au trecut si marea nu mai este".

Starea neamurilor si putintele lor de devenire recunosc, acum, o limită care presupune hotărîrea cea nouă. Eforturile si încercările nãzuiesc hotarele lumii acesteia. Adevărul "Ierusalimului celui de sus" înmuguresste în sufletul tuturor, asteptând ceasul "când se va sterge toată lacrima dela ochii lor".

Fată cu această realitate - înnoitoare de gând si de suflet - nimic nu pare mai plin si mai luminos decât tendinta generală spre "ecumenism national". Semnul zodiei este plin cu îndemn spre aceasta integrare în realitatea natiei, cuprinzătoare si de scmnificatie transcendentă.

Neamurile îsi caută valentele. Incep a-si recunoaste misiunea specifică în lume; se apleacă în a regăsi soarta lor, rânduitã sus în cer. Neamurile cresc, acum, din nou, din grija si dragostea cu care Stăpânitorul lumii rânduieste crugul vremii.

Fiecare neam însă se gaseste într'o pozitie specială a momentului si fiecare poartă cu sine un drum si-o istorie trecută - de care este răspunzător. Din această cauză fiecare îsi are local său aparte si problemele sale specifice, cărora este dator a le da deslegare. De felul cum va întelege acest lucru atârnă continutul istoriei sale viitoare,

Trezit pentru o nouă misiune si integrat în duhul căutării de sine, neamul românesc îsi caută, prin noi cei tineri, participarea la ritmul istoriei. Eforturile spre o renastere natională le resimtim ca o chemare ce vine din adâncul dăinuirii. Nevoia nu o stim ca fiind intâmplătoare ci ca o revelare în noi a misiunii si a datoriei suprafiresti. Este o participare solidară la manifestarea vointei lui Dumnezeu spre a rândui cetatea cea sfântă: "Ierusalimul cel nou", despre care Sfântul Ioan Teologul spune că a vãzut-o "pogorîndu-se dela Dumnezeu din Cer, gătită ca o mireasă împodobită bărbatului său".

Suntem, astfel, astăzi, în marginea aceluias hotar, chemati de ritmul istoric, spre a ne rândui o viată nouă si spre a ne tălmăci în forme firesti rostul. Problema renasterii noastre nationale ne pune în fată problema vietii noastre: situatia particulară si constiinta drumului specific.

Desigur, une este situatia si problematica în apusul Europei si alta la noi în România. Diferenta este de cadru istoric si de pozitie spirituală. Noi nu putem să ne plasăm in calea renasterii noastre nationale - solidară in ritmul vietii - din punctul de vedere italian de pildă, sau german. Pentrucă pentru noi problemele sunt altele si altul drumul ce trebuie urmat.

In apus problema ecumenismului national se pune pentru a salva forta ratiunii, ca existentã unică în lume, dela prăbusire - datorită unei civilizatii coplesitare si datorită unei culturi ce a stilizat omul, reusind a-i da o înfătisare abstractă, nefirească. Sentimentul general încercat în Apus este acela al istoriei negatoare de sens, al formelor distrugătoare de viată. Prin "mecanizarea" vietii, prin trecerea treptată la "automatizarea" spasmodică , prin "materializarea" neumană si dureros împlinită, lumea Apusului a ajuns firesc la usa prăbusirii, la constiinta secătuirii toturor fortelor vii, la ceeace, în termeni de profet, unul din ei a numit "declinul Occidentului". Acolo se simte o moarte în rădăcinile de sustinere ale omului, o anchilozare a tuturor fortelor sufletesti, o stârpiciune anuntată în scepticism si dispret nihilist. Deaccea pozitia Occidentului fată de escatologia istorică presimtită ca înmugurind pretutindeni - este aceea a unui efort colosal de protestare împotriva mortii organice, de regăsire în mistica fortei si a violentei, de reîntoarcere la datele biologice primare: încordată crispare de a arunca tot balastul cultural si civilizatoriu, pentru a prilejui ivirea unui tip nou, nealterat, viguros. Aici este vorba de lupta intre viată si moarte, de un proces de autodistrugere - acel "Untergang" torturant si plin cu nostalgiile "paradisului pierdut".

Pozitia Occidentului fată de ritmul istoric convulsionar îsi are astfel marginile sale particulare si o grije proprie. Cursul pe care l-a urmat istoria acestei părti din lume a adus realităti ce au crescut si s'au împlinit si împotriva cărora se încearcă eforturi de convingere. Sbuciumul mussolinian si strigătul hitlerist tălmăcesc procesul unei lumi agonice, efortul neuman de a scăpa din ghearele mortii, dorind o auroră si un început încã neexistent si neîmplinit. Nu este vorba de un drum oarecare ci de un drum ultim, de o istorie incercata, cu date noi, cu isvoare noi, cu pretexte noi, căutând posibilitatea dăinuirii.

In această pozitie, teama ecumenismului national din Apus este firesc a fi aceea a "activismului disperat", a strigătului crispat împotriva îndoielii coplesitoare, a nebuniei si a efortului prometeic. Este viziunea iadului si nostalgia raiului.

Problema renasterii noastre nationale e cu totul alta: atât prin cadrul istoric pe care-l infătisează cât si prin pozitia spirituală proprie. Având o istorie cu totul distinctă in realitatile fundamentale, si fiind aplecată în sbuciumul nefiresc, România nu ne oferă tabloul unei vieti covârsită de mecanizare, materializare sau atomizare, nici duhul abstractizării esentiale si al sterilizarii intelectuale. Starea sa este nu de "împlinire" a unei istorii ci de "intrare", deabia deacum încolo in marginile unei istorii. La noi nu se pune problema unoi morti organice si nici a unei secătuiri printr'un proces ascensional firesc, ci accea a regăsirii în datele proprii, a renuntării la ceeace nu ne apartine - la trăirea prin altii si cu valorile altora. Pozitia noastră cere o revenire la isvoarele autentice, la o integrare în destinul ce ne-a fost hotărît: o constiintă a unicitătii existentei noastre în lume. Deaceea nouă nu ni se cere protestare impotriva mortii, fiindcă suntem în esentã vii, nesecătuiti, ci renuntare la lucrurile moarte, pe care ni le-am însusit dela altii: efort de a arunca tot ce ne este străin, de a refuza tot ce nu a crescut organic. Problema ce ni se pune nu este de a tipa impotriva fortelor împlinite si de a căuta o învingere, ci accea de a ne regăsi in  apele noastre de a afirma romanismul ca o entitate unică de viată, căutând a creia o istorie plină cu efortul si sbuciumul nostru. Pe când în Apus problema care se pune este aceea a renuntării la ei însisi, pentruca au atins ultimile margini, la noi problema este dimpotrivă accea a renuntarii la Apus, pentru a putea fi noi însine. Diferenta este de evolutie istorică si de cadru spiritual.

In fata acestei situatii cu totul particulare în care se găseste problema renasterii noastre nationale, tema ecumenismului national românesc îmbracă forma sa specifică de chemare la viată proprie. Noua nu ni se cere strigătul si efortul prometeic al omului fără suport axal, ci încordarea de a refuza ceeace nu ne apartine: grija de a ne integra într'o istorie conturata de ethosul local, aducând toată măretia unei natii care stie de o misiune anume în existenta sa pământească. Astfel noi nu ne putem opri nici la Stat, si nici la rasă, ci trecem dincolo, la credinta în sufletul nemuritor, continuând mostenirea dacică si în sensul crestin al unei lumi ascultând voia celui de Sus. Dar dacă aceasta este pozitia si calea renasterii noastre nationale, este evident ca ea nu poate cuprinde problema ancorării în sfortarea Apusului si nici solidarizarea cu năzuintele întrevăzute. La noi este vorba de un ecumenism rational care să "integreze" o natie, si nu să o solidarizeze împotriva unei morti firesti. Deaceea între miscarea natională româneasca si miscarea natională apuseană nu pot să existe identităti si nici idealuri comune. Căci dacă miscarea noastră natională ar cuprinde aceste identităti, ea ar fi o parodie si ar lucra impotriva momentului istoric.

Iată de ce calea renasterii noastre nationale - în solidarizare cu ritmul istoric. răscolit prin voia Celui Atot-puternic,- este calea noastră proprie, personală si unică. Renasterea natională românească năzuieste să restabilească românismul in apele sale si că creeze un sens românesc in lume.

 

DECE VOM INVINGE?

 

Vom învinge nu fiindcă stăpânim viata cu tineretea si vointa noastră, ci fiindcă suntem predestinati. Noi nu facem voia noastra, ci suntem din acei care urmăm soarta ce ni s'a dat. Fapta noastră nu este o luptă pe cont propriu, ci lucrarea unei asezări tainice care ne-a hotărît chemarea în lume. Noi suntem instrumentul acestei asezări; ne punem în slujba procesului - nu suntem rânduirea lui.

Dar fapta noastră este, deaceea, consfintită - este cuprinsă în indeplinirea si isbânda luptei.

Doua idei centrale reactualizează puterea noastră de a avea sau de a nu avea un rost: constiinta permanentă ca neamul românesc are o misiune a sa in lume si renuntarea la noi, jertfirea pentru realitatea neamului.

Răscoala sufletului nostru cuprinde răscoala unui suflet national care se vrea stăpân in asezămintele sale. Cine nu pleacă dela adevărul unicitătii vietii românesti si nu se simte solidar cu drumul reactualizării valori lor originare este străin de procesul studentesc pentru regăsirea romanească.

Fapta noastră a studentimii românesti, se asează in istoria neamului ca o faptă unică, atat prin drumul nasterii sale cât si prin îndatorirea ce o are de a aseza din nou românimea în granitele vietii organice. Noi nu ne facem din crezul nostru o idee si crezul nostru este: ideea vietii pe care cineva mai presus de noi ne-a arătat-o. Luptãm pentru o Românie nouă fiindcă în noi această Românie există ontologic. Noi purtăm în fapta noastră grija lui Dumnezeu care ne-a creiat neamul. Nu fapta noastră ne-a dat misiunea, ci misiunea ne-a creiat fapta, prin care abia noi întelegem că avem un rost. Procesul faptei noastre recheamă legătura noastră cu o vointă care nu este a noastră si care ne transcende. Noi nu suntem prin noi, ci prin ceeace este vointă revărsată în constiinta noastră.

Drumul pe care-l ia fapta noastră este acela al jertfei, al mortii pentru crez. Noi stim că indeplinim e chemare a noastră prin faptul mortii. Nu fiindcă dispretuim viata pur si simplu, ci fiindcă atunci când ni se cere moartea, noi murim în constiinta vesniciei, rămânând deasupra noastră crezul în nemurirea sufletului pe care-l purtau cu ei strămosii nostri si pe care noi îl regăsin viu în toată fibra simtirii noastre.

Dar moartea, noastră este moartea pentru izbânda crezului.Ceeace presupune ca noi nu ne regăsim în moarte disperarea; ci granitele vietii românesti noui. Noi avem constiinta cã această glie românească închide pe strămosi si că Romania nouă se încheagă din legătura cu firea strămosilor si cu mărturia vietii lor si a obiceiurilor lor locale si autentice. Cauza studentimii românesti este regasirea natiei în apele sale firesti, afirmarea existentei românesti ca o unitate de simtire si de asezare în lume. De aceea, moartea care ne-o aflăm în aceste înprejurări se închide cu aurori si nu e niciodată mai plină de vesnicie. Căci jertfa noastră nu înseamnă moarte, ci nastere. Inseamna nasterea noastră cea adevărată si prologul României ce va să fie.

Faptele studentimii române vin să consfintească si să reînnoiască de fiecare dată legătura cu jertfa trecutului, să-si însusească mostenirea si să dinamizeze constiinta colectivă pentru misiunea cea mare. Noi ne regăsim unitatea rostului nostru în ceasul în care ne repunem mărturia pentru solidaritatea faptei. Vesnic e atunci în noi drumul dintre cer si pământ. Acest drum stabileste între fostii luptătorii si studentii de azi acea comuniune aproape mistică care arată că miscarea studentească e una si că aceasta miscare va fi singură în stare, cu toate trădãrile, să duca la o istorie românească.

Slujitori ai unui destin, noi studentii români afirmãm un crez de viată natională, desăvârsim o luptă începută acum 15 ani si credem în îzbânda cauzei noastre, fiindcă e a unui neam si e hotărîtă de Sus.

Izbânda noastră este dată în crezul nostru, iar lupta noastră cuprinde renuntarea noastră la noi. Fapta noastră este o misiune.

Noi credem într'o istorie românească!

Ion VEVERCA 

 

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE