INTRODUCERE ÎN TANTRISMUL SECRET

de MIRCEA ELIADE

 

 TANTRISMUL a fost ultima descoperire făcută de stiinta occidentală în materie de spiritualitate indiană. Dacă RELIGIA VEDICĂ, BRAHMANISMUL si BUDISMUL sunt cunoscute si studiate asiduu în Occident, de mai bine de un secol, studiul TANTRISMULUI este un "nou-născut". Numai o parte din textele TANTRICE au fost editate, foarte putine au fost traduse, iar analiza critică, istorică si filosofică a doctrinelor si procedeelor TANTRICE este abia la începuturile sale. În prezent, putem spune că nu există o lucrare de ansamblu asupra TANTRISMULUI, în timp ce găsim o multime de excelente monografii asupra RELIGIEI VEDICE, BRAHMANISMULUI si BUDISMULUI. Oare de ce tine această întârziere sau, mai bine zis, această neglijentă a indianismului occidental? În primul rând, considerăm că însăsi structura TANTRISMULUI - fenomen dificil de înteles pentru un occidental care nu a pătruns încă suficient de bine celelalte mari sinteze, anterioare, ale spiritualitătii indiene. TANTRISMUL este, prin urmare, ultima creatie a Indiei. În el se concentrează, se întrepătrund si se fecundează reciproc toate traditiile spirituale autentice ale Indiei, de la cele mai vechi ritualuri VEDICE, până la cea mai recentă mistică VISNUITĂ.

 Dar această surprinzătoare concentrare de multiple traditii nu este sincretism. Este vorba aici, fără îndoială, de o nouă sinteză si putem spune chiar că aceasta este cea mai grandioasă creatie spirituală a INDIEI post-BUDISTE. Primii savanti occidentali, care au abordat textele TANTRICE secrete, nu si-au dat seama, la prima vedere, de importanta acestei miscări spirituale. Pe de o parte, ei nu dispuneau încă de o cunoastere precisă a doctrinelor, a tehnicilor si, mai mult, nu dispuneau de anumite tratate secrete TANTRICE; pe de altă parte, ei au judecat cam pripit si superficial literatura TANTRICĂ, cu prejudecătile unui occidental al secolului al XIX-lea: s-au indignat în fata a ceea ce ei numesc "harababură" si "vorbăraie confuză" aparent prezentă în textele TANTRICE, considerându-le ca o adunătură plictisitoare de tehnici absurde ori puerile; apoi, ei au mai fost indignati în fata mai multor aspecte, la prima vedere aberante, ale procedeelor TANTRICE, fiind în primul rând socati de anumite practici sexuale stranii, pe care le-au interpretat "AD LITERAM" si pe care, din ignorantă, le-au confundat cu vulgarele orgii care pot fi întâlnite uneori în INDIA si peste tot în lumea arhaică. Nu foarte curând a început să se înteleagă că aceste practici secrete nu sunt deloc vulgare si că nu pot fi "despărtite" de un foarte mare interes filosofic. Timp de mai multe generatii, datorită ignorantei, OCCIDENTUL a considerat TANTRISMUL drept o luxuriantă si periculoasă degenerescentă a spiritualitătii indiene. Până de curând, doar a vorbi despre TANTRISM era considerat ca ceva de prost gust. Cred că actualmente avem dreptul să ne împotrivim acestei prejudecăti care, pe scurt, reflectă mentalitatea pozitivistă si excesiv moralizantă a europeanului mijlociu la sfârsitul secolului al XIX-lea. Fiind vorba de un fenomen spiritual oarecum străin de traditiile noastre si, prin urmare, dificil de înteles si de asimilat, TANTRISMUL reprezintă o nobilă si cutezătoare creatie a spiritului indian; fără îndoială, acelasi spirit autentic care ne-a dat UPANISADELE, BUDISMUL si VEDANTA. Din punct de vedere al structurii, nu există nici o întrerupere de la UPANISADE la TANTRISM. Datele problemei au rămas aceleasi, ele rezumându-se în ambiguitatea "realului" si în iluzia dualismului. Ceea ce este schimbat sunt mijloacele de rezolvare a acestei probleme clasice a gândirii indiene: ele nu constau numai în cunoasterea metafizică promulgată de UPANISADE si de VEDANTA, ci fac să intervină si tehnicile yoghine; altfel spus, instrumentele cele mai sigure pentru cucerirea realului. Termenul "TANTRISM" este, în sinea lui, destul de vag. Cuvântul TANTRA - literal "urzeală" - semnifică, printre altele, "teorie", "doctrină", "sistem". Este dificil de precizat când acest termen a luat, în sanscrită si în limbile vernaculare indiene, sensul particular pe care îl posedă astăzi. De altminteri, TANTRISMUL BUDIST are un nume special, VAJRAYANA, iar TANTRISMUL HINDUIST era cunoscut în Evul Mediu mai mult sub numele de SAKTISM, SIVAISM si SAHAJA. Ceea ce numim în mod obisnuit TANTRISM nu se lasă prea usor definit în câteva cuvinte, căci există o multitudine de scoli si de curente TANTRICE, în perpetuă osmoză: totusi la o analiză atentă apar, în primul rând, cele două mari traditii: TANTRISMUL BUDIST, VAJRAYANA si TANTRISMUL HINDUIST.

 În ciuda faptului că există atât de multe ramificatii, secte si scoli, câteva principii comune stau la baza fiecăreia dintre nenumăratele forme de TANTRISM. Vom expune în continuare numai aceste principii fundamentale. Din punct de vedere istoric, literatura TANTRICĂ BUDISTĂ, în spetă VAJRAYANA, începe să se afirme la începutul secolului al VI-lea e.n., dar numai între secolele al VIII-lea si al IX-lea INDIA întreagă, BUDISTĂ sau BRAHMANISTĂ, a căzut sub stăpânirea a ceea ce putem numi "moda TANTRICĂ". Însă aceste probleme, legate de datele istorice, sunt departe de a fi în întregime elucidate. Principiile si metodele TANTRICE se întâlnesc în cadrul câtorva scoli BUDISTE încă înainte de secolul al VIII-lea, iar savanti foarte distinsi cred că pot să fixeze începuturile literaturii TANTRICE în secolul al II-lea e.n. După cum se vede si după cum se întâmplă mereu în INDIA, ceea ce pare, la prima vedere, nou în TANTRISM este, în fapt, destul de vechi. Practic, nu există aproape nimic în TANTRISM care să nu se găsească deja, într-o formă mai mult sau mai putin elaborată, în RELIGIA VEDICĂ, în BRAHMANISM sau în BUDISM. De exemplu, secretul initierii si al doctrinei revelate este VEDIC; ritualurile constituie o trăsătură distinctivă a BRAHMANISMULUI; meditatiile si contemplatiile apartin domeniului PANINDIAN al sistemului YOGA; iconografia si panteonul sunt la fel de bine BUDISTE ca si HINDUISTE; fiziologia ocultă este la baza disciplinei HATHA-YOGA; mistica erotică nu este necunoscută în textele BRAHMANICE etc. Chiar si când este vorba de un element religios ce nu apartine în mod cert religiei VEDICE si BRAHMANISMULUI, cum ar fi prezenta predominantă a Marii Zeite sau ETERNUL FEMININ, acest element, clar nearian, este autohton si arhaic, el reprezentând aportul fundamental al spiritualitătii aborigene, anariene, la spiritualitatea HINDUSĂ. Astfel, în ochii unui neavizat, TANTRISMUL dă impresia unui amestec de vechi traditii, când în realitate, el este o prefacere totală a tuturor acestor elemente, fiind de fapt o sinteză făcută în vederea satisfacerii nevoilor religioase si filosofice ale hindusului din epoca modernă. Expresia "nevoi religioase si filosofice" trebuie să fie înteleasă în spirit indian, si semnifică, înainte de toate, aspiratia de a rezolva problema suferintei si ignorantei si de a obtine, cu orice pret, iluminarea supremă, care echivalează cu eliberarea, îndumnezeirea si beatitudinea. Cît priveste sintagma "epoca modernă", noi o întelegem în sensul lui KALI-YUGA, "epoca întunecată", ce a început de mai mult timp si al cărei sfârsit, conform traditiei indiene, nu e foarte îndepărtat. Un număr mare de texte TANTRICE precizează că doctrina lor a fost revelată de către Zeită, sau ETERNUL FEMININ, special pentru folosul omului modern, omul lui KALI-YUGA, adică a omului sceptic, inert si decăzut. Din acest punct de vedere, putem spune că, în ciuda faptului că este atât de hulit, TANTRISMUL reprezintă doctrina si tehnicile spirituale traditionale cele mai adaptate conditiilor si nevoilor acestei epoci crepusculare. Din acest motiv, în TANTRISM se recunosc elemente arhaice, HINDUSE, BUDISTE, a căror valoare specific TANTRICĂ, le conferă o cu totul altă dimensiune. Pentru a simplifica expunerea noastră, vom aminti în continuare principiile si tehnicile TANTRICE, nu în ordinea importantei lor, nici în cea a revelării lor în cursul initierii, ci vom tine cont, în primul rând, de câteva trăsături specifice, pe care vrem să le punem în mod special în valoare. Ca orice doctrină veritabilă, TANTRISMUL este revelat în mod unic, printr-o initiere a discipolului de către maestru. Îmbelsugata literatură TANTRICĂ nu cuprinde nici un comentariu cu privire la adevărurile secrete revelate direct de GURU. Adevărata doctrină, care este secretă, se transmite mai ales prin viu grai, de la om la om; tradus literal, "din gură în gură" (VAKTRAT VAKTRANTARAM) cum spune KULACHUDAMANI TANTRA. "Secretul trebuie să fie bine păzit de "pacu", sau cu alte cuvinte de "ignoranti", de neinitiati, afirmă acelasi text. TANTRICII trebuie să facă mereu distinctia între sensul "exterior" (BAHYA) si sensul "interior" (ADHYATMIKA) al unui text; primul sens este literal, al doilea este totdeauna ocult. Pentru un asemenea motiv, o parte considerabilă de texte TANTRICE, având legătură cu procedeele secrete, este redactată într-un limbaj ascuns, SANDHYA BHASHA, un "limbaj crepuscular", devenind, prin urmare, tocmai din această cauză, aproape ininteligibilă fără ajutorul unui initiat. Caracteristica acestui "limbaj crepuscular" este multivalenta semnificatiilor. Se pune deci problema utilizării cheii exacte, pentru a putea descifra sensul precis al procedeului propus. Căci, în acest limbaj obscur cu dublu sens, o stare de constiintă este adeseori exprimată printr-un termen erotic, iar terminologia fiziologică este bogată în valori cosmologice. Astfel, "lotusul", simbol metafizic prin excelentă, este interpretat în limbajul secret, ca BHOGA (uter, matrice). "Trăznetul" ("Săgeata de fulger"), VAJRA, semnifică LINGA, dar si CUNYA, vidul beatific metafizic. O venă descrie, la fel de bine, un "organ mistic", o postură yoghină sau o stare specială de constiintă. Prin urmare, texte, în aparentă având un caracter pur speculativ, au în realitate o semnificatie ocultă erotică si invers. Iată, ca exemplu pentru prima categorie, un vers din DOHA-KOCA (după SHAHIDULLAH): "Imobilul înglobează gândirea de iluminarea în ciuda prafului care-l ornează. Vedem sământa lotusului firesc pretuită în propriul corp." Comentariul sanscrit explică acest vers în felul următor: dacă în MAITHUNA, adică în uniunea sexuală transfiguratoare, fără sfârsit, CUKRA (sperma) rămâne fără a fi emisă, simultan gândul rămâne si el imobil. Iată în continuare un al doilea exemplu. Un vers din TANTRATATTVA ne asigură că, dacă: "Bând, bând, bând mereu noul, cădem la pământ, si dacă ne ridicăm si bem din nou - eliminăm riscul unei existente viitoare", adică obtinem eliberarea supremă. Comentariul spune: "În timpul primului stadiu al lui SATCAKRA SADHANA (tehnica yoghino-tantrică de stăpânire a celor sase centri nervosi numiti CHAKRA), neofitul (SADHAKA) încă nu poate să-si suspende suflul pentru un timp suficient de lung, care suspendare singură i-ar permite să practice concentrarea si meditatia (prevăzute) în cazul fiecăruia dintre acesti (sase) centri. El nu poate, prin urmare, să retină KUNDALINI în SUSHUMNA (vena mistică yoghină) dincolo de capacitatea sa de a-si retine suflul (KUMBHAKA). De aceea, el este obligat să revină pe pământ - adică în MULADHARA CHAKRA (care se găseste la baza coloanei vertebrale si care este centrul "elementului pământ"), după ce a băut ambrozia celestă. Neofitul trebuie, prin urmare, să practice acest exercitiu de nenumărate ori, iar printr-o practică atentă si continuă, cauza unei noi existente (dorinta) este definitiv îndepărtată" (de aici rezultând eliberarea). Ne dăm seama, după aceste două exemple, de marea dificultate de a întelege perfect sensul ocult al unui text TANTRIC. În foarte multe cazuri se remarcă faptul că s-au luat toate măsurile pentru a-i rătăci pe neinitiati. Trebuie să adăugăm că natura însăsi a disciplinei TANTRICE obligă pe autorul unui text să întrebuinteze SANDHYA-BASHA, "limbajul crepuscular". Căci o initiere tantrică se îndeplineste urmând diferite nivele bine conturate. De asemenea, anumite scoli TANTRICE nu practică decât foarte rar si numai în situatii exceptionale, procedeul uniunii amoroase ceremoniale - în timp ce în alte scoli, cu precădere în SAHAJYA, initierea si iluminarea este bazată pe MAITHUNA. Totusi, lucrările acestor scoli diferite sunt utilizabile pentru orice scoală TANTRICĂ. Căci adevărata revelare este aceeasi, fiind obtinută cu ajutorul unei MUDRA YOGHINE sau al unei NAYIKA; cu alte cuvinte, ea poate să fie atinsă la fel de bine cu ajutorul unei femei sau chiar direct cu ajutorul gândirii. Pentru ilustrare, semnalăm că este gresit să se interpreteze (în sens TANTRIC - n.t.) termenul DOMBI, care înseamnă "spălătoreasă", prototipul unei femei frumoase, vitale si foarte senzuale din casta inferioară. Nu ne îndoim însă că în multe din orgiile TANTRICE în care toti participantii îsi controlează energia sexuală, femeile de castă inferioară, frumoase, vitale si senzuale, joacă un rol iluminator bine definit. Pe când în tratatul secret DOHAKOCA, DOMBI semnifică NAIRATMA, inexistenta sinelui, sau chiar CUNYA, "vacuitatea". Un text ca acesta: "O, DOMBI! tu esti toată numai fericire!... Unii spun că esti teribilă si coplesitoare, dar mai ales înteleptii te retin la pieptul lor... O, DOMBI! nu este nimeni mai senzuală si mai fermecătoare ca tine..." - poate fi interpretat ca referindu-se la o experientă amoroasă reală sau ca la o experientă spirituală extatică provocată de brusca revelare a vacuitătii universale. Această ambiguitate cu privire la structura experientei, o reîntâlnim în toate celelalte procedee TANTRICE. Se constată, de asemenea, o permanentă întrepătrundere a diferitelor nivele vibratile ale realului. Mai exact, TANTRICUL se sileste să se ancoreze, la început, în concretul imediat - si să îl transfigureze mai târziu; cu alte cuvinte, el urmăreste să trezească energiile binefăcătoare cosmice adormite în toate obiectele si fiintele umane pregătite care îl înconjoară. Din această cauză, initierea si tehnicile TANTRICE acordă o maximă importantă icoanelor, statuilor, obiectelor rituale (YANTRAS, MANDALAS, vase, flori, tămâie etc.). Dar aici este totdeauna vorba de transfigurarea acestor obiecte si de revelarea inefabilă a veritabilei lor esente, care este, inutil să o repetăm, o esentă cosmologică divină. Pronuntarea corectă a sunetelor de rezonantă sacre, MANTRAS sau DHARANI - a căror semnificatie ascunsă si pronuntie sunt revelate de GURU în diferitele grade ale initierii - dobândeste în TANTRISM un rol capital. Aceste formule de punere la unison, aceste sunete orale sau mentale, formate uneori din onomatopee sau din silabe complet ininteligibile, devin un "vehicul" eficient în vederea concentrării. Un text canonic ca SADHANAMALA nu ezită să exalte puterea cu adevărat nelimitată a acestor "sunete secrete de consonantă". "Există oare ceva care să nu se poată face prin intermediul diferitelor MANTRAS, dacă acestea sunt emise si aplicate conform regulilor?" MANTRA LOKANATHA, printre altele, poate anula definitiv cele mai mari păcate, iar MANTRA EKAJATA este atât de puternică încât, în acelasi moment când se pronuntă, omul este la adăpost de orice pericol si atinge întelepciunea si sfintenia lui BUDDHA. Toate SIDDHIS-urile, puterile paranormale, indiferent de care natură ar fi ele - de la succes în dragoste până la realizarea accelerată a mântuirii - sunt cu usurintă obtinute prin asemenea sunete secrete MANTRAS. Eficacitatea nelimitată a MANTRAS-urilor este datorată la ceea ce în realitate sunt MANTRAS-urile, sau cel putin pot deveni printr-o emisie, permitând fiintei să intre în rezonantă cu focare ascunse sau cu "obiectele" pe care le reprezintă. Astfel apare evident că fiecare fortă inteligentă cosmică si fiecare grad de sfintenie posedă o BIJA-MANTRA, un "sunet subtil" care este "sământa", "suportul" sau, mai bine zis, fundamentul lor. Repetând cu consecventă, interiorizat conform regulilor, această BIJA-MANTRA, practicantul initiat îsi însuseste foarte repede esenta sa ontologică si astfel se contopeste într-o manieră inefabilă, concretă si imediată cu PUTEREA COSMICĂ, cu starea de sfintenie etc...

 MACROCOSMOSUL întreg, cu toate planurile si modurile sale de existentă, se manifestă într-un mare număr de MANTRAS; Universul este sonor, asa cum este si cromatic, formal, substantial etc... O MANTRA este un "simbol" al energiei subtile, secrete în sensul arhaic si primitiv al termenului; cu alte cuvinte, ea este, în acelasi timp si "realitatea" simbolizată si "semnul" simbolizant. Între MANTRA-YANA TANTRICĂ si iconografie există o perfectă concordantă: căci, fiecărei stări spirituale si fiecărui grad de sfintenie îi corespund o imagine, o culoare si o literă specială. Meditând asupra culorii sau sunetului "subtil" (MANTRA) care îi corespunde, se penetrează prin rezonantă lăuntrică într-o anume stare de manifestare supraumană, care se amplifică în initiat sau care, cu alte cuvinte, se asimilează cu o stare yoghină, cu O MARE PUTERE COSMICĂ etc... Macrocosmosul, asa cum este revelat de conceptia secretă TANTRICĂ, este o vastă tesătură de forte si energii subtile misterioase, aceste forte fiind aceleasi cu cele care pot fi trezite si amplificate în fiinta si în corpul uman, prin tehnicile fiziologiei oculte. Conform cu aceasta KAULAJNANA-NIRNAYA ne învată cum trebuie să fie focalizate diferitele MANTRAS în CHAKRAS, "centrii" pe care fiziologia ocultă indiană îi situează în interiorul fiintei si corpului fizic uman. Uneori, MANTRAS-urile sunt precis fixate în unele părti ale corpului. Pentru a nu da decât un singur exemplu, redăm, din micul tratat HASTAPUJAVIDHI, editat si tradus de L. FINOT, o meditatie, gratie căreia degetele mâinii stângi sunt identificate cu cele cinci elemente subtile de bază si cu cele cinci divinităti si, în acelasi timp, ele sunt asociate cu cele cinci silabe mistice si cu anumite culori subtile, respectiv albă, galbenă, rosie, neagră si verde, fiecare dintre acestea, spune textul, fiind apoi "impuse" pe unghii. Aceste silabe reprezintă VAIROCANA, AMITABHA, AKSHOBHYA, RATNASAMBHAVA, AMOGASIDDHI, care sunt cei cinci DHYANA- BUDDHAS. O conceptie similară explică importanta acordată în TANTRISM iconografiei. Imaginile devin "suporturi" necesare ale meditatiei. O imagine trebuie să fie "vioaie", adică energizată si dinamizată, în final ea fiind asimilată în fiintă. Între iconografie, liturghie (orală sau mentală) si meditatia yoghină există o relatie organică. Imaginea, ca si sunetul de rezonantă (MANTRA) nu sunt decât un "vehicul" în concentrarea yoghină. În TANTRISM, concentrarea semnifică operatia prin care se construieste o imagine mentală a divinitătii si procesul de dinamizare a acestei imagini, sau altfel spus, "însufletirea" sa, transformarea si transfigurarea sa din simbol în experientă. Nu numai imaginile divine pot fi interiorizate, ci si realitatea sinelui, locurile de adoratie etc. KAULAJNANA-NIRNAYA, mai ales, dă recomandări cu privire la realizarea adoratiei dedicate simbolului iconografic al lui SHIVA, LINGAM-ul: prima floare care i se oferă acestuia este AHIMSA, în sens propriu ea înseamnă non-violentă; după aceea i se oferă revelarea si stăpânirea sinelui aspirantului, bunătatea, urmărirea idealului etc., pe scurt, se aspiră la trezirea si amplificarea anumitor virtuti indispensabile concentrării si practicii yoga. În acelasi text se recomandă să interiorizăm locurile celebre de pelerinaj; a le interioriza, înseamnă de fapt să le localizăm cât mai clar în corp, pentru ca să le punem în legătură cu diferite "vene" sau "nervi" ale fiziologiei oculte ce ne permite accesul la anumite FOCARE ASCUNSE din Macrocosmos. Această interiorizare nu se vrea însă niciodată o abstractizare. Corpul uman nu îsi pierde niciodată corporalitatea, dar, prin eficienta disciplină TANTRICĂ, corpul fizic se dilată la nesfârsit, se cosmicizează, iar o parte din substanta sa este transmutată în energie si astfel se transsubstantializează. Conditia obisnuită limitată fizică si fiziologică a omului profan este gradat depăsită, chiar abolită; activitătile senzoriale ating grade de rafinament si proportii halucinante, în urma nenumăratelor identificări ale organelor si ale functiilor fiziologice cu regiuni macrocosmice, cu astri, cu PUTERI COSMICE etc. Dar, repetăm, corpul fizic joacă un rol preponderent în TANTRISM si aceasta este cauza întâietătii acordate fiziologiei si experientei carnale. Din acest punct de vedere, TANTRISMUL poate fi considerat drept doctrina si tehnica prin excelentă a omului decăzut al lui KALI-YUGA. În epoca noastră, afirmă textele, ascetismul absolut si contemplarea exclusiv metafizică nu mai sunt aproape deloc capabile să rezolve problema dificilă pusă de conditia umană, care constă în descoperirea unor tehnici rapide si eficiente ce urmăresc a aboli suferinta si iluzia, pentru a cuceri libertatea spirituală si beatitudinea. Împotmolit în materie si scepticism, omul modern, omul lui KALI-YUGA, trebuie să-si înceapă ascensiunea pornind chiar de la această materie, fără ca vreodată să se îndepărteze de sursa sa vitală, care rămâne energia sa creatoare sexuală pe care el trebuie să o controleze perfect. Ascetismul indian vechi a redus corpul fizic la o enormă piedică. TANTRISMUL nu numai că regăseste si revalorifică corpul fizic, dar îi amplifică posibilitătile spirituale latente si îl consideră ca pe o conditie sine qua non a eliberării. "Fără un corp fizic armonios si plin de vitalitate", spune HEVAJRA TANTRA, "nu există beatitudine supremă.". "Fără un corp fizic sănătos si plin de vigoare, nu este nici perfectiune, nici beatitudine", afirmă la rândul său, SRI-KALACHAKRA-TANTRA. Iar în DOHAKOSHA SARAHA se scrie: "Aici, în propriul tău corp, se găseste GANGELE si JUMNA, PITHAS-urile si UPAPITHAS-urile. Nu am văzut nici un loc de pelerinaj si nici un loc de beatitudine comparabil cu corpul meu.". Un alt text vorbeste despre yoghinul KANNA, care "se bucură permanent în corpul său de o stare beatifică de non- dualitate." Importanta corpului fizic în TANTRISM este sporită de faptul că nu numai constelatiile zodiacale, astrele, locurile de pelerinaj, templele, zeii, Marile Puteri Cosmice si stările lor corespondente de sfintenie sunt cu precizie localizate în diverse organe mistice - dar aceasta (importanta) este totodată sporită si de principiile metafizice care, de asemenea, au focare miniaturale (analogice) ce se află în corp. Astfel, în anumite texte orientale secrete este mentionat că cele trei KAYA (corpuri) ale BUDISMULUI MAHAYANIC sunt localizate în cele trei plexuri (CHAKRAS). După BUDISMUL TANTRIC, PRAJNA, Întelepciunea Supremă, manifestarea Zeitei, sau ETERNUL FEMININ, se găseste adormită în regiunea lui MULADHARA CHAKRA (care se află localizată în si în afara corpului fizic, la nivelul zonei dintre anus si sex), în timp ce UPAYA, adică tehnica, procedeul asimilat lui BUDDHA VAJRA-SATTVA, se află localizat în regiunea creierului (SAHASRARA). Scopul esential al disciplinei TANTRICE este să trezească Zeita (ETERNUL FEMININ) PRAJNA si să o facă să urce de-a lungul corpului (mai ales prin centrul coloanei vertebrale), până ce atinge BUDDHA (SUPREMUL MASCULIN) VAJRA- SATTVA si să se unească cu el (în SAHASRARA). În diversele forme ale TANTRISMULUI HINDUS, SHIVA (SUPREMUL MASCULIN), principiul Constiintei Pure sau SPIRITUL DIVIN, se află în SAHASRARA, lotusul subtil cu o mie de petale al regiunii cerebrale, iar SHAKTI, Zeita (ETERNUL FEMININ), principiul fortei creatoare universale, se află în MULADHARA-CHAKRA, sub forma unui mic sarpe (KUNDALINI), încolăcit acolo de trei ori si jumătate. La fel ca si în TANTRISMUL BUDIST, scopul tehnicii TANTRICE secrete hinduse, este de a trezi Zeita (ETERNUL FEMININ) si de a o uni plenar cu SHIVA (SUPREMUL MASCULIN), atingând astfel starea de beatitudine dătătoare de deplină libertate. De altfel, de foarte multe ori, întâlnim, în aceeasi măsură, un mare număr de alte localizări si omologări (în Microcosmosul fiintei umane) ale principiilor subtile, metafizice si cosmologice în interiorul corpului uman. Astfel, în virtutea acestor omologări si corespondente, partea dreaptă a corpului este masculină (+), iar partea stângă feminină (-), prin imitarea deloc întâmplătoare a lui SHIVA, sub forma sa androgină, bisexuată, ARDHANARICVARA. Pentru TANTRISMUL VISHNU- it, RADHA, păstorita legendară plină de farmec si feminitate din VRINDAVAN, amanta zeului KRISHNA, corespunde părtii stângi a omului, iar KRISHNA părtii sale drepte. Omul pe deplin armonios si perfect, prin analogie cu RADHA si KRISHNA, este un complet si minunat androgin. Cu toate acestea, mai ales în KALI-YUGA, androginia umană, care echivalează cu transcenderea glorioasă a dualitătii (masculin-feminin; (+)-(-); Soare-Lună) cu perfectiunea si cu beatitudinea, nu poate fi obtinută usor, plăcut si repede numai prin tehnici meditative si contemplative. Sunt necesare, pentru a o obtine, multiple, plenare si profunde experiente concrete, de natură sexuală, cu fiinte umane (pentru care resimtim o intensă dragoste si) care apartin celor 12 constelatii zodiacale pe care le cunoastem cu totii. Asemenea trăiri amoroase beatifice si plenar transfiguratoare, în care fiecare dintre cei doi iubiti îsi controlează în totalitate energia sexuală, sunt singurele capabile să trezească în mod plăcut si foarte repede cele două principii polare adormite (la femeie principiul MASCULIN este "adormit", iar la bărbat principiul FEMININ este "adormit" sau, cu alte cuvinte, în stare potentială) în corpul uman si, prin urmare, să accelereze în mod euforic realizarea unirii profunde si dătătoare de PUTERE dintre KRISHNA si RADHA; UPAYA si PRAJNA; SHIVA si SHAKTI; Soare si Lună; masculin si feminin; (+) si (-).

 Dată fiind importanta metafizică a principiului feminin (SHAKTI) - reprezentând, în TANTRISMUL HINDUS, aspectul activ si creator al Naturii si realitătii cosmice - este, sperăm acum, usor de înteles rolul esential jucat de femeile frumoase, vitale, rafinate si senzuale în toată metodologia TANTRICĂ. În mod sigur, chiar putem spune că TANTRISMUL este reîntoarcerea la religia Mamei si a ETERNULUI FEMININ, la religia arhaică ce a dominat India pre-ariană a preistoriei, la fel cum a dominat si aria afro-euroasiatică în totalitatea sa. Dar, de data aceasta, este vorba de ceva în plus fată de o simplă devotiune (cucernicie) către Mamă, către Marea Zeită sau ETERNUL FEMININ al fertilitătii cosmice: este vorba aici de rezolvarea problemei durerii existentei si de recucerirea rapidă a libertătii si beatitudinii spirituale. În TANTRA YOGA scopul comuniunii amoroase profunde si plenar transfiguratoare în care cei doi iubiti îsi controlează perfect energia sexuală, este, asa cum dorim să arătăm, integrarea principiilor polare ((+) si (-)) ale omului, transformarea sa accelerată într-un minunat androgin. Dar este vorba, de asemenea, si de un alt aspect: semnificatia revolutionară a acestor practici TANTRICE, aici fiind vizate în special practicile BUDISMULUI târziu. Importanta acordată femeii frumoase, vitale, senzuale, rafinate si inteligente, unirea amoroasă si sexuală ridicată la rang de instrument al eliberării, apologia orgiei în care toti participantii si participantele îsi stăpânesc si îsi sublimează foarte bine energia sexuală - toate acestea constituie o evidentă manifestare revolutionară ridicată împotriva metafizicii dogmatice, a moralei osificate si a religiei vechi. Legile sociale, prejudecătile si principiile etice trebuie să fie complet abolite în asemenea situatii exceptionale, pentru că sunt mai mult sau mai putin iluzorii, partiale si limitatoare pentru fiinta umană ce aspiră la LIBERTATEA DEPLINĂ. Într-o lume EFEMERĂ, plină de APARENTE si lipsită de realitate ontologică, unde totul este iluzoriu, TOT ceea ce este permis este cu putintă si deci REALIZABIL - cu conditia ca cel sau cea care uzează din plin de aceste libertăti depline să nu se comporte NICIODATĂ ca un sclav, ca o fiintă DEPENDENTĂ până la "înlăntuirea" în PATIMĂ, ca un "ignorant" (PACU), ci SIMULTAN să realizeze continuu, profund si DETASAT, lipsa de realitate funciară a oricărui aspect si lucru profan. Sunt, din această perspectivă, aproape inutile riturile de modă veche, fie ele chiar si VEDICE; inutilă este de asemenea, renuntarea ascetică în care potentialele fiintei, cum ar fi cel sexual, nu sunt complet transmutate si sublimate în energie spirituală, divină; inutile sunt rugăciunile rostite mecanic si lipsite de o trăire elevată si profundă. Important este să se atingă starea beatifică de vacuitate, gratie căreia trecem dincolo de multitudinea de forme iluzorii cosmice pentru a pătrunde extaziati în realitatea ultimă, divină, ascunsă în întregime ochilor si constiintei neinitiatilor si neiluminatilor. Prin urmare, datorită faptului că permanent trăim într-o lume a iluziilor si a aparentelor, trebuie să fim totdeauna capabili să realizăm tot ceea ce este permis si binefăcător. Nu întâmplător, un text TANTRIC secret de importanta lui GUHYA-SAMAJA TANTRA afirmă hotărât că: "nimeni nu reuseste si nu va reusi să obtină atât de repede si într-un mod atât de plăcut perfectiunea divină prin realizarea unor tehnici dificile si plictisitoare; căci perfectiunea spirituală si eliberarea supremă pot fi cu usurintă cucerite prin satisfacerea intensă, profundă si PERFECT STĂPÂNITĂ a tuturor dorintelor". Acelasi text precizează însă că actul AMOROS-SEXUAL CU EJACULARE (DESCĂRCARE) nu este niciodată ACCEPTAT sau permis si că TANTRICUL adevărat nu poate si nu trebuie să ucidă vreodată nu contează ce animal, că el nu trebuie să mintă, să fure, însă poate oricând iubeste să comită adulterul. Căci, asa cum spune un BODHISATTVA, "conduita perfect controlată si transfiguratoare chiar si atunci când noi permanent actionăm în conformitate cu pasiunile si atasamentele noastre (RAGACARYA) este din multe puncte de vedere asemănătoare cu conduita sublimă a unui BODHISATTVA (BODHISATTVA CARYA) si, tocmai de aceea, acest gen de manifestare este conduita cea mai bună (AGRACARYA) în cazul unei fiinte umane care urmăreste să evolueze spiritual". Cu alte cuvinte, toate contrariile efemere sunt la rândul lor iluzorii, dar aceasta nu înseamnă niciodată că răul extrem ar putea coincide cu binele divin, extrem. Conditia de BUDDHA nu poate - niciodată în limitele acestei mări de aparente - să coincidă cu extrema ignorantă si răutate (prezente în aspectul lor dinamic), toate acestea pentru simplul motiv că în cazul REALIZĂRII DIVINE singur "vidul" beatific si universal este tot ceea ce există si, în afara lui, restul care rămâne este atunci lipsit de realitate ontologică. Este usor de înteles reactia furibundă a mediilor ortodoxe în fata acestor tehnici foarte eficiente, care doar în aparentă sunt lipsite de orice valoare religioasă. Semnalăm, în legătură cu aceasta, un text TANTRIC, MAHA-CINA-KRAMAKARA, care povesteste cum înteleptul VASISTHA, fiul lui BRAHMA, l-a rugat pe VISHNU să-l lămurească cu privire la unele învătături ale lui BUDDHA, referitoare la adorarea Marii Puteri Cosmice TARA. El a pătruns în "marea tară CINA" si a văzut o statuie a lui BUDDHA înconjurată de o multime de amanti si amante care, în diferite jocuri amoroase, se abandonau extazului erotic. Surpriza înteleptului s-a transformat imediat în soc si scandalizare: "Iată practici contrare VEDAS-urilor!" a strigat el revoltat. O voce coplesitoare si puternică, auzindu-se de pretutindeni din înalt, a corectat imediat greseala sa: "Dacă tu vrei cu adevărat, spunea vocea, să cuceresti divinele favoruri ale lui TARA, atunci o poti face mult mai repede prin intermediul acestor practici amoroase, prin care tu trebuie să urmăresti să mă adori." El s-a apropiat atunci plin de iubire de statuia lui BUDDHA si a cules de pe buzele acesteia o lectie neasteptată: "Femeile frumoase si puternice sunt pentru bărbatii virili si capabili să se stăpânească, precum zeitele; femeile armonioase si pline de vitalitate sunt însăsi viata, femeile active si drăgăstoase sunt parabola cea dătătoare de fericire în amor. Fiti mereu în gând si în faptă printre femei, dar stăpâniti-vă perfect si nu vă lăsati niciodată subjugati de ele sau prin intermediul lor!" Totusi, nu trebuie nici o clipă să pierdem din vedere faptul că aici, ca si în alte situatii, nu este deloc vorba doar de o orgie ordinară. MAITHUNA, sau comuniunea amoroasă perfect controlată si profund transfiguratoare gratie intensitătii trăirilor, este un procedeu erotic complex ce vizează sublimarea superioară a energiilor sexuale masculine si feminine, în care toti participantii sunt transsubstantializati; datorită acestor rezonante exceptionale, actul amoros uman, organic, devine un moment misterios si beatific în care constiintele fuzionate ale iubitilor angrenati ajung gradat să participe plenar la starea de constiintă cosmică, divină. Textele TANTRICE repetă adesea acest aforism: "Prin aceleasi acte si trăiri amoroase frenetice, care uneori au făcut să cadă multi oameni, care nu se controlau CI ERAU CONTROLATI DE FORTELE GIGANTICE DECLANSATE, în Infern, timp de milioane de ani, yoghinul TANTRIC ce se controlează perfect si stăpâneste permanent energiile infinite pe care le declansează, obtine fericirea nepieritoare si eliberarea sa finală!" "Plăcerile perfect controlate si cât mai bine sublimate în energii divine date de simturi, amor, desfătare si jocuri de dragoste cu femei frumoase si afectuoase, sunt eliberare pentru cel ce stie si este capabil să se controleze, fiind păcat mortal ce conduce la vlăguire si decădere pentru cei neinitiati care sunt sclavii simturilor si robiti de patimi... Yoghinul liber si detasat de fructele actiunilor sale gustă din plin plăcerile simturilor mai ales pentru a le ajuta astfel pe fiintele umane ce au nevoie să fie impulsionate prin AMOR si nu doar pentru simturile sale. El traversează ACTIV, dar complet detasat, toate păcerile si bucuriile sublime ale amorului, făcând-o înainte de toate să fie cât mai fericită pe iubita sa si, din această cauză, nici un rău sau vreun atasament egoist nu îl murdăreste... Chiar plin de dragoste, el este si rămâne mereu pur, asa cum sunt băiesii cei jucăusi si plini de candoare ce se află la râu. "Cel mai intens extaz amoros pe care mai mereu urmăreste să-l trăiască empatic yoghinul, este acela de a o face să fie cât mai fericită si coplesită de extaz amoros pe fiinta umană pe care o iubeste." În rezumat, TANTRISMUL veritabil trădează în structura sa profund enigmatică chiar paradoxul realitătii ultime si cel al conditiei umane. El urmăreste să se ancoreze în concretul cel mai fiziologic, dar numai pentru a avea astfel o energie uriasă ce îl va ajuta gradat după aceea să transsubstantializeze si să transmute în forme misterioase de energie acest concret, pentru a descoperi în cele din urmă în el (gratie sublimării), principiile intime, divine ale Vietii Cosmice. El face adeseori apel la prezente feminine, armonioase, frumoase, senzuale, vitale, rafinate si inteligente care, în unele situatii sunt materiale si concrete, iar în alte situatii sunt pur arhetipale si ideale, dar numai în scopul de a trezi, redescoperi si amplifica identitatea funciară între principiul feminin si cel masculin. "Tu, o, adorată Zeită (DEVI), fermecătoare precum o divină minune, îi spune SHIVA lui SHAKTI sau Zeită în MAHANIRVANA- TANTRA, Tu, si numai tu esti veritabila si uluitoarea mea formă ce se manifestă în cicluri si eoni! Nu există nici o diferentă între Tine si Mine.". Doctrina ultimă si cea mai secretă a TANTRISMULUI indică adeseori tocmai această identitate deplină a contrariilor, această identitate perfectă între SHIVA si SHAKTI, între KRISHNA si RADHA, între BUDDHA si ZEITĂ, între (+) si (-), într-un cuvânt, identitatea dintre aspectul spiritual divin si nemanifestat al realitătii si aspectul său manifestat. Eliberarea finală, beatitudinea nepieritoare, realizarea deplină si efectivă a acestei unificări plenare a principiilor polare (masculin (+) si feminin (-)) în propria fiintă prin atingerea stării GLORIOASE de ANDROGIN, acesta este telul ultim si divin al TANTRISMULUI. Totusi TANTRISMUL, contrar altor "filosofii" indiene, consideră pe baza unei experiente milenare concrete, că omul egoist, sceptic, ignorant si decăzut al lui KALI-YUGA nu poate fi cu usurintă salvat decât plecând tocmai de la propria sa conditie existentială - care este, în primul rând, o conditie fizică, carnală, atât timp cât el încă nu si-a trezit si nu si-a amplificat capacitatea de a atinge direct, prin revelarea interioară a Spiritului său divin si etern, realitatea ultimă. Pentru acest motiv, identificarea deplină si profundă a contrariilor (masculinul (+) si femininul (-)) este realizată în TANTRISM sub forma atingerii depline a stării ANDROGINALE, glorioase. Trezirea gradată si ascensiunea controlată a lui KUNDALINI, care constituie practica cea mai secretă si uneori (mai ales pentru cei nepregătiti) cea mai periculoasă a TANTRISMULUI, nu înseamnă nimic altceva decât unirea ETERNULUI FEMININ (-) sau a "zeitei", SHAKTI, cu SUPREMUL MASCULIN (+) sau "zeul" SHIVA în interiorul corpului uman. Această trezire gradată si unire se obtin de-a lungul unei practici yoghine perseverente, din care nu lipsesc anumite procedee secrete foarte dificil de expus. Primul rezultat resimtit (si remarcat chiar si de ceilalti care sunt capabili să perceapă) al trezirii plenare si al ascensiunii lui KUNDALINI în interiorul microcosmosului fiintei umane, este permanenta lui beatitudine, eliberarea sa aproape continuă de durerea existentei. Dar aceasta nu este decât o primă etapă. Trezirea gradată si ascensiunea lui KUNDALINI face usor cu putintă realizarea unor practici mult mai complexe, cu ajutorul cărora omul aboleste durata temporală si realizează nemurirea spirituală ACUM si AICI, în lumea aceasta.

 Există foarte putine texte clare si explicite referitoare la astfel de practici si ele sunt, mai mult decât altele, extrem de obscure, fiind codificate în limbaje secrete. Tot ceea ce în esentă se poate deduce prin lecturarea lor cu multă atentie, în legătură cu trezirea gradată si ascensiunea controlată a lui KUNDALINI, tine de unificarea armonioasă în interiorul fiintei invizibile si a corpului uman, a tuturor curentilor subtili de fortă (ce circulă prin NADIS) polari, aici fiind vorba atât de ritmurile cardiace, respiratorii sau sanguine, cât si de fenomenele fiziologice de asimilare si dezasimilare. Într-un anume moment superior al practicii, microcosmosul fiintei umane împreună cu corpul devine complet unificat, ca un vas închis, care nu este altceva decât un simbol al unui MACROCOSMOS, perfect asimilat în MICROCOSMOSUL fiintei yoghinului si senin. Cel care cu adevărat a atins această stare glorioasă (fie chiar si prin tehnici amoroase în cazul unui cuplu unit si iubitor, care îsi controlează constant potentialul sexual si îl transmută în energie) a depăsit de o manieră radicală si aproape definitivă durerea existentei umane. El sau ea este un JIVAN-MUKTA, sau cu alte cuvinte, un "eliberat spiritual în viată".

 

 Bibliografia* esentială indicată pentru a aprofunda aspectele prezentate în acest text:

   *    -Toate operele si traducerile (în engleză) ale lui A. Avalon (Sir John Woodroffe), unul dintre cei mai mari specialisti în TANTRISM].

   *    -M. Eliade, Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene. Paris, Paul Geuthner, 1936.

   *    -Tehnici de Yoga, Gallimard, 1948.