IMAGINI LEGIONARE RĂZLETE
Comandantul Miscării Legionare, Horia Sima, în câteva ipostaze

 

 

 

 

 

   "Bolsevismul se află în război permanent cu adevărul si întregul lui sistem e construit ca să-l prigonească si să-l extermmine. El nu se luptă propriu-zis cu entitatea politico-socială a oamenilor, ci cu adevărul care sălăsluieste în sufletul lor. De aceea, statul bolsevic nu se multumeste să constate din parte supusillor lui un impecabil conformism cetătenesc: el vrea să controleze si să pună stăpânire pe forul lor interior. Cetătenii model ai statului sovietic sunt indivizi disociati de lumea lor lăuntrică, incapabili să mai gândească cu mijloacele llor proprii sau să-si afirme aspiratiile lor persoanale, oameni cu functiile sufletesti standardizate si perfect controlate din afară".

Horia Sima

Menirea Nationalismului

 

   "Cu nationalismul începe perioada de interiorizare a neamurilor, de structure a lor în adâncime. "Nationalul exprimă faza de circumscriere geografică a natiunilor, de fixare a suveranitătii lor pe o bucată de pământ. Sensul lui de manifestare este extensiv. Posibilitătile lui de dezvoltare se întind pe orizontală. "Nationalismul transfigurează "nationalul", îi descoperă virtualitătile creatoare si îi întoarce axa de trăire pe verticală."Nationalul " reprezintă mobilizarea teritorială a unui popor; "nationalismul" pleacă de la această achizitie pentru a întreprinde mobilizarea lui spirituală.
   Nationalismul este o revolutie spirituală. El exprimă momentul în care începe procesul cunoasterii de sine al neamului. Neamul nu e preocupat atât de mult de probleme materiale, cât mai ales să-si valorifice potentialul de cretie. Cu alte cuvinte, energia lui ofensivă îsi strămută câmpul principal de activitate de pe planul istoriei pe planul culturii. Pionierii acestei viziuni luminoase a nationalismului nu pot fi produsul unei educatii uniforme. Pentru realizarea ei trebuie să se facă apel la spiritul de finete, la varietatea de mijloace si la resursele inepuizabile ale persoanei umane. Numai indivizii obisnuiti să se orienteze cu usurintă în peisajul lor sufletesc, vor fi capabili să descopere si vasta panoramă a neamului.
   Nationalismul reclamă o natiune de personalităti, o organizare în adâncime a maselor populare. Nu tipul de luptător unificat poate să asigure viitorul unui neam, ci individul emancipat sufleteste, acela care, punând la contributie si experienta altora, îsi urmează drumul său propriu în explorarea adevărului".

Horia Sima

Menirea Nationalismului

   "...Activitatea politică a Legiunii nu e altceva decât expresia unei sfortări continue  de a realiza idealurile ei, de a da întruchiparea conceptiei vii în sufletul legionarilor. Numai cine stăpâneste perspectiva integrală a Miscării, poate să urmărească si linia ei politică, să evite concluziile false si să ajungă astfel la o judecată realistă asupra trecutului ei".

Horia Sima

Menirea Nationalismului

 

   "In sensul conceptului spenglerian, se poate vorbi de un finalism legionar. In ochii legionarului totul se miscă spre un scop. El nu trăieste decât cu această conditie. Pentru el, a trăi este a lupta, a învinge, a impune, vointa sa puternică are tendintă verticală. Directia activitătii sale este spre îndepărtat si viitor. A găsi sufletul care stă închis în materie pentru a-l elibera, dându-i această formă de viată nepieritoare, aceasta este morala legionară. Nu o negare a intelectualitătii, ci o potentare a ei, în sensul virilitătii sale. O integrare a intelectualismului în lumea românească, este vointa legionarului. Scoaterea intelectualului din situatia pe care si-a creat-o, de a se contempla într-o continuă auto-admiratie, si asezarea lui printre valorile permanente si creatoare ale natiei. Nu problema "în sine", ci problemele date de structuralul românesc să-l preocupe pe acest mandarin stipendiat de oficialitate, steril si surd până acum la chemarea natiei sale".

Vasile Marin

Crez de generatie

   "Nationalismul românesc se dovedeste astfel a fi o atitudine înrădăcinată adânc în tot trecutul nostru istoric, chiagul vietii noastre care străbate până în cele mai tainice tresăriri ale procesului nostru vital. Nationalismul nostru este un urias înfipt cu tălpi late si de neclintit în pământul nostru românesc, piept de granit, ochi de otel, care impun neândurata vointă de dăinuire si de apărare oricât de furioase ar fi valurile adversitătilor de orice fel".

Ionel Mota

Cranii de lemn