null


C R Ă C I U N

Sed copiii sus pe vatră,
E 'ntunerec în bordei...
Mama-i dusă 'n sat să ceară,
Dela oameni pentru ei.

Prin părete suflă vântul,
Lumânarea s'a topit...
A 'nserat pesemne mama
La măicuta dela schit...

Tatăl lor, cel dus în stele.
Vă trimite azi, de sus
Pâne si hăinute nouă...
Căci azi s'a născut Isus.

Intr'un grajd e pus în iesle,
Intr'un grajd? Ce frig i-o fi...
.........................................
Si pe rând li se 'nchid ochii
Somnorosilor copii.