MEMORIALISTICA LEGIONARĂ: NICU IANCU
SUB  STEAGUL  LUI  CODREANU
Momente din trecutul legionar

 Editura DACIA - Madrid, 1973
- f r a g m e n t e -
P R E F A T Ă

de Horia Sima

 

Nicu Iancu este unul dintre martorii cei mai pretiosi ai perioadei legionare dintre cele două răsboaie.

Coperta cartiiIntrat in Legiune de timpuriu, a cunoscut miscarea dela primele ei manifestări politice si spirituale si dela primele ei încercări de a prinde cheag in viata neamului nostru.

Luând «lumină din lumină» din metropola legionarismului, Iasii, a răspândit crezul legionar in orasul si judetul Sibiu. Pe atunci, in toamna anului 1931, se afla singur in mijlocul unei lumi desorientate de partide, căreia voia să-i deschidă orizontul unei noi sperante într'un viitor românesc mai bun. Si a isbutit in această întreprindere grea, de destelenire a judetului, creind primele cuiburi si punând fundamentele organizatiei locale. Ce-a devenit mai târziu Sibiul, pe urmele muncii de pionerat a lui Nicu Iancu, o stie toată lumea: un centru legionar de importantă natională, ale cărui reflexe se propagau in toată tara.

Organizatia de Sibiu a fost epicentrul câtorva sguduiri mari din istoria Legiunii si aceste momente decisive le reinvie, cu deosebită măiestrie si căldură, Nicu Iancu. Domină mai întâiu (in) peisagiul amintirilor lui, figura luminoasă a lui Ion Banea. Oridecâteori îi îngăduiau studiile universitare, descindea dela Iasi pe pământul natal pentru a aprinde in sufletele desnădăjduite ale tarănimii credinta in omul chemat să o mântuiască: Corneliu Zelea Codreanu. Ion Banea a polarizat ca un magnet energiile sănătoase ale acestui judet si lupta lui a avut vaste repercusiuni pe aria Ardealului întreg. Această organizatie a fost apoi aleasă de puterile oculte pentru a înscena odioasa afacere a fabricei «legionare» de bani falsi dela Răsinari. Nicu Iancu desvăluie dedesubturile acestei infamii si modul strălucit in care organizatia locală a dat replica cuvenită uneltitorilor, făcându-i să amuteasca. Poposim apoi între zăbrelele închisorii din Sibiu, unde asistăm la scena busculadei dintre legionari si jandarmi in Ajunul Crăciunului 1933. Legionarii detinuti au fost victima unei agresiuni din partea autoritătilor, cari voiau să scindeze grupul in două, eliberând o parte si retinând pe conducători. In acest tumult, se ridică peste capetele tuturora, ca o forta a naturii, ca un Ion milenar, năpraznica aparitie a lui Corneliu Georgescu, un om calm dealtminteri. Vestea despre ciocnirea din închisoarea Sibiu, având ca protagonisti pe Corneliu Georgescu si Ion Banea, s'a răspândit ca fulgerul in toată tara si nu putin a contribuit la crearea atmosferei apăsătoare, preludiu al desnodământului din 29 Decembrie.

Chiar evenimentele generale, trăite concomitent de mii de legionari, in cursul prigoanei din 1933-1934, sub pana lui Nicu Iancu iau o altă viata si semnificatie. Nu numai că vibrează de toată gama suferintelor omenesti, dar din ele picură, la fiecare pas, mesagii si interpretări politice juste, cari dovedesc o profundă cunoastere a situatiei interne si externe a României.

Citind capitolul «Din închisoare in închisoare», respiratia se opreste înfiorată de «ce va urma», ca un mare roman de aventuri. Cine nu va simti, împreună cu Nicu Iancu, singurătatea de plumb din celula închisorii din Arad; cine nu va fi cuprins de aceleasi nelinisti ca si el când, smuls depe patul spitalului, va fi purtat spre necunoscutul unei alte închisori; cine nu va fi încercat de aceleasi presimtiri sumbre, ca apropierea unui final, când va fi inghitit de cazematele Jilavei? Cine nu se va revolta, când, ca bun cunoscător al legii, autorul va pune diagnosticul precis al fărădelegilor si abuzurilor săvârsite de autorităti si cine nu va surâde, satisfăcut, când Nicu Iancu va refuza să-si răscumpere libertatea semnând o declarafie degradantă?

Pe o treaptă de existenta mai sus, descoperim in toate gândurile, proectele si povestirile autorului prezenta factorului spiritual. Realitatea mistică învăluie si pătrunde realitatea concretă. «Minunea dela Sadu» nu este o inventie, ci expresia interventiei Divine in lupta miscării, demonstrând că idealurile si împlinirile ei sunt fapte plăcute lui Dumnezeu.

Insfârsit, valoarea documentară a lucrării este imensă. Sunt pagini aici de care orice istoric constiincios trebue să tină seamă. Trebue să se pună cel mai mare temeiu pe relatarea întâmplărilor din Ianuarie 1941, care demonstrează clar existenta unei lovituri de Stat a Generalului Antonescu si nu o asa zisă «rebeliune» legionară; nu se poate trece cu vederea peste cele petrecute in lagărul Târgu-Jiu, unde un complot urzit chiar dela Presidentia Consiliului urma să provoace uciderea in masă a legionarilor internati; nu se poate ignora nici încercarea temerară a unui grup de legionari refugiati la Târgu-Mures de a opri puhoiul bolsevic pe Carpati, după trădarea dela 23 August.

Rezumând impresiile culese din citirea acestei lucrări, care captivează atentia dela primele pagini, ea sa distinge prin:

- pătrunzătoarea analiză politică a evenimentelor trăite de autor,

- prin fondul adânc omenesc care dă povestirii culoare si voiciune,

- prin arta expunerii, care o asează printre lucrările remarcbile ale genului memorialistic.

Din imensa bogătie a trecutului legionar, Nicu Iancu a salvat dela naufragiu aceste momente, cari, fără îndoială, vor servi posteritătii nu numai ca indicatoare pentru reconstruirea a ceeace a fost, dar si ca impulsuri si inspiratii pentru a zidi ceeace va veni.

HORIA SIMA

30 Noembrie 1972

- I -

CUIBUL «AVRAM IANCU»

 

In toamna anului 1931, dupăce mi-am dat ultimele examene de anul întâiu la Facultatea de Drept, n'am mai rămas in Bucuresti decât timpul strict necesar pentru procurarea cărtilor de care aveam nevoe in anul următor, după care am luat primul tren întorcându-ma la Sibiu.

De astădată, plecam acasă cu ferma hotărîre de a nu mă reîntoarce la Bucuresti înainte de a traduce in fapt gândul care ma muncea deja de luni de zile, dar pe care, din cauze streine de vointa mea, nu-l putusem duce la îndeplinire până acuma: de a crea o organizatie legionară in orasul meu natal. Deocamdată nu aveam la Sibiu decât pe Ionel Aldea care să mă ajute la o astfel de treabă. Nu stiam dacă îl voiu găsi acasă. Avusese de gând să plece la Cluj pentru a se înscrie la Facultatea de Drept.

Pe Aldea il cunosteam din anii de Liceu. Amândoi urmaserăm cursul secundar la Liceul «Gheorghe Lazăr» din Sibiu, eu terminându-l cu un an înaintea lui. Fusesem mai degraba buni cunoscuti decât prieteni. Asa că, odată terminat liceul, era foarte putin probabil ca drumurile noastre să se mai încruciseze vreodată. Dar soarta hotărîse pe semne altfel. Fusese in vara anului trecut când, într'o Duminică, l-am întâlnit cu totul întâmplător in Parcul Arinilor. Din vorbă'n vorbă, nu stiu cum, am ajuns să-i vorbesc despre Corneliu Zelea Codreanu. La pronuntarea acestui nume, Aldea a tresărit si fata i s'a luminat dintr'o dată. Am constatat atunci că ambii nutriam aceleasi idel, acelasi ideal. De atunci ne-am întâlnit mai des. Intr'o zi i-am împărtăsit planul meu de a infiinta si la Sibiu o organizatie legionară. Aldea s'a arătat entuziasmat de acest plan. De comun acord ne-am propus să trecem la fapte. Dar cum? Ne-am hotărit atunci să-i scriem direct Căpitanului, cerându-i să ne primească in Legiune si să ne dea permisiunea ca să organizăm Sibiul. Scrisoarea, expediată pe adresa Str. Florilor, Nr. 20, Iasi, a rămas fără răspuns. S'o fi pierdut pe postă, ne-am spus. Totusi aceasta nu ne-a descurajat. Ne-am dat însă seama că pentru a porni la treabă, nu puteam rămânea pe mai departe numai noi doi. Trebuia neapărat să mai găsim câteva elemente de-un gând si de-o simtire cu noi, pentru a putea forma un cuib. Ceeace ne preocupa însă mai mult, era că nu aveam sigurantă dacă un astfel de cuib, adică un cuib, înfiintat fără stiinta si aprobarea Legiunii -a Căpitanului sau a vreunui comandant legionar- va fi recunoscut valabil sau toată munca noastră va fi zadarnică, făcandu-ne până la urmă doar de râsul celorlalti camarazi. Astfel ne-am propus să căutăm a descoperi dacă nu cumva există deja vreun legionar in Sibiu, unul cu mai multă experientă decât noi. Dar căutarea noastră, a fost zadarnică. N'am reusit să descoperim niciunul. Aceasta. din simplul motiv că pe area vreme, intr'adevăr, nu exista niciun legionar in orasul Sibiu.

După cum am aflat abia mai târziu, existau totusi câtiva simpatizanti mai in vârstă decât noi, dar acestia, se mentineau in umbră, necutezând a-si manifesta simpatia ce-o nu treau pentru miscarea nationalistă a lui Codreanu. Existau si la Sibiu o seamă de elemente, dar cum puteam noi să le descoperim din moment ce se pastrau in anonimat? Erau elemente cari, in anii de studentie, luaseră parte la miscă.rile din 1922. Acestia, între timp tati de familie, îsi vedeau acum de profesiunea ce-o înbrătisaseră pentru agonisirea painei cea de toate zilele. Intre aceste elemente, despre a căror existentă n'am avut cum lua cunostintă in anul 1931, au fost avocatii Dr. Augustin Bidean si Dr. Ion Fleseriu, cari, îndată ce-au aflat despre înfiintarea organizatiei legionare la Sibiu, s'au grăbit să se încadreze într'însa.

Intre fostii mei colegi de scoală, ca si între tinerii din orasul Sibiu pe care îi cunosteam, n'am găsit la început niciunul care să fi manifestat vreun interes pentru miscarea nationalistă legionară. Totusi câteva luni mai târziu, lucrurile au început să se schimbe, iar după un an s'au schimbat in chip radical. Doar inceputul a fost greu. Si ca să putem face acest început, n'am lăsat nimic neîncercat.

Fără a nutri mari nadejdi, m'am decis până la urmă ca să-mi încerc norocul in sânul unei altei categorii de tineri, si anume, printre prietenii si fostii mei colegi, ai căror părinti apartineau asa zisei «protipendade» a orasului. Pentru a putea sta de vorbă cu ei, a trebuit să-i caut prin cafenele, pe «corso» sau pela baluri si petreceri. Dar cum nu putea fi altfel, tot ce le-am spus, cu ardoarea credintei si convingerii de care eram stăpânit, n'a avut darul să-i impresioneze, cu atât mai putin să trezeasca vreun entuziasm in inimile lor. Acestia erau cu desăvârsire surzi fată de chemarea ce, venind din străfundul fiintei neamului nostru, răsuna ca o trâmbită de desteptare peste pământul României.

Anticipând, mentionez că trei sau patru ani mai târziu, câtiva din acesti apatici si desinteresati de soartea neamului lor, trecând pintr'o prodigioasă metamorfoză interioară, au venit să îngroase rândurile miscării legionare.

In ceeace priveste restul judetului Sibiu, auzisem ca ar fi existând într'adevăr câteva elemente legionare, si anume fii de tărani, înscrisi ca studenti la Universitatea din Iasi. Acestia însă îsi petreceau tot timpul la studii, venind numai rar de tot in satul lor natal. Unul din acestia aflasem ca ar fi Ion Banea, originar din comuna Vurpăr. Numele lui nu-mi era necunoscut. Pe Ion Banea îl cunoscusem, ca să zic asa, numai dela distantă, pe vremea când eram încă la liceu. Eu eram abia in clasa a IV-a, in anul in care el îsi făcea bacalaureatul.

Dar întrebarea ce mi-o puneam, împreună cu Aldea, Sibiu: aspect stradalera cum să-l întâlnim pentruca să-i cerem sfatul si in acelasi timp aprobarea pentru a ne putea apuca apoi, in mod «legal», de organizarea Legiunii in orasul si judetul nostru...?

Cam aceasta era situatia la ora in care soseam la Sibiu, după terminarea examenelor.

Deja a doua zi după sosire, m'am dus să-l caut pe Aldea. Spre marea mea satisfactie l-am găsit acasă. Nu plecase încă la Cluj. La rândul lui, Aldea mi-a comunicat un lucru îmbucurător: reusise sa convingă pe amicul V. T. -pe acea vreme controlor financiar, coleg de serviciu cu tatăl lui Aldea de a întra alături de noi, in lupta de care ne pregăteam. Personal aveam o foarte bună părere despre acest nou camarad pe care ni-l câstigasem. Dealtminteri, la ora in care astern pe hârtie aceste rânduri, am marea satisfactie de a putea spune că acest al treilea element întrat in grupul cu care am turnat temeliile Legiunii si Gărzii de Fier la Sibiu, s'a mentinut până in zilele de fată asa cum l-am cunoscut si apreciat, in pofida groaznicelor furtuni pe cari le-a înfruntat pe pământul patriei noastre crucificate de comunisti...

 

*

*   *

 

Aflând că proximul congres studentesc se va tinea in orasul Sibiu, ne-am hotărît ca să folosim acest prilej pentru a lua contact cu Ion Banea, sau fie chiar si cu alt element de răspundere din cadrul Legiunii, cu scopul de a obtine cuvenita aprobare pentru realizarea planului nostru. Intr'adevăr, congresul studentesc a avut loc in luna Decembrie 1931.

Studentul Ion Morosan -un bucovinean- a fost acela care ne-a ajutat să intrăm in contact cu Comandantul Legionar Ion Banea.

Intrevederea a avut loc in cursul cinei oferite studentilor congresisti in restaurantul Hotelului «Impăratul Romanilor». Ion Banea, in costum national, -parcă îl văd aevea, sedea la o masă situată in fundul sălii, pe dreapta. Când i-am fost prezentati de studentul Morosan, a strâns un moment pleoapele ca si când ar fi vrut sa spună: par'că vă cunosc -de unde vă cunosc? In clipa următoare fata i s'a destins, luând o expresie prietenoasă

-Da, îmi aduc aminte... Eu eram in clasa a VIII-a, voi trebue că atunci erati pe a IV-a sau a V-a, nu-i asa? La gimnastica erati, ca si mine, la aparate: sul, paralele, inele... Profesorul C. M. Ionescu -oare mai trăeste?- vroia sa facă artisti de circ din noi...

Ne-am tras fiecare câte un scaun si ne-am asezat la masa lui.

-Bine, leilor, dati-i drumul, despre ce e vorba?

Aldea mi-a făcut un semn ca să vorbesc eu. Nu m'am lăsat rugat de două ori, începând imediat să-i explic, in cuvinte scurte dar clare, ceeace mă ardea pe inimă.

Răzimat de speteaza scaunului, cu degetele mâinilor vârîte in subtiorile bunditei lui moldovenesti, Ion Banea m'a ascultat cu toată atentia, fără a mă întrerupe. La sfârsit, ochii i s'au luminat.

-Bravo, băeti, asta îmi place sa aud. Văd că aveti stofă de români in voi. Ati înteles marea chemare... Vă felicit ! Dar un lucru să stiti: hora in care v'ati hotărît sa întrati, nu e pentru mirese, -e hora aspră in care numai suflete vânjoase pot intra. Dacă vreti să luptati pentru faurirea României noi, pentru o Românie in care tot românul, mic sau mare, bogat ori sărac, să se simtâ la el acasă, trebue sa stiti că vă asteaptă grele încercări. Legiunea e înconjurată de dusmani... De bucurii nu veti avea parte, decât in ziua marei biruinti... Aceste lucruri va trebui să le spuneti, să le explicati, fără înconjur, si prietenilor pe cari vreti să-i aduceti sub steagul Legiunii...

In felul acesta ne-a vorbit aproape un sfert de oră. Apoi ne-a dat toate instructiunile de cari aveam nevoe pentru a ne putea duce la îndeplinire misiunea ce ne-o luasem asupra noastră. Din servieta de piele neagră ce-o avea la el a scos apoi câteva numere din «Pământul Strămosesc» si o brosură cu coperta de culoare portocalie, întitulată «Portul National», dându-ni-le.

-Cititi-le cu luare aminte si dati-le apoi să le citească si prietenii vostri. Eu o să vă trimit regulat tot ce Legiunea va mai publica.

Si-a insemnat într'un carnetel adresa mea, la care ne-a promis că ne va scrie, iar eu mi-am notat adresa lui, dela Iasi. 

-Cu Dumnezeu înainte, băeti ! Si tineti-vă bine. Pe drumul pe care ati pornit, să nu vă lăsati împiedecati de nimeni si de nimic!...

 

*

*   *

 

In după masa aceea de iarnă, strada Avram Iancu era aproape pustie.

Inainte de a ajunge in dreptul Scoalei Primare de Stat -în fata căreia hotărîsem a ne intâlni cu totii la orele două după masă- l-am zărit pe Ion Aldea, sosind cu pas grăbit din celalt capăt al străzii. Câteva clipe mai târziu, îsi face aparitia Alexandru Cornea, urmat la câtiva pasi de învătătorul Dumitru Nedelcu. Ne salutăm in tăcere. Aldea aruncă o privire spre ceasu-i de mână:

-Mai lipsesc trei minute...

Dinspre Strada Gării sosesste acum si Ioan Mitea. Răsuflu linistit, căci ma temusem că nu va putea veni. E functionar la Uzina Electrică, de unde foarte greu poate lipsi in timpul orelor de serviciu.Sibiu...

In turnul Bisericii Evanghelice din Piata Huet bate ora două.

Insfârsit, apare si Viorel Tănase. Ne salută cu o clipire din ochi.

-Veniti după mine, ne spune cu voce scăzută, dar pe rând. E mai bine să nu intrăm cu totii deodată...

Aldea ne atrage atentia că mai lipseste unul. Tănase. Il linisteste:

-Nu te ingriji, a sosit înaintea noastră. Ne asteaptă in Strada Zidului.

Prin trecătoarea ce leagă Strada Avram Iancu cu Strada Zidului, ajungem la poarta din dos a scoalei, pe care camaradul Tănase o deschide cu o cheie de dimensiuni enorme. Unul câte unul ne strecurăm tăcuti in clădirea Scoalei Primare, al cărui director era pe acea vreme însusi tatăl lui Viorel, învătătorul Ion Tănase, figură arhicunoscută in cercurile românesti din Sibiu.

Am urcat apai scările de serviciu, dar n'as mai putea spune la care etaj ne-am oprit. Mi-aduc însă aminte că din ferestrele clasei pe care camaradul Viorel o alesese pentru memorabila sedintă ce urma s'o tinem, se putea privi spre Internatul Ursulinelor. Deasemeni se putea vedea o portiune din Strada Gării, pe care din cinci in cinci minute, urca sau cobora câte-un tramvaiu.

S'au scurs multi, foarte multi ani de atunci; totusi, o seamă de amănunte mi-au rămas adânc întipărite'n memorie. Din geanta ce o adusesem cu mine, am scos dosarul cu coperte verzi in care păstram tot ce putusem aduna până atunci cu privire la Legiunea Arhanghelul Mihail si Garda de Fier : câteva numere din «Pământul Strămosesc», două brosuri, diverse tăieturi din ziare, din anii 1930 si 1931 (referitoare la întrunirea legionară din Cahul, la arestarea Căpitanului si la dizolvarea Gărzii de Fier din Ianuarie 1931, etc.) ; apoi textul câtorva cântece legionare. Tot in acest dosar se găsea corespondenta ce-o avusesem până la acea dată cu dl. Banea.

Pe o coală de hârtie albă, redactasem încă din ajun procesul verbal de înfiintare al cuibului nostru -cuibul «Avram Iancu» -, primul cuib legionar din Sibiu.

Am dat cuibului numele tribunului Avram Iancu, pentru a cinsti astfel memoria marelui iuptător ardelean si pentru că am fost cu totii de acord că asa cum el s'a ridicat, din dragoste pentru neamul lui obidit si persecutat, împotriva asupritorilor unguri, tot asa si noi ne adunam acum pentru a lupta, sub steagul ridicat de Corneliu Zelea Codreanu, pentru dreptatea neamului nostru românesc, călcată in picioare de o ceată de ciocoi si venetici. Personal, tinusem si dintr'un alt motiv ca acest prim cuib al nostru din Sibiu să poarte numele craiului muntilor apuseni -motiv pe care insă nu l-am destăinuit in acele momente, ci l-am păstrat in sufletul meu : stiam dela bunicul meu, descendent din părinti originari din regiunea Abrudului, că eram inruditi, in linie colaterală, cu Avram Iancu. Dealtfel părea deosebit de semnificativă coincidenta că sedinta de constituire a acestui cuib avea loc într'o clădire din Strada Avram Iancu. Acest amănunt noi l-am interpretat ca pe un semn bun, ca o încurajare si aprobare ce venea de undeva, dintr'o altă lume, neînteleasă si necuprinsă de mintea si simturile noastre.

Bineînteles, după atât amar de timp, nu-mi mai pot reaminti textul integral al acelui proces verbal in care a fost consemnat actul de temelie si'nceput al miscării legionare din orasul si judetul Sibiu. Cum insă anumite fragmente ale acestui document -am putea spune istoric pentru Sibiul legionar- îmi stărue încă vii in minte, voiu încerca a le reproduce mai jos, chiar asa lacunare cum sunt, înlocuind cu puncte cuvintele uitate.

 

«PROCES VERBAL»

 

Azi 23 Februarie 1932, orele 14, in orsul Sibiu, Str. Avram Iancu Nr...

«Subsemnatii români crestini din orsul Sibiu, însufletifi de dorinta de a lupta pentru înăltarea Neamului si înflorirea Patriei noastre românesti... am înfiintat cuibul "Avram Iancu" sub conducerea camaradului Nicu Iancu, secretar fiind... iar casier Ioan Mitea...»

Sedinta a fost scurtă. După iscălirea procesului verbal de toti cei prezenti (în număr de sapte), m'am simtit dator, ca sef al cuibului, să rostesc câteva cuvinte. Cum nu prea eram orator, am spus pur si simplu ceeace simteam nevoia de a spune într'un moment atât de important ca acesta. Stiu că am insistat asupra camaraderiei: «De aci inainte, in orice împrejurări, la bine si in momente grele, să fim ca fratii. Un trup si-un suflet. Uniti si solidari in toate câte vom intreprinde... Lupta in care ne angajăm, va fi grea la început, căci vom fi singuri, numai noi sapte, înconjurati de o lume neîntelegătoare si dusmănoasă. Această lume însă va trebui s'o convingem de cauza dreaptă pentru care luptăm, aducându-o, încetul cu încetul de partea noastră. Iar pe dusmanii si trădătorii de neam, cari ne duc tara la ruină, trebue să-i combatem si sa-i învingem». Ca încheiere, am citit cu voce tare ultima scrisoare primită dela dl. Banea, din Iasi, si care termina astfel: «... Dar odată ce ati pornit pe acest drum, nu mai există nici oprire nici întoarcere. Legionarul nu cunoaste decât biruintă sau moarte».

In aceasta sedintă am luat o singură hotărîre, si anume fiecare din noi va sta de vorbă cu prietenii pe cari îi are, alegând dintre acestia pe cel mai bun, mai viteaz si mai cu dragoste de tară. Acesta, dupăce va fi pregătit sufleteste îndeajuns, va fi adus in cuib.

Dupăce am fixat data si locul sedintei următoare, camaradul Mitea, casierul cuibului, a procedat la strângerea primelor cotizatii.

Senini la suflet si plini de încredere in viitorul spre care ne îndreptam, ne-am desptărtit apoi cu salutul nostru: Trăiască Legiunea!...

 

*

*   *

 

Dela Iasi, dl. Banea continua să ne trimită, când si cum putea, câte-o brosură, câte-un ziar sau orice altă tiparitură cu con~inut doctrinar sau propagandistic. Dar mai cu seamă îndemnuri si cuvinte de imbărbătare. Scrisorile lui Ion Banea aveau darul de a incălzi inima cui le citea; simteam cum ne cresc aripile sufletului, cum, sub flacăra cuvintelor sale, ni se călea vointa de luptă si încrederea in biruinta Legiunii.

Mi-aduc aminte că in anii de liceu am avut, pe rând, doi profesori de religie; unul, paremi-se, era doctor in teologie si filosofie. Trebue să mărturisesc că niciunul dintre ei n'a reusit să mă facă să inteleg ce este credinta, cum si in ce fel un om poate deveni cu adevărat credincios. A reusit însă Ion Banea. De fapt nu stiu dacă credinta mea ajunsese a fi cât un bob de mustar, -stiu doar că pe acea vreme mă simteam in stare să misc muntii din loc. Cel putin aceasta era sensatia pe care o trăiam. Inaintea oricărei actiuni la care porneam, mă rugam întâiu lui Dumnezeu. N'as vrea să fiu înteles gresit, lăsând impresia că până aci as fi fost ateu. Doamne fereste! Dar nevoia profundă, as putea spune irezistibilă, de a căuta ajutor si întărire in rugaciune, n'o simtisem in acest fel mai inainte niciodată. Iar acea asurare, acea seninătate dătatoare de nădejdi, după un dialog intim cu Creatorul nostru, nu-mi amintesc s'o fi avut înainte vreodată. Credeam in Dumnezeu, in bunătatea si dreptatea lui supremă. Dar in acelasi timp îmi iubeam neamul din care ma născusem si sufeream din cauza stării de umilintă si mizerie in care se găsea, din cauza nedreptătilor pe cari nici după un deceniu dela înfăptuirea României Mari nu încetase să le îndure -de astădată din partea propriilor lui conducători. Intuitiv, recunosteam in Corneliu Codreanu omul trimis de Dumnezeu a scoate neamul românesc din marasmul in care se găsea astăzi, omul chemat a făuri o Românie nouă, o tară cu adevărat românească, mândră, cinstită si puternică. O tară cum, de altminteri, orice român de bine o dorea. Ca ostas al lui, ca legionar, ma simteam dator si in acelasi timp mândru si fericit de a ajuta la înfăptuirea acestei opere mărete, pentru care eram sigur că într'o zi -mai apropiată sau mai indepărtată- întreaga suflare românească îi va aduce cea mai adâncă recunostinta.

Această credintă, aceste convingeri ce prinseseră adânci rădăcini in sufletul si constiinta mea, am căutat in mod necontenit să le răsădesc in sufletul camnarazilor mei de cuib. Mare mi-a fost bucuria si satisfactia văzând cum incoltea sământa aruncată, dând rod mai vremelnic chiar decât nădăjduisem. Avântul cu care acesti băeti s'au pus pe treabă, destelenind ogorul Sibiului -până aci arid si refractar ideologiei nationaliste legionare- era de mai mare dragul ! Nu trecuse bine o lună si cuibul nostru număra zece membri.

Astfel nu e de mirat că înainte de a se împlini două luni dela înfiintarea cuibului «Avram Iancu», Sibiul legionar dispunea deja de 4 cuiburi, o Frătie de Cruce si un cuib de surori legionare.

In afară de cuibul-matcă, luaseră fiintă următoarele cuiburi, formate din meseriasi si muncitori : cuibul «Vlad Tepes», având ca sef pe Chirilă Pavel; cuibul «Tudor Vladimirescu» -sef Luha Ion; cuibul «Mihai Viteazu»- sef Florea Aurel; Frătia de Cruce «Martirii Credintei», formată din studentii Academiei Teologice Andreene -sef Beleută; in fine, cuibul de femei si fete «Ecaterina Teodoroiu» .

In interiorul judetului, cu exceptia satelor din imediata apropiere a orasului (Gusterita, Bungard, Mohu), încă nu apucasem să pătrundem. Nici n'am fi avut când si cum in scurtul răstimp de două luni.

Deasemeni, nu luasem încă niciun contact cu avocatul Corneliu Georgescu, unul dintre cei patru cu care Corneliu Codreanu întemeiase in 1927 Legiunea Arhanghelul Mihail, si care, după 8 ani de sbucium, persecutii si închisori, se stabilise in Miercurea Sibiului -în apropiere de Poiana, satul său natal- profesând avocatura. Urmasem sfatul d-lui Banea: «Pe Corneliu Georgescu ar fi mai bine să nu-l tulburati deocamdată. Abia a prins chiag in Miercurea. N'aveti grije, vine vremea in care va fi nevoie de dânsul si-atunci, sunt sigur, nu va întârzia niciun minut dela datorie...»

Ion Banea a avut dealtminteri perfectă dreptate. Câteva luni mai târziu, adică in Iulie 1932, Legiunea intr'adevăr s'a văzut nevoita a apela la prezenta sa in prima linie de luptă, iar Corneliu Georgescu a fost prezent la datorie.

Cam aceasta era situatia in luna Aprilie 1932, adică două luni după întemeierea primului cuib.

Dar in aceeasi lună încă o echipă compusă din legionarii Dumitru Banea, Neculai Strugaru si Aurelian Teodorescu, venind din Moldova, apare pe neasteptate in Sibiu, bătând la usa locuintei mele.

-Ne-a trimis dl. comandant Banea ca să vă ajutăm la «destelenirean judetului!»...

A doua zi am pornit să bătătorim satele. După o serie de peripetii, suntem arestati de două ori, iar cei trei camarazi pe cari ni-i trimesese Ion Banea ca să ne ajute, sunt trimisi in judecată, după Legea Micului Parchet. Apărarea o face avocatul Bidian. Procesul -primul de acest fel la Sibiu- stârneste mare vâlvă. Dar Tribunalul nu poate stabili nicio vină in sarcina inculpatilor. Cei trei legionari sunt achitati. După proces insă, politia i-a trimis «la urmă».

In Iunie cade dela putere guvernul Iorga-Argetoianu, înlocuit fiind de un guvern national-tărănist, in frunte cu Alexandru Vaida Voevod. Se fixează ca dată pentru noile alegeri ziua de 17 Iulie. Soseste din Iasi Ion Banea: «Ce ziceti, leilor: intrăm sau nu întrăm in alegeri...?». După o serie de consfătuiri, Sibiul legionar se hotarăste a participa la alegerile generale.

Noi marsuri de propagandă prin judet. Bătatorim pe jos sute de kilometri. Din judetul Târnava Mare vin să ne ajute studentii legionari Eugen Bârsan si Alexandru Barani.

Insfârsit, soseste ziua alegerilor. Si-apoi numărarea voturilor. Nu mai tin minte câte partide au depus liste la Sibiu. Stiu că au fost multe. Dar spre mirarea multora, Garda de Fier ajunge a se clasa in al treilea loc, imediat după national-tărănisti si liberali.

 

- II -

 DOMNUL BANEA

-Vine domnul Banea! 

-Adevărat...?

-Da, soseste mâine după, masă cu personalul de Copsa. Anuntă în grabă băietii: Dr. Ion Banea mâine, Sâmbătă, orele 8 seara adunare la sediu.

Ochii lui Banta strălucesc de bucurie. Ghicesc din privirea lui că ar vrea să-mi mai pună o seamă de întrebări. Eu însă, i-o iau pe dinainte:

-Lumea trebue avizată fără întârziere. Timpul e scurt. Ai mult de alergat...

-Am înteles...

Legionarul Aurel Banta, unul dintre primii zece tineri cu care am înjghebat organizarea noastră la Sibiu, salută scurt, cu mâna pe inimă si-apoi spre cer, si, renuntând la întrebările ce-ar fi dorit să-mi mai facă, pleacă cu pas grăbit să execute ordinul.

Pentru lumea legionară din orasul nostru, venirea d-lui Banea era un eveniment deosebit de important, luând caracterul unei adevărate sărbători. Ion Banea fusese însărcinat de Căpitan cu organizarea si conducerea judetului Sibiu, dat fiind faptul că era originar din acest judet, născut fiind in fruntasa comună Vurpăr si, in acelasi timp, unul dintre cei mai valorosi si dinamici stegari ai Legiunii. Cum însă pe acea vreme era obligat a-si petrece cea mai mare parte din timp la Iasi, unde isi făcea studiile (tocmai isi luase licenta in Drept, aflându-se acum in ajunul examenelor de doctorat in Medicină), nu avea posibilitatea de a fi intre noi decât din când in când, adică in săptămânile sau lunile de vacantă. In timp ce se afla la Iasi, nu inceta insă de a se îngriji de bunul mers al tinerei noastre organizatii dela Sibiu, trimitându-ne regulat scrisori cu sfaturi si instructiuni, precum si pachete întregi cu reviste si brosuri de doctrină nationalistă.

Potrivit cu necesitătile acelei epoci de inceput -mai ales că efectivul organizatiei de Sibiu se compunea pe acea vreme aproape exclusiv din tineret- posturile de comandă si răspundere, cu exceptia aceluia al conducerii judetene, detinut de comandantul Ion Banea, nu erau decât două, si anume: acela de sef al Corpului Legionar, adică al totalitătii cuiburilor de tineri, care îmi fusese încredintat mie, si acela de sef al «propagandei legionare la sate» incredintat lui Dumitru Banea (Mitu), fratele comandantului Ion Banea. De Frătiile de Cruce si Cetătui, ma ocupam deocamdată tot eu. Postul de sef al organizatiei orăsenesti (sau al garnizoanei, cum s'a chemat mai târziu) nu era încă ocupat, căci nu se înfiintaseră până atunci asa zisele «cuiburi de bâtrăni», desi contam deja cu un mare număr de prieteni si simpatizanti din rândurile celor mai vârstnici decât noi...

Vestea că a sosit dl. Banea si că mâine il vom avea in mijlocul nostru va stârni si de data aceasta mare bucurie in rândurile legionarilor din Sibiu. Eram sigur că nu va lipsi niciunul dela adunarea anuntată. Prezenta domnului Banea avea asupra noastră efectul unui magnet, căruia nimeni nu-i putea rezista. Toti vor dori să-l vadă, să afle din gura lui noutătile ce ni le aducea dela Iasi si să-i asculte minunatele povestiri despre Căpitan si despre isprăvile năzdrăvane ale camarazilor moldoveni. Cei cari nu-l văzuseră încă pe domnu' Banea, cunoscându-l doar din înflăcăratele descrieri ale camarazilor mai vechi, erau nerăbdători de a-l vedea in fine in carne si oase.

 

*

*    *

 

A doua zi, cam pela orele patru după masă, mă aflam impreună cu Ion Aldea pe peronul gării. Amândoi imbrăcati de sărbătoare, in costume nationale, suntem tinta privirilor lumii dimprejur. Dacă am fi venit in frac si joben, fără îndoială am fi stârnit mai putină senzatie.

Cei doi «curcani», cari fac de serviciu pe peronul gării, ne arunca priviri piezise. Li se pare, pe semne, că e ceva suspect la mijloc, ceva «subversiv». Insfârsit, unul dintre ei se hotărăste, pentru orice eventualitate, a raporta «cazul» Comisariatului gării.

Intre timp aflăm dela un impiegat de miscare că personalul de Copsa Mică va sosi astăzi cu ceva întârziere. Timpul trece încet, minutele ne par ceasuri. Căutăm să ne calmăm nerăbdarea plimbându-ne cu pasi rari dela un capăt la altel al peronului, fără a ne sinchisi de lumea care se uită la noi ca la urs. Auzim, in mai multe rânduri, explicatia dată in soaptă: «Astia sunt din garda lui Zelea Codreanu...»

Insfârsit soseste trenul. Călătorii încep să coboare din vagoane.

-Uite-l colo! Il vezi...?

Aldea l-a descoperit cel dintâiu. Mă trage de mânecă cuprins de nerăbdare.

Ion Banea a coborît dintr'un compartiment de clasa a treia, urmat de doi tărani, cari, după port socotind, par a fi de prin părtile Ocnei Sibiului. Observăm că stă de vorbă cu ei. Insfârsit, le întinde mâna. Cei doi săteni îl salută respectuos, pierzându-se apoi in mijlocul multimii ce tinde spre iesirea gării. Imi dau seama că din această clipă judetul Sibiu numără cu doi legionari mai mult. Aceasta este «propaganda dela om la om» , despre care ne vorbise dl. Banea in repetate rânduri si pe care el însusi o cultiva cu asiduitate, folosind orice prilej ce i se oferea...

Noi ne opriserăm la vreo zece pasi de scările vagonului din care coborîse, pentru a nu-l stânjeni in conversatia sa cu cei doi tărani. La un moment dat observăm că si dânsul ne-a zărit. Poartă aceeasi cămasă in care l-am cunoscut la congresul studentesc din 1931. O recunosc după cusătura cu «pui» albastri. Pe reverul bunditei lui moldovenesti, străluceste un mic «gard», iar geanta mare, roasă pela colturi, pe care o poartă in mâna stângă, o cunosteam, de asemeni, de demult. E plină doldura. «Ne aduce manifeste si brosuri» -îmi sopteste Aldea, in timp ce ne indreptăm spre al intâmpina. Luând pozitia reglementară, il primim cu salutul nostru legionar, urându-i bun sosit.

-Ura leilor! Ma bucur că vă văd sănătosi. Ne strânge pe rând mâinile. Pe sub borurile largi ale pălăriei lui negre, doi ochi senini imprăstie lumină si voie bună. Apoi, cu un oftat de usurare:

-Ehei, iacă-ma din nou la Sibiu ! Mi-a fost dor de voi... Da' pe aici ce mai este nou? Cum merge treaba? Unde e Mitu? Dece n'a venit si el cu voi?

-Mitu a plecat la Vurpăr să «pregătescă terenul». Socoteam că vei vrea să te odihnesti, cel putin vreo două-trei zile, acasă, in Vurpăr, si asa ne-am gândit, cum mâine e Duminică, să pornim dis de dimineata cu totii într'acolo, ca să apucăm din vreme la Biserică, iar, după slujbă, să tragem o întrunire in mijlocul satului...

-Bravo leilor ! Ati avut o bună idee, mă declar complet de acord.

Pornim spre oras.

La vreo 20 de pasi după noi, agentul de politie Ion Finichiu ne urmează «neobservat». Când, la un moment dat, ne-am intors toti trei, privind inapoi, s'a prefăcut că priveste interesat la vitrina unei prăvălii de unelte agricole.

-Am fost supraveghiati tot timpul, observă camaradul Aldea.

Peste fata lui Ion Banea trece o umbră fugară, iar vocea lui moale si voalată, sună de astădată aproape metalic: 

-Caraghiosii de ei !

 

*

*    *

 

Micul si sărăcăciosul nostru sediu din Târgul Pestelui n. 9 s'a umplut de lume. In afară de legionari, fuseseră invitati a lua parte la adunare deasemeni prietenii si simpatizantii Legiunii. Era dorinta d-lui Banea ca să-i vada strânsi pe toti, să poată vorbi tuturor, iar la urmă sa se intereseze de fiecare in parte, intretinându-se mai mult cu simpatizantii decât cu noi, legionarii. Dealtfel, numărul acestora crestea mereu. Unii dintre ei, cei mai tineri, vor ingrosa ca mâine rândurile noastre, încadrându-se in cuiburile Corpului Legionar. Altii, mai in etate, vor înfiinta cuiburile lor, iar cel mai vrednic si capabil dintre ei va fi seful organizatiei orăsenesti, in timp ce prietenii si simpatizantii, a căror situatie ar putea fi periclitată in momentul in care s'ar afla că sunt «gardisti», se vor multumi cu aceea de a ne putea ajuta materialiceste, sprijinind din umbră lupta noastră.

Un vânt de primăvară pornise să bată dela un capăt la altul al tării. Vânt ce aducea cu el mireasma unei vieti noi. Poporul începuse să se trezească. Tineri si bătrâni, impinsi de o tainică forta, vin sa-si astâmpere setea lor de dreptate si adevăr la isvoarele cristaline ale Legiunii. Neamul românesc, cu intuitia lui sănătoasă, începe a recunoaste in persoana Căpitanului omul trimis de Providentă pentru a- l scoate din marasmul in care zace si a-l conduce pe cărări de culmi insorite spre un viitor măret si luminos.

La Sibiu, abstrăgând tineretul, cei cari au venit printre primii la chemarea Legiunii au fost, in general, oameni mai simpli, umili cetăteni ai orasului nostru. Iată, spre exemplu, din grupul celor cinci care sed pe banca din fundul sălii, primul, cel in costum cenusiu, cu fruntea inaltă de poet, nu este cum s'ar putea crede vreun director de bancă, vreun medic sau advocat, ci croitorul Dumitru Dusleag, al cărui modest atelier de croitorie se găseste doar la câtiva pasi de sediul nostru; lângă el, bărbatul inalt si robust, încăruntit pela tâmple, este comerciantul Cotrus (fratele poetului Aron Cotrus), membru in «Comitetul de 1000», care dela inceput ne-a ajutat cu bani pentru a ne putea tipări primele noastre manifeste. Al treilea in grup este cismarul Vasile Buta, care, pentru a putea participa la sedintele noastre, face de fiecare dată o cale de cinci kilometri pe jos. Dar printre acestia, iată si o exceptie: bătrânelul acela simpatic, cu mustata căruntă, cu ochi vioi, neastâmpărati, mereu anturat de tineri, in mijlocul cărora pare a se simti mai bine decât printre cei de o vârstă cu el. Este dl. Mandan, profesor in pensie, care se poate mândri de a fi fost primul intelectual intrat in organizatia legionară dela Sibiu. Zilnic îsi manifestă marele regret că nu e cu 40 de ani mai tânăr; ar vrea să îmbrace si el cămasa verde si să mărsăluiască in rând cu noi.

Un caz cu totul aparte, si in acelasi timp miscător, îl constitue acea femeie firavă si uscătivă, îmbrăcată in negru, care sade lângă geam -locul ei predilect. Privirea-i voalată rătăceste in lumi depărtate. Ceeace văd ochii ei, in acele tainice lumi, nouă ne rămăne ascuns. Trebue că sunt lucruri minunate, căci pe figura ei s'a asternut lumina unei adânci păci sufletesti. E oarbă. Vine regulat să asculte cântecele noastre legionare, pe care le cunoaste de-acum p-e toate pe dinafară. De data aceasta a venit să auda glasul drag al nepotului ei, Ionel. E mătusa lui Banea...

In turnul Bisericii Luterane clopotul a bătut ora opt. Camaradul Vasile Vlad, care a făcut de planton afară, intră grăbit anuntând:

-Vine domnu' Banea !

Băetii, in cămăsi verzi, formează careul, pe cuiburi: cuibul de comandă «Avram Iancu», primul cuib înfiintat la Sibiu, apoi cele trei cuiburi muncitoresti: «Mihai Viteazu», «Tu dor Vladimirescu» si «Vlad Tepes». Cuibul «Martirii Credintei», care, in anii ce-au urmat, a dat alesi luptători si adevărati martiri pentru cauza legionară -un Ion Faur s. a.- este reprezentat prin doi delegati, studenti teologi. Din Frătiile de Cruce «Gheorghe Lazăr» si «24 Ianuarie» n'au venit decât doi elevi de fiecare Frătie. S'au travestit ca nu cumva să fie recunoscuti de vreun răuvoitor si pârîti profesorilor, in care caz îi astepta eliminarea din toate scolile. Acesti patru elevi indrăzneti Ionel Rodeanu, Petre Fleschin (care, in ciuda primejdiei, isi îmbrăcase, sub veston, camasa verde), Munteanu si Nicolae Popovici, nesocotind ordinul nostru, si-au luat asupră-si acest risc, din dorinta arzătoare de al cunoaste pe comandantul Banea... In fine, ultimul flanc îl formează Cetătuia «Ecaterina Teodoroiu».

Intră dl. Banea. Comenzi scurte, date in surdină. Peste cincizeci de brate pornesc dela inimă, svâcnind spre cer. Ies in fata frontului si dau raportul.

La salutul Comandantului Ion Banea, legionarii răspund, părând un singur glas: Trăiască Legiunea!

Cu acel surâs, plin de lumină, care avea darul de a inspira simultan simpatie si o nemărginită încredere, dl. Banea îsi plimbă câteva clipe privirea peste cei prezenti in sa1ă, căutând să ne cuprindă pe toti. Apoi, ca de atâtea alte ori, sprijinindu-si degetele in subsioarele bunditei, priveste câtva timp la pământ, pentru asi aduna gândurile. Ochii i se îndreaptă apoi spre peretele din fată si rămân pironiti pe chipul Căpitanului, care atârnă aci, împodobit cu panglici verzi si tricolore. Insfârsit, in tăcerea plină de asteptare ce s'a asternut in sală, începe a vorbi, cu glas rar si domol. Dela primele cuvinte, multimea este cucerită. In momentul in care ajunge să ne vorbească despre dusmanii neîmpăcati ai Legiunii, despre călăii tineretului nationalist, cari din nou s'au năpustit cu ură asupra legionarilor, întemnitându-i si schingiuindu-i, vocea lui devine aspră, iar inimile noastre vibrează de revoltă. Tot el însă ne-o potoleste, învătându-ne să răbdăm cu eroism toată ocara si prigoana nedreaptă deslăntuită de puterile întunericului, căci deasupra noastră există un Dumnezeu care vede toate si-un Arhanghel care ne ocroteste cu spada lui de foc. Soarele dreptătii va răsări in curând pentru întregul neam românesc, răsplătind toate suferintele si jertfele noastre...

-Iar dacă o fi să cădem cu totii sub loviturile dusmane, să nu ne înspăimânte acest lucru: sângele nostru nu va curge în zadar. Peste mormintele noastre vor duce altii lupta mai departe, până ce întregul neam va deveni legionar. Pentru infăptuirea României noi, a României Legionare de mâine, nicio jertfă nu ne va fi prea scumpă...

Micul nostru sediu răsună apoi de mândre cântece legionare: «Sculati-vã din munti si văi, urmasi ai sfintilor eroi...»., «Legionari să'ntindem hora...» si Marsul legionarilor Sibieni: «Se trezesc mărete umbre pe-al selimbărului plaiu...»

 

*

*    *

 

In «pădurea cu fiare sălbatice», pe care a trebuit s'o străbatem in anii ce-au urmat, coasa mortii a rărit inspăimântător rândurile noastre. Sibiul i-a dat si el cu dărnicie contributia in sânge si morminte:

Ion Banea...

Petre Fleschin, Ion Faur, Ionel Rodeanu, Vasile Vlad, Aurel Banta... Sunt doar câtiva din cei multi.

Dar jertfa lor nu va fi în zadar.

«Peste mormintele noastre vor duce altii lupta mai departe... pentru înfăptuirea României noi, a României legionare de mâine...»

Acestea au fost cuvintele Comandantului Legionar Ion Banea, în care a crezut. In această credintă si-a dat viata, căzând sub gloantele ucigase comandate de un regim criminal si corupt.

Noi, cari cu voia lui Dumnezeu am supravietuit groaznicului măcel, să nu uităm aceste cuvinte, să nu desmintim credinta in care a murit unul dintre cei mai de seamă ostasi ai Căpitanului.

Destinul ne-a rezervat privilegiul si sfânta datorie de a duce mai departe lupta neamului românesc până la biruinta finală...

 

- III -

 PRIMA MEA INTÂLNIRE CU CĂPITANUL

 

Sosind la Bucuresti cu vreo zece zile inainte de începerea examenelor, am tras, ca deobiceiu, la unchiul meu Simion, care locuia pe strada Virgiliu, în apropierea cazărmii Corpului de Gardă al Palatului.

Eram student in Drept, în anul al treilea, în ajunul examenelor de licentă. Mă înscrisesem la trei din cele cinci examene, rămânând ca la celelalte două să mă prezint în proxima sesiune. Desi timpul ce-l avusesem la dispozitie pentru a mă pregăti fusese relativ scurt si plin de momente agitate, mă simteam totusi destul de tare în două materii; în ceeace priveste a treia, Dreptul Comercial si Finante, nu eram deloc sigur că voiu reusi la examen, căci, pe lângă faptul că nu citisem îndeajuns materia, se mai intâmpla că din toate disciplinele predate in Drept, aceasta era unica pentru care nu aveam niciun fel de înclinatie. Astfel reusita la această a treia materie depindea mai mult sau mai putin de ceeace mai puteam inmagazina cerebral in următoarele opt sau zece zile ce-mi rămâneau până la examen. Ceeace mă împiedicase de a mă prepara mai temeinic, fuseseră mai cu seamă cele două arestări suferite in decursul ultimelor luni; la urma urmei, nimic neobisnuit in viata unui student legionar. Fusesem purtat dela o inchisoare la alta, împreună cu alti camarazi, bine inteles, ca de atâtea alteori, fără nicio bază legală. Motivul arestării a fost faptul de a fi tinut întruniri in câteva sate din judetul Sibiu. Dar, cum spuneam, accidente de acest gen erau ceva comun si in acelasi timp inevitabile in viata sbuciumată pe care am dus-o noi, legionarii, iar dacă -din cine stie ce cauze- omisesem a include in calculele mele probabilitatea unor astfel de accidente, apoi a fost, desigur, datorita in mare parte indestructibilului optimism de care eram însufletit in acei ani ai tineretii mele.

Cum la Facultatea de Drept din Bucuresti frecventa nu era obligatorie, odată cu terminarea primului an, in care frecventasem simultan Academia de Bele-Arte, am renuntat la sederea mea in Bucuresti, dându-mi perfect seama ca aceasta era împreunată cu o seamă de cheltueli, cărora tata, de aci înainte, nu le-ar mai fi putut face fata. Greutătile financiare in care intrase familia mea, in mod neasteptat, in timpul acelor bine cunoscuti ani de criză ce-a sguduit întreaga tară, determinând guvernul de a interveni prin legea conversiunii datoriilor, m'a făcut să renunt la Bele-Arte, unde frecventa era, natural, obligatorie, si, reintors in orasul meu natal, Sibiu, să-mi caut un serviciu, pentru a putea contribui cu leafa mea la usurarea greutătilor familiale. Astfel, la Bucuresti nu mai călătoream decât cel mult de două ori pe an, in timpul sesiunii examenelor la Facultatea de Drept.

Activitatea, as putea spune neintreruptă, ce-o desfăsuram in acesti ani ai tineretii mele in cadrul Legiunii, ca si obligatiile de functionar ce le-am avut timp de un an (cat am lucrat într'un birou al Căilor F'erate Române), aproape nu-mi mai lăsau răgaz pentru a mă putea tinea de carte. Totusi, preocuparea mea -partea cea mai de căpetenie- pe acea vreme, era aceasta: terminarea cat mai grabnică a studiilor universitare. Tineam cu tot dinadinsul să-mi iau licenta in Drept cat mai curând posibil, pentruca, in calitate de avocat, sa mă pot ocupa, cu un ceas mai de vreme, de procesul complicat in care se găsea tata cu niste Bănci, datorită contractării unor împrumuturi agricole, proces ce adusese in casa noastră multe griji si supărări. Pierderea acestui proces ar fi însemnat ruinarea familiei noastre din punct de vedere economic. Ma simteam dator să-l ajut pe tata, să-l descarc, cel putin partial de grija si răspunderea ce le ducea singur si in acelasi timp sa-mi apăr familia de nenorocirea ce-o ameninta. Dar cum? Nu vedeam altă cale decât aceea de a deveni cât mai repede avocat si... a câstiga procesul ! Plan cu adevărat simplist, ba chiar năstrusnic, izvorît si alimentat exclusiv din încrederea si optimismul caracteristic tineretii. Oricare om matur ar fi zâmbit cu scepticism in fata acestui plan, oarecum copilăresc, având la îndemână destule motive pentru a se îndoi de rezultatele lui practice, afară doar, dacă Dumnezeu ar fi intervenit cu vreo minune.

Ei bine, această minune s'a realizat. Căci, in treacăt fie zis, luându-mi licenta, m'am înscris fără întârziere in Baroul avocatilor*). M'am ocupat, in acelasi timp, cu toată seriositatea de procesul mai sus amintit. Am apucat sa-l desbat, în faza lui finală, alături de un avocat mai bătrân, care a fost bucuros de a împărti cu mine răspunderea unui eventual insucces. Procesul a fost câstigat!

Tot în treacăt fie, zis: la câstigarea bătăliei ce-am dus-o pentru a face posibilă «minunea», a contribuit in mare parte Căpitanul... Dar toate acestea se vor desprinde cu mai multă claritate din cele ce voiu povesti mai la vale.

*) -Stagiul mi l-am facut in biroul avocatului Bidian, impreuna cu camaradul Lae Lupu din Alba Iulia.

 

*

*   *

 

Ajuns in strada Virgiliu si sunând la portita de lemn deasupra căreia niste trandafiri agătători formaseră in cursul anilor un baldachin viu, ascunzând cu desăvârsire tăblită cu numărul casei, mi-a iesit in întâmpinare mătusa Florica. Unchiul meu, care era ofiter -pe acea vreme avea gradul de Colonel- nu sosise încă dela serviciu. Specializat in geodezie si cartografie, îndeplinea deja de multi ani functiunea de sub-director al Institului Geografic al Armatei. In mod aproape obisnuit, sosea foarte târziu acasă. Vărul meu, Mircea Traian, elev la liceu pe acea vreme, deasemeni nu era acasă.

Mătusa m'a instalat in cămăruta de lucru a unchiului Simion, o încăpere mică si modestă -«nepretentioasă ca si mine», obisnuia să spună unchiul meu- care, in afară de o masă de scris, un scaun si o etajeră de cărti, nu mai continea decat un vechiu pat de campanie, cu o saltea atât de vârtoasă de-ai fi zis că-i umplută cu ciment. Patul era de fier, demontabil, si servise unchiului meu in timpul primului războiu mondial, in anii in cari a stat pe front, ca ofiter comandant al unei unităti de pionieri. Tinea la acest pat ca la un vechiu si bun camarad, iar dacă nu s'ar fi insurat, cum obisnuia să-l tachineze mătusa Florica, ar fi continuat să doarmă într'însul până la sfarsitul vietii. In acest pat-relicvă, piesă demnă de un muzeu, dormeam eu când veneam pe timp mai scurt la Bucuresti.

Să-mi fie iertată atentia neobisnuită acordată unui obiect mort, unui neînsemnat pat de campanie, pe care oricine, in afară de unchiul meu, bine înteles, l-ar fi aruncat la fier vechiu. Am insistat doar din cauza amintirilor ce mă leagă de acest pat vechiu, natural amintiri de altă natură decât acelea ce i le purta unchiul meu. Sunt aduceri aminte din anii de prigoană ce-au urmat zilelor însorite de care mă ocup aici, in cari soarta m'a purtat in repetate rânduri pela Bucuresti. Am venit atunci, in felurite împrejurări, ca să-mi odihnesc pe acest modest pat de campanie, pentru o noapte sau două, trupul slăbit si istovit de inchisori. Asa, spre exemplu, după eliberarea mea din închisoarea Jilava, in primăvara anului 1934, apoi când mi-au dat drumul din lagărul dela Vaslui, sau un an mai târziu când, in cea mai aspră epocă de prigoană, venisem să iau legătura cu Comandamentul Miscării, etc. In acest pat, in seri târzii, am rostit in gând cele mai fierbinti rugăciuni pentru salvarea Căpitanului, ori am implorat ajutorul ceresc împotriva primejdiilor de moarte ce ne dădeau târcoale, in acei ani de tristă memorie, in întunecata padure cu fiare salbatice, in care se transformase pentru noi, legionarii, pământul tarii noastre rornânesti... Dar despre toate acestea, despre toate câte aveam să mai pătimesc ca legionar in anii cari au urmat, nu bănuiam din fericire încă nimic pe vremea aceea...

 

*

*    *

 

In acea seară, după sosirea mea la Bucuresti, fiind obosit de drum, m'am culcat ceva mai de vreme, fără să mai astept sosirea unchiului meu. In pofida vârtoseniei patului spartanic, am adormit imediat.

A doua zi m'a destepat ciripitul păsărilor cari se alungau in sbor sglobiu prin frunzisul copacului din fata ferestrei. M'am trezit din somn cu o curioasă senzatie; era ceva plăcut, linistitor, dar imposibil de definit. Aveam impresia ca in cursul noptii as fi făcut o lungă călătorie, undeva, prin locuri cu totul necunoscute, din care aduceam ca singură reminiscentă viziunea unei vaste grădini cu ciresi înfloriti, al căror parfum dluce-amărui părea că îmi stărue încă in nări. Dar toate eforturile pe care le-am făcut pentru a-mi reaminti măcar crâmpeie din visul avut in acea noapte, au rămas zadarnice. Imi amintesc in schimb foarte bine de seninătatea si buna dispozitie ce mi-au stăpânit sufletul in acele ore de dimineată, premergătoare primei mele intdlniri cu Căpitanul...

Nu bătuse încă ora opt când am pornit spre centrul orasului. Vroiam să trec mai întâiu pela Facultate, pentru a mă incredinta de data exactă a fiecărui examen. De aci, conform cu planul ce mi-1 făcusecm încă din ajunul plecării mele la Bucuresti, intentionam să mă duc la sediul Gărzii de Fier, din strada Aurel Vlaicu. Aduceam din Sibiu un raport scris, pe care tineam să-1 predau, după putintă, Căpitanului in persoană. In acelansi timp vroiam să aflu ultimele noutăti, luând cu mine, pentru a duce la Sibiu, eventuale ordine sau dispozitii. Nutream speranta de a-l întâlni pe Căpitan la sediu, desi habar n'aveam dacă se găsea la Bucuresti sau in cu totul altă parte a tarii.

Activam de peste doi ani in rândurile Miscării, dar nu mi se ivise încă prilejul de a putea vorbi cu Căpitanul. Il văzusem de două ori, dar numai dela distantă. Căpitanul, la rândul său, nu mă cunostea decât din rapoartele si relatările d-lui Banea, pe acea vreme seful organizatiei legionare Sibiu. Dorinta de a-l cunoaste pe Căpitan, desigur, o aveam, cum oricare alt legionar in locul meu la fel ar fi avut-o. Dar, ca si până aci, nu mă gândeam si nu vroiam să fortez acest prilej; găseam că e mai bine să las totul pe seama destinuluî. Cam acestea îmi erau gândurile in momentele in care, după terminarea treburilor la Facultate, mă îndreptam cu pasi largi spre prima statie de tramvaiu, pentru a mă duce la sediu.

Nu-mi mai amintesc dacă pentru a ajunge la sediu am luat unul sau două tramvaie. Tin însă foarte bine minte că la vreo două sau trei statii, înainte de a ajunge la destinatie, a urcat in acelasi tramvaiu -cine credeti?- Profesorul Ion Zelea Codreanu, tatăl Căpitanului, «Mos Zagreb», cum îi spuneam noi, legionarii. Purta obisnuitu-i costum national moldovenesc, pe cap o pălărie neagră cu boruri moi, iar subsîoară o servietă mare de piele si aceasta tot de culoare neagră. Exact cum l-am cunoscut cu un an înainte, când, pentru prima (si ultima) dată, a venit să ne viziteze la Sibiu.

La îndemnul insistent al taxatorului, «avansati înainte dom'lor!», căci tramvaiul se umpluse de lume, iar locuri de sezut nu mai erau, Mos Zagreb îsi face loc prin multimea înghesuită, ajungând însfârs in fată, aproape de locul unde sedeam eu. Imediat m'am sculat in picioare, salutându-l si oferindu-i locul meu. Profesorul Codreanu s'a uitat lung la mine, apoi deodată i s'a luminat fata: «Ehei, imi păre că te cunosc, camarade. Nu esti mata Nicu Iancu dela Sibiu?».

Am rămas surprins că-si mai amintea de mine. L'am rugat să ia loc, dar a fost zadarnic. A refuzat categoric. «Cum, adică, scoală tu ca să sed eu? Nu, eu nu fac una ca asta. Păstrează-ti locul, camarade ! Si-apoi să stii că nu-s asa bătrân ca su nu mai mă tină picioarele...»!

Pus in incurcătură de vorbele profesorului, am încercat totusi să mai îndrug ceva, dar Mos Zagreb mi-a pus mâna pe umăr si apăsându-mga cu energie, vrând-nevrând m'a fortat să-mi reiau locul pe bancă.

Revederea neasteptată cu profesorul Zelea Codreanu m'a bucurat sincer. Am aflat dela dânsul că zilele acestea Căpitanul s'ar găsi in Bucuresti, dar nu stia dacă îl vom putea intâlni la sediu. In tot cazul eram bucuros că nu voiu sosi singur la sediul legionar, pe care-l vizitam pentru întâia oară, ci întovărăsit de insusi tatăl Căpitanului.

Din imaginea exterioară ca si interioară a sediului din strada Aurel Vlaicu nu mi-a mai rămas păstrat in memorie aproape nimic. In schimb imi amintesc că la intrare am întâlnit câtiva legionari si două surori legionare. Imi erau cu totii necunoscuti. Un tânăr de statură mijlocie, cu părul blond, împărtea la alti doi sau trei camarazi niste imprimate. Un altul era ocupat cu impachetarea imprimatelor -probabil vreun manifest sau circulară. După cât am înteles, câtiva dintre băetii prezenti aci veniseră pentru a se aproviziona cu tipărituri legionare. Nu-mi mai amintesc precis, dar imi face impresia că între camarazii pe cari i-am cunoscut personal cu această ocazie a fost si Gheorghe Furdui, presedintele Centrului Studentesc, precum si Decebal, fratele Căpitanului, pe care, in cursul anului, l-am reîntâlnit apoi de câteva ori pe coridoarele Facultăttii, fiind si el student in Drept.

Profesorul m'a părăsit pentru câteva clipe, reapărând apoi cu stirea îmbucurătoare pentru mine: «Căpitanul e sus, asa că poti să te duci să vorbesti cu dânsul. Dar grăbeste-te, altfel îl scapi...».

Imi aduc vag aminte că am iesit intr'o curte, iar de aci am urcat o scară, ajungând într'o cameră modest mobilată. La dreapta, o use intredeschisă. Am fost întâmpinat de doi legionari, mai in vârstă decât mine, unul dintre ei fiind Mihail Polihroniade. Am aruncat o privire fugară prin usa întredeschisă, dar n'am reusit să zăresc nimic. Incăperea părea goală, dând probabil spre altă odaie, de unde veneau niste sunete slabe, ca de farfurii sau pahare. Explicatia mi-a dat-o până la urmă chiar Misu Polihroniade: Căpitanul era dincolo, in bucătărie, unde, nu mai tin minte cari legionari, veniti de nu stiu unde, luau ceaiul de dimineată.

In timp ce conversam cu Polihroniade, văd deodată apărând in pervazul usii figura inconfundibilă a Căpitanului (acest moment mi-a rămas adănc gravat in memorie). Ca electrizat, am luat pozitia de «drepti», salutându-l cu salutul nostru legionar.

-Aa, mata esti Nicu Iancu... ? E bine ca ai venit, îmi pare bine că te pot cunoaste... Mi-a strâns mâna, privindu-mă adânc in ochi. Eu de fapt te cunosc demult, din povestirile lui Banea. Dânsul mi-a vorbit des de d-ta.

N'am uitat si n'o să uit niciodată acea privire fascinantă, a ochilor lui de culoarea adâncimilor mării. Nu sunt in stare de a găsi cuvintele potrivite pentru a descrie acea emotie, acea curioasă tulburare ce m'a cuprins in momentul in care mi-a strâns mâna si m'a privit in ochi. Ea m'a stăpânit aproarpe tot timpul cât am stat in fata lui. Părea ca toate câte erau in jurul meu se sterseseră, scufundându-se într'o ceată deasă; până si vocile legionarilor din curte si toate celelalte sgomote îmi păreau că vin de departe, de foarte departe. Insăsi propria-mi voce, când răspundeam întrebărilor puse de Căpitan, îmi suna atât de curioasă si distantă, încât imi făcea impresia că nu e a mea. Din ceata care se lăsase in juru-mi, doar fata Căpitanului îmi apărea clară si luminoasă, ca sub lumina unui reflector puternic, doar cuvintele lui le mai auzeam... Totusi, lungul sir de ani ce s'au scurs de atunci mi-au sters din memorie multe din cuvintele pe cari le-a rostit in acea zi memorabilă pentru mine.

Mă găseam, însfârsit, aproape pe neasteptate in fata aceluia pe care îl căutasem încă din timpul adolescentei, fără să fi avut pe acea vreme măcar certitudinea că ar putea exista aevea. In ultimii mei ani de liceu, incepusem să-mi dau seama că acel personagiu legendar, ce de mult îl purtam in mintea si sufletul meu, nu putea fi doar o simplă plăsmuire a imaginatiei mele de adolescent. Aceasta m'a indemnat să nu desist de al căuta. Până la urmă un instinct sănătos m'a ajutat să-l găsesc. Căci in momentul in care am auzit despre Corneliu Zeiea Codreanu, Capitanul, mi-am dat seama imediat că numai el putea fi acela pe care ani dearându-l îl căutasem. Si, înainte de a-l fi văzut măcar, l-am urmat. Fără nicio ezitare, fără nicio rezervă... Astăzi, când astern pe hârtie aceste amintiri -la aproape patru decenii dela data întrării mele in Legiune- pot mărturisi in mod deschis si din tot sufletul că sunt fericit de a-l fi găsit si de a-l fi urmat.

Voiu incerca, în cele ce urmează, să redau, cel putin în parte, adică în măsura 4n care mă ajută memoria, acea primă conversatie pe care am avut-o cu Seful Legiunii.

După ce i-am predat raportul scris ce-1 adusesem dela Sibiu, Căpitanul m'a întrebat câte zile aveam de gând să stau la Bucuresti. I-am răspuns că venisem pentru a-mi da examenele. Timp de o clipă, privirea i s'a fixat asupra unui punct invizibil mie, situat undeva in depărtare; apoi a spus, ca pentru sine, un «da», casicând si-ar fi confirmat un gând nerostit. Cine stie unde il purtaseră gândurile in acele cateva clipe. Privindu-mă din nou, m'a întrebat: «Ce face Corneliu, Corneliu Georgescu? E tot la Miercurea...?» I-am răspuns că l-am întălnit cu vreo săptămână înainte si că deocamdată îi merge bine. «Cea mai mare parte din timp si-o petrece in Miercurea, dar, din când in când, vine la Sibiu, pentru a desbate câte-un proces la Tribunal».

Corneliu Georgescu se stabilise cu vreo doi-trei ani înainte, ca avocat, in Miercurea-Sibiului, orăsel situat in apropierea comunei lui natale, Poiana-Sibiului. După o foarte scurtă perioadă de viata oarecum mai linistită, intrase din nou in luptă, cu ocazia alegerilor generale din 1932, figurând pe lista candidatilor Gărzii de Fier la Sibiu...

Căpitanul m'a întrebat apoi de Bidian si despre cum o duc părintii lui Ionel Banea. Avocatul Dr. Augustin Bidian intrase in Legiune scurt înainte de alegerile din 1932, figurând apoi si dânsul pe lista candidatilor nostri la Sibiu. In ce-i priveste pe părintii comandantului legionar Ion Banea (si ai lui Mitu Banea), iar, mai târziu, deasemeni socri comandantului legionar Nicolae Petrascu, tărani fruntasi ai comunei Vurpăr, desi la o vârstă la care ar fi avut tot dreptul de a se bucura de zile mai senine si tihnite, avuseseră de îndurat încă in acea epocă nenumărate neplăceri si suferinte, descinderi in miez de noapte, perchezitii, etc. Dar toate acestea n'au reusit să-i frângă, ci i-a otelit, pregătindu-i pentru acea grea lovitură sufletească ce aveau s'o îndure, câtiva ani mai târziu, prin pierderea fiului lor iubit, Ionel... Din conversatia ce-a urmat, am observat numaidecât că despre toate câte se petrecuseră la noi, in orasul si judetul Sibiu, Căpitanul era mult mai la curent decat putusem bănui. Deasemeni am inteles că dacă îmi retinuse atât de bine numele, desi nu ma văzuse încă, până astăzi, faptul se datora, mai cu seamă a trei momente sau amănunte din scurta-mi activitate legionară de până atunci, si anume: înfiintarea primului cuib la Sibiu; manifestul meu din 1932, adresat tineretuiui din Sibiu (pe care, dupăcum se vede, Căpitanul îl găsise bun, căci autorizase reeditarea si răspândirea lui in câteva judete din Moldova si Muntenia), si marsul «Echipa Mortii», pe care îl scrisesem la începutul lui Mai 1932 si care, întretimp, se cânta în întreaga tară.

Abia către sfârsitul conversatiei, care, de fapt, n'a durat decât vreo douăzeci de minute, Căpitanul a revenit brusc la examenele mele.

-Asa, vasăzică, ai venit la examene...! Vezi, dusmanii Legiunii spun despre noi că am fi niste neisprăviti. E o insultă si totodată un mare neadevăr. Dacă acesti domni cari ne batjocoresc la orice ocazie ar fi trebuit să-si facă studiile cum ni le-am făcut noi, mereu loviti si tinuti in închisori, desigur că ar fi rămas niste neisprăviti. Noi nu. Noi am răsbit prin toate greutătile ce ni s'au pus in cale... Elevii si studentii nostri nu e voie să-si neglijeze invătatura. Dar nu numai ei; la fel meseriasul trebue să invete să ajungă un foarte bun mester in meseria lui. Ca in toate celelalte, legionarul să fie si la învătătură intotdeauna intre cei dintâi... Apoi m'a întrebat:

-Esti pregătit pentru examene?

Eram hotărît să nu-i ascund nimic. I-am spus cum stau lucrurile, că la unul din cele trei examene nu eram îndeajuns de pregătit. M'a ascultat atent, apoi, uitandu-se drept in ochii mei, mi-a spus:

-Va fi mai bine dacă vei da trei in loc de numai două examene. Nu crezi? Noi nu stim niciodată ce ne aduce ziua de mâine... Fă un efort, legionarul e doar năzdrăvan...!

In timp ce imi intindea mâna pentru despărtire, m'a privit din nou in adâncul ochilor si, sacadând cuvintele, mi-a zis: 

-Va să zică iti iei toate trei examenele...?

Tonul in care a pronuntat aceste cuvinte era in acelasi timp întrebător si oarecum poruncitor. Eu am interpretat cuvintele Căpitanului ca, fiind o intrebare, la care, bine inteles, eram dator să dau un răspuns. Timp de două-trei secunde am privit în pământ, gândind intens ce să raspund. Apoi, ridicându-mi privirea, am răspuns cu glas hotărît:

-Da, Căpitane !

Aceasta a fost -si asa a decurs- prima mea întâlnire cu Căpitanul.

 

*

*    *

 

Nu-mi mai amintesc cum am ajuns din nou in stradă, cum am luat tramvaiul si cum am ajuns acasă. Ceeace stiu, este ca in după amiaza aceleiasi zile incă am început să citesc intens din cursul sapirografat de Drept Comercial. O săptămâna întreagă am citit mereu, până noaptea târziu, de mi s'au înrosit si au început să mă usture ochii. Când uneori ma apuca lehamitea si simteam ispita de a ma lăsa păgubas, auziam parcă, de departe, propriu-mi glas, rostind hotărît «Da, Căpitane !» Si aceste două cuvinte magice, cari aveau valoarea unei promisiuni făcute însusi Căpitanului, îmi dă deau de fiecare data noi puteri...

Insfârsit, sosind momentul, m'am prezentat la examen, la toate trei... Si am reusit la toate trei ! Mai mult încă: tocmai Dreptul Comercial, la care nu ma încumetasem la început să mă prezint, din cauza sanselor foarte reduse de a reusi sã-l trec, l-am luat cu «bila albã».

Multumind lui Dumnezeu, gândul mi-a sburat la Căpitan si am retrăit infiorat acele momente, când, la despărtire, privindu-mă în adâncul ochilor, îmi spusese: «Fă un efort, legionarul e doar năzdrăvan!»

Păcat ca tocmai El, care m'a ajutat să câstig această «bătălie», n'a mai avut când să afle de biruinta pe care o repurtasem. Nori negri si amenintatori incepuseră să întunece din nou orizonturile Legiunii, prevestind sosirea unei furtuni... O nouă fărădelege se punea la cale împotriva miscării legionare.

Nicu IANCU

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE