DE SÃRBÃTORI
POEZII DE VASILE MILITARU

   

NASTEREA DOMNULUI

de Vasile Militaru

 

Pe cer, în noaptea ceia, ardea un colb de stele 

De-asupra omenirii cu păcătoase gloate,

Cu Regi, pe fruntea căror sclipiau Coroane grele, 

Cu-Impărătii supuse pe veci pieirii toate...

 

Si-atunci, in noaptea ceia senină si adâncă, 

Zăriră Magii lumii, pe cer, o mare stea, - 

O stea străluminată, ne mai văzută încă, 

Si-au fost purces, cu daruri, călăuziti de ea !...

 

Căci, - cititori in stele fiind în noaptea humii, - 

Trei Magi stiau că vine, cu strălucire foarte, 

Iisus-Mântuitorul sau Impăratul lumii,

Cel  Care-avea să calce cu moartea peste moarte ?...

 

Ei au stiut că'n lume Cel care-avea să vină,

Va 'ntuneca, prin Mila-I, toti Regii si-Impăratii : 

La slabi, va da toege, la orbi va da lumină,

Va sătura flămânzii, va adăpa 'nsetatii !...

 

Si L'au aflat pe-Acela a Cărui sfântă milă, 

Ca soarele venit-a pe oameni să-i mângâe, - 

Si Magii 'ngenunchiară pe umedă argilă,

Si daruri I-au dat : aur, si smirnă, si tămâe !...

 

Atunci, berbecii, boii, viteii si asinii,

Cu-al răsuflării abur, au încălzit pe-Acel

A Cărui sfântă frunte urma s'o 'ncingă spinii,

Si 'n cue mari, pe Cruce, să-L bată  I s r a e l !...

 

PLUGUSORUL

 

Sculati, frati Români, sculati , 

Lângă noi v'alăturati,

Să mânăm de aur plug, 

Numai nouă spre belsug ! 

Lăsati somnul, lăsati patul, 

Ca să 'ncepem toti aratul, 

Că, somnind atâta somn, 

S'a făcut jidanul "Domn", 

Iar Românul, de sărac, 

N'are 'n vatra-i nici colac 

Si de foame plâng ai săi. 

                 Sculati măăăi !...

 

Scoală-te din somn odată, 

Românie 'nfometată,

Că ne cotropeste  I u d a  

Toată glia, toată truda ?... 

Azi e 'ntregul Maramures 

Sub al  j i d o v i l o r  iures ; 

Toată mândra  B u co v i n ă, 

De urgia lor e plină ; 

Pe-al Moldovii dulce plai, 

Numai  j i d o v i i  au grai ! 

Basarabia, cu jale,

Geme 'n ghiara lui Ghidale ! 

Prin orase, pe la sate, 

Numai fete  p i s t r u i a t e , 

Numai haite de  h a l d ă i !...

                      Sculati măăăi !...

 

Toti Românii să se-adune 

De prin sate si cătune, 

Să arăm cu plug de pară 

Mărăcinii toti din tara, 

Că pecinginea se 'ntinde ; 

Tara toată ne-o cuprinde 

Si-atunci, vai, nici tara toată 

Din pământ n'o să mai poată 

Rădăcina să le-o scoată !...

 

Si-ale lor vrăjmase tepe

Tălpile o să ne'ntepe,

Si 'ndreptându-ne, vom plânge,

Iar din tălpi ne-o curge sânge,

Robi în veci, pe deal si văi!...

                   Sculati măăăi, hăi, hăi !

Vasile Militaru 

 

 

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE