MĂRTURII

 

CUM AM AJUNS LA CREDINTA FANATICĂ ÎN PUTEREA DE PROPAGANDĂ A CĂRŢII


    Ca să pot lămuri acest fapt, trebuie să anticipez cu multi ani înainte aceste aduceri aminte cu alte aduceri aminte. Pe la sfârsitul lui Noiembrie 1898 m'am înscris la Universitatea din Iasi, ca primul student român din Bucovina, venind de la liceul din Suceava. Încă de la învătătorii mei din sat stiam de existenta "natiei" românesti în întregimea ei, împărtită în diferite tări sub diferite stăpâniri. Încă de atunci a încoltit în gândul meu de copil ideea că toate aceste tări ar trebui să alcătuiască o singură tară mare si slobodă. Si mai curios este faptul ca înca de atunci s'a transformat aceasta dorinta a sufletului meu în siguranta absoluta ca asa va fi si că eu voi vedea înfăptuindu-se acest dor. Prof. Ion Zelea Codreanu Învătătorii îmi dăduseră numai idei mai slabe si mai timide, dar prin întâmplare eu citisem despre Horea, despre Avram Iancu, despre câtiva haiduci si stiam din casa părintească din povesti despre Stefan-Vodă si din cântece despre Plevna si Grivita. Ajuns cu acest bagaj sufletesc la liceul din Suceava, am actionat din prima zi asupra colegilor mei, devenind conducătorul lor sufletesc. Peste câtiva ani îi convocam de zeci de ori, la miez de noapte, în ruinele Cetătii, spre a pune la cale viitorul cu arma în mână. Totusi era firesc -dată fiind vârsta si lipsa de experientă- să fiu destul de neprecaut pentru a atrage, în sfârsit, atentia politiei de sigurantă si a administratiei austriece. Astfel dorul meu de a face studiile universitare în România liberă s'a înfăptuit cu precipitare prin trecerea hotarului blestemat într'un întunecos miez de noapte. De lângă gara Burdujeni, privind luminile Sucevii, făcându-mi semnul crucii, am ridicat bratul si am jurat să nu mai trec hotarul acestei împărătii decât su sabia în mână.
    La Universitatea din Iasi am fost bine primit de rectorul A. D. Xenopol si de tinerii profesori nationalisti, cu care am luat contact imediat: Ion Găvănescul, A. C. Cuza si altii. Între studenti am fost ales vicepresedinte al "Comitetului National Studentesc", pe atunci sub presedentia studentului nationalist Vasile Brăescu, si vicepresedinte al societătii nationaliste "Solidaritatea". Apoi am fost delegat în numele studentimii în "Comitetul Ligii Culturale" din Iasi.
    Din toate aceste locuri pe care le ocupam, gândul meu de fiecare zi era spre "românii din tările subjugate" -expresie curentă atunci între studenti si în genere în Tară. Cum era si firesc, prima mea actiune s'a îndreptat spre Bucovina. Rezultatele bănesti din câteva conferinte tinute în Aula Universitătii -prima a fost a mea despre românii din Bucovina-, cum si câteva ajutoare mai importante de la Liga Culturală din Iasi, au fost trimise Societătii "Scoala Română" din Suceava, care ajuta pe elevii români la învătătură si care mă ajutase si pe mine tot timpul.
    Dar în scurt timp mi-am dat seama că prin mijlocul acesta, adică al ajutării unui număr de elevi la învătătură, trebuia cel putin un veac pentru a trezi si a întări constiinta natională românească. Simteam instinctiv că vremile sunt grăbite, că soarta "natiei" se va hotărî mai curând. Si cum sufletul meu fusese aprins de cetitul câtorva cărti, mi-am zis că actiunea principală trebuie să fie în răspândirea a cât mai multor cărti potrivite scopului. De aceea în prima vacantă am aranjat o întâlnire tainică între Burdujeni si Mitocul Dragomirnei cu câtiva colegi, prieteni siguri, de la Universitatea din Cernăuti, în fruntea cărora s'a prezentat scumpul si regretatul meu prieten Emilian Lucaniuc din Mitoc, care peste câtiva ani a fost răpus de tuberculoză.
    La această consfătuire am aranjat în cele mai mici amănuntimi cum trebuia în taină invadată Bucovina cu cărti. Contrabandistii români -oameni siguri- de ambele părti ale granitei aveau să treacă sacii de cărti si să-i transporte la Cernăuti. De acolo se împărteau în toate părtile, fără ca acei ce le vor primi să stie de la cine le-au primit. Multi le găseau fie pe cerdacul casei, fie chiar în casă. Sistemul acesta a functionat mai multi ani.
    După trecerea primului an l-am extins într'o măsură mai mică si înspre Ardeal. Numai prin mijlocirea lui Badea Cârtan, un cioban ardelean, care nu trebuie dat uitării. Mie dacă mi se va ivi vreun prilej, voi scrie ce stiu despre el. Dar toti aceia care stiu mai mult ar trebui să se grăbească să scrie. Voi aminti aici numai prima mea întâlnire cu el. Eram în cancelaria rectoratului si discutam ceva cu rectorul de valoroasă amintire A. D. Xenopol. Pedelul anuntă pe "Badea Cârtan". Si aproape în acelasi timp intră un tip de dac de pe Columna lui Traian. Xenopol îl primeste cu amabilitate, prietenie si mare bucurie: 
    "-De când nu ne-am văzut, frate Cârtane?" 
    "-Apoi de la Ierusalim, d-le rector". 
    "-Poftim sezi pe scaun", îl invită Xenopol. 
    "-Ba, d-le rector, că eu am mare ciudă pe scaune!" , răspunde ciobanul cu cojocul în spinare, întors pe dos, că era vară.
    "-Da de ce, bade Cârtane?"
    "-Apoi, să vedeti, domnule rector, eu gândesc asa. Că tare bine ar fi să se adune toate scaunele si paturile din România si să le deie foc, iar jarul care s'ar face să fie împrăstiat sub picioarele românilor "de dincolo". Că atunci românii de aici văzând că n'au nici pe ce sedea, nici pe ce dormi, s'ar primbla cât s'ar primbla si apoi s'or porni la treabă, iar cei "de dincolo", simtind că-i arde la tălpi si la călcâie, nici nu ar avea vreme să se primble, ci ar porni să alerge toti de-odată si toti într'o parte. Si ar iesi o treabă bună!"
    De prisos să spun că ciobanul a făcut o impresie extraordinară asupra mea. Xenopol m'a recomandat. Am iesit împreună, si vreo trei zile în sir ne-am întâlnit mereu si am stat la sfat. Era cioban, care, păscându-si turma, a citit întâmplător istoria Românilor si apoi a Romanilor. După care sufletul i s'a aprins atât de tare, încât si-a părăsit turma, a călătorit prin România, a fost la Roma pe jos, a fost la Ierusalim, si de mai multi ani aduna cărti si le trecea prin munti în Ardeal, unde le împrăstia în toate părtile. Din toate puterile mele îl ajutam la adunarea cărtilor, si mă bucuram că de astă dată mergeau în tara lui Horea si Avram Iancu, pe care din copilărie îi consideram semizei.
    Si afară de aceasta, prin badea Cârtan am ajuns la credinta fanatică în nebiruita putere de redesteptare natională si de propagandă a cărtii!

 

CUM AM AJUNS SĂ MĂ INTERESEZ DE BASARABIA


    După trei ani am fost numit profesor suplinitor la liceul - pe atunci gimnaziul - din Husi, la distantă numai de zece km de cealaltă granită blestemată, de Prut. Adeseori de pe malul de dincoace am privit dincolo, ca la o mare taină. Orice legătură era ruptă. Abia mai târziu am aflat că totusi existau contrabandisti, care aveau legături. Rusia era considerată ca o putere mare si tiranică. Aflasem cu ură neîmpăcată că moldovenii nu aveau nici un drept la dezvoltarea constiintei lor nationale, că nu aveau scoli în graiul lor, care fusese alungat si din biserică. Că rusii luaseră toate măsurile cele mai silnice de-a sugruma orice constiintă natională băstinasă din Moldova dintre Prut si Nistru, răpită în două rânduri cu o nedreptate strigătoare la cer. Că, în sfârsit, acesti jefuitori de teritoriu moldovenesc arătau cu trufie lumii întregi că niciodată nu vor restitui prada. Asa fiind, se va întelege lesne de ce eu aveam în sufletul meu o ură neîmpăcată în primul rând pentru rusi, pe slavi în genere -care prin ruteni si polonii galitieni atacaseră si sufletul moldovenesc din Bucovina-, apoi pe unguri si abia în al treilea rând pe austrieci. Întrucât acestia din urmă, cu siretenia lor cunoscută, lăsaseră libertate limbii românesti în scoala primară, în primele patru clase ale liceului din Suceava si în biserici.
    Din cauza opririi oricărei atingeri între românii din Regat si cei din Basarabia, aveam senzatia că malul stâng al Prutului -pe care îl priveam- se afla la distantă de zeci de mii de km, mai departe ca Africa sau America. Departe ca un mormânt, care închide o taină! Si sufletul meu de luptător neastâmpărat a fost cuprins ca de un jar nestins de dorul de a iscodi această taină si de a vedea oare de nu s'ar putea găsi vreun mijloc de-a veni cât de putin în ajutorul constiintei nationale moldovenesti, amenintate cu stingerea totală.
    Doream să găsesc un pretext oarecare, ca să risc o călătorie cât de mică în Basarabia. "Să risc", deoarece eu începusem a fi destul de bine cunoscut în Tara întreagă ca luptător nationalist, prin scris, prin conferinte, prin întruniri de propagandă în miscarea condusă pe atunci de d-nii A. C. Cuza si N. Iorga. Si îmi închipuiam că nu se putea să nu-mi stie de posturi si spionii rusi, care erau prin tară. D-l A. C. Cuza, cu care pe atunci eram în intimă prietenie si cu care discutam adeseori despre Basarabia si despre dorinta mea de a străbate dincolo de Prut în vreun mod oarecare, îmi spunea mai în sagă, mai în serios, că m'as putea trezi usor în Siberia cu toată cetătenia mea românească. "Cu rusii nu-i de săguit".
    Cu toate acestea, hotărârea mea era luată, ca la cel dintâi prilej să risc.
    Si prilejul se ivi întâmplător abia în toamna anului 1911. Un tânăr avocat din Husi, Ghită Teodoru -astăzi secretarul primăriei Husi-, afând prin rude si zvonuri că un preot moldovean din Baimaclia, cu bună situatie si cu numele Hustiuc, ar avea fete de măritat, s'a hotărât să încerce a peti pe cea mijlocie, despre care auzisem că era deosebit de frumoasă. Voia însă să nu se înfătiseze singur, ci după vechea datină să aibă si un petitor. I s'a părut că eu, ca profesor din Husi, as fi cel mai potrivit, ca unul care-l cunosteam bine. Fără discutie, am primit. Se poate usor închipui ce nerăbdare, ce zbucium, ce curiozitate mistuitoare era în sufletul meu!
    Mi-am pus întrebarea dacă n'ar fi bine ca pentru această călătorie să las costumul national si să mă îmbrac în haine nemtesti, ca să nu atrag prea mult atentia autoritătilor rusesti. Mi-am spus însă că această deghizare, în caz de s'ar afla, s'ar putea interpreta că am căutat să mă ascund. Deci ar fi mai periculos pentru mine. Iar afară de aceasta voiam să văd dacă îmbrăcămintea moldovenească le mai aminteste ceva moldovenilor din Basarabia. Mă vor observa, mă vor întreba, vor intra în vorbă cu mine.
    Deci mi-am luat concediu pe vreo opt zile si am plecat. Am trecut Prutul pe la Leova. Ce zguduire în sufletul meu si ce încordare de luare-aminte! Într'o cărută cu cai aprigi ajungem în câteva minute la pichetul de grăniceri muscali. Oprim si dăm hârtiile de trecere. Un gradat, sau poate ofiter, intră cu ele în pichet si ne lasă să asteptăm vreo jumătate de oră. Mi s'au părut ani. Oare ne vor lăsa? Ori poate fără explicatie ne vor arăta drumul înapoi? În sfârsit, apar si ne dau hârtiile cu permisiunea de a pleca mai departe. Cum am plecat, îi spun camaradului Ghită Teodoru cu ciudă: "-Nu voi muri până nu-i vom muta dincolo de Nistru". El mi-a răspuns cu un gest de neîncredere, eu însă simteam în sufletul meu siguranta inexplicabilă că rostisem o profetie, care se va îndeplini.
    Înainte de a însera, am sosit în Baimaclia la casa chiabură si primitoare a preotului. El, preoteasa, două fete, -prima studentă la Universitatea din Kiev, a doua învătătoare la scoala din târgusor, si un fiu care, mi se pare, se pregătea să devină învătător. Ceilalti din cei nouă copii lipseau de acasă. Toti foarte bucurosi de oaspeti din Moldova. Cu vreun an mai înainte, mai fuseseră vizitati întâmplător de câtiva tineri din România.   Vorbeau toti în casă întotdeauna moldoveneste curat. Si mai nu se putea altfel, întrucât părintele Dimitrie fusese hirotonit pe vremuri în catedrala din Husi de "Preasfintitul Silvestru". Rusii, după răpirea din 1878, i-au tot pus în vedere să învete slujba bisericească slavonă. Sfintia sa însă, sub pretextul că nu a putut deprinde bine slavona si ruseasca, a slujit întotdeauna numai moldoveneste, spre bucuria tăcută a moldovenilor din toată împrejurimea. Preotii mai tineri însă, desi moldoveni, sunt siliti si ei nici nu îndrăznesc să slujească altfel decât ruseste.
    A doua zi i-am scos la iveală vreo trei cărti, pe care îndrăznisem să le iau cu mine pe ascuns. Poeziile lui Alecsandri, ale lui Eminescu si ale lui Cosbuc. Ne-am asternut pe adevărate sezători literare, cu cetiri, cu explicatii, cu lămuriri din istoria literaturii române. Ardeam de dorul de a chema si câtiva săteni, dar a trebuit să recunosc că ar fi fost prea periculos. Dar a treia zi dimineata m'am dus cu domnisoara învătătoare ca să asist la lectii la scoală "în calitate de profesor". Erau treizeci de elevi, aproape toti moldoveni. Manualele rusesti, dar copiii nestiind ruseste, lectia se făcea mai mult în moldoveneste, explicându-li-se bucătile rusesti. Mă ardea dorinta de a face o lectie copiilor despre Moldova si de a-i întreba despre Stefan-Vodă cel Mare. Mi-am dat însă seama că-mi primejduiam tot planul meu de actiune asupra Basarabiei. Am tăcut deci, bucurându-mă numai de faptul că elevii vorbeau întreolaltă moldoveneste.
    De la scoală în spre casă drumul era prin piata târgusorului. Tărani multi în jurul carelor încărcate. Am trecut prin mijloc, ca să trag cu urechea si să aud cum vorbesc întreolaltă. Observat de tărani din cauza portului meu, unul zise cu glas destul de tare ca să aud eu:

    "Ciobănasul de la oi, 
    adă-l, Doamne pe la noi",

iar altul de la alt car adaugă:

    Să-l hrănim cu miez de nucă
    de la noi să nu se ducă!"

    Era, desigur, invitatia de a sta de vorbă. Dar eu mi-am dat seama că dacă mă opream la vorbă, s'ar fi adunat multimea în jurul meu, si pe dată s'ar fi ivit si politia. De aceea le-am zâmbit, i-am salutat si mi-am continuat drumul, profund miscat de constatarea că graiul moldovenesc cu melodia si poezia lui n'a putut fi miscat din straturile poporului de toată silnicia tiranică a muscalilor. Peste vreo două zile era însă să fac constatarea că "fruntasii satelor" cât de putin cărturari, căutau să se fălească cu ruseasca lor cât de stâlcită!
    Peste două zile era sărbătoarea Sfântului Dumitru si domnisoarele Hustiuc ne-au propus să mergem pentru seara de Sâmedru în satul Lărguta, ca să petrecem la preotul Dimitrie Zaharia. Fireste, m'am bucurat de acest nou prilej de a cerceta necunoscutul dintre Prut si Nistru.
    Drum destul de lung, vreo 20 km, dar, caii fiind foarte buni, am ajuns pe la apusul soarelui. Pe drum mi se spusese că preotul era de obârsie răzăsească de prin împrejurimi, si că avea o situatie materială înfloritoare. Numai via ar fi de vreo 40 de deseatine. Am fost prezentat preotului, un tânăr foarte elegant în haina-i preotească, si foarte bucuros de oaspeti. În salon vreo 20 de persoane, domni si doamne. Din comună si din împrejurimi. Aproape toti moldoveni. Doar învătătorul Nimirovski, dintr'un sat apropiat, e ucrainean, dar vorbeste destul de bine moldoveneste, desi e numai de vreo 5 ani în satul respectiv. A trebuit să învete, ca să poată să se înteleagă cu oamenii si cu copiii. Stând de vorbă cu el mai intim, am putut observa că e mai prieten moldovenilor decât rusilor, pe care, desigur, din motive nationale ucrainene, îi urăste. Toti si toate din salon stiau moldoveneste -cei mai multi acasă la ei vorbeau moldoveneste-, aici însă vorbeau toti ruseste. Eu, care nu stiam o boabă din vreo limbă slavă, nu-mi puteam da seama de vorbsc ruseste bine acesti moldoveni sau nu. L-am întrebat pe învătător, si el mi-a confiat că cei mai multi vorbesc prost ruseste, iar unii prost de tot. Mai rău nu se poate, mi-am zis eu. Sunt rusificati cu sufletul înainte chiar de-a le fi fost rusificat graiul. L-am întrebat pe învătător dacă prin Basarabia sunt multe scoli primare. Spre usurarea mea, mi-a spus că sunt numai în satele principale, si că nu functionează de prea multi ani. Desigur, faptul acesta a fost un mare noroc pentru mântuirea graiului moldovenesc.
    Intră doi bărbati destul de tineri, cu trăsături pronuntat moldovenesti, adică bine pârliti de soare, îmbrăcati destul de bine. Cu o plecăciune salută toti oaspetii, spunând bună seara în ruseste. Acestia or fi poate rusi? Îl întreb pe soptite pe învătător: -Da de unde! Cred că afară de bună ziua si bună seara nu stiu altceva ruseste, îmi răspunde acesta. Stăpânul casei mi-i recomandă: domnii Gârnet ! Mai târziu -după masă- stau de vorbă putin cu unul dintre ei. D-l Gârnet are curajul -vinul părintelui e foarte bun!- să fie mândru că e răzes, urmas "din răzesii lui Stefan cel Mare, un adevărat Gârnet"! Bineînteles că asta nu-l împiedică să-i pară rău că nu stie tocmai bine ruseste.
    În sfârsit, după ce au încetat de a mai veni oaspeti noi, găsesc prilejul să stau de vorbă cu părintele Mitran Zaharia, stăpânul casei. Mă surprinde că sopteste curgător si sigur limba literară din Regat. Si aflu, spre surprinderea mea, că a făcut mai întâi 6 clase de liceu la Bârlad si apoi si-a completat seminarul la Chisinău si s'a făcut preot. Aceasta nu-l împiedică să ne poftească la masă -în treacăt fie zis, uimitor de bogată- în limba rusească, si la începutul mesei să spuie Tatăl Nostru tot în ruseste. Si acum o mică paranteză în legătură cu persoana părintelui.
    La 1933, într'o zi la Camera Deputatilor, observ că se asează cineva pe locul liber de lângă mine. E un coleg cu aspect cochet si simpatic, cu barba si mustata proaspăt rase: "-De demult n'ai mai fost, mata, pe la mine, la Lărguta, în judetul Cahul". "-Mi se pare", i-am răspuns eu, "că în propagandele mele din ultimii ani am trecut si prin Lărguta, dar nu-mi aduc aminte să mă fi oprit la cineva". El mă privi zâmbind si-mi răspunse: "-Nu acuma, ci înainte de război". "-Atunci nu am fost decât la preotul Mitran Zaharia", răspund eu. "-Apoi eu sunt!", îmi spuse colegul râzând. După război se lăsase de preotie, întrucât nu-si putea îngriji gospodăria, si acuma era deputat national-tărănist.
    Spre ziuă am pornit înapoi spre Baimaclia. Aici a doua zi am făcut cunostintă cu un proprietar, îl chema Rusu. Părea să fie constient de obârsia lui mocănească.
    Înainte de a pleca înapoi spre Husi, rezumându-mi rezultatul cercetărilor mele în ce priveste putinta începerii unei propagande nationale, am ajuns la încheierea că numai învătătoarea Eufrosina, fiica preotului Hustiuc, putea să aibă curajul de a primi cărti pentru propagandă, trecute pe furis peste granită, si de a le împărti în taină la diferite persoane. Curajul domnisoarei rezulta, probabil, si din faptul că se si logodise cu tânărul Ghită Teodoru, cu care venisem, si în cursul iernii urma să fie si nunta, care o va strămuta definitiv la Husi. Sora sa, care studia la Kiev, s'a măritat si ea ceva mai târziu cu un medic din Husi.
    Timpul până la nunta domnisoarei Eufrosina am căutat să-l folosesc din toate puterile pentru propagandă. Corespondenta dintre noi trebuia să se facă prin postă, cu subîntelesuri si cu afirmarea că dumneaei este "verisoara" mea.
    Asa au urmat lucrurile până la câslegile din 1912. Dar multă iapravă nu s'a putut face, atât din cauza timpului scurt, cât si pentru că "verisoara" mea nu avea cunostinte prea numeroase în diferitele judete ale Basarabiei.
    Pentru aceasta trebuia găsit un moldovean cu situatie si cultură mai înaltă, cu legături întinse, si în acelasi timp cu o adâncă constiintă natională, cu o înflăcărată iubire de neam, care să-i dea curajul de apostol.
    Era oare cu putintă să existe un asemenea bărbat în Basarabia? Si dacă era pe undeva, îl puteam eu oare găsi?

 

CUM L-AM CUNOSCUT PE "VĂRUL" MEU ION PELIVAN


    Chiar dacă mă îndoiam că s'ar putea să fie prin Basarabia un asemenea moldovean, totusi sufletul meu era stăpânit de dorinta arzătoare de a sti care este starea natională a moldovenilor din Basarabia răpită la 1812, după ce îmi făcusem o oarecare idee despre starea moldovenismului smuls a doua oară la 1878. Starea acestora din urmă mă multumise totusi, întrucât poporul de jos vorbea limpede moldoveneste, iar intelectualii -desi rusificati sufleteste- nu putură uita graiul din cauza tărănimii.
    Dar cei din Basarabia "veche", de la 1812, vor mai fi stiind a vorbi moldoveneste? Desigur, mă întrebam, dacă mai stie poporul, căci despre cărturari eram aproape sigur că nu numai că si-au pierdut graiul, dar că nu mai înteleg nici un cuvânt moldovenesc. Si poate, Doamne fereste!, care renegati, vor fi fiind si dusmani ai moldovenismului? În orice caz trebuia să încerc. Trebuia să trec si în Basarabia "veche". Dar unde si sub ce pretext? După o consfătuire cu fruntasii nationalismului de pe acea vreme din Iasi, profesorii universitătii Ioan Găvănescul, A. C. Cuza, Corneliu Sumuleanu si P. S. Nicodim, actualul mitropolit , care pe atunci era vicar al mitropoliei, toti grupati în Liga Culturală, m'am hotărât să-l vizitez în vacanta de Crăciun la Bălti pe judecătorul Ion Pelivan, despre care aflasem că fusese pe la cursurile de vară de la Vălenii de Munte si că era abonat la "Neamul românesc". Nu-l puteam preveni în scris, deoarece mă temeam că scrisorile venite din Regat puteau să-i fie deschise în cabinetul negru rusesc.
    Asa dar, fără să-l cunosc si fără să fiu sigur că nu va fi plecat undeva de sărbători, pe o iarnă foarte grea, cu viscole si cu troiene, am plecat din Iasi cu trenul până la statia Pârliti. De acolo urma să ajung la Bălti cu sania-diligentă postală. Din cauza viscolului si troienelor n'am putut ajunge decât până în târgusorul Fălesti, noaptea târziu. Am ajuns numai datorită cailor minunati si vizitiului vrednic al saniei postale care făcuse acest drum, desigur, de sute de ori. Drumul întroienit nu se distingea deloc, si spulberarea din fată făcea aproape imposibilă vederea înainte. Iar cel mai mare noroc a fost, desigur, faptul că nu ne-a întâlnit vreo potaie de lup. La Fălesti vizitiul a bătut îndelung într'un oblon închis. Iar după deschiderea oblonului a parlamentat câteva minute si apoi m'a lăsat în acest han jidănesc. De altfel, eram singurul pasager. Am dormit într'o cameră caldă.
    A doua zi hangiul jidan a început să mă descoase. De unde vin, încotro merg, am de cumpărat ceva? Si asa mai departe. I-am spus că merg de sărbători la un văr al meu la Bălti, care este judecător. Am observat vă vorba aceasta i-a impus respect. Pentru mine era însă important faptul că vorbea aproape curgător moldoveneste. Aceasta nu se putea datora decât faptului că tărănimea din împrejurimi vorbeste moldoveneste. Deci, poate nu-si vor fi pierdut graiul. M'am ferit însă să-ll întreb ceva în directia aceasta. După ce m'a întrebat dacă în "Moldova" este o scoală din care "iese doftori", l-am trimis să-mi oprească loc în sania postei pentru Bălti. Peste un ceas s'a înturnat cu răspunsul că posta nu mai pleacă la Bălti -cu toate că spulberarea omătului se oprise- din cauză că drumurile sunt troienite. Eram deci amenintat să rămân locului cine stie câte zile în hanul jidovesc de la Fălesti. Întrebându-l pe hangiu dacă nu stie vreo sanie particulară care ar voi să facă acest drum, mi-a spus că nu este. Atunci m'am hotărât să fac apel la politie, să-mi găsească ei o sanie. Doar nu degeaba eram eu -cu tot portul meu "tărănesc" din România- văr cu un domn mare din capitala judetului, cum era un judecător pe acolo si pe vremea aceea. La politie am găsit un rus cu înfătisare militărească si cu uniformă impunătoare. I-am arătat pasaportul si într'o moldovenească rară l-am rugat să-mi ajute a găsi o sanie pentru Bălti, unde mă duc de sărbători la vărul meu Ion Pelivan, care este judecător. Spre mirarea mea rusul nu numai că a înteles ce i-am spus, ci -după ce mă privi cercetător de sus până jos- mi-a răspuns într'o moldovenească stricată, dar totusi destul de înteleasă, că el va porunci o sanie a postei. Să astept la han, căci după amiază va veni sania să mă ia, adăugându-mi că să nu plătesc decât taxa prescrisă. Acest apel la politie îi mai mult pentru a îndepărta bănuielile, dar mi-a prins bine si pentru călătorie.
    Întors la han, asteptam ca pe cărbuni. În sfârsit, pe la ora 2 a sosit o sanie a postei cu doi cai buni si cu un vizitiu destul de voinic. Cum am iesit din Fălesti, mi-am dat seama că drumul este într'adevăr nespus de greu din cauza troienelor, desi nu mai viscolea, ci bătea în fată numai un vânt subtire si geros. Vizitiul avea înfătisare desăvârsit muscălească, totusi am încercat să vorbesc cu el. Nu numai că întelegea tot ce-i spuneam, ci o rupea destul de curgător moldoveneste. E rus de lângă Urali, a slujit în oaste si a rămas aici în Basarabia. Este aici de 7 ani. A trebuit să deprindă graiul moldovenesc, căci pe aici toti grăiesc numai moldoveneste, afară de "cinovnici" care si ei trebuie să învete moldoveneste, ca să se poată întelege cu "norodul" . Desi înghetam de frig, totusi cuvintele acestea ale rusului mi-au produs o nespus de dulce căldură sufletească. Mă simteam cuprins de nădejdi primăvăratice pentru neamul moldovenesc.
    Pe înserate intrăm în orasul Bălti. Vizitiul nu stie unde locuieste judecătorul Ion Pelivan. Eu zăresc un băiat tânăr în uniformă. Presupun că este elev. Opresc sania si îl întreb de nu stie unde locuieste judecătorul Pelivan. Îmi răspunde într'o moldovenească curată că stie unde, si se urcă în sanie să mă conducă. Era elevul de liceu Anton Crihan, care avea să fie subsecretar de stat la Domenii în România Mare. Ajunsi în fata locuintei căutate, care era si localul judecătoriei, văd la intrare un bărbat tânăr, frumos la chip, cu mustată răsucită, îmbrăcat în uniformă impunătoare. Oare să fie el? Ca să nu dau de bănuit celor din sanie, întreb cu glas răspicat: "Mă rog, aici locuieste vărul meu, judecător Ion Pelivan?" -"Aici, vere, aici, poftim", a fost răspunsul. Iar imediat ce am intrat în casă cu geamantanul în mână, m'a întrebat "Da cine esti mata?". I-am răspuns rar si cadentat: Eu sunt profesorul Ion Zelea Codreanu! Ca să văd dacă si ceteste "Neamul românesc", la care era abonat. Iar el mă întreabă imediat: "Acela care era să fie omorât la Fălticeni?" -"Acela!" îi răspund eu. -"Atunci fii binevenit, frate!", îmi răspunde el plin de bucurie. M'am bucurat si eu, căci am înteles că era la curent cu toate luptele noii miscări nationaliste de sub conducerea profesorilor A. C. Cuza si Nicolae Iorga, care miscare era atunci în toiul ei, si pentru care eu îmi primejduisem viata de repetate ori, ceea ce fusese publicat prin "Neamul românesc".
    Cu toată oboseala mea am stat de vorbă până după miezul noptii. Mi-am dat seama că puterea lui Dumnezeu mă condusese de-a dreptul la cel mai ales suflet, la cel mai nationalist moldovean, la cel mai curajos si îndârjit apostol al ideii de românism care trăia atunci pe pământul Basarabiei răpite. Era mai mult decât omul pe care voiam să-l găsesc. Trecuse din copilărie prin lupte grele, si deci avea o mare experientă si mari legături între moldovenii cărturari din Basarabia si din toată Rusia europeană. Si n'a lipsit mult ca în urma actiunii întreprinse împreună pentru redesteptarea constiintei nationale a moldovenilor să cunoască Siberia pentru a doua oară.


SI ALŢI PATRIOTI MOLDOVENI


 A doua zi am continuat a sta de vorbă numai noi doi aproape toată ziua. Despre moldovenii din Basarabia si de peste Nistru, până la "Chiu", din "Crâm" si până în Urali, despre silintele zadarnice de rusificare, despre constiinta instinctivă de superioritate a moldoveanului fată de rus, despre România si însemnătatea ei militară, despre vitejia înnăscută si legendară a românilor, despre Bucovina si Transilvania, despre neamul moldovenesc întreg si despre marile lui destine. Ne întelegeam deplin si simteam la fel. Parcă n'am fi fost numai "veri", ci chiar frati gemeni!... Tot în ziua aceasta l-am cunoscut pe tânărul elev Ceapă.
    A treia zi însă am o altă surpriză: Vine la noi, si stăm de vorbă aproape toată ziua cu el, învătătorul Porfirie Fală. Un răzes istet si mucalit, si vorbeste o moldovenească frumoasă, de parcă ar fi Ion Creangă invitat din mormânt. Partea curioasă este că seamănă si la chip si la trup cu marele scriitor, despre care nu stie decât din auzite. În schimb cunoaste în trăsături generale Istoria Românilor. A cetit în româneste povestea lui Alexandru Machedon, si stie nesfârsită serie de legende moldovenesti inedite: despre Stefan-Vodă, despre răzesi, despre mazili, despre luptele cu tătarii, despre diferiti haiduci si asa mai departe. Din toate rezultă constiintă românească si mândrie moldovenească si răzăsească. De rusi râde, cum numai satira populară stie să râdă. Si aceasta este -desi cu stiintă de carte restrânsă si experientă mai mică- un suflet mare de moldovean. Si unele din planurile noastre de propagandă le punem la cale si cu Porfirie Fală.
    Seara "vărul" meu Pelivan mă duce la masă la protopopul V. Certan. Atât preotul, bătrân, cu înfătisare venerabilă, cât si bătrânica preoteasă, sunt moldoveni curati. Fiul lor e profesor la liceul din Bălti si are un nepotel elev, mi se pare, în clasa întâi de liceu. Toti vorbesc în casă moldoveneste. În toată casa e o atmosferă domoală de cald românism, desigur, sub influenta discretă a judecătorului Ion Pelivan, prietenul familiei. Discutăm multe despre neamul românesc în genere si despre viitor, fără însă a intra în amănunte si fără a aminti despre planul de propagandă natională, pe care în linii generale îl si făurisem cu "vărul" meu. La această familie am fost de mai multe ori la masă.
    În seara spre Anul Nou mergem neinvitati la masă la un fost mare proprietar si pe atunci mare comerciant de fierărie, Dumitrache Vraghie. În persoana acestuia -un bărbat înalt, cu pieptul lat, voinic, cu înfătisare de haiduc, un adevărat geto-dac- mi-a fost dat să cunosc pe cel mai îndărătnic răzes moldovean. Avea mai multe fete si băieti. Nu stia cum să-si exprime mai bine bucuria că am venit la masă la el într'o seară ca aceea. Masa a durat până târziu după miezul noptii. Nu atât mâncarea si băutura, cât cu povestirile din trecut si cu discutiile relative la viitorul neamului. E aproape de prisos să spun că în familia aceasta se vorbea moldoveneste ca în cea mai românească familie din Regat. A avut mosii în diferite judete ale Basarabiei. A avut una si în dreptul orasului Husi. Cu vreo douăzeci de ani în urmă venea adeseori la Husi si făcea chefuri de câte o săptămână cu lăutarii cei vestiti si cu vinuri bune. Apoi cunostea Iasiul si alte orase din regat. Nu se ferea deloc să-si manifeste fătis sentimentele lui de român. Si rusii îl lăsau în pace, probabil fiindcă avea mare vază în mijlocul poporului. Era căpitan în armata rusească. Si cu doi ani în urmă, împlinind limita de vârstă, i-a venit de la Ministerul de Război din Petersburg întrebarea dacă doreste să mai conteze în armată în caz de război. Si moldoveanul Dumitrache Vraghie a îndrăznit să răspundă în scris că el este gata să ia parte la orice război al Rusiei, afară de unul singur, un eventual război în contra României! Prietenii îl jeleau că va fi deportat în Siberia în urma acestui răspuns. Rusii însă nu au cutezat să se atingă de el.
    Când stăteam atunci la masă, nu puteam bănui că lui Dumitrache Vraghie soarta îi rezervase un act de curaj si mai mare: Curajul istoric de-a fi proclamat, împreună cu altii, la 1918, în Martie, unirea judetului Bălti cu România, cu mult înainte de votul Sfatului Tării. Acest fapt a influentat în mare măsură mersul împrejurărilor până la unirea Basarabiei.
    La 1919 Dumitrache Vraghie a fost ales senator în primul parlament al României Mari, care a votat unirea cea mare. Iar peste vreun an s'a îmbolnăvit de cancer în gât. L-am vizitat la Spitalul Brâncovenesc din Bucuresti. Întelegea că trebuia să moară. Dar privea moartea în fată cu liniste si seninătatea unui adevărat geto-dac. Dorea numai să se termine mai curând, prin vreo operatie. Si deoarece medicii români au refuzat operatia zadarnică, a plecat la Viena. A murit la operatie si a fost înmormântat acolo, departe de pământul Patriei, atât de iubită de el. Familia nu a avut banii trebuitori pentru a-i aduce corpul, iar România politicianistă de după război a avut alte preocupări. Însă viitoarea Românie românească nu trebue sa-l uite pe acest mare patriot. Corpul lui va fi adus la timpul său si înmormântat în cinstea cuvenită în tărna caldă a României lui iubite.
    Si acum să revin la sirul povestirii mele. Spre dimineata Sfântului Vasile am încheiat masa si discutiile noastre nationale din casa primitoare a lui Dumitrache Vraghie si am plecat spre casa "vărului " meu, împreună cu acesta. Amândoi aveam în suflet convingerea că viitorul neamului nostru nu poate fi pierdut, de vreme ce Dumnezeu i-a dăruit patrioti ca Dumitrache Vraghie.
    Prin centrul orasului vedem un ofiter tânăr, zăcând în omăt cu uniforma lui strălucită cu tot. Ion Pelivan l-a ridicat cu greu, si împreună l-am dus la locuinta lui, care nu era departe. În continuarea drumului nostru, îmi aduc aminte că i-am spus "vărului" meu: "De va fi să ne batem cu acestia, nu va fi greu deloc să-i biruim, oricât de numerosi vor fi. Si ofiterii nostri chefuiesc, dar nu se îmbată si nu cad în drum". Si această profetie era să se adeverească peste câtiva ani, când armata bolsevizată rusească din Moldova a trebuit să fie dezarmată si trimisă peste Nistru.


ÎN CASA AVOCATULUI S. V. KAMENSKI


    În una din serile următoare am fost, împreună cu "vărul" meu, la masă în casa avocatului S. V. Kamenski, un polon bătrân, cu înfătisarea distinsă si nobilă. Căsătorit cu o moldoveancă, avea o fică cu numele de Draga si un fiu. Amândoi studenti. Ion Pelivan îmi spusese că acest avocat era un mare prieten al moldovenilor si că multi moldoveni intelectuali se întâlneau adeseori la el acasă, la adăpost de orice bănuială din partea autoritătilor rusesti. Totusi, ca măsură de prevedere, la această masă n'am fost decât noi doi si familia. Spre sfârsitul mesei, eu am închinat un pahar pentru cele două neamuri, polon si român. Si am exprimat limpede profetia că în curând Polonia va reînvia, iar România se va întregi. Că ambele în aliantă prietenească vor avea misiunea de la Dumnezeu de a apăra cultura si crestinismul în contra barbariei. Aceste gânduri ale mele rostite rar, desi era de presupus că vor fi întelese, totusi pentru preciziune, au fost traduse cuvânt cu cuvânt de către "vărul" Pelivan. Când le-am rostit, ele au putut să impresioneze pe cei de fată, când însă după câtiva ani ele s'au realizat întocmai, amintirea lor m'a impresionat si pe mine, desi această prezicere n'a fost decât una dintre mai multe rostite în alte împrejurări, care s'au îndeplinit prin mila lui Dumnezeu pogorâtă asupra neamului nostru. Bătrânul avocat Kamenski a avut fericirea să mai apuce, în viată fiind, realizarea paharului meu închinat de mine în casa lui.
    În ziua următoare am închegat definitiv planul nostru de actiune pentru desteptarea sau întărirea constiintei nationale a moldovenilor din Basarabia si pe cât posibil din toată Rusia.
    În liniamente generale planul a fost următorul:


   
1. Între noi doi va urma prin postă o corespondentă regulată de la "văr" la "văr". Continutul scrisorilor trebuia să fie bine îmbrobodit si inofensiv.
   
2. În aceste scrisori Ion Pelivan îmi va comunica treptat adrese din Basarabia si Rusia, la care eu voi trimite pachete cu cărti românesti, după gradul de cultură al fiecăruia. La început, pentru orice eventualitate, voi trimite si câte un Abecedar pentru deprinderea literelor românesti.
   
3. Voi ruga prin scrisori să mi se răspundă de primire si ce anume s'a primit. Să stim anume dacă cenzura rusească dă drumul cărtilor sau opreste unele dintre ele.
    Aici sunt dator să amintesc că la cenzura Chisinău -pe unde au trecut toate pachetele mele- era moldoveanul Madan, despre care stiam că studiase pe la Bucuresti, dar despre care auzisem prin Regat că devenise un renegat în slujba muscalilor. Eu nu l-am cunoscut niciodată, dar trebuie să mărturisesc aici că era un bun român. Nici o singură carte din cele trimise de mine n'a fost oprită, desi în unele Rusia era direct atacată pentru răpirea Basarabiei.
   
4. Pachete mai mărisoare îi voi trimite si "vărului", pentru a le împărti direct la persoane de încredere.
   
5. La unele persoane li se va trimite revista "Neamul românesc pentru popor".
   
6. Absolventii de liceu vor fi îndemnati să studieze la universitătile din România.
   
7. Sub diferite pretexte se vor organiza călătorii prin România.
   
8. Pe toate căile vom pune la cale căsătorii între tineri, de o parte si de alta a granitei.
    

Nu stiam atunci că sora "vărului" meu era căsătorită la Iasi si el însusi peste câtiva ani se va căsători în Regat, că doamna Pelivan, "cumnătica" mea, va fi chiar din capitala Tării.
    Si într'o dimineată cu o sanie bună si pe vreme cu soare am plecat la statia Pârliti. Vizitiul era moldovean în vârstă de aproximativ 60 de ani si sfătos. Tot drumul am stat de vorbă cu el. Vorbea moldoveneasca frumoasă si curată a cronicarilor, întocmai cum se vorbea în satul meu din Bucovina. Explicatia este că graiul în aceste regiuni ale Moldovei, de când au fost răpite, n'a mai evoluat, nefiind în legătură cu Statul românesc, ci a rămas asa cum era în anii 1775 si 1812.
    Când i-am spus vizitiului că vorbeste foarte frumos moldoveneste, el îmi răspunde: "Apăi cum n'om vorghi, dacă sântem moldoveni", dar povestind si despre armată, într'un moment rosteste cuvintele: "Noi, rusii, avem oaste tare multă". Eu îl întrerup imediat: 
    -"Parcă spuneai că esti moldovean, de ce zici "noi, rusii" ?
    -"Apăi vezi ghine că sântem moldoveni, dar se chemă că suntem rusi, că adică trăim în Rossia"...
    Seara ajung cu trenul în statia de la Ungheni, dar nu sunt lăsat să trec granita, întrucât pasaportul meu nu fusese vizat de plecare de politia din Bălti. Dorm într'un han tot jidovesc. A doua zi de dimineată vorbesc la telefon cu casa Kamenski. Si anume îi povestesc domnisoarei Draga pătania mea si o rog să-l înstiinteze de grabă pe "vărul" Pelivan. Peste câteva ore a sosit telefonic autorizarea politienească de trecere. Eu a trebuit să astept trenul până în seară. Târgusorul Ungheni era complet jidovesc. Nu-mi puteam închipui că peste zece ani la Ungheni va fi prima tabără de muncă a tineretului legionar pentru facerea cărămizii Căminului Cultural Crestin din Iasi.
    Ajuns la Iasi si apoi acasă la Husi, am luat măsuri grabnice pentru punerea în lucrare a planului nostru, în primul rând trebuia bani. Si încă multi. Am făcut apel la profesorul Găvănescul, A. C. Cuza, Corneliu Sumuleanu si la P. S. Nicodim, la Liga Culturală din Iasi, la Comitetul Central al Ligii Culturale, condus de profesorul Nicolae Iorga, care pe vremea aceea era în punctul culminant al activitătii sale. Apoi am lansat liste de subscriptii, am aranjat conferinte, serate, baluri. Si pentru toate acestea, ca si pentru descărcarea mea, am întemeiat anume pentru Basarabia o sectie a Ligii Culturale la Husi. Toate acestea cu grabă mare! Întreaga mea activitate am îndreptat-o în directia asta. Parcă îmi spunea ceva că nu avem mult timp până la anume întâmplări mari, care trebuiau să vie. În scurt timp au început să-mi sosească adrese de intelectuali moldoveni de la "vărul" meu. Adrese din Basarabia si din diferite părti ale Rusiei. Imediat alcătuiam pachete de cărti învelite în pânză. Sotia mea, ajutată de câteva prietene, împreună cu librarul Marin Dumitriu -prin care procuram o mare parte din cărti si cu a cărui adresă de expeditor trimiteam pachetele- munceau nopti întregi la facerea pachetelor. Adresele se scriau româneste si ruseste. În ruseste le scria "verisoara" mea de la Baimaclia, care devenise doamna Teodoru si se asezase definitiv la Husi. Unele cărti, ca de pildă Istoria Românilor, Operele lui Creangă, Operele lui Vasile Alecsandri, Anecdotele lui Teodor Sperantă, Haiducul si Pandurul, de Bucura Dumbravă, si altele, le-am isprăvit în scurtă vreme, din toată tara. Prin cărti postale osebite îi rugam pe adresanti să-mi răspundă de primire. Aproape toti mi-au răspuns, toti îmi multumeau, unii întrebau de au de plătit ceva, iar multi se mirau că de unde le stiu adresa. Bineînteles că acest "de unde" se păstra ca o mare taină. Cu un preot, Iulian Friptu, am avut chiar o corespondentă mai îndelungată, deoarece din scrisorile Sfintiei Sale se înălta ca o mireasmă binefăcătoare o caldă si o îndrăzneată iubire de neam.
Eu sper că atunci când va veni vremea să-mi clasez sau să fie clasat noianul meu de hârtii, se vor găsi multe din aceste scrisori. Si, desigur, si de-ale "vărului" meu Ion Pelivan.
    La scurt timp după începutul actiunii noastre, a apărut la Chisinău gazeta "Cuvântul Moldovenesc", scoasă de Pantelimon Halippa. Îl cunosteam de pe când studia la Iasi, dar nu ne putusem apropia mult, deoarece dumnealui era preocupat mai mult de problemele sociale decât de cele nationale. Fapt pentru care nu avea legături mai strânse cu "verisoara" mea, d-ra Pelivan, nici cu d-na Alistar, studente si dumnealor din Basarabia, dar la care gândirea natională precumpănea pe cea socială.
    Totusi, Pantelimon Halippa a adus un serviciu mare ideii de desteptare a constiintei nationale moldovenesti în Basarabia prin scoaterea gazetei sale, care era foarte bine redactată, pentru vremea si împrejurările de atunci. Pentru actiunea pe care o începusem, a fost o mare bucurie si o usurare. Întâi a răspândit treptat si slova românească, ceea ce usura putinta de cetire a cărtilor românesti, si al doilea, se mărea mult numărul cititorilor cărora eu în loc să le trimit direct pachetele cu cărti, îi timiteam gazetei cărti multe, ca să fie împărtite ca dar abonatilor. Se vede că pe Pantelimon Halippa l-a impresionat mult faptul acesta, de vreme ce odată mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că eu sunt cel mai bun român din toată România, căci numai eu am înteles însemnătatea si greul luptei pe care o duce gazeta "Cuvântul Moldovenesc". Desigur că eu întelesesem însemnătatea gazetei, nu pentru că eram cel mai bun român, ci pentru că mă ocupam de Basarabia, precum altii cred că se ocupau în special de Ardeal.
     Izvodul adreselor pentru pachetele mele de cărti era, desigur, o taină pentru cei ce le primeau, taină bine păzită de mine. Dar nici politia politică si autoritătile rusesti nu erau chiar asa de proaste cum le socoteam noi. Când s'a simtit că pachetele se transformă într'o invazie de cărti românesti, au înteles că centrul conducător al întregii propagande este undeva în Basarabia. Si cu toate că scrisorile schimbate între "veri" erau cu totul nevinovate, totusi -sub diferite pretexte- ele contineau mereu adrese. Si astfel firul a dus de-a dreptul la figura veselă, linistită, pasnică si în aparentă nevinovată a judecătorului Ion Pelivan de la Bălti!... Desigur, nu-l puteau da în judecată, dar în Rusia nici nu era nevoie de asa ceva, aproape ca în vremea Ceka de mai târziu. Tot Asia în ambele ipostaze!
    L-au poftit deci pe "vărul" meu să primească o ametitor de înaltă înaintare în magistratură, dar încolo spre Urali. Ion Pelivan a multumit si a obiectat cu prefăcută naivitate că interesele lui familiale îl obligă să rămâie în Basarabia. Stim -vor fi gândit rusii- "aveti veri" si prin România! Dar de spus, i-au spus numai că nu poae rămâne în magistratură "în Basarabia". Si desigur, că ar fi ajuns si prin Siberia răsăriteană dacă n'ar fi izbucnit războiul cel mare al lumii.
    Cu această izbucnire a trebuit să înceteze si activitatea noastră asupra Basarabiei. Dar măcar o scânteie a constiintei nationale a apucat a fi aprinsă prin răspândirea cărtilor românesti în valoare de aproximativ jumătate de milion de lei -socotiti după valoarea de azi a leului. Si Dumnezeu cu mila Lui a ocrotit această scânteie si de aceea ea nu s'a stins!
    La izbucnirea revolutiei rusesti, am citit pe front cuvântarea în "Sfatul Tării" a ministrului afacerilor străine al "Republicii Moldovenesti". Am tresărit de bucurie pentru cauza sfântă a neamului nostru, si în acelasi timp am simtit si mândria egoistă, în suflet, că ministrul rostitor era "vărul" meu Ion Pelivan!
    Mai târziu am aflat cum în timpul revolutiei comuniste, pornită în Basarabia de elementele dusmane ideii nationale moldovenesti în contra guvernului de la Chisinău, Ion Pelivan, însotit, mi se pare, de Ion Buzdugan, cu pericolul vietii la fiecare pas, au trecut Prutul la Leova si prin Husi, unde l-au întâlnit si pe Anton Crihan, au plecat în grabă la Iasi, spre a cere în numele guvernului din Chisinău interventia armatei române.
    Iar în primăvara anului 1918, în timpul armistitiului, trecând prin Iasi, într'un concediu de câteva zile, l-am găsit pe "vărul" meu grav bolnav -oscilând între viată si moarte- într'un sanatoriu din Iasi. Cu toate că eram în uniformă, tuns cu masina si cu mustata rasă, m'a recunoscut... "Tu esti, vere Ionită?" mi-a spus pe soptite, căci n'avea voie să vorbească. În schimb i-am vorbit eu, câteva minute. 
    Dumnezeu l-a salvat, si peste câteva luni, eu fiind deputat de opozitie în parlamentul de la Iasi, ales în numele partidului nationalist-democrat, am luat o parte impetuos de activă la alegerea de deputat al orasului Iasi a lui Ion Pelivan. Apoi împreună am luat parte ca deputati în Parlamentul care a proclamat unirea cea mare aproape a tuturor tărilor românesti cu România! Si noi ne-am adus aminte de sfaturile noastre de la Bălti si de vorbele noastre din casa avocatului Kamenski si cu sufletele topite am multumit lui Dumnezeu.
    Au urmat până azi atâti ani de asa de tulbure politică, nu pot zice românească, ci numai "în România". Dar toată această tulbureală n'a putut atinge sufletul de mare român si de mare patriot al lui Ion Pelivan. El a rămas curat ca un limpede cristal de diamant viu, ca să continue a împrăstia raze de lumină si căldură natională!
    Si acum, încheind aceste ale mele "crâmpeie de amintiri" , fie-mi îngăduit să ridic -ca la Bălti- la această masă de duhovnicie românească, în sănătatea lui Ion Pelivan, la vârsta de 60 de ani, un pahar plin de focoase nădejdi românesti. La aniversarea de 70 (saptezeci) de ani ne vom afla într'o Românie românească, deplin românească si puternică: si aceasta chiar dacă "portile iadului" semiasiatic si anticrist ar încerca să se reverse ca o lavă pustiitoare asupra neamului nostru!
    Deci, sănătate si voie bună, vere, întru multi ani!

 

Husi, în ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 1936 

Ion Zelea Codreanu

 

 

/ /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE