OAMENI CARE AU FOST - RESTITUIRI: Ion Siugariu
P O E Z I I   D E   I O N   S I U G A R I U

S T A U   T O T   M A I   S I N G U R

                                           lui Ion Frunzetti

 

In neagra, fără de sfârsit poveste 

Stau tot mai singur, gârbovit în mine. 

Doar dorul după forme cristaline 

Mă poartă seara peste culmi agreste.

 

Spre larguri fără margini, mai senine, 

Rătăcitoare păsări zboară peste 

Înalte, de lumină ninse, creste

Si se tot pierd pe albele coline.

 

Si totusi, printre jucării mărunte, 

Nepământeanul cânt de lut si soare 

E clar ca diminetile de munte.

 

Si albă, printre lucruri trecătoare, 

De-a pururea, iubirea ta e punte 

Spre pure simetrii nemuritoare...

                            Din: Elegii pentru Ardeal

 

A R S   P O E T I C A

                        lui Ovid Caledoniu

 

Aici e numai luptă aspră pentru soare. 

În fiecare lacrimă din vis se sbate 

Chemarea înăltimilor nemuritoare 

Si frica tot mai mare de singurătate.

 

In fiecare strigăt arde o dorintă 

De împlinire nefirească si lumină, 

De ridicare peste propria fiintă

Si de cunoastere înaltă, cristalină.

 

Spre altceva o fugă crudă ne frământă 

Si rătăcim adesea singuri printre gânduri. 

E rugăciunea cea mai pură si mai sfântă 

Tăcuta aplecare seara peste rânduri.

 

Ispitele pământului rămân departe

Si numai cerul, enigmaticul, ne cheamă.

Pe albe cărărui pornim, ce duc spre moarte, 

Cum am porni spre înviere, fără teamă.

 

Că nu dorita liniste ne preocupă,

Ci numai truda de-a ne înălta spre ea; 

Nu ceea ce avem in noi, ci goana după 

Necunoscutul ce nicicând nu-l vom avea.

 

Si ne atrage nemurirea din cuvinte

Nu pentru ceea ce prin ea în vremi vom fi, 

Ci numai pentru frământările prea sfinte 

Si bucuria unică de-a le râvni.

                                           Din: Paradisul peregrinar

 

C Â N T E C   P E N T R U   M Â I N E

 

Mâine, mâine...

Voiu simti din nou că ochiul înviat stăpân e 

Pe florile de vis si de viată,

Pe oile de gând cu lâna creată,

Pe cerul basmelor bătrâne, cu luceferi noi, 

Pe cântecul cântat în file si'n cimpoi,

Pe toate grisurile de azur si de avânt, 

Pe toate zările cari azi departe sunt.

 

Mâine. mâine...

Iarăsi voiu musca viata ca o pâine 

Caldă, intr'o zi de vară;

Voiu privi cum sufletul cuminecat cu cerul ară, 

Câmpurile traiului, cu plug de zile

Si mă voiu mira ce bun azil e

Inima întinerită, pentru sângele muscatelor din geam, 

Si pentru cântecul mângâietor ca un balsam.

 

Mâine, mâine...

Va râde primăvara peste rânduri, peste mine, 

Mai albă ca o zi de Pasti sau de Rusalii,

Mai plină de porniri ceresti, ca un buchet de dalii... 

Si toate merele avântului visat, necoapte azi,

Tot murmurul pe care luna îl aude printre brazi, 

Tot aurul ce arde dimineata în bulgării de rouă, 

Vor împleti cămasă sufletului meu pentru viată nouă.

 

I N V I E R E

 

Au început în mine iar să are, 

Strălucitoare pluguri de lumină; 

Si iar ograda gândului mi-e plină 

De brazde aurite'n praf de soare.

 

Îmi cântă'n alba inimii grădină, 

Atâtea ciocârlii pierdute'n zare; 

Si-mi înforesc pe margini de cărare, 

In vers, atâtea tufe de sulcină.

 

Iar mi-au iesit pe portile de minte, 

În însorita inimii câmpie,

Viteii tăinuitelor cuvinte,

 

Să-mi pască'n rime alba primăvară, 

Si să mi-o rumege în poezie.

La mine azi atâtea pluguri ară...

   Din: Trecere prin alba poartă  Ed. Pavel Suru, 1938

 

 ION SIUGARIU: Bio-bibliografie

 

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE