GUVERNUL NATIONAL ROMÂN DE LA VIENA
de Horia Sima
Editura Miscării Legionare
Madrid, 1993
Editia a II-a: Editura Gordian
 Timisoara 1998
INTRODUCERE
 
   Cu acest volum închei seria amintirilor mele din perioada colaborării Miscării Legionare cu Puterile Axei.
   Volumele anterioare de amintiri au fost următoarele:

I. Sfârsitul unei domnii sângeroase
II. Era Libertătii, vol.I
III. Era Libertătii, vol.II
IV. Prizonieri ai Puterilor Axei

  După finalul celui de-al doilea război mondial începe perioada europeană a Miscării Legionare. Legionarii rămasi în străinătate nu se puteau întoarce în tară din cauza regimului comunist. Siliti de această împrejurare, s'au risipit în lumea liberă, unii întemeindu-si rosturi statornice de viată iar altii, cei mai multi, continuând, paralel, să raspândească crezul legionar. Exilul legionar s'a manifestat cu o vigoare neobisnuită în domeniul ziaristicii si al scrierilor. Activitatea legionară, întreruptă în tară din cauza persecutiilor, a iesit la lumină în tările occidentale, continuând opera marilor nostri înaintasi. Nimic nu s'a pierdut din scrierile antecesorilor nostri si au apărut alte lucrări de valoare cari au contribuit la cunoasterea si propagarea doctrinei legionare.
   Tin să adaug că problema guvernului de la Viena a mai fost tratată cu multă competentă de d-l Faust Brădescu într'o lucrare intitulată cu acelasi nume si apărută la Editura Carpatii, în 1989. Faust Brădescu s'a interesat precumpănitor de aspectele politice, diplomatice si doctrinare ale aparitiei acestui guvern. Expunerea lui este fără egal. De o claritate desăvârsită si de o argumentatie impecabilă.
   Eu m'am ocupat cu precădere de frământarile prin care a trecut acest guvern pâna s'a închegat într'o formatie politică si juridică, de lupta în care s'a angajat cu inamicul si de toate acele eforturi zilnice, indispensabile pentru a-l mentine la un înalt nivel combativ. Cele două lucrări se completează formând un tot organic si oferind cititorului o vedere de ansamblu asupra originilor activitătii acestui guvern.
   Fie ca lectura acestui volum să servească la cunoasterea istoriei contemporane a poporului român în adevărata ei înfătisare, fără acele falsificări si deformări cu cari s'au îndeletnicit asupritorii nostri.
HORIA SIMA
Madrid, Bunavestire 1993

I. DE LA SÂRMELE GHIMPATE ÎN VÂRTEJUL RĂZBOIULUI
 
   Legionarii din lagăre, între cari mă număram si eu, duceau o viată pasnică în cazematele păzite de soldati si retele ghimpate. Zilele se scurgeau monoton, întrerupte doar de lectura cărtilor. Si deodată, ca un fulger, le ajunge la urechi stirea răsturnării din România. Nu le venea să creadă. A doua zi are loc bombardamentul lagărului Buchenwald. Bombele căzute i-au trezit la realitate. De acum viata lor nu se va scurge la adăpost de primejdii, ca mai înainte. Războiul se apropie si de usa lor ferecată.
Sederea lor în lagăr, după schimbarea din România, le-a schimbat si destinul. De acum Înainte viata le va fi solicitată de necesitatile războiului si vor trebui sa intre si ei în vârtejul ostilitatilor.
  O bruscă schimbare în existenta lor. Din internati într'un lagăr de concentrare au devenit un mănunchi de luptători în războiul contra Uniunii Sovietice.
 
1. ÎNTÂLNIREA CU CAMARAZII

Cartea mea anterioară de amintiri, Prizonieri ai Puterilor Axei, se sfârseste cu întoarcerea mea la Viena, după scurtul popas de la Budapesta. Cu o masina condusă de un ofiter SS, pe nume Manteuffel, m'am întors la Viena, unde am descins la Hotel Imperial.
Directia Hotelului mi-a pus la dispozitie un mic apartament, format dintr'un dormitor, un antreu si o cameră de baie. Masa o luam la restaurantul hotelului, pe baza unor cartele pe cari le-am primit chiar din prima zi. Mi-am dat seama îndată că întoarcerea mea la Viena se datoreste faptului că planul initial al guvernului german de a mă instala la Arad si a forma aici guvernul national căzuse din cauza înaintării vertiginoase a diviziilor sovietice, sprijinite de armata română. În fata lor, Germanii nu puteau opune nici o rezistentă pe linia Carpatilor, atât de propice pentru a opri înaintarea tancurilor sovietice, din lipsa oricărei rezerve în spatiul transilvan.
Cel dintâi act pe care l-am savârsit la Viena a fost să convoc pe legionarii iesiti de câteva zile din lagăr, si care acum locuiau la hotelurile din Mariahilferstrasse si Palace, la o întrunire în sala cinematografului Porhaus, la 30 August 1944. Adunarea s'a tinut cu sprijinul si sub auspiciile Ministerului de Externe German, la orele două după masa. Au asistat la sedintă Dr. Mathäa, din partea Externelor, si Lt. Goetz, din partea SS, însărcinati si cu misiunea să ia pulsul adunării la care participau legionari abia eliberati din lagăre.
Într'o cuvântare improvizată, am expus camarazilor situatia în care se găseste tara dupa 23 August si răspunderile ce ne incumbă după schimbarea de front a României si ocuparea tarii de armatele sovietice. Referitor la internarea noastră în lagăr, am rostit doar câteva cuvinte, aratând că este o chestiune depăsită de evenimente, acuma când tara noastră suportă orori de nedescris din partea cotropitorilor din Răsărit. Datoria noastră acum nu este de a comenta trecutul, ci să cercetăm ce putem face, ce ajutor putem da armatei germane ca să alunge hoardele bolsevice de pe teritoriul României.
Partea principală a cuvântarii mele a fost închinata luptei în care trebuie să ne angajăm acum, pentru a onora încrederea pe care si-a pus'o Führerul în noi si pentru a salva neamul din robia ce-l amenintă. Am înfierat actul de la 23 August, atât pentru trădarea săvârsită contra aliatului german cât si pentru groaznicele urmari ce le va avea pentru soarta poporului nostru. N'am intrat în amănuntele planului de actiune, deoarece nu le cunosteam nici eu în acel moment, totul depinzând de mijloacele ce ni le va pune la dispozitie Reichul german.
Am încheiat cuvântarea mea cu un vibrant apel la spiritul de eroism al legionarilor, amintindu-le de trecutul lor glorios si de îndatorirea noastră ca, în acest ceas greu prin care trece natia, să ne arătăm vrednici de învătătura si jertfa Căpitanului.
Dintre cele câteva sute de legionari cari au participat la această manifestatie au lipsit cei din grupul dizident, cu exceptia câtorva, care au venit să audă ce spun eu. N'am atins nici cu o vorba situatia lor si n'am făcut nici o aluzie la ruptura din lagăr. Pentru mine, toti erau legionari si i-as fi tratat cu aceeasi dragoste si pe ei, în acel moment de destin pentru neamul nostru, când ne asteptau mari încercări si primejdii.
 
2. CADRUL EXTERN

Din momentul stabilirii mele la Viena, relatiile cu guvernul german au intrat într'o nouă fază. Cum era si firesc, legatura directă cu Cartierul General al Führerului din Prusia s'a întrerupt si am fost luati în primire de organele intermediare, de acele Stelle, cari corespondeau diverselor organe centrale, de cari depindeam pentru îndeplinirea activitătii noastre.
Primele mele relatii la Viena, după revenirea de la Budapesta, apartineau corpului ofiteresc din SS. Am făcut atunci cunostintă cu locotenentul Goetz, un tânăr extrem de binevoitor si dispus să ne ajute cu tot ce putea prin interventiile lui pe la diferite autorităti. Notez că, din primul moment, ne-am manifestat ca guvern national, desi oficial acesta nu luase încă fiintă. Eu am cerut, de la primele convorbiri oficiale, să se întârzie cu proclamarea lui efectivă, până ce voi strânge la Viena toate personalitătile componente ale echipei de guvernare. Bulgarii au procedat altfel. Din primele zile ale aparitiei lor la Viena s'au constituit în guvern national, sub presedintia lui Tzankoff.
Mai târziu, echipa Goetz, care se îngrijea de noi si păstra legătura cu Statul Major al lui Himmler, s'a completat cu elemente de grad superior, cari si-au stabilit resedinta tot la Hotel Imperial. Conducerea supremă o luase acuma Tzeischka, ce detinea un rang înalt în ierarhia SS. Alături de el au aparut doi compatrioti de-ai nostri din Ardeal, cari apartineau sectiunii externe a lui SD. Erau camarazii Auner si Mathias Liebhart, cunoscuti de mine din tară; ei au reusit să scape prin fugă si, după nenumărate peripetii, să ajungă la Viena.
Cea dintâi aparitie oficială a guvernului de la Viena, desi încă neconstituit, a fost la Radio Donau. Directorul acestui post, Schaub, era înalt functionar la Ministerul de Externe German. El ne-a primit la Viena, când am descins din avionul Führerului. Cum anuntarea existentei unui guvern national la Viena era de importantă capitală pentru eficacitatea propagandei noastre în tară, în câteva zile s'a rezolvat chestiunea emisiunii românesti de la Radio Donau. Schaub a trecut în sarcina noastră răspunderile acestei emisiuni si repede am constituit echipa care să facă programele si să le transmită spre tară. Trecerea emisiunii românesti de la Radio Donau sub controlul nostru a fost primul act prin care guvernul german ne-a recunoscut identitatea politică.
Ajutorul principal al lui Schaub la Radio Donau si apoi în relatiile cu guvernul român si cu alte formatiuni de exilati a fost Dr. Mathiäa, tot compatriot din Transilvania, un om de o aleasă cultură si extrem de corect în relatiile cu noi. Dr. Mathiäa era aproape zilnic cu noi la Imperial, facând legatura permanentă cu superiorul lui, Schaub, si, prin acesta, cu Ribbentrop. El ne-a făcut cunostintă cu celelalte personalităti diplomatice de la Viena, cari îndeplineau diverse misiuni pe lângă organizatiile politice ale refugiatilor din tările căzute sub robia comunistă. Tot Dr. Mathiäa ne-a procurat si sala unde am tinut întrunirea cu legionarii care s'a terminat cu intonarea vibranta a imnului Sfântă Tinerete Legionară si a lui Horst Wessel Lied.
Cam la două săptămâni de la instalarea noastră la Hotel Imperial, am avut surpriza si bucuria să revăd pe Profesorul Ernst Gamillscheg, Directorul Institutului German din Bucuresti, pe care-l cunoscusem în timpul guvernării noastre. Locuia în acelasi hotel si mi-a comunicat că este însărcinat de Ribbentrop să ne asiste în relatiile noastre cu acest Minister. Gamillscheg era profesor de filologie romanică, vorbea perfect româneste, încât orice dorintă a noastră o putea traduce imediat si transmite fără întârziere forurilor competente. Profesorul n'a fost numai un functionar constiincios, ci si un om de suflet. Ca Director al Institutului German din Bucuresti, si-a dat seama de atmosfera tulbure ce domnea în jurul Maresalului Antonescu si a făcut rapoartele cuvenite, prevăzând catastrofa din România. Dar avertismentele sale nu au fost luate în consideratie, ca atâtea altele, venite din alte părti. A avut norocul să fie surprins de evenimente pe pamânt german, încât n'a împărtăsit tragica soartă a celorlalti functionari ai Legatiei germane de la Bucuresti de a fi arestati de trupe românesti si predati apoi Rusilor.
Profesorul Ernst Gamillscheg a fost îngerul păzitor al guvernului de la Viena. A sustinut întotdeauna demersurile noastre pe lângă instantele germane nu numai cu o corectitudine exemplară, dar si cu o convingere nezdruncinată. Traducerea în germană a memoriilor destinate Ministerului de Externe nu numai ca era impecabilă, dar Profesorul mai adăuga si comentariile lui, facând anumite recomandatii favorabile nouă.
Relatiile noastre cu guvernul german n'au fost lipsite de dificultăti. Eu îmi imaginam că după întrevederile avute la Cartierul General al Führerului, mă voi bucura de sprijinul Externelor fără nici o rezervă, în greaua sarcină ce mi-am asumat-o ca, după dezastrul din tară, să creez un nou front de luptă. Dar n'a fost asa. Am trecut prin momente grele. Ernst Gamillscheg suferea cu noi când vedea cum suntem tratati de anumite autoritati germane si câtă nedreptate ni se făcea, tocmai când era mai multă nevoie de întelegerea lor. Fără de el, fără de interventia lui permanentă, pentru a risipi nedumeriri si intrigi, nu stiu ce am fi făcut. Îi port recunostinta nemarginită acestui mare savant si patriot neprihănit, care a iubit poporul român, iar pe noi, ultimii aliati ai Reichului, ne-a ocrotit si asistat până în zilele turburi ale capitulării Germaniei.
Pe la începutul lui Octombrie, îsi face aparitia la Imperial un nou personaj de la Ministerul de Externe German. Era Gesandte Dr. Günther Altenburg. Era un bărbat impunător. Desi mai în vârstă decât noi, arăta totusi încă tânăr. Totdeauna surâzator si amabil. De o rară inteligentă si extrem de atent în relatiile cu noi. După ce l-am cunoscut mai bine, îmi ziceam cu amărăciune: ce păcat că un diplomat de talia lui Altenburg, cu tactul si manierele lui, nu a fost trims la Bucuresti, în locul lui Killinger, care era în fond o minte marginită, nepricepând nimic din situatia internă a României. Cine stie dacă nu ar fi schimbat destinul tării noastre.
Dr. Günther Altenburg a fost trimis de Ribbentrop la Viena ca să reprezinte guvernul german pe lângă guvernul bulgar, constituit încă din primele zile ale lunii Septembrie de Profesorul Tzancoff. Sub presedintia acestuia, a intrat în guvernul bulgar si un bun prieten al Miscării Legionare, Colonelul Kantardjieff, seful unui partid national din Bulgaria. Altenburg a fost însărcinat să reprezinte guvernul german si pe lângă guvernul national român, a carui constituire fusese doar amânată din propria mea dorintă. Guvernul bulgar nu avea nici el mai mult de patru personalitati componente. Chestiunea constituirii guvernului national român era pentru mine exclusiv o formalitate, care întârzia din motive tehnice: cei destinati să facă parte din guvern erau împrăstiati si îi asteptam să se întoarcă la Viena, pentru a proceda la întocmirea lui.
Dr. Günther Altenburg întelegea perfect situatia noastră specială. Am fost ridicati, săltati peste noapte din lagăre, pentru a deveni aliati ai Reichului, într'un moment de restriste al existentei lui. Era înzestrat cu un simt politic remarcabil, cautând sa elimine orice frictiuni ce s'ar fi ivit între noi si diversele oficine de la Ministerul de Externe. În această privintă se putea asemana cu Gamillscheg. Fara a iesi din cadrul consemnelor primite, căuta să le dea nuanta cuvenită, pentru a nu răni sensibilitatea noastră. As putea spune că am găsit în Altenburg un al doilea protector al Legiunii.
 
3. ECHIPA DE LA RADIO DONAU

După cum am scris mai înainte, emisiunea româneasca de la Radio Donau ni s'a pus la dispozitie din primele zile ale asezării noastre la Viena. Îndată ce am ajuns eu aici si m'am întâlnit cu camarazii veniti de la Buchenwald, primul meu act administrativ a fost să aleg dintre ei echipa care să-si asume răspunderea acestei emisiuni.
N'am avut nici o problemă, căci aveam în mijlocul nostru un mănunchi de străluciti oameni de cultură, cunoscuti încă din tară. Șeful emisiunii era Crisu Axente, Doctor în Drept de la Paris, ajutat de Paul Coston Deleanu, doctrinar si director de revistă, si de renumitul poet Horia Stamatu.
Am stabilit un program de lucru. Din când în când ma întâlneam cu ei pentru a le indica ce teme să trateze cu precădere. Dar nu era nevoie de interventia mea, căci ei însisi, prin pregătirea lor si prin simtul lor politic, se orientau fără gres în trierea informatiilor si alegerea subiectelor de tratat. Emisiunea româneasca de la Radio Donau era ascultată cu mult interes în tară, provocând puternice reactii contra năvălitorului din răsărit.
Germanii erau si ei extrem de multumiti de modul cum functiona emisiunea românească. N'am primit din partea responsabililor de la Radio Donau vreo reclamatie sau chiar o simplă observatie vreodată. Colaborarea româno-germană, cel putin în domeniul undelor, mergea impecabil. Echipa românească de la Radio Donau a întrecut toate asteptările, ramânând un model de colaborare leală si rodnică în slujba cauzei pe care o apăram în comun cu Germanii.
Radio Donau avea o sucursală la Bratislava. În cadrul acestui post exista si o emisiune românească. Am fost invitati de Doctor Mathiäa ca să luăm în primire si această emisiune. L'am trimis la Bratislava pe Casapu-Coterlan, un legionar din Banat, licentiat în istorie, care s'a achitat în mod constiincios de această misiune.
Înainte ca echipa Crisu Axente să ia în primire emisiunea românească de la Radio Donau, am rugat pe doi legionari din grupa dizidentă să se ocupe ei de difuzarea stirilor spre tară. Erau camarazii Adrian Brătianu si Nicolae Smărăndescu, specialisti în materie, fiind angajati de multă vreme la Radio Berlin, emisiunea româneasca. Dar, dupa câteva zile, s'au retras, refuzând sa mai colaboreze, sub influenta lui Papanace, care începuse din primele zile actiunea de subminare a guvernului de la Viena, în curs de formare.
 
4. VĂD PE GENERALUL BERGER

Generalul Berger din SS era mâna dreaptă a lui Himmler. Avea sub comandă toate sectiunile din vastul angrenaj politienesc al Reichsführerului. Fata lui se căsătorise cu Andreas Schmidt si asa se explica înaintarea fulminantă a acestuia la rangul de sef al grupării Volksdeutsche din România.
L-am întâlnit pe Generalul Berger în cursul călătoriei mele la Rastenburg. Ne-am salutat cordial, stiindu-l un prieten al Legiunii.
La 5 Septembrie 1944, primesc o invitatie de la Generalul Berger ca să-i fac o vizită la Bratislava, unde se găsea pe atunci în interes de serviciu. Am plecat cu masina locotenentului Goetz de la Viena la Bratislava, care m'a condus până la biroul lui Berger. Am avut cu el o întrevedere afectuoasă, având ca temă principală neîntelegerile dintre Reich si Miscare. Și-a exprimat regretul că nu a putut să-si impună punctul lui de vedere în politica externă a Germaniei. Mi-a explicat cu amărăciune că el a sustinut permanent teza ca Germania să strângă relatiile cu toate miscările nationaliste din Europa si să se sprijine precumpănitor pe ele în apărarea continentului nostru.
Si acuma rezultatele se văd, a dat din cap cu tristete, cum s'a sfârsit si alianta germană cu România.
 
5. HITLER IMI CERE UN LUCRU IMPOSIBIL

Abia instalat la Viena, si primesc o scrisoare de la Hitler, semnată de el - singura legătură ce-am avut-o cu Führerul -, prin care îmi cerea să recrutez din Transilvania contingente de voluntari cu care să astup pasurile Carpatilor contra iminentei invazii sovietice. Era la începutul lui Septembrie.
Am rămas uluit de această cerere. Bucuros l-as fi ajutat pe Führer, mai ales cü era în joc si soarta unei provincii românesti, dar nu vedeam nici o posibilitate de a împlini ceva eficace în directia indicată de Hitler. Cum să mobilizez fortele de luptă pe crestele Carpatilor? Pentru reusita planului ar fi trebuit sa fiu eu prezent pe teren, eu sau camarazii mei. Prin proclamatii nu se putea rezolva nimic. Ar fi trebuit ca eu să mă pot deplasa în libertate din Banat si pâna la Brasov. Să vorbesc cu oamenii, să-i îndrum, să-i înarmez si să-i concentrez în punctele critice ale frontului. Dar pentru realizarea acestei operatii de anvergură, aveam nevoie de un teritoriu de mobilizare, apărat si păzit de o altă fortă, până ce voi putea urni masele de oameni spre vârfurile Carpatilor. Ori, la data la care am fost solicitat de Hitler, diviziile sovietice se puseseră deja în mars pe văile cari duceau spre trecătorile Carpatilor. Ar fi fost necesar ca trupele germane să astupe aceste trecători, până ce Miscarea ar putea mobiliza fortele suplimentare. Dar trupe germane de rezervă nu existau în Transilvania, afară de mici contingente în retragere. Un vid militar imens se întindea dealungul Carpatilor Meridionali.
Cântărind bine situatia, i-am răspuns Führerului, pe acelasi canal pe care îmi venise scrisoarea, că nu pot să mă angajez în această operatie, pentru motivul că îmi lipseste un teritoriu de mobilizare. Dacă diviziile germane ar putea tine în loc inamicul, până când as putea să concentrez rezervele din această provincie, s'ar putea păsi la aplicarea acestui plan.
Pentru a-mi arăta totusi lealitatea fată de Reichul german, în acest ceas greu al istoriei lui, i-am propus lui Hitler o alternativa politică. Sunt gata să trimit în România pe cel mai bun om de care dispun, Constantin Stoicănescu, cu o misiune fundamental diferită. Nu să mobilizeze oameni, nu să întreprindă vreo actiune militară, ci, dimpotrivă, să încerce o răsturnare din interior a actualului regim. I-am propus un 23 August invers, care să se realizeze în favoarea Germaniei si a poporului român. Sunt convins că acest plan ar reusi din cauza ororilor pe cari le savârsesc Rusii pe unde trec si care au îngrozit populatia. Această stare de spirit, folosită cu tact si îndemânare, poate duce la o captare a fortelor militare românesti în favoarea vechiului aliat. Printr'o răsturnare din interior, armatele rusesti ar fi prinse între frontul german si rebeliunea militară din România si ar fi nimicite.
Alternativa politică i-a surâs Führerului. Imediat a dat ordin ca Stoicănescu să fie expediat în zona frontului, de unde să se strecoare în România. Decizia lui Hitler s'a executat cu o iuteală fulgerătoare. Nici n'am avut timp să schimb două vorbe cu Stoicănescu. A plecat fără să ne mai vedem si fără să am prilejul să-i expun în amănunt misiunea lui. Și totusi Stoicănescu, ajuns în tară, a actionat exact în sensul vederilor mele si era pe punctul să realizeze planul propus lui Hitler.
Îmbrăcat în uniformă germană, Stoicănescu a fost transportat în zona frontului până la Târgu-Mures, care se gasea încă sub ocupatia germană. Când orasul a fost evacuat de Nemti, Stoicănescu s'a ascuns pe la niste rude si apoi s'a strecurat la Bucuresti. Stoicănescu a fost cel dintâi legionar din Germania care a călcat pe pământul tării.
 
6. O SCRISOARE DE LA RIBBENTROP

La 3 Septembrie 1944, asadar cam în acelasi timp cu primirea mesajului de la Hitler, Schaub, Directorul de la Radio Donau, mi-a înmânat o scrisoare din partea lui Ribbentrop, spunându-mi cu bucurie că este o plenipotentă în alb, prin care Ministerul de Externe al Germaniei îmi acorda întreaga lui încredere si întregul lui sprijin pentru a proceda fără întârziere la constituirea guvernului national-român de la Viena. În scrisoare, Ribbentrop se afirma că era de acord cu punctul meu de vedere pe care i l-am expus în întrevederea de la Rastenburg, ca din acest guvern să facă parte precumpănitor personalităti legionare, ca un fel de nucleu central, care ar putea fi completat si cu alti români din diaspora, dispusi la o colaborare leală cu Miscarea.
Această scrisoare mi-a întărit convingerea că nu am nici un interes să grăbesc formarea guvernului national de la Viena, când sunt atât de puternic sprijinit de la Cartierul General al Führerului. Fără îndoială că Ribbentrop nu mi-ar fi adresat acest mesaj de încurajare fără a se fi consultat cu Hitler.
Mai târziu mi-am dat seama că am facut o greseală să nu procedez imediat la formarea guvernului de la Viena, asa cum au făcut Bulgarii. Intrigi venite mai târziu de la nemultumitii din mijlocul nostru si din anumite cercuri germane ostile Miscării Legionare mi-au creat dificultăti atunci când am considerat momentul oportun ca să constitui acest guvern. Această scrisoare, mă gândeam pe atunci, mă punea la adăpost de orice surprize si îmi acorda răgazul necesar ca să mă ocup de treburile cele mai importante si anume acelea care priveau apărarea comună germano-română contra invaziei sovietice. Formarea guvernului mai putea întârzia, considerându-l un act virtual achizitionat.
 
7. O EXPEDITIE ÎN ARDEALUL OCUPAT

Tot în primele zile ale lunii Septembrie, am pregătit o echipă de legionari care să treacă prin Ungaria în Ardealul ocupat si să cerceteze stările existente acolo. Le-am fixat urmatoarele obiective:
1. Să afle dacă s'au refugiat români din tara liberă si care ar trebui îndrumati spre Viena.
2. Să stabilească contacte cu Ardealul liber, pentru a descoperi dacă nu s'ar găsi unităti militare în acest spatiu dispuse să treacă de partea guvernului national.
3. Să încerce eliberarea legionarilor din închisoarea Aiud si alte închisori.
4. De a determina pe cât mai multi intelectuali români, în special oameni de cultură, să nu ramână sub Rusi, ci să se retragă spre Apus.
Punctul extrem al înaintării lor în Ardealul ocupat era orasul Târgu Mures. În nici un caz să nu pătrundă în Ardealul liber. Dacă orasul Târgu Mures este amenintat de diviziile sovietice, ei să se retragă spre Cluj si apoi să se întoarcă la Viena.
Am ales ca sef al acestei echipe pe Vasile Iasinschi, pentru că vorbea bine nemteste si se putea întelege cu însotitorii lor germani. Echipa a fost formată din cele mai bune elemente ce le aveam la Viena. Li s'au procurat uniforme militare si documentatia corespunzătoare că apartin armatei germane. Ungurii nu se puteau lega de ei, având respect fată de uniforma germană. Au fost pilotati dintr'o localitate în alta de ofiteri germani. Când ajungeau într'o localitate, erau predati comenduirii locale a pietii, care se îngrijea de încartiruirea si hrana lor.
Echipa legionară a ajuns până la Târgu Mures. Aici au avut bucuria să se întâlnească cu Constantin Stoicănescu, plecat ceva mai înainte si care astepta momentul prielnic să se strecoare în tară. Tot acolo au dat de Nicu Iancu si de alti legionari care au trecut muntii si s'au concentrat aici, în vederea evacuării la Viena. Nicu Iancu se retrăsese de la Sibiu cu un detasament motorizat german, pentru a nu fi capturat de trupele sovietice, cari înaintau vertiginos spre crestele Carpatilor.
Echipa condusă de Vasile Iasinschi n'a zăbovit mai mult de 24 ore la Târgu Mures făcând calea întoarsă spre nord, din cauza vestilor rele de pe front.
Târgu Mures a fost evacuat de germani si de ultimii refugiati la 11 Septembrie, cum relatează Nicu Iancu. Pe la mijlocul lunii Septembrie, echipa legionară, în frunte cu Iasinschi, a revenit la Viena. Căzuse unul din echipă, Mihail Tase, fostul sef al organizatiei de Prahova. Mergând pe drum, undeva într'o localitate aproape de Tisa, a văzut la marginea santului o grenadă. Aplecându-se să o ridice, pentru a o azvârli mai departe, pentru a nu călca cineva pe ea, nu se stie cum a prins-o în mâini că, în acel moment, grenada a făcut explozie, omorîndu-l sub ploaia de schije.
 
8. REORGANIZAREA MISCĂRII

Cum era si firesc, una din primele mele griji, după stabilirea la Viena, a fost să procedez la reorganizarea Miscării, după cum reclamau noile împrejurări.
În locul Secretarului General al Miscării, Nicolae Petrascu, ce si-a păstrat acest titlu în exil si a condus grupul de la Rostock, l-am Însărcinat pe Comandantul Bunei Vestiri, Corneliu Georgescu, să preia această functiune. Alături de el, si în imediata subordine, am creat o nouă functiune, aceea de Vice-Secretar General al Miscării, pe care am încredintat-o Comandantului Legionar Iosif Dumitru, omul care a salvat, cu fermitatea si priceperea lui, unitatea grupului legionar de la Buchenwald. După formarea guvernului national, Secretariatul General era condus de fapt de Dr. Iosif Dumitru, deoarece Corneliu Georgescu luase în primire postul de Ministru de Finante.
  Ca sef al cancelariei si ajutor al lui Iosif Dumitru, figura Doctor Ion Fleseru, fost prefect al judetului Sibiu. În modul acesta, Secretariatul General al Miscării era reprezentat de o echipă de personalităti care impunea respect atât legionarilor cât si oficialitătilor germane cu cari avea legatură.
Am mai avut satisfactia să primim din partea autoritătilor germane vieneze, la indicatia Ministerului de Externe, un apartament pentru birourile Miscării în faimosul Palat Lobkowitz. Tot acolo ni s'a pus la dispozitie o sală mare pentru reuniuni si festivităti.
Când am făcut întâia vizită la Secretariatul General al Miscării, am rămas înmărmurit de ce-am văzut acolo. Camere cu ferestre înalte, împodobite în interior în stilul vechei Viene, cu o mobilă pretioasă din alte vremuri, fotolii, mese si birouri. În această clădire monumentală în stil baroc si-a început activitatea Secretariatul General al Miscării.
 
9. APARITIA PREOTULUI PALAGHITĂ

Preotul Palaghită se refugiase la Berlin în primul exil din Germania, în vara anului 1940. La început s'a atasat grupului Papanace, care ducea campanie pe atunci împotriva mea pe motivul că as fi trădat Miscarea, trecând de partea Regelui Carol. Mai târziu, începând din luna August, Preotul Palaghită si-a revizuit pozitia, alipindu-se grupului de legionari ce mi-au rămas credinciosi.
În cursul guvernării legionare, a fost numit Inspector General la Ministerul Cultelor de către Profesorul Traian Braileanu, titularul acestui Minister. Mi-a creat în perioada aceasta oarecari dificultăti, punându-mă în conflict cu înalta ierarhie a Bisericii Ortodoxe.
După lovitura de Stat a Generalului Antonescu, din 21-23 Ianuarie 1941, Preotul Palaghită a ajuns în nu stiu ce împrejurări în închisoarea Aiud. Presupuneam că, fiind prins de actul de la 23 August la Aiud, a împărtăsit soarta tuturor legionarilor din această închisoare, fiind predat de noul regim justitiei comuniste, si deodată Preotul Palaghită apare teafăr si sănătos la Viena.
După spusele lui, n'a stat până în momentul capitulării la Aiud. Din nu stiu ce motive, a fost transferat la închisoarea Suceava, care avea o faimă sinistră, fiind socotită una din cele mai grele închisori din tară. Când s'a rupt frontul la 23 August, si trupele germane s'au retras peste munti în Transilvania, comandantul unei unităti germane în retragere prin Suceava, a aflat că în închisoarea de aici s'ar găsi detinuti legionari. La ordinul lui, soldatii germani au pătruns în închisoare si au eliberat pe toti detinutii. Preotul Palaghită a fost luat chiar de trupele germane în retragere, trecut în Ardeal, si a fost îndrumat apoi la Târgu Mures, unde se formase un centru românesc pentru refugiati.
M'am bucurat nespus de mult de sosirea Preotului Palaghită la Viena. Orice legionar salvat din tară era pentru guvernul de la Viena de un ajutor nepretuit. L-am primit cu toata dragostea, nu numai pentru suferintele ce le-a îndurat în închisoare, dar si pentru serviciile ce le putea aduce în organizarea activitătilor noastre guvernamentale. L-am numit seful comisiei de recrutare pentru armata natională a refugiatilor scăpati din tară si cari izbutiseră să ajungă la Viena. Misiunea lui era să vorbească cu elementele tinere dintre refugiati, convingându-le să se înroleze în armata natională. Trebuia să fie zi de zi în contact cu noii refugiati si unde descoperea elemente apte pentru recrutare, să le îndrume la unitatea noastră în formatie la Kirschbaum.
Considerând apoi trecutul lui legionar si gradul de Comandant Legionar ce-l primise de la Căpitan, l-am cooptat în Consiliul Comandantilor Legionari, un organ creat ad-hoc, al cărui rost era să dezbată toate problemele privitoare la Miscare. Din sânul acestui Consiliu formau parte Corneliu Georgescu, Vasile Iasinschi, Dr. Iosif Dumitru, Dr. Ion Fleseru, Puiu Traian si altii. Preotul Palaghită apartinea acestui grup de comandanti legionari care se întrunea săptămânal sub conducerea mea, ocupându-se de situatia internă a Miscării.
 
10. ODISEEA LUI EUGEN RATIU

Abia instalat la Hotel Imperial si unul dintre primii legionari cari mă caută este fratele meu, Eugen Ratiu. Fusese si el internat în lagărul Buchenwald si acum locuia, împreună cu ceilalti camarazi, la Hotelul din Mariahilfstrasse. M'am bucurat văzându-l vioi si sănătos si l-am întrebat de viata din lagăr. L-am omenit cu o mâncare mai bună, căci pe atunci, în primele săptămâni, primeam din partea serviciului de protocol trei cartele de alimente, în loc de una, cum avea dreptul fiecare cetătean al Reichului. Câteva zile în sir, l-am avut mereu oaspete cu mine la masă.
La scurt timp după întâlnirea mea cu Eugen, am primit vizita unui tânăr ofiter de aviatie, care apartinea unui centru de parasutare din apropierea Vienei. Exista o scoală unde se pregăteau elemente pentru a fi lansate dincolo de linia frontului, cu scopul de a culege si transmite informatii pentru aviatia germană. Elevii acestei scoli erau recrutati nu numai dintre germani, dar si dintre tineri apartinând altor nationalităti.
În cursul discutiei, ofiterul de aviatie mi-a explicat misiunea lui. Aviatia germană avea nevoie de un punct de observatie în regiunea Arad - Timisoara, de unde să se transmită la Viena, prin TFF, ce avioane sovietice se găsesc în acest spatiu si eventualele lor zboruri. Îmi cerea un om care, după o instructie sumară, să fie parasutat în această regiune, cu aparatul de transmisie în spinare.
M'am gândit doar câteva minte asupra propunerii ofiterului german si i-am dat răspunsul chiar în cursul acestei prime conversatii. Era o chestiune de urgentă, cum îmi declarase ofiterul. Vertiginoasa înaintare a diviziilor sovietice dezorganizase si serviciile informative germane de pe teritoriul României.
I-am răspuns că am un frate care cunostea regiunea, deoarece făcuse scoala la Arad si, ca atare, îl cred apt să îndeplinească această misiune. Voi vorbi cu el si îi voi da răspunsul cât de curând.
La proxima întâlnire cu Eugen Ratiu, i-am explicat acestuia convorbirea avută cu ofiterul de aviatie si de ce m'am gândit la el. Fără nici o sovăire, Eugen mi-a răspuns că el este gata să facă saltul cu parasuta în tară si să facă acest serviciu aviatiei germane.
Când a revenit ofiterul german la Imperial, l-a gasit pe Eugen Ratiu la mine. I l-am prezentat si i-am explicat din nou că este omul cel mai potrivit să ducă la bun sfârsit această operatie.
Din această zi, pe la Începutul lunii Octombrie 1944, nu l-am mai văzut pe Eugen Ratiu. Notez că Eugen nu făcuse scoala de TFF si, cum parasutarea nu putea întârzia prea mult, ofiterul german i-a pus la dispozitie un alt tânăr care terminase acest curs. Cu nume conspirativ, acest tânăr se chema Marinescu si doar atâta aflase Eugen că era originar din Banatul sârbesc. Misiunea lui Eugen Ratiu era să procure informatiile referitoare la aviatia sovietică, iar misiunea lui Marinescu era să le transmită prin TFF la Viena.
Cum am aflat mai târziu, Ratiu si însotitorul său Marinescu au fost luati de ofiterul german si dusi la o casă conspirativă a serviciului aerian, aflata la Viena. Dupa câteva zile de asteptare, acelasi ofiter i-a dus cu masina la un depozit al lor de echipament pentru parasutare. Aici si-au ales echipamentul de care aveau nevoie si au învătat în mod sumar utilizarea lui. N'au stat mult nici aici, căci au fost transportati într'o comună asezată pe Valea Râului Mürz. Aici centrul aerian german avea o scoală specială, unde se făcea instructia cu arme, se realizau exercitii de parasutare si se completau cunostintele de transmisiuni.
Cei doi români au locuit la Hotelul Zur Post. Au stat aproximativ o săptămână si în acest răstimp Eugen Ratiu a reusit să-si însusească alfabetul Morse.
După această perioadă sumară de pregătire, cei doi tineri români au revenit la Viena, unde au locuit tot într'o casă specială a Serviciului Aerian German. Asa a trecut luna Octombrie si au intrat în Noiembrie, asteptând de la o zi la alta ziua parasutării.
Într'o zi au fost dusi cu masina la aeroportul de la Wiener-Neustadt. Acolo au fost îmbarcati într'un avion Heinkel 111, cu tot echipajul pentru parasutare. Avionul a decolat noaptea. În drum spre România a început o ploaie torentială. Cum parasutarea nu se putea face pe această ploaie, avionul s'a îndreptat spre Budapesta, unde a aterizat. La Budapesta, au asteptat câteva zile, în speranta că timpul se va îndrepta. Dar cum vremea rea continua, s'au reîntors la Wiener-Neustadt, asteptând ca vremea să se schimbe.
În sfârsit, la începutul lui Decembrie, avionul a pornit din nou spre România. În afară de cei doi români, în avion mai era un musafir, o fată a cărei destinatie era Iugoslavia. După ce fata a fost parasutată în Iugoslavia, avionul s'a îndreptat spre Ungaria, ca apoi să ajungă deasupra Aradului. Parasutarea a avut loc în 4-5 Decembrie 1944, la orele unu noaptea.
Apropiindu-se de Arad, pilotii avionului au socotit că apărarea antiaeriană e prea puternică deasupra orasului si au decis să nu treacă în România, cum era planul initial, ci să săvârsească operatia de parasutare tot pe teritoriul maghiar, la vreo 30 de km de granită. Cei doi români au coborît fără incidente de la 1.000 de metri înăltime, dar, ajuns pe pamânt, Eugen Ratiu a constatat că s'a răsletit de camaradul lui de zbor. A strigat după el, a umblat împrejur câtva timp, dar n'a dat de urma lui. Atunci s'a hotarît să plece singur spre Arad.
Ei aveau în grijă două aparate, unul pentru pădure, cu baterii, si altul pentru oras. Dupa ce a îngropat echipamentul, s'a uitat la busolă, care  indica răsăritul, unde serpuia granita spre România.
Timpul era rece, fiind Început de Decembrie. Un usor strat de zăpadă acoperea pamântul. Fiind pe câmp si încă întuneric, Eugen s'a băgat într'o claie de porumb, unde a asteptat să se facă ziuă. În timp ce stătea în ascunzis, a auzit pasi de oameni care se duceau la lucru si vorbeau între ei ungureste.
Când s'a luminat de ziuă, a pornit din nou spre răsărit. Foamea si-a astâmpărat-o cu cafeaua neagră, pe care o avea într'un termos, si cu niste biscuiti. Cam pe la orele 10 a dat de o casă tărănească singuratică. Intrând în casă, a cerut niste lapte. tăranii unguri i-au dat lapte si Eugen nu a ramas dator, plătind cu pengö. La plecare li se dăduseră lei, pengö, ruble si niste monede englezesti de aur. A plecat de acolo mai departe. Spre seară a dat de un alt sălas, tot asa o casă singuratică si tot pe teritoriul maghiar. tăranul s'a nimerit să fie român, i-a cerut acestuia să-l lase să doarmă peste noapte la el. L-a primit bucuros, dându-i si de mâncare. I-a plătit si acestuia ce se cuvenea. A doua zi de dimineată, la plecare, tăranul îi spune:
Domnisorule, mai stai la noi.
Dar Eugen Ratiu era grăbit să ajungă în tară, gândindu-se că cel de la Viena asteapta vesti de la el. Era 7 Decembrie.
tăranul i-a arătat lui Eugen drumul spre frontieră. Nu era mai mult de un kilometru. Când a ajuns la frontieră, a constatat că nu era marcată decât de un sant adânc de nămol si se putea trece peste o punte de scânduri. Nu era nici o pază. Trebuie adăugat că Rusii erau deja în Ungaria, dar pe frontieră nu se vedeau soldati. Satul în care a intrat Ratiu pe teritoriul românesc se chema Tornea. Era pustiu. Nu se vedea tipenie de om. Case părăsite. Din sat mergea o sosea spre Arad, dar Eugen nu s'a avântat pe drumul acesta, ci a înaintat paralel cu soseaua, la vreo 20-30 metri distantă, deoarece observase miscari de trupe rusesti si românesti înaintând în directia Ungariei.
Asa mergând, povesteste Eugen Ratiu, spre seară, a ajuns la Arad. La bariera orasului era o mare multime de oameni care se înghesuia să intre în oras. Care era cauza înghesuielii? Se făcea control de către politie. Ratiu nu putea să treacă prin controlul politienesc si a reusit să se strecoare dincolo de barieră si apoi să o ia pe strada ce ducea în oras. El avea în spate aparatul de transmisie. Nu stie precis cum s'a întâmplat, dar n'a facut nici 20 de metri pe ulită si un politist strigă la alti politisti, arătându-l cu degetul:
Ăsta e legionar.
După toate probabilitătile, crede el, politistul ce l-a aratat cu degetul îl cunostea mai de mult, pentru că făcuse scoala la Arad si locuise în acest oras multă vreme. La strigătele primului politist, a venit un altul si a pus mâna pe el. Atunci s'a smucit si a luat-o la fugă. Dar n'a putut face mai mult de o sută de metri, căci politistilor le-a venit în ajutor lumea de pe stradă. Oamenii, alarmati de strigătele politistilor, i-au tăiat calea. Au venit politistii, l-au prins de mâini si l-au dus la comisariatul din cartier, cu aparatul în spate. Comisarul a telefonat la chestură si de acolo a primit ordin ca spionul să fie imediat dus în fata chestorului.
La chestură, Eugen Ratiu a fost îndată coborît în beci, într'o celulă, iar aparatul a fost dus pe biroul chestorului. Văzând aparatul, chestorul, dându-si seama de importanta capturii, a telefonat imediat la Rusi. După o primă confruntare, <<spionul>> a fost din nou coborît la beci, în asteptarea ordinelor de la comandamentul rusesc. De astă dată, i-au dat si un însotitor, un politist legat de bratul lui, care a stat tot timpul în celulă cu el.
A doua zi dimineata, Ratiu a fost scos din celulă si dus la biroul chestorului. Aici erau adunate multe notabilităti din politie si administratie, vreo 15 persoane. Un colonel i-a spus:
De multa vreme te căutam si acuma ne-ai cazut în mâini.
Deodată apare un maior rus. Fără multă vorbă, ofiterul rus se uită la ei si apoi i se adresează lui Eugen, facându-i semn:
Poidem (mergem).
A plecat cu el. Cu această scenă la chestură se termină faza românească a arestării lui Ratiu si începe ancheta rusească.
A fost dus la Comandamentul rusesc al orasului, care se afla tot în Centru, nu departe de chestură. Acolo a fost interogat chiar de Comandantul Militar al Aradului. De interpret servea un ofiter evreu, care vorbea bine româneste. Întrebarea principală a fost dacă bombardamentul de către avioane germane a gării Arad, care avusese loc cu o zi înainte, a fost comandat prin aparatul cu care a zburat el. I-a răspuns că nu crede, deoarece el n'a făcut scoala TFF si că trebuie să astepte pe un alt român, care făcuse cursurile, si căruia trebuia să-i procure o locuintă clandestină în Arad.
L-a întrebat în continuare dacă vrea sa lucreze pentru ei. I-a răspuns ca el n'a facut nici o scoală specială de spionaj si nici nu cunoaste TFF, si a venit doar cu misiunea unică de a găsi o locuintă în oras celuilalt însotitor, de care s'a pierdut. Comandantul n'a mai insistat. Audienta se terminase. A fost scos apoi afară din birou. La poartă îl astepta un camion cu trei soldati rusi. Era si ofiterul evreu, interpretul, care s'a asezat lânga sofer. Ratiu, nelegat, a intrat în camion păzit de cei trei soldati.
Camionul a pornit spre frontul din Ungaria si s'a oprit într'o mică localitate, unde functiona un Tribunal Militar rus de contraspionaj. A fost luat în primire de către un maior rus, care i-a luat o declaratie, referitor mai ales la datele personale. Interogatoriul a avut loc într'o casă tărănească maghiară. A fost apoi invitat la masă, cu întreg personalul Tribunalului si cu interpretul evreu. Un tăran servea masa, bucate ce avea omul în casă. Au băut si un pahar cu vin si au fumat si niste tigări. Dupa masă, a fost încartiruit provizoriu într'o mansardă a casei si, după câteva zile, a fost dus la închisoarea locală, o închisoare maghiară, plină acuma numai cu prizonieri de-ai Rusilor.
Chiar în noaptea următoare, Ratiu a fost scos din celulă si dus la anchetă. Ancheta a tinut noapte de noapte din 10 Decembrie 1944 până în 19 Ianuarie 1945.
La 19 Ianuarie, o nouă schimbare. Toti cei din închisoare, condamnati pentru diferite fapte, au fost încărcati într'un tren cu directia România. Ratiu nu fusese condamnat în localitatea maghiară, dar intrase în lotul lor. La Ploiesti, Eugen Ratiu, împreuna cu câtiva sasi, au fost dati jos din tren si, cu un alt tren personal, transportati la Bucuresti. De la gară, cu o masină, Ratiu a fost dus singur la o casă conspirativă a Rusilor. N'a aflat în ce cartier era această casă. Acolo a fost introdus într'o celulă si păzit la fereastră de un câine-lup.
În această casă a continuat ancheta pe baza celor declarate în Ungaria. De interpret servea un alt ofiter. Vechiul interpret, ofiterul evreu, rămăsese în Ungaria. Si acesta stia bine româneste. După câtva timp, a fost scos din această locuintă si mutat într'o altă casă, unde, spre surprinderea lui, a găsit mai multi detinuti în aceeasi cameră.
În ziua de 18 Martie 1945, Eugen Ratiu, împreună cu câtiva din detinutii aflati aici, au fost scosi de aici si, cu o masină, transportati la un aeroport, care era în paza exclusivă a Rusilor. Acolo îi astepta un avion, în care au intrat 7-8 persoane. Destinatia Moscova.
După câteva minute, spune Ratiu, am văzut si o doamnă intrând în avion. Era Maria Antonescu, tristă si cu obrajii căzuti. Ea a fost asezată lângă cabina pilotului, cu spatele spre noi. Erau si două fete germane, cari fuseseră probabil spioane si acuma îsi luau si ele zborul spre Moscova. În spatele celor adusi împreună cu Ratiu se mai vedea un grup de ofiteri germani în uniforme. Paza era asigurată de un ofiter si trei soldati. Ofiterul avea la el aparatul cu care venise Eugen Ratiu si într'un plic banii ce-i găsise la el, corpuri delicte ce trebuiau prezentate Tribunalului de la Moscova, în fata căruia trebuia să se judece procesul său si să se pronunte sentinta.
 
11. SOSIREA DOAMNEI IASINSCHI
SI A SOTIEI MELE LA VIENA

După necazul ce l-a avut cu justitia antonesciană, sotia mea a locuit în apartamentul Doamnei Iasinschi din str. Olari. Ea s'ar fi mutat la Brad, la familia ei, dacă n'ar fi existat contra ei un ordin de domiciliu fortat, emanat de la Consiliul de Război, la indicatia lui Antonescu. Această dispozitie era fără sens. Ce putea să întreprindă ea contra securitătii regimului? Ar fi fost bucuroasă să-si vadă de necazul ei în singurătatea de la Brad. Asa se face că în tot cursul războiului a fost obligată să rămână la Bucuresti, muncind pentru a-si câstiga existenta la un birou de import-export, condus de un camarad de-al nostru, Pruna.
Dar iată că vin marile bombardamente asupra Capitalei din 1943-1944. În primăvara acestui an, sotia mea s'a gândit să încerce să plece la Brad, unde era mai adăpostită de teribilele bombardamente ce se dezlăntuiseră asupra Capitalei. Desi dispozitia de domiciliu fortat era încă în vigoare, se gândea că Maresalul, coplesit de alte probleme, nu se va mai interesa de cazul ei, când frontul se apropia cu pasi gigantici de fruntariile tării.
Când se zbătea coplesită de aceste nelinisti, sotia mea si-a găsit un ocrotitor nepretuit în Generalul Mitrea. Generalul s'a interesat pe la Justitia Militară, explicându-le de ce Doamna Sima vrea să părăsească Bucurestii. Răspunsul ce l-a primit a fost că interdictia de a părăsi Capitala nu mai e o actualitate. Generalul Mitrea cu sotia lui au avut apoi bunăvointa să o conducă cu masina lor până la Brad. La scurt interval a sosit la Brad si Doamna Iasinschi cu fiul ei, Dan. Astfel gospodaria lor comună de la Bucuresti s'a refacut la Brad, în casa primitoare a Doamnei Florea, mama sotiei mele. Familia Iasinschi s'a bucurat la Brad de cele mai calde atentii, răsplătindu-le grija ce i-au purtat-o sotiei mele în timpul surghiunului antonescian.
  Dar iată că actul de la 23 August le-a răsturnat toate prevederile. Puhoiul sovietic intrase în Capitală si se îndrepta vertiginos către pasurile Carpatilor. Dacă Doamna Iasinschi nu ar fi venit la Brad, ar fi căzut victimă hoardelor bolsevice. Dar, mai departe, ce se putea întâmpla cu ele? Nu erau salvate. Doar câstigaseră ceva timp, în speranta unei alte iesiri. S'au iscat discutii între cele două doamne. Să rămână la Brad sau să-si caute refugiu mai departe, spre Ungaria si apoi spre Viena? Doamnele auziseră chemarea mea de la Radio Donau si înclinau să se îndrepte într'acolo.
Atunci a avut loc un fapt militar neasteptat. Trupele maghiare, aliate cu Reichul, au ocupat orasul Arad si se pregăteau să înainteze în teritoriul României, pe Valea Muresului. Se deschisese o portită de scăpare din nou. Din nou sovăieli, îndoieli, dacă este bine să părăsească Bradul, pentru a merge spre Vest, sau a astepta rezultatul operatiilor militare. În aceste momente, un rol decisiv l-a avut Dan Iasinschi, care a insistat pe lângă mama lui si pe lângă sotia mea să plece din Brad, cu atât mai mult cu cât trupele maghiaro-germane fuseseră blocate la Arad si nu înaintau în teritoriul românesc. Poate că ar mai fi întârziat si atunci dacă nu s'ar fi produs un semnal de alarmă. Autoritătile locale primiseră dispozitii să tină sub supraveghere pe Doamna Sima. Această stire, primită de la prieteni apropiati, le-a determinat pe cele două doamne sa nu mai întârzie. Cu un tren de noapte si cu multă grijă să nu fie vazute la gară, au plecat de la Brad la Arad.
A doua zi dimineta au ajuns la Arad, oras care într'adevar era ocupat de trupe maghiare. Au fost rău impresionate să vadă că una din primele preocupări ale trupelor de ocupatie a fost să schimbe firmele românesti ale prăvăliilor cu firme scrise în limba maghiară. Odată cu familiile noastre, a părăsit Bradul si un grup de legionari din această localitate, în frunte cu profesorul Safta.
Întreg grupul si-a găsit repede adăpost pe la diferite cunostinte si familii legionare. Sotia mea, împreuna cu Doamna Iasinschi, au fost găzduite la Profesorul-preot Berghian. Această stare de asteptare si neliniste a durat aproximativ o săptămână. În cele din urmă stirile de pe front nu mai lăsau nici un dubiu asupra rezultatului final al acestei bătălii. Rusii, sprijiniti de români, vor ocupa întreg Ardealul. Autoritătile germane primesc ordin să părăsească Aradul. Luând contact cu reprezentantii germani, cele două doamne au declarat cine sunt si îndată li s'a făcut loc în ultimul tren ce părăsea orasul. Odată cu ele a plecat atât Dan Iasinschi cât si întreg grupul legionar de la Brad, în număr de 12, în frunte cu Profesorul Safta.
De la Budapesta, cu un alt tren, au pornit spre Viena. La frontiera austro-maghiară toti călătorii au fost supusi unui sever control medical, cu măsuri de dezinfectare, pentru a nu introduce boli molipsitoare în Reich. La Viena, întreg grupul a fost condus de la gară într'un lagăr de refugiati, pentru a lua contact cu organele guvernului national. Cel ce mi-a adus stirea de sosire a sotiei mele si a Doamnei Iasinschi, împreună cu Dan, a fost Corneliu Georgescu. M'am dus repede cu o masină si i-am luat pe toti la Hotel Imperial. Pentru familia Iasinschi, nu am avut la îndemână decât o cameră modestă alaturi de noi. Mai târziu, din partea serviciului de protocol, a primit si familia Iasinschi o locuintă mai spatioasă.
În acel moment, Vasile Iasinschi nu se afla la Viena. Încă nu se întorsese din misiunea lui din Ungaria. Doamna Iasinschi era îngrijorată. Dar iată că, după două zile, apare si Vasile Iasinschi. Bucuria a fost mare, căci nu se văzuseră de patru ani. Să fi fost pe la jumătatea lunii Septembrie.
 
12. ECHIPA ANDREAS SCHMIDT - NICOLAE PETRASCU

Fiind sef al minoritatii germane din România, Andreas Schmidt nu putea lăsa pe connationalii lui în voia soartei. Era o obligatie politică si morală s' se întoarcă în tară. Frontul nu s'a putut stabiliza nici pe Carpati, cum voia Hitler, lipsind efectivele militare în această zonă. Andreas Schmidt s'a gândit că, cu ajutorul legionarilor, ar putea să se producă o răsturnare internă în România, readucând-o în tabăra Puterilor Axei si salvând în acelasi timp si Grupul Etnic German de la represaliile sovietice. El era de acord cu planul nostru, ca, în loc de o actiune militară contra armatei sovietice, imposibil de realizat, să încercăm un anti-23 August, o contra-lovitură, cu ajutorul fortelor politice si militare ale tării, constiente de nenorocirea ce se va abate asupra tării prin invazia bolsevică. Cu acest gând plecase si Stoicănescu si în acel moment se afla în tară, lucrând la realizarea acestui plan.
Andreas Schmidt cunostea conceptia mea de luptă, din răspunsul ce l-am dat Führerului. Fiind răspunzător de soarta Grupului Etnic German, voia să participe la aceasta încercare de a provoca o reactie din interior în România, care să determine pe Rusi să se retragă peste Carpati. Andreas Schmidt îmi ceruse ca să fie însotit în tară de un grup de fruntasi legionari, cu autoritate suficient de mare ca să acopere toată aria legionară a tării, putând să mobilizeze efectivele necesare unei actiuni interne. În acel moment gândul meu coincidea cu dorinta lui Andreas Schmidt, dându-mi seama că Stoicănescu, singur, oricât de strălucit si-ar îndeplini misiunea lui, nu putea în paralel să ia contactele necesare cu legionarii din tară. Avea nevoie să fie sprijinit de organizatia noastră si pentru realizarea acestui scop, trebuie să se întoarca în tară alte căpetenii, cu autoritate necontestată, care să-i asigure contactul cu legionarii liberi.
Asa se face că m'am decis, profitând de zborul ce voia să-l întreprindă Andreas Schmidt în tară, să-i ofer ca însotitori pe cele mai bune elemente de care dispuneam atunci la Viena. Seful acestui grup era Nicolae Petrascu, care si-a ales ca ajutor pe Nistor Chioreanu, fostul sef al Regiunei Ardealul de Sud. Tot din grupul acesta făcea parte si Ilie Colhon, sef al judetului Alba, si alti fruntasi legionari, cari se bucurau de o faimă recunoscută în întreaga tară. În total, 8 legionari.
Plecarea acestui grup s'a făcut repede, fără nici o instructiune specială, doar cu cunostinte sumare de parasutare. Grupul si-a luat zborul la începutul lunii Octombrie spre România. Din cauza artileriei anti-aeriene rusesti, care i-a reperat, au fost siliti să se îndrepte spre Iugoslavia si să se coboare cu parasuta în Banatul sârbesc. de aici, cu mari greutati, au reusit să treacă frontiera si să pătrundă în România, unde au început actiunea de organizare a Miscării.
Stoicănescu dispunea acuma de un sprijin efectiv în masa poporului, prin camarazii veniti de la Viena. Acestia au luat contact imediat cu legionarii liberi si i-au îndrumat să-si strângă rândurile si să se pregătească de luptă contra cotropitorului.

13. VIGUROASA INTERVENTIE A ROMÂNILOR DIN BANATUL SÂRBESC

Îndată ce s'a auzit de capitularea României, în seara de 23 August 1944, Românii din Banatul sârbesc, care pâna atunci s'au îngrijit de primirea si găzduirea legionarilor refugiati din România, alungati de teroarea antonesciană, s'au aflat în fata unei situatii cu totul neprevăzute si primejdioase. Pâna acum numai partizanii lui Tito, infiltrati si în Banat, redusi la număr, le creau neliniste si teamă. Cu ruperea frontului din România si iminenta penetratie a diviziilor sovietice, o nouă amenintare, mult mai gravă, se cernea asupra lor. Dacă Timisoara va cădea în mâna bolsevicilor si soarta lor va fi pecetluită. Strânsi în chingi între partizanii lui Tito si trădarea din România, nu mai exista pentru ei nici o scăpare. Aceasta era judecata fratilor Români din Banatul sârbesc.
Legionarii din această provincie aveau o altă viziune a situatiei. Ei au reactionat pe linia guvernului de la Viena. Auzind apelul meu din 26 August, de la postul Radio Donau, Pavel Onciu, seful legionarilor din Banatul sârbesc, a intrat imediat în contact cu grupurile legionare din satele românesti, îndemnându-i să-si mobilizeze efectivele pentru a participa la lupta contra invaziei comuniste. Centrul românesc cel mai important din regiune era Vârset si din această localitate Onciu a trimis curieri în toate părtile. Odată legăturile luate cu legionarii din Banatul sârbesc, Pavel Onciu s'a dus la Belgrad, pentru a stabili o coordonare eficace cu grupul german. În consfătuirea avută cu ofiterii germani din Comandamentul de la Belgrad, a constatat si la acestia aceeasi hotarîre de a continua lupta. Au stabilit împreună că ceea ce se poate salva în împrejurările existente, după ruperea frontului din România, era ca să fie aparată cel putin partea de Vest a tarii, cu capitala Timisoara si cu pasul Orsova. După cum a aflat Pavel Onciu la Belgrad, toate unitătile militare din această regiune, fie ale armatei germane, fie organizatiile paralele grupului german din Banat, au fost puse sub comanda Generalului Phleps, care va conduce operatiile spre România. În Banatul sârbesc, Generalul Phleps si-a fixat ca punct de sprijin orăselul Becicherecul Mare. În această localitate au început pregătirile de concentrare si organizare a tuturor fortelor germane din regiune. Ofiterii de la Becicherec erau optimisti, sperând în sosirea mai multor divizii germane din sudul Balcanilor, care nu se mai puteau mentine, după prăbusirea frontului din România.
Pavel Onciu a stabilit cu Comandamentul German de la Belgrad bazele unei colaborari. Grupele românesti din Banatul sârbesc, împreună cu cei ce se vor refugia din România, se vor atasa Comandamentului local al Generalului Phleps de la Becicherecul Mare.
Mergând la Becicherecul Mare, Pavel Onciu a luat contact cu ofiteri de sub comanda Generalului Phleps si au stabilit un plan comun de bătălie, pe baza următoarelor puncte:
Formarea unui Centru de Instructie pentru voluntarii români la Chichinda Mare.
Stabilirea a trei centre ofensive spre România, Chichinda Mare, Vârset si Biserica Albă.
Fixarea ca obiectiv imediat: cucerirea orasului Timisoara si, în vederea acestei actiuni, trebuie trimisi într'acolo oameni pentru a pregăti ofensiva.
Planul de actiune era bine întocmit, dar succesul depindea de ajutorul ce-l va da armata germană ce se retrăgea din Balcani. Centrul de instructie de la Chichinda Mare era format din soldati si ofiteri germani, în jurul cărora s'au adăugat un număr însemnat de voluntari români. S'au înrolat în această unitate Locotenentul Vintan si Căpitanul Dreve, refugiati din România. Tot acestui grup s'a încadrat un grup de legionari timisoreni, sub conducerea lui Ică Tănase. De la Viena am trimis un alt grup de sustinere, format din Ilie Smultea, Alexandru Popovici, Iosif Găvăgină si Ion Cerbu. Acestia au fost îndrumati de Pavel Onciu să întărească Centrul de la Chichinda Mare.
De la Chichinda Mare, sub comanda lui Ică Tănase, s'a organizat o serie de infiltratii în regiunea Timisoara, cu ea a avut loc incursiunea mult asteptată. O trupă mixtă, formată din soldati germani, voluntari germani din Banat si voluntari români, a trecut frontiera pe la Jimbolia, fără a întâmpina rezistentă. Au ajuns până la marginea Timisoarei, dar mai departe n'au putut înainta, deoarece diviziile sovietice intraseră deja în oras. În fata acestei situatii de fortă majoră, detasamentul mixt germano-român a fost silit să se retragă. N'a suferit pierderi, cu toate că Rusii i-au descoperit si au tras după ei cu tunuri si tancuri.
La Centrul Vârset, actiunea s'a desfăsurat în felul următor. Acest centru era format din legionari localnici, sub comanda lui Traian Mucuceanu, Directorul Băncii Luceafărul, si din refugiati din România, sub conducerea lui Ilie Rotea. De la Viena am trimis pe Octavian Rosu, care a luat comanda grupului format la Vârset. Obiectivul acestui grup era să ocupe Oravita si apoi pe Valea Râului Bozovici să ajungă la Băile Herculane. Octavian Rosu, luând contact cu autoritătile germane, a stabilit un plan comun de bătălie. O unitate germană de vânători de munte va ataca în directia Anina, iar voluntarii români, ocrotiti de această acoperire, au pus stăpânire pe Oravita în numele guvernului national român si au început organizarea rezistentei în judetul Caras. Din nefericire, detasamentul german de vânatori era prea slab pentru a putea mentine pozitiile ocupate, iar ajutor de la alte trupe germane nu venea. După câteva zile, grupul de actiune Rosu Octavian a fost si el silit să bată în retragere, părăsind Oravita si îndreptându-se spre Vârset.
Mult asteptatul ajutor din Balcani nu mai venea. Comandamentul german din Belgrad si Becicherecul Mare începu pregătirile de plecare din zonă. La sfârsitul lunii Septembrie, ultimele unităti militare germane se retrag din regiune. Legionarii trebuie să urmeze si ei aceeasi cale. Pavel Onciu a făcut cele mai mari eforturi care să convingă pe cât mai multi români din Banatul sârbesc cari participaseră la actiuni legionare, să se retragă odată cu el. Dar multi au refuzat, iubirea de glie si familie fiind mai puternice decât pericolul iminent. Acestia au avut o soartă amara, fiind ucisi până la unul de comunistii lui Tito. Grupurile legionare din Banat, de la Vârset si Chichinda Mare, s'au retras spre Novi Sad, important nod de cale ferată, de unde se trecea în directia Budapesta - Viena.
La Viena am salutat cu bucurie pe acesti frati din Banatul sârbesc, care au rezistat până ce a mai existat o umbră de sperantă. La 3 Octombrie, Pavel Onciu, cu ultimii legionari, părăsea Becicherecul Mare, pentru a lua aceeasi rută, Novi Sad, Budapesta, Viena.
 
14. O EXPEDITIE URGENTĂ SPRE TARĂ

La începutul lui Octombrie 1944, o nouă cerere urgentă de la Hitler, adresată mie, prin organele SS de la Viena.
În ce consta dispozitia Führerului? Un pod în România, în nu stiu ce parte a tării, trebuia distrus cu orice pret si în cel mai scurt timp, având o valoare strategică. Podul trebuia azvârlit în aer pentru a împiedica diviziile sovietice să pătrundă cu tancurile lor în Ardeal si cine ar fi trebuit să ducă la bun sfârsit această actiune erau numai legionarii. Dar de ce tocmai ei? Podul respectiv se găsea în teritoriul ocupat de inamic si nu s'ar fi putut apropia de obiectiv decât combatanti care cunosteau limba română. Pentru realizarea acestei operatii, era nevoie de un contingent important de elemente, circa 90 de legionari, care trebuia parasutat cu cea mai mare urgenta în România.
Cum mi s'a explicat că distrugerea acestui pod era o chestiune de viată si de moarte pentru trupele germane în retragere, n'am sovăit nici o clipă să pun în aplicare acest plan. Am convocat pe legionarii ce-i credeam apti pentru această expeditie si le-am explicat în mod sumar în ce constă misiunea lor (nici nu cunosteam în amănunt planul intreprinderii). Apoi, am luat pe fiecare în parte, întrebându-i dacă sunt dispusi să participe la această actiune de mare risc. Dintre camarazii convocati numai doi mi-au răspuns că nu sunt pregătiti sufleteste să plece în tară, în conditiile ce le-am expus, si m'au rugat să le îngădui să îsi facă datoria de luptatori în armata natională.
Dar înainte de a fi parasutată grupa destinată să plece în tară, avea nevoie de un minimum de instructie. Asa se face că legionarii din acest lot au fost transportati imediat de la Viena la Friedenthal-Sachsenhausen, unde erau încartiruite trupele speciale ale lui Skorzeny. E curios că centrul Friedenthal era lipit de lagarul Sachsenhausen, unde îmi petrecusem eu prizonieratul din Germania. Șeful legionarilor trimisi la Friedenthal a fost Virgil Popa, având ca ajutor pe Ovidiu Găină.
Șederea legionarilor la Friedenthal s'a prelungit peste planul prevăzut, de numai câteva zile. Cum mi s'a comuncat la Viena, s'a renuntat la distrugerea acelui pod din cauza înaintarii vertiginoase a trupelor sovietice. Întreprinderea nu mai era rentabila din punct de vedere militar, fiind depasită de evenimente. Totusi grupul legionar de la Friedenthal a rămas mai departe aici, pentru a-si completa instructia si a fi apoi folosit în alte actiuni. Devenise o rezervă, destinată să intervină când alte necesitati ale frontului ar fi impus interventia lor.
Legionarii din grupul de 90 au stat aici aproape două luni, până la sfârsitul lui Noiembrie, pregătindu-se temeinic. Au avut instructori foarte buni din faimoasa scoala a lui Skorzeny. Au făcut trageri, au învătat tehnica explozivilor si diverse exercitii de camuflaj si de apropiere de punctele sensibile ale frontului. Otto Skorzeny, seful centrului, s'a interesat în mod deosebit de pregătirea lor si de conditiile de încartiruire si de hrană.
La începutul lui Noiembrie, grupul a fost transferat în localitatea Korneuburg, la 38 km de Viena, sub aceeasi conducere. Instructorii germani erau însă altii: Locotenentul Müller, seful grupului, si Sublocotenentul Wonner, ajutorul lui. Acesta se ocupa zi de zi de instructia unitătii.
 
II.  OFENSIVA DIZIDENTILOR
 
În vreme ce eu eram prins într'o multime de treburi, care maidecare mai greu de rezolvat în împrejurările de atunci, când Puterile Axei se clătinau sub atacurile concentrice ruso-aliate, fratii separati, mâhniti de înfrângerea ce-au suferit-o în lagăr, au pornit la o nouă ofensivă, ca să-si justifice atitudinea lor de rezervă fată de misiunea ce-o primisem eu de la Marele Cartier German. În al doilea rând, ca să obtină o altă solutie a regrupării fortelor nationale din exil, având ca obiectiv central eliminarea mea de la conducerea luptei de eliberare si substituirea mea cu un personaj agreat si de ei.
Trebuie să recunosc că după convorbirile avute la Rastenburg si scrisorile ce le-am primit de la Hitler si Ribbentrop îmi socoteam pozitia imposibil de zdruncinat. Ofensiva dizidentă si initialele ei succese m'au surprins si deceptionat. Cum e posibil ca Germanii, care au făcut apel la mine, să cadă victime acestor intrigi? Se petrecuse un caz asemănător în Ianuarie 1941, când noi, victimele, am devenit rebeli, iar adevăratul rebel, Generalul Antonescu, a fost recunoscut ca <<mare bărbat de Stat>>. În cazul de fată, lucrurile n'au mers atât de departe. Dar intrigile si-au făcut drum până sus. Ele au fost oprite la vreme si, în final, s'a putut constitui guvernul national român.
 
1. STRANIA ATITUDINE A DIZIDENTILOR

Grupul dizident, în număr de aproximativ 35 fată de cei peste 300 care mi-au rămas leali, a adoptat o atitudine care n'avea nimic comun cu etica legionară, la care ei se refereau fără încetare.
Ei au iesit din lagăr gratie actiunii mele la Marele Cartier German. După ce am acceptat să continui lupta alături de Germania, Himmler a dat dispozitiile necesare ca toti legionarii din lagăre să fie pusi în libertate.
Ajungând la Viena, au fost tratati pe picior de egalitate cu toti ceilalti legionari. Au fost încartiruiti la Hotelul Mariahilfe, pe strada cu acelasi nume, au primi cartele de masă si un ajutor lunar de câteva sute de mărci, în rând cu toată lumea. Nici o discriminare.
Eram hotărît să-i tratez în aceleasi conditii de fraternitate si camaraderie ca la 6 Septembrie. Voiam să cooptez pe unul din ei în guvern, mă gândeam la Ilie Gârneată, si să participe toti ceilalti la diversele activităti guvernamentale. Încă din primul moment, fiind încă la Rastenburg, am folosit numele lui Viorel Trifa pe un manifest adresat studentimii. Era o chestiune urgentă. Mă gândeam că nu va ridica nici o obiectiune, fiind în joc salvarea tării. Tot în primele zile, la Viena, am însărcinat pe Nicolae Smărăndescu si Adrian Brătianu să înceapă primele emisiuni la Radio Donau, fiind vechi functionari la Ministerul Propagandei, contractati pentru emisiunea spre România.
Una era atmosfera din lagăr, care, prin natura ei, provoacă dezbinări, si cu totul altceva când oamenii sunt liberi si pot judeca situatia în functie de evenimentele tragice prin care trece natiunea. Cum eu am trăit singur si izolat, nu mi-am încărcat sufletul de resentimente. Bucuros că ne aflăm liberi, eram decis să întind o mână frătească tuturor.
Din punct de vedere politic, ei trebuiau să se gândească în primul rând la tară. Eu îmi asumasem greaua sarcină să organizez o linie de rezistentă în România, contra invaziei bolsevice. Am dat un manifest către tară si am trecut la actiune. Legionarii, abia iesiti din lagăr, începuseră să se concentreze fie pe la scolile speciale fie în embrionul de armată natională, iar unii îsi luaseră chiar zborul spre România.
Mai e o chestiune pe care vreau să o precizez. Nimeni nu-i silea să intre în armata natională sau să meargă la scolile speciale. Toată operatia de recrutare la aceste entităti se baza pe voluntariat. Le stăteau deschise alte activităti ale guvernului de la Viena.
Dar ce făceau ei? Stăteau la Mariahilfe fără să dea o mână de ajutor în nici o parte. Erau asa zicând pensionarii guvernului de la Viena. Nici această atitudine nu mă preocupa prea mult. Era principiul voluntariatului, de care fiecare putea să facă uz cum crede de cuviintă. Nu era ca în tară, unde, dacă nu mergeai la armată, erai declarat dezertor si condamnat.
Dar dizidentii nostri nu s'au multumit cu această atitudine pasivă. Au început o campanie de sabotare a activitătilor guvernului de la Viena. Îndoctrinati de Papanace, toată ziua băteau străzile Vienei sau vizitau lagărele de refugiati si unde găseau vreun român îl băteau la cap cu argumentele lor să nu adere la guvernul nostru si nici să se înroleze în armata natională. Eu alcătuisem o comisie care avea tocmai misiunea să câstige pe noii refugiati pentru armata natională, destinată să stăvilească invazia bolsevică. Aderentii lui Papanace se adresau acelorasi refugiati, pledând pentru reversul medaliei: să nu participe la actiunile intreprinse sub conducerea mea, căci nu mă bucur nici de încrederea majoritătii legionarilor si nici de a opiniei publice din tară.
Pozitia lor era comodă. Se bucurau de avantagiile pe care guvernul de la Viena le acorda tuturor legionarilor, dar nu participau la străduintele acestui guvern. Stăteau în linia a doua, la adăpost de orice riscuri, dar nu încetau nici o clipă cu criticile si defăimările. Noi căutam prin propaganda noastră să înrolăm cât mai multă lume în armata natională, iar ei îndemnau pe aceiasi tineri să stea deoparte, văzându-si de treburile lor.
Era o problemă nouă, pe care nu o prevăzusem. Una e să nu fii de acord cu conducerea si să stai deoparte si cu totul altceva să cauti să dărâmi o intreprindere destinată să salveze tara. Nu eu, dar oricine ar fi luat această initiativă trebuia sprijinit. În timp ce Antonescu conducea ostirile pe front, noi legionarii, nici cei din tară si nici cei din exil, nu am săvârsit nici un act de ostilitate contra lui. El ne-a lovit, ne-a azvârlit în închisori, ne-a omorît, iar noi am suferit toate, gândindu-ne la tară.
Acuma era aceeasi situatie. Erau intersele tării în joc si nu ale Legiunii si nici numele meu. Dar dizidentii nostri ne purtau atâta dusmănie, încât, în orbirea lor, nu s'au gândit la răul ce-l fac tării si chiar mult trâmbitatei lor prietenii pentru Germania.
 
2. DOUĂ ÎNTÂLNIRI CU CAPETENIILE DIZIDENTE

În lucrarea precedentă, Prizonieri ai Puterilor Axei, am arătat cauzele rupturii din lagăr: campania lui Papanace împotriva mea, motivând că eu as fi responsabil de internarea lor în lagăr, prin fuga mea în Italia. Ori, internarea noastră în lagăr fusese de multă vreme hotărîtă si eu aflasem cu două săptămâni înainte de a pleca în Italia de iminenta noastră arestare, a grupului Berkenbrück. Documente ulterioare, apărute după război, dovedesc că încă din Noiembrie 1942 se pregătise transferul căpeteniilor legionare de la Berkenbrück la Buchenwald. Mă întreb, ce ar spune acum Papanace, dacă ar trăi si ar citi corespondenta (ce s'a publicat în tară) dintre Antonescu si Hitler, unde Generalul cerea încă de la sfârsitul lunii Ianuarie 1941 ca legionarii ce se vor refugia în Germania să fie internati în lagăr, fixând si termenul de 5 ani. Hitler a fost de acord cu această măsură, dar ne-a acodat un Galgenfrist, care se apropie de final tocmai în toamna anului 1942. Motivele acestei întârzieri erau clare: eu fusesem invitat ca oaspete al Reichului si nu puteau, cum am ajuns în Germania, să fiu arestat si internat în lagăr. La fel cu ceilalti legionari. Domiciliul fortat de la Rostock era o etapă spre Buchenwald. După citirea acestei corespondente, dizidentii nostri ar trebui să-si recunoască culpa, căzând victimă campaniei demagogice a lui Papanace.
Ruperea frontului din România si chemarea mea la Cartierul General al lui Hitler a fost o amară deceptie pentru Papanace. Planul lui de a mă elimina de la conducere, prin campania de dezbinare din lagăr, nu numai că n'a reusit în interiorul grupului, prin dârza rezistentă a marii majorităti a legionarilor, dar eu mă ridicasem sus de tot din celula de la Oranienburg, în timp ce el zăcea neputincios la pământ, sub povara propriilor lui defăimări. Nu trădasem pe Germani si nici testamentul Căpitanului, cum sustinea el, de vreme ce eram chemat de înaltele căpetenii hitleriste la Rastenburg, pentru a-mi încredinta misiunea să organizez rezistenta din România. A fost teribil momentul pentru Papanace când a ascultat la Radio cuvântarea mea către tară, în timp ce el se afla încă închis la Dachau.
În timp ce eu eram prins între atâtea probleme pentru a organiza activitătile guvernului de la Viena, pe la începutul lui Octombrie, vine la mine Profesorul Gamillscheg si îmi comunică că el a fost solicitat de căpeteniile dizidente să aibă o întrevedere cu mine în cabinetul său de la Hotel Imperial, în vederea unei eventuale împăcări. Bineînteles că am acceptat fără nici o sovăire presupunerea Profesorului, căci dorinta mea cea mai sinceră era ca toate fortele de care dispune Miscarea să se concentreze spre inamic. Din partea mea nu exista nici un fel de rezervă ca să terminăm aceste certuri interne, provocate de psihoza lagărului, si să ne unim puterile pentru binele suprem al patriei.
Am avut două întâlniri cu ei. Din partea grupei dizidente au participat Ilie Gârneată, Papanace si Mile Lefter, iar din partea noastră Corneliu Georgescu si Vasile Iasinschi. Reuniunile s'au tinut în cabinetul Profesorului Gamillscheg. El nu participa la discutii, ci îsi făcea doar note pentru Ministerul de Externe. Cea dintâi întâlnire a decurs mai potolit. N'au lipsit acuzatiile din partea lui Papanace, având ca argument principal cele întâmplate în trecut, cu fuga mea în Italia. "Cu Horia Sima în frunte, a conchis Papanace, nu stim unde să mergem". Eu eram pentru el un om al surprizelor, care crează grave daune Miscării si care trebuie controlat. Nici Gârneată si nici Mille Lefter n'au scos o vorbă, dar, din privirile lor, am înteles că erau mai îngăduitori si mai dispusi la o împăcare. Le-a răspuns Corneliu Georgescu, arătând că eu am salvat Miscarea într'un moment greu. "Steagul Legiunii zăcea la pământ în vara anului 1940 si Horia Sima l-a ridicat în strălucirea soarelui, fâlfâind în istorie." Era un argument greu de tăgăduit. Atunci a intervenit Ilie Gârneată, afirmând că această actiune ar fi putut-o intreprinde si unul dintre Comandantii Bunei Vestiri.
La o a doua întâlnire, cam la o săptămână, discutia a durat putin. Eu mă asteptam la o întelegere, care să se termine cu participarea lor la guvern si la toate activitătile noastre, dar, în loc de a analiza împreună situatia în care ne găsim si ce este de făcut pentru salvarea tării, îl văd pe Papanace că se ridică, azvârlindu-mi o avalansă de acuzatii. Nici nu se refereau la cauzele reale ale dezbinării, azvârlirea noastră în lagăr si presupusa mea vinovătie. Strategia lui de până atunci, cu care torturase atâta lume, se făcuse tăndări. Era prea evidentă victoria punctului meu de vedere. Eram liberi si eram chemati să participăm, sub forma unui guvern national, la lupta Germaniei. E adevărat că în împrejurări cu totul nefericite, dar nu era mai putin adevărat că Miscarea se ridicase încă o dată de acolo de unde zăcea la pământ, înlăntuită.
Și atunci, pentru că Papanace pierduse bătălia din lagăr, si-a făurit ad-hoc o altă strategie. Nu mă mai acuza pentru anii de lagăr, pentru presupusele mele erori în relatiile cu Germania, ci s'a întors la anul 1938, făcându-mă responsabil de actele ce s'au  săvârsit atunci, si cari ar fi avut consecinte funeste. Am rămas uluit de atâta inconstientă si miselie. Ca si cum eu as fi ordonat aceste acte si nu Comandamentul Legionar, din care făcea si el parte. El cunostea perfect de bine ce s'a discutat în sânul acestui Comandament, care se întâlnea aproape zilnic la grădina lui Mos Cristescu, din cartierul Obor. Acest Comandament era prezidat de proferosul Vasile Cristescu si hotărîrile se luau de acest for, din care făcea parte si Papanace. Toate mesagiile care veneau de la Căpitan erau citite în fata tuturor. Mai mult decât atâta, Papanace însusi si-a luat angajamentul să provoace tulburări în Cadrilater, cu ajutorul elementelor macedonene, care tulburări să se încadreze în starea generală de nemultumire a tării. Vasile Cristescu nu era de părere, dar totusi Papanace a stăruit si Vasile Cristescu i-a dat dezlegare. Peste o săptămână ne-a comunicat că a renuntat la acest plan, considerându-l prea primejdios pentru situatia din Cadrilater, unde operau comitagiii bulgari.
Și acum vine el, membru plenar al acestui Comandament, din prigoană, care cunostea perfect cum s'a ajuns la acest deznodământ, si mă acuză pe mine de actiunile întâmplate în tară, în această perioadă când în realitate n'am transmis decât o decizie luată în comun, de la care el nu lipsise. Atâta lipsă de caracter n'am văzut în viata mea, necum de la un pretins fruntas al Legiunii.
În fata acestor acuzatii, care n'aveau nimic comun cu situatia noastră din Germania si nici cu misiunea la care ne-am angajat fată de Hitler, m'am sculat în picioare si i-am declarat profesorului Gamillscheg că nu mai pot continua discutia, dată fiind atmosfera de ruptură creată de Papanace. În ochii lui Gârneată si Lefter, am citit o părere de rău de cele întâmplate, dar n'au făcut nici un gest să-l determine pe Papanace să revină la subiectul discutiei. Am părăsit sala si, după mine, au plecat si Corneliu Georgescu si Vasile Iasinschi.
N'am săvârsit atunci un gest precipitat, dar mi-am dat seama că Papanace nu urmăreste să se ajungă la o întelegere, ci, dimpotrivă, în mod intentionat a provocat această ruptură. Altminteri n'ar fi răscolit trecutul, pentru a mă acuza de niste acte de care el însusi nu era străin. Nu aveam ce să-i răspund, căci el însusi tot atât de bine ca si mine cunostea acest trecut, fiind părtas la actiunile intreprinse.
Vorbind mai târziu cu Profesorul Gamillscheg, martorul acestor întâlniri, mi-a declarat că îi pare rău de cele întâmplate, dar îsi dă seama că eu am fost de bună credintă, iar Papanace în mod intentionat a provocat ruperea negocierilor.

3. AXA PAPANACE - GENERAL GHEORGHE

Când m'am întâlnit ultima oară cu Papanace si celelalte căpetenii dizidente, nu mi-am dat seama de unde provine această schimbare brusă în atitudinea lui, devenind de o rară violentă si coplesindu-mă fără nici o introducere cu cele mai grave acuzatii. În precedenta întâlnire părea mai rezonabil, mai dispus la o întelegere. De astădată, parcă era cuprins de o furie elementară. M'a pus într' situatie asa de penibilă, încât n'am mai avut încotro si am părăsit reuniunea.
Peste câtva timp misterul s'a dezlegat. Papanace luase contact cu Generalul Gheorghe, ambasadorul României la Berlin până la 23 August. Când a avut loc lovitura de Stat din România, Generalul Gheorghe era înclinat în primele zile să rămână credincios Regelui Mihai si să accepte chiar alternativa prizonieratului. Dar, după câteva zile, s'a răzgândit, declarând că el rămâne credincios aliantei cu Germania. Consultat de forurile germane asupra utilitătii politice a Generalului Gheorghe în noua conjunctură, am refuzat categoric să stau de vorbă cu el, gândindu-mă la victimele urii cu care ne-a urmărit în Germania, din ordinul lui Antonescu. Întreaga activitate diplomatică a Generalului Gheorghe la Berlin s'a rezumat în a descoperi pe teritoriul Reichului legionari ce se bucurau încă de libertate, pentru a denunta cazul lor Ministerului de Externe. Ca urmare, Gestapo intra imediat în actiune, arestându-i si internându-i în lagăr. Pentru energia ce-a arătat-o în urmărirea legionarilor, General Gheorghe era cunoscut în cercurile noastre sub porecla de "temnicerul din Germnia".
Papanace nu avea astfel de scrupule, desi suferise si grupa dizidentă represalii din partea acestuia. Pe primul plan stăruia în mintea lui ideea cum să mă dizloce din pozitia ce-o câstigasem prin vizita mea în Prusia Orientală. Mai precis, scopul intrigilor lui era cum să împiedice formarea unui guvern national român sub conducerea mea. Luând contact cu Generalul Gheorghe, Papanace a descoperit în el un aliat pretios. Din motive diferite nici unul si nici celălalt nu mă voiau pe mine sef al guvernului român de la Viena.
Generalul Gheorghe avea bune relatii la Externe, din timpul activitătii lui de ambasador. O prietenie strânsă îl lega cu Secretarul de Stat Hencke si prin acesta transmitea lui Von Ribbentrop toate doleantele sale si ale guvernului de la Bucuresti. Desi politica Ministerului de Externe German suferise o gravă înfrângere prin actul de la 23 August, totusi prietenia General Gheorghe - Hencke a continuat. Si unul si altul se simteau umiliti de întorsătura ce-au luat-o evenimentele, contrară asigurărilor ce si unul si altul le oferiseră lui Ribbentrop. Fără îndoială că Generalul Gheorghe a fost consultat de Hencke asupra colaborării cu Miscarea Legionară si a oportunitătii formării unui guvern român sub conducerea mea. Răspunsul ambasadorului român, e de presupus că n'a putut fi decât evaziv si îndoielnic. Actul de la 23 August constituia si o înfrângere a întregii lui actiuni diplomatice între anii 1943-1944, bazată pe prigonirea legionarilor refugiati în Germania.
În discutiile avute cu Generalul Gheorghe, Papanace a descoperit filiera pe unde ar putea influenta Ministerul de Externe German să-si modifice atitudinea binevoitoare fată de mine în problema deschisă si încă nerezolvată a unui guvern national român la Viena. Prin Generalul Gheorghe, Papanace a făcut să ajungă la Ministerul de Externe german un întreg arsenal de informatii, demonstrând că eu nu dispun în tară de suprafata politică necesară pentru a influenta cursul evenimentelor în favoarea Germaniei. El prezenta opozitia lui la numirea mea, ca un prieten leal al Germaniei, verificat si în lagăr, punct de vedere sustinut cu ardoare si de fostul ambasador, care cunostea situatia internă a României.
Generalul Gheorghe l-a asigurat pe Papanace că, prin Hencke, va torpila formarea guvernului de la Viena sub presedintia mea si că va sustine alte formule de guvernare care să corespundă mai bine realitătilor din România si intereselor germane. În acest sens, Papanace i-a sugerat o serie de nume, care ar putea elimina prezenta mea în fruntea guvernului.
 
4. FORMULELE LUI PAPANACE

Combătând recunoasterea mea ca sef al guvernului national de la Viena de către autoritătile germane, Papanace era obligat să sugereze functionarilor de la Wilhelmstrasse alte personalităti care ar putea să mă substituie cu mai mare folos pentru lupta comună.
În primul rând Papanace a propus Externelor, pe filiera Generalului Gheorghe, pe Amiralul Zlatian, proaspăt descins la Viena si suprprins de evenimente aci. L-am cunoscut si eu pe Amiralul Zlatian si n'am descoperit la el veleităti politice. Omul venise la Viena pentru o afacere matrimonială si nu se mai gândea să se întoarcă acasă, căci viitoarea lui sotie era germană.
Propunerea a căzut pentru că Amiralul Zlatian era străin de operatiile de pe front si nu comandase în viata lui de militar decât flotile de pe Dunăre.
Atunci Papanace i-a oferit Generalului Gheorghe onoarea de a prezida noul guvern, în care era dispus să intre si el cu fractiunea dizidentă. Generalului Gheorghe i-a surâs propunerea lui Papanace si s'a pus pe treabă cu mai mare zel pentru a convinge pe prietenii săi de la Externe, că solutia Horia Sima nu este cea mai potrivită momentului, deoarece n'are suficientă influentă în tară pentru a determina o schimbare în favoarea Germaniei. Generalul Gheorghe s'a oferit să ia el comanda noului guvern, având în vedere relatiile lui în lumea militară.
Solutia General Gheorghe a căzut si ea, deoarece von Ribbentrop si-a dat seama că cu alegerea Generalului Gheorghe s'ar fi pierdut sprijinul marei majorităti a legionarilor. Nu poti să conduci în bătălie cu entuziasmul necesar pe acei pe care până atunci i-ai prigonit.
Mintea iscoditoare a lui Papanace nu s'a lăsat înfrântă. Atunci si-a pus ochii pe Mitropolitul Visarion Puiu. Un ierarh al Bisericii Ortodoxe în fruntea guvernului de la Viena ar provoca în România o adeziune masivă atât a populatiei cât si a clerului ortodox la o miscare de rezistentă contra ocupatiei sovietice. Papanace l-a prezentat pe Mitropolitul Visarion ca fiind figura cea mai reprezentativă a poporului român peste hotare, care ar putea mobiliza atât pe Românii pribegi cât si pe cei din tară.
Mitropolitul Visarion ajunsese la Viena tot întâmplător. Nu cu gândul să joace un rol politic în exil. El fusese trimis de guvernul român la Zagreb printr'o misiune religioasă si a fost surprins de evenimentele de la 23 August în acest oras. Atunci s'a refugiat la Viena odată cu trupele germane în retragere.
Formula Mitropolitul Visarion a fost analizată de expertii de la Ministerul de Externe german cu mai mare atentie, părând mai apropiată de interesele Germaniei. Dar până la urmă a fost abandonată si ea. Forurile superioare si-au dat seama că eu nu puteam fi înlocuit ca lider al rezistentei contra năvălitorilor comunisti. Nu se putea renunta la mine, fără a provoca grave tulburări în întrg dispozitivul militar si politic, organizat în tară, sub auspiciile Centrului de la Viena. Până la urmă, a fost eliminată si solutia Mitropolitului Visarion, ca fiind contra-productivă în raport cu situatia din tară si din exil.
 
5. ROLUL LUI VIOREL TRIFA

În Viorel Trifa, Papanace si-a găsit un fervent adept al actiunii lui. N'am înteles niciodată de ce la Viena s'a pus cu atâta pasiune în slujba lui Papanace. E adevărat că în lagăr a trecut de partea lui Papanace, însusindu-si teza acestuia că eu sunt vinovat de internarea lor. Ceea ce era fals. Dar una e lagărul si alta politica unor oameni liberi. În timpul guvernării legionare a avut o pozitie princeps, fiind numit Sef al Uniunii Nationale a Studentilor Crestini Români. La Berkenbrück a fost un camarad leal si săritor la nevoie. N'am avut cu el nici cea mai mică neîntelegere.
tinând seama de aceste antecedente, chiar înainte de a ajunge la Viena, am redactat un manifest către studentimea română, în numele său, îndemnând-o la luptă contra comunismului. Era, fără aprobarea lui Trifa, dar precipitarea evenimentelor nu îngăduia întârzieri. De la primele reuniuni la Viena, s'a fixat ferm pe pozitia lui Papanace. Era, probabil, influenta din lagăr. Nu m'a căutat. L-am văzut doar la întrunirea de la Porhaus, unde venise trimis de Papanace să audă ce vorbesc.
Când a început Papanace campania de intrigi contra mea, pentru a mă înlătura din pozitia de prezumtiv sef al guvernului de Viena, am fost surprins si îndurerat să-l văd printre cei mai zelosi partizani ai acestuia. Mai mult decât atâta. În actiunea organizată contra mea, si-au împărtit rolurile: Papanace si-a rezervat sectorul relatiilor externe, prin intermediul Generalului Gheorghe, iar pe Trifa l-a îndemnat să se ocupe de sectorul intern. Si anume, să ia contact cu personalitătile nelegionare apărute la Viena, care locuiau la Hotel Imperial si la Grand Hotel, pentru a le convinge că formula Sima în fruntea guvernului este neviabilă. Nu aduc nici un folos tării si nici aliantei cu Germania. Este necesar să se ajungă la un guvern de concentrare natională, cu participarea tuturor grupelor nationale din exil.
Viorel Trifa s'a pus pe treabă cu un zel demn de o cauză mai bună. Toată ziua îl vedeam fie la Hotel Imperial fie la Grand Hotel, urcând si coborînd etajele, si vizitând pe una sau pe alta dintre personalitătile nelegionare care locuiau în aceste hoteluri. Cei mai frecventati de Trifa au fost Generalul Chirnoagă, cu grupul lui de ofiteri, apoi fruntasul basarabean Vladimir Cristi si Mitropolitul Visarion. Nu stiu ce pledoarii a tinut, dar este cert că a creat o atmosferă de neliniste printre ei. Succesul cel mai mare l-a înregistrat Trifa pe lângă Mitropolitul Visarion, mai ales după ce i-a comunicat acestuia părerea lui Papanace că ar fi cel mai indicat să ia conducerea guvernului si că la Ministerul de Externe German se lucrează pentru impunerea acestei formule. Cum se exprima Traian Borobaru pe vremea aceea, "Mitropolitului i-a surâs perspectiva coroanei de aur" a presedentiei unui guvern national, desi împrejurărle erau extrem de precare.
 
6. CEVA A RĂMAS

Dacă formulele de substituire a mea în fruntea guvernului au căzut una după alta, ca nefiind viabile, la Ministerul de Externe German a rămas totusi ceva, o îndoială si necesitatea unei reexaminări a problemei Horia Sima, după pledoariile combinate ale dublurii Papanace-General Gheorghe. Si anume a început să se formeze convingerea că forurile superioare germane s'au grăbit, după 23 August, sub impresia evenimentelor din tară, să-mi acorde mie o încredere deplină, fără să examineze dacă eu puteam îndeplini mandatul încredintat la Rastenburg. Făcusem ceva, dar nu se asteptau ei de la mine, crearea unei zone de rezistentă în România. Am realizat multe initiative, multe actiuni îndrăznete, dar acestea nu justificau, după părelea lor, formarea unui guvern sub conducerea mea. Trebuie amendată hotărîrea initială, înlocuind ideea unui guvern national cu un Comitet National de Eliberare a României.
Teza aceasta a fost sustinută de Secretarul de Stat Hencke, vechiul confident al Generalului Gheorghe, care se simtea si el incomodat de aparitia mea în fruntea unui guvern national. În modul acesta Axa Papanace-General Gheorghe s'a prelungit la Ministerul de Externe German cu încorporarea unui alt membru din incinta acestui Minister, si cel mai influent, Hencke.
Cuvântul lui Hencke a avut greutate. Argumentele lui l-au captat pe Ribbentrop si acesta s'a lăsat convins că este necesară o corectare a propriei lui decizii. În modul acesta, s'a ajuns la concluzia că este preferabil să se renunte la ideea unui guvern national român si în locul lui să se dea aprobarea formării unui Comitet National de Eliberare a României.
În timp ce această intrigă luase fiintă si se desfăsura în mod alarmant, eu eram complet străin de existenta ei. Nimeni nu m'a avizat de noua orientare a Ministerului de Externe German. Eu îmi vedeam de drumul meu, convins că, la Marele Cartier, nu se putea produce nici o schimbare după repetatele asigurări ce le primisem. Pe această certitudine, a încrederii depline de care mă bucuram din partea lui Hitler, a lui Himmler si a lui Ribbentrop, lucram la realizarea instrumentului de luptă contra comunismului, cu toate mijloacele ce-mi stăteau la dispozitie în acea perioadă.
 
7. O LOVITURĂ DIN SENIN

În timp ce eram solicitat din toate părtile, pentru a rezolva problemele ce se iveau zi de zi, să fi fost pe la 10 Noiembrie, sunt convocat de biroul ambasadorului Altenburg pentru a-mi transmite o importantă comunicare primită de la Ministerul de Externe German.
Era de fată si Profesorul Gamillscheg, iar eu eram însotit numai de seful meu de cabinet, Traian Borobaru. Altenburg mi-a citit o notă, venită direct de la von Ribbentrop, pentru a-mi aduce la cunostintă că, după cursul ce l-au luat până acuma pregătirile militare si de altă natură ale Centrului Românesc de la Viena, acestea nu justifică formarea unui guvern national, asa cum se proiectase initial. Mă roagă să accept noua situatie si în loc de un guvern, să formez un Comitet de Liberare al României, care se va bucura de acelasi sprijin din punct de vedere material sau militar, ci doar mi se cere să accept ca organul executiv al organizatiei de luptă al Românilor din Germania să fie un Comitet National, în loc de un guvern, bineînteles prezidat tot de mine.
Când mi-au citit acest mesaj al lui Ribbentrop, atât Altenburg cât si Gamillscheg erau vizibil jenati. Ei îsi dădeau seama de nedreptatea ce mi se făcea.
Eu am răspuns pe un ton diplomatic că multumesc Excelentei Sale von Ribbentrop pentru noul semn de încredere ce mi-l acordă, dar nu sunt multumit de solitia dată si îmi rezerv dreptul să trimit Excelentei Sale un memoriu, în care voi expune punctul meu de vedere si motivele nemultumirii mele. Ne-am ridicat si am plecat.
În apartamentul meu de la Hotel Imperial, m'am pus imediat la lucru ca să redactez memoriul destinat lui von Ribbentrop. Argumente aveam din abundentă. Le repet aici, asa cum îmi aduc aminte de ele.
1. Am reamintit Excelentei Sale, Ministrul de Externe al Germaniei, că chiar de la primele zile ale contactelor mele, reluând alianta cu Germania, mi s'au acordat puteri depline ca să formez un guvern national. Între altele, scrisoarea din 3 Septembrie a Excelentei Sale era o plenipotentă în alb să întreprind ce cred de cuviintă în acest sens. Eu am refuzat să formez acest guvern, stante pede, înainte de a fi săvârsit ceva în cadrul acordurilor comune si înainte de a-mi fi putut aduna la Viena personalitătile destinate a intra în acest guvern.
2. Oamenii politici bulgari, care au rămas credinciosi Axei, din primul moment si-au format un guvern propriu, cu câteva personalităti, sub presedintia Profesorului Tzankoff, bucurându-se de recunoasterea guvernului german. Și eu puteam să procedez la fel, dar am preferat să organizez mai întâi structurile exterioare ale acestui guvern si apoi să-l constitui în mod formal.
3. În emisiunile noastre la Radio si în toate actiunile întreprinse de elementele noastre, în tară, în Banat, în Ungaria, s'a accentuat permanent de camarazii nostri că aceste actiuni se fac în numele guvernului national de la Viena. În numele acestui guvern, legionarii trimisi în tară au luat contact cu lumea românească, convingând-o să adere la lupta noastră. Apoi toate recrutările de voluntari pentru armata natională s'au realizat tot sub autoritatea acestui guvern, fie dintre refugiati fie dintre fostii elevi, trimisi la scolile de ofiteri din Germania. În momentul în care nu se va mai vorbi de acest guvern, va scădea si interesul pentru lupta noastră. E o retrogradare, care va dăuna grav prestigiului de care ne bucuram până acum si luptei comune.
4. Cea mai grea lovitură va fi însă resimtită de armata natională, în curs de formare. Cu atât mai mult cu cât acum dispune de un cadru ofiteresc de elită, în frunte cu Generalul Chirnoagă. Acesti ofiteri s'au atasat nouă, stiind că vor servi sub garantia politică a unui guvern national. Ei stiau că vor face parte dintr'o armată natională si nu vor fi asimilati cu niste trupe recrutate din grupe etnice anonime.
5. În final, am relatat realizările de până acum ale Centrului nostru: emisiunea de radio, incursiunea noastră în Banat, parasutarea a o serie de legionari de elită, pentru a organiza miscarea de rezistentă, crearea scolilor speciale de pregătire a elementelor destinate să plece în tară, începutul de formare al armatei nationale la Döllersheim. Toate aceste realizări s'au săvârsit în curs de două luni si alte actiuni tot atât de importante sunt în pregătire.
Acestea au fost argumentele principale pe care le-am expus în acest memoriu. M'am prezentat cu el la Gamillscheg si l-am rugat să-l traducă în germană si apoi să-l înmâneze Ambasadorului Altenburg, pentru a-l transmite Excelentei Sale von Ribbentrop.
Am făcut acest memoriu nu cu speranta să obtin o reparatie stiind cât este de greoaie birocratia germană. Odată adoptat un punct de vedere, greu o mai urnesti de acolo. Mi-am făcut o datorie de constiintă, pentru a apăra mai ales pe cei plecati în tară, de unde cine stie câti se vor mai întoarce.

III. FORMAREA GUVERNULUI DE LA VIENA
 
Urzeala de intrigi a lui Papanace, pe frontul intern si extern, n'a putut împiedica formarea guvernului de la Viena, dar a întârziat cu o lună de zile constituirea lui. Eu eram pregătit ca, la începutul lunii Noiembrie, să procedez la proclamarea lui oficială. La Viena se concentraseră toate personalitătile legionare destinate să facă parte din acest guvern. Sosise Vasile Iasinschi din Ardeal, apăruse si d-nul Sturdza din Danemarca, unde si-a petrecut cei patru ani de război, îl descoperisem si pe Grigore Manoilescu, în vizita ce-am făcut-o la Comandamentul suprem al armatei germane din Ungaria. Împreună cu Corneliu Georgescu, echipa era completă. Eram în căutarea unor personalităti nelegionare. Luasem contact cu Generalul Chirnoagă si cu Vladimir Cristi. Eram asadar pe punctul să întocmesc guvernul, când toată operatia a fost blocată de la Ministerul de Externe German, în urma interventiei General Gheorghe-Hencke.
Am pierdut o lună de zile în niste frământări sterile când acest timp pretios putea fi folosit în sectoarele vitale ale luptei.

1. LA MARELE CARTIER AL ARMATEI GERMANE DIN UNGARIA

Tot în cadrul pregătirilor ce le făceam în colaborare cu guvernul german de a stăvili invazia sovietică, am fost invitat să am convorbiri la Marele Cartier al Armatei Germane din Ungaria. La 3 Noiembrie 1944 mă aflam la Budapesta si de aici cu o masină am pornit în nordul Ungariei în localitatea unde îsi avea resedinta Marele Comandament German.
Întâlnirea cu sefii supremi ai armatei germane din această regiune a avut loc în ziua de 4 Noiembrie. Am văzut mai întâi pe un tânăr general Woeler, care conducea efectiv operatiile de pe front. După discutia cu el, am fost condus la Generalul Friessner, superiorul lui Woeler si comandantul suprem al fortelor militare germane din acest spatiu. Generalul Friessner a fost ultimul comandant militar german cu care a tratat Maresalul Antonescu situatia războiului, după ruptura de la Iasi, din August 1944, înainte de a fi arestat la Palat.
Invitatia mea la Marele Cartier a fost provocată de trecerea unui grup de legionari peste linia frontului românesc si predarea lor Germanilor. Grupul era format din Dr. Emil Bulbuc, Ilie Vlad Sturdza, Andrei Costin si Octavian Marcu. Trecerea lor s'a făcut cu învoirea Generalului Avramescu, comandantul armatei române din Ungaria. Ei veniseră cu un mesaj, de la Avramescu care se adresa atât Germanilor cât si Guvernului de la Viena. Generalul Avramescu comunica prin acesti camarazi că ar fi dispus să treacă cu întreaga armată ce o comanda de partea Germaniei, dacă ar avea certitudinea că - concomitent - s'ar produce o ofensivă din partea armatei germane în sectorul comandat de el. Eu fusesem chemat la Marele Cartier ca să iau act de mesajul Generalului Avramescu si să-mi dau aprobarea. Bineînteles că m'am bucurat de această veste auzită din gura camarazilor care au trecut linia frontului si i-am asigurat că dacă Generalul Avramescu trece de partea Germaniei va deveni ministrul nostru de război în cabinetul care este pe cale să se constituiască.
Întorcându-mă la Budapesta, am fost invitat la Căpitanul Reinhard, seful sectiei IC de la Budapesta, să am o convorbire cu el asupra situatiei militare si politice din Ungaria si România. Invitatia mi s'a transmis prin Căpitanul Beldie, care lucra sub comanda acestuia. Am fost condus la locuinta lui Reinhard din Budapesta, unde am găsit o primire amicală. Am stat până noaptea târziu, fiind invitat la masă si la un pahar cu vin. Căpitanul Reinhard mi-a cerut punctul meu de vedere referitor la o ruptură cu ajutorul Românilor, în dispozitivul ruso-bolsevic. Ce posibilităti ar avea guvernul de la Viena ca să provoace trecerea unor unităti militare românesti de partea Germaniei? Căpitanul Reinhard nu părea a fi la curent cu cazul Generalului Avramescu si atunci si eu din motive de precautiune n'am abordat această temă. L-am asigurat că noi lucrăm în această directie si că la Marele Cartier German s'a luat act de contributia noastră în vederea realizării acestui obiectiv comun.
Ne-am întors la Viena si odată cu noi, sau la scurt interval, au apărut si camarazii Bulbuc, Ilie Vlad Sturdza, Andrei Costin si Octavian Marcu.
Octavian Marcu s'a întors în România pe acelasi drum. A trecut linia frontului si apoi a dispărut în interiorul tării, unde a luat contact cu organizatia noastră si cu miscarea de rezistentă.
 
2. APARITIA PROVIDENTIALĂ A GENERALULUI CHIRNOAGĂ

În timp ce armata natională era încă în <<perioada facerii>>, descinde ca un meteor în lagărul de prizonieri pentru ofiterii români din Germania, Generalul Platon Chirnoagă. Era un ofiter de Stat-Major care făcuse toată campania din Rusia. În toamna anului 1943 se afla la Tiraspol, ca Sub-sef de Stat-Major la Comandamentul Armatei III-a, condusă de Generalul Petre Dumitrescu. A fost apoi numit Comandant al Brigăzii 4 de Artilerie, din Diviziunea 4 de Infanterie, si, la scurt interval, primeste gradul de General.
Divizia 4 de Infanterie era concentrată la Zimnicea, în timpul schimbării de front, după actul de la 23 August. La 14 Septembrie, Divizia 4 Infanterie, primeste ordinul să se pună în mars de la Zimnicea spre Ungaria. Pe drum însă, la Turnu-Severin, Generalul Petrescu, ce comanda divizia, se îmbolnăveste si se întoarce la Bucuresti, pentru a se trata. Generalul Petrescu predă comanda Generalului Chirnoagă si asa se face că acest tânăr General ajunge Comandantul Diviziei 4-a.
Trecând pe la nord de Arad, în marsuri fortate, Divizia ia directia Szolnok. La sud de Szolnok, Divizia se desfăsoară pe ambele maluri ale Tisei. Această asezare i-a fost fatală. În fata ei se aflau puternice forte blindate germane, iar, în apropierea ei, nu se găseau alte trupe românesti sau sovietice. Divizia 4-a a fost încercuită pe ambele laturi ale frontului, dincolo si dincoace de Tisa, si silită să se predea. Cea mai mare parte a efectivelor ei au fost făcute prizoniere. La 20 Octombrie a fost făcut prizonier pe malul Tisei si Generalul Chirnoagă.
Am fost condus mai întâi la Comandamentul diviziei blindate germane care-l făcuse prizonier. De aici a fost transportat la Corpul de Armată German si, în 23 Octombrie, cu trenul, la Grupul de armate. Împreună cu Generalul Chirnoagă se aflau în acelasi tren, Lt. Col. Ciobanu, Șeful Statului Major al Diviziei, si colonelii Alexandrescu si Tretinescu, comandanti de regimente de infanterie în divizia a 4-a. În acelasi compartiment a apărut si un ofiter român: Lt. Grigore Manoilescu, care îndeplinea functiunea de interpret pentru Români la grupul de Armate. Acesta primise să-l însotească pe General până la Grupul de Armate.
La Grupul de Armate i s'a luat Generalului Chirnoagă un interogatoriu complet de către Colonelul Bauer, seful sectiei de informatii al acestui grup.
Am luat aceste informatii din eseul său de amintiri, Întâlnirea mea cu Legiunea, publicat în monumentala lucrare Mărturii despre Legiune, apărută la Rio, sub directia lui Faust Brădescu, cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întemeierea Legiunii.
În drum spre prizonierat, trecând pe la diversele comandamente germane, Generalul Chirnoagă a fost frământat de problema datoriei sale de Român în noua situatie în care a ajuns. Încotro să apuce acuma? Să se resemneze la viata lui de prizonier, asteptând sfârsitul războiului, sau să caute o iesire din acest impas pentru a fi de folos neamului său, invadat de hoardele bolsevice? În acest memorial, Generalul Chirnoagă ne povesteste drama vietii lui, prins între datoria de ostas si îndatorirea fată de neam. Reproducem câteva pasagii caracteristice care dau într'un mod zguduitor zbuciumul său sufletesc.
"Ceea ce m'a frământat din chiar primele cinci minute ale prizonieratului a fost să mă fixez asupra datoriei mele de Român de aici înainte. Evident, regulamentele militare ale oricărei armate din lume indică reguli clare despre purtarea unui luptător căzut prizonier, dar aceste reguli erau valabile pentru mine, cunoscând situatia tragică din România? Când tara noastră era invadată de hoardele rusesti, când era condusă de un guvern obligat să execute cererile si vointa invadatorului; când stiam că de acest invadator nu vom scăpa decât numai dacă va fi învins, ce trebuia să fac eu? Să accept în pasivitate pozitia de prizonier până la sfârsitul războiului sau să găsesc o formulă de a lupta mai departe contra Rusilor?
Desigur că eram legat de un jurământ fată de Rege si de tară, dar la data aceea Regele nu mai avea nici un cuvânt de spus, iar tara era la dispozitia administratiei rusesti. Armata care lupta contra Germaniei mergea numai din spirit de disciplină si nicidecum pentru că era convinsă că asa dictau interesele României. După ce trei ani am luptat cot la cot cu trupele germane, ca să apărăm hotarele si independenta tării, contra Rusiei Sovietice, cum se putea schimba dintr'o dată, într'o singură noapte, toată această conceptie de apărare si să constati că inamicul de moarte ti-a devenit bun camarad, iar camaradul de până ieri, îti este dusman? Cum nimeni dintre noi nu stia ce se întâmplase exact la Bucuresti, când a fost arestat Maresalul Antonescu, si pentru a nu rupe armata în două, toti luptătorii care au avut norocul să nu fie făcuti prizonieri de noii nostri aliati si trimisi în Siberia, au executat ordinul regal de a întoarce armele contra Germaniei.
Dar odată căzut prizonier, deci pus în imposibilitate de a mai executa ordinul Regelui, am socotit că datoria mea este să caut o solutie, pentru ca să continui lupta contra aceluia care de două secole era inamicul independentei noastre si al hotarelor României." (pp. 51-52, din Mărturii despre Legiune)
Frământat de astfel de gânduri ajunge Generalul Chirnoagă la Comandamentul Diviziei Germane, la Corpul de Armată German si apoi la Grupul de Armate. Când a fost interogat de colonelul Bauer la Grupul de Armate, a rezultat clar din declaratiile Generalului că el dorea să găsească o formulă de colaborare cu Germania pentru a continua războiul contra Rusiei. A doua zi, era 24 Octombrie, ziua de nastere a Generalului. Colonelul Bauer a venit cu o sticlă de sampanie la el pentru a bea împreună o cupă în cinstea zilei lui de nastere, care-si uitase de însemnătatea ei. Colonelul Bauer i-a urat sănătate si succes pentru a-si îndeplini dorinta de a continua lupta contra Rusiei.
De aici Generalul Chirnoagă a fost condus, împreună cu ceilalti însotitori, în lagărul de prizonieri Lückenwald, în apropiere de Berlin, rezervat ofiterilor români prizonieri. Trebuie precizat asadar că Generalul Chirnoagă intrase în acest lagăr cu convingerea fermă, făurită în zilele anterioare, după ce căzuse prizonier, că locul lui este să continue lupta alături de Germania. Mai mult decât atâta. S'a gândit cum ar putea să ajungă să ia contact cu guvernul german, pentru a obtine permisiunea să organizeze o divizie românească, eventual chiar un corp de armată, care să continue lupta contra trupelor sovietice.
Nu cunostea pe nimeni în Germania. Nu auzise decât de Generalul Gheorghe, care, până la capitularea României, fusese Ministru al României la Berlin. După aceea, a doua zi după sosirea lui la Luckenwald, a cerut, prin ofiterul german însotitor, să fie pus în legătură cu Generalul Gheorghe, fostul Ministru al României, pentru a discuta cu el planul unei continuări a războiului contra Rusiei.
Mare i-a fost surpriza Generalului când la 1 Noiembrie 1944, s'a anuntat vizita fostului Ministru, Vasile Iasinschi. Din această vizită s'a înteles că forurile suoperioare germane nu erau de acord cu colaborarea cu Generalul Gheorghe si îi indica grupul legionar din Germania pentru o eventuală întelegere.
Discutia cu Vasile Iasinschi a fost cordială si s'a ajuns la un prim acord. Generalul si-a exprimat încă odată punctul lui de vedere că  necesitatea natională impune să se continue războiul alături de Germanuia, după ce tara noastră a fost invadată de Rusia comunistă. Vasile Iasinschi i-a răspuns că există deja un început de organizare militară în apropiere de Viena si că Miscarea Legionară este total de acord cu punctul de vedere al Generalului. L-a rugat pe General ca, pentru a se lua hotărâri, să binevoiască să facă un drum la Viena, pentru a sta de vorbă cu Horia Sima. Generalul Chirnoagă a declarat că acceptă invitatia si va pleca spre Viena, de îndată ce se vor face demersurile necesare pentru a putea părăsi lagărul.
După plecarea lui Vasile Iasinschi, Generalul Chirnoagă a avut mai multe consfătuiri cu ofiterii-prizonieri, cărora le-a expus punctul lui de vedere si hotărîrea lui de a se duce la Viena, pentru a clarifica situatia. Unii s'au înclinat spre această solutie, în timp ce altii au fost reticenti.
În ziua de 6 Noiembrie a primit aprobarea de plecare la Viena, cu ofiterii ce erau dispusi să participe la întrevederi. Însotit de ofiterul german, permanent atasat pe lângă General, de când a fost făcut prizonier, au ajuns la Viena în ziua de 7 Noiembrie, după masă. Nu a luat cu sine decât pe Seful său de Stat-Major, Lt. Col. Ciobanu. Generalul Chirnoagă a fost găzduit la Grand Hotel, fată în fată cu Hotel Imperial. Aici a fost imediat vizitat de Traian Borobaru, care l-a invitat să vină la Hotel Imperial, unde îl astepta Horia Sima.
După prezentările de rigoare l-am întrebat pe Generalul dacă este rudă cu Profesorul Eugen Chirnoagă, fost Rector al Politehnicii din Bucuresti sub guvernarea noastră. M'am bucurat nespus de mult aflând că este frate cu Profesorul, socotind că prin această înrudire problemele pendinte vor fi mai usor abordate. Credeam că Generalul Chirnoagă avea idei nationaliste ca si fratele său. Dar nu era asa. Generalul era în primul rând un ostas si n'a militat niciodată în viata politică.
Apoi Generalul mi-a pus câteva întrebări în legătură cu guvernarea legionară, referindu-se la excesele si ilegalitătile care s'ar fi săvârsit.    I-am explicat aceste ilegalităti, în măsura în care au existat, si nu cele trâmbitate de propaganda oficială. Ele se datoresc anilor de torturi si suferinte îndurate de legionari, cât si atmosferei revolutionare care domnea în tară, după alungarea Regelui Carol II.
Discutia cu Generalul a durat toată după masa si a continuat seara după luarea cinei. Generalul si-a exprimat dorinta să organizeze o mare unitate militară care să lupte contra Rusilor. Voia el să comande această unitate. Functia de Ministru de Război într-un guvern nu-l atrăgea, el fiind prea tânăr general. Ar fi bine să se găsească un alt general, mai vechi în grad.
Generalul Chirnoagă, în convorbirea cu mine, a fixat organizarea viitoarei divizii pe baza următoarelor principii:
Comandant, un general român.
Trupa să fie constituită din prizonieri români, din legionari, din elevi ofiteri si subofiteri aflati la scolile din Germania, si din Sasi si Șvabi, aflători în armata germană, ce ar dori să se încadreze în armata română.
Divizia să fie considerată armată natională, în sensul că legionarii să execute ordinele superiorilor lor si să renunte la salutul legionar.
Începerea oficială a armatei nationale să aibă loc odată cu formarea guvernului român de la Viena.
În ce priveste întrebuintarea pe front, aceste trupe să lupte numai contra Rusilor si să nu fie trimise să lupte contra Românilor.
Mi-am dat imediat consimtământul la expunerea Generalului, deoarece punctul lui de vedere coincidea perfect cu părerile mele. În ce priveste subordonarea legionarilor disciplinei militare, încă de la vizita mea la Grosskirschbaum, am atras atentia camarazilor mei de aici să se comporte ca soldati, supusi ordinelor superiorilor lor.
Odată problema constituirii acestei divizii lămurită, Generalul Chirnoagă s'a atasat cu trup si suflet guvernului de la Viena, iar unitatea noastră de la Döllersheim a luat un avânt considerabil, atât ca număr de oameni cât si din punct de vedere al cadrelor, comandanti de batalioane si companii.
 
3. DE PARTEA NOASTRĂ

De partea noastră, a grupului mare de legionari, care constituiau baza guvernului de la Viena, s'au apropiat si ne-au sustinut din primul moment, în eforturile noastre de a constitui acest guvern, Generalul Chirnoagă si grupul de ofiteri de la Viena care au aderat la initiativa acestuia. Este o datorie de constiintă să vorbesc în această lucrare de ei, Maiorul Constantin Maftei si Comandorul Eugen Bailla.
Generalul Chirnoagă nu numai că a dat un impuls decisiv la crearea armatei nationale, dar ne-a ajutat considerabil si la actiunea întreprinsă de mine de a îndepărta solutia unui Comitet National, care ar fi ruinat toată lupta noastră de până acum, si a se reveni la formula guvernului national, preconizată de la început. Dau aici din nou cuvântul Generalului Chirnoagă, din memorialul său, publicat în Mărturii despre Legiune, p. 56:
"La o săptămână după sosirea mea la Viena, sunt informat că, de fapt, conducerea legionară întâmpina greutăti în formarea guvernului român din partea guvernului german, acesta punând conditia ca din Guvernul National să facă neapărat parte un general român. Cum pentru mine era însă o chestiune extrem de importantă să se formeze guvernul cât mai repede, ca să se poată trece la organizarea unei divizii, m'am dus imediat la Hotel Imperial si într'o scurtă convorbire cu Dl. Sima, am lămurit situatia. L-am întrebat dacă într'adevăr nu poate constitui guvernul, pentru că nu are un general căruia să-i încredinteze postul de Ministru de Război. Primind un răspuns afirmativ, l-am întrebat dacă Dl. General Gheorghe n'ar accepta această functie. Mi-a răspuns că fostul Ministru al României la Berlin nu este de acord cu formarea unui guvern Român pe teritoriul Germaniei, preferând mai degrabă un Comitet. Ori, pentru a vorbi în numele poporului român, este necesar un guvern. Guvernul de la Bucuresti fiind la dispozitia si sub autoritatea inamicului, nu poate să afirme că are libertatea de a reprezenta interesele superioare românesti. tara Românească nu mai este practic nici suverană nici independentă. De aceea, se impune, aici în Germania, formarea unui Guvern Român, care să vorbească liber si să explice lumii adevărata situatie din România. Atunci i-am declarat că accept să iau asupra mea postul de Ministru de Război, dar am pus conditia că îndată ce va veni un general mai vechi decât mine, îi voi ceda locul, pentru că intentia mea era să mă ocup de organizarea unei divizii, pe care să o instruiesc si să o comand în bătălie. Astfel am creat posibilitatea ca Românii din Germania să se poată manifesta oficial pe plan politic si militar, si să poată lua hotărîri valabile, întărite de autoritatea cuvenită, în continuarea războiului contra Rusiei Sovietice."
În convorbirea aceasta cu Generalul Chirnoagă, nu m'am referit la rolul nefast jucat de Generalul Gheroghe în relatiile cu Ministerul de Externe German si înainte si după 23 August. Formula cu "Comitetul National" se datora precumpănitor interventiei Generalului Gheorghe pe la confidentii lui de la Ministerul de Externe, aceiasi confidenti de care s'a servit si pe când era Ministru la Berlin ca să-si azvârle arcanul contra legionarilor.
Și acuma să trecem la splendidul comportament al ofiterilor români aflati la Viena, când a apărut Generalul Chirnoagă.
Maiorul Maftei fusese numit atasat militar român la Zagreb. După prăbusirea frontului german în Croatia, s'a retras împreună cu sotia la Viena. Era găzduit la Grand Hotel, acelasi hotel unde locuia si Generalul Chirnoagă. Nu numai că se cunosteau din tară, dar erau si rudenii, amândoi originari din Moldova. Maiorul Maftei vorbea o franceză impecabilă.
Din primele zile de când ne-am întâlnit, ne-am înteles perfect asupra obiectivelor ce trebuie să le urmărim la Viena. El sustinea, ca si noi, că trebuie să se formeze un guvern national si o armată natională. Foarte des vizita pe Profesorul Gamillscheg, căutând să-l convingă, din perspectiva lui de militar, de necesitatea de a se crea cât mai repede cele două institutii pe teritoriul Germaniei. Cu Ambasadorul Altenburg a avut de asemenea dese întrevederi, vorbind cu el în frantuzeste, în aceiasi termeni. Era un propagandist neobosit al tezelor noastre. Cu atâta zel sustinea ideea unui guvern national, încât m'am întrebat dacă nu urmăreste să obtină un post în viitorul guvern. Cu respect si admiratie, aflu de la el că nu doreste nici o functiune si duce această campanie de lămurire a cercurilor germane, exclusiv pentru a aduce un serviciu cauzei nationale.
Întâlnirea cu Generalul Chirnoagă i-a dat Maiorului Maftei un nou avânt. Vedea în Generalul Chirnoagă omul trimis de destin ca să întrupeze veleitătile Românilor Liberi din Germania, Guvern national, având ca ministru de război pe Chirnoagă, si o armată natională, sub comanda acestuia.
Serviciile Maiorului Maftei au fost imense. Declaratiile lui urbi et orbi au avut un puternic ecou atât în cercurile românesti cât si în cele germane. A combătut cu vehementă ideea unui Comitet National si a cerut pe un ton energic să se revină la formula unui guvern national. Până astăzi îl văd cum perora cauza noastră, cu o stăruintă mereu reînoită. Oriunde întâlnea pe cineva interesat în problemă, pe culoarele hotelelor unde locuia sau la masă, nu-si uita lectia politică.
Odată guvernul format, considerându-si misiunea îndeplinită, s'a retras de pe scena Vienei, preferând să-si continue exilul într'un hotel la Kitzbühel.
Comandorul Bailla apăruse la Viena pe o altă rută. Venise direct de pe front, după retragerea trupelor germane din România. Era originar din Banat, chiar de la Caransebes. Se trăgea dintr'o familie înnobilată pe timpul împărătiei austriece. De aceea în Germania îsi luase vechiul titlu, numindu-se von Bailla. Ofiter de aviatie, a fost atasat de Statul Major Român ca ofiter de legătură pe lângă Marele Comandament German, în cursul războiului. Când acest Comandament s'a retras în Ungaria, el a putut să treacă muntii, si apoi să ajungă la Viena, locuind tot la Grand Hotel. Pe Generalul Chirnoagă l-a cunoscut Comandorul Bailla la Viena. A devenit si el un aprig sustinător al nostru, pe linia acelorasi obiective ca si Maiorul Maftei, adică guvern national si armată natională. În ceasurile întunecate prin care am trecut, când guvernul german, la intrigile Papanace-General Gheorghe, voia să ne degradeze la rolul unui comitet national, Comandorul Bailla n'a cunoscut un moment de răgaz. Pe filiera legăturilor ce le avea cu aviatia germană, a intervenit cerând, în interesul cauzei comune, să se revină la formula unui guvern national. Atât Maiorul Maftei cât si Comandorul Bailla veniseră la Viena împreună cu sotiile lor. Ele au împărtăsit grijile si nelinistile sotilor lor si când s'a ivit tulburarea din mijlocul nostru, au militat alături de noi, îndemnând pe sotii lor să ne ajute, pentru a răsturna planul urzit la Externe.

4. SCHIMBAREA LA FATĂ

Memoriul înaintat de mine Ministerului de Externe German si-a produs efectul. Ribbentrop a revenit asupra ideii de a se constitui doar un Comitet National, asa cum fusese prevăzut încă de la întrevederile mele din Prusia Orientală.
Nu pot să afirm că rezultatul acesta a fost obtinut numai gratie interventiei mele. Mai întâi aveam de partea mea pe Gamillscheg si Altenburg. Acesta din urmă avea relatii strânse la Externe si fără îndoială a fost consultat în chestiunea acestei controverse. Nu pot trece cu vederea nici influentele ce s'au exercitat pe lângă Himmler din partea Serviciului SD de la Viena. Cert este că cei mai apropiati colaboratori ai lui Himmler l-au sfătuit pe seful lor să intervină pe lângă Ribbentrop pentru a se da Românilor această satisfactie. După anumite informatii chiar Goebbels ar fi intervenit pe lângă Ribbentrop,  cerându-i să revină la vechea decizie.
Gratie acestor actiuni concentrice, venite din mai multe părti, Ribbentrop a fost nevoit să bată în retragere. Hencke a fost sacrificat si în locul lui a fost desemnat Subsecretarul de Stat Von Steengracht ca să ne invite la Berlin si să ne comunice aprobarea formării guvernului national român.
La sfârsitul lui Noiembrie, însotit de Corneliu Georgescu, Generalul Chirnoagă si Lt. Col. Ciobanu, am descins la Berlin. Profesorul Gamillscheg ne-a condus la Steengracht, care ne-a primit extrem de cordial si ceremonios, în prezenta unui alt demnitar, von Rintelen. Atmosferă caldă si afectuoasă. Ca si cum nu s'ar fi întâmplat nimic. Steengracht ne-a comunicat decizia Excelentei Sale, von Ribbentrop, de a se recunoaste oficial, în numele guvernului Reichului, formarea unui guvern national român de la Viena. S'a interesat de personalitătile ce ar face parte din acest guvern si a fost extrem de bucuros aflând numele lor. A făcut impresie intrarea Generalului Chirnoagă în guvern, a lui Vladimir Cristi si a lui Grigore Manoilescu, la Presă si Propagandă. Ne-a îndemnat să constituim cât mai repede acest guvern. I-am comunicat că ne-am gândit să alegem data de 10 Decembrie, care coincide cu sărbătoarea studentimii române.
 
5. ULTIMA TENTATIVĂ A LUI PAPANACE

Trebuie să-i recunoastem lui Papanace o extremă dexteritate în a înnoda fel de fel de intrigi. Inepuizabil în a induce lumea noastră în eroare, din nefericire toată această risipă de inteligentă si talent a cheltuit-o în sens negativ. Pe el îl interesa cum să mă elimine pe mine si nu cum să ajute natiei în restriste. Noi la Viena făceam un efort desperat alături de o Germanie, pe punctul de a capitula, de a abate nenorocirea ce se cernea asupra tării. Pe Papanace îl interesa cum să împiedice formarea unui guvern national sub conducerea mea! Si, în acest scop, fecunda lui imaginatie lansa pe piată fel de fel de formule cari de cari mai absurde. Până la urmă si-a găsit un aliat tot atât de pornit ca si el în Generalul Gheorghe. Si acesta ne păstra resentimente din perioada anilor 1943-1944, când, executând ordinele Maresalului, stătea la pândă din cabinetul lui de ministru de la Berlin ca să mai descopere niscaiva legionari liberi ca să-i denunte Gestapo-ului, pentru a fi însfăcati si trimisi în lagăr.
Prin Hencke, omul lui de încredere la Ministerul de Externe German, Generalul Gheroghe a reusit să ne disloce din pozitia eminentă ce-o ocupam până atunci în cabinetul lui Ribbentrop si în loc de un guvern national, ne-a căzut în cap cărămida unui Comitet National. Am reactionat cu un memorandum, dar fără sperantă de a schimba ceva din atitudinea Minsterului de Externe German. Printr'un concurs favorabil de împrejurări, a biruit adevărul si acel trio de opozanti Papanace-General Gheorghe-Hencke a fost eliminat din combinatia politică a momentului. S'a limpezit orizontul de ultimele obstacole ce stăteau în calea formării unui guvern national.
Papanace nu mai avea altă iesire decât să se resemneze după înfrângerea suferită. A câta oară? Pierduse bătălia de la Berlin din vara anului 1940, după victoria de la 6 Septembrie; pierduse bătălia din lagăr, după 23 August, prin chemarea mea la Marele Cartier al Führerului, si acuma pierdea si bătălia de la Viena, în încercarea lui disperată de a împiedica formarea unui guvern sub conducerea mea.

6. CONSTITUIREA GUVERNULUI NATIONAL ROMÂN

Prin audienta mea la Steengracht, la sfârsitul lunii Noiembrie, au căzut si ultimele obstacole în calea formării unui guvern national român, asa cum fusese prevăzut de la primele contacte ce le-am avut, după eliberarea mea din lagăr, cu forurile superioare germane în Prusia Orientală.
Am ales ziua de 10 Decembrie 1944 pentru proclamarea guvernului, deoarece era o dată istorică. Era ziua când a izbucnit miscarea studentească, 10 Decembrie 1922, la toate Universitătile din tară. În fiecare an studentimea română sărbătorea această zi cu servicii religioase, cuvântări în fata tineretului universitar si cu manifestatii de stradă.
Lista noului guvern era formată din următoarele personalităti:
Mihail Sturdua - Ministru de Externe.
Vasile Iasinschi - Ministru de Interne si al Muncii.
General Platon Chirnoagă - Ministru de Război.
Corneliu Georgescu - Ministru de Finante.
Grigore Manoilescu - Ministru al Presei si Propagandei.
Vladimir Cristi - Ministru al Cultelor.
În dimineata de 10 Decembrie 1944, am convocat pe toti membrii noului guvern la Hotel Imperial, le-am citit decretul de numire si apoi s'a desfăsurat ceremonia depunerii jurământului. Jurământul a fost luat de către Protopresbiterul Emilian Vasilovschi, capelanul Bisericii Ortodoxe Române din Viena.
Îndată după constituirea guvernului, la Palatul Lobkowitz s'a desfăsurat serbarea traditională de 10 Decembrie. Au asistat toti ministri noului guvern, corpul ofiteresc superior al Armatei nationale si diplomatii germani acreditati la Viena, în frunte cu Ambasadorul Altenburg. A luat mai întâi cuvântul Profesorul Ernst Gamillscheg, care a anuntat formarea guvernului national si a urat noului guvern să-si împlinească telul de a vedea România din nou liberă si independentă.
S'a trecut apoi la desfăsurarea programului serbării. A vorbit mai întâi Vasile Andrei, seful studentimii legionare, care a evocat jertfele studentimii române de la 1922 si până astăzi. În continuare, corul refugiatilor, sub conducerea maestrului Cubicec, a intonat Imnul legionar si cântece nationale românesti. Asistenta a fost adânc impresionată atât de frumusetea ariilor executate cât si de starea de spirit a participantilor. Optimism si încredere în lupta finală a Germaniei.
Ministrul Altenburg mi-a exprimat la plecare satisfactia lui pentru desfăsurarea programului si pentru moralul ridicat al Românilor refugiati. Era îmbujorat la fată.
 
7. AMĂRĂCIUNEA MITROPOLITULUI VISARION

Mitropolitul Visarion Puiu a fost adânc mâhnit de întorsătura ce-au luat-o evenimentele. Aceasta, din cauza pledoariilor înflăcărate ale lui Viorel Trifa, agentul cel mai zelos al lui Papanace, care-l vizita aproape zilnic la Hotelul unde locuia, asigurându-l că pe linia Ministerului de Externe German se lucrează la formula unui guvern sub presedintia Înalt Prea Sfintiei Sale. Tratativele ar fi foarte înaintate, îl asigura Trifa, si se poate ajunge în curând la această dezlegare. Mitropolitul Visarion, "tentat de coroana de aur", cum spunea Borobaru, îsi dăduse consimtământul pentru a fi comunicat Externelor.
Dar Ribbentrop n'a retinut nici formula Mitropolitului si nici pe a mea, ci a recurs la subtilitatea unui Comitet National de Eliberare a României. În urma contra-atacului meu, combinat cu alte interventii, Ribbentrop a renuntat la solutia Comitet National si a revenit la formula guvernului sub presedintia mea.
Această schimbare a fost considerată de Mitropolitul Visarion Puiu ca o înfrângere proprie, desi el nu fusese niciodată propus în această functiune, ci a jucat doar rolul unui pion în jocul Papanace-Gheroghe, de subplantare a mea în fruntea guvernului.
Când s'a procedat la formarea guvernului, Mitropolitului Visarion i s'a rezervat postul de Ministru al Cultelor, deoarece corespundea situatiei lui de Înalt Ierarh al Bisericii Ortodoxe. Dar Mitropolitul a refuzat, invocând diferite motive, dar, în fond, mâhnit că n'a ajuns în fruntea guvernului, asa cum îl îndoctrinase Trifa.
Cu mare greutate, la insistenta Ambasadorului Altenburg, Mitropolitul a acceptat să figureze în noul guvern ca sef spiritual al Episcopiei Ortodoxe Române din Europa de Vest.
Îndată după constituirea guvernului, Mitropolitul Visarion si-a exprimat dorinta să se retragă de la Viena într'o localitate mai îndepărtate. Serviciul de protocol i-a satisfăcut dorinta, indicându-i ca loc, de retragere localitatea Kitzbühel din Tirol. A fost încartiruit într'un hotel renumit, în conditii excelente, având tot ce îi trebuia.
Odată cu Mitropolitul a părăsit Viena si Viorel Trifa. Mitropolitul l-a numit Secretar al său. Viorel Trifa s'a bucurat de acelasi tratament. Din toată agitatia lui Papanace de a schimba configuratia guvernului de la Viena, cel care a nimerit-o mai bine, alegându-se cu un avantaj substantial, a fost Viorel Trifa. A trăit în conditii confortabile, până la sfârsitul războiului, în hotelul de la Kitzbühel, în timp ce, noi ceilalti, ministri, care locuiam la Hotel Imperial, sufeream adesea de frig si de foame si trebuia să coborâm în bunkerul hotelului din cauza bombardamentelor.
 
8. UN ANUMIT SABOTAJ

La capătul acestei părti din lucrarea mea, închinată guvernului de la Viena, nu pot uita o chestiune care m'a nelinistit mult în această perioadă critică si anume un anumit sabotaj pe care l-am observat din partea cercurilor germane. Miscarea si-a mobilizat toate fortele ei disponibile din Germania si din tară pentru a ajuta armata germană să stăvilească invazia sovietică cât mai departe de granitele ei. N'am putut salva România din cauza fulminantei penetratii a diviziilor rusesti peste Carpati si a lipsei oricărei acoperiri militare germane în acest spatiu. Cei ce au proiectat lovitura de la 23 August au calculat cu schimbarea frontului si această lipsă de prevedere a înaltului comandament german. De la Bucuresti până în nordul tării se întindea un gol militar imens. Atât Hitler cât si consilierii săi s'au lăsat înselati de asigurările ce le primiseră din partea lui Antonescu si din partea personalului lor diplomatic de la Bucuresti, în frunte cu Killinger, că România va rămâne credincioasă aliantei cu Germania.
Lipsiti de teritoriu national, noi n'am putut face altceva la Viena decât să încercăm a înjgheba o armată natională din refugiati si prizonieri din lagăre, cu care să continuăm a lupta contra comunismului. În trei luni, am săvârsit această ispravă remarcabilă. Am format un guvern national, am organizat un aparat functionăresc de sustinere a acestui guvern si am pus pe picioare o armată natională. Am putea afirma că obiectivele ce ni le-am propus, în conformitate cu misiunea ce ne-a fost încredintată de Hitler, le-am împlinit în proportie covârsitoare.
Dar am constatat cu surprindere si amărăciune că în operatiile pe care le-am întreprins la Viena pentru a organiza rezistenta contra inamicului ne-am izbit nu numai de dificultătile inerente acestei actiuni, dar si de un anumit sabotaj din partea cercurilor germane care au făcut apel la concursul nostru.
Mai întâi am avut de suferit reversul cu formarea guvernului national. Un bun, asa zicând, admis chiar de la începutul conversatiilor mele cu înaltele foruri germane la Rastenburg, si anume îndreptătirea de a vorbi si actiona în numele unui guvern român, mi-a fost sustras mai târziu, în urma unor intrigi la Externe, indicându-mi calea unui Comitet National. Situatia s'a restabilit, dar s'a pierdut timp si energie, care puteau fi folosite în altă parte, până ce functionarii de la Ministerul de Externe au priceput eroarea săvârsită.
O a doua arie de contact între guvernul român si autoritătile germane, în care colaborarea nu functiona bine, era Wehrmacht-ul. La Kaisersteinbruch, Comandantul lagărului de prizonieri era un colonel german din Wehrmacht. Am îneteles de ce interventiile noastre pentru a îmbunătăti hrana soldatilor români prizonieri nu puteau fi satisfăcute, dar n'am înteles că după ce grupe de sute de prizonieri români aderaseră la armata natională si au cerut să fie scosi din lagăr, pentru a fi încadrati la Döllersheim, au fost tinuti în continuare în aceleasi conditiuni de mizerie.
Schimbarea statutului lor întârzia câteodată până la două săptămâni. În acest răstimp, mureau unii dintre ei, iar ceilalti, după această cură prelungită de foamete, slăbiseră în asa măsură încât nu puteau fi încadrati imediat, trebuindu-le un timp de recuperare. Am observat la toate convoaiele de prizonieri români destinate să plece la Döllersheim acelasi procedeu de întârziere si înfometare.
Echipa noastră de propagandă de la Keisersteinbruch nu mai contenea cu interventiile pe la Kommandatura lagărului, cerând să fie pusi în mars soldatii care au aderat la armata natională. Eu însumi am intervenit până la cele mai înalte foruri, pentru a se grăbi formalitătile de eliberare ale prizonierilor. L-am solicitat pe Himmler să dea ordinele cuvenite la Kaisersteinbruch ca să scurteze perioada de detentiune a soldatilor destinati să intre în armata natională. Pe de o parte armata natională avea nevoie de voluntari - erau multe barăci goale - pe de altă parte, la Kaisersteinbruch erau retinuti mii de prizonieri care asteptau să fie pusi în libertate.
Explicatia acestui sabotaj? Nu era ceva îndreptat propriu zis contra noastră? În cercurile armatei germane se întărise convingerea că războiul este pierdut, că o prelungire a lui nu serveste la nimic altceva decât doar la pierderea de vieti omenesti. Străinii din Germania, între care si noi Românii, cu participarea noastră, de ultima oră, la efortul de război al Germaniei, contribuiau la prelungirea inutilă a ostilitătilor si ca atare nu trebuiesc încurajati. Ofiterii din Wehrmacht respectau ordinele primite, dar în executia lor nu se observa zelul lor de altădată. Se observa o anumită neglijentă si încetineală.
Am fost surprins apoi că niciodată la Viena n'am dat ochi cu Gauleiter-ul Baldur von Schirach. Acesta venise la Bucuresti, cu prilejul funeraliilor Căpitanului. Eu eram Vice-Presedinte al Consiliului de Ministri. Ne-am cunoscut si ne-am înteles bine pe atunci. De astădată n'am primit nici cel mai mic semn de recunoastere de la el. Probabil că si Baldur von Schirach gândea în aceiasi termeni. Războiul este pierdut si să nu ne complicăm existenta, intrând în contact cu miscări neagreate de biruitorii de mâine.
 
9. DEFECTIUNEA PREOTULUI PALAGHITĂ

Papanace s'a ales totusi cu un câstig din toată această intrigă ce-a urzit-o la Viena pentru a împiedica formarea guvernului de la Viena sub conducerea mea. L-a determinat pe Preotul Palaghită să se afilieze dizidentei si să participe la campania de denigrare a mea.
Ruptura nu s'a produs brusc, ci a trecut prin anumite etape. Am arătat mai înainte că, impresionat de suferintele Preotului Palaghită sub teroarea antonesciană si de miraculoasa lui salvare din închisoarea Suceava, l-am primit la Viena cu bratele deschise, considerându-l ca un ajutor nepretuit. L-am însărcinat cu conducerea echipei de propagandă printre noii refugiati, si ca un semn de mare încredere, l-am cooptat în organismul central de conducere al Legiunii, format exclusiv din comandanti legionari, numiti pe timpul Căpitanului. El stătea alături de Corneliu Georgescu, Vasile Iasinschi, Dr. Iosif Dumitru, Dr. Ion Fleseriu, Puiu Traian, si alti câtiva. În sânul acestui for restrâns se dezbăteau toate problemele care priveau organizarea Miscării.
Colaborarea noastră a mers impecabil o anumită vreme. Comisia refugiatilor, prezidată de Preotul Palaghită, era toată ziua pe teren, abordând pe noii refugiati unde îi întâlnea, pe stradă, în hoteluri, în lagăre, pentru a le explica rosturile guvernului de la Viena. Pe tineri îi îndemna să se înroleze în armata natională. Îsi formase o echipă competentă, în care figura, între altii, si avocatul Stănicel.
Când au avut loc întâlnirile cu căpeteniile dizidente, Palaghită m'a sfătuit să fac tot posibilul să ajung la un acord cu ei. L-am asigurat că asta este si dorinta mea, că eu nu tin seama de ceea ce s'a întâmplat în lagăr, că acolo s'au petrecut fenomene explicabile prin suferintele si temerile îndurate, dar, în libertate, presupun, că oamenii gândesc altfel, călăuziti exclusiv de cauza natională.
Nu s'a putut ajunge la acest acord din cauza iesirii brutale a lui Papanace, la ultima întâlnire. Eu nu i-am cerut să facă nici o mea culpa. Eu eram dispus la un compromis sau acomodare, fiind gata să-l primesc chiar în guvern si în toate functiunile noastre la Viena.
Aflând Preotul Palaghită de această ruptură, cu toate explicatiile ce i le-am dat în cadrul Forului Comandantilor Legionari, am simtit la el în acel moment o oarecare răceală. Era o nemultumire abia retinută, ca si cum eu as fi fost responsabil de această ruptură. Am aflat apoi, pe alte căi, că Palaghită avea dese conciliabule cu Papanace si alte căpetenii dizidente. Nu m'a turburat nici această stire. Mă gândeam că Palaghită ar putea exercita o anumită influentă pacificatoare asupra lui Papanace, având în vedere pozitia lui actuală în Miscare.
De la un timp însă mi s'au comunicat stiri mai grave. În colocviile ce le avea cu refugiatii români nu mai sustinea cauza guvernului de la Viena, ci pleda mai mult punctul de vedere al lui Papanace. Că eu nu am platformă în tară, că autoritatea mea, din cauza rupturii din Miscare, este slăbită, că activitătile guvernului de la Viena nu corespund asteptărilor germane si că se pregăteste o schimbare la conducerea guvernului. Evident că refugiatii abordati de Preotul Palaghită auzind aceste concluzii chiar din partea aceluia desemnat să-i câstige pentru cauza natională, au început să manifeste anumite rezerve. La un moment dat am aflat că încetaseră recrutările pentru armata natională din sectorul de propagandă încredintat Preotului Palaghită.
Existau dovezi abundente că Preotul Palaghită nu numai că nu-si îndeplinea misiunea ce i s'a încredintat din partea guvernului de la Viena, ci, dimpotrivă, trecuse de partea dizidentilor si duce o campanie de discreditare a actiunii noastre în fata noilor refugiati. Nu mai puteam tolera această situatie, deoarece relatiile noastre cu refugiatii erau primejduite să fie alterate tocmai de acela care avea misiunea să-i integreze în efortul general al guvernului. Palaghită ducea o politică de duplicitate, nemeritată de mine. Un om cinstit mi-ar fi declarat că el si-a format alte opinii si se retrage din functiunea ce i-am încredintat-o.
Atunci l-am chemat pe Preotul Palaghită la mine si l-am anuntat că nu sunt multumit de activitatea lui, care, asa cum se desfăsoară, dăunează guvernului de la Viena si că sunt nevoit să-l desărcinez din fruntea Comisiei Refugiatilor. Totodată i-am comunicat că nu mai are nici un sens să participe la reuniunea Comandantilor legionari, da fiind faptul că înclină mai mult spre grupul dizident decât să ne rămână leal nouă.
Preotul Palaghită a încercat să se apere. Dar faptele lui erau prea evidente. De atunci mi-a purtat o ură înversunată, care nu s'a stins nici până la moartea lui. S'a răzbunat, publicând în exil o carte plină de infamii la adresa mea si a altor camarazi, bineînteles cu material procurat de Papanace.
 
10. CAZUL VĂLIMĂREANU

Nu stiu din ce moment si pentru care motiv a alunecat Petre Vălimăreanu pe linia dizidentilor. Atât la Rostock cât si la Buchenwald a avut o atitudine corectă. Era bun prieten cu Ghită Costea si când acesta a luat conducerea grupului legionar de la Rostock, după ce marea majoritate fusese internată la Buchenwald, Vălimăreanu a devenit seful lui de garnizoană. Când ultimii legionari liberi de la Rostock au fost transportati la Buchenwald, grupul de sub conducerea lui Costea-Vălimăreanu a răsturnat toate prevederile dizidentilor. Acestia îsi imaginau că ultimii legionari de la Rostock, venind de la Buchenwald, se vor atasa in corpore minusculului lor grup, răsturnând proportia de până atunci si oferind autoritătilor germane o nouă bază de apreciare a situatiei din lagăr. Deceptia lor a fost mare când grupul de la Rostock, cu neînsemnate exceptii, s'a atasat masiv grupului mare, condus de Dr. Iosif Dumitru.
Cert este că, la Viena, Vălimăreanu nu mai era cel de altădată. N'am auzit despre el să fi luat contact cu Papanace sau cu alti reprezentanti ai grupei dizidente. Si totusi am avut dificultăti cu el, dar de altă natură.
Mi-a cerut să vorbească cu mine si când ne-am văzut la Hotel Imperial mi-a prezentat un memoriu în care se ocupa de înaintările în grad făcute de mine la Viena, criticându-le. Afirma că s'au făcut greseli. Dădea si anumite nume si făcea comparatie între înaintările primite de unii si de alti legionari. Acuma, lista înaintărilor a fost întocmită de noul secretar general Corneliu Georgescu, după indicatiile lui Iosif Dumitru, care cunostea situatia din lagăr si comportamentul fiecărui legionar. Criteriul înaintărilor a fost cum s'au comportat legionarii în lagăr. Se poate că în anumite cazuri să se fi judecat atitudinea unor legionari prea severi si, în consecintă, si gradul ce-l primiseră să fie mai mic. Probabil că nu s'au luat în considerare suficient de mult si antecedentele celor propusi la înaintare si nu numai etapa din lagăr. Fără îndoială că s'au făcut greseli de apreciere în anumite cazuri, la anumiti camarazi, si Vălimăreanu avea dreptate.
Eroarea lui Vălimăreanu era alta. El făcea din această chestiune de promovare internă a unor legionari proglemă capitală a Miscării. El sustinea că s'au ignorat fundamentele ei morale si că aceste înaintări ignorează suferintele si luptele multor legionari.
I-am explicat că vor mai fi înaintări, dacă Dumnezeu ne va tine în viată, si atunci vom repara erorile săvârsite acum. Nici perioada Căpitanului n'a fost scutită de erori. Si pe timpul lui, la propunerea sefilor de judet si regiune, au fost înaintati în grad legionari care apoi s'au lepădat si de Căpitan si de Miscare. Erorile sunt inerente firii omenesti, căci nu putem pătrunde până în străfundul constiintei noastre. Nu stim de câtă tărie sufletească este capabil fiecare individ. Putem avea oricând surprize.
Cu această explicatie ne-am despărtit. Mare mi-a fost uimirea când peste vreo două săptămâni mă trezesc cu un alt memoriu de la Vălimăreanu, având ca temă acelasi subiect: tulburarea provocată în Miscare de gradele ce s'au acordat legionarilor, cari nu corespund meritelor si vechimii lor. Din nou ne-am văzut dându-i aceleasi explicatii. Am adăugat că noi acum suntem angajati într'un efort gigantic ca să organizăm o nouă linie de rezistentă spre România, încât chestiunea ridicată de el este adumbrită de sacrificiile cerute de lupta aceasta. Trebuie să ne concentrăm pe esential. Problema înaintărilor nu o vom pierde din vedere, dar în acest moment, sunt depăsit de evenimentele de pe front. Părea că a înteles.
Dar n'a fost asa. Peste câtva timp revine cu un memoriu de aceeasi factură. Era al treilea. Aceeasi argumentatie si aceleasi reprosuri. Din nou am stăruit să lase aceste consideratii pentru vremuri mai bune. Acum sunt prins într'un cumul de activităti care nu-mi dau răgaz nici noaptea. L-am solicitat din nou să ne ajute în sectoarele de activitate ale guvernului de la Viena, unde vrea el. Erau atâtea de făcut în relatiile cu refugiatii si cu organismele germane.
De atunci nu l-am mai văzut. Nu frecventa nici mediul dizident. Probabil că stătea linistit într'un hotel sau o casă particulară. Ce l-a determinat să se izoleze? După toate probabilitătile, memoriile lui succesive din toamna anului 1944 nu aveau alt scop decât să câstige timp, justificându-si retragerea lui din orice activitate a guvernului de la Viena. Dar cu ce scop? Nu există decât o singură explicatie. Petre Vălimăreanu nu mai credea în victoria Germaniei si nu era dispus să se expună la consecintele finalului. În cazul capitulării Germaniei, ce părea inevitabil, Vălimăreanu nu putea fi învinuit de autoritătile aliate de colaborare cu regimul national-socialist. În vreme ce pe ceilalti, în frunte cu Sima, cine stie ce soartă amară îi asteaptă. Odată trecută furtuna, el îsi va căuta o nouă orientare în cadrul lumii ce se va statornici după război.
 
IV. CREAREA ARMATEI NATIONALE
 
Nu era destul să avem un guvern national, în numele căruia să vorbim, să ne adresăm tării, pregătind-o de o iesire contra Anticristului, care ne-a cotropit tara. Mai trebuia să dispunem si de un instrument de luptă, cu care să participăm la război alături de armata germană. Asa s'a ajuns, în întelegere cu forurile superioare germane, la hotărîrea de a se crea o armată natională română. Această armată va fi alcătuită din refugiatii români în Germania si eventual din alte tări din Occident si din prizonieri români, căzuti pe front în captivitate si internati în lagăre. Armata natională a guvernului de la Viena se va constitui pe bază de voluntariat si nu ca în tară, unde sistemul de recrutare se baza pe ordine de chemare la unitătile respective.
 
1. CONSTITUIREA ARMATEI NATIONALE

Cel dintâi act de constituire al Armatei nationale a avut loc la Viena, într'un cadru exclusiv legionar. Pe ziua de 29 Septembrie 1944, am chemat la Hotel Imperial un grup de fruntasi legionari, cărora le-am expus planul formării unei armate nationale, de acord cu autoritătile militare germane. În actuala conjunctură politică, cu tara invadată de bolsevici, nu avem altă alegere decât să ne facem datoria de ostasi.    Le-am comunicat că vor pleca spre un Centru de Instructie si, după pregătirea necesară, vor fi trimisi într'o anumită zonă de operatii militare.
După această convocare, a urmat a doua reuniune cu toate elementele care s'au anuntat voluntar să intre în armata natională. La această adunare, au participat peste o sută de Români, majoritatea legionari. Adunarea s'a tinut la Palatul Lobkowitz, în prezenta Secretarului General, Corneliu Georgescu. Într'o scurtă alocutie, le-am explicat celor prezenti necesitatea ca atât pe plan national cât si din punct de vedere international să continuăm lupta contra comunismului.
Ion Boacă, în amintirile lui despre armata natională, a expus, într'o formă sugestivă si amănuntită, cum a luat nastere cea dintâi unitate a acestei armate, compusă precumpănitor din legionari si elevi-ofiteri si subofiteri, trimisi din tară la cursuri de specializare în Germania.
"La 1 Octombrie, scrie Boacă, oamenii din grupul de mai sus s'au prezentat la Arsenalul Armatei din Viena, unde li s'a făcut vizita medicală si formele de recrutare. Din acel moment au fost considerati ca soldati ai Armatei Nationale în embrion, care abia mai târziu, la 10 Decembrie, va lua fiintă legală.
În dimineata zilei de 3 Octombrie 1944, la orele 3, am plecat cu totii cu trenul spre lagărul Grosskirschbaum, destinat de către autoritătile germane a fi Centrul de Adunare al Românilor din toată Germania, care vor forma viitoarele cadre ale Armatei Nationale. Grosskirschbaum, localitate aproape de Frankfurt/Oder, fusese, până la venirea noastră, un Centru de instructie al armatei germane si acuma fusese afectat Românilor.
După o călătorie de două zile si două nopti, am ajuns la destinatie. Aici am găsit foarte multi elevi români ai scolilor de ofiteri si subofiteri, care veniseră în Germania la cursuri de specializare. Trebuie să fi fost câteva sute.
Pentru noi, legionarii, misiunea ce o primiserăm, de a ne înrola în cadrele unei viitoare armate nationale si a continua lupta contra comunismului în noile împrejurări, era un fapt normal, căci corespundea afirmării noastre ideologice. Nu tot asa de simplu si natural se prezentau lucrurile cu elevii ofiteri si subofiteri. Ei treceau printr'o stare sufletească grea. Actul de la 23 August îi pusese în mare încurcătură. Ei erau pe punctul de a se întoarce acasă, unde îi astepta si tresa de sublocotentent si unde urmau să fie încadrati în unitătile respective. Noua situatie îi dezorientase complet. Unde era locul lor si de care parte tebuiau să îsi facă datoria?
Ei nu simpatizau cu bolsevicii, dar atitudinea Regelui, cu neasteptata schimbare de front, le-a creat grave probleme de constiintă. Mai ales intervenea si împrejurarea că noua armată natională se constituise sub egida Miscării. Generalul Chirnoagă si alte cadre ofiteresti nu apăruseră încă alături de Comandant. Colaborarea strânsă si întelegerea perfectă cu ofiterii români va avea loc mai târziu, după strămutarea grupului la Döllersheim.
La Grosskirschbaum ne aflam fată în fată grupul de 'civilisti', în mare parte legionari, si grupul mult mai mare al acestor elevi ofiteri si subofiteri. Misiunea noastră, pentru moment, nu era de a face instructie, ci de a intra în contact cu acesti militari si a le explica situatia politică iesită din evenimentele de la 23 August, cu invadarea teritoriului national de bolsevici, care va avea grave consecinte pentru existenta Statului Român. Cu certitudinea în plus că bolsevicii (asa cum prevestise Căpitanul) nu vor respecta nici ordinea socială si nici independenta Statului. Vom fi redusi la sclavie politică si socială. România, fructul atâtor sfortări si sacrificii, va dispare pentru a face loc unui pseudo-Stat românesc, condus de uneltele Moscovei, o suferintă de nedescris se va abate asupra poporului nostru.
Grupa de legionari, de sub conducerea lui Coman si Ilie Smultea, din care mai făceau parte si Nelu Păunescu, Lututovici, Nagacevschi si fratii Rahmistriuc, a intrat imediat în actiune. Acestia, prin discutii si contacte personale, au reusit să schimbe destul de repede climatul initial, determinând pe multi elevi să participe la noua cruciadă natională contra cotropitorului din răsărit.
În lagărul de la Grosskirschbaum, cum am spus, nu se făcea instructie. Noi am rămas în haine civile, asa cum venisem, în timp ce elevii scoalelor speciale din Germania erau în haine militare. Din cauza deosebirii de 'straie' si mentalitate, contactul a fost oarecum dificil la început. Elevii au fost însă impresionati de faptul că la acesti 'civili' domnea o ordine si o disciplină perfectă, că desi 'civili' se comportau ca militarii, că la masă si în alte ocazii, mergeau în coloană cântând. În felul acesta, procedând cu multă atentie, fără a brusca situatia, fără a impune înrolarea obligatorie în noua armată natională, ci, din contră, făcând din adeziunea Românilor din Germania un act de voluntariat, în câteva zile atmosfera s'a dezghetat. Îndată au început discutiile si schimburile de păreri pe un ton amical si entuziast".
(......)
"Sansele de victorie în război, alături de Germania, sunt minime, le mai spuneam eu, dar noi avem datoria ca un act de protest istoric, să continuăm lupta contra comunistilor, care nu numai că au ocupat tara, dar îi vor schimba aspectul religios, national si social.
Le mai spuneam că primejdia unei stăpâniri comuniste a fost semnalată de Căpitan cu două decenii înainte si că Miscarea Legionară, cu sacrificii enorme, a luptat fără sovăire pentru prevenirea ei. Din cauza aceasta a fost decapitată si prigonită până în ultimul moment, iar acuma, când clarviziunea lui Corneliu Codreanu a devenit o tristă realitate, e de datoria noastră să continuăm pe drumul trasat de el".
Până aici tine expunerea lui Boacă asupra începutului armatei nationale la Grosskirschbaum. A fost o experientă care a durat aproximativ o lună de zile, în care timp s'a realizat apropierea sufletească între legionari si elevii-ofiteri adusi de la scolile din Germania. Cum scrie si Ion Boacă, aici nu s'a făcut instructie, ci doar înrepătrunderea morală si politică între cele două grupe de Români, pe care i-a prins actul de la 23 August în Germania. Colaborarea strânsă cu ofiterii români nu va avea loc decât mai târziu, după strămutarea întregului grup de la Grosskirschbaum la Döllersheim.
 
2. O VIZITĂ LA GROSSKIRSHBAUM

Pe la 20 Octombrie 1944, am vizitat, însotit de Traian Borobaru, lagărul de la Grosskirschbaum. Am adunat pe toti cei concentrati în acest lagăr, legionari si elevi ofiteri, într'o sală mare, pusă la dispozitie de Comandantul german al lagărului. Comandantul lagărului era un ofiter SS, care însă nu dispunea de autoritate militară asupra grupului românesc. Misiunea lui se restrângea la mentinerea ordinei interne din lagăr. Mai exista în acest lagăr personalul administrativ si cei ce se ocupau de hrana trupei. Trupele germane plecaseră de aici, fiind evacuate înainte de venirea Românilor.
În cuvântarea mea am insistat asupra necesitătii de a se crea o armată natională, care să continue lupta alături de Germania. Pe vremea aceea deja stirile ce veneau din România erau din ce în ce mai nelinistitoare. Trupele sovietice se comportau cu sălbăticia lor caracteristică, îngrozind populatia. Aceste stiri deprimante ajunseseră si la urechile elevilor-ofiteri, determinându-i să se ataseze nouă în număr tot mai mare. Adresându-mă lor, le-am vorbit de rolul lor precumpănitor în formarea armatei nationale si i-am rugat să-i înteleagă pe legionari, care provin dintr'un alt mediu. De asemenea, i-am avizat pe toti că ar putea să se ivească si alte categorii de voluntari, provenind dintre proaspetii refugiati în Germania. Și acestia trebuie tratati cu multă atentie si bunăvointă, până ce se vor obisnui cu noile împrejurări, diferite de cele ce le-au lăsat în tară.
Delegatul meu de până atunci la Grosskirschbaum, Coman, si-a exprimat dorinta să fie schimbat din functiunea ce-o avea până atunci, si atunci am numit în locul lui pe Ilie Smultea ca sef al grupului legionar de aici, bucurându-se de o mai mare autoritate.
Am vorbit apoi în cerc restrâns exclusiv cu legionari, avizându-i să tină seamă de acest numeros grup de elevi-ofiteri, care vin dintr'o altă lume. Să se comporte cu ei în asa fel încât să se simtă bine în mijlocul nostru. Le-am recomandat să procedeze cu mult tact în relatiile cu ei si să răspundă cuviincios si cu multă răbdare la toate întrebările si obiectiunile lor.
M'am interesat apoi de conditiile de cazare si alimentare ale grupului românesc concentrat aici. Mi-au comunicat toti că ratia alimentară este suficientă si că sunt tratati de Comandantul lagărului ca niste camarazi de-ai lor.
 
3. ETAPA DÖLLERSHEIM

Centrul de formare al armatei nationale se strămută, la sfârsitul lunei Octombrie, de la Kirschbaum la Döllersheim, o localitate în Austria, la 90 km. Nord vest de Viena.
Această schimbare a fost hotărîtă de autoritătile germane, pentru că începând perioada de organizare si instructie a armatei nationale, unitatea militară în curs de formatie să fie mai aproape de sediul guvernului de la Viena si a lagărelor de prizonieri români, concentrate în cea mai mare parte tot în jurul acestui oras. Abia cu strămutarea la Döllersheim începe instructia propriu-zisă a trupei, căci, cum am precizat, la Grosskirschbaum nu s'a făcut altceva decât o primă selectie de personal militar, prin cunoasterea reciprocă si întrepătrunderea psihologică între elementul legionar si tinerii de la scolile de ofiteri si subofiteri din Germania. O mare parte dintre acesti tineri au acceptat să intre în armata natională. Altii, putini la număr de altfel, au preferat să rămână pe pozitia lui 23 August si au fost trimisi în lagăr.
La Döllersheim s'a săvârsit unitatea sufletească între toti românii care au aderat la armata natională, mai ales după ce Generalul Chirnoagă   si-a însusit din proprie initiativă proiectul constituirii unei divizii românesti, care să continue lupta alături de Germani contra comunismului.
Cadrul ofiteresc de la Döllersheim era extrem de amestecat. Nu era format numai din români, ci si din ofiteri germani. Acestia detineau posturile de comandă ale regimentelor. Dar s'a mai produs o interferentă. Ofiterii germani, atasati unitătii românesti, proveneau din două surse: erau ofiteri germani recrutati dintre sasii si svabii din România. Asa de pildă, Comandantul de la Döllersheim, Colonelul Ludwig, era originar din Ardeal, eminent militar, dar lipsit de tact în relatiile cu ofiterii români. A trebuit să treacă câtăva vreme până ce s'a ajuns la o convietuire armonică între gradele superioare ale unitătii. Mai trebuie adăugat că si printre legionarii voluntari erau multi cu trese de sublocotenent. Cum era si firesc, acestora li s'au dat comenzi importante în cadrul primului regiment în curs de formatie. Adeseori, legionarii au ajuns sub comanda ofiterilor tineri care s'au atasat armatei nationale si, invers, unii dintre elevii-ofiteri au trecut sub comanda unor legionari care aveau grade mai înalte. S'au produs oarecare neîntelegeri si chiar conflicte la început, care numai cu timpul au putut fi aplanate, prin efortul comandantilor de batalioane, care erau doi români, Opris si Dreve.
La Döllersheim, nucleul armatei române, constituit la Grosskirschbaum, a cunoscut o mare afluentă de voluntari, proveniti în cea mai mare parte din prizonierii din lagărele germane. La acestia s'au adăugat si un număr însemnat de tineri refugiati români care au aderat la guvernul national si s'au înrolat în armată.
 
4. REGIMENTUL 1 DEPUNE JURĂMÂNTUL

La câteva zile după constituirea guvernului national român, primul regiment organizat la Döllersheim a depus jurământul de credintă. Jurământul a fost depus către Führerul Adolf Hitler, în calitate de sef suprem al armatetelor germane si aliate care luptau contra comunismului, si către Horia Sima, în calitate de sef al guvernului national român de la Viena.
Preotul Cojocaru, duhovnicul regimentului, a celebrat slujba religioasă, după care s'a rostit de ostasi formula jurământului. Generalul Platon Chirnoagă, în calitate de Ministru al Armatei, vorbeste ostasilor, cerându-le să continue lupta armatei românesti contra Sovietelor, alături de armata germană.
Comandantul Regimentului 1 a fost numit Maiorul Wehnert. Comandantii de batalioane erau ofiteri români, Căpitanii Opris si Dreve, care s'au atasat guvernul de la Viena. Cadrele companiilor erau formate în mare parte din ofiteri si subofiteri proveniti de la scolile speciale din Germania. Legionarii s'au împrăstiat în toate companiile, unii cu grade, iar altii fără, pentru a fi mai aproape de soldati, explicându-le misiunea noii armate si ajutându-i la adaptarea lor instructiei din Germania si cunoasterii armelor speciale. După câteva săptămâni, gratie influentei legionarilor, s'a făcut sudura sufletească între diversele elemente ale armatei nationale, provenind dintre legionari, refugiati, prizonieri si tineri ofiteri, iesiti de la scolile speciale din Germania. S'a realizat o armată, greu de prevăzut la început, omogenă sufleteste si cu moralul ridicat.
 
5. EVOLUTIA ARMATEI NAtIONALE

După proclamarea guvernului român de la Viena si după ce Generalul Chirnoagă, în calitate de Ministru de Război, a luat comanda trupelor românetti cantonate la Döllersheim, efectivele armatei nationale au crescut într'un ritm vertiginos. De la câteva sute de elemente, vărsate de la Kirschbaum, provenite precumpănitor din legionari si elevi ai scolilor militare, s'a ajuns la aproape opt mii în decursul lunii Decembrie. A fost o influentă considerabilă de voluntari, veniti precumpănitor din lagărele de prizonieri din jurul Vienei. Dar n'au lipsit voluntari nici dintre proaspetii refugiati din România. Am avut bucuria să salut la Viena un grup de legionari din Italia, între care prietenul Caraiani, pe care l-am cunoscut în fuga mea în Italia, si pe Crivăt, o distinsă figură de legionar si intelectual care m'a ajutat apoi mult în cursul peregrinării mele prin această tară, după sfârsitul războiului.
Asa cum s'a convenit de la început, dat fiind că unitatea noastră trebuia să opereze în cadrul armatei germane, sef suprem al trupelor de la Döllersheim a fost numit Colonelul Ludwig, un compatriot de-al nostru originar din Ardeal. Colonelul Ludwig condusese până atunci o divizie de voluntari albanezi anticomunisti, care a luptat cu o vitejie neîntrecută contra partizanilor lui Tito si a altor sefi locali comunisti. După catastrofa germană din Balcani, în urma actului de la 23 August, Colonelul Ludwig a rămas disponibil si atunci Himmler i-a încredintat conducerea armatei de voluntari români. Colonelul Ludwig vorbea o românească perfectă, ceea ce i-a înlesnit contactul cu ofiterii si soldatii români.
În ordine ierarhică, după Colonelul Ludwig venea Maiorul Wehnert, care comanda primul regiment al proiectatei divizii românesti  În acest scurt interval, Colonelul Ludwig a început organizarea celui de-al doilea regiment de voluntari români, dispunând atât de cadrele necesare de ofiteri si subofiteri cât si de suficiente efective. Regimentul 2 s'a completat si instruit în cursul lunilor următoare, Ianuarie si Februarie 1945.
Revenind la primul regiment, trebuie adăugat că Statul Major al regimentului, de sub comanda Maiorului Wehnert, era format din ofiteri germani calificati, între care unii erau Sasi originari din Ardeal, fapt care înlesnea contactul cu ofiterii si soldatii români.
Seful Armatei Nationale era Generalul Chirnoagă, Ministru de Război în Guvernul de la Viena. Statul lui Major era compus din următorii ofiteri superiori:
Lt. Col. Ciobanu - Sef al Statului Major al Diviziei.
Comandor Bailla - Secretar General al Ministerului de Război si Consilier pentru problemele aviatiei.
Colonelul Alexandrescu - însărcinat de Generalul Chirnoagă cu supravegherea instructiei la regimentele de la Döllersheim.
La formarea Regimentului 2, n'a fost numit momentan în fruntea lui un ofiter superior german. Răspunderea organizării si instructiei acestui regiment a căzut atunci asupra a doi militari de elită, Maiorul Bumbăcescu si Căpitanul de cavalerie Ion V. Emilian, cunoscutul luptător nationalist, încă din vremea miscării studentesti. Amândoi au căzut prizonieri în luptele de pe Tisa si aflând de formarea unei divizii românesti de la Döllersheim, au cerut să fie scosi din lagăr si s'au înrolat în armata natională. Sub comanda lor, regimentul 2 a atins repede gradul de pregătire al regimentului 1, încât putea fi oricând trimis pe front.
 
6. SOARTA PRIZONIERILOR ROMÂNI DIN GERMANIA

Ca urmare a întoarcerii frontului după 23 August si a luptelor dintre armata română si armata germană în retragere, au căzut o multime de prizonieri români în mâinile Nemtilor. În sectorul de nord al frontului, la Szolnok pe Tisa, aproape întreaga divizie a Generalului Chirnoagă a intrat în prizonierat. Acesti prizonieri au fost mai întâi pusi în mars spre lacul Balaton, unde au fost încartiruiti în niste barăci. De aici, tot pe picioare, au fost trimisi în Austria si internati în lagărul de la Kaisersteinbruck. Generalul Chirnoagă a vizitat acest lagăr si iată cum a descris ce a văzut acolo:
"Nu departe de Viena era lagărul de prizonieri Kaisersteinbruch, unde se găseau câteva mii de soldati români. Cea mai mare parte dintre ei erau încă îmbrăcati în uniformă de vară, fără pături si fără încăltăminte. În urma marsurilor lungi executate din România prin Ungaria, până în Austria, încăltămintea trupelor se rupsese complet si încă nu primiseră alta când au fost făcuti prizonieri. Pe lângă această lipsă de îmbrăcăminte, se adaugă lipsa de căldură în mijlocul iernii din anul 1944-1945 si o mâncare extrem de săracă. Mortalitatea în rândurile acestor soldati ajunsese la un grad îngrijorător. Interventia guvernului national român, pe lângă autoritătile competente germane, pentru o ameliorare a situatiei prizonierilor români, a rămas fără rezultat. Lipsa alimentară, de care suferea întregul popor german, se răsfrângea în chip cu totul grav asupra alimentatiei prizonierilor, socotiti guri inutile. Prizonierii englezi, francezi, americani, primeau prin crucea rosie internatională pachete bine asortate, care le usurau mult viata. Prizonierii români nu primeau nimic. Din această stare de nedescris au fost salvati numai aceia care au venit în armata natională, în număr de câteva mii."
(Istoria politică si militară a războiului României contra Rusiei Sovietice, p. 297).
Am fost si eu de mai multe ori în lagărul de prizonieri de la Kaisersteinbruch. Am fost cutremurat de conditiile de viată în care erau tinuti prizonierii români. Am intervenit de mai multe ori la comandamentul lagărului să le acorde minimum de existentă. Dar nu depindea de conducerea lagărului să li se îmbunătătească nivelul de viată, ci de ordinele ce le primiseră. Prizonierii români au fost asimilati tratamentului aplicat prizonierilor rusi.
Din punct de vedere german, era explicabilă atitudinea lor. Românii au luptat cot la cot cu soldatii germani patru ani de zile si si-au vărsat sângele împreună de la Prut până în Caucaz. Si acum Românii au întors armele contra noastră si ne omoară soldatii nostri, luptând alături de inamicul nostru. Ce consideratie putem avea fată de ei si cum vreti să-i tratăm?
Situatia era chinuitoare si argumentele lor puternice. Singura posibilitate de salvare a acestor mii de prizonieri români, amenintati să moară de foame si de boli, era să intre în armata natională. Intrând în armata noastră, în curs de formatie, pe de o parte ei răscumpărau eroarea conducătorilor politici care i-au împins să ridice armele contra propriului lor aliat, iar, pe de altă parte, scăpau de spectrul foametei, primind o hrană, dacă nu îndestulătoare, cel putin suficientă ca să supravietuiască. Acestia au fost 'salvati', cum spune si Generalul Chirnoagă.
 
7. ECHIPA LEGIONARĂ DE LA KAISERSTEINBRUCH

Nici vizitele mele repetate si nici ale Generalului Chirnoagă la Kaisersteinbruch n'ar fi dus la rezultate multumitoare, fără de propaganda desfăsurată de o echipă de legionari în mijlocul prizonierilor români.
Între prizonierii români din acest lagăr domnea o stare de confuzie indescriptibilă. Abia ajunsi pe front si au fost capturati, aproape în totalitatea lor, soldatii unei divizii. Adeziunea lor la armata natională era combătută cu înversunare de un grup numeros de subofiteri, care au ajuns în prizonierat odată cu ei. Ofiterii au fost separati încă de pe drum si trimisi în alt lagăr. Acesti plutonieri, care n'aveau alt orizont politic decât al cazarmei lor, îi avertizau pe soldati că dacă intră în noua armată, vor avea de suferit represalii la întoarcerea în tară si dacă nu ei, familiile lor. Speriati de această perspectivă, masa soldatilor stătea în rezervă, nestiind ce drum să apuce. Trăiau în conditii de viată crâncene si zilnic erau dusi câtiva dintre ei la groapă. Și atunci se zbăteau între temerea că vor fi trasi la răspundere, la sfârsitul războiului pentru trădare, si mizeria în care trăiau. Viata li se scurgea picătură cu picătură din vine, fiind amenintati să dispară.
La scurt interval după strămutarea grupului de soldati de la Kirschbaum la Döllersheim au apărut primele contingente de prizonieri români de la Kaisersteinbruch în noul cantonament militar. Încă de timpuriu, de la aparitia primelor grupe de prizonieri români la Kaisersteinbruch, pe la jumătatea lunii Octombrie, am numit o comisie de propagandă si recrutare, pentru acest lagăr. Rolul acestei Comisii era să păstreze permanent contactul cu prizonierii din acest lagăr, lămurindu-i asupra telurilor noastre. Evident, rolul acestei Comisii a crescut considerabil după sosirea masei de prizonieri români capturati pe Tisa, care au devenit factorul principal de recrutare de voluntari pentru armata natională.
Această Comisie a fost formată din legionari de prima linie, cunoscuti prin inteligenta, tactul si darul lor oratoric. Comisia s'a constituit sub conducerea avocatului Vasile Mailat, ofiter al armatei române cu gradul de locotenent. O altă figură remarcabilă a Comisiei a fost scriitorul Vasile Posteucă, el însusi sublocotenent în rezervă. Mai făceau parte din Comisie scriitorul Toader Ioras, renumit pentru darul lui de povestitor, putând să tălmăcească soldatilor 'pre limba lor' sensul actiunii noastre. Un alt virtuos al cuvântului, Eugen Teodorescu, sef al Regiunii Constanta, intrase de asemenea în sânul acestei Comisii. Am ales dintre legionarii de la Viena pe cei mai îndemânateci să convingă prin verbul lor înflăcărat pe soldatii-prizonieri, determinându-i să accepte înrolarea lor în armata natională.
Succesul guvernului de la Viena între prizonierii români de la Kaisersteinbruch se datoreste în proportie covârsitoare acestei echipe. Acesti patru camarazi au stat zi de zi în mijlocul soldatilor prizonieri, fără nici o întrerupere, de la începutul până la sfârsitul campaniei, când s'au apropiat Rusii de Viena. Cea mai mare parte a prizonierilor au putut fi convinsi să se înroleze în armata natională, constituind contingentul cel mai important al diviziei în formatie.
Un număr extrem de redus, circa 600, au ascultat de acesti plutonieri nărăvasi si au rămas în lagăr. Acestia, împreună cu rău sfătuitorii lor, au pierit toti de foamete si boli. În special au fost decimati de tifosul exantematic ce-a izbucnit în mijlocul lor.
8. SCOLILE SPECIALE

Armata natională functiona după regulile oricărei armate din lume. Era sub comanda Ministrului de Război din guvernul de la Viena, Generalul Platon Chirnoagă. Acesta îsi organizase un Stat-Major din ofiteri superiori, care acceptaseră, odată cu el, să continue lupta contra comunismului. Cum însă atât guvernul national cât si armata natională s'au constituit pe teritoriul german, ni s'au impus anumite obligatii din partea guvernului Reichului, cari decurgeau din situatia noastră specială. Comandantul Diviziei de la Döllersheim era un ofiter german, numit direct de la cartierul Führerului, Colonelul Ludwig. Seful primului regiment era Maiorul Wehnert, care-si întocmise un Stat Major al regimentului, format din ofiteri germani, provenit din Wehrmacht si SS, între care unii erau originari din Ardeal. Mai jos însă, de la Batalion la Companii, toate posturile erau ocupate de ofiteri români. La regimentul 2 nu se fixase încă ordinea definitivă de bătaie. Ofiterii care se ocupau de instructia trupei erau exclusiv români.
Participarea românească la constituirea armatei nationale nu s'a limitat la unitatea de la Döllersheim. Mai existau anumite nuclee, răspândite pe la scoli speciale. Aceste efective, formate din ofiteri si soldati erau destinate unor misiuni speciale, în spatele frontului inamic. Aceste scoli speciale erau răspândite în jurul Vienei si fiecare se afla sub o comandă autonomă.
Cea dintâi scoală specială s'a înfiintat la Breithenfurt, o localitate lângă Viena. Apartinea organizatiei Abwehr si se afla sub comanda Locotenentului Pfeiffer, denumit Piff. În această scoală au fost pregătite opt echipe care au fost parasutate în tară, în Decembrie 1944.
Al doilea centru de pregătire a trupelor speciale a fost la Korneuburg, nu departe de Viena. Aici se instruiau în lupta de guerrilă un grup de aproximativ 70 legionari. Acest grup nu era nou recrutat, ci venise de la Friedenthal-Oranienburg, unde fusese supus unui antrenament de circa o lună de zile. Cum misiunea pentru care fusese selectat acestui corp căzuse, s'a decis transferarea lui la Korneuburg, unde să continue instructia în cadrul altor obiective. Acest grup apartinea organizatiei Skorzeny. Era comandant de Locotenentul Müller, având ca ajutor pe Virgil Popa.
Cel mai numeros grup de interventie era cantonat la Stockerau, nu departe de Korneuburg. Aici exista o formatie mai mare, denumită Jagdkommando Skorzeny Sud-Ost, aflată sub conducerea Maiorului Benesch. Din această unitate făcea parte si un detasament românesc sub comanda Maiorului Tobă. Acest grup era format nu numai din legionari, ci si din alti voluntari români, proveniti dintre elevi-ofiteri sau soldati răzleti. Pregătirea acestui grup se concentra spre un obiectiv militar de mare amploare. Se pregătea o ofensivă a trupelor germane în Ungaria si misiunea lui era să taie liniile de comuncatie în spatele frontului inamic.
 
9. OFITERI ROMÂNI LA SECTIUNEA IC

Pe front, la marile comandamente militare, era o sectiune denumită IC, a cărui misiune era să culeagă informatii din tabăra inamicului, cu scopul de a descoperi dispozitivul de luptă al acestuia, fortele de care dispune si planurile lui de moment. În fruntea Sectiunii IC pentru întreg frontul din răsărit se afla Generalul Gehlen, recunoscut si de Hitler ca un om integru si neîntrecut în acest domeniu.
Ni s'a cerut si nouă, în cadrul colaborării militare cu trupele germane, să repartizăm câtiva ofiteri în zonele de luptă care să servească în această sectiune. Noi declaraserăm de la început să nu vom lupta contra propriilor nostri frati. Dar forurile superioare de la IC ceruseră, ca o exceptie, să acceptăm ca ofiterii detasati la această sectiune să fie întrebuintati pe front în fata trupelor române. Mi-am dat consimtământul, reflectând că ofiterii detasati în fata trupelor române nu erau destinati să îndeplinească misiuni belice, ci exclusiv informative: să culeagă informatii de la prizonierii români si să-i determine să treacă de partea armatei nationale.
Înainte de a sosi ofiterii nostri în zona frontului, se găsea în Slovacia un detasament românesc, numit Vulturii, care colabora cu Germanii. Ei trecuseră de partea acestora în momentul rupturii de la 23 August si acuma operau în cadrul Sectiunii IC în fata trupelor românesti. Detasamentul acesta era format din trei ofiteri si 10 subofiteri. Seful lui era Maiorul Balotescu, ajutat de Căpitanul Andrei Nicola si de Sublocotenentul Dumitrescu.
Din partea guvernului de la Viena, au fost detasati în cadrul acestei sectiuni locotenentii Viorel Boborodea si Ilie Rotea. Ei locuiau la Bratislava, de unde făceau dese incursiuni în zona frontului. Cu aceeasi misiune a fost trimis să opereze în Slovacia si Căpitanul Beldie, cunoscut în exil sub numele lui de scriitor: Stefănescu-Govora. El s'a stabilit în satul Gorodno, unde se afla mai dinainte detasamentul Maiorului Balotescu. Căpitanul Stefănescu Govora avea o pozitie autonomă. Nu făcea parte din acest detasament, ci stătea la ordinele Căpitanului Reinhard, seful IC-ului din Budapesta. Dealtminteri, Govora nu a stat mult nici la Gorodno, fiind solicitat de Căpitanul Reinhard pentru alte misiuni.
Căpitanul Stefănescu-Govora (Beldie) a desfăsurat o activitate intensă în zona frontului românesc. Mergea pe motocicletă, din lagăr în lagăr, unde se găseau prizonieri români. Lagărele erau sub paza Ungurilor. Căuta pe deoparte să obtină de la Unguri o îmbunătătire a soartei lor, iar, pe de altă parte, să convingă pe soldati să se alăture armatei nationale, plecând la Viena.
De la Gorodno a fost mutat la scurt interval, în satul Chtelnika, tot în Slovacia. Aici a rămas, îndeplinind aceleasi misiuni, până la sfârsitul ostilitătilor. Apropiindu-se de Rusi, Nemtii si-au făcut bagajele si s'au pregătit să evacueze localitatea. În ultima clipă, când Govora era pe punctul să fie încercuit, a putut scăpa într'un camion.
Pe Rotea nu l-a cunoscut. În schimb l-a întâlnit pe Boborodea într'un sat din Slovacia, Boborodea i-a propus lui Ștefănescu Govora să-l însotească în tară, deoarece "acesta este cel mai bun lucru ce ne-a rămas". Govora a respins propunerea si s'au despărtit. "Boborodea, remarcă cu amărăciune Căpitanul, nu cunostea suficient de bine pericolul bolsevic si de aceea a trebuit să facă 20 de ani de închisoare."
 
V. APOTEOZA
 
Punând acest titlu pretentios în fruntea părtii ce urmează, nu vrem să exaltăm isprăvile guvernului de la Viena în perioada cuprinsă între constituirea lui oficială, 10 Decembrie 1944, si disparitia lui, odată cu capitularea Germaniei, 8 Mai 1945. Ne referim la un alt aspect al guvernării noastre. Si anume la faptul că, în fapt, colaborarea noastră cu Reichul în această perioadă germană s'a realizat într'o formă plenară. Toate oprelistile au căzut si intrigile celor de rea credintă n'au mai avut audientă în locurile unde se hotăra atitudinea guvernului german fată de noi. Abia de la această dată am avut calea liberă pentru desfăsurarea potentialului nostru de luptă. Abia de la 10 Decembrie frătietatea de arme între Germani si Românii refugiati a fost definitiv pecetluită. Am fost considerati ca făcând parte integrantă din dispozitivul lor de război. Am fost alături de Germania până în ultima zi a giganticei bătălii pentru libertatea popoarelor si a civilizatiei europene contra invaziei din răsărit.
Germanii au dat un examen urias în această bătălie, iar noi, prin armata natională, ne-am încadrat în acelasi front cu viteazul popor german, într'un ultim efort pentru salvarea Europei de bolsevism. Onoarea e cu atât mai mare pentru noi cu cât perspectivele de victorie erau disparente, în această intreprindere de ultimă oră alături de Germani. A lupta fără sperante, fără a distinge nici o geană de lumină la orizont. Asa s'au comportat ultimii germani care l-au urmat pe Hitler si asa am făcut si noi, Românii, rezistând în transee până în ceasul amar al înfrângerii.
Paginile ce urmează relatează tocmai această perioadă de compenetratie totală între efortul nostru de război, modest prin natura împrejurărilor în care am fost siliti să luptăm, rupti de tară, si ultimul act al epopeii germane de stăvilire a invaziei bolsevice. Deveniserăm aliati ai poporului german, în locul acelora care au întors armele contra lui, prin actul de la 23 August.
 
1. SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI

Mi-a rămas în minte, ca o amintire nestearsă, Crăciunul Anului 1944. L-am întâmpinat cu bucurie si încredere. Situatia noastră se consolidase. Se formase guvernul si mii de prizonieri intrau pe poarta lagărului Döllersheim, scăpând de la moarte, iar pe noi întârindu-ne cu contingentul lor, ca să închegăm proiectata divizie. Regimentul 1 era aproape încheiat si al doilea era în formatie.
Această stare sufletească era generală. Membrii guvernului, corpul ofieresc si tinerii soldati, abia scăpati din infernul de la Kaisersteinbuch, formau o unitate de gândire si simtire, în jurul vigurosului nucleu legionar. În tară fuseseră parasutate mai multe echipe si altele asteptau să-si ia zborul spre linia muntilor.
Pentru sărbătoarea de Crăciun, unitatea de la Döllersheim a făcut pregătiri speciale. Comandamentul german primise dispozitii de la forurile superioare ca să pregătească, în măsura posibilitătilor, sărbătorirea acestei zile cu fastul cuvenit. Ratia soldatilor a fost mărită, iar corpului ofiteresc i s'a oferit chiar un pahar cu vin.
După Serviciul Divin, săvârsit de duhovnicul regimentului, preotul Cojocaru, întreaga asistentă, soldati si ofiteri, s'au adunat într'o sală mai mare, unde a avut loc serbarea ostăsească. S'a jucat mai întâi piesa Irozii de către un grup de tineri, care au apărut pe scenă în costumele acelei epoci îndepărtate. A urmat apoi corul ostasilor, condus de studentul Nagacevschi. S'au cântat colinde din toate tinuturile românesti. Serbarea s'a încheiat cu imnuri nationale, cântate de întreaga asistentă, cu multă însufletire. La urmă, Generalul Chirnoagă, în calitate de sef al armatei, a vorbit ostasilor, îndemnându-i să-si facă datoria, asa cum au luptat în Rusia, pentru recucerirea pământului strămosesc, invadat de hoardele din răsărit.
Întreaga asistentă s'a îndreptat apoi spre o altă sală, unde li s'a servit masa. Membrii guvernului, împreună cu Colonelul Ludwig, cu ofiterii superiori germani si români, au fost invitati la o masă aparte. Discutia a fost foarte animată. Tocmai începuse ofensiva germană în Ardennes, cu rezultate promitătoare. Moralul tuturor, trupă si ofiteri era foarte ridicat. Am trăit un moment de comuniune spirituală a tuturor Românilor concentrati la Döllersheim, iluminat de speranta unei schimbări iminente si pe frontul din Ungaria.
 
2. LA BADEN AM WIEN. SOSIREA PROFESORULUI SÂNGIORGIU

După serbarea ostăsească de la Döllersheim, am avut bucuria să petrec zilele de Crăciun la Baden am Wien, o localitate balneară aproape de Viena.
Am fost invitat la acest complex balnear de către Serviciul Protocolului de la Ministerul de Externe, atasat pe lângă cele două guverne, bulgar si român, încartiruite la Hotel Imperial. Am trăit, împreună cu sotia mea si Grigore Manoilescu, câteva zile de odihnă, în conditii exceptionale. Am avut o cameră caldă si o masă îndestulătoare, uitând de Imperial, unde sufeream de foame si frig. Am uitat si de oboselile a patru luni de alergături intense, pentru a organiza activitătile guvernului de la Viena. Frontul se apropia de granita Austriei, noi aici eram privilegiati, nesimtind decât efectele unei odihne plăcute, ca si cum am fi venit în vilegiatură.
Dar cum o bucurie nu vine niciodată singură, ca si necazurile de altminteri, am avut multumirea să salut la Baden am Wien pe Profesorul Ion Sângiorgiu, care trecuse linia frontului si se predase armatei germane. Era îmbrăcat în uniformă de locotenent român. Cum a ajuns la Viena, a întrebat de mine si a fost îndreptat să mă caute de către Profesorul Gamillscheg la Baden am Wien.
Eu nu-l cunoscusem până atunci. Ba, mai mult, aveam oarecare rezerve fată de persoana lui din cauza strânselor lui legături cu Palatul. Nu ne era un adversar propriu-zis, atacându-ne permanent, dar, într'o anumită împrejurare, după întoarcerea echipei legionare din Spania, si-a îngăduit să afirme că legionarii care au luptat în această tară nu mai pot fi cetăteni români, pentru că au servit într'o armată străină. Evident, declaratia lui Sângiorgiu a fost interpretată de Căpitan si de toti legionarii ca fiind sugerată de camarila Palatului. Răspunsul n'a întârziat să vină chiar din partea Căpitanului, condamnând gestul lui, mai ales că lovea si în onoarea lui Ion Mota si Vasile Marin, căzuti pe acest front. Din acest moment, după câte stiu eu, nu s'a mai produs nici o iesire din partea Profesorului Sângiorgiu contra Legiunii.
Deci, cu aceste sentimente amestecate, l-am primit la Baden am Wien. Pe măsură ce conversatia cu Profesorul Sângiorgiu se prelungea, mi-am dat seama că nu ne purta nici un sentiment ostil. Dimpotrivă, ultimele lui experiente cu partidele si cu oamenii care au organizat lovitura de la 23 August l-au determinat să-si corecteze opinia fată de noi. Se convinsese că, de fapt, Corneliu Codreanu avusese dreptate când a avertizat asupra unei eventuale tovărăsii a României cu Rusia bolsevică, iar după 23 August, nu avusese alt gând decât cum să scape din România, pentru a se pune la dispozitia guvernului de la Viena.
Profesorul Sângiorgiu nu voia să intre în guvern. Dorinta lui era ca în uniformă de locotenent să intre în armata natională. M'a impresionat hotărîrea acestui om de cultură renumit să intre într'o unitate si să meargă pe front. Ne-a povestit cum a scăpat din tara ocupată. Prin anumite legături, a ajuns la cartierul general al Generalului Avramescu, care comanda armata română din nordul Transilvaniei. Cu ajutorul acestuia, a trecut linia frontului si s'a predat armatei germane. A fost condus la Comandantul suprem al zonei unde, după ce i s'a luat interogatoriul de rigoare, a fost expediat la Viena.
Am petrecut împreună cu Profesorul Sângiorgiu zilele de Crăciun. S'a bucurat si el de aceleasi conditii de trai la hotel, uitând de peripetiile prin care a trecut.
Sederea noastră la Baden am Wien n'a durat mult. Timpul vacantei noastre era limitat la zilele Crăciunului de către Serviciul de Protocol. Dealtminteri, chiar fără această restrictie, n'as mai fi putut rămâne. Alte probleme se îngrămădiseră la orizont si îsi cereau urgentă dezlegare.
 
3. COMEMORAREA CODREANU LA BERLIN

Punctul culminant al relatiilor noastre de solidaritate si colaborare cu Reichiul german a devenit notoriu în cursul serbării de la Berlin, închinate memoriei Căpitanului. Trebuie amintită această manifestatie, care a avut loc în perioada finală a războiului, pentru că depăseste o anumită semnificatie politică si se înscrie într'o viziune spirituală a nationalismului, destinată să perpetueze în generatiile viitoare. Hitler si colaboratorii lui intimi au voit să-si arate cu această participare adevărata pretuire ce-au păstrat-o totdeauna în constiinta lor fată de Miscarea Legionară, chiar atunci când consideratiile politice de moment i-au determinat la o altă atitudine.
Actul de omagiu adus Întemeietorului Miscării Legionare a fost organizat în comun de Institutul Român de la Berlin si Sectia Culturală a Ministerului de Externe German, de sub conducerea Profesorului Six. Institutul Român de la Berlin a fost creat de Profesorul Sextil Puscariu, în toamna anului 1940, în timpul guvernării noastre. Profesorul Puscariu a devenit Presedintele Institutului, iar ca Director al Institutului a fost numit Grigore Manoilescu. În momentul prăbusirii frontului din România, Profesorul Sextil Puscariu a fost prins de evenimente în tară si atunci Guvernul de la Viena a numit în fruntea Institutului de la Berlin pe Profesorul Gheroghe Cârsteanu. Din initiativa acestuia, bucurându-se de colaborarea Ministerului de Externe German, s'a realizat la Berlin această măreată manifestatie, destinată să exalte valorile nationalismului european, într'un moment critic al războiului.
Dar paralel cu acest act cultural si politic, guvernul german a considerat momentul oportun ca să-si manifeste atasamentul său indestructibil fată de guvernul de la Viena, care a cunoscut până atunci atâtea momente critice. Luând această initiativă, la care noi nu ne asteptam, ni s'a comunicat de la Berlin că membrii guvernului român, ce vor participa la serbare, se vor bucura de o primire oficială si vor fi găzduiti în casa de oaspeti a Führerului. Mi-am dat seama îndată de înalta semnificatie a acestui gest. Ca în plin război, cu capitala bombardată aproape zilnic, să te ocupi de membrii unui guvern pribeag, primindu-l cu onorurile unui aliat, când acest guvern trăia exclusiv din sprijinul Reichului, era un gest de înaltă tinută morală, care depăsea relatiile politice existente. Reichul german, desi crud lovit de inamici din toate părtile, a voit să dea o satisfactie tineretului român, care atunci când România oficială a întors armele contra lor, ei si numai ei au rămas credinciosi camaraderiei de arme cu soldatul german. Cu această invitatie, guvernul german voia să răsplătească tinuta mândră si demnă a Legiunii care, cu toată dureroasa experientă din lagăr si toate încercările prin care a trecut, a rămas ferm legată de idealurile ei europene si antibolsevice.
În vederea serbării de la Berlin, am procedat la o scindare a guvernului. Nu puteam lua toată echipa, din cauza greutătilor de primire si încartiruire. Vasile Iasinschi si Mihail Sturdza au rămas la Viena, pentru a rezolva afacerile curente ale guvernului. Eu mi-am luat ca însotitori pe Corneliu Georgescu, Ministrul Finantelor, General Platon Chirnoagă, Ministru de Război, si Grigore Manoilescu, Ministru al Propagandei.
Șederea noastră de la Berlin a durat din 4 până în 8 Ianuarie 1945. Am sosit cu trenul si am tras mai întâi la Adlon Hotel. De aici am fost condusi la Gästtehaus a Führerului. O clădire nouă, care până atunci fusese crutară de bombardamente. Într'adevăr merita numele ce-l purta. Interiorul era somptuos. Săli mari si mobilate cu rafinament, amintind o epocă de pace si întelegere amicală. Sufrageria era tot atât de elegantă. Fiecare dintre noi primise un dormitor aparte, înzestrat cu toate comoditătile necesare. Era o locuintă de vis. După trecerea pe la Budapesta si Viena, prin diferite hoteluri, nimic nu se putea compara cu splendoarea întâlnită în această casă de oaspeti. Când ne întâlneam, după o noapte de odihnă, ne uitam unul la altul nedumeriti, cum de-am ajuns în acest loc feeric. Serviciul protocolului de la Berlin era mult mai bine organizat si mai atent cu noi. Se vedea că fuseseră instruiti să ne facă viata cât mai plăcută aici, cine stie, gândindu-se la soarta ce ne asteaptă.
Festivitatea Codreanu a avut loc în Beethovensaal, în centrul Berlinului. Printr'un miracol, nici această clădire nu fusese atinsă de bombe. Era intactă. Teatrul era decorat în verde. Era plin până la ultimul loc, atât jos la parter cât si în lojile dimprejur. Cuvântările omagiale au fost rostite de Profesorul Ernst Gamillscheg si de Grigore Manoilescu, Ministrul Propagandei. În continuare, Filarmonica din Berlin, sub conducerea maestrului Furtwängler a executat Simfonia Codreanu, opera compozitorului Bălan, de origine macedo-română. Festivalul s'a încheiat cu executarea Simfoniei Eroica a lui Beethoven.
Între participanti s'a remarcat un numeros grup de personalităti ale vietii publice germane a Celui De-al Treilea Reich. În primul rând, Subsecretarul de Stat de la Cancelaria Reichului, Rudolf Meissner, apoi Subsecretarul de Stat de la Externe, Steengracht. Între cei prezenti, mai erau Profesorul Dr. Six, seful sectiei culturale din Ministerul de Externe, apoi Consilierii Rühle, Schmidt si Dr. Böhm, înalti functionari din Wilhelmsstrasse. Din partea armatei germane au participat numerosi ofiteri de rang superior, între care ne-am bucurat de prezenta Maiorului Wehnert, seful regimentului 1.
În afară de ministri români de la Viena, au luat parte la serbare în Beethovenhalle personalul de la Institutul Român, în frunte cu actualul presedinte, Profesorul Cârsteanu, apoi numerosul grup de legionari din Berlin, între care se aflau si Dr. Iosif Dumitru împreună cu Dr. Alexandru Randa. Seara a avut loc o masă de gală în casa de oaspeti a Führerului. Au participat notabilitătile germane care au onorat comemorarea cu prezenta lor, Meissner, Dr. Six, Profesorul Gamillscheg si alti înalti functionari ai Ministerului de Externe, detasati primirii noastre. Din partea Românilor au fost la masă toti ministri români si toti reprezentantii nostri la Berlin, concentrati în jurul Institutului.
Dar mai importantă decât această reuniune germano-română, în jurul unei mese comune, a fost atmosfera de camaraderie ce-a domnit aici. Nimic din rigiditatea unui protocol. Parcă eram între vechi prieteni. Parcă ne cunosteam din Heidelberg, din vremuri studentesti. Parcă n'ar fi existat anii de tulburare ai războiului.
În cursul mesei s'au servit vinuri alese de pe Valea Rinului. La urmă, sampania franceză a fost turnată generos în pahare. S'a vorbit nemteste. Toti puteam întretine o conversatie fără pretentii în această limbă, iar dacă se iveau probleme mai complicate, Alexandru Randa ne servea de interpret. Deosebit de cordial a fost Dr. Meissner. Profesorul Six era extrem de multumit că are ocazia să ne cunoască. Spre deosebire de alte Stelle, el întotdeauna a sustinut cauza legionarilor la superiorii lui. Era bun prieten cu Gamillscheg, pe care îl numise Director al Institutului Germano-Român de la Bucuresti.
Ministri nostri erau bine dispusi. Lui Corneliu Georgescu îi sclipeau ochii de bucurie. Vorbea nemteste mai bine decât noi si a avut lungi conversatii cu Profesorul Six. Chiar Generalul Chirnoagă, dezavantajat de necunoasterea limbii germane, se simtea în largul lui cu acesti prieteni germani. Dar mai multumit decât toti părea Profesorul Gamillscheg. Pare că, prin serbarea de la Berlin, trăia un triumf personal. Într'adevăr suferise cu noi toată această perioadă de criză a guvernului de la Viena si era fericit că punctul lui de vedere, pe care-l sustinuse permanent, al unui guvern national si nu al unui Comitet National, se impusese până la urmă forurilor superioare.
Ne-am despărtit de înaltii demnitari germani târziu de tot, într'o atmosferă de Heidelberg, ca si cum am fi trecut cu totii printr'o baie de împrospătare a energiilor si sperantelor. Ecoul campaniei din Ardennes nu se stinsese încă, iar tăvălugul rosu nu se pusese încă în miscare de pe malurile Vistulei.
În ziua de 8 Ianuarie, am părăsit Gästtehaus, dar am mai rămas câteva zile la Berlin pentru a vizita centrele românesti din Capitala Reichului.
 
4. CENTRELE ROMÂNEȘTI DIN BERLIN

În ziua de 8 Ianuarie, cum am spus, s'a încheiat vizita noastră oficială la Berlin. L-am rugat pe Profesorul Gamillscheg să-mi caute o cameră la Adlon Hotel, deoarece voiam să mai rămân câteva zile în Capitala Reichului, pentru a vizita centrele românesti de aici. Cu oarecare greutate a găsit o cameră pentru mine si Borobaru si asa am putut folosi zilele următoare pentru a mă informa de activitatea camarazilor detasati la Berlin.
Cea dintâi vizită am făcut-o, cum era si firesc, Institutului Român din Berlin. Nici clădirea aceasta nu căzuse pradă bombelor, încât am întâlnit aici întreg personalul Institutului, în frunte cu Profesorul Cârsteanu. Orele de birou se desfăsurau în mod normal, ca si cum nimic nu s'ar fi întâmplat împrejur. Casa Institutului fiind încăpătoare, si-au găsit aici loc de dormit si alti camarazi, care aveau servicii în altă parte. Am fost invitat seara să iau masa împreună cu toti camarazii găzduiti la Institut, bucurându-mă de întâlnirea cu el.
Am fost invitat apoi la Centrul de Comandă al organizatiei Hitlerjugend, al cărui sef era Arthur Axmann. Acesta nu se afla în Berlin. Ajutorul lui era Dr. Finck, un german din România, pe care      l-am cunoscut cu prilejul participării lui în fruntea unui detasament de tineri la serbările de la Iasi, din 8 Noembrie 1940. Revederea a fost cordială.
Acestei organizatii îi apartinea si un nucleu de tineri studenti români, trimisi de la Viena, cu scopul să colaboreze cu tineretul german. Grupul era condus de Decebal Andrei si era precumpănitor constituit din fosti frati de cruce: Dionisie Ghermani, N. Muscalu, Victor Carâp si Ovidiu târlea. Am avut o lungă conversatie cu Dr. Finck, care mi-a explicat că marea majoritate a tineretului hitlerist e pe front si luptă contra inamicului din răsărit. M'am întretinut apoi cu tinerii români, care     mi-au mărturisit că sunt extrem de multumiti de cordialitatea cu care sunt tratati de Dr. Finck si ceilalti colaboratori ai săi.
Cum eforturile Germaniei si ale aliatilor ei se concentrau spre o mobilizare totală a posibilitătilor lor, în cadrul operatiilor militare, si activitatea grupului tinerilor români s'a subordonat acelor imperative. Au fost vizitate centre industriale si lagăre de români recent refugiati din România pentru a li se rezolva respectivele lor probleme dar îndemnându-i să participe si la lupta de eliberare a Patriei lor, ca voluntari în Armata Natională.
În acest scop au luat contacte cu intreprinderea Centralei Siemens din Berlin, unde lucrau deja tineri români, si, apoi, în localitătile din Weimar, Weida Alt-Stadt, Gera, Zwickau etc. La cimitirul din Weimar s'au vizitat mormintele camarazilor Gheorghe (Gigi) Bădulescu si a celorlalti cinci căzuti în timpul bombardamentului lagărului Buchenwald: ing. Ion Graur, Ion Voinea, Constantin Zaharia, Gheorghe Papanace si Constantin Călin. Pe crucea mormântului lui Gheorghe Papanace se afla inscriptia Feiwillig SS.
La Berlin se mai aflau în functiuni oficiale, reprezentând guvernul de la Viena, Dr. Iosif Dumitru si Dr. Alexandru Randa. Comandantul Legionar Dr. Iosif Dumitru era reprezentantul Miscării la Berlin, detasat de Corneliu Georgescu de la Secretariatul General. Alexandru Randa era reprezentantul diplomatic al guvernului de la Viena în Capitala Reichului. El avea legături permanente cu functionarii germani de la Miniserul Afacerilor Străine. Cu ei am vorbit de stadiul relatiilor noastre cu oficialitătile germane. Împreună cu Profesorul Cârsteanu, ei constituiau forul nostru politic permanent la Berlin, substituindu-ne pe noi, ministri în guvern, care rareori aveam prilejul să vorbim direct cu înaltii demnitari germani.
La 12 Ianuarie 1945, am părăsit si eu Berlinul cu trenul, însotit de Gamillscheg si Borobaru, întorcându-ne la Viena. Ceilalti ministri plecaseră mai înainte. Tocmai în acea zi începuse marea ofensivă sovietică de pe Vistula.
 
5. CONFLICT GENERAL CHIRNOAGĂ - COLONELUL LUDWIG

Abia întors la Viena din călătoria mea la Berlin, unde am participat la comemorarea Codreanu, si deja a trebuit să fac fată unei probleme extrem de dificile. L-am însotit la Döllersheim pe Generalul Chirnoagă, care făcea o inspectie trupelor desfăsurate pe terenul de instructie. Era prezent si Colonelul Ludwig, comandantul diviziei. Până atunci relatiile dintre cei doi sefi erau cordiale si eu eram multumit de colaborarea lor strânsă, vitală pentru bunul mers al unitătii.
Mergând toti trei printre grupurile de soldati, desfăsurati pe teren si mânuind fel de fel de arme, la un moment dar Generalul se adresează Colonelului Ludwig, cerându-i anumite explicatii, în legătură cu antrenamentul soldatilor. Generalul Chirnoagă cerea aceste explicatii, în calitatea lui de Comandant suprem al armatei nationale. În acel moment, Colonelul Ludwig, pe un ton neobisnuit de dur, îi răspunde că el are de dat socoteală numai superiorilor lui din Comandamentul Waffen SS si nu a unui ofiter străin. Generalul Chirnoagă a rămas de piatră si a refuzat să întrebe ceva mai departe. S'a închis în mutism. Cu atât mai mult l-a mâhnit răspunsul lui Ludwig cu cât acesta fusese înainte ofiter român si s'a încadrat mai târziu în armata germană.
La Viena, Generalul Chirnoagă mi-a comunicat, în prezenta Loc. Col. Ciobanu, seful lui de Stat-Major, că  apreciază iesirea Colonelului Ludwig mai mult decât ca pe o ofensă personală, ci mai grav, o călcare a angajamentelor luate de Germani la alcătuirea Diviziei de la Döllersheim. Armata Natională, asa cum s'a stipulat chiar în negocierile avute cu guvernul national, stă sub autoritatea acestui guvern si nu e subordonată armatei germane. M'a rugat să rezolv această chestiune de competentă, căci altminteri el nu mai poate rămânea în fruntea Ministerului de Război.
Conflictul luase un aspect grav, căci mă puteam astepta la o descompletare a guvernului, care ar fi avut urmări grave asupra propriei lui existente. Fără întârziere, am intervenit, pe unde am putut, povestind incidentul: pe la biroul lui Altenburg, pe la camarazii nostri din SS si SD, prin legăturile ce le aveam la Berlin, cu rezultatul că Colonelul Ludwig a fost înlocuit cu Colonelul Fortenbach, în fruntea Diviziei. Chiar de la Statul Major al lui Himmler a venit ordinul de schimbare la conducerea Diviziei, întelegându-se atitudinea lui Ludwig în termeni corecti, ca un motiv de frictiune cu Românii care au aderat la Cruciada Anticomunistă si luptă alături de trupele germane.
Generalul Chirnoagă a fost multumit de solutia dată conflictului său cu Colonelul Ludwig, cu atât mai mult cu cât noul comandant, Colonelul Fortenbach, era un om distins. A arătat mult tact si bun simt în relatiile cu grupul de ofiteri români si cu Generalul Chirnoagă a ajuns la o întelegere perfectă.

VI.  PLANUL STOICĂNESCU
 
Cum  am spus chiar la începutul lucrării, Stoicănescu a fost cel dintâi legionar care a călcat pe pământul tării. La o scrisoare a lui Hitler, pin care îmi cerea să opresc înaintarea Sovietelor prin pasurile Carpatilor, cu ajutorul legionarilor, i-am răspuns explicându-i imposibilitatea realizării acestui plan, deoarece îmi lipsea teritoriul de recrutare. Nu puteam în câteva zile să înjghebez aceste formatiuni militare, când inanmicul era în drum spre toate trecătorile Carpatilor. În locul acestei solutii tardive, i-am propus Führerului un alt plan, care consta dintr'un 23 August invers, al cărui obiectiv era ca să determinăm o parte a armatei române aflate pe fronul din Transilvania, înaintând spre Ungaria, să se asocieze armatei germane si împreună să prindă la mijloc diviziile sovietice. Pentru realizarea acestui plan dispun de cel mai bun cap politic al Miscării, Constantin Stoicănescu, pe care îl cred capabil să ducă la bun sfârsit această operatie, destinată să surprindă pe Rusi în înaintarea lor spre Ungaria. Hitler a fost de acord cu acest plan si Stoicănescu a pornit spre tară.

1. FĂRĂ SĂ-L VĂD

Stoicănescu a fost ridicat de acasă, de la hotelul unde locuia, cu repeziciunea unui fulger, de către autoritătile militare germane. Îmbrăcat în uniformă germană, a fost transportat cu cea mai mare urgentă la Târgu Mures, care se afla încă sub stăpânirea maghiară. De aici Stoicănescu trebuia să se strecoare în România si să înceapă urzeala planului de subplantare a fortelor rusesti.
Eu nici nu l-am mai putut întâlni pe Stoicănescu înainte de a pleca de la Viena, cum era firesc, ca să ne punem de acord asupra operatiei de realizat. Dar desi a dispărut ca un meteor de la Viena, fără să fi schimbat o vorbă, am constatat, din desfăsurarea ulterioară a evenimentelor, că Stoicănescu a gândit interventia lui în România exact în termenii preconizati de mine în răspunsul dat Führerului, adică o actiune măestrit orchestrată care să ducă la surprinderea inamicului între două focuri, în plină ofensivă spre Ungaria. Nu o răzvrătire de tip revolutionar, ci o ruptură în însusi sistemul de aliante ruso-românesti, care s'a făurit la 23 August. Stoicănescu a gândit problema misiunii lui în România exact în aceiasi termeni ca si mine, fără să fi schimbat o vorbă la plecare!
Nu cunosc itinerariul lui Stoicănescu până ce a ajuns la Târgu-Mures. Știu doar atâta că în acest oras s'a întâlnit mai târziu cu grupul de legionari condus de Vasile Iasinschi si tot acolo fusese semnalată prezenta lui Nicu Iancu, ce se retrăsese de la Sibiu cu un detasament german. Când Rusii s'au apropiat de Târgu Mures, toti Românii de aici s'au retras împreună cu ultimele trupe germane spre interiorul Transilvaniei... afară de Stoicănescu. El s'a lăsat depăsit de ocupantul rus si apoi si-a luat drumul de unul singur spre interiorul tării. Din acest moment i s'a pierdut urma. Nu stiu ce drum a apucat si pe cine a întâlnit. Nici mai târziu nu am aflat nimic despre el, ci doar am fost informat la Viena de rezultatele actiunii lui.
În câteva luni de zile, Stoicănescu întocmise un dispozitiv de luptă contra Sovietelor, fără exagerare monumental. Reusise să cointereseze la planul lui cercuri militare de primul rang, dar si cadre politice ce detineau functiuni importante în Stat. Pătrunsese în locuri unde nimeni nu s'a asteptat. Ajunsese să aibă acces până la Generalul Rădescu, Presedintele Consiliului de Ministri. N'am auzit să fi luat contact cu partidele politice, cari, dealtminteri, îsi pierduseră influenta în Stat.
Pe plan operativ, Stoicănescu îsi câstigase un aliat pretios în persoana Generalului Avramescu, care comanda armata română din Nordul Ardealului si Muntii Slovaciei. Acesta era de acord să intre în actiune contra Rusilor, dacă Germanii vor intreprinde o ofensivă de pe pozitiile ce le vor detine în momentul convenit. O puternică ofensivă germană era conditia pusă de Generalul Avramescu ca el să întoarcă armele contra cotropitorului. Această cerere s'a transmis peste linia frontului prin curier si a ajuns la Marele Cartier al Führerului. Hitler a aprobat planul si în acest scop a deplasat în regiunea Balaton faimoasa Divizie blindată a lui Sepp Dietrich, desi avea nevoie de ea în răsărit, pentru a opri ofensiva sovietică dezlăntuită la 12 Ianuarie 1945.
Pe plan militar, Stoicănescu mai dispunea de un punct de sprijin important. Îsi întinsese relatiile la Marele Stat Major al Armatei Române de la Bucuresti. Seful Statului Major era generalul Bratan. Acesta era dispus să intre în actiune, cu mijloacele de care dispunea la Centru, în eventualitatea unei schimbări de front, sub comanda Generalului Avramescu.
Cel mai apropiat colaborator al lui Stoicănescu în această intreprindere era Profesorul de ebraică de la Facultatea de Teologie din Bucuresti, Georgescu. Cu ajutorul acestuia, mai putin cunoscut, Stoicănescu a înnodat fire la multe oficialităti, ajungând până la cabinetul Generalului Rădescu. Presedintele de Consiliu nu cunostea planul Stoicănescu, dar înclina spre o solutie de fortă contra ocupantului comunist, cu ajutorul maselor populare. În eventualitatea unei schimbări pe front, s'ar fi putut organiza la Bucuresti o insurectie populară, patronată chiar de Rădescu. E cunoscută interventia publică a acestuia contra celor 'fără de patrie si fără Dumnezeu'.
 
2. MOMENTUL DECISIV

Se apropie momentul decisiv. Pentru coordonarea actiunii din tară cu ofensiva armatei germane din Ungaria, era nevoie de o conferintă prealabilă. Contactul-radio nu era suficient. Totul era pus la punct în România ca să se provoace schimbarea de front a armatei române din Ungaria. În caz de reusită, urmările ar fi fost dezastruoase pentru Moscova. Armatele rusesti ar fi fost anihilate si un gol imens s'ar fi extins de la Dunăre până în Carpati. Cine stie? În cursul ofensivei germano-române s'ar fi putut trece Carpatii, având ca obiectiv recucerirea Capitalei. Gândul nostru se precipita mai departe, la Englezii ce debarcaseră în Grecia. Ce vor face acestia în fata dezastrului suferit de aliatii lor rusi? Întreg dispozitivul militar aliat din Balcani era amenintat si războiul s'ar fi prelungit. Dar atunci se ivea un pericol si mai mare, noile arme germane, care erau pe punctul să fie realizate. Această amenintare n'ar fi determinat pe Anglo-Americani să intervină în Balcani, trecând peste conventia de la Teheran a zonelor de influentă în Europa? Repercursiunile ar fi fost mult mai grave decât oprirea ofensivei sovietice în acest spatiu. Și atunci prezenta anglo-americanilor în Balcani n'ar fi avut consecinte politice si în România, evitând robia ce ne astepta sub cisma cotropitorului?
Toată această grandioasă conceptie de salvare a României s'a prăbusit din cauza unor neprevăzute în parcursul ultimei etape. La Bucuresti functionau două servicii informative germane: Abwehr-ul si SD. Listele agentilor din Abwehr, cu numele, adresele si conturile lor bancare, se găseau în dublură si la Legatia germană. Când trupele române au înconjurat si ocupat Legatia germană, au fost descoperiti în fisierul ei si agentii Abwehr-ului. Guvernul român, constituit după 23 August, a trecut lista acestor agenti noilor lor aliati. Acestia au arestat, rând pe rând, pe toti agentii germani care făceau parte din această retea. Unii dintre ei au fost prinsi când s'au dus să încaseze bani de la băncile unde aveau conturile.
Agentii din SD nu figurau în listele de la Legatia germană, încât n'au putut fi identificati si arestati. Acestia s'au bucurat încă multă vreme de libertate. Constantin Stoicănescu a luat contact cu reprezentantii principali ai lui SD la Bucuresti, între care si ofiterii Auner si Gunne, acelasi Gunne care m'a condus pe mine în Bulgaria în Martie 1941. Au lucrat împreună la făurirea planului de resurectie internă, care să provoace răsturnarea situatiei interne din România. Dar si în cadrul acestei organizatii, SD, mult mai sever condusă, s'a produs o infiltratie inamică. Șefii principali ai lui SD au fost arestati de Români, între altii si cei doi capi principali, Auner si Gunne. Acestia au reusit să fugă din prizonieratul Românilor si s'au refugiat la Brasov. Dar le lipseau aparatele lor de emisiune, retinute de români când au fost arestati, pentru a putea lua contact cu centrala lor de la Viena.
Atunci si-au adus aminte de un vechi agent al lor, Dr. tăranu din Timisoara, care nu fusese arestat si care se găsea, cum se spune în limbajul agentilor, în adormire. Auner si Gunne au reusit să ia contact cu Dr. tăranu si să-l aducă la Bucuresti. Centrala SD de la Bucuresti l-a însărcinat pe Dr. tăranu să tină legăturile radiofonice cu centrala lor de la Viena. Acesta avea aparatul lui propriu. Totul a mers bine până când într'o zi locuinta lui Dr. tăranu din Bucuresti a fost descoperită de Rusi, încercuită iar el arestat. Ce se întâmplase? Prin sisteme prea bine cunoscute, serviciile speciale rusesti au identificat casa de unde Dr. tăranu transmitea mesagiile SD-ului în străinătate prin postul lui de emisiune. Arestat de Rusi, Dr. tăranu a fost pus de ei în alternativa să aleagă între a fi împuscat sau să intre în serviciul lor. Dr. tăranu a acceptat să-si salveze viata, cu pretul de a dezvălui Comandamentului Militar Sovietic al Capitalei textul tuturor telegramelor ce-i ajungeau în mână, fie cele sosite din străinătate fie acelea ce trebuie să le transmită la Viena.
Această tranzactie s'a realizat aproximativ la începutul lunii Ianuarie 1945, astfel încât din acel moment grupul SD din România se afla sub vigilenta Rusilor. Dr. tăranu primise ordine de la Rusi să continue transmisiunile în mod normal, fără să dea de bănuit superiorului că s'ar fi petrecut vreo interferentă.
Tocmai în această perioadă, când postul de emisiune SD fusese interceptat de Rusi, s'a proiectat călătoria lui Constantin Stoicănescu si Andreas Schmidt la Viena. Ei trebuiau să vină pentru a explica la Marele Cartier al Führerului stadiul în care se află pregătirile lor de răsturnare a aliantei româno-ruse. Odată aprobat planul de interventie, ei trebuiau să se întoarcă în România, pentru a asigura pe Avramescu din partea germană că se va intreprinde ofensiva cerută de forurile militare românesti.
Constantin Stoicănescu a ales calea aerului pentru a ajunge la Viena. El era grăbit să comunice Führerului cât mai repede ce posibilităti există de a se da o lovitură decisivă fortelor rusesti în spatiul ungaro-transilvan. Aflase si doi ofiteri aviatori români, simpatizanti ai Miscării, dispusi să-i piloteze până la Viena. Decolarea nu se putea face însă decât în zona frontului, unde cei doi ofiteri făceau serviciu si dispuneau de propriul lor avion.
Totul a mers bine până aici si ei sperau să ajungă fără incidente la Viena. Dar ei nu cunosteau trădarea din spate. Dr. tăranu primise un mesaj de la SD ca să comunice centralei de la Viena că în ziua cutare va apărea un avion românesc deasupra Vienei si artileria anti-aeriană să nu tragă, deoarece în el se aflau două personalităti importante din tară. Comandantul fortelor aeriene de la Viena era solicitat să înlesnească aterizarea acestui avion si să conducă pe pasagerii lor direct la sediul SD de la Viena.
Rusii au fost si ei încunostiintati de Dr. tăranu de continutul mesajului. Acestia au lăsat lucrurile să se întâmple pe parcursul expeditiei fără să intervină, dar au luat măsuri de identificare a avionului destinat să treacă frontul, urmând ca, odată ridicat în aer, să fie doborît de aviatia de vânătoare.
Eu aflasem de iminenta sosire a lui Stoicănescu si Andreas Schmidt, pe calea aerului, din două surse. Mai întâi camarazii din SD de la Viena, care locuiau la Hotel Imperial, m'au informat de continutul telegramei primite; apoi Comandorul Bailla, care avea contact cu Comandamentul Aerian de la Viena, m'a înstiintat de ordinul ce-l primiseră ofiterii din acest centru ca artileria antiaeriană să nu tragă într'un avion cu culorile românesti. Această întâmplare s'a petrecut pe la începutul lunii Februarie 1945. În ziua anuntată să aterizeze avionul, nu apăruse nimic la orizont. În zilele următoare, aceeasi liniste chinuitoare.
Târziu de tot, am aflat ce s'a întâmplat cu ei. Avionul cu Stoicănescu si Schmidt a fost interceptat de aviatia de vânătoare si doborît. Ei au fost capturati cu răni grele din avionul arzând. Cu toată starea lor gravă, au fost imediat transportati la Înaltul Comandament Sovietic, unde au fost supusi unui interogatoriu feroce, până ce serviciile rusesti au aflat întreg adevărul.
Planul conceput de Constantin Stoicănescu, care le putea provoca o catastrofă militară, a fost descoperit, au început arestările celor implicati în el. În primul rând Generalul Avramescu cu întreaga lui familie. Apoi, o serie de ofiteri superiori din jurul lui. S'au înăsprit măsurile de supraveghere ale trupelor românesti care operau în Ungaria. Stoicănescu si Andreas Schmidt au fost transportati într'un lagăr din Rusia, unde au si murit. Tot ca urmare a acestei descoperiri, Moscova a pregătit eliminarea Generalului Rădescu de la putere în 6 Martie 1945, si înlocuirea lui Petru Groza.
 
3. GENERALUL AVRAMESCU. O ULTIMĂ ÎNCERCARE

După esuarea planului Stoicănescu, despre al cărui sfârsit tragic am scris mai înainte, am făcut o ultimă încercare de a-l determina pe Generalul Avramescu să treacă în liniile germane si să se ataseze guvernului de la Viena.
Am trimis în Slovacia, în localitatea unde era încartiruit detasamentul românesc Balotescu, pe doi camarazi care veniseră de curând din tară, trecând peste linia frontului: Ilie Vlad Sturdza si Andrei Costin. Misiunea lor era să ia contact cu Generalul Avramescu, fiind rudenie cu el, si să-l convingă să facă saltul în tabăra noastră. Eram si nelinistit de consecintele ce le poate avea căderea lui Stoicănescu în mâinile Rusilor. Supus la torturi, ar putea să-l descopere si pe Generalul Avramescu.
Ei au plecat în prima jumătate a lunii Martie si au stat în localitatea Gorodno, unde se găsea detasamentul românesc, mai bine de o săptămână. S'au întors la Viena fără să fi putut lua contact cu Generalul Avramescu. Cum relatează Căpitanul Beldie, alias Ștefănescu-Govora, care vorbise cu ei în această localitate si i-a ajutat să-si îndeplinească misiunea. Generalul Avramescu sovăia să facă pasul decisiv. Eu speram că Ilie Sturdza, care era ginerele lui, îl va putea convinge să rupă cu trecutul si să treacă liniile noastre, de partea Germaniei si a guvernului de la Viena.
În fata frontului românesc. Ilie Sturdza n'a cutezat să se avânte, fiind o figură prea cunoscută, si atunci a căzut alegerea pe Andrei Costin. Acesta s'a îmbrăcat cu o bluză militară, asemănătoare cu a Generalului Avramescu, când mergea în inspectie pe front. Costin a reusit să treacă în liniile românesti, dându-se un soldat rătăcit, dar pe Generalul Avramescu nu a putut să-l întâlnească pentru a-i preda mesajul nostru. Tocmai în acel moment când trebuia să aibă loc întâlnirea, Generalul Avramescu si-a mutat postul de comandă într'un oras mult înapoia frontului. În fata acestei situatii, Andrei Costin a revenit la liniile germane si apoi, împreună cu Ilie Sturdza, s'a înapoiat la Viena.
Temerile mele s'au îndeplinit. La 3 Martie 1945, Generalul Avramescu, cu întreaga familie, au fost arestati de către Rusi. El a fost ucis în Rusia si nu cum spune versiunea oficială, sovietică, că ar fi murit în cursul unui bombardament german, chiar în Ungaria.
 
4. CADRUL DIPLOMATIC

Guvernul national român de la Viena s'a bucurat si de o recunoastere diplomatică din partea altor State, ceea ce era o demonstratie netăgăduită a independentei lui politice în raport cu Reichul German.
Cum am spus mai înainte, Ministerul de Externe German a trimis la Viena pe Ambasadorul Altenburg ca să reprezinte Reichul pe lângă cele două guverne străine, constituite pe teritoriul său, guvernul bulgar si guvernul român. Altenburg primise o însărcinare oficială din partea lui Ribbentrop ca să coordoneze interesele politice si militare ale Reichului cu acesti aliati de ultima oră, care n'au acceptat ocupatia tărilor lor de Soviete.
Activitatea lui Altenburg la Viena avea toate caracteristicile unui reprezentant diplomatic autentic, exact cum ar fi functionat într'o altă tară. Avea biroul lui la Imperial, avea consilierii lui si seful lui de protocol, Profesorul Ernst Gamillscheg era de asemenea atasat Ambasadorului Altenburg.
Dar de partea românească a existat o reprezentantă diplomatică a guvernului român pe lângă guvernul german? Ne-am bucurat si de această favoare. Mihail Fotin Enescu, diplomat de carieră, a fost numit de guvernul national Consul General la Viena, cu jurisdictie pentru întreaga Germanie. Am primit de la Guvernul german clădirea Consulatului Român de la Viena, unde Enescu si-a instalat serviciile. Doamna Maria Bucur a fost numită Secretară a Consulatului si însărcinată cu emiterea pasapoartelor si a altor documente de identitate. Pasapoartele românesti, eliberate de Consulat, erau recunoscute în întreaga Germanie si în tările aliate ei. Consulatul Român elibera certificate de nastere si alte documente solicitantilor ce le pierduseră în cursul războiului. S'au încheiat chiar acte de căsătorie în fata Consulului, asa cum se proceda si în alte tări. Guvernul german trata asadar guvernul român ca un organism international, legal si legitim. Desi nu poseda teritoriu, guvernul se putea manifesta ca o entitate politică independentă. Trebuie adăugat că si la Berlin aveam un reprezentant oficial, în persoana lui Dr. Alexandru Randa. Acesta avea acces permanent la Ministerul de Externe German unde se prezenta ori de câte ori era solicitat de la Viena să înfătiseze punctul nostru de vedere.
În Spania reprezentanta diplomatică a guvernului de la Viena s'a constituit cu mult înainte de a se fi format în mod oficial acest guvern, la 10 Decembrie 1944. Aceasta, datorită prestigiul de care se bucura fostul ministru legionar Radu Ghenea, atât în cercurile spaniole cât si între reprezentantii diplomatici al Axei. Pentru a nu întâmpina dificultăti la crearea Legatiei, Radu Ghenea s'a dus la Ministerul de Externe Spaniol si a făcut o declaratie că guvernul national de la Viena nu urmăreste decât să lupte contra comunistilor si nicidecum contra Aliatilor. În caz că Aliatii vor continua lupta si contra comunistilor, guvernul de la Viena va fi alături de ei. Cu această declaratie, Radu Ghenea si-a asigurat bunăvointa guvernului spaniol, care, în acele momente, era alarmat de orice act ce-ar putea să supere pe Aliati.
A luat apoi contact cu Ambasadorul german de la Madrid, Von Stöhrer, care i-a comunicat că a aflat de formarea unui guvern national la Viena si că Ambasada Germană va sprijini cu toate mijloacele proiectul unei Legatii Române la Madrid, destinate să reprezinte interesele acestui guvern în Spania. Bazat pe această declaratie, Radu Ghenea a procedat fără întârziere la constituirea Legatiei Române de la Madrid. El si-a rezervat functiunea de ministru, aceea pe care o avusese si înainte de lovitura de Stat a lui Antonescu, iar, ca personal al Legatiei, a făcut apel la colaborarea unor tineri români, bine cunoscuti în societatea spaniolă prin activitătile lor culturale: Aurel Răută, Ciril Popovici si Gheorghe Uscătescu. Acestia îndeplineau functiunea de consilieri ai Legatiei, în diferitele ei sectoare de activitate: economie, cultură si politică.
Odată Legatia constituită, Von Stührer si-a tinut angajamentul, obligându-se să asigure cheltuielile ei de functionare. După rezolvarea problemei materiale, Radu Ghenea si consilierii lui au luat hotărîrea să închirieze un apartament, în care să-si aibă resedinta noua Legatie. Au găsit o locuintă prezentabilă în Strada Abascal, o cale centrală din Madrid. O figură de prim rang a ambasadei germane de la Madrid era Consilierul Lazăr, care fusese la Bucuresti înainte de război. Lazăr a devenit prietenul devotat al poporului român, sustinându-l cu energie în fata superiorului său, ambasadorul Von Stöhrer.
Vechea Legatie românească, de sub conducerea Ministrului Nicolae Dumitrescu, n'a dispărut după 23 August. Ea a continuat să functioneze si sub noul guvern român al lui Sănătescu si apoi al Generalului Rădescu. Și-a încetat existenta abia după capitularea Germaniei, în 8 Mai 1945, deoarece guvernul de atunci, al lui Petru Groza, a întrerupt legăturile diplomatice cu guvernul lui Franco, la ordinul Moscovei. În felul acesta, în perioada de după 23 August, au existat la Madrid, două Legatii românesti, cea oficială, care reprezenta guvernul de la Bucuresti si cea creată ad-hoc, sub conducerea lui Radu Ghenea si care reprezenta guvernul român de la Viena.
Paradoxul Legatiei Române de la Madrid este că s'a constituit înainte de proclamarea oficială a guvernului de la Viena, la 10 Decembrie 1944. Legatia a existat încă înainte de a exista un guvern. Exclusiv pe baza propagandei de la Radio ce se făcea în numele acesui guvern neînfiintat si a activitătilor ce le desfăsura cu acest nume. În tară si în străinătate nimeni nu se îndoia de existenta acestui guvern, desi legal nu era constituit.
Legatia de la Madrid a fost recunoscută de guvernele aliate Axei. În primul rând guvernul italian de la Salo, de sub conducerea Ducelui Benito Mussolini, apoi Republica Slovacă a Monseniorului Tiso. Polonezii din Madrid, care nu aveau reprezentantă oficială, ci numai un grup de refugiati, s'au oferit să-i facă legături lui Radu Ghenea cu serviciile americane. El a repetat acestora pozitia guvernului de la Viena, anterior expusă. Legionarii nu sunt contra Aliatilor, ci luptă doar contra comunistilor.
Membrii Legatiei au petrecut Crăciunul cu sotiile lor, în localul achizitionat în calle Abascal. Ca să ne facă si nouă o bucurie, celor din Germania, care duceam multe lipsuri, Radu Ghenea a trimis la Berlin pe Aurel Răută, consilier de legatie. Acesta s'a îmbarcat într'un avion de cursă, Barcelona-Berlin, care zbura la o joasă înăltime si era expus să fie interceptat de aviatia aliată. De la Barcelona, avionul a luat zborul peste Italia, Elvetia si sudul Germaniei. În ziua de 27 Noiembrie, Aurel Răută era la Berlin. Mă aflam si eu, în acel moment, în Capitala Reichului, chemat la Ministerul de Externe German pentru a obtine autorizatia de formare a guvernului national. Ne-am întâlnit la Hotel Adlon. Aurel Răută mi-a făcut o dare de seamă asupra evenimentelor din Spania si despre Legatia ce se înfiripase la Madrid. Am trăit un moment de intensă bucurie, aflând de activitatea laborioasă a lui Radu Ghenea si a celorlalti camarazi, în reprezentarea intereselor românesti în această tară. Aurel Răută ne-a adus fructe din Spania, unele necunoscute de noi, pe care le-am contemplat cu nesat. La urmă a scos o mie de franci elvetieni din buzunar, darul Legatiei Române de la Madrid pentru nevoile ce se apropiau. Acesti bani ne-au fost de mare folos în pribegia noastră, după capitularea Germaniei.
Aurel Răută a fost găzduit la Institutul Român de către Profesorul Gheorghe Cârsteanu. A mai stat câteva zile, pentru a vedea si alti camarazi, si apoi a reluat aceeasi rută plină de primejdii.
Legatia noastră de la Madrid, de sub conducerea lui Radu Ghenea, a functionat până la capitularea Germaniei. Odată cu disparitia guvernului de la Viena, si-a încheiat si ea activitatea. Apartamentul din calle Abascal a fost predat altui locatar si membrii Legatiei si-au luat fiecare libertatea de actiune.
A doua tară aliată cu Germania care ne-a acordat dreptul de reprezentantă diplomatică a fost Italia. Mussolini a fost extraordinar de impresionat de evenimentele din România si de reactia Gărzii de Fier, care, din primul moment, s'a opus actului de la 23 August. Republica de la Salo, cum se numea pe atunci teritoriul rămas sub autoritatea lui Mussolini, intrase în faza cricită a deznodământului. Trupele germane, după rezistenta prelungită de pe Monte Cassino, erau în retragere si se apropiau de sanctuarul mussolinian. Legionarii nostri, care, până la arestarea lui Mussolini, locuiau la Roma, s'au retras si ei în reduitul lombardic. Profesorul Găzdaru, fostul Director al Școalei Române de la Roma, a fost primit în audientă de Mussolini, la scurt interval după 23 August, Ducele si-a exprimat întreaga lui admiratie pentru Miscarea Legionară, considerând-o cea mai revolutionară miscare din Europa, si l-a asigurat pe Profesor de concursul fascistilor italieni la crearea unei linii de rezistentă contra cotropitorului. Profesorul Găzdaru mi-a trimis îndată după audientă o scrisoare entuziastă, în care mi-a expus modul afectuos în care a decurs audienta la Mussolini.
Îndată după formarea guvernului de la Viena, bazându-mă pe scrisoarea Profesorului Găzdaru, am cerut prin Ambasadorul Altenburg, de la guvernul german, permisiunea să trimitem un reprezentant diplomatic la Salo. Am anuntat si numele persoanei alese de mine să ne reprezinte la Salo. Era Dr. Emil Bulbuc, care venise din tară de curând, trecând linia frontului. Emil Bulbuc, medic de carieră, îsi făcuse studiile în Italia si vorbea o limbă italiană perfectă. Eu făcusem demersul la Ministerul de Externe German cam pe la sfârsitul lui Ianuarie si răspunsul a întârziat destul de mult. Știu că eram deja la Alt-Aussee când a venit aprobarea. Ca urmare, Dr. Emil Bulbuc, însotit de consilierul său de legatie, Avocatul Octavian Rosu, au întreprins călătoria în Italia, abia la începutul lui Martie 1945. S'au stabilit la Milano. Pe Mussolini nu au mai apucat să-l vadă. Afacerile cu guvernul italian le-au tratat prin Secretarul General al Partidului fascist, Pavolini. Din primul moment însă s'au bucurat de sprijinul exceptional al Ministrului Von Rahn de la Legatia Germană. Acesta le-a pus la dispozitie si mijloacele financiare necesare pentru a instala Legatia într'un hotel din Milano. În scrierile lui postbelice, Von Rahn vorbeste cu elogii de Miscarea Legionară.
Pe Profesorul Găzdaru îl numisem seful grupului legionar din Italia. Dar Profesorul nu a fost multumit cu această functiune. După audienta la Mussolini, el spera ca să ajungă ministrul guvernului de la Viena pe lângă Republica de la Salo. Dezamăgit din cauza preferintei mele pentru Emil Bulbuc, a renuntat si la functiunea pe care i-o încredintasem si a trecut în tabăra dizidentilor.
A treia tară care ne-a făcut onoarea să ne recunoască diplomatic a fost Croatia. Am numit în postul de Ministru Plenipotentiar al guvernului de la Viena pe Profesorul Ion Ionică. I s'a comunicat numirea la Zagreb si era asteptat. Dar evenimentele n'au mai permis   să-si ia postul în primire. Frontul se apropia de Zagreb si chiar oficialitătile croate au început să se retragă spre Germania.
Am făcut o încercare să obtinem recunoasterea diplomatică si din partea Slovaciei. Am intrat în tratative cu guvernul slovac dar ele n'au dus la rezultatul dorit. Cum am aflat mai târziu, Germanii s'au opus la numirea unui ministru al nostru la Bratislava. Nu stiu din ce motive.
O altă tentativă de contact diplomatic cu o tară apartinând Puterilor Axei s'a făcut cu Ungaria. Era pe timpul când guvernul maghiar prezidat de Szalasy părăsise Budapesta, asediată de trupele sovieto-române, si se refugiase în orasul de frontieră cu Austria, Szombathely. Invitat de guvernul maghiar, Ministrul nostru de Externe, Mihail Sturdza, a plecat în acest oras, unde a fost primit în audientă de Ministrul de Externe al Ungariei, Kemenyi. În cursul conversatiilor între cei doi ministri, a fost tratată si chestiunea unei reprezentante diplomatice a guvernului de la Viena pe lângă guvernul maghiar. Kemenyi a fost de acord cu propunerea lui Sturdza, dar evenimentele în curs, Germania fiind în pragul capitulării, au împiedicat aplicarea acestei conventii.
"Au existat, deci, cum remarcă Faust Brădescu, în ciuda conjuncturii extrem de nefavorabile, raporturi diplomatice de natură directă între Guvernul de la Viena si mai multe state europene.
Recunoasterea solemnă a Guvernului de la Viena de către alte state europene îi asigură un prestigiu si o trăinicie internatională. Angajamentul solemn al altor State este miezul viabilitătii lui ca reprezentant natural al natiunii încătusate."
 
VII. AMURGUL
 
Intrăm în faza finală a guvernului de la Viena. Germania, lovită din toate părtile, era pe punctul de a capitula. Diviziile sovietice se apropiau de granita austriacă. În această situatie, autoritătile germane competente ne-au propus să evacuăm Viena, retrăgându-ne în interiorul Austriei. Ne-au ales ca nouă resedintă localitatea Alt-Aussee, lângă lacul cu acelasi nume, la poalele lui Dachauergebirge. Activitatea guvernului de la Viena a continuat cu acelasi zel si după această evacuare, îndeplinindu-se îndatoritile de zi cu zi, în spatiul restrâns în care am fost constrânsi să trăim de acum înainte, din cauza evenimentelor de pe front.
Notăm că armata natională a rămas la Döllersheim. De asemenea scolile speciale nu si-au schimbat resedinta. Un regiment al armatei nationale a plecat pe front, ocupând linia Oderului, în Nordul Germaniei.

1. DE LA VIENA LA ALT-AUSSEE

Apropiindu-se armata sovietică de granita Austriei, Ministerul de Externe German a hotărît evacuarea guvernelor bulgar si român de la Viena la Alt-Aussee, o localitate situată între Linz si Salzburg, în regiunea muntoasă a Austriei. S'a avut în vedere si faptul că, după informatiile difuzate de Aliati această zonă ar cădea în zona americană de ocupatie. Mutarea s'a făcut a 19 Februarie 1945, unii cu trenul altii cu masini particulare si altii cu autobuzul.
Odată cu membrii guvernului, se retrag la Alt-Aussee si toti functionarii români care lucrau în serviciile acestuia. Ambasadorul Altenburg însoteste cele două guverne cu întreg personalul acreditat biroului său. De asemenea, s'au instalat la Alt-Aussee si toti ofiterii SS din Sicherheitsdienst. Practic, la Hotel Imperial n'a mai rămas nimeni din vechii lui oaspeti.
Postul de Radio Donau fost transferat în aceeasi regiune si anume la Gmund, unde echipa românească si-a continuat emisiunile.
La Alt-Aussee, membrii guvernului si functionarii lui au fost repartizati să locuiască la Hotel Am See. Dar încartiruirea lor acolo n'a durat mult, deoarece Hotelul a fost rechizitionat de autorităti pentru a servi de spital soldatilor răniti. Aici ni s'au pus la dispozitie camere în case particulare. Eu mi-am găsit resedintă într'o vilă, cu sotia mea, Corneliu Georgescu, Grigore Manoilescu si Traian Borobaru. Ceilalti s'au împrăstiat care încotro pe unde au găsit o familie care să-i adăpostească.
Activitatea guvernului de la Viena n'a încetat o clipă nici în acest loc îndepărtat de metropola Austriei. Grija noastră principală s'a concentrat acuma ca să se mentină contactul cu unitătile de la Döllersheim. Instructia trupei continua fără să se observe vreun semn de dezagregare, cu toate că Rusii se apropiau de Viena. Un al treilea regiment era în curs de formatie.
 
2. REGIMENTUL NR.1 PLEACĂ PE FRONT

La 4 Martie 1945, am primit o telegramă de la Maiorul Wehneht, prin care mă anunta că regimentul de sub comanda sa a intrat pe pozitie contra Rusilor în fata orasului Schwed an der Oder.
Plecarea regimentului în directia frontului a început pe 15 Februarie. Călătoria cu trenul a fost lungă si anevoioasă. Întâia etapă a fost la Stettin. A doua zi dimineata regimentul a avut parte de primul bombardament aerian sovietic. De la Stettin, unitatea românească a coborît spre sud pentru a ajunge la localitatea de destinatie. Pe calea ferată trenul s'a oprit deodată brusc chiar pe un pod, fiind surprins de avioane sovietice. Erau în fata localitătii Stargard. Avioanele au mitraliat trenul si au asvârlit grenade asupra lui. Soldatii s'au refugiat o parte sub pod, iar altii într'o pădurice din apropiere. La fel au făcut călătorii germani din tren. A fost botezul focului pentru regimentul nr. 1. Multe pierderi în morti si răniti. Sanitarii lui Dr. Apostolescu nu mai pridideau cu legatul rănilor.
Înainte de a ajunge la locul de destinatie, regimentul a suferit un nou atac de avioane, dar fără pierderi, căci au fost puse pe fugă de mitralierele anti-aeriene instalate pe tren. După o altă călătorie, destul de lungă, au ajuns în localitatea Schwed an der Oder.
Regimentul a luat pozitie pe o insulă a Oderului, în fata satului Gatow. De partea cealaltă erau Rusii. Contactul cu inamicul nu se făcea decât prin mijlocirea echipelor de soldati care făceau incursiuni dincolo de Oder, sub comanda lui Ică Tănase. Și-a pierdut viata legionarul Blaga. Se înrolase în armata germană, ajungând la gradul de elev plutonier. Auzind de formarea armatei nationale, a părăsit unitatea germană si a intrat printre primii voluntari în regimentul nr. 1. Era cel dintâi legionar care-si pierdea viata pe front din unitatea formată la Döllersheim.
Fiind cantonati pe insulă, echipe de soldati trebuiau să treacă zilnic în sarul Gatow, cu bărcile, pentru a aproviziona regimentul. Petre Sorici era de serviciu în sat si el se îngrijea de strângerea alimentelor. În timpul acestor treceri zilnice cu barca, mai multi soldati si-au pierdut viata, din cauza atacurilor inamice. Această situatie a durat până la sfârsitul lunii Martie, Generalul Chirnoagă, însotit de Vasile Iasinschi, au inspectat regimentul nr. 1, pe front. Cum scrie Generalul Chirnoagă, "Era o perioadă de acalmie cu focuri de arme răzlete si incursiuni peste Oder în timpul noptilor. Pozitia era bine ocupată si trupa avea moralul ridicat". (Războiul României contra Rusiei Sovietice, p. 296).
 
3. O VIZITĂ LA SOPRON

În plină iarnă, 6 Martie 1945, si chiar pe linia frontului cu Ungaria, am făcut o vizită Generalului Zako, care era seful serviciului informativ al armatei maghiare, o functiune asemănătoare cu a Generalului Gehlen la Germani.
Legătura s'a făcut prin Locotenentul Pfiff, provenit din Abwehr, care, după căderea lui Canaris, fusese integrat în sectiunea VI de la Reichssicherheitshauptamt. Eu îmi exprimasem mai înainte de mai multe ori dorinta să-l cunosc pe seful guvernului maghiar, Szalasy. Acest contact nu s'a putut face, nu stiu din ce motive. În schimb mi s'a oferit să întâlnesc pe Generalul Zako, un om de încredere al presedintelui.
Călătoria până la cartierul Generalului Zako, undeva în zona frontului, în dreptul orasului Sopron, am făcut-o cu masina lui Pfiff. Eram însotit numai de Traian Borobaru. Am ajuns cu bine la casa unde se adăpostea Generalul Zako. Pe afară era frig si fulguia. Generalul   ne-a primit cu o deosebită cordialitate. Era înconjurat de un grup de ofiteri, intimi colaboratori de-ai lui în serviciul de informatii. Ceea ce m'a surprins mai mult era că Generalul Zako vorbea o românească impecabilă. Mi-a destăinuit sincer că a trăit multi ani la Brasov, unde fusese trimis de serviciul de informatii maghiar. Din contactul îndelungat cu poporul nostru, a ajuns să-l aprecieze si chiar să dorească o întelegere între cele două popoare, prin concesiuni reciproce.
 M'am bucurat de declaratiile Generalului Zako si i-am răspuns că si eu sunt de aceeasi părere si sunt convins că se poate ajunge la o convietuire pasnică între Români si Unguri, în cadrul unei federatii sau confederatii dunărene. Am trecut apoi la subiectul propriu zis al întâlnirii noastre, al posibilitătilor de colaborare între armata noastră de la Döllersheim si armata maghiară, în fata puhoiului bolsevic. Notez că, la vremea aceea, Budapesta căzuse, după o rezistentă eroică, iar guvernul Szalasy nu mai dispunea decât de o fâsie îngustă de teritoriu dealungul frontierei ungaro-germane, fosta frontieră ungaro-austriacă. Orasele Sopron si Szombathely se mai aflau încă sub autoritatea guvernului maghiar. I-am răspuns că noi, Românii, nu putem participa, cu armata natională, la operatii pe frontul din Ungaria, din cauza prezentei armatei române pe acest front. Ar însemna să luptăm Români contra Românilor. În mod categoric am cerut guvernului german ca unitătile românesti să nu fie întrebuintate în sectoarele unde se găsesc soldati trimisi de Bucuresti, ci să lupte exclusiv contra Rusilor.
Generalul Zako a înteles perfect situatia noastră delicată si n'a mai insistat. A venit apoi rândul meu să cer concursul guvernului maghiar într'o chestiune militară. I-am explicat dificultătile ce le întâmpinăm cu recrutarea de voluntari pentru armata natională. Nu avem la dispozitie un teritoriu national si ca atare suntem avizati exclusiv la prizonierii români si la refugiati. Aceste rezerve sunt aproape epuizate. Dar, cum am aflat, în Germania au fost adusi de guvernul maghiar circa 20.000 de români din Ardealul de Nord, care au fost angajati ca lucrători pe la tărani sau diverse intreprinderi. Dacă guvernul maghiar, având în vedere că si unii si altii suntem amenintati de acelasi pericol, ar îngădui să putem recruta voluntari pentru armata natională si din acest grup de români, ne-ar face un mare serviciu, întărind unitătile noastre militare.
Generalul Zako a luat notă de cererea mea si a promis că o va supune lui Szalasy. Interventia Generalului Zako n'a avut rezultatul dorit de noi. Szalasy n'a voit să-si asume răspunderea acestei operatii. Probabil de teamă să nu fie acuzat că acceptând recrutări de voluntari pentru armata natională dintre Românii originari din Ardealul de Nord, afectează situatia politică a acestui teritoriu, mai ales în acel moment când trupele române puseseră stăpânire pe el.
Generalul Zako a fost si un amfitrion exceptional. Ne-a tratat cu mâncăruri si băuturi pe care noi nu le mai găseam în Germania. N'am uitat bunătatea acestui General si sincera lui dorintă să vadă pe Români si Unguri trăind pasnic în bazinul dunărean. Colaborarea cu Generalul Zako a continuat si după sfârsitul războiului. Ne-am reîntâlnit la München si am participat împreună la numeroase acte politice ale refugiatilor de dincolo de cortina de fier.
La plecarea de la Generalul Zako ni s'a întâmplat o încurcătură care putea să ne coste viata. Ni s'a indicat de General la plecare pe ce drum trebuie să apucăm ca să ne întoarcem în Austria. Dar cum câmpia era înzăpezită, Locotenentul Pfiff, care conducea masina, la o cotitură, a luat o directie gresită, în sens invers. În loc să ne întoarcem în Austria, am început să alergăm spre front. La un moment dat am ajuns în fata unor transee, care, spre norocul nostru, erau ocupate de trupele germane. După ce Pfiff si-a declarat identitatea unui alt ofiter german, ni s'a arătat că trebuie să o luăm înapoi pentru a ajunge în Austria.
 
4. ULTIMA CĂLĂTORIE LA BERLIN

La 14 Martie 1945 am făcut ultima călătorie la Berlin. Am fost însotit de Traian Borobaru, Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă. Mentorul nostru nelipsit, Profesorul Gamillscheg, era cu noi.
Am făcut această călătorie pentru a mă informa asupra situatiei militare si ce măsuri s'au luat pentru a opri înaintarea diviziilor sovietice ce ajunseseră la Oder. Un regiment era pe Oder. Dar celelalte două nu se miscaseră de la Döllersheim, unde continuau instructia. Voiam să vorbesc apoi cu legionarii din Berlin, dându-le îndrumări pentru eventualitatea că vor trebui să părăsească orasul. Generalul Chirnoagă si Iasinschi au venit la Berlin pentru o altă misiune: să inspecteze regimentul românesc de pe Oder, pentru a cerceta starea în care se găseste si care e moralul trupei. Au venit să aducă un cuvânt de încurajare din partea guvernului român, cerând ofiterilor si soldatilor să rămână ferm pe pozitie până la capăt.
Am rămas o săptămână la Berlin si în acest răstimp am trăit un teribil bombardament, care, de astădată n'a crutat nici Adlon Hotel. Toti oaspetii s'au refugiat în bunkerul hotelului, asteptând sfârsitul bombardamentului. Am văzut atunci, lipiti de zid, pe Degrelle, pe Kaltenbrunner, pe Neubacher, si noi toti, Românii, care locuiam la hotel. Luminile adesea se stingeau si am rămas în întuneric. Când s'a anuntat sfârsitul bombardamentului, hotelul ardea într'o parte. Atunci   l-am văzut pe Dörnberg, seful protocolului Reichului, aducând apă cu o căldare în mână si zvârlindu-o apoi, pentru a stinge focul.
De astădată n'a mai scăpat de bombe nici Institutul Român. A suferit avarii, dar totusi mai putea fi locuit. Legionarii ce locuiau la Institut   si-au păstrat calmul si încrederea. Erau hotărîti să continue lupta pentru tară, în orice împrejurare, chiar dacă Germania ar pierde războiul.
La 21 Martie 1945, am părăsit Berlinul tot cu avionul, însotit numai de Traian Borobaru. Am făcut o oprire la Viena si de acolo am plecat imediat spre Alt-Aussee, unde lumea era îngrijorată de apropierea frontului. Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă au plecat la Schwed an der Oder, pentru a inspecta trupele. Au avut consfătuiri cu ofiterii regimentului si cu legionarii din unitate. Iasinschi si-a revăzut fiul. Moralul trupei era ridicat, cum notează Generalul Chirnoagă. Nu s'au desfăsurat lupte în această perioadă. Rusii stăteau linistiti dincolo de Oder si din când în când tulburau linistea regimentului, aflat pe o insulă, cu salve de artilerie. Pierderile au fost putine. Se făceau incursiuni dincolo de Oder, cu echipe bine antrenate si înarmate, care se întorceau cu prizonieri rusi.
Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă s'au întors la Viena cu trenul si de acolo au luat drumul spre Alt-Aussee. La sfârsitul lui Martie toti ministri si toate serviciile noastre erau concentrate în jurul lacului din această localitate.
 
5. WEHRWOLF

Pe la sfârsitul lui Februarie 1945, fiind încă la Roma, primesc vizita lui Kurt Auner, căpetenia SD din România, care reusise să fugă din tară si, după multe peripetii, să ajungă în Austria. Auner lucra la ordinele lui Tzeischka, seful suprem SD de la Viena, care avea legătură directă cu Himmler.
Ce îmi spune Auner? La Cartierul Führerului s'a decis crearea unui reduit de rezistentă bavaro-austriac, având ca bază lantul Alpilor, începând cu Dachauergebirge. Această regiune ar urma să fie împânzită de soldati germani si de voluntari străini, dispusi să lupte contra unei invazii rusesti. Trupele sovietice atinseseră granita maghiară si se presupunea că vor înainta în directia Graz-Salzburg. Americanii erau încă departe. M'a întrebat dacă guvernul de la Viena ar fi dispus să participe la această ultimă bătălie a Europei contra barbariei din răsărit, care ne ameninta pe toti. I-am răspuns că armata natională stă sub ordinele Marelui Cartier German si nu mă pot amesteca în dispozitivul ei de luptă. Un regiment se află angajat pe Oder. Referitor la restul legionarilor voi forma o echipă de voluntari odată strămutati la Alt-Aussee, care va participa la această miscare de rezistentă în muntii dimprejur.
Mai târziu am primit tot prin Auner noi precizări. Cu organizarea acestei grupe de luptători în munti a fost însărcinat faimosul Skorzeny, care a si făcut planul de bătălie pentru întreaga regiune. Au început concentrările de oameni si, în curând, vom intra si noi în actiune. De la Alt-Aussee va pleca spre munti un detasament de ofiteri si soldati SS, sub comanda lui Adolf Eichmann. Grupa legionară care va participa la operatie va fi atasată detasamentului Eichmann. Nu e nevoie de efective multe, ci de elemente decise să se înfrunte cu inamicul în ciocniri răzlete, oprind penetratia lui în lantul muntos si creând aici o fortăreată inexpugnabilă. Nemtii sperau că Aliatii, după ce au înfrânt Germania, îsi vor întoarce armele contra Sovieticilor, iar cei ce se concentraseră în munti vor fi chemati să colaboreze cu armatele anglo-americane din primul moment.
Vom trata mai amănuntit participarea noastră la planul Wehrwolf când ne vom ocupa de finalul guvernului de la Viena, refugiat la Alt-Aussee.
 
6. RUPEREA RÂNDURILOR

Situatia nu mai era sigură la începutul lui Aprilie nici în refugiul nostru de la Alt-Aussee. Budapesta căzuse si Ungaria fusese în întregime ocupată de trupele sovietice. Americanii se apropiau de linia muntilor pe la pasul Brennero. Eram prinsi între două focuri. Sigur că ne gândeam, ca toti refugiatii, că decât să fim capturati de Rusi, mai bine să cădem în mâna Americanilor.
Mă frământam cu mintea cum era mai bine să procedăm. Punctul de confluentă al zonelor americană si sovietică era orasul Linz. Noi cădeam în zona americană, după stirile ce le primiserăm prin radio. Dar ce vor face Americanii cu noi? Nu ne vor aresta si preda Rusilor sau guvernului din România? Am ajuns la concluzia că e mai bine ca nici legionarii si nici membrii guvernului să nu ajungă în mâinile lor, ci să se împrăstie care încotro, si, pe socoteală proprie, să-si caute fiecare salvarea, cum îi va călăuzi Dumnezeu.
Zis si făcut. Începând cu luna Aprilie, am procedat pe etape la evacuarea Românilor concentrati la Alt-Aussee. Le-am spus tuturor că, în echipe mici, de 2-4 persoane, să-si aleagă un loc provizoriu unde să se aseze, până ce îsi vor găsi un alt rost în lume. Fiecărui călător i-am înmânat o sumă modestă de bani, câteva sute de mărci, pentru a avea pentru plata drumului si pentru primele necesităti. Banii acestia i-am luat din casieria guvernului si dintr'un fond de ajutorare tot în mărci, pus la dispozitie de Ambasadorul Altenburg.
Procedând în modul acesta, rând pe rând, a dispărut aproape întreg grupul de la Alt-Aussee în luna Aprilie, rămânând doar membrii guvernului si legionarii destinati să participe la miscarea de rezistentă din munti. Am respirat usurat la sfârsitul acestei operatii de împrăstiere, gândindu-mă că poate unii măcar din cei plecati vor avea norocul să scape de orice urmărire.
 
7. GUVERNUL EN VOYAGE

Aceeasi măsură am aplicat-o si membrilor guvernului. I-am sfătuit să se împrăstie în lumea largă. Aflând de moartea lui Adolf Hitler, m'am dus la Altenburg si i-am prezentat condoleantele mele si ale guvernului. După aceea, i-am expus planul meu. Nu este bine ca armata de ocupatie, americanii în spetă, să găsească guvernul grămadă. Poate că or să ne trateze corect, dar tot asa de bine să ne declare arestati si să ne predea Rusilor. Nu cunosteam angajamentele lor cu Stalin. Si atunci e preferabil ca si membri guvernului să-si caute salvarea pe cont propriu. Altenburg a fost de acord cu punctul meu de vedere si mi-a înmânat din fondurile ce le avea la dispozitie 10.000 dolari, pentru a-i folosi pentru necesitătile proprii si pentru a oferi fiecărui ministru o sumă pentru pribegie.
Apoi a scos dintr'un sertar zece pasapoarte germane, parafate si semnate. Doar trebuiau completate cu numele si semnalmentele posesorului si data la care a fost eliberat. Aceste pasapoarte ne-au fost de un enorm folos, căci ne-au ajutat să ne legitimăm atât în Germania si Austria cât si fată de autoritătile de ocupatie. Atunci de abia am apreciat nobletea acestui om în toată măretia. Ce păcat că n'am avut un ambasador de talia lui la Bucuresti. Cum ne-ar fi înteles, evitându-se tragedia de la Ianuarie!
După ce i-am multumit, l-am întrebat dacă el personal se gândeste să plece de la Alt-Aussee. M'a privit cu ochii lui albastri, mari si frumosi, si mi-a răspuns că el rămâne mai departe la Alt-Aussee, asteptând pe Americani. Cum nu a făcut nimic rău în Grecia, unde a fost ambasador, e cu constiinta împăcată. Speră să nu i se întâmple nimic rău.
- Și dacă va fi întrebat de guvernul de la Viena, ce va răspunde?
Mi-a răspuns zâmbindu-mi.
- Le gouvernement est en voyage.
Cu ajutorul banilor pusi la dispozitie de Altenburg si a pasapoartelor primite, am organizat strecurarea treptată a membrilor guvernului spre destinatia ce si-a ales-o fiecare.
Eu, cu un grup de camarazi, mi-am ales partea cea mai grea. Vom urca la munte cu echipa lui Eichmann. Nu puteam în aceste ceasuri grele pentru poporul german să plec în necunoscut. Nu era corect.
Ministrul de Externe, Mihail Sturdza, s'a retras în Danemarca, unde se refugiase si în cursul războiului. Avea cunostinte si spera să se poată ascunde pe la ele.
Pe Corneliu Georgescu l-am rugat să plece la Armata Natională, pentru a supraveghea evacuarea regimentelor noastre de la Döllersheim.
Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă au optat să rămână în ilegalitate. N'a fost chip să-i conving să ia si ei calea necunoscutului. Îsi imaginau că Americanii îi vor trata cu consideratia cuvenită. Ei se încredintau si destinului, zicând că nu poti să scapi de ceea ce îti este scris. Cu ajutorul lui Gamillscheg, Iasinschi cu sotia lui au găsit refugiu temporar la Kitzbühel. Peste câteva zile Gamillscheg le-a indicat să plece la Bad-Gastein, unde Ministerul de Externe a fixat locul de concentrare al întregului corp diplomatic al Axei si a membrilor tuturor guvernelor care au colaborat cu Germania. Odată cu familia Iasinschi, s'a retras la Bad-Gastein si sotia mea. A plâns la despărtire, dar n'aveam încotro. Dacă am fi rămas împreună, am fi fost primejduiti amândoi. A înteles si s'a resemnat.
Vladimir Cristi s'a îndreptat spre Innsbruck. Aici a întâlnit mai multi români între care pe Profesorul Ion Ionică. Profesorul Sângiorgiu s'a retras si el la Bad-Gastein. Dintre toti ministrii a rămas alături de mine numai Grigore Manoilescu, acceptând să împărtească primejdiile ascensiunii prin munti. Era un bun alpinist si încă plin de vigoare, mai tânăr decât ceilalti membri ai guvernului.
Când au intrat Americanii în Alt-Aussee si au dat de Altenburg, prima lor întrebare a fost:
- Unde e guvernul român de la Viena?
- En voyage!, le-a răspuns Altenburg.
Aveau ordine să ne aresteze.
 
8. WEHRWOLF ÎN ACTIUNE

N'am sovăit nici o clipă să împărtăsesc soarta camarazilor germani din Wehrwolf. Aflasem că în alte regiuni muntoase ale Austriei pâlcuri de soldati germani voluntari se urcau pe munti, în locurile desemnate de Skorzeny. Ceea ce mă nelinistea era schimbarea obiectivului initial. Formatia Wehrwolf, cum mi s'a spus, era destinată să se opună unei invazii rusesti pe linia Graz-Stuttgart, ceea ce coincidea cu ideologia si planurile noastre. Dar asa cum se conturau evenimentele, Wehrwolf părea dispus să oprească si înaintarea Americanilor spre zona lor de ocupatie, în interiorul Austriei. Nu eram sigur. Era o supozitie, căci nu dispuneam de nici o informatie precisă. Dar cu toată această neliniste, la ora aceea, o ipoteză, n'am dat un pas înapoi să rămân alături de voluntarii germani până la capăt. De Eichmann stiam că fusese însărcinat cu transportul evreilor din Ungaria la Auschwitz, dar acum el era angajat într'o actiune de război, comanda un detasament de soldati voluntari, si nu mai avea nimic de-a face cu vechile lui actiuni. Acestea nu ne priveau pe noi.
Sistemul lui Eichmann de a organiza expeditia în munti nu era bine ales. Pentru aprovizionarea trupei, dispunea de mari cantităti de alimente, depozitate chiar în Alt-Aussee. Fiindcă nu avea benzină suficientă pentru camionul ce-l avea la dispozitie, ca să transporte cu el alimentele la poalele muntilor, Eichmann a găsit solutia utilizând pe elevii mai mărisori de la scolile din localitate. A format cu ei un lant de trăgători, care-si treceau pachetele unul de la altul, pe marginea unei văi, care ducea o bună distantă până la urcusul muntelui.
Operatia a început după 20 Aprilie 1945 si a continuat chiar după ce se aflase de moartea lui Hitler. Eichmann era la ordinele lui Skorzeny si, ca soldat disciplinat, continua să-si îndeplinească misiunea ce i s'a încredintat. Îmi aduc aminte că înainte de a părăsi Alt-Aussee pentru a mă îndrepta spre munti, am vorbit cu Tzeischka, care se retrăsese în aceeasi localitate. L-am întrebat de ce el si ai lui nu luau o decizie, acuma când frontul se apropia de localitate. Mi-a răspuns cu demnitate, privindu-mă în ochi: "Ich bin dienstpflichtig". Ceea ce însemna că nu poate părăsi postul până ce nu primeste dezlegarea cuvenită.
Până la urcus era o vale de circa 4 km. Toată această distantă a fost acoperită de strădania acestor elevi, care au muncit o zi întreagă până ce au depozitat pachetele cu alimente într'un lagăr la poalele muntelui. Am admirat spiritul de disciplină al acestor tineri, când apărea un trimis al Reichului, chiar în zilele sumbre ale finalului, desi la câteva zeci de kilometri se aflau în mars trupele americane. Până în ceasul amar al capitulării, autoritatea Statului german era respectată pe întreg teritoriul lui.
Cu camionul de care dispunea grupa Eichmann s'au transportat corturi, arme, munitii si multe alte lucruri necesare unei vieti de munte. Nu stiu prin ce minune, Dumnezeu s'a îndurat de acesti pribegi si ne-a binecuvântat cu o vreme căldută. Nu ploua, nu ningea, nici chiar noaptea nu simteam frigul. Soarele strălucea pe cer si ne încălzea. Primăvara era mai înaintată decât alte dăti, în  a doua jumătate a lunii Aprilie. Când ne-am urcat la  munte, ne-am mirat că nu am descoperit pete albe de zăpadă. Se putea dormi bine la umbra copacilor. Pământul era uscat.
În afară de Grigore Manoilescu, echipa era compusă din următorii legionari: Mircea Dimitriu, fostul sef al studentimii legionare de la Timisoara, fugit în Germania în timpul prigoanei carliste si rămas la Berlin, chiar în timpul guvernării noastre. În timpul guvernului de la Viena, mă însotea în toate deplasările unde era nevoie de prezenta mea în Austria; Traian Borobaru, nelipsitul meu secretar; Petre Ponta, gazda noastră de la Berlin; Dr. Ion Fleseriu, fostul prefect de Sibiu, si Vasile Hanu, originar din Alba Iulia, figură bine cunoscută de legionar în întreg Ardealul. Dintre acesti însotitori cei mai buni pentru o eventuală rezistentă în munti erau Grigore Manoilescu, ofiter de rezervă, care făcuse războiul, luând parte la asediul Sevastopolului, apoi Dr. Ion Fleseriu, si el ofiter de rezervă; Petre Ponta, care desi nu făcuse armata, era îndemânatic în toate chestiunile tehnice si învătase repede mânuirea armelor. Vasile Hanu era curajos, dar n'avea pregătirea militară necesară, Mircea Dimitriu era de asemenea un bun tehnician si chiar făcuse cursuri militare la Școala Politehnică din Timisoara. Eu cu Borobaru eram la coada calificărilor, pentru eventualitatea unei rezistente în munti.
După ce alimentele au fost transportate la poalele muntilor, am început să le urcăm la înăltimile dimprejur. În fata noastră se ridica o pantă mai dulce, dar în spatele ei ne asteptau văgăuni si stânci. Eu eram extrem de slăbit din cauza eforturilor săvârsite în ultimele luni. Abia târam câte un pachetel. Am avut noroc cu Petre Ponta, care se încărca zdravăn cu lucrurile din lagăr. La sfârsitul lui Aprilie, începutul lui Mai, noi continuam să ne cătărăm în muntii dimprejur, urcând din loc în loc, cu mâinile noastre, alimente, arme, corturi si îmbrăcăminte. O muncă grea si istovitoare. Puterile noastre slăbeau văzând cu ochii.
La începutul lui Mai, am aflat, prin iscoadele ce rămăseseră în urmă, că Americanii au intrat în Alt-Aussee. Acum nu se mai punea problema rezistentei în munti, ci cum să ne pierdem urma cât mai sus posibil, pentru a nu fi descoperiti de Americani. Acelasi drum, dar cu alte obiective. Situatia grupului Eichmann, si a noastră împreună cu el, era critică, deoarece atât la Alt-Aussee cât si în toate satele dimprejur se aflase de retragerea unui grup de soldati în munti. Fără îndoială că si Americanii aflaseră de existenta acestor Wehrwolf si se pregăteau să cerceteze ascunzisurile. Nici în acel ceas de primejdie acută nu m'am gândit o clipă că noi, grupul celor sapte, am putea abandona pe soldatii germani. De aceeasi părere au fost toti camarazii mei. Vom împărtăsi aceeasi soartă, orice s'ar întâmpla. Ne-am reluat ocupatiile noastre obisnuite, ca si cum focul n'ar arde în urma noastră.
Era o zi frumoasă. Cobor de pe înăltimea unde ne aflam si mă apropii de vale. Îl văd pe Eichmann că urcă spre noi si ne întâmpină. Eram cu Borobaru si Petre Ponta. Îmi spune, cu un aer de tristete, că după moartea lui Hitler, Wehrwolf si-a pierdut orice ratiune de existentă. A primit ordin de la superiorii lui să lichideze operatia, lăsând libertate tuturor voluntarilor să se îndrepte oriunde cred de cuviintă, pe socoteala lor proprie. Jos, în cortul lui, se găsesc câteva monede de aur si mari cantităti de tigări. Legionarii pot lua din aceste lucruri, pentru a se putea strecura mai usor în necunoscut. La despărtire, întrebându-l unde are de gând să se retragă, mi-a răspuns că, după toate probabilitătile, în Germania de Vest. Mi-a arătat apoi o capsulă ce-o avea între măsele.
- Dacă sunt prins, apăs pe capsulă si mor. Ich will nicht dem Reiche schaden.
Ultimul act al colaborării noastre cu Reichul se încheiase. Nu noi am rupt pactul, ci printr'o decizie mai înaltă care ne privea si pe noi. Am fost multumit sufleteste că ne-am făcut datoria de aliat loial al Reichului până la capăt.
 
9. SOARTA ARMATEI NATIONALE

Cum am scris mai înainte, armata natională se împărtise. Regimentul 1 era în pozitie pe Oder, iar regimentele 2 si 3 îsi continuau organizarea si instructia la Döllersheim. Capitularea Germaniei a prins armata natională între aceste două fragmente si fiecare si-a urmat destinul lui.
La Regimentul 1, după inspectia Generalului Chirnoagă, s'a petrecut ceva neprevăzut. La 2 Aprilie a venit un ordin de la Comandamentul Suprem al Armatei Germane, prin care se cerea Comandamentului Regimentului să facă o severă triere a trupei si să nu rămână pe front decât elementele sigure. Ce se întâmplase? Se petrecuse anumite defectiuni la trupele străine care luptau alături de Germania: la o unitate maghiară si la diviziile lui Vlasov care luptau în Cehoslovacia. Hitler a luat atunci o decizie globală, prin nimic justificată pe plan general, aplicându-o tuturor fortelor străine care luptau contra Rusilor. Între alte trupe, a fost lovit si regimentul românesc de pe Oder.
În total acest regiment avea 3.000 de soldati, repartizati în două batalioane, sub comanda Căpitanilor Opris si Dreve. Batalionul II al lui Dreve a fost retras de pe front, dezarmat si trimis ca unitate de lucru în spatele frontului. Primul batalion, al Căpitanului Opris, a rămas mai departe pe pozitie, ca unitate de luptă. Decizia luată a provocat consternare atât în trupă cât si în corpul ofiteresc, pentru că în sânul acestui regiment nu se produsese nimic care să justifice dezarmarea lui. Moralul era ridicat, cum a constatat si Generalul Chirnoagă. Am aflat si eu de această măsură fiind la Alt-Aussee, si am protestat în locurile cuvenite. Cum am aflat mai târziu, actul de dezarmare al trupelor străine avea si un alt tâlc: lipsa armamentului în armata germană. Noile unităti, denumite Volkssturm, nu aveau arme, si atunci s'a procedat la confiscarea materialului belic de la trupele străine si distribuirea lor la Volkssturm, format în mare parte din oameni mai în vârstă.
Batalionul întâi, comandat de Căpitanul Opris, a rămas mai departe în linia de luptă, fiind atasat la III SS Panzer Korps. Noua misiune a batalionului era să oprească invazia carelor de luptă sovietice si, în acest scop, i s'au distribuit numeroase Panzerfaust. Regimentul, redus la un batalion, s'a numit de atunci Panzerzerstörung Regiment. Aceste schimbări au avut loc cu câteva zile înainte de începerea ultimei ofensive sovietice, din 16 Aprilie 1945, al cărei obiectiv era cucerirea Berlinului.
În fata puternicei ofensive a fortelor sovietice, care trecuseră Oderul în mai multe puncte, armata germană care apăra linia fluviului n'a putut rezista si a început o miscare de retragere generală. Regimentul român, cu ambele batalioane din nou reunite, au urmat acelasi curs al retragerii spre Vest. Românii s'au retras mai întâi spre Eberswalde si de aici spre Oranienburg. În drum spre această localitate, s'a încercat de către o unitate SS, Kampfgruppe Harzer, o regrupare de forte, din resturile altor unităti militare aflate în retragere, cât si din detasamente din aviatie si marină, la care s'au adăugat diferite corpuri străine de voluntari. În cadrul acestei forte improvizate a intrat si batalionul nostru. Această fortă ad-hoc s'a numit Grupul de Atac Von Wolff. Erau încercări disperate, care nu mai puteau opri avalansa sovietică, mai ales după ce s'a aflat si de moartea lui Hitler. Debandada era generală.
Trupele române s'au retras pe linia Oranienburg-Neuruppin-Perleberg, fugind de Rusi odată cu soldatii germani si multi civili. Exodul s'a sfârsit în orasul Ludwigslust, la 3 Mai 1945, ocupat de Americani. La marginea orasului, soldatii români au fost perchezitionati pentru arme si apoi internati în lagăr cu mii de prizonieri germani. A doua zi Americanii le-au pus în vedere ca toată lumea să părăsească Ludwigslust si să treacă Elba, deoarece ei au ordin să predea acest teritoriu Rusilor. Cu camioanele puse la dispozitie de Americani, civilii si militarii fugari au trecut dincolo de Elba. Prizonierii au fost predati Englezilor, deoarece la Vest de Elba se întindea zona lor de ocupatie.
De aici încolo soarta soldatilor si ofiterilor români care au apartinut regimentului 1 a fost diferită, după cum s'au împrăstiat. Multi ajungând dincolo de Elba, si-au schimbat hainele militare cu haine civile si s'au aciuit pe la gospodăriile tăranilor, care aveau nevoie de bratele lor de muncă. Acestia n'au mai avut de suferit prin lagăre, reusind cu timpul să se asimileze refugiatilor civili.
 Multi soldati si gradati au preferat să urmeze destinul rezervat tuturor prizonierilor de război, alături de Germani si alte nationalităti. Acestia au dus-o mult mai greu, fiind tratati ca inamici de armatele biruitoare. Au fost transferati dintr'un lagăr într'altul de Englezi, în diferite localităti din Nordul Germaniei, până ce, în ultima lor etapă, ostasii proveniti din regimentul 1 au fost concentrati într'un mare lagăr de prizonieri de lângă Bruxelles. Erau în paza Englezilor si dormeau în niste gropi acoperite cu corturi. Multi s'au îmbolnăvit.
Calvarul lor a durat aproximativ un an. În Mai 1946 au fost eliberati, după nenumărate interogatorii si anchete. La început autoritătile aliate înclinau să-i repatrieze cu forta în România, unde i-ar fi asteptat alte chinuri si alte închisori. Atitudinea autoritătilor engleze s'a modificat treptat, pe măsură ce au luat cunostintă de evenimentele din România, unde se instalase un regim comunist tot asa de crud ca si în Rusia. După iesirea din lagărul belgian, în primăvara lui 1946, ofiterii si soldatii adunati aici s'au risipit si ei în lumea întreagă, căutându-si noi rosturi de viată în tările străine.
Întorcându-ne acuma la Döllersheim, regimentele 2 si 3 cantonate aici n'au părăsit cantonamentul până în ultimul moment, ca si cum nimic nu s'ar fi întâmplat pe front. Au continuat cu instructia si viata ostăsească. Abia când Rusii au înaintat adânc în Austria, Colonelul Alexandrescu, cel mai înalt grad din corpul ofiterilor, a dat dispozitii ca trupele să se retragă spre Vest. Cele două regimente s'au pus în mars spre granita ceho-slovacă. În curând au dat de trupele americane care   i-au făcut prizonieri si i-au internat în lagăr. Peste opt mii de oameni au intrat pe poarta prizonieratului. N'au fost repatriati cu sila, ci s'a cerut fiecăruia să declare dacă vrea să rămână în Occident sau să se întoarcă acasă. Multi soldati, chinuiti de dorul de casă, au ales calea repatrierii. Ofiterii acestor regimente si un contingent de soldati au preferat să rămână în Bavaria, de unde mai târziu s'au împrăstiat în lumea întreagă.
 
10. ECHIPELE ZBOARĂ SPRE TARĂ

Dintre legionarii intrati în scolile speciale s'au format în total zece echipe care au fost parasutate în tară. Aceste echipe erau alcătuite din doi specialisti T.F.F., care proveneau de la Breitenfurth, unde nu se învăta altceva decât telegrafie fără fir. În total din această scoală au iesit 20 de elemente cunoscătoare ale mânuirii acestor aparate. La fiecare echipă au fost repartizati doi absolventi ai acestei scoli.
Dar echipele trimise în tară erau mai numeroase. Fiecare era formată din 5-6 persoane. În afară de telegrafisti, intrau în compunerea echipelor a încă 3-4 legionari, iesiti de la alte scoli, unde se învăta mânuirea armamentului si a explozivilor.
Misiunea acestor echipe, asa cum li se indicase de la scolile absolvite, era să provoace acte de sabotaj în spatele frontului si să transmită informatii de ordin militar locurilor de receptie din Germania.
Făcând o vizită la Breithenfurth, le-am dat instructiuni camarazilor de aici să se abtină de la orice act de sabotaj, căci aceste acte sunt contra-producătoare. Efectele lor sunt neînsemnate pe planul operatiilor militare, dar, în schimb, represaliile pot fi teribile, chiar si asupra populatiei.
Ceea ce trebuie să facă ei, este să ia contact cu legionarii din regiunea unde vor fi lansati si, împreună cu ei, să formeze o retea de organizatii legionare locale, care să se opună cotropitorului. Cu alte cuvinte, să pună bazele miscării nationale de rezistentă care, în final, să cuprindă toată tara. Ei trebuie să se strecoare pe nesimtite în masa românească, de unde să-si recruteze fortele de luptă. Să nu se avânte în actiuni izolate, ci mai întâi să reconstituie Miscarea, în vederea unei lupte de lungă durată în clandestinitate. Am dat aceste instructiuni fără prezenta Locotenentului Pfeiffer, explicându-i acestuia că sunt anumite chestiuni care privesc exclusiv Miscarea. El a înteles si ne-a lăsat singuri.
Desfăsurarea ulterioară a evenimentelor a confirmat justetea tezei pe care o sustinusem în fata legionarilor pregătiti să debarce în tară. Din colaborarea lor cu legionarii liberi din tară s'a născut miscarea de rezistentă din România, care a durat, până în 1955. Elementele venite de la Viena, înfrătite cu legionarii liberi din tară, au pus bazele luptei de guerrillă cu comunistii, care s'a prelungit pe o perioadă de 10 ani.
Cei închisi la Aiud n'au putut fi liberati din cauza miopiei partidelor politice, care au guvernat în primele luni după 23 August. În felul acesta, un pretios capital uman s'a irosit îndărătul gratiilor închisorilor. Mai târziu, când oamenii politici din partide au căzut ei însisi victimă teroarei comuniste, si-au dat seama de greseala lor, dar era prea târziu să mai îndrepte ceva.
Din aceste echipe, opt au fost parasutate înainte de Crăciunul anului 1944, iar două si-au luat zborul spre tară în 24 Martie 1945. Aceste ultime echipe erau destinate să coboare în Bucovina, sub comanda lui Ovidiu Găină. Elementele recrutate să facă parte din aceste echipe apartineau scoalei de la Korneuburg, de sub comanda lui Virgil Popa. Încă din luna Ianuarie 1945 au părăsit acest centru si au fost îndrumati spre alte scoli de pregătire pentru a primi o instructie specială. În sfârsit au fost adusi de la Wiener-Neustadt, de unde si-au luat zborul spre tară. deasupra Budapestei au suferit un atac nocturn, din partea artileriei anti-aeriene sovietice. Avionul, după îndeplinirea misiunii, s'a întors cu bine la bază.
Parasutarea lor nu s'a realizat în cele mai bune conditii. Pilotii avioanelor nu puneau toată sârguinta necesară. Majoritatea lor considerau aceste operatii riscante putin folositoare pentru război, care era pe sfârsite. Pilotii avioanelor nu cunosteau cu precizie locurile unde trebuiau să fie lăsate să cadă parasutele, cu încărcătura lor umană si cu materialul însotitor. Verca, în cartea lui faimoasă, Parasutati în România vândută, arată cum avionul cu care a zburat el si camarazii lui i-a lansat la sute de kilometri distantă de locul prevăzut. Aproape la toate echipele care au atins pământul s'au petrecut incidente de acest gen si chiar mai grave. Un camarad, Pasca, s'a agătat cu parasuta de un copac si a murit strangulat, fără să-l poată ajuta nimeni, ceilalti căzând la mari distante de el.
Istoricul acestor echipe si rolul jucat de ele în miscarea de rezistentă formează un alt capitol, care trebuie povestit de cei ce au participat la aceste lupte si au supravietuit. Un fapt trebuie totusi subliniat. În timp ce activitatea guvernului de la Viena intra în penumbra amurgului, dincolo, în tară, începea o altă actiune a Legiunii, cu consecinte neprevăzute pentru viitorul neamului. Miscarea Legionară, care îsi pierduse capacitatea de luptă în exil, prin disparitia guvernului de la Viena, s'a transplantat în tară, unde a reînviat cu vigoare, scriind un nou capitol de glorie natională.
 
11. CE S'A ALES DE GRUPUL DIZIDENT

După formarea guvernului national, grupul dizident de aproximativ 35-40 de persoane a renuntat la actiunea de sabotaj, nemaiavând nici o perspectivă. După evacuarea noastră de la Viena, pe măsură ce se apropiau Rusii, grupul dizident s'a împrăstiat si el care încotro, pe teritoriul german. În genere, au dus-o mai bine decât legionarii nostri. Ei trăiau departe de primejdii, în linia a doua, în timp ce camarazii lor, rămasi leali, s'au înrolat fie în armata natională fie că au intrat în scolile speciale sau în activitătile guvernamentale. O parte din ei au fost parasutati în tară, unde au început actiunea de reorganizare a Miscării si de formare a frontului intern anticomunist. Dizidentii au stat deoparte fără să-si asume vreo răspundere politică. Nu-i ameninta nici o primejdie de moment, gândindu-se doar cum să se salveze în momentul prăbusirii Germaniei. Dizidentii s'au bucurat mai departe si în locurile unde au poposit din nou, de ajutorul ce-l distribuia guvernul de la Viena tuturor persoanelor aflate sub protectia lui. Unele căpetenii au reusit chiar să o ducă foarte bine, obtinând posturi administrative din partea Statului german si bucurându-se de o remuneratie substantială.
În Ianuarie 1945, făcând o vizită la oficina lui Sauckel din Berlin, am fost surprins dând acolo de avocatul Nicolae Seitan, un intim al lui Papanace. Seitan, nu stiu prin cine, a intrat acolo îndeplinind functiunea de om de legătură cu muncitorii români din Germania. Un alt adept al lui Papanace, Virgil Mihailescu a nimerit-o si mai bine. A fost angajat ca functionar la Serviciul Central Anti-Iudeo-Masonic de la Frankfurt/Main. Fiind în tară Bibliotecar la Academie, si-a găsit rostul la această institutie pentru a pune în ordine fisierul existent. Nu mai vorbim de Viorel Trifa, care a dus-o cel mai bine dintre noi toti, locuind cu Mitropolitul Visarion la un Hotel din Kitzbühel.
În perioada de lichidare a efectivelor noastre de la Alt-Aussee, în a doua jumătate a lunii Aprilie, am primit vizita unui grup de legionari macedoneni, care veneau de la o scoală a Abwehrului, situată undeva în Tirol, si al cărui sef era tot Locotenentul Pfeiffer. Când trupele aliate s'au apropiat de localitatea unde functiona scoala, elevii ei au fost îndrumati de directorul scolii, Pfeiffer, sau un substitut al lui, să se adreseze guvernului de la Viena, care se retrăsese la Alt-Aussee, pentru a primi ultimele instructiuni. N'am stiut nimic până atunci de existenta acestei scoli speciale, destinate să formeze cadre pentru a fi parasutate în Macedonia si Nordul Greciei, urmând să lupte contra formatiilor comuniste ale lui Marcos. Papanace a trebuit si el să plătească un tribut de vieti omenesti Germanilor din grupul macedonean, care nu s'au multumit numai cu criticele lui acerbe la adresa mea. Aflasem întâmplător ceva despre parasutarea în Macedonia a câtorva elemente macedo-române, dar despre existenta acestei scoli nu stiam nimic.
Evident că eu nu puteam face altceva decât să le dau aceleasi instructiuni ca si tuturor legionarilor ce părăseau în acele momente Alt-Aussee. I-am sfătuit să părăsească localitatea cât mai repede, procurându-le acte si ceva bani. Ei s'au bucurat de ocrotirea noastră si au plecat multumiti că au găsit o mână de ajutor în acele ceasuri grele.
 
VIII.  PRINTRE RETELELE ALIATE
 
Se încheiase capitolul aliantei cu Germania. Întrebarea ce se punea acum, si mie si tuturor legionarilor, era cum vom fi primiti de Aliatii Occidentali, în raza cărora vagabondam dintr'un loc într'altul. Sperantele noastre de a supravietui socului cu Aliatii erau minime. Tratamentul ce l-au anuntat că îl vor aplica grupărilor politice ce-au colaborat cu Germania nu diferea întru nimic de cel aplicat conducătorilor celui de-al Treilea Reich. Pe acestia îi vor judeca direct puterile biruitoare într'un Tribunal International, în timp ce pe colaboratorii lor din diverse State si nationalităti îi vor trimite să-si ispăsească crimele lor chiar în tările de origine.
Nouă asadar, care am format guvernul de la Viena, ni se rezerva perspectiva de a fi arestati de Aliati si trimisi în România, pentru a răspunde de "crimele noastre" în fata justitiei românesti.

1. FUGA ÎN NECUNOSCUT

După despărtirea de Eichmann si detasamentul său, grupul legionar nu mai atârna de nimeni si nu mai avea nici o obligatie politică sau militară fată de Reichul german. Eram liberi să ne decidem singuri soarta. M-am reunit cu camarazii mei si le-am comunicat convorbirea avută cu Eichmann. De acum înainte, fiecare va pleca unde îl va lumina mintea si răspunderea proprie. Am împărtit fiecăruia o sumă de bani din rezervele noastre, în mărci si dolari, si le-am înmânat si pasapoartele ce le primisem de la Altenburg. Din cei sapte ce au urcat la munte, s'au format trei grupe:
Dr. Ion Fleseriu si Vasile Hanu au optat să rămână în Austria.
Grigore Manoilescu si Mircea Dimitriu mi-au comunicat că vor încerca să treacă în Italia.
Eu, cu Borobaru si Petre Ponta, am format ultima echipă.
Toti s'au aprovizionat cu tigări din stocul aflat în vale, în cortul lui Eichmann. Era un obiect de schimb mai pretios decât banul.
Ne-am despărtit mai întâi de Hanu si Dr. Fleseriu, care s'au hotărît să se întoarcă la Alt Aussee, cu gândul să se stabilească la Linz, în zona de ocupatie americană.
Noi cinci am mai mers o postată împreună pe o vale care cobora de la munte. La capătul ei, ne-am despărtit, îngrijorati de ce ne asteaptă.
Pasapoartele noastre germane le-am completat în asa fel încât să poată servi la legitimarea noastră atât prin fata autoritătilor germane cât si a Aliatilor. Toti eram germani originari din Siebenbürgen, veniti la lucru în Reich.
Petre Ponta se numea Peter Schüller.
Traian Borobaru, Johann Waber.
Horia Sima, era Josef Weber.
Petre Ponta vorbea perfect nemteste. El intra totdeauna în legătură cu populatia locală sau cu autoritătile. Noi, lângă el, tăceam molcom. Cum nici eu nici Borobaru nu stiam bine nemteste, am convenit să spunem că suntem Volksdeutche din Transilvania, dintr'o regiune precumpănitor românească. Asa se face că în toate părtile unde ne-a azvârlit soarta, ajunsesem să fim cunoscuti ca Die drei Siebenbürger.
După despărtirea de echipa Mircea Dimitriu-Manoilescu, noi, cei trei, ne-am decis să trecem din Austria în Germania, unde speram să ni se piardă urma mai usor. Rămânând în Austria, era de presupus că Americanii ne vor căuta în această tară, dat fiindcă guvernul de la Viena îsi avusese ultima resedintă la Alt-Aussee.
După ce am rămas singuri, am luat-o înainte în directia Salzburg. Am poposit într'o localitate, unde se strânseseră si alte grupe de refugiati. Au aprins un foc mare în piată si acolo ne-am strâns si noi. Au început fel de fel de discutii asupra războiului. În sânul acestei comunităti de refugiati am aflat stirea că Americanii se îndreaptă spre Alt-Aussee, pentru a captura pe membrii guvernului român. Un fior ne-a trecut prin suflet, dar am comentat si noi în rând cu ceilalti soarta ce-i asteaptă pe Românii care au colaborat cu Germanii în ultima fază a războiului.
După noaptea petrecută în această localitate, ne-am îndreptat spre soseaua principală, care ducea spre Salzburg. Pe această sosea ne-am întâlnit cu o coloană de soldati germani care se retrăgea din Ungaria Cum mergeau de capul lor si fără nici o pază aliată, am acceptat invitatia să ne urcăm în cărutele lor. Eram bucurosi că nu mai trebuia să cărăm în spinare rucsacurile pline cu fel de fel de lucruri. Asa am mers o zi întreagă, dar, la un moment dat, ne-am întâlnit cu soldati americani care îndreptau cărutele cu soldati germani spre un lagăr de concentrare al prizonierilor. Vrând-nevrând, am intrat si noi în lagăr si ne-am trezit prizonieri la Americani. Ne-am uitat speriati unul la altul si ne făceam planul cum să scăpăm de aici. Poarta lagărului era păzită de soldati americani si acestia nu lăsau pe nimeni să iasă fără un bilet de voie de la Comenduirea lagărului. Am avut noroc cu o fată germană ce stia englezeste si servea ca Dolmetscher pe lângă autoritatea lagărului. Ea s'a dus la seful lagărului, explicându-i că noi nu suntem soldati, ci civili din Transilvania, adusi la lucru în Germania. Am primit autorizatia de a părăsi lagărul, răsuflând usurati după ce ne-am văzut iarăsi pe sosea.
N'am intrat în Salzburg, de teamă să nu fim supusi la alte controale, ci ne-am oprit la nord de Salzburg, pe malul fluviului Salzach. Pe tărmul acestui râu nu eram singuri. O multime de tineri care apartinuseră lui Waffen SS îsi căutau si ei un loc de trecere peste râu, pentru a dispărea în Germania. Salzach este un fluviu adânc si primejdios. Nu se putea trece înot. Toti căutau o barcă sau un pod prin apropiere. Dar nu găseau, umblând si ei, ca si noi, în nestire pe malul râului. Asa am petrecut o zi si o noapte în păduricea din marginea apei.
Dimineata observăm, spre mirarea noastră, o barcă lipită de tărm. Fusese folosită de alti fugari si apoi părăsită. A cercetat-o Petre Ponta si era în perfectă stare. Dar fluviul era mare si turbat, iar barca nu avea nici cel putin vâslă. Cum să trecem dincolo în Bavaria? Petre Ponta a înjghebat un fel de cârmă, ne-am urcat în barcă si am pornit spre tărmul celălalt. Nu stiu cum s'a făcut că barca, ascultătoare, după ce a trecut de mijlocul apei, s'a îndreptat lin spre partea cealaltă. Am sărit repede din ea si am lăsat-o în plata Domnului.
Dimineata ne-a prins în localitatea Waldhut din Bavaria. Acolo am dat de o familie de tărani care ne-au primit cu toată dragostea si ne-au aprovizionat cu lucruri de-ale mâncării pentru lunga călătorie ce ne astepta.
Am lăsat în urmă Austria si acuma începea aventura noastră în Germania. În orice caz, eram bucurosi că scăpaserăm de urmărirea trupelor americane. Cuibul de la Alt-Aussee era gol.
 
2. PER PEDES APOSTOLORUM

După ce am ajuns pe tărmul celălalt, în Bavaria, si ne-am împrospătat fortele la familia de tărani din Waldhut, am luat-o înainte în interiorul tării, fără să avem o tintă precisă. Ceea ce ne preocupa pe noi în acel moment era să ne îndepărtăm cât mai mult de granita austriacă, de unde ni se părea că vin urmăritorii nostri. În teritoriul german, credeam noi, ne vom pierde urmele în masele de refugiati.
N'avem alt mijloc de transport decât propriile noastre picioare. Dealtminteri, nu eram singuri. Mii de refugiati germani fugeau de Rusi căutându-si adăpost în zonele occidentale.
În drumul nostru, am evitat marile centre si ne-am strecurat mai mult prin sate si cătune. Ruta noastră de mars a fost la răsărit de München. După mai bine de o lună de zile am mers din loc în loc, am dat de orasul Landshut. Ne-am decis să ne stabilim aici pentru o mai lungă perioadă de timp. De la începutul lui Mai, când am părăsit regiunea Alt-Aussee, vremea bună ne-a însotit, ca o binecuvântare, tot timpul. La începutul lui Iunie 1945 eram la Landshut, unde ne-am găsit o locuintă convenabilă si am început formalitătile pentru legalizarea noastră. Fiind germani din Transilvania, ni s'a cerut o carte de lucru. Am fost îndrumati chiar de ei la niste tărani, care aveau nevoie de brate de muncă. Dar familia de tărani, la care am fost trimisi de autoritătile municipale, când ne-a văzut că suntem niste domni, a refuzat să ne angajeze, presupunând că nu vom fi buni la muncile câmpului. Asa am rămas fără carte de lucru, indispensabilă pentru încetătenirea noastră la Landshut.
La Landshut am dus-o destul de bine. tigările ce le aveam făceau minuni. Pe bani nu prea primeam alimente, dar cu tigările ni se deschideau toate usile. Tot cu ajutorul acestui articol ne-am cumpărat niste biciclete, trei la număr, sacrificând bineînteles o cantitate mare din depozitul ce-l aveam.
Odată în posesiunea acestui vehicul, ne-am hotărît să coborîm spre sud si să pătrundem în zona franceză. Gândul nostru era ca să trecem Rinul, să ajungem la Paris si de aici, cine stie, în Spania, care ni se părea nouă atunci o tară a făgăduintei.
Ne-am prezentat autoritătilor americane ale locului si le-am explicat că vrem să trecem în zona franceză, unde aveam rudenii. Gratie unei fete germane, care servea de interpret, am obtinut imediat pretiosul document, un travel leave, cum îl numeau pe limba engleză. Ni s'a indicat în permisul de călătorie si orasul unde voiam să ajungem, Freiburg.
La începutul lui Iulie 1945, am părăsit Landshut si am pornit cu bicicletele pe soseaua principală, nemaiavând temeri de autorităti. Am fost legitimati pe drum de câteva ori, dar fără să fi avut vreo supărare. Am ajuns la Landsberg, unde am aruncat o privire asupra fortăretei unde fusese închis Hitler în 1923. Ne-am continuat drumul spre Memmingen, oras de frontieră, de unde începea zona franceză.
Șederea noastră la Memmingen s'a prelungit peste asteptări din cauza bunei găzduiri ce-am întâlnit-o la o familie de functionari. Acestia     ne-au pus la dispozitie o locuintă convenabilă, unde am putut dormi tustrei. De asemenea, ne-au oferit si usurinte pentru masă. În schimb trebuia să lucrăm toti trei la o mosioară a lor. Se strângea tocmai recolta de pe câmp. Petre Ponta, ca de obicei, s'a distins prin zelul său. Borobaru se străduia să-i tină pas, iar eu eram cel mai nepriceput la munca câmpului si cel mai slab ca randament.
Acest popas prelungit ne-a costat o altă lună, încât abia pe la începutul lui August ne-am reluat drumul spre Apus. Gazdele stăruiau să rămânem la ele si chiar să ne stabilim la Memmingen. Ele nu stiau cine suntem si ce foc ne arde în spate. În zona franceză, ne spuneau gazdele, e mult mai rău decât în zona americană. Oamenii nu au ce mânca si Francezii se poartă rău cu populatia.
Dincolo de Memmingen este un râulet ce se cheamă Iller. L-am trecut pe un podet si am păsit în zona franceză. Dar abia am făcut 100 de metri, pe un drum paralel cu râul, si ne trezim în fată cu o patrulă franceză de marocani. Acestia, când ne-au văzut, ne-au somat să ne oprim si ne-au cerut pasaportul. Nu stiu cum s'a făcut că în acel moment, toti trei, în mod spontan, am scos pasapoartele noastre românesti în locul celor germane. Acestea erau redactate în limba franceză. Marocanii au citit pasapoartele, s'au luminat la fată, ne-au bătut pe umeri si ni le-au restituit. Ne-au întrebat de unde suntem. Auzind că suntem români s'au bucurat si mai mult. Ne-au arătat soseaua principală, care duce spre interiorul zonei lor. Am răsuflat usurati. Ce s'ar fi întâmplat dacă am fi scos pasapoartele germane?
Am străbătut prin mai multe localităti, până ce am dat de un sătulet, numit Rozna, nu departe de Sigmaringen. Satul era asa de mic, vreo trei sute de locuitori, încât nu avea nici post de jandarmi! Loc ideal de sezut pentru niste fugari. Tot satul ne-a primit cu alai, când au aflat că suntem Siebenbürger. Am găsit casă si hrană. Ni s'a oferit loc de lucru în gospodăriile lor. Trăiam ca într'o mare familie. Nu ne-au deranjat nici autoritătile franceze si nici cele germane. Întreg satul ne privea cu simpatie si au început si din partea lor ofertele să rămânem la ei. Am rămas si la Rozna peste o lună de zile.
În sfârsit, spre sfârsitul lunii August ne-am urcat pe biciclete si am pornit spre Freiburg. Cam la o sută de kilometri de oras am dat de o localitate care ne-a plăcut. Se numea St. Margen. Ne-am hotărît să facem un popas si aici. Am stat aici vreo trei săptămâni până ce, într'o zi, suntem chemati la jandarmeria locală. Am fost numai eu cu Ponta. Ne-au cerut hârtiile. Pasapoartele erau în regulă. Am avut grijă să scoatem si permisul de călătorie de la Americani. Totul în ordine. Dar, spre mirarea noastră, seful jandarmeriei ne-a spus că este mai bine pentru noi să părăsim localitatea. Au venit niste denunturi la Francezi. Șeful de post apartinea vechilor cadre ale politiei si s'a arătat binevoitor fată de noi.
A doua zi am plecat spre Freiburg, fără să ne mai uităm în urmă.
 
3. ATITUDINEA DEMNĂ A POPORULUI GERMAN. CÂTEVA OBSERVAtII DIN CĂLĂTORIA NOASRĂ PRIN GERMANIA

Nefiind Români, ci Germani din Transilvania, în virtutea actelor ce le aveam, aveam prilejul să cunoastem atitudinea poporului german, în intimitatea gândurilor lor, după înfrângerea suferită în război.
I. Ceea ce ne-a surprins si ne-a umplut sufletul de admiratie a fost tinuta demnă a poporului german. N'am auzit în nici o casă de neamt vreun cuvânt greu la adresa lui Hitler sau a conducătorilor celui de-al Treilea Reich. Toti dădeau din cap spunând cu tristete: Das haben wir nicht verdient. Nenorocirea în care căzuseră, cu tara împărtită în patru zone de ocupatie, era pentru poporul german o nenorocire colectivă, pe care trebuia să o suporte în comun. N'am auzit din gura niciunui german condamnări sau blesteme la adresa conducerii anterioare.
II. A doua constatare, tot atât de remarcabilă, este că familiile germane din sate si orase au început să lucreze cu acelasi zel, ca si cum n'ar fi trecut peste ele cumplitul război. În mijlocul ruinelor, în orasele bombardate, am văzut femei de 70 de ani, cărând, cu mâinile lor, pietre, cărămizi si moloz din curtile lor transformate de bombe într'o mare de ruine. Începuseră de la zero săsi refacă gospodăriile lor distruse, până ce tara lor a ajuns în starea înfloritoare de astăzi. Germania, în 1945, era plină de speculanti, dar acestia erau în mare parte străini. tăranii, meseriasii, si-au reluat locul lor de muncă cu mândrie si hotărîre.
III. Noi, cei trei Siebenbürger, am fost primiti cu deosebită dragoste în toate familiile germane unde ne-a azvârlit soarta. Ne considerau din neamul lor si datoria lor de Germani îi obliga să-i ajute pe fratii lor de pribegie. Solidaritatea natională s'a manifestat cu putere în aceste zile de restriste si umilintă pentru Reichul german.
IV. Referitor la starea noastră de eterni prigoniti ai tuturor regimurilor, ne-am fixat ca normă de conduită să evităm orice contact cu Românii. Dealtminteri, nici n'am întâlnit în drumul nostru Români. Ne-a fost teamă să nu fim descoperiti de cineva si denuntati. Din Mai 1945 până în toamna aceluiasi nu s'a aflat nimic de existenta noastră. Proprii nostri camarazi din alte orase dădeau din umeri când cineva întreba de noi. Dispăruserăm fără urme si nu ieseam nicăieri la suprafată; multi bănuiau că suntem în vreun lagăr aliat, sub pază. Dar nici noi nu stiam nimic de soarta celorlalti camarazi. Si noi ne închipuiam acelasi lucru despre ei. Va mai fi în Germania vreun legionar liber sau au fost culesi toti si predati guvernului român?
V. Când ascultam din când în când posturile de radio, adeseori erau mentionati colaboratorii străini ai celui de-al Treilea Reich. Unii fuseseră prinsi si asteptau să fie extrădati. Altii erau căutati de organele aliate si se făcea apel la populatie ca să fie denuntati. Două nume se auzeau regulat în aparatele de radio: al lui Ante Pavelici si al lui Horia Sima. Aceste stiri ne întăreau în convingerea noastră că nu trebuie să iesim la suprafată si să ne dezvăluim identitatea.
 
4. DE LA FREIBURG LA FREISING

Ajungând la Freiburg, cu nelipsitele noastre biciclete, după un drum de 100 de km, primul nostru gând a fost să ne găsim o gazdă. La o doamnă mai în vârstă, care dispunea de apartamentul ei propriu, am închiriat o cameră pentru toti trei, cu acces la bucătărie. Doamna a fost bucuroasă să ne aibă de chiriasi, căci câstigase câteva sute de mărci pe lună de la niste oameni care i s'a părut ei a fi dintr'o stofă mai aleasă. Ca si în alte părti, Petre Ponta a devenit Leiblingskind al gazdei, săritor la nevoie si gata să o ajute chiar la treburile gospodăriei. Nu ne-a cerut actele, si nici politia nu ne-a căutat.
Am sosit la Freiburg în prima jumătate a lunii Septembrie 1945. Era încă vreme de vară, cu mult soare. Odată rezolvată problema locuintei, ne-am pus întrebarea ce facem mai departe. Situatia noastră era provizorie si nu stiam ce se poate întâmpla cu noi. Francezii se purtau aspru cu populatia si ne gândeam să nu ne cerceteze mai temeinic si pe noi, apartinând tot neamului germanic.
Planul ce ni l-am făcut la început a fost să trecem în Franta. Dar pe unde si cum? Cercetând harta, nu vedem decât Rinul separând cele două tări. Petre Ponta si-a luat inima în dinti si, cu bicicleta lui, a făcut o recunoastere în directia Rinului. Dar n'a descoperit decât uriasul fluviu, fără poduri si fără vreun mijloc nautic de a-l trece. De fapt exista o altă trecere în Franta, pe uscat, pe la Saarbrücken, dar noi nu o cunosteam la vremea aceea. Pe această rută au trecut clandestin în Franta toti camarazii nostri mai târziu.
Trebuia să găsim o iesire. La Freiburg nu puteam sta multă vreme. Ne era teamă de autoritătile franceze si nu voiam să fim suprinsi în flagrant delict de călcare a dispozitiilor militare. Petre Ponta căuta să ne convingă să ne întoarcem la Rozna, unde întreg satul s'ar fi bucurat de revenirea noastră. Să petrecem acolo iarna. După aceea, vom vedea. Nici eu nu eram departe de gândul lui. Să ne asezăm la iernat în satul acesta. Dar în acest moment, destinul ne-a tras de mânecă într'o altă directie. Traian Borobaru a întâlnit la Freiburg, umblând prin oras, pe un compatrit de-al nostru, Octavian Vuia, care mai târziu s'a remarcat în exil prin lucrările lui de folozofie. Din discutiile avute cu Vuia, Borobaru află o stire de o importantă capitală pentru orientarea noastră. Vuia s'a întâlnit cu Gheorghe Racoveanu la München si din gura acestuia a aflat că la Freising s'a format un puternic centru românesc, format din legionari si alti români pribegi. Când s'a întors Borobaru acasă cu această veste, am rămas uluiti. Nu numai că legionarii n'au fost culesi din Bavaria si expulzati în România, cum ne temeam noi, ci, dimpotrivă, la Freising se bucurau de ocrotirea autoritătilor americane si chiar au început să se organizeze. Fireste că această informatie ne-a răsturnat toate proiectele noastre de până atunci. Dar oare stirea primită prin Octavian Vuia, pe care Borobaru îl cunoscuse doar atunci, corespundea realitătii? Trebuia verificată. Trebuia să plece îndată, unul dintre noi, la Freising, pentru a se convinge la fata locului de existenta acestui mănunchi de legionari. Traian Borobaru s'a oferit să facă el acest drum, pentru a vedea cu ochii lui minunea: legionari liberi, organizati, si în relatii de bună vecinătate cu autoritătile americane.
Cum trenurile începuseră să functioneze, n'a trecut nici o săptămână si Borobaru era înapoi. Știrea primită prin Octavian Vuia era numai un fragment din realitatea văzută la fata locului. Situatia camarazilor nostri din acest orăsel era mult mai bună. La Freising a descoperit un puternic grup de legionari, care îsi găsiseră camere la familii din localitate si se bucurau de asistensa socială a organizatiei UNNRA. Nici o primejdie nu-i ameninta. Îsi întocmiseră si o organizatie proprie, care îi reprezenta pe lângă autoritătile americane. Mărturia lui Borobaru cădea ca din cer asupra noastră. Era prea frumos ca să fie adevărat! Noi, care ne imaginam că nu mai există nici un supravietuitor din cataclismul ce s'a abătut asupra Miscării, îi descoperim acuma că toti sunt teferi. Singura lor grijă era dacă noi, cei dispăruti de la Alt-Aissee, mai suntem liberi.
Fără a mai sta o clipă la îndoială, ne-am decis să plecăm cu totii la Freising. Contactul cu camarazii concentrati în acest oras era prea important ca să nu-l săvârsim cât mai în grabă. De la ei vom afla informatii precise despre toti legionarii risipiti în acest spatiu. În afară de bucuria de a-i revedea, experienta lor cu Americanii ni s'a părut de importantă capitală pentru supravietuirea Legiunii, ajutându-ne la orientarea noastră politică.

2. NUCLEUL LEGIONAR DE LA FREISING

Gazda a fost deosebit de amărâtă când a aflat de plecarea noastră. Se obisnuise cu noi si nădăjduia să rămânem toată iarna în locuinta ei. Dar ea nu cunostea nevoile ce ne mânau în altă parte. Asa ni s'a întâmplat în toate casele pe unde am trecut. Lăsam numai regrete. Eroul acestei apropieri sufletesti de Germani a fost pretutindeni Petre Ponta, cu hărnicia lui proverbială.
În primele zile ale lunii Octombrie, părăsisem Freiburg cu trenul, via München. De acolo am luat un tren local spre Freising. Borobaru, ce cunostea orasul din călătoria lui anterioară, ne-a condus la casa unde locuiau legionarii. Toată clădirea era ocupată de ei. Și sus si jos, odăile erau pline de Români. Am cunoscut atunci si pe Fraulein Tzentzi, proprietăreasa, care era bucuroasă să aibă pe acesti tineri în casa ei. Pe cine n'am întâlnit acolo? O multime de tineri legionari care participaseră în diferitele sectoare de activitate ale guvernului de la Viena. Șeful lor era Inginerul Virgil Velescu. Toti se adresau lui pentru a-i cere sfaturi si instructiuni. Cuvântul lui era literă de Evanghelie.    L-am revăzut la Freising pe Ovidiu târlea, refugiat de la Berlin, apoi pe Dumitru Cretu, care se pregătise la scolile speciale, dar nu reusise să plece în tară; mai era Ovidiu Stănescu, fost în armata natională, Bucur Stănescu. Și altii, ale căror nume nu mi le mai amintesc. Acesta era nucleul central de la Freising.
Dar în afară de ei, cum am aflat, se aflau si alti legionari care nu trăiau în grup, ci îsi găsiseră camere individuale. Am aflat că locuiau la Freising Dr. Constantin Sassu din Brasov, cunoscutul istoric al Transilvaniei, apoi scriitorul si ziaristul Gheorghe Racoveanu. În cercul acestor răzleti mai era si Căpitanul Stănescu, ce servise în armata natională.
Dar ceea ce m'a mirat mai mult si nu-mi venea să cred când mi s'a spus, a fost existenta unui Comitet al Refugiatilor Români la Freising, sub presedintia unui tânăr, Mirodotescu. Prin mijlocirea acestui Comitet, Românii refugiati la Freising primeau ajutor direct de la UNNRA! Erau aprovizionati cu alimente din stocurile armatei americane. Noi veneam de la Freiburg flămânzi si slăbiti, iar ei aveau de toate, pâine, conserve de carne, lapte, marmeladă si alte bunătăti. Ne-au pus pe masă tot ce aveau. Mi-aduc aminte că am mâncat praful de lapte cu lingura. N'am mai asteptat să-l fiarbă în apă. Dar conservele de carne, dar compoturile...
După ce ne-am săturat, au început discutiile. De la ei am aflat dispozitivul de împrăstiere al fortelor legionare din Austria si Bavaria. La Salzburg exista un al doilea Comitet al Românilor sub presedentia inginerului Caraivan. Comitetele Românesti erau autorizate de autoritătile americane să elibereze certificate de identitate, în lipsa celor originale, pe care, spuneau ei, le pierduseră în vălmăseala războiului. Erau un fel de agentii consulare ale Românilor refugiati. Bineînteles că ne-am procurat si noi alte hârtii de identitate, eliberate de Comitetele Nationale din Freising si Salzburg. Am renuntat la cetătenia germană si ne-am reluat cetătenia română. Ne gândeam că dacă trecem în Italia sau Franta, ne vom putea strecura mai usor ca Români.
Am petrecut câteva zile de odihnă si destindere după lunga călătorie de la Alt-Aussee, în care timp am trăit tot cu primejdia după noi. Acuma ne aflam sub ocrotirea Comitetelor Românesti, recunoscute de autoritătile americane.
Camarazii nostri de aici, în frunte cu Velescu, văzându-ne, îsi regăsiseră linistea si pacea, după turburarea prin care trecuseră. Eram vii si sănătosi. Era cel mai mare dar ce le puteam aduce. Noi, la fel, ne miram că sunt încă liberi, că nu s'a atins nimeni de nici un fir de păr din capul lor, si se manifestau ca si cum ar fi apartinut tărilor biruitoare. Se bucurau de un tratament aparte decât al celorlalte miscări nationaliste care colaboraseră cu Reichul. Acestia erau urmăriti, arestati si deportati în tara de origine, unde îi asteptau închisoarea si condamnări la moarte.
Dar cum s'a petrecut această minune? Cum de organele aliate au făcut exceptie cu Miscarea Legionară?
 
6. UN OM SALVEAZĂ LEGIUNEA

Supravietuirea Legiunii din faza critică a perioadei postbelice, când toate grupările nationaliste erau urmărite de Aliati pentru presupusa lor colaborare cu Germania national socialistă, se datoreste unui singur om, Inginerul Virgil Velescu. A săvârsit o ispravă memorabilă de care n'a vorbit decât câtorva camarazi. De o rară modestie, nu s'a lăudat niciodată cu interventia lui providentială pentru destinele Legiunii. Probabil că si acum când, după 50 de ani, va citi rândurile mele, se va simti afectat de această dezvăluire. Dar nu am ce face, căci actiunea lui, tăcută si necunoscută de cei mai multi, reprezintă un moment culminant al istoriei legionare după finalul războiului. Velescu i-a salvat pe toti să nu fie urmăriti, arestati si predati asasinilor ce-i asteptau în tară.
În cursul conversatiilor ce le-am avut cu camaradul Velescu la Freising, am aflat chiar din gura lui episodul schimbării de atitudine a Aliatilor fată de problema legionară. De ce singură miscarea noastră a fost crutată să aibă soarta tragică a Crucilor cu Săgeti, a Miscării Slovace, a Croatilor, predati în masă lui Tito, si asa mai departe? Ce s'a petrecut la Marele Cartier al Armatei Aliate ca să se facă exceptie cu Miscarea Legionară? Noi am rămas până la capăt credinciosi Puterilor Axei si se găseau suficiente pretexte ca să fim arestati si trimisi în România.
În aceste împrejurări de nesigurantă si dusmănie, când toti combatantii nationalisti care au luptat alături de Germania erau pecetluiti cu calificativul de "colaborationist", fără să se mai ia act de situatia specifică a fiecărui grup, Virgil Velescu a avut curajul să se înfrunte chiar cu centrul de unde se decretau aceste măsuri de represiune contra asa zisilor criminali de război.
Dar cum de a ajuns să pledeze în fata instantei aliate supreme cauza Legiunii? Pentru a se putea realiza acest contact, a intervenit un lant de întâmplări care ies din comun si care apartin mai degrabă unei ordini supranaturale.
La Freising se refugiase, azvârlită de calamitatea războiului, si o doamnă română, numită Sangiuleanu. Velescu a cunoscut pe această doamnă si i-a povestit lantul de suferinte al Legiunii sub toate regimurile, inclusiv tratamentul de care am avut parte din partea Germaniei; domiciliu fortat, lagărul de la Buchenwald si interdictia oricărui contact cu exteriorul si cu tara. Doamna Sangiuleanu a fost adânc impresionată de dezvăluirile lui Velescu si îngrijorată să nu se abată o nouă prigoană contra legionarilor din partea Aliatilor, din necunoasterea adevăratei lupte legionare, i-a propus lui Velescu să meargă la Frankfurt am Main, la Marele Cartier al Armatei Americane, unde ea cunoaste pe cineva care apartine Statului-Major al lui Eisenhower, Comandantul Suprem al Armatei Aliate din Germania.
Dar cine era această doamnă Sangiuleanu? În perioada premergătoare războiului, între anii 1937-1939, lucrase ca functionară la Ambasada Americană din Paris. Acolo a cunoscut, lucrând în biroul lui, pe Consilierul Robert Murphy, acela care mai târziu, în 1942, va juca un rol decisiv în pregătirea invaziei aliate din Nordul Africei. Din acel moment, Robert Murphy a devenit consilierul diplomatic al Generalului Eisenhower, post pe care l-a păstrat în tot cursul războiului cât si după capitularea Germaniei. Acuma se afla la Frankfurt/Main, la Cartierul Generalului Eisenhower, fiind omul de încredere al acestuia în relatiile cu aliatii europeni. Generalul Eisenhower avea o încredere totală în expertizele politice ale lui Robert Murphy si îl consulta ori de câte ori trebuia să decidă asupra tratamentului ce trebuie să se aplice fostilor inamici. Doamna Sangiuleanu suferise ea însăsi rigorile lagărelor germane. Pe timpul ocupatiei, a fost arestată la Paris de Gestapo, ca fostă functionară a Legatiei Americane, bănuită că ar face spionaj în favoarea Aliatilor, si internată în lagărul de femei Ravensbruck. Eliberată la capitularea Germaniei, si-a găsit refugiu la Freising, unde a întâlnit pe Velescu si grupul de români. De aici se leagă cunostinta lor.
Doamna Sangiuleanu i-a propus lui Velescu să întocmească un memoriu referitor la problema Legiunii si să i-l predea lui Murphy în audienta ce vor solicita-o împreună. Velescu a redactat acest memoriu în frantuzeste, în care a expus suferintele ce le-a îndurat Miscarea atât din partea lui Antonescu cât si a Reichului German. Doamna Sangiuleanu, veche cunostintă a lui Robert Murphy, a obtinut cu usurintă audienta si au plecat împreună la Frankfurt.
În cursul audientei, Robert Murphy a citit mai întâi memoriul si apoi, într'o discutie amicală, i-a pus lui Velescu o serie de întrebări complementare. Velescu i-a răspuns punct cu punct, dezvăluind toată tragedia Legiunii.
La despărtire, Robert Murphy i-a comunicat lui Velescu că el este convins de dreptatea cauzei noastre si că va căuta să convingă si pe Eisenhower să facă o exceptie cu Miscarea Legionară, scotându-o din categoria grupărilor "colaborationiste". I-a recomandat doar ca legionarii domiciliati în zona americană din Germania să se manifeste cu oarecare prudentă, pentru a nu provoca interventii din partea cercurilor ostile.
Generalul Eisenhower a urmat avizul lui Murphy si si-a dat consimtământul ca în listele colaborationistilor să nu figureze membrii Miscării Legionare. Acest ordin a fost imediat transmis tuturor autoritătilor americane din Bavaria, cu urmarea că legionarii din acest spatiu nu numai că nu au fost urmăriti, dar au fost acceptati si sub ocrotirea asistentei sociale a organizatiei UNNRA.
Misterul legionar de la Freising se lămurise. Eroul anonim al acestei isprăvi legendare a fost Inginerul Virgil Velescu. Lui se datoreste că, în spatiul controlat de americani, nu s'au produs represalii contra legionarilor, n'au fost arestati camarazii nostri si nici trimisi autoritătilor din tară.
Când am ajuns la Freising, operatia era încheiată. Nu stiu în ce măsură beneficiam si eu de această protectie. Am preferat să continui să îmi păstrez anonimatul.
 
7. O EXPEDItIE LA SALZBURG

Încurajat de situatia găsită la Freising si de rezultatele audientei lui Velescu la Murphy, m'am decis să fac o călătorie la Salzburg, pentru a cerceta centrul românesc înjghebat aici în jurul Comitetului National, condus de inginerul Caraivan. De astădată nu mai plecam să-mi pierd eu urmele, ci pentru a da eu de urma altora. Mi-era dor să-mi revăd camarazii împrăstiati prin spatiul austro-german si pentru a culege alte informatii referitor la atitudinea Puterilor Aliate fată de Miscare.
În realizarea acestei expeditii, dispuneam de un punct de sprijin în localitatea Piding din Bavaria, asezată chiar pe frontiera cu Austria. Aici îsi găsise loc de sedere camaradul Bucur Stănescu, plecat de la Freising, chiar la primarul din sat. Și atunci ne-am făcut următorul plan: mergem la Piding, dormim la gazda lui Bucur Stănescu si apoi, a doua zi, când se va înnopta de-a binelea, vom trece frontiera si vom lua soseaua spre Salzburg. Echipa aleasă să mă însotească era formată din următorii camarazi: Vasile Mailat, Marcel Ghinea, Bucur Stănescu si Traian Borobaru. Bucur Stănescu si Ghinea Marcel trecuseră de mai multe ori frontiera si cunosteau drumul. După toate prevederile omenesti, vom putea ajunge la Salzburg fără incidente. Echipa însotitoare, inclusiv Mailat, care locuia la Salzburg, era alcătuită din 'specialisti' ai trecerilor.
Era pe la mijlocul lui Octombrie când ne-am îndreptat spre Piding. L-am căutat pe Bucur Stănescu si îndată am aranjat cu el să ne găzduiască o noapte si pe noi. Bucur Stănescu dispunea de o armă puternică pentru a-si procura casă si masă pe unde trecea. Nu stiu cum făcuse că obtinuse de la autoritătile competente o hârtie prin care se adeverea că fusese internat în lagărul Buchenwald. Cu acest act, ca fost prigonit al regimului national-socialist, obtinea cu usurintă adăpost prin toate localitătile pe unde trecea. Primarul din Piding n'a stat nici o clipă la îndoială să ne găzduiască si pe noi o noapte pe lavite si divane.
A doua zi, pe înoptat, ne-am îndreptat spre frontieră. Nu era păzită de nimeni. Am trecut-o fără nici o dificultate. Am apucat apoi soseaua principală spre Salzburg, cu sufletul usurat că am trecut hopul. Dar iată că tocmai în Austria, unde ne simteam în largul nostru, după trecerea frontierei, putea să ni se întâmple ceva grav. Când mergeam noi agale în noapte pe sosea si nu eram departe de oras, se apropie de noi un tânăr cu bicicleta si ne cere actele. Ne spune că apartine politiei de granită austriece, recent înfiintată. După ce cercetează actele, ne întreabă de unde venim. Bucur Stănescu numeste o localitate de pe teritoriul austriac, care se afla tocmai înainte de frontieră. Se uita neîncrezător la noi. La urmă ne spune că trebuie să mergem cu el la un post de control politienesc din Salzburg, pentru verificarea actelor si a domiciliului nostru.
Situatia se complicase. Cine stie dacă la acest post nu vom fi cercetati mai temeinic si nu se va descoperi cine suntem? Toti camarazii se gândeau la mine, căci ei, individual, s'ar fi putut descurca. Am început să tratăm cu el, explicându-i că mergem în vizită la niste prieteni, la Salzburg, si după aceea ne vom întoarce în comuna de unde am venit si avem domiciliul. Dar austriacul nu ne credea si cerea mortis să mergem cu el până la postul de politie din Salzburg. Ori, tocmai aceasta voiam să evităm, o confruntare cu autoritătile.
Atunci Bucur Stănescu ia o decizie neasteptată, care m'a nelinistit si pe mine. I-a spus agentului austriac că noi nu mergem la post, că avem treabă la Salzburg si să ne lase în pace. Noi eram 5 si el era 1. Raportul de forte era net în favoarea noastră. A mai încercat el să ne oprească, strigând la noi să-l urmăm, dar fără rezultat. Bucur Stănescu a luat-o înainte si noi după el. Ajunsi la Salzburg, ne-am strecurat pe străzi laterale, pentru a ni se pierde urma.
Ne-am socotit în afară de primejdie abia când am ajuns la camaradul Gheorghe Simicin, care lucra la Americani. Locuia într'o baracă si acolo am stat eu cu Borobaru. Ceilalti s'au risipit pe la alti camarazi. Gheorghe Simicin ne-a primit cu toată dragostea si ne-a ospătat cu toate bunătătile. Am stat de vorbă cu el până noaptea târziu.
Locuind la Simicin, ne aflam si noi sub protectia americană. La Salzburg am reusit să văd si pe Inginerul Iordan Caraivan, presedintele Comitetului Român. Tot la Salzburg am mai întâlnit pe camarazii Spiridon Neată si Gică Tase, care ne-au fost de mare folos mai târziu, când expeditia noastră în Austria a luat un caracter mai accidentat.
Se zice că nu este bine să fii superstitios, dar iată ce ni s'a întâmplat. Tocmai când treceam frontiera, ne-a iesit în cale o mâtă neagră. Marcel Ghinea ne spune că e semn rău si să ne întoarcem. Am glumit cu el, spunându-i că nu putem renunta la expeditie pentru o mâtă neagră. Dar iată că superstitia s'a adeverit. Noroc că am întâlnit numai un agent de politie si nu doi sau mai multi... Ce s'ar fi întâmplat!
 
8. DRAMA DE LA BAD GASTEIN. PRIMELE LOVITURI SUFERITE DE GRUPUL ROMÂNESC

După capitularea Germaniei, la 9 Mai 1945, diplomatii germani, atasati guvernului de la Viena s'au desprins de grupul românesc, după ce, în prealabil, avuseseră grija să comunice autoritătilor militare americane lista persoanelor care apartineau guvernului national si se găsesc la Bad Gastein.
Misiunea guvernului national se găsea internată, chiar de pe timpul Nemtilor, într'un hotel din Bad Gastein, împreună cu membrii întregului corp diplomatic al tărilor din Est.
La 25 Septembrie 1945, o parte a corpului diplomatic al tărilor din Est a fost arestată si internată în lagărul Glasenbach, o localitate lângă Salzburg. Cu acest prilej au fost retinuti pentru scurt timp si ministrii guvernului national, refugiati la Bad Gastein: Iasinschi, Generalul Chirnoagă, Comandorul Bailla, Vladimir Cristi si Profesorul Sângiorgiu. După un scurt interogatoriu au fost cu totii pusi în libertate si s'au întors la hotelul-resedintă.
Dar nu trece mult timp si valul arestărilor se abate si asupra Românilor. Era 29 Octombrie 1945. În această zi pătrunde în hotelul unde locuia misiunea românească un puternic grup de politisti, format din austrieci veniti special de la Viena, care aveau ca ajutoare echipe de agenti recrutati dintre cehoslovaci si iugoslavi. Toti acestia operau sub comanda sefului C.I.C. de la Bad Gastein, cu numele Meitner. Dar se întâmplă ceva neobisnuit. Nu sunt arestati fostii ministri români din guvernul de la Viena, ci numai membri Consulatului General al României de la Viena. Functionarii care au reprezentat Consulatul la Viena pe timpul guvernării noastre. Mihail Enescu, Consul General, si Doamna Maria Bucur, Secretara Serviciului Consular, au fost ridicati si dusi la C.I.C. din Bad Gastein. La întrebarea lui Enescu de ce sunt arestati, li s'a răspuns că este un ordin al Departamentului de Stat, provocat de o cerere a guvernului român, sprijinită de alte guverne din răsărit. Notăm că în acea vreme era la putere guvernul Groza, înscăunat, la 6 Martie 1945, prin presiunea Moscovei. Ministrii Iasinschi, General Chirnoagă, Vladimir Cristi si Profesorul Sângiorgiu n'au fost deranjati nici cel putin printr'o simplă anchetă. În schimb, Mihail Enescu si Doamna Maria Bucur, după interogatorii exhaustive pe care le-au suferit, au fost internati în lagărul Glasenbach.
Descinderea politienească la Hotelul din Bad Gastein putea să aibă urmări si mai grave, provocând arestarea mea. Eu mă aflam cu Traian Borobaru, cum am spus în capitolul anterior, la Salzburg. Aflându-mă în apropiere de Bad Gastein, m'am gândit să fac o vizită ministrilor de aici, pentru a afla cum trăiesc, ce probleme au, cum văd ei relatiile cu Aliatii si ce cred ei de situatia noastră politică. Voiam să-i pun si eu la curent cu demersurile lui Virgil Velescu la Marele Cartier al Armatei Americane de la Frankfurt. Fiind încă la Salzburg, m'am informat prin curieri de stările existente la Bad Gastein si am aflat că acolo domneste liniste. Grupul românesc de acolo n'a avut de suferit nici o cercetare politienească, fiind crutati până acuma de autoritătile americane, spre deosebire de reprezentantii altor nationalităti, care au fost chiar internati în lagăr. Aceste stiri mi-au dat aripi, hotărîndu-mă să fac această călătorie, convins fiind că se va realiza în afară de orice primejdie. Bine înteles că mă gândeam si la sotia mea, pe care nu o mai văzusem de la Alt-Aussee. Aproape o jumătate de an n'a stiut nimic de mine; nădejdea revederii era mare.
Prin curieri, de la Salzburg am stabilit ziua si locul unde voi întâlni pe toti colegii mei de Guvern. Mă voi întâlni cu ei în hotelul unde locuiau si am stabilit si ziua întâlnirii, care nu era alta decât ziua fatidică de 29 Octombrie, când a avut loc spectaculara descindere politienească si arestarea lui Mihai Enescu si a Doamnei Maria Bucur. Eu trebuia să sosesc pe înserat la Bad Gastein, împreună cu Traian Borobaru, iar de la gară să apuc drumul spre hotelul diplomatilor, a cărei adresă mi se dăduse. Programul era în asa fel făcut încât eu urma să locuiesc chiar în acest hotel. Doamna Bucur îmi pusese la dispozitie camera ei, în timp ce ea s'ar fi mutat în altă parte. Totul părea că se va desfăsura planmässig, fără riscuri si fără primejdii. Voiam să rămân aici vreo două-trei zile, în care timp as fi putut vorbi despre toate problemele cu colegii mei de minister.
Dar în loc de bucuria revederii, după ce am sosit cu trenul la Bad Gastein, pe drumul ce ducea la Hotel, am fost întâmpinat de două fiinte speriate. Doamna Iasinschi si sotia mea, care mi-au povestit, între lacrimi si sughituri, ce s'a întâmplat. Ne-au sfătuit, tremurând de frică, să părăsim imediat localitatea. Politia se mai găseste la Hotel si seful C.I.C. din Bad Gastein a întrebat si de mine. Toată conversatia a durat cinci minute. Le era frică să nu fie si ele urmărite. Ne-am despărtit în goană si, împreună cu Borobaru, am luat-o înainte. Nu puteam pleca din Bad Gastein pe acelasi drum pe care venisem, adică să coborîm la gară, luând trenul spre Salzburg. Era primejdios. Dar dacă autoritătile americane au aflat ceva de vizita mea si au pus agenti să supravegheze gara?
Ce este de făcut? Știam că aproximativ la 5 km de Bad Gastein exista o altă statiune balneară, Bad Hofgastein. Salvarea nu poate fi decât în directia aceasta. Ne-am decis să străbatem noaptea drumul pe jos până la Hofgastein si apoi de la statiunea de cale ferată a acestei băi să luăm primul tren spre Salzburg, în dimineata următoare.
Până astăzi nu pot să uit acest drum. Era iarnă. Un drum de munte strâmt si anevoios. acoperit de zăpadă. În dreapta lui era muntele, dar în stânga lui erau văgăuni adânci. Marginile drumului erau acoperite de sloiuri de gheată. Trebuia să ai grijă, căci un pas gresit te putea azvârli în prăpastie. Adeseori eram siliti să folosim latura stângă a soselei, pentru a trece podurile sau alte obstacole. La aceste cotituri primejdioase se mai adăuga si teama noastră să nu apară din urmă vreun jeep american. Altminteri nici o casă si nici o tipenie de om.
Am umblat toată noaptea, desi localitatea nu era departe. Numai sclipirea zăpezii ne ajuta să ne orientăm. A trebuit să facem eforturi disperate ca să înaintăm pas cu pas. Am rămas până astăzi cu cosmarul acestui drum fioros.
După ce am descoperit în vale luminile localitătii Bad Hofgastein, ne-am coborît si ne-am îndreptat spre gază. Dar a trebuit să mai zăbovim pe afară, căci era încă devreme si gara era închisă. Când s'au aprins luminile si am socotit că soseste primul tren, am intrat în gară si ne-am luat biletele pentru Salzburg. În trenul încălzit, după frigul îndurat, ne-am simtit alti oameni.
Abia ajunsi la Salzburg, mi-am dat seama de primejdia prin care am trecut. Am multumit lui Dumnezeu că ne-a scăpat si din această încercare.

9. ÎN MUNTII ALPI

Speriat de arestările de la Bad Gastein si de primejdia prin care am trecut, la un milimetru să fiu arestat, întors la Salzburg, m'am decis să caut un drum de iesire din Austria peste munti si să cobor în Italia. Aflasem locul de frontieră între cele două tări, pe unde au apucat Grigore Manoilescu si Mircea Dimitriu. Era o localitate denumită Wald i. Pinzgau, la care au ajuns cu trenul venind de la Salzburg. Înaintând în munti au poposit în localitatea Krimml. De aici s'au urcat si mai sus până la Krimmler Wasserfälle. În restaurantul de aici au aflat că mai sus, în munti, păstorii din Tirolul de Sud, care au venit primăvara cu vitele, se pregăteau să se întoarcă tocmai atunci cu turmele. După 5-6 ore de urcus au ajuns la păstori. Acestia i-au primit bine, i-au ospătat si au dormit în fân. A doua zi în zori au pornit cu păstorii si turmele spre trecătoarea denumită Passo dei Taori, la 2.633 metri. Zăpada era până la genunchi. Epuizati au ajuns la trecătoare. Cu mare greutate au coborît în Valle Aurina. De aici au coborît în localitătile de munte Frettau si St. Peter. După ce au dormit aici o noapte, au plecat spre St. Johann. De aici au luat autobuzul care i-a dus până la Brunicco si apoi la Franzenfest. Această ultimă localitate avea statiune de cale ferată. Trenul ce trecea pe aici mergea direct la Roma. La Roma au ajuns cu bine, unde au găsit pe Ilie Olteanu, Presedintele Comitetului Român din Roma, si pe Emil Bulbuc.
Fiind încă la Salzburg, am aflat de fericitul deznodământ al expeditiei lui Grigore Manoilescu si Mircea Dimitriu. Această reusită ne încuraja si pe noi să încercăm a trece muntii în Italia. Pe la începutul lui Noiembrie, am pornit si noi de la Salzburg ca să refacem itinerariul predecesorilor nostri. Am pierdut din vedere că sezonul era înaintat. Manoilescu si Mircea Dimitriu trecuseră muntii la 20 Octombrie! În primul rând ne-am ocupat să descoperim urmele celor doi, pe unde au stat si ce gazde au avut. Cu ajutorul camarazilor de la Salzburg, Mailat, Gică Tase si Crivăt, am găsit familia din Wald i. Pinzgau unde au locuit ei. Am întâlnit niste oameni primitori, care nu ne-au întrebat nici de unde venim si nici de acte. Manoilescu si Dimitriu lăsaseră o bună amintire, încât aceasta ne-a servit de reconfortare.
De abia instalat în sânul acestei familii si s'a ivit o nouă complicatie. M'am îmbolnăvit de o gripă rebelă. Cu temperatură înaltă. O zi, două, trei si nu mai trecea. Eram îngrijorat si de vremea care se scurge, căci căzuse zăpadă din abundentă. N'aveam nici medicamente. Câteva aspirine. În sat nu am găsit ce îmi trebuia. Eram îngrijorat de boală, dar mai îngrijorat de trecerea timpului. Ce facem cu muntii? Dimineata mă sculam tot mai slăbit din cauza transpiratiei.
Din această situatie penibilă, tot camarazii de la Salzburg m'au salvat. Au venit pe la mine Mailat, Crivăt si Tase. Le-am cerut tuturor să-mi procure o sticlă de răchie. Nu aveam un strop de alcool, care, în astfel de împrejurări, ajută la biruinta boalei. După câteva zile de asteptare, apare Crivăt cu sticla salvatoare. Era o tuică de prune de un litru. M'am apucat de ea si am tot băut, în prima zi, fără exagerare, o jumătate de litru. Am adormit tun si, a doua zi, m'am trezit usurat. Eram slăbit, dar nu mai aveam febră.
Eu înclinam să trecem si acum muntii. Ceilalti camarazi erau mai reticenti. Căzuse multă zăpadă. Satul era alb. Ne aflam pe la 15 Noiembrie. Puteam să dispărem în zăpadă sau să murim epuizati, căci trebuia să urcăm până la 3.000 de metri.
Cu părere de rău, am renuntat la expeditie. Ne-am întors la Salzburg si ne-am gândit la un alt plan peste munti. Trebuia să iesim din Austria, căci ne pândeau primejdiile din toate părtile.
Meditând mai târziu la esecul intreprinderii noastre, mi-am dat seama că boala mea a jucat un rol providential. Fără de acest repaus fortat, am fi apucat calea muntilor si cine stie dacă nu ne-ar fi rămas oasele în zăpezile Alpilor.
 
10. RĂMAS BUN DE LA BAD GASTEIN

Cu toată pătania anterioară, când eram pe punctul să fiu arestat, am mai făcut o călătorie la Bad Gastein, pentru a-mi lua rămas bun de la sotia mea si de la familia Iasinschi. Nu renuntasem la planul să trec muntii în Italia si îmi alesesem de astădată traseul Innsbruck-Brennero. Mă gândeam că, cine stie, când ne vom mai vedea si dacă ne vom mai vedea, după ce autoritătile militare americane si-au pus ochii pe noi.
Sotia mea si familia Iasinschi părăsiseră hotelul unde locuiseră până atunci toti diplomatii, din cauza descinderii si arestării lui Mihai Enescu si Doamnei Maria Bucur si îsi găsiseră locuintă, unde credeti, chiar la seful jandarmeriei din Bad Gastein. Erau în bună 'pază'. Eu ca să îi văd trebuia să calc aceeasi casă. Stăteam la îndoială să mă duc la ei. Dar cum doamnele m-au asigurat prin curierii trimisi că nu e nici o primejdie, deoarece seful de post este un om cumsecade, care nu se interesează de trecutul politic al chiriasilor, mi-am luat acest risc.
Am plecat la Bad Gastein, însotit numai de Traian Borobaru. Ajungând la locuinta jandarmului, acolo am găsit la poartă pe doamnele care mă asteptau, de astă dată fără a manifesta vreun semn de neliniste. Camerele ce le închiriaseră erau destul de bune, încălzite si bine mobilate. Am sosit spre seară, ca să nu ne vadă nimeni, si am dormit în camera sotiei mele. Am avut o noapte zbuciumată, deoarece aveam încă febră, din cauza răcelei de la munte.
Văzându-l pe Iasinschi, l-am rugat stăruitor să părăsească localitatea si să se refugieze fie în Bavaria fie în zona engleză, cum făcuse Profesorul Sângiorgiu. Acesta, după întâmplarea de la hotel, se refugiase în zona engleză si acolo, ajutat de alti camarazi, îsi găsise o locuintă si intrase în legătură chiar cu autoritătile militare de ocupatie. Rugămintea mea n'a servit la nimic. El spera să fie crutat de arestare, socotind că întâmplarea cu Enescu si Doamna Bucur este urmarea unui denunt si că în curând vor fi eliberati. L-am lăsat cu această convingere. Eu îmi făcusem datoria si îl prevenisem.
Despărtirea de sotia mea a fost dureroasă. Presimtea că nu ne vom mai vedea multă vreme, în afară de grija de a sti că plec în necunoscut. I-am promis că o să o aduc si pe ea în Italia, dacă voi reusi să mă stabilesc în această tară.
Era pe la sfârsitul lui Noiembrie 1945, când am făcut această ultimă vizită la Bad Gastein. Din acest moment ne-am fixat privirile spre Innsbruck, de unde credeam că vom putea face saltul peste munti.
 
11. ALTE PERIPETII

Nu ne-am mai întors la Salzburg deoarece dăduserăm de urma lui Virgil Popa, care îsi găsise un adăpost într'un sat din Tirol, ceva mai înainte de Kitzbühel. Locuia la o familie de austrieci, care avea si un sălas, undeva sus pe munte, deasupra satului, pentru paza vitelor si a oilor, când erau duse la păsune în vară. Sălasul avea mai mult aspectul unei vile de munte, cu mai multe dormitoare si înzestrată cu sobe. Se putea locui în ea si în cursul iernii.
Ne-am înteles cu Virgil Popa ca să ne găzduiască câteva zile acolo în vârful muntelui, unde n'aveam să ne temem de nimic. Întâi am făcut o recunoastere în partea locului, împreună cu Virgil Popa, rămânând ca să venim a doua oară singuri. Dar ce s'a întâmplat? Între primul si al doilea urcus a căzut zăpadă si când ne-am avântat spre culme, n'am mai recunoscut drumul ce duce la sălas. Era peste o mie de metri înăltime. Am înaintat noi, eram cu Borobaru, o după masă întreagă, pornind din satul de jos, si pe înserate, am ajuns sus pe culme. Dar, din cauza zăpezii ce căzuse, nu mai recunosteam drumul. Nu se mai vedeau cărările. Urcam la întâmplare, temându-ne că vom dispărea în coclauri.
Când eram mai disperati, apare pe un dâmb silueta lui Virgil Popa. Un chiot de bucurie si ne-am îmbrătisat. Eram salvati. Casa nu era departe, dar noi ne învârteam în jurul ei. Virgil Popa, îngrijorat de întârzierea noastră, a coborît să facă o recunoastere. Ne-a condus în casă si acolo am dat de căldură si de o odihnă plăcută.
Am stat câteva zile, bucurându-ne de aerul curat al muntilor si de ospitalitatea ce-o găsisem aici, înconjurati de dragostea familiei ce se oferise să ne adăpostească în aceste ceasuri grele.
 
12. SPRE INNSBRUCK.
TRECEREA MUNTILOR PE LA BRENNERO

După scurta odihnă în sălasul oferit de Virgil Popa, am luat directia Innsbruck, ultima alternativă pentru a găsi o trecere spre Italia. Orasul Innsbruck avea avantajul că se afla în zona franceză de ocupatie, unde, până la acea dată, legionarii fuseseră lăsati în pace de autoritătile militare.
În afară de Traian Borobaru, luasem ca însotitori la Innsbruck pe Vasile Mailat si Ion Crivăt. Am plecat în necunoscut. Nu stiam unde vom trage. N'aveam nici o adresă si nici o gazdă.
Am plecat cu trenul fără să fi suferit vreun control pe drum. Nu stiu prin ce întâmplare, am descoperit la Innsbruck pe Profesorul Ion Ionică, care se stabilise în acest oras si avea si o cameră închiriată. De la el am aflat că în Innsbruck exista un cămin al Crucei Rosii pentru refugiatii români, întemeiat din initiativa Doamnei Siegens, sotia Directorului Camerei de Comert germano-române de la Berlin. Doamna Siegens era româncă, sora camaradului nostru Nicolae Paul. La căminul condus de ea, sub ocrotirea autoritătilor franceze, locuiau mai multi studenti români între care si unii legionari.
Ne-am pus întrebarea unde vom putea locui timpul necesar până se va găsi o trecere spre Italia. Mi s'a propus la început chiar căminul, dar am refuzat de teamă să nu fim recunoscuti de cineva care ar putea să vorbească sau chiar să ne denunte. Profesorul Ionică s'a oferit să ne tină în camera lui o zi, două, până ce vom găsi o altă casă de români. Gazda lui îl iscodea mereu, cine suntem noi, de unde venim si dacă ne-am anuntat la politie. Am găsit o familie de români, a compozitorului Eugen Stoia care n'avea decât o singură cameră si a făcut sacrificiul să ne facă loc de dormit în spatiul restrâns al propriei lor locuinte.
În timpul acesta Vasile Mailat a pornit în explorare spre Brennero, pentru a descoperi un loc de trecere prin munti. A mers cu trenul până la gară, dându-se jos la Brennero. A luat-o apoi spre stânga localitătii si a început să urce înăltimile dimprejur. Era în a doua jumătate a lunii Decembrie, aproape de Crăciun si muntii dimprejur, de peste o mie de metri, erau acoperiti de zăpadă. Singur-singurel, cu un rucsac în spate, a pornit să exploreze această pistă. N'a fost usor. A înotat în zăpadă până la brâu. După ce a ajuns pe culme, drumul s'a usurat. Zăpadă mai putină. A mers până ce a zărit în vale proxima localitate, Strassberg, pe teritoriul italian. A coborît, a identificat satul, descoperind că linia ferată spre Bolzano trece prin el. S'a interesat de gară si de mersul trenurilor. Cu aceste rezultate, a luat drumul înapoi, tot peste munti, până la Brennero, de unde s'a întors cu trenul la Innsbruck.
La întâlnire, Mailat ne-a povestit isprava lui în toate amănuntele. Era o performantă extraordinară. Dovada succesului său era prezenta propriei lui persoane, aici în mijlocul nostru. Nu ne venea să credem. Drumul spre Italia era deschis.
Fără întârziere, ne-am făcut pregătirile de plecare. Era după Crăciun, când am plecat din Innsbruck, cred că 28 Decembrie 1945. Misiunea lui Mailat era să ne conducă până la proxima statiune de cale ferată, dincolo de Brennero. De aici el s'ar fi întors la Innsbruck, iar noi am fi rămas în grija lui Crivăt, care fusese în Italia, unde obtinuse si hârtii de resedintă si cunostea reteaua de cale ferată.
Intreprinderea nu era usoară. Avea riscurile ei. În afară de efortul ce trebuia să-l facem prin muntii înzăpeziti, ne pândeau alte primejdii. Până la Brennero trebuia să luăm trenul si, cum aflasem, adeseori se făceau controale din partea Francezilor. Dar prin munti nu ne vom întâlni cu vreo patrulă italiană? Evident că în spate ne pândeau primejdii mult mai mari, încât nu ne rămânea altceva de făcut decât să ne încredintăm voii lui Dumnezeu, care ne va feri de primejdii.
Am luat de la Innsburck trenul spre Brennero, plin de călători din localitătile până la frontieră. Apăream si noi ca niste oameni din partea locului. Am coborît la Brennero, împreună cu alti călători, ca si cum am fi fost locuitori ai acestui punct de frontieră. La proxima cotitură, am trecut pe partea stângă a căii ferate, călăuziti de Mailat. Cum am ajuns la poalele muntilor, am început să urcăm. Era pe înserat. În afară de greutatea suisului, trebuia să ne facem drum printr'un strat de zăpadă care ne ajungea până la brâu si uneori chiar pe piept. Ascensiunea a fost grea. Mai ales pentru mine, care eram slăbit din cauza răcelii anterioare.
Noaptea târziu, am ajuns pe vârful muntilor. Privind în vale am văzut luminile din Brennero si ceva mai departe localitatea Strassberg, unde trebuia să coborîm. Am mai mers câtva timp pe deasupra înăltimilor, pe unde zăpada era mai mică si, pe la 5 dimineata, am început coborîsul. În fata gării, ne-am despărtit de Mailat si am rămas numai cu Crivăt.
Am intrat în statiune si Crivăt, care vorbea italiană, ne-a cumpărat bilete fără nici o dificultate până la Bolzano. Am asteptat în gară câtva timp până ce a sosit trenul italian de la Brennero. Ne-am urcat în tren cu alti călători care mergeau în aceeasi directie. În afară de conductorul trenului, care controla biletele, n'am văzut nici o politie si nici carabinieri. La Bolzano aceeasi atmosferă. Nici un control la coborîre. Ne-am dat jos si am respirat usurati. Ne aflam pe pământ italian, lăsând în urmă CIC-ul american si spaima prin care trecuserăm.
 
13. DE LA BOLZANO LA ROMA SI NAPOLI

La Bolzano, Crivăt ne-a găsit repede o cameră la un hotel. El se bucura de o dublă nationalitate. Avea o hârtie pe numele lui Ion Crivăt, dar mai poseda si un alt act, pe numele lui propriu italienizat, de Giovanni Crivatti. În stările confuze de după război, le-a obtinut pe amândouă de la autoritătile italiene. El a rămas cu numele italian, iar mie mi-a dat actul lui în româneste, cu care am călătorit fără nici o grijă în toată Italia. Borobaru avea un pasaport românesc, eliberat de Consulatul Român din Viena, pe numele de Valer Ionescu.
La Hotel, s'a legitimat singur Crivăt, italianul, iar noi eram doar însotitorii lui. Singurul dezavantaj era că hotelul nu era încălzit. Noi, zgribuliti de frig, după trecerea muntilor, ne-am vârît în plăpumi si am adormit până la ziuă.
A doua zi, după ce am plătit hotelul, am pornit spre gară. Am aflat trenuri care aveau ca destinatie Roma. Am cumpărat bilete si seara    ne-am urcat în tren. Îmi aduc aminte precis că era ziua de 1 Ianuarie 1946 când am ajuns la Roma. În urma noastră rămăseseră, ca un vis urât, primejdiile prin care am trecut în Austria. Eram în capitala Italiei, pe care o cunoscusem în fuga mea anterioară din Germania. Acum mi se părea maiestuoasă. Senzatia că ne putem misca liberi în lungul si latul Italiei, fără nici o amenintare din spate, cum se întâmplase în 1942, ne umplea sufletul de o multumire nemărginită.
La Roma stiam adresa lui Emil Popa si a sotiei lui, Tiana. Locuiau la Căminul Preotilor Uniti, Pio Romeno. Emil Popa fusese angajat portar la acest cămin, unde primise si o cameră de locuit. Ne-a primit si pe noi în camera lor. Crivăt, după instalarea noastră, s'a dus la un hotel. Emil Popa ne-a atras însă atentia să nu iesim din cămin fără avizul lor, ca să nu ne vadă studentii care locuiau acolo. El ne va indica dacă drumul este liber si la ce oră ne putem întoarce.
La Roma cercul cunostintelor noastre s'a lărgit. Am descoperit pe Grigore Manoilescu la Castelgandolfo, în palatul unei contese. Bucuria revederii a fost de nedescris. Și unii si altii am trecut muntii cu mari greutăti si acum ne mângâia soarele Romei. Mircea Dimitriu nu era la Roma. El îsi găsise adăpost într'un lagăr de refugiati din Napoli. Tot la Roma am dat de urmele lui Emil Bulbuc si Ilie Olteanu. Olteanu era presedintele Comitetului Român de Ajutorare al Românilor refugiati la Roma.
Am zăbovit la Roma mai bine de o lună de zile. Călăuziti de Emil Bulbuc, am vizitat Frascati, Roca di Papa, Albano si alte localităti de renume international. Ni se păreau toate aceste peisagii ceva din lumea basmelor. Pare că Dumnezeu voia să ne răsplătească pentru suferintele îndurate în lagăr si pentru ultimele încercări ce le-am îndurat pentru a trece bariera grea a muntilor. Pe la începutul lui Februarie am coborît pe meridian la Napoli, cu gândul să ne bucurăm de climatul blând al Italiei Meridionale. În locul lui Crivăt, care plecase spre nord, ne-a însotit la Napoli Emil Bulbuc. El era îndrăgostit de Italia, o cunostea ca în palmă până la capătul cizmei si trecuse chiar dincolo, în Sicilia. Era un ghid de nepretuit. În Napoli ne-am încartiruit usor, într'o resedintă particulară, fără să ne ceară stăpâna acte. Apoi am început să vizităm împrejurimile. L-am descoperit mai întâi pe Mircea Dimitriu într'un lagăr de refugiati aproape de Napoli. Cum el nu era în lagăr în momentul când l-a căutat Emil Bulbuc, s'a speriat de această vizită neasteptată, crezând că e căutat de politie. Se gândea chiar să dispară din lagăr, înainte de a da ochii cu presupusul politist, când a văzut intrând pe poarta lagărului pe Emil Bulbuc. Emotia revederii a fost de nedescris. Și unii si altii eram teferi si ne priveam cu bucurie în ochi.
Cât am stat la Napoli, toată luna Februarie, am vizitat locurile demne de văzut din regiune: Insula Capri, Pozuelo, Vesuviul, Pompei si Herculanum. Am pornit apoi dincolo de Vezuviu pe înăltimile care duc la mare, de unde am contemplat faimosul Sorrento.
Emil Bulbuc ne-a dus si a o reprezentatie de operă, în Teatrul San Carlos din Napoli, unde cânta tocmai compatriotul nostru Tommaso Spataro, în Rigoletto.
 
14. VESTI RELE DIN AUSTRIA

La începutul lui Martie 1946 am întrerupt vacanta la Napoli si ne-am îndreptat din nou spre nord. Ne dăduserăm întâlnire cu Octavian Rosu la Milano, pe care îl însărcinasem să ne caute o trecere în Franta. La Roma ne asteptau vesti nelinistitoare din Austria. Nu erau clare. Crivăt adusese stirea că se operaseră noi arestări între Românii de la Bad Gastein de către politia militară americană. Târziu de tot am aflat ce se petrecuse.
Cum am scris si mai înainte, ministrii si diplomatii români încartiruiti la Bad Gastein, la începutul ocupatiei americane, n'au avut de suferit represalii, în timp ce diplomatii celorlalte guverne din răsărit si corpurile lor consulare au fost arestati la 25 Septembrie 1945 si internati în lagărul de concentrare Glasenbach, de lângă Salzburg, special organizat pentru criminalii de război. Temporar pentru Români, cum am scris în capitolul Drama de la Bad Gastein, n'a durat mult. La 29 Octombrie, grupul românesc suferă primele arestări. Victimele CIC-ului nu sunt ministrii români, ci membrii Consulatului Român din Viena, Mihail Enescu, Consul General, si secretara Consulatului, Doamna Maria Bucur. Am relatat cum s'au petrecut aceste arestări în capitolul mai sus amintit.
Ministrii nostri, Iasinschi si General Chirnoagă, văzând că arestările se limitează la personalul consular, au presupus că arestarea lui Enescu si a Doamnei Bucur se datoreste unor denunturi si, după ancheta de rigoare, vor fi în curând eliberati. Din acest motiv au continuat să rămână la Bad Gastein, în afară de Profesorul Sângiorgiu, care, imediat după arestări, s'a refugiat în zona engleză din Germania.
Dar interpretarea dată de cei doi ministrii arestării lui Enescu si Doamnei Bucur nu era corectă. Contrar asteptărilor lui Iasinschi si Generalului Chirnoagă, peste câtva timp a venit si rândul lor să fie ridicati. Desi trecuseră aproape patru luni de la primele arestări, pe la jumătatea lunii Februarie 1946, Vasile Iasinschi, Generalul Chirnoagă si Comandorul Bailla au fost arestati de C.I.C. si internati în lagărul Glasenbach, unde s'au revăzut cu Doamna Bucur si Mihail Enescu.
 
15. LAGĂRUL GLASENBACH

Lagărul Glasenbach, din localitatea cu acelasi nume din apropierea Salzburgului, era populat de o multime de detinuti, presupusi criminali de război ai Reichului, bărbati si femei, cât si de numerosi oameni politici si militari apartinând acelor formatiuni sau guverne străine de pe teritoriul Germaniei care au luptat până în ultima clipă contra invaziei sovietice. În această populatie de toate nationalitătile se aflau acum si Românii nostri, asupra cărora apăsa aceeasi acuzatie că ar fi criminali de război. Germanii trebuiau să fie judecati de tribunalele militare aliate, iar reprezentantii celorlalte nationalităti din răsărit urmau să fie predati Statelor respective, pentru a fi judecati de tribunalele lor. Pe Români îi astepta soarta ca să fie extrădati în România, unde, din Martie 1945, venise la putere guvernul Groza, dominat de comunisti.
În lagărul Glasenbach se aflau arestati si doi legionari, Spiridon Neată si Ion Rădulescu. Neată era originar din Muscel, iar Rădulescu din Prahova. Fuseseră amândoi internati la Buchenwald iar sfârsitul războiului i-a prins la Salzburg. În vreme ce Enescu, Maria Bucur, Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă au fost ridicati si dusi la Glasenbach pe baza unei dispozitii generale a Tribunalului de la Nürnberg, si legionarii Neată si Rădulescu, care nu intrau în această categorie, au căzut victimă unor denunturi din partea unor români de la Salzburg, care intraseră în serviciul politiei americane. Mai erau pe listă să fie arestati si internati la Glasenbach si legionarii Vasile Mailat si Gică Tase. Acestia avuseseră prevederea să se refugieze din vreme în zona americană din Germania, unde, gratie interventiei lui Velescu la Murphy, legionarii aflători aici se bucurau de libertate.
Împotriva celor mai sumbre prevestiri, care frământau pe detinutii români din lagăr, văzând cum dispăreau, fără a se mai întoarce, reprezentantii altor formatiuni politice care luptaseră alături de Germania, grupul de Români internati la Glasenbach s'a salvat în totalitatea lui. Nici unul dintre membrii guvernului de la Viena si nici un aderent al Miscării Legionare n'au fost declarati criminali de război sau colaborationisti si predati guvernului din tară.
La 13 Iulie 1946, a sosit la Glasenbach un ofiter american, cu formulare ale Comisiei de Instructie de pe lângă Tribunalul International de la Nürnberg. Aceste formulare au fost predate si detinutilor români, pentru a fi completate. Ofiterul se întorcea cu ele de la Nürnberg, pentru a fi examinate. Rostul lor era să stabilească dacă persoanele implicate nu apartineau unor organizatii culpabile colectiv, nu săvârsiseră crime contra umanitătii si nu apartineau grupului denumit colaborationist.
Rezultatul anchetei de la Nürnberg s'a încheiat cu un non lieu pentru membrii guvernului de la Viena si ceilalti detinuti. În luarea acestei decizii a contribuit în mod decisiv întrevederea lui Velescu cu Robert Murphy, care a dat instructiunile necesare cum să se procedeze în cazul Miscării Legionare. Memoriile întocmite în lagăr de Mihail Enescu si altul de Generalul Chirnoagă, adresate Generalului Mark Clarck, Comandantul Suprem al Armatei Americane din Austria, au avut si ele o influentă favorabilă în clarificarea autoritătilor americane privitor la internatii români.
În Aprilie 1947, după cercetările de rigoare, au fost eliberati membrii Consulatului Român, Mihail Enescu si Doamna Maria Bucur, împreună cu Comandorul Bailla. Odată cu ei au iesit din lagărul Glasenbach si legionarii Neată si Rădulescu. O lună mai târziu, Mai 1947, au iesit pe poarta lagărului Vasile Iasinschi si Generalul Chirnoagă.
Odată cu exonerarea acestora de orice culpă, atât Comisia de Instructie de la Nürnberg cât si Comandamentul Suprem Militar Aliat de la Viena au scos din cauză si entitătile pe care le reprezentau acesti demnitari: Miscarea Legionară, Guvernul National Român si Armata Natională. Cei ce au participat la activitătile acestor organisme n'au fost nici fascisti, nici nazisti, nici colaborationisti si nici n'au săvârsit crime de război sau crime contra umanitătii.
 
16. DIZIDENTII DIN NOU LA ATAC

Abia s'a sfârsit războiul si dizidentii, 30-40 la număr, sub inspiratia lui Papanace, si-au schimbat brusc si radical convingerile lor politice. Acesta, după înfrângerea suferită cu formarea guvernului de la Viena, a considerat momentul oportun ca să-si ia revansa. În acest scop, si-a instruit partizanii cum să se comporte în noua conjunctură, după capitularea Germaniei, dacă vor avea contacte cu Aliatii sau dacă vor fi anchetati de acestia, cum se prevedea. Ei trebuiau să spună că au fost anti-colaborationisti, că s'au tinut departe de orice colaborare cu Reichul, după ce au iesit din lagăr. N'au intrat în guvernul de la Viena, considerând formarea lui o aventură politică si militară. Ei s'au despărtit de Horia Sima din cauza acestei deosebiri de orientare si perspectivă în colaborarea cu Germania. Ei si-au asumat riscul de a refuza să se pună în serviciul acelora care i-au internat în lagăr. Toată răspunderea pentru formarea guvernului de la Viena si a actiunilor intreprinse de acest guvern cade asupra lui Horia Sima si a oamenilor lui. Numai ei au colaborat cu Germania si ei sunt singurii care, conform deciziilor luate de Aliati, pot fi considerati colaborationisti. Dizidentii se lepădaseră de atitudinea lor din lagăr, când se băteau cu pumnul în piept că numai ei au rămas credinciosi Puterilor Axei si Führerului Adolf Hitler, în timp ce noi am trădat alianta cu Germania si dispozitia testamentară a Căpitanului.
Evident că această schimbare totală în atitudinea lor politică surâdea multora dintre dizidenti. Papanace le oferea o portită de scăpare dacă represaliile aliate se vor abate si asupra Miscării. Dacă vor fi anchetati, vor declara că ei n'au participat la activitătile guvernului de la Viena si conflictul cu Horia Sima are la bază tocmai refuzul lor de a mai servi Reichului în ultima fază a războiului. De unde să stie Aliatii că ei n'au participat la guvernul de la Viena, nu din motivele ce le afisau acum, ci pentru că se opuneau la formarea acestui guvern sub conducerea lui Horia Sima, iar, în lagăr, au azvârlit torente de acuzatii contra Comandantului Legiunii, învinuindu-l pe acesta de trădare a aliantei cu Germania.
Gândul lui Papanace si al unora dintre apropiatii lui mergea mai departe. Subita lor schimbare de pozitie, din ultra-nazistă în ultra-aliată, poate servi si la victoria lor finală contra lui Horia Sima. Ceea ce n'au reusit cu Nemtii, vor reusi poate cu Aliatii. După toate probabilitătile, Horia Sima, cu membrii guvernului si cu principalele cadre legionare ce l-au urmat, vor fi arestati de Aliati si trimisi în tară, unde vor fi condamnati, asa cum este în curs să se procedeze cu căpeteniile tuturor miscărilor nationaliste care au colaborat cu Reichul. Și atunci în Occident, vor rămâne liberi ei si numai ei, absolviti de orice învinuire. După linistirea stărilor de război, vor putea continua nestingheriti de fostul Comandant al Legiunii să reprezinte în lume idealurile Legiunii. Nu se vor mai teme asadar de nici o concurentă politică, după eliminarea tuturor acelora care au colaborat cu Germania la Viena.
Conceptia lor putea avea însă si un alt final nedorit de ei. Dacă se începeau arestările si deportările de legionari, acestea nu se puteau limita la anumite categorii dintre ei. Se crea, cum s'ar zice un vad, o rutină, de care n'ar fi scăpat nici ei. Decizia Aliatilor putea fi globală si atunci intrau si dizidentii la grămadă. S'au întâmplat numeroase cazuri de extrădare de nationalisti din răsărit de către Aliati, care nu apartineau forurilor conducătoare, ci erau simpli aderenti ai acestor miscări sau a unor unităti de pe front.
Dar s'a mai întâmplat ceva care lovea direct si în dizidenti. Între cei reclamati pe cale diplomatică de guvernele din tară figurau alături de Horia Sima, Papanace si Ilie Gârneată. Odată această operatie realizată, cine stie dacă alti legionari n'ar fi luat acelasi drum fără întoarcere.
Acest proces de anihilare a Legiunii a fost oprit prin miraculoasa interventie a inginerului Virgil Velescu la Frankfurt. De această interventie au profitat si ei, care ar fi fost bucurosi să pierim în vălmăsagul războiului.
 
17. LAGĂRUL REICHENAU-INNSBRUCK. UN DENUNt SI CONSECINTELE LUI

La Innsbruck se întemeiase o comunitate românească înfloritoare de refugiati, în jurul Căminului Crucei Rosii Românesti. Acest cămin fost înfiintat gratie energiei si priceperii Doamnei Yvonne Siegens, sotia Directorului Camerei de Comert Germano-Române din Berlin, refugiati si ei acum la Innsbruck. Nimic nu părea să turbure linistea acestei oaze de refugiati, care se bucura si de ajutorul ce-l primea în alimente de la diferite organisme umanitare între care si Crucea Rosie Internatională. Căminul era adăpostit într'o clădire le Sillgasee 3 si avea trei etaje. Etajul întâi era locuit precumpănitor de tineri studenti. Etajul al doilea era ocupat de familia Siegens, iar în etajul al treilea erau niste doamne si domnisoare care lucrau la administratia Comitetului. Dar raza de actiune a Comitetului Român al Crucii Rosii era mult mai vastă. Distribuia ajutoare alimentare si la Românii risipiti prin alte localităti din Tirol si Voralberg. Exista un lagăr de Români chiar la Bregenz, pe malul lacului Constanta. Atmosfera era asa de linistită la Innsbruck si în întreaga zonă franceză de ocupatie, încât tinerii refugiati de aici si-au îngăduit să invite în comunitatea lor cunoscuti de-ai lor din zona americană, pentru a petrece Pastile împreună. Asa Grigore Filiti, care locuia la Graz, a fost invitat de Simeria si alti cunoscuti ai lui să petreacă sărbătorile Pastilor la Bregenz. După mai multe peripetii avute cu jandarmii francezi, care controlau pe călătorii din tren, Filiti a ajuns la Bregenz si a petrecut aici Pastile într'o atmosferă plăcută si camaraderească. După o săptămână s'a înapoiat la Innsbruck, cu gândul să se întoarcă la Graz. A locuit, cum era si firesc, la Căminul Crucei Rosii, condus de Doamna Siegens.
  Abia sosit aici, luni, după Duminica Tomii, în toiul noptii, casa din Sillgasse este înconjurată de jandarmi francezi, care au poruncit tuturor locatarilor ca să se îmbrace si să-si ia lucrurile necesare pentru o detentiune mai lungă. Coborîti în stradă, prizonierii capturati au fost înconjurati de garda acelorasi jandarmi si au pornit în mars de-alungul râului Inn. După o oră si jumătate de mers pe jos, coloana prizonierilor a fost oprită în fata portii unui lagăr, care se numea, cum au aflat mai târziu, Reichenau.
Lagărul Reichenau fusese construit de Germani si acuma îl foloseau trupele franceze de ocupatie. Erau închisi în acest lagăr multi germani, civili si militari, ofiteri si fosti membri ai partidului national-socialist, apoi alte natii, între care numerosi Ucraineni si chiar evrei care încercaseră să treacă clandestin frontiera în Italia.
Acum lagărul Reichenau se mărise cu contingentul românesc destul de numeros. În afară de cei capturati la Cămin, au fost arestati si dusi în lagăr aproape toti Românii aflători în zona franceză de ocupatie, adică în Tirol si Voralberg. Numărul Românilor internati în acest lagăr, de pe urma acestei razii, era de aproape 40. Între ei se aflau Maiorul Maftei cu sotia, ridicati de la Kitzbühel; istoricul Alexandru Randa, comandorul Muresanu, întreg grupul de la Bregenz, în frunte cu Simeria, seful lagărului de Români de aici, Dr. Hacman, profesor de fizică cu sotia, George Siegens cu sotia. Dintre tineri, aproape mai toti legionarii tineri care s'au refugiat în zona franceză din Austria. Între ei, Dionisie Ghermani, Grigore Filiti, Victor Carâp si alti legionari din garnizoana Berlin. Apoi Gheorghe Bulumete, Ion Bodoc si Hatmanul Hojbotă, care locuiau la Bregenz sau la Bludenz.
Evident că cei internati s'au întrebat pentru ce au fost arestati si internati în lagăr. Versiunea lansată de Francezi a fost că la Comitetul Crucei Rosii s'ar fi descoperit niste nereguli în distribuirea ajutoarelor primite de la diferite organisme internationale. Această explicatie a căzut prin absurditatea ei. Ce căutau aici persoane care locuiau la Cămin, dar nu aveau nimic în comun cu administratia? Sau, de ce au fost arestate persoane din alte localităti, cum erau cei de la Kitzbühel sau Bregenz? Ce căutau în lagăr Alexandru Randa sau Maiorul Maftei? Până la urmă s'au lămurit lucrurile, când a început ancheta celor internati. Au fost arestati si internati pentru motive politice. Pentru participarea lor la Guvernul de la Viena si pentru apartenenta unora dintre ei la Garda de Fier.
Operatia era un ecou al procesului ce se desfăsura tocmai atunci la Nürnberg si a unor interventii, ce veniseră din tară, ale guvernului Groza. Francezii, extrem de sensibili la notiunile de criminali de război, nazisti, fascisti si colaborationisti, au procedat fără nici o discriminare la arestarea Românilor din spatiul controlat de ei.
Această razie a autoritătilor franceze nu s'ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost alarmati de anumite denunturi, chiar din mijlocul Românilor. Trei legionari marginali - care în lagărul Buchenwald s'au atasat grupului dizident si erau cunoscuti prin virulenta atacurilor lor contra conducerii legionare - au intrat în serviciul Francezilor si au denuntat pe ceilalti legionari. Că "sunt nazisti", că "au ajutat pe Hitler până în ultima clipă a războiului", că "sunt colaborationisti notorii, care trebuie să-si ia cuvenita pedeapsă". Autoritătile franceze, foarte sensibile la aceste denunturi, n'au binevoit să facă o anchetă preliminară, pentru a se convinge de adevărul acestor acuzatii, ci au dat un ordin global să fie arestati si internati în lagăr toti Românii din zonă. Fostii nostri camarazi care s'au pretat la această faptă urâtă, punând în primejdie libertatea si poate viata atâtor compatrioti, au fost trei studenti: Nicolae Tănase, Antonovici si Stefan Popescu. La acestia s'a adăugat, întărind spusele lor, cunoscutul agent al lui Eugen Cristescu din lagărul Rostock, care uneltise asasinarea căpeteniilor legionare din acest campament, Șerbu. Cu declaratiile contra celorlalti români, ei urmăreau pe de o parte să se pună la adăpost de eventuale urmăriri ("noi am fost contra guvernului de la Viena, contra colaborării cu Germania"), iar pe de altă parte să se răzbune pe acei legionari care nu aprobau defectiunea lor.
Oaza de pace si frătietate de la Innsburk sărise în aer. Soarta celor arestati si internati în lagărul Reichenau era incertă. Puteau fi ridicati de la o zi la alta si predati guvernului din tară. La Nürnberg se judeca procesul căpeteniilor national-socialiste, iar în tară începuse procesul Antonescu. Sub ochii lor, ai celor internati, au fost ridicati ucrainieni si predati Rusilor. Se asteptau de la o zi la alta să aibă si ei aceeasi soartă. Denuntătorii, camarazii lor de altădată, întretineau relatii si cu guvernul din tară, via Viena. La Innsbruck apăruse un General român, Balosin, trimis de guvernul din tară pentru repatrieri. Dar în afară de această misiune oficială, avea si alta paralelă. Unde se găsesc legionarii? În ce lagăre si zone, pentru ca guvernul român să le ceară Aliatilor extrădarea lor? Acest General Balosin a apărut în toate lagărele din Austria, Germania si Italia, în căutare de criminali de război, misiune camuflată sub formula plauzibilă a repatrierilor. Generalul Balosin venise însotit la Innsbruck de un colonel si de un căpitan, numit Iliescu. Acest căpitan, în convorbirile avute în lagărul Reicheanu, le-a comunicat unor detinuti de legătura ce există între cei trei denuntători si guvernul din tară, prin intermediul Legatiei din Viena.
Ovidiu Stănescu, internat si el în lagărul Reichenau, l-a văzut întâia oară pe Generalul Balosin intrând pe poarta lagărului Enghien-Edingen, din Belgia, unde se aflau multi prizonieri români.
Deznodământul final a fost însă cu totul altfel decât cum sperau denuntătorii.
Spre norocul Legiunii, în sânul fortelor franceze de ocupatie din Austria se petrece o schimbare radicală. Biroul de Documentare al Armatei Franceze, care era până atunci controlat de comunisti din Fortele Franceze de Eliberare, este preluat de ofiteri francezi de carieră, care luptaseră cu De Gaulle. Aceasta s'a întâmplat la aproximativ 6 luni de la internarea Românilor în lagărul Reicheanu. În locul anchetatorilor anteriori, de filiatie comunistă, îsi face aparitia un tânăr ofiter, Blondel, care reia ancheta de la început. Procesul legionarilor si al tuturor Românilor internati încăpuse pe alte mâini.
Interogatoriul făcut de Blondel nu a mai avut loc în lagăr, ci la Innsbruck, într'o resedintă a Biroului de Documentare al Armatei. De la început, cei anchetati au constatat diferenta de atmosferă si de tratament. Cum îl descrie Filiti, Blondel era calm, perspicace, prietenos, inspirând încredere. Blodel era interesat să afle ce este cu această miscare. Tinerii legionari i-au explicat cu entuziasm fenomenul legionar, în asa fel încât Blondel a fost impresionat de doctrina lor.
Ca urmare a acestor anchete, prin care au trecut toti detinutii, regimul celor închisi, de când a venit Blondel, s'a ameliorat. Blondel avea atâta încredere în legionari încât, când acestia aveau ceva de făcut în oras, îi lăsa fără pază, fiind sigur că se vor întoarce. Adeseori lipseau toată ziua.
S'a mai întâmplat ceva care a avut efectul unui detonator asupra soartei celor internati. Tatăl lui Dionisie Ghermani, profesorul Ghermani, decanul Facultătii de Constructii de la Politehnica din Bucuresti, hidraulician emerit si specialist în teoria similitudinilor, este invitat la Paris, la un congres în specialitatea lui. La o receptie întâlneste pe Generalul Bethourd, guvernatorul militar al zonei franceze de ocupatie din Austria. În cursul conversatiei cu Bethourd, Profesorul Ghermani îi spune că are un fiu în zona franceză de ocupatie, la Innsbruck, într'un lagăr. Generalul promite că se va interesa de soarta lui. Într'adevăr, Biti Ghermani este primul eliberat, în August. Anchetele lui Blondel se terminaseră. În cursul lunii Septembrie 1946 au urmat alte eliberări. Ultimul lăsat pe picior liber a fost Grigore Filiti. În luna Octombrie, lagărul Reicheanu fusese evacuat de toti Românii internati.
Din acel moment, Blondel a rămas un prieten devotat al cauzei românesti si a făcut parte din echipa de instructori francezi care au pregătit pe legionarii selectati să fie parasutati în tară.
Cei trei răuvoitori de la Innsbruck, care si-au denuntat proprii lor frati de credintă si idealuri au fost si ei niste victime în fond, un subproduct al "înaltei" scoli legionare a lui Papanace. Îmbâcsiti de atmosfera de ură propagată de acesta în lagăr, au săvârsit această faptă degradantă.
Dumnezeu si-a arătat încă o dată mila fată de Miscare, salvând de la o disparitie sigură pe camarazii internati la Innsbruck.
Nici camarazii de la Salzburg n'au fost scutiti de atentatul delatiunii. Si pe la ei s'a pripăsit un legionar dizident, care a fost recrutat de serviciile americane. Este vorba de un oarecare Tudose, care în tară fusese întrebuintat la biroul Corpului Muncitorilor Legionari. Refugiat în Germania după evenimentele din Ianuarie 1941. Când s'a produs dizidenta din lagăr, el s'a atasat grupului minoritar.
La Viena a dus o existentă marginală si a reapărut după război la Salzburg ca informator al serviciilor americane militare. Tudose nu a avut nici o participare în arestările din Bad Gastein. În schimb, Americanii s'au servit de el pentru a identifica elementele legionare din Salzburg. Prin denunturile lui, au fost arestati si internati în lagărul Glasenbach legionarii Neată Spiridon din Muscel si Ion Rădulescu din Prahova. Acesta din urmă l-a descoperit pe Tudose când era internat în lagăr, gratie destăinuirii unui ofiter american la anchetă. De la biroul acestuia, arătând în curte un individ, i-a spus lui Ion Rădulescu: "Acesta v'a denuntat". Uitându-se la el bine, pe fereastră, Ion Rădulescu l-a recunoscut imediat, căci fuseseră împreună în lagăr. Ion Rădulescu a comunicat descoperirea lui si mie si altor camarazi.
Între cei denuntati si care erau pe punctul să fie arestati se aflau si camarazii Vasile Mailat si Gică Tase. Dar acestia, aflând de primele arestări, s'au refugiat la timp în Bavaria, unde Americanii nu s'au legat de legionari. Ceilalti doi, Neată si Rădulescu, au făcut un an si jumătate de lagăr, fiind eliberati abia în Mai 1947.
 
18. PIERDERI GRELE

Sfârsitul războiului, pe lângă necazurile inerente pribegiei si a nesigurantei în care trăiam în diversele zone de ocupatie, ne-a provocat pierderi grele în rândul celor mai buni camarazi pe care-i aveam. Aceste pierderi nu s'au datort represaliilor aliate, ci unor episoade de altă natură, provocate de banditismul apărut după război. Voi expune aceste tragice cazuri de disparitie a unor legionari de elită, când se încheiaseră ostilitătile, în mod individual, privind soarta fiecăruia.
 
1. Corneliu Georgescu

Cum am scris, pe Corneliu Georgescu l-am rugat să se ducă la Döllersheim, ca să supravegheze evacuarea trupelor din acest lagăr si îndreptarea lor spre Bavaria, care cădea în zona americană de ocupatie. Îl credeam în acest lagăr, când mă pomenesc cu el la Alt-Aussee, în ultimele zile, înainte de a pleca si eu în munti. Se întorsese îngrijorat de soarta mea. Noi eram atunci pe punctul să părăsim Alt-Aussee si să ne asociem detasamentului Eichmann, în operatia Wehrwolf. Nu cutezam să-l iau în echipa ce-o constituisem atunci, tocmai gândindu-mă la suprvietuirea lui. Era prea mare ca să-l sacrific în această intreprindere riscantă. Atunci am ales doi camarazi de elită, pe Traian Puiu si Vasile Mailat, ca să-l însotească în pribegie si să aibă grijă de el la tot pasul.
Corneliu Georgescu a plecat împreună cu cei doi însotitori pe drumuri numai de ei stiute. După câteva zile, au ajuns în localitatea Mittersill. Aici, Traian Puiu s'a despărtit de ei pentru câteva zile pentru a vizita o cunostintă dintr'un sat din apropiere, unde spera să găsească si un adăpost pentru toti. Corneliu Georgescu a rămas numai cu Vasile Mailat. Deodată apare în această localitate, Mittersill, un curier trimis de Vasile Iasinschi de la Kitzbühel, unde, cu ajutorul lui Gamillscheg, au obtinut camere la marele hotel din localitate. Înainte de a se stabili definitiv la Bad Gastein, Corneliu Georgescu, pentru a veni în ajutorul lui Iasinschi, a acceptat să rămână câteva zile singur, până la întoarcerea lui Mailat. Ce s'a întâmplat în această perioadă nimeni nu stie, în timpul absentei lui Mailat. Când s'a întors Mailat de la întâlnirea cu Iasinschi, nu l-a mai găsit pe Corneliu Georgescu la Mittersill. Îsi dăduse întâlnire cu Corneliu Georgescu într'un anumit loc, dar nu apăruse aici. A răscolit tot orasul, cu acelasi rezultat negativ. A întrebat pe oamenii de pe stradă în dreapta si în stânga, dar nimeni nu a putut să-i dea vreo informatie. Atunci Mailat a presupus că, poate, Corneliu Georgescu si-a pierdut răbdarea si a plecat de unul singur. Din acel moment nimeni nu a mai aflat nimic de Corneliu Georgescu. Dispăruse fără urmă din Austria.
Târziu de tot, în 1950, Dr. Ion Fleseriu, sibian ca si el, a reluat cercetările la Mittersill. S'a interesat pe la autorităti si a aflat că în acele zile tulburi, din primăvara anului 1945, un necunoscut a fost găsit mort pe străzile orasului Mittersill si a fost îngropat în cimitirul din localitate. Dr. Fleseriu a reusit să obtină autorizatia de a se face dezgroparea. Când i-a văzut osemintele, l-a identificat după operatia ce-o avusese în tinerete la un genunchi si de care stia el.
A fost din nou înmormântat într'un alt loc si de atunci mormântul de la Mittersill a devenit loc de pelerinaj pentru toti legionarii din lumea liberă. În fiecare an, în cursul lunii Iunie, se adună supravietuitorii la Mittersill, unde se face slujbă la cimitir si apoi în sedinta solemnă se comemorează viata si faptele Comandantului Bunei Vestiri, Corneliu Georgescu.
După toate probabilitătile, a căzut victimă unor banditi, care l-au jefuit de banii ce-i avea.
 
2. Ion Ionică si Vladimir Cristi

Pe Ion Ionică l-am întâlnit la Innsbruck înaintea Crăciunului, tocmai când mă pregăteam să trec muntii în Italia. În camera lui mobilată, am dormit câteva nopti.
Cum am povestit mai înainte, cu Crivăt, Borobaru si Mailat, am trecut muntii pe la pasul Brennero îndată după Crăciun. Nu stiu în ce împrejurări Ion Ionică s'a întâlnit la Innsbruck cu Ministrul Vladimir Cristi si au plănuit împreună trecerea în Italia. Din câte am aflat mai târziu, destul de vag, au dat peste o călăuză de origine croată, care si-a luat angajamentul să-i treacă în Italia, pentru o anumită sumă de bani si pentru tigări. Însotiti de această călăuză, au pornit peste munti în Italia, nu stiu dacă pe la Brennero sau prin altă parte, si, din acel moment, nu s'a mai stiut nimic de soarta lor. În Italia nu au ajuns niciodată si nici nu s'au aflat trupurile lor pe undeva. Probabil că au fost ucisi de călăuză, care i-a omorît pentru a-i jefui. Trupurile lor le-a azvârlit undeva într'o prăpastie si asa se explică lipsa oricărei urme de la ei.
 
2. Emil Bulbuc

Emil Bulbuc a căzut si el victimă banditismului provocat de stările nefaste ale războiului. De astădată asasinarea lui de un bandit s'a petrecut sub ochii mei. Mă pregăteam să trec din Italia în Franta, în vara anului 1947. Ca drum de trecere clandestină a frontierei am ales Muntii Alpi. Totul a fost pregătit amănuntit. Însotitorul meu era Paul Popescu, ce locuia la Milano. De partea cealaltă a muntilor mă asteptau Marcel Ghinea si Petre Ponta, stabiliti la Paris. Pentru a urca creasta muntilor, trebuia să ajungem într'o localitate de granită, al cărui nume nu mi-l mai amintesc. O primă haltă cu autobuzul trebuia să o facem de la Torino la Costigliole de Saluzzo. De aici, cu un alt autobuz, la localitatea de frontieră.
Unicul meu însotitor era la început Popescu Paul. Dar ce s'a întâmplat? Tocmai atunci venise la Bergamo, unde locuiam de mai multă vreme împreună cu Toader Ioras, Dr. Emil Bulbuc de la Roma. El ne-a surprins tocmai în zilele premergătoare plecării de la Bergamo la Milano si de aici la Torino, de unde trebuia să continuăm drumul spre munti.
Aflând de planul nostru, Bulbuc mi-a comunicat că vrea să meargă si el cu noi până la frontieră, pentru a veghea pe traseul italian asupra sigurantei noastre. El are acte italiene si vorbeste perfect limba italiană, încât ne poate fi de folos în legitimarea noastră pe la autoritătile italiene. Eu am insistat să nu meargă cu noi. Ne vom descurca singuri. Paul Popescu e un om cu o minte ageră si vorbeste bine limba italiană. Parcă aveam o presimtire. Dar n'a fost chip să-l înduplec pe Bulbuc să renunte la gândul lui. Asa se face că am plecat toti trei de la Milano la Torino si de aici în munti.
La Costigliole di Saluzzo am ajuns cu autobuzul înainte de masă. Informându-ne de celălalt autobuz, care urca spre frontieră, aflăm că nu avea legătură decât la 5 după masă. Ce să facem în acest interval? După o gustare sumară, ne-am uitat spre vale si acolo serpuia un râu frumos între sălcii. Ce ne-am zis? În loc să stăm asteptând autobuzul în sat, să coborîm la vale si să ne asezăm pe malul acestui râu primitor, unde ne putem odihni câteva ore la umbra sălciilor, până la plecarea autobuzului. Era în Iulie.
Ne-am luat bagajele, am trecut podul si ne-am asezat pe malul râului. Stăteam linistiti, fără altă grijă, să treacă timpul cât mai plăcut. Cam la o oră de când sedeam pe iarbă la marginea râului, deodată apare în fata noastră un tânăr, iesind din păduricea de sălcii. Nu i-am dat la început importantă, crezând că a venit si el să admire peisagiul. Dar observăm în mâna lui un revolver, pe care îl îndreaptă apoi spre noi. Ce vrea ăsta? Ne-am ridicat si Emil Bulbuc l-a întrebat ce vrea, îndreptându-se curajos spre el. Eu cu Paul Popescu ne-am tras îndărătul unor copaci. Tânărul cu pistolul arată spre un geamantan de piele al lui Emil Bulbuc si face chiar un gest să-l ridice. Emil Bulbuc se repede atunci la el si îi smulge geamantanul din mâini. Eu am strigat atunci lui Emil: "Nu te opune. Lasă să ia geamantanul". Dar Bulbuc nu ascultă. Stă lângă geamantan cutezător. Atunci tânărul se retrage câtiva pasi si îndreaptă pistolul spre Bulbuc. Auzim o împuscătură si atunci îl vedem pe Emil Bulbuc prăbusindu-se la pământ, dând un tipăt fioros, asa de puternic că se putea auzi până departe. Atunci pistolarul însfacă geamantanul lui Bulbuc si dispare în tufis. Noi rămânem ascunsi după copaci, privind la Emil Bulbuc, care nu mai miscă. După câteva minute, presupunând că a plecat ucigasul, ne apropiem de Emil Bulbuc întins pe iarbă. Murise. Fusese lovit drept în inimă.
Ce să facem acum? Situatia noastră era grea. Autorul crimei dispăruse si rămăsesem numai noi lângă Bulbuc, care venisem cu el. După cum era si firesc, primele bănuieli, până la descoperirea ucigasului, ar fi căzut asupra noastră. Ne-am hotărît să mergem la postul de carabinieri si să explicăm ce s'a întâmplat. L-am lăsat pe Emil Bulbuc si bagajele noastre pe malul râului si ne-am urcat pe podul care duce în sat. Dar, pe la mijlocul lui, apar carabinierii, în frunte cu seful lor. Cum ne vede, ne pune cătusele si ne duce la cazarma lor. În spatele carabinierilor era o multime de locuitori din sat care, alarmati de împuscături, veniră să vadă ce este. Se uitau cu ură la noi, gata să ne linseze. Toti credeau că noi suntem niste contrabandisti si am împuscat pe tovarăsul nostru în urma unei certe sângeroase. Un reglement de comptes, cum se spune. Cu mare greutate carabinierii ne-au luat sub protectia lor, pentru a nu cădea victimă furiei populatiei.
Ajunsi la cazarma carabinierilor, am fost condusi la închisoare, fiecare separat, si apoi, imediat, la o primă anchetă. Versiunea lor era că noi doi, Paul Popescu si eu, l-am omorît pe Emil Bulbuc, pentru niste chestiuni bănesti. Situatia mea era si mai grea, căci aveam acte false. Dacă s'ar fi descoperit adevărata mea identitate, m'as fi putut apăra mai usor, dar riscam să fiu extrădat în tară. Noi am protestat, am explicat cum s'a întâmplat cazul, am descris cât am putut mai bine pe tânărul care ne-a atacat, dar carabinierii au rămas sceptici. A doua zi trebuia să vină judecătorul de instructie de la Cuneo, pentru a ne lua un nou interogatoriu.
A doua zi s'a lămurit cazul printr'o adevărată minune dumnezeiască. În apropiere de malul râului, un om mai în vârstă, de vreo 50 de ani, trecea tocmai atunci când am fost atacati. A auzit împuscăturile si a văzut fugind cu o bicicletă pe tânărul criminal, în speranta că nu va fi observat de nimeni. Omul acesta din sat, care avea o mosioară prin apropiere, s'a dus la carabinieri si le-a povestit ce-a văzut. Tânărul a fost arestat si adus la cazarma gardienilor. Supus interogatoriului de rigoare, a tăgăduit până în ultima clipă, încât seful care conducea cercetările nu stia ce să creadă. Atunci s'a decis să facă o confruntare între mine si el. Eu l-am recunoscut imediat. Seful carabinierilor ne-a lăsat singuri, în speranta că rămânând numai amândoi, se va ajunge la o clarificare. El continua să creadă că între noi si tânărul pistolar a fost o complicitate. Rămas singur cu el, tânărul îmi spune pe un ton amenintător că dacă spun ceva "mă omoară si pe mine". Cum nu auzeam bine încă de pe vremea aceea, i-am făcut semn că nu pricep. Atunci el a strigat mai tare. Soarta lui se pecetluise. În camera alăturată pândea seful carabinierilor conversatia noastră. Existau acuma două mărturii contra lui, a omului ce l-a văzut fugind de la locul crimei, si propria lui declaratie amenintându-mă că mă omoară.
Peste câteva ore, ha confesado, cum spun italienii. Noi am fost eliberati si ne-am prezentat apoi la judecătorul de instructie Vaccario din Cuneo. Am făcut declaratiile cuvenite, am avut o nouă confruntare cu tânărul si apoi ne-am întors la Costigliole de Saluzzo, pentru înmormântarea lui Emil Bulbuc. De astădată întreg satul a participat la funeralii. Toti aveau ochii înlăcrimati. Cum ni s'a spus, tânărul care l-a împuscat pe Emil Bulbuc fusese un temut partizan pe timpul războiului. Pentru el, a omorî un om nu era nimic. Tânărul se chema Mario Colombero. A fost condamnat la 18 ani închisoare. La interogatoriu, la Cuneo, a mărturisit că el credea că noi suntem niste bogati negustori de păduri si că am venit pe acolo ca să facem tranzactii cu lemn de pădure. Geamantanul lui Bulbuc, pe care îsi pusese ochii, era doldora de bani. Dar nu aflase în el decât 50 de dolari, bani de care aveam nevoie după ce vom ajunge în Franta.
După Corneliu Georgescu, după Ion Ionică si Vladimir Cristi, plăteam al treilea tribut banditismului postbelic, în persoana lui Emil Bulbuc.
 
19. ALTE PIERDERI

Fiind încă la Alt-Aussee, am primit vizita ofiterilor legionari Viorel Boborodea si Ilie Rotea, care erau detasati pe frontul din Slovacia si operau în cadrul organizatiei IC. Acestia veniseră îngrijorati tot de soarta mea. Îmi făcuseră propunerea ca, la sfârsitul războiului, să mă retrag la Bratislava, unde ei aveau o bună ascunzătoare. Locuiau la o familie slovacă de toată încrederea si aici puteam să stăm cât vrem si în toată siguranta, chiar dacă pleacă Nemtii si vin Rusii. În Austria si Germania, legionarii vor fi urmăriti si după toate probabilitătile vor fi predati guvernului din tară, unde îi asteaptă moartea sau în cazul cel mai bun o lungă închisoare. Propunerea lor mi s'a părut atrăgătoare în acel moment, dar le-am comunicat că eu sunt legat de prietenii mei germani si trebuie să mă retrag la munte cu ei. Nu pot să dispar pentru a lua drumul Bratislavei.
Dar ce s'a întâmplat cu Rotea si Boborodea? Gazda lor, de a cărei fidelitate jurau, a doua zi după ce Nemtii au evacuat Bratislava si au intrat partizanii slovaci, i-a denuntat acestora. Arestati, acestia i-au predat Rusilor, iar Rusii, după un oarecare timp de detentiune, i-au dat pe mâna comunistilor români. Au fost judecati si condamnati la multi ani închisoare. Ilie Rotea a murit în închisoarea Târgu-Ocna, iar Viorel Boborodea a iesit de la Aiud în 1964.
Ceva asemănător s'a petrecut cu avocatul Vică Negulescu. Acesta era cu mine la Alt-Aussee, făcând parte dintre functionarii guvernului. Vică Negulescu era Secretar General la Presedintia Guvernului si el mi-a redactat toate decretele ce le-am semnat în calitate de presedinte de consiliu.
În perioada când procedam la împrăstierea efectivelor noastre de la Alt-Aussee în spatiul austro-german, vine Vică Negulescu la mine cu o propunere de retragere din zona periculoasă a Austriei, unde desigur toate căpeteniile nationaliste vor fi căutate si arestate de Aliati. Cum vedea el salvarea mea? În Croatia. Prietenii din organizatia Ustascha ne vor ajuta să stăm la ei, până ce ne vom putea retrage într'un loc mai sigur. Propunerea lui Vică Negulescu nu mi-a surâs de la început. Croatia era pradă războiului civil. Partizanii lui Tito se apropiau de Zagreb, iar trupele germane se retrăgeau spre Austria. Nu numai că nu am acceptat propunerea lui, dar l-am sfătuit să nu facă greseala să-si caute scăparea în această tară, de unde lumea fugea. Croatia era în acel moment cel mai nesigur loc din Balcani. I-am atras atentia asupra primejdiilor la care se expune.
Dar Vică Negulescu n'a ascultat de sfatul meu. A mai convins si pe alti legionari să meargă cu el, între care pe Ion Cengher si un grup de fete. Cum era de prevăzut, în Croatia au fost arestati de partizani si apoi predati Românilor. Cengher a fost omorît pe stradă, la Masov, de un comunist evreu, iar Vică Negulescu si-a sfârsit zilele în închisoare, după ce a fost supus la mari cazne.
Fratii Hanu, Vasile si Traian, s'au întors în tară biruiti de dorul de glie. Vasile Hanu mi-a mărturisit chiar din perioada când eram împreună la munte, că dacă scăpam de aici, el nu se mai opreste până la Alba Iulia. E sătul de pribegie si de statul printre străini.
Într'adevăr, după ce ne-am despărtit, Vasile Hanu a plecat la Linz, unde l-a căutat pe fratele lui Traian. Amândoi au luat apoi directia spre răsărit, trecând prin Ungaria. Dar în România nu s'au bucurat decât de câtiva ani de libertate. Au fost arestati în 1948 si după 16 ani de închisoare la Aiud, au fost pusi în libertate, în 1964, odată cu toti detinutii.
 
Dacă examinăm calculele ce si le-au făcut acesti camarazi care au preferat să-si caute salvarea în alte tări decât în spatiul austro-german, constatăm la origine o părere justă, dar care, până la urmă, s'a dovedit a fi falsă. La sfârsitul războiului, cine putea indica cu precizie unde e pământul făgăduintei, adică în ce parte a Europei ne vom putea salva? Eu însumi nu puteam să dau un sfat bun celor ce îmi puneau această problemă. De aceea am preferat să las fiecăruia libertatea de actiune, împrăstiindu-se în toate părtile. Din acel moment, răspunderea salvării cădea asupra fiecăruia. Cei ce au optat pentru Slovacia, Croatia si România, si-au făcut socoteala că regiunea cea mai primejdioasă e Germania, cu anexa ei austriacă. Aliatii îsi vor descărca toată furia lor contra poporului care a tolerat aparitia national-socialismului. Aici nu va mai fi scăpare pentru nimeni. Nu numai căpeteniile national-socialiste, dar si colaboratorii lor din alte natiuni vor suferi urgia răzbunărilor. Din această perspectivă, camarazii care au preferat să se îndrepte spre răsărit aveau dreptate.
Dar iată că tocmai spatiul austro-german, după primul val de represalii, în anii 1945-1946, a oferit mai mari posibilităti de salvare decât tările presupuse a fi mai sigure. De ce? Pentru că în Slovacia, în Croatia, în Ungaria, în România, s'a instalat comunismul cu toate ororile imaginabile, în timp ce Germania de Vest si Austria au fost crutate de Aliati, bucurându-se de libertate si de un regim democratic.
Dar aceste configuratii politice apartin domeniului imprevizibilelor. Imprevizibile istorice pe care nimeni nu le putea descifra la ora capitulării Germaniei.
Camarazii care au plecat spre răsărit, au făcut un calcul just, dar care a fost anulat ulterior de statutul bolsevico-totalitar care a decis de soarta acestor state. Germania de Vest si Austria, prin decizia învingătorilor de atunci, au căzut în zona libertătii, în timp ce tările din răsărit au suferit rigorile stalinismului.
Tocmai noi, care am rămas în zona germană, am putut să ne salvăm, în timp ce camarazii care au apucat directia răsăritului au căzut în robia comunismului.

20. AVIOANELE MORTII

Ultimul zbor spre tară s'a realizat de la aeroportul Wells, în a doua jumătate a lunii Martie 1945. Atât prin numărul celor îmbarcati, cât si prin materialul ce-l transporta, reprezenta un summum al guvernului de la Viena, în colaborare cu autoritătile germane, de a ajuta miscarea de rezistentă din tară.
Initiativa nu ne-a apartinut nouă, ci Abwehr-ului. De astădată nu mai era Pffeifer care organiza zborul, ci seful lui imediat, un Căpitan tot din Abwehr al cărui nume nu-l mai retin.
Eram la Alt-Aussee când s'a procedat această expeditie. Din întâlnirile mele cu acest Căpitan, am descoperit în persoana lui nu numai pe profesionistul antrenat în aceste zboruri, dar si un luptător idealist si entuziast.
Ce spunea el? Acest zbor se va face cu cele mai bune avioane ce    ne-au rămas, era vorba de două; el mai era semnificativ si prin încărcătura lor pretioasă. Sute de milioane de lei, devize si piese de aur în cantităti abundente. Apoi arme de tot felul. De la pistoalele cele mai bune până la pusti-mitralieră. Am golit magazinele Abwehr-ului de tot ce avea mai bun, spunea el, ca să nu ajungă în mâna inamicului. Era ultima expeditie organizată de Abwehr si ne-am gândit să-i dăm o neobisnuită amploare. Ne vor însoti cei mai experti piloti si vor participa si din partea noastră elemente de elită. Va fi asadar o operatie mixtă. Rostul ei este să ajute nu numai miscarea natională de rezistentă, dar si pe compatriotii nostri germani care sunt amenintati să fie deportati în Siberia.
Din partea guvernului de la Viena mi-a cerut un grup de legionari care, după aterizare, să pună la adăpost materialul si să facă legătura cu grupele de luptători din munti si cu organizatia clandestină a Volksdeutsche din Ardeal.
Într'adevăr amploarea acestei expeditii nu se putea compara cu nici unul din zborurile anterioare. Aceste avioane nu vor lansa oamenii cu parasuta, ci ele însele vor ateriza în locurile alese si cei din ele se vor îngriji apoi de scoaterea materialului si punerea lui în sigurantă. Am fost impresionat de expunerea Căpitanului. Mă gândeam la oamenii care luptau în munti si la imensul ajutor ce l-ar primi dacă aceste avioane ar ajunge cu bine la locul de destinatie. Zborul era cu atât mai important cu cât seful Abwehrului din Austria patricipa la el, asumându-si riscurile tuturor.
Mai era o chestiune. Mi s'a comunicat că zboruri cu parasutare nu se vor mai face, desi existau încă multe elemente disponibile, pregătite în scolile speciale. Aceasta era ultima oportunitate. Mă gândeam si la punerea la adăpost a elementelor noastre. Cum e mai bine? Să rămână aici, riscând să fie arestate de serviciile aliate si apoi predate guvernului din tară, sau să dispară în masa românească? Era o dilemă greu de rezolvat.
În acest timp s'a mai ivit o nouă problemă care m'a determinat să aprob acest zbor. Camarazii germani SD din România mi-au comunicat că, după căderea lui Stoicănescu, organizatia legionară îsi pierduse din eficacitatea ei. Petrascu singur nu putea face fată actiunilor de pe teren. Ar fi necesar să fie ajutat de cineva de la Viena. Acest mesaj l-am primit pe la începutul lui Martie. Ce m'am gândit atunci? Petrascu are nevoie de un ajutor. La Viena aveam în rezervă pe Dr. Iosif Dumitru, un bun organizator si un luptător de primă linie. Mă voi folosi de acest ultim zbor ca să-l trimit în tară pe Dr. Dumitru, ca ajutor al lui Petrascu. Era un motiv în plus ca să îmi dau aprobarea la săvârsirea acestui zbor. Întăream si organizatia din tară cu plecarea lui Dr. Dumitru.
M'am întâlnit la Wells, înainte de plecare, cu Dr. Dumitru si i-am dat instructiunile necesare. În această localitate s'au concentrat toti cei destinati să plece în tară. Numărul lor total era de aproape 20. Între ei fratii Monoranu din Neamt si aviatorul Cicero Popescu, venit recent la Viena. I-am văzut pe toti, le-am strâns mâna si le-am urat mult noroc si paza Domnului. Erau două avioane gata de plecare la Wells. Zborul s'a efectuat pe la sfârsitul lunii Martie 1945.
De atunci nu am mai auzit nimic de ei. Legăturile cu tara fuseseră întrerupte, iar noi de la Alt-Aussee ne-am risipit care încotro. Târziu de tot, prin 1947, am auzit de soarta tragică a acestei expeditii. Cele două avioane s'au prăbusit undeva prin Muntii Argesului. Cea mai mare parte a celor aflati în avioane au pierit în acest accident. Dr. Dumitru a murit si el. Ar fi scăpat cu viată doar câtiva legionari, care apoi s'au ascuns.
Când am aflat m'am cutremurat de durere. Zborul în care îmi pusesem atâtea nădejdi a luat calea eternitătii.

21. GRUPUL ABANDONATILOR

În vederea parasutării, un grup de 20-25 persoane a fost cules de la diferite scoli speciale si concentrat într'un sat din nordul Austriei. Aici oamenii au fost încartiruiti într'o scoală din sat. Seful acestui grup era Bucur Stănescu, grupul fiind format din legionari si subofiteri veniti în Germania la scolile de specializare. Printre legionari, figuri mai cunoscute erau Nicu Marinescu, Costică Oprisan, Nicolae Paul, Dumitru Cretu, Dr. Ighisan.
Grupul fusese împărtit în echipe de 3 persoane, dintre care una trebuia să fie un telegrafist. Asteptarea a durat mult si promisiunea parasutării întârzia. Grupul a fost deplasat dintr'un loc într'altul, pentru a se asigura secretul operatiei.
În cursul lunii Aprilie, după ce Rusii se apropiau de Viena, sefii grupului si-au dat seama că parasutarea nu mai este posibilă. Într'adevăr ofiterii germani de legătură dispăruseră si ei. Practic grupul era abandonat. Atunci sefii grupului, Nicu Marinescu, Oprisan si Cretu, iau hotărîrea să plece spre tară, străbătând Ungaria în mars, strecurându-se clandestin spre frontiere. Dar nu aveau arme suficiente. Atunci Nicu Marinescu propune ca 2-3 legionari să plece voluntar la Döllersheim si să se întoarcă cu armele necesare. S'au anuntat voluntar Dumitru Cretu, Nicolae Paul si un subofiter. Ajunsi la Döllersheim au găsit aici pe Ilie Smultea, subofiter în regimentul 2. Cu ajutorul lui si-au procurat armele necesare, le-au încărcat în niste rucsacuri si au plecat să se întoarcă la camarazii lor.
Trenurile nu mai functionau din cauza deselor bombardamente. Atunci au luat-o pe jos, cu gândul să ajungă la localitatea unde erau încartiruiti cât mai repede. Dar, în drumul lor, au fost prinsi, ca într'un cleste, la frontiera austro-germano-cehă, de trupele americane care înaintau din vest si trupele rusesti care veneau din răsărit. S'au refugiat într'o pădure, unde au găsit o casă de munte. Aici au fost descoperiti de o patrulă americană, care i-a luat prizonieri. Au fost dusi la statul major al unitătii, unde au fost anchetati. După mai multe peripetii, au reusit să se sustragă vigilentei americane si să se elibereze singuri.
Grupul initial format din peste 20 de oameni s'a împrăstiat. Unii au plecat în tară, altii au rămas în Austria.
Între cei plecati în tară a fost si Costică Oprisan, a cărui viată de martir a fost înfătisară de mai multi autori în scrierile lor.

22. GUVERNUL DE LA VIENA DIN PERSPECTIVA ISTORIEI

Guvernul de la Viena - desi sunt multi care vor să-l ignore sau să-l treacă între efemeridele istoriei - a avut un rol decisiv în viata neamului nostru până la Marea Revolutie din Decembrie 1989. Acest guvern a fost factorul care a asigurat legătura si continuitatea între vechea Românie, asa cum iesise din primul război mondial, si România subjugară si căzută în robia comunistă. Gratie acestui guvern, s'a făurit miscarea natională de rezistentă si s'au creat premisele resurectiei din Decembrie 1989.
Este necesar ca, la sfârsitul acestei expuneri, să înfătisăm în mod sintetic importanta si valoarea acestui guvern în asigurarea liniei de viată a neamului.
 
I. Salvarea onoarei nationale
Cel mai important lucru ce l-a săvârsit guvernul de la Viena, în procesul istoric al neamului nostru, a fost salvarea onoarei nationale. În timp ce prin actul de la 23 August armata română, a fost împinsă de conducătorii ei să schimbe frontul si să întoarcă armele contra armatei germane, aliatii de ieri ai soldatilor români, cu care au luptat cot la cot contra bolsevismului până în Caucaz, guvernul de la Viena a creat o armată natională, care a continuat glorioasa epopee din răsărit. Pe Schwed/Oder, un regiment român a păstrat linia frontului contra diviziilor sovietice si multi soldati ai acestui regiment au căzut în ciocniri cu trupele inamice. Contributia armatei nationale din punct de vedere al numărului n'a fost mare, dar, pe plan moral, a reprezentat un protest istoric contra acelora care si-au căutat salvarea în trădarea aliatului de ieri.
 
II. Continuitatea luptei anticomuniste
Guvernul national de la Viena a asigurat continuitatea luptei anticomuniste a poporului român, de când a biruit în Rusia revolutia bolsevică. Abia apăruse comunismul la vecinii din răsărit, si armata română trece Prutul, în 1918, pentru a apăra pe fratii nostri din Basarabia. În numeroasele ciocniri cu hoardele bolsevice au căzut multi soldati si ofiteri până ce aceste hoarde au fost azvârlite dincolo de Nistru si s'a asigurat linistea acestei provincii. În 27 Martie 1918, sub scutul armatei române, s'a proclamat alipirea Basarabiei la Patria-Mamă. Izbucnind revolutia comunistă din Ungaria, sub Bela Kuhn, tot armata română si-a asumat răspunderea istorică să sufoce acest focar de bolsevism, care ameninta întreg centrul Europei.
Din acest moment, Statul Român a stat permanent de veghe pe Nistru pentru a împiedica expansiunea pericolului comunist în tara noastră.
Când conducătorii României, la 23 August, au făcut greseala să uite de toate aceste învătăminte ale trecutului si să deschidă granitele tării invaziei bolsevice, guvernul de la Viena s'a opus acestui act nesocotit si cu mijloacele ce le avea la dispozitie a continuat lupta anticomunistă a poporului român. Miscarea Legionară cunostea inamicul si stia ce urmări tragice va avea pentru soarta poporului român tovărăsia cu tiranii de la Moscova.
 
III. 12.000 de prizonieri români salvati
Guvernul român de la Viena a salvat de la moarte sigură peste 12.000 de prizonieri români internati în lagărele germane. Acestia mureau în număr mare, zi de zi, din cauza lipsei de hrană, îmbrăcăminte groasă si căldură. Încorporându-i în armata natională, li s'a asigurat minimul de experientă pentru a supravietui acestei perioade grele din viata lor de ostasi.
 
IV. 400 de legionari din lagăre în libertate
Guvernul de la Viena a salvat dintr'o situatie apăsătoare si nesigură pe cei 400 de legionari internati în lagărele de la Buchenwald, Dachau si Oranienburg. Fără de formarea acestui guvern, legionarii ar fi rămas mai departe internati în lagăre si cine stie dacă n'ar fi căzut în mâinile Rusilor. După capitularea Germanilor, acesti legionari, împrăstiati în toate tările lumii libere, au format primele centre de rezistentă ale exilului contra cotropitorului din tară. Tot acesti legionari au asigurat continuitatea Legiunii în cei 40 de ani de pribegie.
 
V. Asistenta refugiatilor din tară
Guvernul de la Viena s'a îngrijit de asistenta socială a numerosilor români refugiati din tară. Acestia si-au găsit adăpost si hrană fie în diverse lagăre germane fie că s'au bucurat direct de ocrotirea autoritătilor guvernului de la Viena. Sute de români refugiati au putut găsi o mână frătească de ajutor din partea functionarilor de la Ministerul de Interne si al Ocrotirilor Sociale, condus de Vasile Iasinschi.
 
VI. Miscarea de rezistentă din tară
Guvernul român de la Viena a pus bazele miscării de rezistentă din tară. Peste o sută de legionari, între care numerosi fruntasi ai Legiunii, au fost parasutati în România si au început acolo reorganizarea Miscării. S'a realizat o întrepătrundere si o colaborare strânsă între legionarii veniti din Germania si legionarii liberi din tară. Din sânul acestor noi unităti s'au format apoi, la scurt interval, primele echipe de luptă contra cotropitorului si a uneltelor lui. Glorioasele fapte de arme ale acestor echipe îsi asteaptă viitori istorici care să le eternizeze faptele lor eroice. Militarii si membrii vechilor partide au venit mult mai târziu ca să îngroase rândurile primilor luptători legionari, după ce se formaseră zonele de actiune în diferitele părti ale tării.
 
VII. Guvernul de la Viena: expresia întregului neam românesc
Digul de împotrivire si protest ridicat de guvernul de la Viena contra aliantei cu Moscova si-a găsit confirmarea în câtiva ani pe aria întregului românism. Anticomunismul legionar s'a transformat într'o certitudine natională. Adeziunea întregului neam românesc s'a verificat atât în tară cât si peste hotare. În tară tot mai numerosi Români si-au luat riscul de a apuca pe calea muntilor pentru a se alătura acelora care, din toamna anului 1944, au creat cuiburi de rezistentă în păduri si locuri greu de străbătut. Partidele, care au deschis granitele tării invaziei sovietice, s'au convins si ele târziu de tot de nenorocirea ce s'a abătut asupra tării si au căutat să formeze un front comun cu legionarii. În exil, tot mai multi refugiati din tară si-au căutat scăparea în Occident, trecând prin primejdii de moarte pentru a ajunge în lumea liberă.
Dar acest drum a fost descoperit mult mai înainte de 1948 de către guvernul de la Viena, care a avertizat natia asupra consecintelor catastrofale ale aliantei cu Rusia, evocând spiritul testamentar al Căpitanului. Acest guvern nu a făcut numai retorică, ci s'a opus cu armele contra dominatiei comuniste din România, luptând alături de armata germană sau vărsându-si sângele pe crestele muntilor.
Cei ce s'au refugiat în Occident, după 1948, între care multi militari si membri ai vechilor partide, au adoptat în realitate punctul de vedere al guvernului national român de la Viena. Numai acest guvern a prevăzut nenorocirea ce se va abate asupra poporului nostru si a creat cea dintâi transee de rezistentă contra contropitorului, atât în tară cât si peste hotare. În concluzie, singura pozitie care a rezistat la toate intemperiile politice, în confruntarea dintre poporul român si bolsevism, a fost cea reprezentată de guvernul de la Viena.
 
VIII. Echipa Tănase-Golea-Samoilă
În tară luptele de partizani contra poterelor vrăjmase s'au desfăsurat în toate regiunile favorabile acestei actiuni: în Bucovina, în Muntii Apuseni, în Banat, în Muntii Făgărasului, pe Târnave, în Arges, în Moldova, în Dobrogea, pe Parâng. Legionarii din afara hotarelor nu au privit doar ca simpli spectatori la această ciocnire de moarte cu năvălitorul de peste Nistru. O echipă de legionari din lumea liberă s'a întors în tară pe calea aerului si timp de trei ani, 1950-1953, s'a înfruntat cu stăpânirea străină, ridicând moralul celor din închisori si umplând de mândrie neamul nostru cu faptele lor legendare. Ei n'au făcut decât să continue actiunea temerară a legionarilor parasutati în tară pe timpul guvernului de la Viena. Ei au căzut în înclestarea cu inamicul, dar hotărîrea lor de a se întoarce în tară din lumea liberă, unde se bucurau de o viată tihnită si lipsită de primejdii, îi înaltă între marii eroi ai istoriei noastre.
 
IX. Două cărti epocale

Tot guvernului de la Viena, ca o proiectie mai îndepărtată a lui, se datorează aparitia a două lucrări istorice monumentale, care expun tragedia neamului nostru între cele două războaie.
E vorba mai întâi de lucrarea fostului ministru de externe al României si apoi al guvernului de la Viena, Mihail Sturdza, cu titlul România si sfârsitul Europei. A doua lucrare relatează faptele de arme al războiului purtat de Români contra Uniunii Sovietice, 1940-1944, si este scrisă de Generalul Platon Chirnoagă.
Amândouă cărtile nu s'ar fi putut realiza decât în atmosfera de libertate din lumea liberă. Autorii lor, ca membri ai guvernului de la Viena, s'au bucurat de libertate din partea Aliatilor, care au apreciat atitudinea dreaptă si curajoasă a acestui guvern. Sub ocrotirea puterilor occidentale, au putut să lase posteritătii aceste mărturii nepretuite despre lupta poporului nostru pe câmpul de onoare pentru libertate si independentă. Sunt unicele lucrări existente care înfătisează, cu competentă si respect al adevărului, drama neamului nostru între cele două războaie.
 
S F Â R S I T
________________
__________