DIN PRESA LEGIONARÃ: LUMEA NOUÃ, Anul VI, Nr. 1, Ianuarie 1937
DOI BÃIETI VITEJI de Nicolae Iorga

    

  

Cu toate supărările sale trecătoare care îl fac să fie câteodată nedrept, d. Iorga rămâne marea autoritate a neamului.
Cuvintele sale grele ca acele pe care le scrie istoria însăsi, recunosc si consacră totdeauna orice faptă mare si nobilă românească...
Iată rândurile pe care le-a scris d. Iorga despre "cei doi băieti viteji" din Spania în "Neamul Românesc" dela 19 Ianuarie:

Lumea Nouă

 

   Luptând pentru credinta lor crestină si pentru cinstea poporului lor, pentru ce este etern, scump si curat în latinitatea nebolsevisată, doi tineri Români, doi băieti viteji, Mota si Marin, au căzut înaintea Madridului apărat de Rosii.
   Când, în zilele din urmă, îndepărtam stirile de o monotonie desăvârsită, în ciuda măcelului zilnic, cu privire la ce se petrece, în miez de iarnă, acolo în nenorocita Spanie, nu ne gândeam că între aceia care si-au dat viata luptând pentru cauza cea bună erau si acesti doi fii ai tării noastre.
   Prinsi de un entusiasm care se cere condus si nu înăbusit, pentru că altfel rămâne celalt entusiasm, contra căruia Statul nu poate lupta îndeajuns si mai ales singur, încălziti de o ideie căreia i se închinaseră întregi, ei si-au zis că e preferabil, decât să facă în România însăsi o agitatie care nu-i aduce totdeauna bine, să meargă acolo unde nu sunt discursuri si demonstratii de stradă, ci omul stă în fiecare clipă în fata mortii pentru ce crede el că e sfânt si mare. Si -au căzut.
   Cine stie ce va iesi din cumplita furtună care s'a abătut asupra depărtatului pământ latin unde se varsă sânge din toate rănile unui nobil neam. Dar, dacă vre-o dată vom vedea Spania cum a fost, cum trebuie să fie, se va putea spune la noi, cu înduiosată mândrie, că pentru aceasta au curs câteva picături din sângele scump al tineretului nostru.

LUMEA NOUĂ
Anul VI, Nr. 1, Ianuarie 1937

INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE