DESPRE ACEASTĂ PAGINĂ

Ne propunem să prezentăm cititorilor noştri un important număr de documente secrete aflate în arhiva Siguranţei, în arhiva Direcţiei Generale a Poliţiei din România şi cea a Securităţii comuniste de mai târziu, “dosare operative” de urmărire ale membrilor şi conducătorilor legionari care se extind pe o durată extrem de lungă. 

Arhiva Operativă Codreanu

Arhiva Operativă Codreanu

Astfel, vor putea fi analizate numeroase evenimente de seamă din istoria Mişcării Legionare, comparativ cu lucrările deja apărute până în momentul de faţă, fie din partea cercetătorilor istorici, fie din partea membrilor şi simpatizanţilor Mişcării Legionare.

Se va putea înţelege mai lesne întreg fenomenul naţionalist răsărit din fruntariile ameninţătoare ale anilor de după primul război mondial când diverse fenomene de stânga îşi făceau simţită prezenţa în ţările Europei, fără nici o reacţie de estompare din partea guvernelor dela conducere, absolut incapacitate, grupări care, pe acest fundal,  încercau să comunizeze masele în folosul colosului roşu abia apărut în negurile istoriei graţie complotului ordinar din Octombrie 1917. Trâmbiţata revoluţie de care atâta face caz stânga, în realitate nu a existat.

Vom publica în întregime toate dezbaterile în procesul lui Corneliu Zelea Codreanu din anul 1938, dimpreună cu toate anexele ataşate dosarului, notele informative de urmărire întocmite de Poliție şi Siguranță încă dela începutul anilor ’20 în privința lui Corneliu Codreanu şi a conducătorilor naționalişti. In unele cazuri, aceste note se continuă până în cuprinsul anilor ’40, mai precis 1948, când documentele provenind dela Siguranță sunt preluate de noul Serviciu de Securitate  reperistă*). In afara acestor materiale, se cuvine a menționa faptul că vom prezenta în întregime numeroase documente privind reeducarea dela închisoarea Aiud, note ale informatorilor despre starea de spirit a conducătorilor legionari dela această închisoare şi multe, multe altele. Vom prezenta, deasemenea, numeroase documente care privesc Mişcarea Legionară în genere, provenite din arhive diferite, începând dela cele aflate în păstrarea Academiei Române si până la centrele actuale de arhivare a acestor documente, aşa cum ar fi spre exemplu CNSAS-ul.  Se va putea constata, odată în plus, că noi am spus adevărul întotdeauna referindu-ne la istoria Mişcării Legionare, iar duşmanii ne-au năpădit în tot timpul cu acuzele cele mai grave, inventând cu neruşinare ingrată imputări dintre cele mai absurde şi lipsite de orice temei, un adevărat linşaj mediatic expus cu obscenitate viscerală.

Mulţumim pe această cale cercetătorului Eleodorus Enăchescu care, prin eforturi demne de toate aprecierile, a făcut posibil ca aceste documente să fie arhivate minuţios pentru cunoaşterea Adevărului de către toţi cei interesaţi în prezentarea şi descrierea fenomenului legionar. Considerăm deasemenea că, în lumina acestor documente relevante, o istorie pe măsura tuturor informaţiilor publice, poate fi de-acum pusă în plan de realizare în viitorul cât mai apropiat.

La fel, considerăm că în lumina documentelor istorice, toate chestiunile argumentative, interpretative  ale opozanţilor noştri, vor fi şi de-acum înainte (aşa cum au şi fost de altfel), pure speculații ale şaradei gazetăreşti – “sălaş de bucherii stupide” – ca să-l parafrazăm pe Radu Gyr. Ne resemnăm totuşi la gândul că, prin cunoaşterea întregului Adevăr, ne-am făcut datoria de a-l face public şi de a-l scoate la iveală din hrubele întunecate cenzuratoare.

Incepem acest lung periplu introspectiv cu mai multe documente din anul 1941 referitoare la binecunoscutul poet Radu Demetrescu Gyr.

Nicolae Niță

*) Nota bene: în anumite dosare rearanjate la începutul anilor ’60 de Serviciul Securității, figurează multe note de “observație” sau de punere sub urmărire a diverse persoane provenind din numeroase regiuni ale țării considerate “elemente periculoase”, “dusmani ai poporului” sau care “periclitează securitatea statului”. Desigur, e vorba în speță despre legionari, majoritatea supraviețuitori ai închisorilor sau lagărelor comuniste din România.

Leave a Reply