«Tara întreagã trebue sã se cutremure,sã se înalte si sã înfrunte pe cei ce îi pregãtesc moartea» (CZC)
Pagina României Nationaliste -LIBERTATEA- Centrul de Documentare Legionarã