DIN EXIL

 

 

CUVÂNTUL AUTORULUI

Vasile Mailat: "Misiunea Catolica Româna din Austria si Comitetul Român din Salzburg - un capitol de Istorie Româneasca în Exil", Colectia "Omul Nou", Munchen 1978

Această lucrare urmăreste să înfătiseze românilor pribegi si mâine posteritătii, una din cele mai rodnice si mai desinteresate activităti desfasurate de o comunitate româneasca in exil. Este vorba de activitatea Coperta lucrarii. Desenul: Ion Mirea Misiunii Catolice Române din Austria in colaborare cu Comitetul Român din Salzburg.
   O mare parte din evenimente le-am trăit eu însumi, dar pentru a nu mă însela memoria, am recurs la mărturia altor persone cari au fost in aceeasi epocă la Salzburg si au participat la realizarea acestei opere. Am vizitat mai multe persoane cari au jucat un rol activ in crearea asezămintelor românesti din Salzburg, făcând apel la cunostintele si amintirile lor. In primul rând m'am întretinut cu preotii Muller si Vasile Zăpârtan, apoi cu domnii: Spiridon Neată, Sandu Marin, Mircea Dimitriu, Vasile Cretu, Ion Bozosan, Dr. Nicolae Marinescu, Ion Zimmermann, Advocat Mircea Bărbulescu, Ion Boacă, Inginer Mihail Giurea si altii.
   In deosebi, a fost destul de greu reconstituirea datelor, căci între diferitele declaratii existau deosebiri din punct de vedere cronologic. Fireste că multe amănunte s'au pierdut in noianul timpului, dar, in linii esentiale, această carte reînvie cu fidelitate momentele românesti dela Salzburg, care au avut repercusiuni atât de importante pentru întreg exilul.
   Dedic aceată lucrare tuturor acelor români care au trecut prin acest Centru si si-au adus obolul lor de credintă si dragoste - compatrioti cari azi nu mai sunt - in frunte cu neuitatul Traian Borobaru, care desi nu apare pe primul plan si nu a detinut nici o functiune, a fost animatorul entuziast si permanent al tuturor acestor activităti.
   Cu acest prilej, in numele meu si al tuturor acelora care s'au bucurat de ocrotirea Misiunii Catolice Române din Austria, exprim gratitudinea noastră profundă Vaticanului, care, in acele vremuri grele, când oamenii nu aveau nici unde să puie capul, a fost la înăltimea caritătii crestine, oferind tuturor refugiatilor si prigonitilor, sprijinul său, fără deosebire de confesiune sau de crez politic.

   München, 24 Iunie 1978


I

COMITETUL ROMÂN DIN SALZBURG

 

Nici nu trecuse bine haosul si turburările provocate in Austria de capitularea Germaniei, când la Salzburg a luat fiintă cea dintâi institutie românească creiată cu scopul să vină in ajutorul românilor pe care îi prinsese sfârsitul răsboiului in această tară si a celor care au reusit să părăsească România mai târziu. Comitetul Român dela Salzburg s'a constituit in Iunie 1945, având ca presedinte pe Grigore Filiti si ca secretar pe Marcel Ghinea.
   Primul sediu al Comitetului a fost in Hotelul "Bristol" din Marquartplatz. Hotelul era locuit de Americani si acestia puseseră la dispozitia tuturor comitetelor nationale ce se formaseră la Salzburg, camere pentru a-si putea desfăsura activitatea. Situatia aceasta a dăinuit până in primăvara anului 1946, când comitetele nationale au fost evacuate din acest hotel. Prin bunăvointa unui german din România, Karl Grun, Comitetul si-a găsit un alt adăpost in Rosittenkaserne din Maxglanerhauptstrasse, unde locuiau refugiati sasi si svabi. In această clădire, Comitetul a functionat până in anul 1952.
   Comitetul Român dela Salzburg, chiar dela primele si modestele lui începuturi, a îndeplinit un rol foarte mare in actiunea de ajutorare a compatriotilor nostri, in problemele strict necesare asistentei. Oamenii nu aveau acte, nu aveau unde să doarmă, nu găseau de lucru si adeseori nici ce să mănânce. Cei ce vroiau să emigreze, nu stiau nici spre ce tară să apuce si nici ce formalităti trebuesc îndeplinite. In aceste împrejurări critice,  Comitetul dela Salzburg, neajutorat de nimeni la început, a răspuns tuturor apelurilor cu o promptitudine si o capacitate de dăruire care s'a impus tuturor. Românii din Austria stiau că la Salzburg există o institutie care se interesează de soarta lor si căreia se pot adresa cu toată încrederea, pentru a-si rezolva dificultătile personale.
   Activitatea Comitetului Român din Salzburg s'a desfăsurat in această primă etapă in trei directii:
   - să legalizeze situatia refugiatilor români, procurându-le acte de identitate si permis de resedintă in Austria,
   - să-i ajute a-si găsi o ocupatie cât timp vor sta la Salzburg,
   - să le usureze emigrarea in alte tări din Europa sau peste Ocean.
   Comitetul mai îndeplinea si o misiune de avangardă a exilului in lupta contra comunismului. Ferea pe refugiati să cadă in mâna agentilor din tară, care începuseră sa-si facă aparitia, îndată după capitularea Germaniei, la Linz si la Salzburg.
   Plecând Grigore Filiti si Marcel Ghinea in Franta, Comitetul se reconstitue, la începutul anului 1946, sub presidentia inginerului Iordan Caraivan, având ca secretar pe Eustatie Constantiniuc si casier pe Spiridon Neată. In perioada grea a anilor 1946-1947, când Comitetul era avizat exclusiv la posibilitătile lui, un ajutor pretios a venit din partea Doamnei Elena Leonte, care a intrat in Comitet si a desfăsurat o activitate exceptională in domeniul asistentei. Cum era născută in America si vorbea bine limba engleză, Doamna Leonte a isbutit să facă legătura cu Crucea Rosie Internatională si cu I. R.O. (International Refugee Organisation), obtinând dela aceste organizatii îmbrăcăminte, alimente si recomandatii pe lângă autoritătile austriece, pentru obtinerea actelor.
   In toamna anului 1947, Comitetul Romăn din Salzburg a avut prilejul să primească vizita Profesorului Augustin Popa, membru de frunte al partidului national-tărănesc, însotit de Dl. Miron Butariu. Profesorul Augustin Popa s'a interesat de activitatea Comitetului si a subliniat rolul important ce-l va juca Salzburg in viata refugiatilor români, ca poartă de intrare in Occident. A scos o hartă si a arătat membrilor din Comitet ce înseamnă aceasta: "Românii care fug din Tară, fie venind prin Ungaria, fie venind prin Iugoslavia, toate drumurile lor duc la Salzburg". A adresat cuvinte de multumire si de laudă celor prezenti pentru activitatea Comitetului si a promis că, ajuns in America, va face tot posibilul ca să primească ajutor dela acei români cari au trecut deja Oceanul.
   Ca urmare a acestei conversatii si in semn de atentie pentru distinsii oaspeti, a fost cooptat in Comitet, Dl Dr. Miron Butariu, unul din cei mai apropiati colaboratori ai profesorului Augustin Popa. Tot atunci a intrat in Comitet si Dl Dr. Ion Crisan.
   In toamna anului 1949, inginerul Iordan Caraivan emigrează in Statele Unite. Conducerea interimară a Comitetului a fost luată de advocatul Puiu Traian, având ca secretar pe Spiridon Neată. Adunarea Generală a Comitetului, tinută la începutul anului 1950, ratifică prin alegeri această formatie. Comitetul, in componenta de mai sus, functionează până in anul 1955, când Traian Puiu demisionează si trece la presedintie Dr. Nicolae Marinescu dela Innsbruck, având ca secretar pe Eustatie Constantiniuc si membri in Comitet pe Spiridon Neată si Mircea Dimitriu. Ultimul lui presedinte a fost Mireca Dimitriu, după care Comitetul s'a disolvat in anul
1957.


II
UN PAS INAINTE. INTEMEIEREA CĂMINULUI

 

Incepând cu anul 1948, numărul românilor refugiati care soseau la Salzburg se înmultise simtitor. După lichidarea partidelor si abdicarea Regelui Mihai, poporul îsi pieduse nădejdea într'o îndreptare a lucrurilor si mullti compatrioti au preferat sd treacă granita, riscându-si viata, decât sd suporte robia comunistă. Profitând de schisma iugoslavă (ruptura de Cominform), multi români au trecut in Banatul sârbesc, unde s'au predat autoritătilor, crezând că vor fi tratati omeneste si vor fi lăsati sa plece mai departe spre Apus. Se cunoaste odiseea acestor refugiati si chinurile ce le-au îndurat. Dupăce au fost tinuti multă vreme in lagăre si închisori sau au fost trimisi la munci grele, cu scopul de a-i extermina, au fost împărtiti in două grupe. Pe unii, UTBA, faimoasa polijtie iugoslavă, i-a 1ăsat să plece spre Apus.  Acestia au ajuns, după multe peripetii si necazuri, in Italia sau Austria. O altă parte dintre români au lost condusi sub pază spre frontiera română sau bulgară, unde au pierit măcelăriti de focurile încrucisate ale grănicerilor.
   Fugarii care au trecut in Austria s'au îndreptat, cum era firesc, spre cel mai apropiat centru românesc din regiune, Salzburg. Pentru Comitetul Român era o obligatie natională sa se îngrijească de acesti oameni. In fata marelui număr de refugiati, conducerea Comitetului si-a pus problema dacă nu ar fi bine ca si Românii sa aibă un cămin al lor, unde noii veniti sa găsească un prim ajutor si un adăpost. Pănă atunci oamenii stăteau prin lagăre sau îsi improvizau local de dormit noapte de noapte, pela vreun cunoscut sau camarad. Comitetul a tinut atunci o consfătuire, as putea zice „istorică", căci s'a luat o hotărîre care a schimbat radical aspectul problemei românesti dela Salzburg. In afară de presedinte si membrii din Comitet, la această consfătuire au mai participat: Traian Borobaru, Mircea Dimitriu, Sandu Marin si autorul acestor rânduri. Ca rezultat al discutiilor avute, s'a căzut de acord să se cumpere o baracă, care sa poată servi de cămin. Baraca s'a găsit usor, după un anunt inserat in ziarul local, la o firmă de transport. Dar Comitetul nu avea bani si nici nu avea de unde să-i procure. Era vorba de o sumă mare. Atunci au intervenit Traian Borobaru, Mircea Dimitriu si Sandu Martin, care si-au luat angajamentul să pună la dispozitia Comitetului acesti bani.  Baraca a costat 8000 de silingi.
   Dar cu cumpărarea barăcii nu se rezolva decât partial problema. Unde să fie asezată?  Trebuia găsit locul pe care să fie instalată si apoi mai trebuia obtinută si autorizatia dela Primărie. Lucruri usor de rezolvat pentru localnici sau pentru refugiatii germani, dar mai greu pentru refugiatii români, care nu apartineau taberei învingătoare. Sfătuiti de Traian Borobaru, inginerul Iordan Caraivan si Spiridon Neată au plecat la întâmplare pe străzile mărginase ale Salzburgului, pentru a repera un loc viran, bun pentru instalarea barăcii. Au pornit in directia Salzburg-Nord si, in apropiere de gară, descoperă o ridicătură de pământ unde se aflau construite niste buncăre din timpul răsboiului. In mijlocul lor rămăsese un loc liber destul de mare, unde se putea aseza baraca. Bucurosi de rezultatul expeditiei lor, inginerul Caraivan si Spiridon Neată pleacă mai departe in cautarea proprietarului acelui teren. Interesându-se, află că se chiamă Eder si este cel mai înstărit tăran din regiunea Salzburg. Prezentându-se acestuia si comunicându-i ce dorintă au, Eder le-a spus că pământul in cauză nu-i apartine, că este proprietatea unei Doamne, Gmachl, care locuia peste drum de el. Mergând la Doamna Gmachl, aceasta a fost extrem de bucuroasă să afle că sunt români. Fiica ei era căsătorită cu un medic si amândoi sotii au cunoscut români, despre care au rămas cu cele mai bune impresii. Fără nici o sovăire sau amânare, si-a dat imediat consimtământul a se instala baraca pentru refugiati pe pământul ei si, la scurtă vreme, a iscălit si actul de arendare.
   Mai rămânea de obtinut autorizatia dela Primărie. Austriecii erau indispusi din cauza barăcilor ce se ridicase in timpul răsboiului si după răsboiu pentru străini pe teritoriul lor si refuzau să mai dea aprobări. Făcuseră chiar o lege in acest sens prin care se interzicea construirea de noi barăci. In mod exceptional si tot gratie acelui Volksdeutsche din România, Karl Grun, care cunostea pe un inginer Gattermayer, ce lucra la Primărie si tocmai la oficiul care avea in sarcină aceste atributii, s'a obtinut aprobarea pentru instalarea barăcii. Inginerul Gattermayer era originar din România si anume din regiunea Banatului.
   Odată aceste chestiuni preliminare rezolvate, tot sub conducerea Comitetului Român au început lucrările de amenajare a terenului arendat din Elisabethstrasse 38. Era situat in apropiere de gară si pe el urma să fie strămutată baraca cumpărată. Terenul trebuia curătat si nivelat. A fost o muncă grea si plină de abnegatie, la care au participat, in afară de membrii Comitetului, Inginerul Tuliu Basiu, Vasile Simian, Vasile Cretu, Invătătorul Nicolae Leonte, Dr. Radu Nitescu si altii. S'a îndepărtat pământul depe buncărele din fata barăcii, dându-se un aspect mai ordonat locului. Odată ce terenul a fost netezit, s'a adus si montat baraca, cu ajutorul exclusiv al bratelor de muncă ale refugiatilor români.
Proprietar al barăcii a fost Sandu Marin, iar contractul de închiriere a fost făcut pe numele a trei persoane: Inginerul Iordan Caraivan, Eustatie Constantiniuc si Sandu Marin.
   Indată ce baraca a fost pusă in stare de a fi locuită, tot cu mijloacele proprii ale Comitetului s'a procurat un prim mobilier, care nu satisfăcea însă nici pe departe cele mai stricte nevoi. Astfel s'a ajuns, după atâtea sfortări si obstacole să se pună bazele unui Cămin Românesc la Salzburg. Administrator al Căminului a fost numit Inginerul Tuliu Basiu si primii locatari au intrat in el.
   După această realizare, Comitetul Român a luat contact cu Preotul Octavian Bârlea, care se ocupa cu ajutorarea refugiatilor din Germania, pentru a se vedea dacă nu poate interveni cu asistenta si in Austria. Părintele Octavian Bârlea, care auzise mai de mult că Românii din Salzburg se sbat ca să usureze soarta compatriotilor lor, nu a stat o clipă pe gânduri ca să dea urmare acestui apel. A venit la Salzburg si s'a întâlnit cu membrii Comitetului. Era însotit de Valer Pop (Walter Popan) care, pe vremea aceea, functiona ca delegat al Misiunii Catolice Române pentru Austria. Amândoi au rămas impresionati de munca realizară si au promis concursul lor. Valer Pop a declarat că el pune la dispozitie tot ce este nevoie pentru Cămin: paturi, cearceafuri, paturi si celelalte. A mai spus că el îndeplineste un mandat provizoriu si că este in asteptarea unui preot care trebue să ia conducerea Misiunii Catolice din Austria, Părintele Dr. Florian Miiller.
   Intr'adevăr, după vizita Părintelui Bârlea si a lui Valer Pop, căminul a obtinut un nou mobilier, încât in toamnă s'a putut proceda la inaugurarea localului. Slujba de sfestanie a Căminului din Elisabethstrasse 38 a avut loc in Septembrie 1949, fiind celebrată de preotul Bârlea, in prezenta membrilor din Comitet si a primilor refugiati, care-si găsiseră adăpost in el. Din acest moment in baracă au locuit permanent cel putin 12 persoane, dar au fost situatii in care numărul lor s'a mărit la 15 si chiar la 20.
   Prin întemeierea Căminului, influenta Comitetului s'a resimtit puternic in întreaga regiune. Românii fugari, care ajungeau in Austria, erau îndrumati de obicei de politie spre un lagăr, de unde asteptau să fie scosi. De îndată ce ajungea la cunostinta Comitetului prezenta lor in lagăre, acesta intervenea la autorităti si in câteva zile li se dădea drumul. Comitetul Român ajunsese o instanta de recunoastere a refugiatilor si declaratia presedintelui sau a unui alt membru al lui servea de garantie la autorităti. Adeseori refugiatii din lagărele austriece, după eliberare, primeau si bani dela Comitet pentru a se putea deplasa la Salzburg, unde apoi se puteau misca liber pentru a-si aranja existenta. 


III
INTERVENTIA VATICANULUI. PREOTUL DR. FLORIAN MULLER IN FRUNTEA MISIUNII CATOLICE ROMANE DIN AUSTRIA

 

Cu întemeiera Căminului, problema era numai pe jumătate rezolvată, căci oamenii mai aveau nevoie si de hrană. Refugiatii nu aveau nimic, iar posibilitătile materiale ale Comitetului erau foarte reduse.
   Intre timp, chestiunea refugiatilor români a început să preocupe in gradul cel mai înalt cercurile Vaticanului si in special Congregatia Orientală, de sub conducerea Cardinalului Eugen Tisserant. Singurul care se ocupase până atunci de soarta refugiatilor români a fost Monseniorul Bârlea, care îsi avea resedinta la Kronberg in Germania, atasat pe lângă Nuntiul american Munch, special trimis a se ingriji de masele de refugiati din Europa răsăriteană.
   Vaticanul a numit la conducerea Misiunii Catolice din Austria pe Preotul Dr. Florian Muller. Preotul Muller s'a născut in Dobrogea si era foarte atasat de poporul nostru. Preot catolic de rit latin, a fost expulzat din România in 7 Ianuarie 1949 si a sosit la Roma in 10 Ianuarie, acelasi an.  Impreună cu el a trebuit să părăsească tara si un grup de 200 de Maici, asa zisele "Englische Frăulein", care posedau la Bucuresti un mare Institut scolar si alte scoli la Galati, Brăila si Craiova.
   La Roma, preotul Muller, desi se alla sub ocrotirea Vaticanului, a întâmpinat mari greutăti până ce a obtinut un pasaport. Atunci s'a gândit Sf. Sa: "dacă eu, ca preot întâmpin atâtea piedici, ce poate să se întâmple cu ceilalti refugiati români, care nu se bucură de nici o protectie, pentru a-si întocmi actele". Din acel moment a reflectat asupra ideii de a se pune la dispozitia refugiatilor, pentru a le usura soarta.
   La scurt interval după iesirea din tară a preotului Muller, au fost expulzati din România Monseniorul O'Hara, Nuntiul apostolic, împreună cu Secretarul Nuntiaturii, Monseniorul Kirk. Indată ce au sosit la Roma ilustrii prelati, preotul Muller a vizitat pe Monseniorul O'Hara si i-a destăinuit dorinta lui de a se pune la dispozitia refugiatilor români. O'Hara l-a încurajat să meargă pe această cale si si l-a sfătuit să ceară aprobarea Congregatiei Orientale, fiind preot de rit latin. Prin Monseniorul Pamfil Cârnatiu, părintele Muller a ajuns la Cardinalul Tisserant, Prefectul Congregatiei Orientale. Cardinalul Tisserant a fost exrem de bucuros să afle de dorinta preotului Muller de a se consacra cauzei refugiatilor români si l-a îndrumat să se pregătească pentru noua lui misiune, făcând un stagiu de cunoastere a Ritului Oriental, căci va trebui să slujească in acest rit.
   Preotul Muller s'a prezentat Rectorului depe atunci al Colegiului Pio Romeno, actualul Episcop Vasile Cristea, pentru a-i expune planul său si a-i cere sprijinul. Părintele Vasile Cristea a fost extrem de binevoitor cu el. L-a ajutat să se întroduca cat mai bine in Liturghia orientală si in administrarea Sfintelor Taine după acelasi rit. In timpul stagiului de pregătire, Părintele Muller a locuit in Colegiul Pio Romeno, din Via Gianicolo 5.
   Intr'o zi Monseniorul O'Hara a convocat pe toti preotii români din Roma, la Colegiul Pio Romeno, 16 la număr, si le-a spus următoarele: „Aici, in Colegiul Pio Romeno sunt 11 preoti care si-au terminat studiile. Asteptaji, desigur, să vă întoarceti in tară, pentru a sluji acolo. Eu care am venit de curând din Romania, pot să vă spun că nu stiti ce este acolo. Asteptarea voastră este zadarnică, întrucât vor trece multi ani până ce se va elibera Romania. In acest timp sunt sute si mii de refugiati români care au nevoie de sprijinul nostru spiritual si material. De acestia trebue să ne ocupăm acum."
   A fost o cuvântare care a sguduit pe preotii prezenti, căci din ea se reflecta a adâncă îngrijorare pentru tragedia bisericii din tară cat si o mare întelegere pentru soarta românilor scăpati peste hotare. Ca urmare a acestei cuvântări, o serie de preoti s'au pregătit pentru a servi in diferite centre ale exilului românesc. Despre părintele Muller, care fusese si el prezent la adunare, Monseniorul O'Hara stia de multă vreme că era hotărît să se consacre acestei misiuni.
   Preotul Dr. Florian Muller îsi făcuse planul să plece in Brazilia, unde aflase că există o puternică colonie de români care avea nevoie de un preot. Isi făcuse chiar formalitătile de plecare, cu aprobarea autoritătilor eclesiastice superioare, când soseste la Roma Dl Valer Pop (Walter Popan).  Delegatul Misiunii Catolice Române din Austria a insistat pe lângă preotul Muller să-si schimbe gândurile si să vină in Austria, unde există un vast teren de actiune, căci se găsesc sute de refugiati si vin mereu. In urma expunerii si pledoariei Dlui Valer Pop, preotul Muller si-a dat seama că este mai necesară prezenta lui in Austria si a renuntat la planul initial. L-a rugat însă pe Valer Pop să mai astepte până la întoarcerea lui din America de Sud, căci are hârtiile pregătite si vrea să facă această călătorie. Intr'adevăr, a fost in Brazilia, unde a luat contact cu membrii coloniei române din Rio si Sao Paulo. La Sao Paulo a văzut pe preotul catolic Balint, român de origine, din orasul Husi si pe advocatul Nicu Iancu.
   Incă in Brazilia fiind, preotul Muller primeste o scrisoare dela Cardinalul Tisserant, prin care i se aduce la cunostintă că este desemnat să ia conducerea Misiunii Catolice Române din Austria si că trebue să se întoarcă cât mai repede in Europa. A dat urmare imediat scrisorii primite si a întrepins călătoria de întoarcere.
   La Roma a fost primit de Cardinalul Tisserant, care i-a înmânat, pentru a fi predată Episcopului de Salzburg, Rohracher, o scrisoare din partea Congregatiei Orientale, prin care Dr. Florian Muller era împuternicit să servească ca preot al tuturor românilor refugiati, fără deosebire de confesiune: ortodocsi, uniti si catolici. Putea face slujbă indiferent in ce rit. La 21 Noembrie 1949, Părintele Muller era la Salzburg.


IV
ORGANIZAREA MISIUNII CATOLICE ROMANE DIN AUSTRIA

 

Ajuns la Salzburg, Dr. Florian Muller a luat imediat contact cu Comitetul Român, care era format in vremea aceea din Inginerul Iordan Caraivan, Spiridon Neată si Eustatie Constantiniuc. Apoi a vizitat Căminul refugiatilor, instalat in baraca din Elisabethstrasse 38. Aici s'a întâlnit pentru prima oară cu un grup mai mare de români. A avut cu ei un schimb de păreri asupra problemelor existente in rândul refugiatilor si au discutat modalitătile practice ce trebuesc întreprinse pentru ajutorarea lor. In afară de membrii Comitetului, la această discutie au mai participat si Vasile Simian, Traian Golea, Misu Giurea, Murgulescu, Invătătorul Nicolae Leonte si altii. Pe toti i-a găsit părintele Muller extrem de binevoitori si dispusi să facă totul pentru cauza românească.
   In urma acestor întrevederi si confătuiri, Peotul Muller si-a întocmit un plan de actiune de primă urgentă. Mai întâi si-a propus să rezolve chestiunea asistentei sociale si in regiunea Salzburg. Când a luat conducerea Misiunii, situatia era următoarea: Proprietarul barăcii era Sandu Marin, iar administratorul ei Tuliu Basiu. Neată Spiridon făcea parte din Comitet, tinea legăturile cu institutiile de ajutorare si cu autoritătile austriece. El ajuta pe noii refugiati să se legitimeze fată de acestea. Bunele lui relatii cu oficialitătile austriece competente erau notorii si devenise un fel de autoritate in materie. N'a fost refugiat care adresânduse Comitetului să nu-si primească actele.
   In primul rând, Preotul Muller s'a ocupat de chestiunea barăcii, care reclama o serie de înbunătătiri. Exista ceva mobilier in ea, dar mai lipseau multe lucruri. Atunci s'a adresat Caritasului local, de unde a obtinut pături, perini si rule de pat, completând mobilierul primit anterior prin Valer Pop, mărindu-se astfel si capacitatea de locuit a căminului.
   Prin recomandatia Episcopului din Salzburg, Rohracher, Părintele Muller a intrat apoi in legătură si cu sectiunea din Austria a Caritasului american, N.C.W.C. Presedinte al N.C.W.C.-ului era Monseniorul Wallstrom, iar directiunea sectiunii austriece o avea Monseniorul Flim. Părintele Muller i-a expus acestuia problemele refugiului românesc si Monseniorul Flim s'a arătat extrem de întelegător si binevoitor. Când Preotul Muller i-a arătat scrisoarea de recomandare din partea Monseniorului O'Hara, Monseniorul Flim nu a mai ezitat o clipă să-l asigure de tot sprijinul său si l-a rugat să-i înainteze cât mai repede un plan de actiune.
   Ca urmare a acestor discutii si întrevederi cu înaltele foruri catolice din localitate, Părintele Miller a stabilit următoarea formulă de organizare pentru Misiunea Catolica Română din Austria:
   - A instalat sediul Misiunii la Salzburg, Elisabethstrasse 38, cu denumirea oficială MISIUNEA CATOLICĂ ROMĂNĂ DIN AUSTRIA. Preotul Muller purta titlul de Director al acestei Misiuni.
   - La Linz a însărcinat pe Dr. Ion V. Emilian să reprezinte Misiunea.
   - La Innsbruck a numit pe Dr. Nicolae Marinescu.
   - La Graz, pe Dl Ternes Anton, dobrogean de origine. Aici refugiatii de origine germană erau mai numerosi.
   - La Salzburg a rămas să se ocupe singur de activitătile Misiunii. 
   - In alte centre mai mici a fixat oameni de legătură.


V
INFIINTAREA CANTINEI

 

Cu venirea Preotului Florian Muller la Salzburg, Comitetul Român a intrat într'o fază de intensă activitate. Era si timpul să-si măreasca raza de actiune, deorece tot mai multi refugiati apăreau la Salzburg, in această perioadă, sfârsitul anului 1949 si începutul lui 1950. Toti aveau nevoie de mâncare, de îmbrăcăminte si loc de dormit. Apoi mai era si chestiunea spinoasă a actelor. Autoritătile austriace nu erau prea binevoitoare cu "persoanele deplasate", cum se numeau refugiatii in limbajul oficial al învingătorilor. Pentru a obtine permis de sedere, un refugiat trebuia garantat de o persoană care să se bucure de trecere la autorităti. In această privintă, Comitetul Român reusise să câstige încrederea Austriecilor din Salzburg. Când s'a adăogat si prestigiul ce-l prezenta Misiunea Catolică Română in fata guvernului local, lucrurile au mers si mai usor. Părintele Muller, însotit de Inginerul Caraivan si Spiridon Neată, erau zilnic pe drumuri la autorităti, pentru a legitima pe noii refugiati si a le obtine actele de identitate.
   Chestiunea primordială ce se punea după realizarea Căminului era înfiintarea unei cantine. Se primeau si până atunci alimente, fie dela Caritas, fie dela Americani, dar era cu totul altceva de a avea o mâncare caldă la amiazi si seara decât a primi alimente in natură, care, preparate la un loc, puteau hrăni mai multe persoane. Mircea Dimitriu a avut atunci ideia să se amenajeze buncărele care erau lângă baraca, in scopul folosirii lor pentru bucătărie si cantină. Propunerea lui Dimitriu a fost adoptată de Comitet si locatarii Căminului s'au apucat imediat de lucru, cu cel mai mare entuziasm. Planul de transformare al buncărelor in dependintele necesare a fost făcut de Inginerul Basiu, care a condus si lucrările. S'au ales trei buncăre, care au fost legate între ele prin coridoare. Buncărele erau umede si in parte distruse. Mai întâi s'a dat la o parte pământul ce mai era deasupra lor, apoi in interior au fost curătite, izolate de igrasie si văruite. In modul acesta li s'a schimbat complet înfătisarea lor detestabilă dinainte.  In două încăperi ale buncărelor s'a instalat bucătăria, iar in restul spatiului liber s'au asezat mese si scaune, unde se punea servi masa. Neobositi la lucru au fost Inginerul Traian Golea, Vasile Simian, Vasile Cretu. Cantina s'a inaugurat in Mai 1950, slujba Sfestaniei fiind oficiată de Părintele Muller. Pe atunci presedinte al Comitetului era Puiu Traian, căci Inginerul Caraivan emigrase in Statele Unite. La slujbă au luat parte Monseniorul Flim, seful Caritasului american, câtiva ofiteri americani, reprezentanti ai Consiliului Ecumenic al Bisericilor si delegati din partea tuturor comitetelor de refugiati din Austria. Toti au rămas impresionati de ce-au putut realiza niste refugiati lipsiti de orice mijloace, afară de munca si bunăvointa lor. Monseniorul Flim i-a comunicat atunci părintelui Muller că îi pune la dispozitie tot ce are nevoie pentru functionarea Căminului si Cantinei. S'a făcut un buget lunar de trei mii de silingi pentru functionarea Cantinei, care mai târziu s'a ridicat la cinci mii. In afară de aceasta, Monseniorul Flim a dat bani si pentru cumpărarea farfuriilor si a tacâmurilor, precum si pentru vasele de bucătărie. Inginerul Basiu a preluat si administratia Cantinei. Banii primiti de Părintele Muller dela Monseniorul Flim erau predati Inginerului Basiu, care tinea registrul cassei.
   Comitetul Român a numit pe Vasile Florescu ca bucătar al Cantinei. Mos Florescu, cum îi spunea toată lumea, a fost un bucătar minunat. Era plătit cu mai nimic. Singura lui bucurie era să vadă că refugiatii sunt multumiti cu mâncarea pregătită de el. Când mâncarea era servită in farfurii, Mos Florescu se aseza in coltul coridorului si privea la "clienti". Astepta să vadă vreo reactie. Dacă unul sau altul îi zicea: „Mos Florescule, buna mâncare ai făcut astăzi!", el zâmbea multumit si îsi aprindea tacticos o tigare. Un om de mare bun simt, linistit, fără a ridica vreodată glasul, muncea de dimineata până seara.
   Mos Florescu fusese cineva in tară. Originar din Prahova, fusese proprietar de păduri si om înstărit. Dar niciodată nu a arătat nici prin cel mai mic gest că ar fi nemultumit cu "noua" lui meserie. Muncea cu neprecupetire, căci stia că munceste pentru tară. Cei ce veneau la cantina si se bucurau de mâncarea gustoasă pregătită de el, nu erau niste adunati depe drum, ci oameni luminati la minte si hotărîti să continue in exil lupta de eliberare a tării. Asa îi judeca el. Era o muncă enormă si nu oricine ar fi rezistat. Căci zilnic erau 15-20 persoane care luau masa la cantina, la amiazi si seara. Intr'o anumită perioadă numărul acestora s'a ridicat până la 40. Pe vremea aceea, când cantina atinsese randamentul maxim, 1950-1951, erau peste 300 refugiati la Salzburg. Aproape toti au trecut pela cantina din Elisabethstrasse pentru a-si astâmpăra foamea cu mâncarea gustoasă pregătită de Mos Florescu.
   Dar câti îsi mai aduc aminte de el, de jertfa discretă ce o făcea pentru ceilalti, cari venind seara dela lucru, găseau pentru putini bani o mancare caldă, buna. Masa nu era servită numai celor ce locuiau permanent in cămin, ci si refugiatilor din oras.
   I. R.O. a recomandat Căminul si Cantina românească drept model, tuturor organizatiilor de refugiati din Austria si alte tări. După o sumară statistică, in cantina s'au servit între 1950-1953 peste 600 mese lunar si in cămin au locuit anual peste 200 de refugiati.
   Din sirul de refugiati care au trecut pela Căminul si Cantina din Elisabethstrasse 38 au fost următorii: Dr. Ion Claudian, Arhitectul Dan Boruzescu, Vladimir Petrovici, Prof. Cristeanu, Dr. Georgescu, Dr. Nitescu, Medic veterinar Cărăusu, Corneliu Leahu si altii.
   Căminul si Cantina au fost si un punct de întâlnire al tuturor românilor din Salzburg si in jurul acestor institutii s'a constituit o puternică comunitate românească. Multi români care au trecut peste Ocean si s'au asezat in alte tări, păstrează până astăzi o duioasă amintire din acele vremuri de pionierat al comunitătii românesti din Salzburg.


VI
ACTIVITATEA MISIUNII PE PLAN RELIGIOS SI CULTURAL

 

Asistenta caritativă a Misiunii Catolice Române, in colaborare cu Comitetul Român, a jucat un rol important in viata refugiatilor români care au trecut prin Salzburg. Acestia veneau sdruncinati din tară, slăbiti fiziceste si cu moralul scăzut. La Căminul din Elisabethstrasse găseau o atmosferă românească si un prim ajutor pentru a se putea orienta in noua viată. Aveau aici un adăpost sigur, sub ocrotirea Misiunii Catolice, un pat si o mâncare. Nu erau expusi să cadă pe mâna agentilor din tară, care îsi făcuseră aparitia, sau a informatorilor de profesie, care îi ajutau numai atâta cât era necesar pentru a-i stoarce de informatii, pentruca pe urmă să-i abandoneze. Din acest adăpost, puteau apoi să-si ia zborul in liniste spre alte tări.
   Paralel cu asistenta socială, Misiunea Catolica Română, sub conducerea Părintelui Muller, a desfăsurat si o intensă activitate spirituală, religioasă si culturală. Incepând cu 1949, in fiecare an s'a organizat o serbare de Crăciun, într'o sală din orasul Salzburg, la care asistau Monseniorul Flim si ofiterii americani. In organizarea acestor serbări, s'au distins Invătatorul Nicolae Leonte si Vasile Simian. S'a alcătuit o echipă de dansuri nationale si s'a constituit un cor românesc. Publicul aplauda frenetic echipele de dansatori in frumoasele costume nationale si neuitatele melodii ale cântecelor noastre populare. Cu aceste manifestatii de Crăciun si dela toate serbările nationale, 10 Mai, 24 Ianuarie, 1 Decembrie, s'a ridicat moralul refugiatilor si s'a contribuit puternic la cimentarea comunitătii românesti dela Salzburg.
   Pe plan religios, activitatea Bisericii a fost tot atât de rodnică si bine organizată. In Biserica din Krankenhaus din Salzburg, Preotul Muller făcea in fiecare Duminecă slujba de rit oriental, la ora 10 dimineata, având de cantor pe Spiridon Neată, care avea o voce minunată si stăpânea Tipicul la perfectie. S'a înfiintat si un mic cor, condus de Nieolae Leonte si Neată. La slujbe veneau multi români, desi lumea trebuia să meargă pe jos. Dumineca, numărul credinciosilor care asistau la slujbă trecea de o sută.
   In afară de slujbele oficiate la Biserică, Părintele Muller era la dispozitia tuturor credinciosilor pentru nevoile lor spirituale, fie că erau ortodocsi, uniti sau catolici. Cât de bucuros era Părintele Muller când mergea din baracă in baracă si din casă in casă cu Sf. Botez sau cu prilejul altor sărbători. A săvârsit adesea Taina Botezului si a Cununiei. Sta de vorbă cu oricine dintre refugiati, găsea timp pentru fiecare, îi asculta păsurile cu bunătate, dându-i sfaturi sau ajutându-l când putea. Era un om neobosit, cu o mare capacitate de dăruire si putere de sacrificiu.
   Al doilea centru important de manifestare al Misiunii Catolice Române in Austria a fost la Linz. Aici sub conducerea Advocatului Ion V. Emilian, s'a constituit Asociatia Crestină a Românilor din Austria Superioară (A.C.R.A.S.). In această organizatic au intrat si multi refugiati de origine germană din România, mai ales Svabi. Părintele Muller vizita acest centru, tinând deseori slujbe, odată in rit latin pentru Svabi si altădată in rit oriental pentru români. Cu prilejul unui Crăciun s'au distribuit dela Caritas, prin intermediul Părintelui Muller, paltoane, haine si ghete la 150 persoane.
   In activitatea din acest centru s'au distins mai ales afară de presedinte, Leonte Cojocaru, Maiorul a.D. Werner Rossler, fost ofiter in armata română, Ion Zimmermann, Dumici, Magu s.a.
   Al treilea grup de asistentă al Misiunii Catolice Române s'a constituit la Innsbruck, sub conducerea Doctorului Nicolae Marinescu. Aici erau mai putini refugiati, in genere persoane mai in vârstă, care primeau ajutoare.
Centrul de ajutorare dela Graz al Misiunii Catolice era format in mare parte din refugiati de origine germană. Peste 120 de studenti germani originari din România primeau burse dela Misiune. Misiunea acorda burse si studentilor români. Intre altii au beneficiat de aceste burse, Viorel Popa si Vasile Cretu.


VII
PELERINAJUL LA ROMA

 

Tot cu ajutorul Misiunii Catolice Române, refugiatii români din Austria, au făcut un pelerinaj la Roma, cu prilejul Anului Sfânt 1950. Refugiatii din Austria au călătorit cu un autobuz si, in modul acesta, au avut prilejul să străbată si să cunoască toată Italia nordică si centrală, până la Roma. Aici au fost primiti in audientă de Cardinalul Tisserant, care a rostit cuvinte elogioase la adresa românilor din Salzburg.  Avea cunostintă de realizările dela Salzburg, de Cămin si de Cantina si de rodnica activitate a Misiunii Catolice Române in colaborare cu Comitetul Român.
   La pelerinajul dela Roma, au luat parte in total 52 de tineri refugiati români din Austria, Germania si Franta. Au fost găzduiti la Colegiul Pio Romeno, unde au primit si masa in mod gratuit.


VIII
NUMIREA MONSENIORULUI KIRK

 

Monseniorul Kirk fusese in tară Secretarul Nuntiaturii si fusese expulzat odată cu Monseniorul O'Hara, Nuntiul papal. In 1951, Cardinal Tisserant, Prefectul Congregatiei Orientale, numeste pe Monseniorul Kirk seful tuturor misiunilor catolice române din Europa de Vest.
   Prin numirea Monseniorului Kirk, se câstigau două lucruri esentiale: se unifica activitatea misiunilor catolice, dându-le coeziune si impulsul necesar pentru a se desfăsura la maximum si, in al doilea rând, Misiunea Catolied Română câstiga rang si prestantă pe plan international. Fiind un american in fruntea Misiunii, acest fapt cântărea greu in fata guvernelor occidentale.
   A fost epoca de splendoare a misiunilor catolice române din diasporă. Exista o instanta supremă care conducea toate activitătile lor si misiunile au putut primi ajutoare mult mai mari dela Vatican cât si dela institutiile catolice din America. Pentru întâia oară, Românii pribegi dispuneau de o organizatie religioasă centrală, in numele căreia se putea vorbi in fata tuturor guvernelor, asa cum aveau deja ungurii, polonezii si ucrainienii.  Monseniorul Kirk era asimilat unui ambasador. A fost primit in audientă de Generalisimul Franco, de membrii guvernului din Bonn, din Austria si Italia. In toate întrevederile lui cu ministri occidentali sau cu ambasadorii americani, paralel cu chestiunea religioasă din România (persecutiile deslăntuite contra Bisericii Unite), trata si problema situatiei politice a României căzute sub jugul Moscovei. A fost un neobosit advocat al cauzei noastre nationale. Monseniorul Kirk nu a fost numai un emerit reprezentant al Bisericii Catolice, ci si un exponent curajos al suferintelor poporului român.
   Activitatea fecundă si eficace a Monseniorului Kirk a alarmat in gradul cel mai înalt guvernul comunist dela Bucuresti, care a dat dispozitii prin inflitratiile de care dispunea încă pe atunci in exil, să înceapă o campanie de discreditare a Monseniorului. S'a utilizat sistemul convergentei informatiilor, adică a proectării lor din mai multe surse, ca să pară că sunt reale, desi, in realitate, erau manipulate de o singură centrală. Speriate de această avalanse de calomnii, cercurile dela Roma îi retrag încrederea Monseniorului Kirk si acesta se retrage in 1956 si pleacă desamăgit in America. Poporul românesc a pierdut un mare sustinător al cauzei nationale, iar Biserica o mare personalitate.
   După plecarea acestuia, Congregatia Orientală, nemaivoind să repete experienta, revine la sistemul fragmentării Misiunilor. Nu mai exista o conducere centrală, ci fiecare Misiune a fost subordonată direct Episcopului local. Situatia aceasta a rămas neschimbată până astăzi, desi Biserica Unită posedă venerabila figură a Episcopului Vasile Cristea.


IX
PREOTUL MULLER TRECE LA CONDUCEREA MISIUNII CATOLICE ROMÂNE DIN GERMANIA

 

Intre 1952-1953, fluxul refugiatilor din România spre Occident scăzuse. In Germania, între timp, Monseniorul Bârlea primise alte misiuni din partea Vaticanului. In fata acestei situatii si dat fiind si faptul că multi refugiati din Austria au trecut in Germania, Preotul Muller a fost solicitat de Congregatia Orientală să ia conducerea Misiunii Catolice Române din Republica Federală a Germaniei. Astfel in 1953, Părintele Muller se mută in Germania. Locuia la Tattenhausen, lângă Rosenheim, unde avea o parohie. Sediul Misiunii din Germania, din primăvara anului 1954, a fost in Miinchen, Mittererstrasse 7. Secretar al Misiunii a fost numit Ion Boacă, care se ocupa de asistenta refugiatilor in lipsa Părintelui. Părintele Muller fiind ocupat si cu parohia, venea la Munchen numai de câteva ori pe săptămână. Cu aceeasi energie ca si in Austria s'a consacrat Părintele Muller pentru ajutorarea refugiatilor din Germania liberă. Exista in Mittererstrasse un depozit de alimente si îmbrăcăminte, pus la dispozitia de către Biserica Catolică, prin mijlocirea conducătorului Misiunii, Preotul Florian Muller.
   Tot prin grija Părintelui Muller si cu ajutorul lui Ion Boacă, s'a organizat la Munchen scoala de limba română pentru copiii refugiatiolor. Cursurile se tineau in fiecare Sâmbătă după amiază, in localul Armeschulschwestern din Mullerstrasse, pus la dispozitia Misiunii in urma interventiei Părintelui Muller.   Primele lectiuni au fost predate chiar de Ion Boacă; apoi si-a oferit serviciile Doamna învătătoare Bojescu, prin care scoala a ajuns la nivelul de functionare cuvenit. Numărul elevilor era de aproximativ 15, între care si câteva persoane adulte, dornice să-si completeze cunostintele de limba română. Dat fiind distanta mare la care locuiau unii elevi, Părintele Muller a pus la dispozitia automobilul său personal, condus de Dl. Ion Bădescu, pentru a face transportul elevilor.
   In cadrul cursurilor, se prezentau si diapozitive despre România, proectându-se frumusetile ei naturale, asezăminte arhitectonice si portul national din diferite regiuni. S'a putut asculta si muzică românească imprimată pe bandă de magnetofon, cu ajutorul unui aparat pus la dispozitie de Radio Europa Liberă din Munchen.
   Dat fiind rezultatul imbucurator inregistrat cu functionarea scoalei dela Munchen, sub conducerea Invătătorului Scorochirja, a luat fiintă o institutie similară la Augsburg, unde exista deasemeni o colonie de refugiati români. Intr'o încăpere a unei institutii catolice din Augsburg, s'au inaugurat cursurile celei de a doua scoli elementare românesti care, încurând, a întrecut in vrednicie pe cea dela Munchen.
   Cu prilejul sărbătorilor Crăciunului din anul 1954, Invătătorul Grigore Scorochirja, originar din Basarabia, a organizat cu elevii scoalei serbarea Nasterii Domnului, obtinând un frumos succes. A fost un program variat si bogat, artistic si cultural, potrivit acestui moment, Cu acest prilej Părintele Muller a celebrat slujba de Sfestanie a noului centru scolar românesc si a rostit o cuvântare memorabilă, in care a arătat importanta acestor cursuri pentru familiile refugiatilor români si copiii acestora. La această serbare au participat si numerosi membrii ai comunitătii românesti din Munchen, in frunte cu regretatul Grigore Manoilescu, care pe atunci era Directorul Institutului Român din Munchen.
   Văzând că nu este teren suficient de asistentă pentru refugiati, deoarece cei mai multi îsi creiaseră rosturi in Germania sau au emigrat peste Ocean, Preotul Muller cere Vaticanului să fie deslegat de misiunea ce i s'a încredintat in Germania. In 1956, Sf. Sa părăseste câmpul de activitate al misiunilor pentru refugiati si pleacă la Atena, unde este numit preot la Scoala germană din capitala Greciei. După întoarcere, a servit la diverse parohii din Sudul Germaniei, iar actualmente se găseste in Kraftisried in Allgäu. Lucrează la editarea unei cărti despre Dobrogea, locul unde s'a născut si a crescut.


X

CĂMINUL ROMÂNESC DIN MADRID

 

O altă pagină de dinamism creiator, care trebue înscrisă la activul realizărilor Preotului Dr. Florian Muller, este întemeierea Căminului românesc al Misiunii Catolice Române din Madrid.
   In vederea întemeierii unui Cămin in Capitala Spaniei, Părintele Muller pleacă la Madrid in Ianuarie 1951, pentru a trata cu Ministrul Justitiei aprobarea înfiintării lui. Tratativele au fost anevoioase. Au durat aproape două luni, dar, in urma repetatelor interventii, s'au învins toate greutătile.
   Căminul a luat fiintă in vara anului 1951, mai exact, 31 lulie 1951, când a sosit la Madrid primul grup de români destinat să locuiasca in acest cămin, sub conducerea inginerului Tuliu Basiu. Cei ce au sosit atunci au fost următorii: Dr. Ion Fleseriu, Ion Bozosan, Ion Brasoveanu, Vasile Florescu si Florea Stancu. Mai târziu s'au adăogat, venind din Franta si Germania, Valeriu Vintan, Ion Baicu si Niculae Borca.
   S'a închiriat de Părintele Amalio Orduna casa din Homero Nr. 12 si refugiatii care au sosit s'au pus imediat pe lucru pentru a o renova. Inginerul Tuliu Basiu, care venea cu experienta dela Salzburg, a preluat administratia noului Cămin. Mos Vasile Florescu si-a reluat si aici, cu aceeasi abnegatie si zel, vechea lui meserie dela Salzburg, de bucătar al noii comunitătii, pregătind aceleasi mâncări gustoase.
   Căminul dela Madrid, opera Misiunii Catolice Române, a reprezentat o altă pagină de glorie din istoria exilului românesc. Multi români si-au găsit aici adăpost si adeseori această casă a servit pentru reuniuni si desbateri importante, care au afectat viata politică si spirituala a tuturor românilor liberi.

 

XI
PREOTUL VASILE ZĂPÂRTAN LA SALZBURG

 

Misiunea Catolică Română a rămas fără Păstor. Monseniorul Kirk a numit în locul Părintelui Florian Muller pe un alt preot vrednic, Vasile Zăpârtan.
   Părintele Zăpârtan, care se îngrijea de asistenta spirituală si socială a refugiatilor aflati la Paris, era foarte iubit si apreciat de acestia si când s'a aflat de intentia mutării Sf. Sale in Austria, enoriasii au făcut tot felul de interventii si presiuni la autoritătile eclesiastice superioare, pentru a determina Congregatia Orientală să revină asupra acestei numiri. Cardinalul Tisserant, fată de această situatie i-a spus Părintelui Zăpârtan:
   ,,Mon Reverend Pere, dacă vrei, pleci, dacă nu, nu pleca. Dar dacă pleci, fă-o cum stii mai prudent, ca să nu mai fie si alte reactii ale credinciosilor din Paris."
   După opt luni abia, Părintele Zăpârtan a putut să se desprindă de Paris si să plece la Salzburg. In luna Iulie 1953, Preotul Vasile Zăpârtan a sosit la Salzburg, unde a fost întâmpinat de Părintele Florian Muller, Traian Puiu, presedintele Comitetului, Spiridon Neată si Hartlauer. Situatia dela Cămin si Canting era aceeasi ca si înainte, cu deosebirea ca acum vremurile erau mult mai grele si ajutoarele materiale ce se primeau, mai reduse. Reprezentantul Caritasului american - N.C.W.C -, era in acel timp, Părintele Fabian. Acesta dădea in fiecare luna, pentru Cantina si Cămin, suma de 5000 silingi, sumă pe care Părintele Zăpârtan o preda lui Puiu Traian. In Cămin locuiau încă multi refugiati, circa 20 persoane, iar masa o luau aproximativ 40. Mâncarea se servea in două serii, fiecare de câte 20 de persoane. Ceeace îngreuia functionarea Caminului, era ca in fiecare săptămână veneau refugiati noi, neprevăzuti in buget. Nu se putea plănui nimic, întrucât nu se stia câti sosesc. In orice caz, noii veniti găseau un pat si o mâncare cel putin pe timp de o lung. Cei care între timp găseau de lucru, plăteau mesele. Această situatie incertă a durat luni de ziie.
   Misiunea Catolică Română împărtea ajutoare si in natură: faină, praf de lapte, praf de ouă, grăsime, brânză s.a. Acestea se distribuiau la început în incinta Cantinei, dar, mai târziu, Părintele Zăpârtan a început să se deplaseze la oameni, in lagăre, cu "Adlerul", o masină veche hodorogită, pentru a le pune ajutoarele direct la dispozitia acestora. A asistat lagărele din Mieden, Parsch si Glasenbach.
   Paralel cu asistenta socială, s'a desfăsurat si activitatea pe tărâm spiritual, celebrându-se slujbe religioase si Te-Deumuri, la toate sărbătorile nationale. Românii au participat si la o procesiune "Corpus Domini", in Salzburg, fiind îmbrăcati in costume nationale. S'a înfiintat si un cor de vreo 14 persoane, care s'a manifestat la sărbătorile nationale si a cântat de câteva ori chiar Liturghia. Au rămas de neuitat slujbele religioase si serbările care au avut loc in cadrul Coloniei române din Linz, unde exista un grup de români bine organizat si din care făceau parte si germani de nationalitate română.
   Pentru serbări, românii din Linz se adunau intr'o baracă din Lagărul 163. Iosef Zimmermann, Sandu Fălticec, Leonte Cojocaru, Constantin Magu si altii, erau stăpâniti de dorinta să aducă cât mai multi participanti la manifestări, ceeace le reusea. La serbarea Pomului de Crăciun din anul 1954 au fost in sală 130 de copii bucovineni, iar publicul trecea de 600 de persoane. La un parastas oficiat pentru cinstirea jertfei legionarilor Mota si Marin, căzuti pe câmpul de luptă dela Majadahonda, in timpul răsboiului împotriva comunismului din Spania, au putut fi numărate peste 300 de persoane. Slujba a avut loc in luna Ianuarie 1955, in Biserica Seminarului din Linz.  Intotdeauna, după fiecare serbare, oaspetii erau invitati in casele românesti ale compatriotilor Zimmermann, Dumici, Magu, Fălticec, Cojocaru si altii.
   In ceeace priveste Serviciul liturgic, Preotul Zăpârtan celebra slujba in prima Duminecă a lunii la Salzburg, folosind uneori si Corul Domului din localitate. A doua Duminecă, oficia Liturghia la Linz, la care asistau peste 300 de persoane. Se deplasa deasemeni in localitătile Graz, Innsbruck si Kufstein in acelasi scop, fiind însotit întotdeauna de Spiridon Neată, care dădea răspunsurile corale.
   In anul 1955, Traian Puiu pleacă dela Salzburg, in Spania. De administrarea Căminului s'a îngrijit neobositul Spiridon Neată. In această calitate, el se ocupa si de legăturile cu autoritătile austriece si americane pentru rezolvarea problemelor compatriotilor, care se iveau nu de rare ori. Pe acea vreme nu era încă căsătorit. După casătorie, s'a angajat ca functionar la N.C.W.C. revenindu-i sarcina asistentei sociale a locatarilor din Salzburg. In această calitate avea si misiunea distribuirii de locuinte pentru refugiati. "Cele mai confortabile locuinte le-a oferit altora, iar pentru el si familie si-a rezervat pe cea mai modestă", mi-a declarat Părintele Zăpârtan, in convorbirea avută cu Sf. Sa. Si referindu-se la activitatea lui intensă, a mai adăogat: „A îmbătrânit completând la formulare!"


XII

ULTIMUL GRUP DE REFUGIATI

 

La sfârsitul lui lunie 1955, soseste din Iugoslavia in Austria un grup numeros de refugiati, format din 26 de persoane. Intre ei se aflau Oliver Safirescu, nepotul lui Emil Bulbuc, Căpitanul Cărăusu, Constantin Sandalovschi si altii.
   Grupul fusese internat de autoritătile austriece in lagărul Wagna, asezat la sud de Graz, aproximativ la 12 Km de granita iugoslavă. Citind in ziare că in lagărul Wagna se găseste un grup de refuiati români, Preotul Vasile Zăpârtan, însotit de nelipsitul si neobositul Neată, au pornit într'acolo, cu aceeasi masină veche "Adler". După multe peripetii, masina oprindu-se adeseori pe drum in plină noapte si trebuind să o împingă cu bratele, au ajuns in lagărul Wagna. Situatia refugiatilor era de plâns. Erau tinuti in carantină, ca niste ciumati sau cei mai răi criminali. Pe un podis inconjurat de sârmă ghimpată de trei metri, stăteau cei fugiti din Iugoslavia, fără acoperis si fără niciun adăpost, in ploaie si in arsita soarelui.
   Imediat Părintele Zăpârtan a intervenit la Siguranta din Graz, apoi la cea din Salzburg, si, ca să grăbească eliberarea lor, a dat telefoane si la Viena. In 5-6 zile, i-a scos pe toti din lagăr si a pornit cu ei la Salzburg.


XIII
INCHIDEREA CĂMINULUI SI A CANTINEI

 

Caritasul american - N.C.W.C. - si-a încheiat activitatea în Austria în toamna anului 1955, iar în Germania si-a prelungit functionarea pana în 1956. Ultimele ajutoare pentru refugiati s'au primit dela Caritasul american in vara anului 1955. Dar tocmai când Caritas îsi închidea portile, ajunsese la Salzburg acel grup numeros de refugiati români. Cu cei vechi si cu cei noi rămăseseră in sarcina Misiunii si a Comitetului, 42 de persoane.
   Chestiunea se complica si din punct de vedere politic. Odată cu semnarea Tratatului cu Austria, in Mai 1955, toate trupele de ocupatie trebuiau să se retragă. Americanii au evacuat si ei Austria, iar Românii care lucrau pela serviciile lor au fost concediati.
   Părintele Zăpârtan văzând că in Austria nu sunt posibilităti de lucru, si-a îndreptat privirile spre Germania, unde economia se recuperase si era nevoie de brate de lucru. Sf. Sa s'a dus la oficiul de plasare al muncitorilor străini din Nurnberg si a obtinut ca unii dintre refugiati să fie plasati la lucru in diferite întreprinderi in Germania. O parte din Românii refugiati dela Salzburg au trecut in Germania, altii au emigrat, iar pe cei ce nu au intrat nici într'un lot, nici in celălalt, i-a plasat Părintele Zăpârtan la o fabrică de textile din Salzburg.
   La Salzburg nu mai rămăseseră in anul 1956 decât putini refugiati. Ultimul presedinte al Comitetului Roman a fost Mircea Dimitriu. Intrucât nu mai renta să se tină baraca, s'a decis închiderea ei, respectiv a Căminului. Aceasta s'a întâmplat in anul 1957. Comitetul Roman dela Salzburg si-a mai continuat activitatea pana in 1958, tinând legătura cu românii refugiati, pana ce si-a închis si el portile. In Februarie 1957, părăseste si Preotul Vasile Zăpârtan Salzburgul, fiind însărcinat să preia conducerea Misiunii Catolice Române din Germania, in locul Părintelui Muller, care se retrăsese. La 1 Martie 1957, Părintele Zăpârtan se stabileste la Munchen si reorganizează Misiunea Română Unită din Germania, adaptând-o noilor împrejurări.


XIV
CULTUL MORTILOR

 

Colonia română din Linz, spune Părintele Zăpârtan, a fost singura din exil care avea si cultul mortilor. Românii din Linz, cum erau Zimmermann si altii, se intoresau îndeaproape de mormintele românilor din cimitirul local, îngrijindu-se de buna lor stare, sădind flori si făcând slujbe pentru odihna sufletească a color decedati.
   Părintele Zăpârtan, cu un grup de români, a vizitat cimitirul din Leonding, unde este îngropat Preotul Petru Cojocaru, originar din Husi si care a fost si preotul Armatei Nationale care a luat fiintă la Viena. După cum se stie, Părintele Cojocaru a fost călcat de un Jeep american in 1945 când mergea spre lagărul din Leonding. La 5-6 motri de mormântul lui Cojocaru, se află mormântul părintilor lui Hitler. Părintele Zăpârtan a fost impresionat văzând că mormântul preotului Cojocaru era atât de bine îngrijit, ca si celelalte morminte. Cimitirul din Leonding este un cimitir mic si credinciosii de aici îl îngrijesc ca pe un tezaur, considerându-l un loc istoric. Pe mormântul Părintelui Cojocaru se găsesc totdeauna flori, iar numele depe cruce se poate citi bine.
   Acest cult al mortilor l-a determinat pe preotul Zăpârtan ca în luna August 1954 să plece cu o echipă de români din Salzburg în localitatea Sulzmat din Alsacia, ca să îngrijească cimitirul soldatilor români din această localitate. Soldatii îngropati aici fuseseră făcuti prizonieri chiar la începutul răsboiului din 1916, cam pela sfârsitul lunii August. Au fost adusi aici si cum au lost tinuti in conditii mizerabile, cei mai multi au pierit. Trupurile lor au fost adunate de un elvetian, Dolfuss, care tinea la poporul român si pe local îngropării lor a ridicat un cimitir arhitectonic foarte frumos. In acest cimitir sunt îngropati numai soldati români, in număr de 789.
   Numele lor le-a găsit Părintele Zăpârtan la Primăria din Val du Patre, o localitate situată un kilometru si jumătate de Sulzmat. A fotocopiat numele soldatilor din arhivele comunii si le are in arhiva lui in microfilm. In podul Primăriei din Val du Patre, a mai descoperit Părintele Zăpârtan niste fotografii istorice. Cimitirul a fost inaugurat in Iulie 1924 de către Regele Ferdinand si Regina Maria, in prezenta Generalului Berthelot, care era pe atunci guvernatorul Strassburgului. Unele fotografii făcute cu acest prilej arată niste fetite îmbrăcate in costume nationale care primesc pe Regină. Sfestania la cimitir a fost făcută de Preotul român ortodox, Vasile Radu, care era psrohul Bisericii din rue Jean de Beauvais si studia la Sorbons limbile vechi. Preotul Radu este eel care a făcut cea mai bună traducere a Sfintei Scripturi. Este vorba de Biblia publicată in 1939, de către Sf. Sinod, Biblie care rezistă până astăzi la orice critică. Profesorul Salvatore dela Roma, specialist in materie, spune Părintele Zăpârtan, afirma că versiunea românească a Bibliei, este cea mai apropiată de original.
   Echipa dela Salzburg care a însotit pe Preotul Zăpârtan la Sulzmat era formată din compatriotii Spiridon Neată, Vasile Simian, Tiberiu Dragos, Nicolae Moroaica si Vasile Cretu. S'a lucrat timp de vreo două săptămâni ca să se pună cimitirul in ordine. A fost o adevărată tabără de muncă.   Gardul viu, cum nu fusese tăiat de multă vreme, crescuse la o mare înăltime. Numele soldatilor depe plăci erau încă citibile, deoarece erau turnate in relief. Tot in cimitir, pe partea dreaptă, cum intri, Părintele Zăpârtan a descoperit si o statue, un fel de Pietas in bronz, înaltă de trei metri.  Interesându-se cine este autorul acestei statui, a aflat că este opera sculptorului Oscar Han.
   Un cimitir de soldati români era si la Regensburg, in Germania. Ion Boacă a aflst de existenta lui dela Stefan Iordănescu, cu care in timp de iarnă au făcut o vizită la fata locului. Dând zăpada la o parte, depe morminte si cruci, au putut citi numele soldatilor români. Acesti soldati, ca si cei din Sulzmat, au murit in prizonierat, in timpul primului răsboi mondial. Aceste morminte au fost restaurate de către Asociatia Românilor din Sudul Germaniei dela Munchen. S'au strâns bani in acest scop si s'a ridicat si o Troită. Cum a putut afla Părintele Zăpârtan mai târziu, cimitirul soldatilor români din Regensburg a fost desfiintat si osemintele lor transportate in alt loc, iar in cel vechiu, nu a rămas decât Troita ridicată in cinstea lor.


XV
INCHEIERE

 

Am ajuns la capătul acestei expuneri, mult prea scurte pentru a înfătisa, în adevărata valoare si cu toată amploarea cuvenită, activitatea Centrului Românesc din Salzburg. Nu stim să mai fi existat în exil o înmănuchere românească atât de desinteresată si atât de fecundă în realizări închinate cauzei refugiatilor.
   Ca să întelegem ce însemnătate a avut Centrul Românesc dela Salzburg, trebue să-l situăm în complexul turbure al împrejurărilor de după răsboi.
Austria era inundată de străini rămasi din timpul răsboiului si alte valuri de refugiati din răsărit băteau la poarta ei, pentru a-si găsi scăpare in Occident. Rusii se instalaseră la Linz si in Ungaria, iar Iugoslavia căzuse sub dominatia comunistă. Mase de oameni se târau în nestire dintr'o parte într'alta a Austriei. Românii având si ei aceeasi soartă, umblau si ei la întâmplare, pentru a-si căpăta un adăpost si o bucată de pâine. Din partea autoritătilor de ocupatie nu se puteau bucura de nici un ajutor, afară de cazul că intrai să lucrezi la ei pentru diversele lor servicii. Austriecii, la rândul lor, abia scăpati de povara răsboiului, aveau rezerve fată de toti străinii, inclusiv fată de germanii refugiati si voiau să scape cât mai repede de ei.  Numai pela tărani, in schimbul muncii, se putea găsi o bucată de pâine si un adăpost.  Acestia erau cei mai omenosi si mai binevoitori.
   In aceste circumstance, de nesigurantă totală, când nimeni nu stia ce aduce ziua de mâine, un grup de români din Salzburg si-au luat riscul de a întemeia o mică organizatie românească care nu dispunea de nimic altceva la început decăt de autoritatea ce ti-o conferea constiinta iluminată de o credintă, pentru a servi ca punct de reper românilor pribegi si a le îndruma pasii în mijlocul haosului general. Acest comitet firav s'a desvoltat mai târziu în asemenea proportii încât a devenit o mare întreprindere a românismului pribeag.
   Fără îndoială că acest efort initial de coeziune natională nu ar fi putut dăinui multă vreme si nu ar fi putut da roadele ce le putem contempla satisfăcuti azi, dacă nu s'ar fi conjugat la momentul oportun cu Misiunea Catolică Româna din Austria. A fost o colaborare cum nu se poate mai fericită, care demonstrează încăodată si în modul cel mai elocvent că factorul national si factorul religios se întrepătrund si se întăresc reciproc, pentru binele Patriei si al Bisericii.
   Am considerat de datoria mea să fiu cronicarul acestor evenimente de neuitat, pentruca titanicul efort al întemeietorilor si sustinătorilor acestui centru religios si national să nu se piardă în uitarea vremii.
   Fie ca exemplul generos al preotilor Misiunii Catolice Române din Austria si al grupului de români care s'au jertfit pentru existenta si activitatea Comitetului Român din Salzburg să dea pretutindeni roade, determinând creiarea unui forte românesti suficient de mare, ca să provoace dărâmarea regimului satanic din România.


Vasile Mailat: "Misiunea Catolica Româna din Austria si Comitetul Român din Salzburg - un capitol de Istorie Româneasca în Exil", Colectia "Omul Nou", Munchen 1978

 

 

/ /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE