Zoriori de ziuã
Veniti astãzi credinciosi
La Vifleem colo'n jos
Coborât-a, coborât
O, ce veste minunatã
Trei pãstori
Seara Crãciunului nost'

Colo sus pe lângã lunã
Astãzi s'a nãscut Cristos

Sculati boieri mari
Bunã dimineata...
Troparul Nasterii
Trei Crai dela Rãsãrit
Colind duios
Ziurel de ziuã
Coborât-a, coborât

Colo 'n sus
Ler, Domnului, Ler
Mãrire 'ntru cele înalte