IMAGINI DIN ZILELE ASA ZISEI "REVOLUTII" DIN DECEMBRIE 1989


B U C U R E S T I
Decembrie 1989

Fotografii color:
C. Bogdan, M. Ciucă, Gh. Chelmec,
S. Comănescu, Gh. Cristea, I. Oprea,
Al. Pikalski, R. Sigheti, I. Serban

Imagini din revistele: Paris-Match,
Le Point, Le Nouvel Observateur,
Time, Newsweek

Ed. Meridiane
Bucuresti 1990
 CONTINUARE

               INAPOI LA

 PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE