ROMÂNUL DE MÂINE
R O M Â N U L   D E   M Â I N E

Conferintă tinută în fata studentilor la Congresul General Studentesc dela Craiova în Aprilie 1935

 

PREFATĂ

Cativa camarazi din rândurile studentimei mi-au cerut încuviintarea -si eu le-am dat-o- să reediteze la un loc, într'o brosura, aceste doua rapoarte «Românul de mâine», prezentat Congresului General Studentesc dela Craiova in Aprilic 1935 si «Românismul nostru», prezentat Congresului General Studentesc dela Târgu Mures in Aprilie 1936.

Mă întreb dacă stiti si d-voastra cu totii, cinstiti cititori, ca timp de 17 ani incoace, «Tulburarile studentesti» au scuturat lenevia de constiinta a câtorva milioane de romani si au sculat din adormire simtul rasei slabit, denaturat si viciat de lectiile internationale, masonice si jidanesti.

Printre aceste «tulburari studentesti», care au cucerit admiratia, respectul si dragostea tuturor celor cari au fost de fata. Congresul studentesc dela Craiova si cel dela Târgu Mures au o pozitie de frunte.

Acum, cand se pare ca trebuie... (cenzurat) sa fie stins focul nationalist si eroic în viata universitară... (cenzurat), mă gandesc cu înduiosare la ceasurile cari raman istorice, cand in toiul atacului coalitiei... (cenzurat) sufletul studentimei s'a inaltat la Craiova in 1935 si la Târgu Mures in 1936 intr'o atat de rasculatoare inflacarare.

Va deplang pe voi, dragi camarazi mai tineri, cari nu veti trăi în drumul vostru studentesc o asa de însorită exaltare.

Alexandru Cantacuzino, Martie 1937 

"Alexandru Cantacuzino - Opere Complete", Col. Omul Nou, 1969, München

 

 DOMNILOR STUDENTI, 

    Sunt chemat să vă fac un raport despre românul nou, despre românul de mâine.

    În zămislirea unei făpturi omenesti, eu cred că întâietatea,Alexandru Cantacuzino preeminenta, apartine sufletului si numai apoi vin influentele biologice.

    Omul nou trăieste întâi creat în vis, trebuie visat.

    Acest vis este uneori o revelatie dumnezeiască.

    Eu cre că la începutul creatiei unei făpturi de om este viziunea profetică, este visul unui om exceptional, a unui om mare, este imaginea ce si-o închipuie omul mare despre făptura omenească, trăind pe linia vremurilor.

    Natura sufletului imită creatia imaginară. Lumea sufletului are nevoie de fictiune.

    Mii si mii de tineri s-au sinucis fiindcă Goethe a socotit să pună sfârsit zilelor lui Werther.

    Gânditi-vă ce datorăm viziunilor lui Hristos si ce datorăm închipuirilor lui Cezar.

    Dimensiunile vietii trăite de Napoleon s-au răsfrânt si au dominat covârsitor asupra spiritului european, de-a lungul secolului al XIX-lea.

     Încă acum atractia gloriei si a strălucirii asupra firii frantuzesti este mostenirea gustului de panas al grenadierilor din marile lupte napoleoniene.

     La fel va fi să stăruie, în viitor, în simtirea românescă a românului de mâine, mândria cucerită si otelită în luptele generatiei noastre pentru învierea natională.

     Ati cugetat d-voastră ce miracol uimitor a fost creatia lumii romane ?

     Cum un pumn de oameni, cu câteva familii unite într-un oras, au izbutit să ctitorească un imperiu atât de mare, atât de întins, atât de bine organizat si au creat si au impus umanitătii albe o cultură, legi pentru existenta statului si viata societătii, monumente si o limbă, care toate desfid veacurile ?

     Minunea este, domnilor, virulenta spiritului roman.

     Deci, e bine, dar nu este necesar să fim cât mai numerosi spre a înstăpâni în natia românească o spiritualitate nouă.

     Necesar este ca spiritualitatea aceasta să aibă o sănătate, o vigoare, o virulentă superioară.

     Prin urmare eu văd trei conditii pentru crearea românului de mâine :

     1. -un om exceptional care să viseze profetic si să conceapă lucid românul de mâine, românul cerut de destinul Natiei românesti si să sădească în suflete visul său, printr-un prozelitism de fapte, de pilde, de cuvântări.

     2. -o înmugurire, o eflorescentă spirituală virulentă, în substanta românească.

     3. -momente sociale de zbucium, de clocot de cutremur.

     Am convingerea că toate aceste conditii se află în prezentul mediu românesc.

     Eu cred, domnilor, că trăim în zilele de răspântie ale geniului omenesc.

     Prima cerintă a timpului nostru este pretutindeni crearea unei făpturi noi de om.

     Acum se vântură de o parte rasele de stăpâni, de alta rasele de robi.

     Trăim vremuri de o minunată însemnătate când se topesc si se modelează noi suflete de natiuni si se pregătesc rase si temperamente viitoare.

     Trăim o epocă chinuită când se selectionează vietătile omenesti menite să supravietuiască în istorie.

     Se disting deja în Europa câteva rase cu suflete împărătesti, dominatoare.

     Acestea sunt Italia si Germania.

     Acum ne este dat să ne îndrumăm viitorul, fie spre o viată de stăpâni, fie spre un trai de robi.

     Vrem să fim între fiintele stăpânitoare ?  Atunci trebuie să începem asupra caracterului nostru, asupra sufletului si asupra obiceiurilor noastre, o supraveghere si o educatie aspră si totodată o neiertătoare chirurgie.

     Ne asteaptă o peră dublă, una de vindecare si de curătenie, alta de creatie.

     Domnilor, trebuie să meditati bine si să întelegeti că orice binefaceri de program social, economic sau cultural am voi să înfăptuim, nici stârpirea privilegiilor si încălcărilor politicianiste, nici înstăpânirea dreptătii nemiloase si a cinstei, nici o gosspodărire cu drag de tară si de natie, nici unul din foloasele acestea nu pot fi statornic întemeiate fără schimbarea însăsi a firii românesti.

     Îsi pun câtiva întrebarea dacă această operă creatoare a unei noi sensibilităti românesti este o operă de regăsire a eului etnic românesc sau de depăsire a lui.

     Problema aceasta nu este de fel usoară.

     Se întretine inutil asupra ei o ceartă stearpă si scolastică, o ceartă de cuvinte.

     Eu cred, domnilor, că românul de mâine trebuie nu numai să-si regăsească firea sa românească de acum 300 de ani si să se multumească cu atât, ci trebuie să vrea totodată si să regăsească si să se întreacă.

    Si în depăsire însă este o limită, este limita naturii si este limita pielei.

    Într-o fabulă cunoscută, broasca a vrut să se depăsească si s-a umflat până ce a crăpat.

    O plantă oricât am pune-o într-o seră, într-un climat si într-un teren care îi prieste si oricât am forta-o, am stimula-o, ea nu va întrece niciodată marginile posibilitătilor ei, a menirei sale de plantă.

    Niciodată spiritul roman oricât ar fi fost de antrenat nu si-ar fi apropiat aptitudinile spiritului grec ; nici spiritul german, însusirile spiritului francez.

    Un morcov sau o urzică nu vor deveni niciodată o garoafă.

    O plantă, însă, de exemplu o salcie, se poate dezvolta despletit sau în spalier.

    Sunt pomi de aceeasi specie care au crescut unii drepti si falnici, altii strâmbi, altii au rămas piperniciti.

    Cred, că o crestere la voia întâmplării, necontrolată, desfrânată, nu împlineste destinul omului românesc.

    Nu este destul să prezervăm atributele specifice ale firii noastre, trebuie însă să le facem să rodească, să le fertilizăm.

    Românul de mâine lăsat să fie om al întâmplării, nu va fi omul menirilor românesti.

    Nu cred bună această temă prea fatalistă de gândire, care hotărăste că numai cele întâmplate, cele hărăzite nouă sunt înfăptuiri vii, potrivit vointei, potrivit rânduelii Celui de sus si ursitei noastre.

    Dar chiar în ipoteza aceasta de gândire, putem afirma că însăsi vointa noastră de depăsire, este o menire si o întâmplare care ne sunt sortite.

    Dimpotrivă, cred că sub lumina, sub razele si căldura unui soare românesc, dinadins mai intens, înmugurirea vietii de mâine se va face în sensul firesc.

    Prin exercitii spirituale severe si flagelând toropeala sufletului românesc, facem o operă de grădinărie, de plivire, de curătire a înrâuririlor care opresc o crestere optimă a făpturii de om românesc.

    Această operă educativă nu este o operă de mutilare si schilodire a substantei noastre românesti sau de stânjenire a cresterii sale firesti.

    Dimpotrivă, este o operă de pricepere si de facilitare a destinului nostru.

    Omul românesc de mâine trebuie să fie cu totul diferit de românul de astăzi.

    Românul de mâine trebuie să aibă gustul existentei severe, dure, eroice, să aibă simtul eului colectiv si al binelui nasional si să aibă cele două însusiri atât de zgomotos blestemate, să fie violent si să fie extremist.

    Românul de mâine va avea constiinta că s-a născut spre a muri pentru Natia lui.

    Istoria care a fost sorocită neamului nostru este încărcată de atâtea vremuri viforaoase, iar sufletul românesc este brăzdat de atâtea răni si zbârcit de atâtea încercări, încât s-a obisnuit să primească în adâncul lui orice nouă amărăciune cu o atavică resemnare.

    Din vremuri de demult, sub puhoiul străin, sub împilările unei stăpâniri venetice românul a încovoiat spinarea si si-a înghitit durerea.

    Sunt germeni de moliciune care s-au încuibat în nervii acestui Neam, sunt fermentii care descompun vointa lui si infiltrează slăbiciunea în sufletul românesc.

    O blestemată boală de sânge, un vierme atavic paralizează nervii motori ai firii românesti si opreste pornirile la luptă fătisă pentru o viată mai bună si zvâcniturile de mândreie si de răscoală sufletească ale acestei Natii.

    Suferintele par a fi coplesit vitalitatea Neamului nostru.

    În piepturile românesti tăciunele revoltei mocneste sub straturi groase de cenusă si zgură.

    Rareori se mai aprinde câte o flacără si aceea  -luati seama-  este o flacără de ură.

    Trebuie deci fără frică si fără sovăire extirpate vechile moravuri cangrenoase si obiceiurile păcătoase care paralizează centrele nervoase ale personalitătii românesti.

    Românul de azi are o fobie, o repulsie bolnăvicioasă fată de orice opunere sau ciocnire mai violentă cu adversitătile vietii.

    Această teamă de izbire, această alunecare spre facilitate împing traiul românesc de acum pe căile de minimă rezistentă, pe căile piezise si întortochiate care ocolesc obstecole, căile linguselii, ale miseliilor din umbră, ale tranzactiei, ale compromisurilor sufletesti, ale târguielilor de constiintă si ne târăste spre atitudinile de “sărut mâna” si de lichelism.

    Trebuie să sfârsim odată cu traditia asiatică care cere răbdare de vite si spinări încovoiate sub biciul stăpânirii.

    Vrem să înlăturăm din amintirea sufletului românesc, imaginile care îl micsorează, imaginile debilitantesi deprimante de încălcare, de strivire, de împilări ale norodului românesc, imaginile izpravnicilor neomenosi, imaginile gloatelor pustiitoare turcesti si căzăcesti.

    Să sfârsim odată cu resemnarea învinsului.

    De vrem să fim învingători, să ne învingem întâi firea noastră de astăzi atât de greu apăsată de seculare amintiri de robie si de servilism.

    Prima noastră izbândă va fi să desteptăm din amorteală natia românească.

    Să găsim leacul năravurilor iobăgiei.

    Trebuie ca românul să se simtă odată, fie numai câteva zile, fie numai câteva ceasuri, stăpân asupra lui si peste cele care îl înconjoară.

    Să nu credeti că rostesc cuvinte ale căror înteles nu este săpat în adâncul simtirii mele.

    Prinderea constiintei de cetătean, prinderea încrederii si a credintei în demnitatea de om, este marele câstig al unei revolutii.

    Cred că numai astfel poate pierii acel comlex de inferioritate, acel complex de robie care copleseste firea românească.

    Microbii de servilism si de neputintă care mănâncă vlaga sângelui românesc, nu pot fi arsi decât de înalta temperatură, de clocotul fierbinte al unei revolutii.

    Până acum pasivitatea noastră si zborul timpului ne-au servit, s-ar putea zice că au lucrat pentru noi.

    Încrezători în destinul Neamului nostru am asteptat resemnati si fără pregătire dreptatea istoriei care s-a împlinit.

    Românul s-a obisnuit să se lase în voia soartei. Aceasta este o expresie specific românească, care nu poate fi tradusă într-o limbă străină.

    Acum după ciocnirea crâncenă care a sfărâmat fortele marilor state care ne împresurau, acum, după sângerosul război al întregirii Neamului, după năruirea întregului sistem de stăpânire al lumii de ieri, Natiunea română a scăpat de orice protectorat, de orice tutorat, de orice vasalitate impuse din afară.

    Suntem la o răscruce.

    Pentru întâia oară în istoria românească, întreaga răspundere si îndreptarea destinului nostru apasă numai si numai asupra noastră.

    Până ieri aveam pretextul protectoratului  asupritor al Rusie, al Austro-Ungariei sau scuza suveranitătii turcesti.

    Până ieri invidiile reciproce ale marilor puteri, precum si ambitia, interesele si calculele lor se îngrijau întrucâtva de situatia noastră.

    Ne-am înăltat, si românul de mâine trebuie să stie a voi să fie singur în capul întreprinderii românesti.

    Pentru aceasta, prima cerintă este o desprindere de trecutul apropiat.

    Lucien Romier a scris despre noi : “Ce poate da o referintă la trecut într-o tară care a fost timp de secole o răspântie de invazii, un mozaic de influente dusmane, o tară a căror membre separate au fost supuse variatiunilor unor culturi diferite, dacă nu opuse”.

    Avem deci o slabă traditie de morală, de caracter, de tinută si de valori de viată românească, si chiar această slabă traditie trebuie să o căutăm dincolo de ultimii 300 de ani ai istoriei noastre.

    Nici una din figurile mari ale celor care au muncit pentru a face România modernă, nu ne poate sluji drept model pentru viata de mâine.

    Nu ne pot inspira exemple pentru un trai legionar nici viata lui Kogălniceanu, nici viata lui Maiorescu, nici viata lui Ion Brătianu, desi le respectăm.

    Acesti oameni însă au simtit româneste.

    Din contră, stăpânitorii nostri de acum formează o clasă bicisnică, nevolnică, înstrăinată, una din cele mai răufăcătoare din câte s-au perindat pe pământul tării noastre.

    Marele păcat este artificialitatea, lipsa de receptivitate fată de efluviile cerului si tărânii românesti.

    Cu o sensibilitate gălăgioasă, ei au vibrat îndeobste fată de undele ce le radiază principiile burgheze si capitaliste din occident.

    Ei nu “au plecat urechea la murmurul tainic al pământului părinte”.

    Infirmitatea lor e deformarea cauzată de norme de judecată străine.

    Consecinta este pervertirea autenticitătii reflexelor românesti.

    Românul de mâine va avea o desăvârsită autonomie spirituală si autenticitate românească în creier, în suflet si în simtire.

    El se va simti pângărit ca de o trădare, dacă împins de un nărav de sclav, se va lăsa oprit în ajutorarea si în mângâierea nevoilor si necazurilor românesti, de ce vor spune mintile si autoritătile din străinătate.

    Nu cred să se găsească francez care să-si fi zis vreodată : stai, nu milita pentru instaurarea unei autorităti dictatoriale sau aplicarea lui Numerus Clausus în Franta, fiindcă ar putea fi dezaprobate de România democratică.

    Avem deci să ne desprindem de moravurile si de influentele turcesti, rusesti, grecesti, unguresti, frantuzesti, de obiceiurile de gândire si de simtire ale străinilor.

    Să ne cioplim un eu al nostru românesc după visul legionar si după modelele ce le găsim dincolo de istoria ultimilor trei sute de ani ai Neamului românesc.

    Găsim pildele necesare în viata lui Stefan cel Mare, în viata lui Matei Basarab, în viata lui Mihai Viteazul, în vietile lui Horia, Closca si Crisan, în viata lui Tudor Vladimirescu, în viata lui Avram Iancu.

    Iar acest eu românesc, călit si modelat, atât prin încercările ce le înfruntăm, cât si prin biruinta ce o vom cuceri, să slujească drept exemplar cârmuitor de existentă pentru generatiile viitoare.

    Prima conditie pentru crearea românului de mâine este deci să pierdem moravurile si obsesia traiului bătrânesc de astăzi si să vrem să învătăm existenta de mâine.

    Trebuie să ne liberăm de spectrul, de vedenia trecutului apropiat, să ne dezrădăcinăm si apoi să ne replantăm viata si vointa noastră de a trăi, în cerintele si impulsurile vremii noastre.

    În opera de reeducare sufletească ce ne este dată să împlinim, trebuie deci să creăm o nouă traditie de simtire românească pentru cinci sute de ani.

    Românul s-a obisnuit să-si restrângă nevoile si din nefericire si-a dezvoltat energia mai mult în aptitudini de rezistentă pasivă, decât în însusiri de activitate.

    El are cusururile unui temperament format printr-o lungă adaptare a unor sfortări reduse, -la o hrană insuficientă.

    Să nu credeti însă că firea românului este molatecă si flescăită, prin predestinatie.

    Plăesii voinici si încruntati ai lui Stefan cel Mare, cred că ar privi cu dispret pe urmasii lor de astăzi, abrutizati de alcool, de înselăciuni, de boli trupesti si sufletesti.

    Cu substanta românească se întâmplă o poveste asemănătoare aceleia a bobului de grâu din mormântul lui Tut-Ank-Amon.

     Acest bob de grâu scos la lumină după câteva mii de ani a început să dea spic.

     Românul mai păstrează în adâncurile lui valentele românesti acoperite de multe apucături si cusururi străine.

     Aceste valente asteaptă numai un climat românesc spre a germina.

     Românul de mâine va avea să se lepede de următoarele năravuri : îngăduinta, smecheria, incorectitudinea, repulsia pentru sfortare, pasivitatea în reactiuni, resemnarea, dorinta de câstiguri lesnicioase si repezi, dorul după o viată tihnită, în genere calitătile burgheze.

     Toate aceste feluri de purtare micsorează sau chiar anihilează vigoarea revolutiei nationale.

     Păziti-vă camarazi, de aceste defecte, dar mai cu seamă vreau să strig, păziti-vă de lepra trădării.

     Cu stigmatul rusinii în suflet, trebuie să admitem că cei mai vrednici eroi ai neamului nostru au murit trădati.

     O spun deoarece astfel de bube se vindecă la soare si în curată lumină.

     Trădarea mânjeste cele mai frumoase pagini din istoria natiei românesti.

     Trădat a murit Mihai Viteazul, trădati au murit Horia, Closca si Crisan, trădat a murit Tudor Vladimirescu.

     Gânditi-vă ce chin, ce sugrumătoare amărăciune au pătimit oamenii acestia, care dând totul pentru Natia lor, s-au văzut opriti în înfăptuirea marelui lor vis românesc, vânduti si îmbrânciti la moarte de Români.

     Cu o tragică regularitat, de câte ori natia românească a început să respire, a fost doborât prin trădare Românul care a îndrăznit să vrea si să trezească o suflare românească pe ogorul românesc.

     Mă întreb dacă această vină a trădării nu este greul păcat pe care îl ispăseste de atâtea veacuri Neamul românesc.

     Gânditi-vă care ar fi fost desfăsurarea istoriei românesti, dacă Tudor Vladimirescu nu ar fi fost omorât, vândut de   Români ?

     Oare credeti că, dacă ar fi trăit, Tudor Vladimirescu nu ar fi înstăpânit învătămintele sale de mândrie si cinste în această tară, si credeti că am mai fi cum suntem astăzi, un biet neam îndobitocit si iobăgit ?

     Acum, în vremurile noastre, trădarea a devenit o industrie rentabilă.

     Se creează pepiniere de trădători.

     Se cultivă cu premeditare si cu stiintă bacilul trădării, cum se cultivă ciupercile cu gunoi.

     Meediul românesc de astăzi, spre rusinea noastră, încurajează si permite cresterea si propăsirea trădătorilor.

     Generatia noastră are datoria să cauterizeze această bubă, iar cel ce poartă lepra trădării va fi ars pe rug.

     Românul de mâine va fi desigur făurit dintr-un material mai dur, mai stâncos, mai dens decât cel care compune generatia părintilor nostri.

     El va fi mai putin sinuos, se va îndoi prea putin, nu va fi plastic, maleabil ca un miez de pâine sub constrângeri dusmane.

     Lesnicia în succes, tentatia îmbogătirii repezi, atractia facilitătilor de trai, usurinta câstigului fără străduintă, frivolitatea, desertăciunea ambiantei sociale, au molesit, au scăzut vitalitatea combativă a generatiei precedente.

     Dimpotrivă, greutătile economice, transformările sociale, cutremurul revolutionar care zguduie temeiurile civilizatiei noastre, vor da o temperatură mai înaltă, mai febrilă, mai multă fierbere, mai mult foc, un puls mai activ, o mai vânjoasă putere de lovire, românului de mâine.

     El va fi desigur mai putin înclinat către echilibru si măsură în pofte si convingeri.

     El nu se va mai simti discipol al rationalismului cumpănit geometric-elen.

     Românul de mâine va fi într-o oarecare măsură antirationalist.

     Întâietatea credintei, acceptiunea unor adevăruri primare, imanente sau dovedite prin revelatiune si instinct, o stare sufletească quasi-eclesiastică pătrunsă de certitudini teologise si nationaliste, aceste sentimente vor frâna mult actiunea creierului, criticismului si rationalismul Românului de mâine.

     O învinuire grea va apăsa asupra intelectualismului : aceea că cercetările ratiunii, cât si predilectia pentru jocuri cerebrale, deseori fără rod, predispun la o viată tihnită, vătuită, capitonată, în afara intemperiilor si pasiunilor pământesti.

    Intelectualismul sterilizează curajul.

    Numai suflarea misticii permite o viată eroică.

    Oricum,este o observatie deprimantă, aceea care constată simultaneitatea dezvoltării intelectualismului si lasitătii la oameni.

    Din contră, chemarea către irational s-a dezvoltat odată cu verificarea facultătilor si destoinicilor fizice, cu plăcerea riscului, a aventurilor, a plenitudinii de viată si a dărniciei de sine.

    O aplecare către simplicitate, către biruintele fizice sportive, către realitătile sângelui, o chemare către operele de putere si de tărie ale naturii omenesti, către zvâcnirile infraconstiente din adâncul uman, acestea vor fi atribute constitutive ale personalitătii românului de mâine.

    Românul de mâine va mai trebui să piardă simtul respectabilitătii legat de bogătia individuală.

    Respectabil va fi nu cel bogat, dar cel folositor neamului său.

    George Sorel scria încă înainte de război : “Frica de sărăcie care stăpâneste clasele cultivate, este cea mai rea dintre bolile morale de care suferă civilizatia contemporană”.

    Discreditul bogătiei se va realiza odată cu stabilirea drepturilor si datoriilor sociale ale averii si cu suprimarea capitalului de speculă.

    Românul de mâine va afla plăcere în muncă si în sfortare.

    Munca nu va mai fi o silnicie degradantă, ci o silintă care înnobilează.

    Românul de mâine va avea simtul colectivitătii,un simt viguros al eului colectiv.

    Activitatea si energia sa nu se vor mai putea desfăsura pe o linie de sfortări tinzând la realizarea unui tel particular, la înfăptuirea unei preconcepute ambitiuni de viată.

    Activitatea sa va fi întrucâtva mecanizată, înjghebată, în colectivitatea natională ca într-o uzină.

    Cresterea simtului eului colectiv ca o entitate superioară vor înlesni o vietuire natională unitară, ecumenică, preferabilă existentei individuale strâmte, cu teluri de fericire în odihnă.

    Pentru românul de mâine, fericirea individuală va apare ca o idee învechită, iar goana după câstiguri spre a fi cât mai de vreme, va apare ca un atentat la binele si la unitatea colectivă.

    Destinele individuale se vor împleti strâns cu soarta colectivitătii.

    Drept consecintă îsi va da duhul si nosiunea profitului individual care constituie stimulentul de seamă al civilizatiei noastre.

    Să rezumăm. Sentimentele care vor trebui cultivate în românul de mâine sunt : intransigenta, tenacitatea, mândria, violenta, vitejia, ambitiunea, cinstea excesivă, dragul muncii, rigiditatea, vointa puterii, vointa de afirmatie, încrederea în sine, simtul demnitătii de om, intoleranta, crestinismul si antijudaismul.

    Trebuie stimulate, tonificate simturile volitive, gustul de întreprindere, gesturile de risc, de luptă si de sacrificiu în eul românesc.

     Trebuie răsculat dinamismul acestui neam si dezmortită firea sa blândă si iertătoatre, trebuie promovat prin cuvinte, prin pilde, modelul eroic neînfricat, firea impulsivă, combativă, a cărei vitalitate să crească în proportie cu adversitatea întâmpinată si a cărei străduintă încăpătânată să sporească pe măsura obstacolului.

     Apoi trebuie să ne dezvătăm să trăim în momentan ; trebuie să prindem gustul silintelor lungi, al sfortărilor fără remuneratie imediată, al realizărilor îndepărtate.

    Acestea sunt însusiri de adaptare la stările de astăzi, însusiri vitale pentru salvarea existentei românesti.

    Românul de mâine va fi aliberal.

    Românul de mâine va fi intolerant fată de el însusi, fată de orice slăbiciune, fată de oricine, prieten, rudă sau chiar Domnitor.

     E bine să amintim aci că, crestinismul a fost singura religie intolerantă din timpurile vechi.

     Românul de mâine va fi un bun crestin, mai credincios, mai practicant decât românul de azi.

     Românul de mâine va fi antisemit si dusman nesovăielnic al păcatelor spiritului judaic.

     Bineînteles aceste transformări sufletesti urmează odată ce renasterea fizică a neamului românesc si cu reclădirea întregii societăti românesti pe temeiuri legionare.

     Într-adevăr anemia sufletească a românului de astăzi este conditionată si de insuficienta hranei, de lipsa fosforului si a tonicului, obtinute prin o bună întretinere fizică.

     Depresiunea sufletească este determinantă si de o aeratie si de o higienă neîndestulătoare, de un trai înăbusit sub povara mizeriilor.

     Ibsen a scris cu dreptate :”Nu este morală fără oxigen”.

     Românul de mâine va avea două calităti : va fi recunoscător si va fi răzbunător.

     Amintiti-vă, domnilor, el va fi nemilos.

     Românul de mâine va fi răzbunător al celor nouă morminte astăzi asa hulite si recunoscător martirajului ce l-au îndurat atâtea mii de luptători, tineri crestini nationalisti, pentru vina de a fi visat învierea Natiei românesti.

     Omul îsi făureste sufletul după clima vremurilor în care trăieste.

     În vremuri cu multe intemperii, cu tunete si trăznete, sufletul va fi format din material mai rezistent decât pentru timpuri cu lumină de lună si adieri parfumate.

     Vremurile furtunoase cer oamnei mai putin scolastici si mai putin circumspecti.

     Multi mă vor acuza că fac apologia înapoierii la animalitate si la barbarie, că vreau să trezesc patimi primitive, instinctive, bestiale, de mult sugrumate de civilizatie.

     Mă vor învinui că predic distrugerea întregului echilibru sufletesc si rational creat de cultura burgheză.

     Este adevărat că repudiez cea mai mare parte a aportului de cultură care a fost băgat pe gâtul Natiei românesti de mai multe sute de ani.

     Repudiez mai cu seamă genul de morală sintetizat în următoarea frază a lui Platon care reprezintă preceptul unor societăti prea înstărite, de exemplu, al societătii franceze si engleze, burgheze de astăzi :”În primul rang al virtutilor este moderatia si cumpătarea, curajul nu vine decât după”.

     Acest gen de morală îl resping în deosebi pentru generatia noastră si pentru timpul ce suntem chemati al trăi.

Ceea ce pentru noi trebuie să fie mai important decât succesul politic imediat, este succesul nostru asupra cusururilor neamului românesc.

Ceea ce trebuie să ne mistuie sufletul în fiecare clipă, este dacă învierea românească se va sfârsi.

     Această înviere românească s-ar putea întâmpla mai în depărtare, după înfrângerea străduintelor a multora dintre noi.

     Dar chiar dacă pe terenul politic bicisnicia si lasitatea românului de azi ar sstărui sau ar înăbusi momentan înmugurirea vietii de mâine, încă să nu credeti . . . (cenzutat) că sadul de jertfă si de mucenicie al generatiei noastre nu va da rod peste câtiva ani.

     Cel mai umil exemplu de bună tinută legionară are o influentă foarte mare pentru viitor.

     Să nu credeti că nu vor răzbi până la generatiile viitoare si nu vor fi împărtăsite de ele, exemplele noastre de viată dezinteresată si vitejească, aspiratiile noastre de înnoire si hotărârea noastră de a mântui păcătosenia noastră de astăzi.

     Dacă nu vom birui deocamdată fiziceste, putem învinge în spirit.

     Să nu credeti că pulsatiile generoase ale inimii tineretului acestuia nu vor fi cândva auzite cu evlavie de urmasii nostri.

     Fiti siguri că ei se vor apleca cu smerenie asupra mormintelor luptătorilor nostri nationalisti si vor lua de acolo lectiile care îi vor duce la izbândă.

     Eu nu prea cunosc, în istorie, jertfă fără rod.

     Porunca generatiei noastre este să trăim o tensiune extremă, o tensiune exceptională de viată, o hipersfortare de vointă si de energie, spre a crea o nouă traditie de existentă românească si a înălta acest Neam la rangul de mare putere în Europa.

     Cu violentă si cu extremism să ne înfăptuim menirea de a ridica Natiunea românească în rândul raselor stăpânitoare.

     Altminteri, în mijlocul unei lumi reînnoite, zilele noastre se vor perinda ca acelea ale unei generatii de paznici de ruine.

     Si crezul nostru nu va învinge si Natia românească va ispăsi nemernicia noastră.

     Iar urmasilor nostri le vom lăsa o mostenire pe care o vor blestema, deoarece vor îndura umilintele amare sortite unei natii inferioare.

     Aprilie 1935

      Obs.: mai multe părti ale acestui Raport au fost cenzurate de guvernele trecute. Ne mai posedând manuscrisul, raportul apare în forma lui cenzurată.

Alexandru Cantacuzino 

 

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE