FAPTE SI DOCUMENTE
"BLĂSTĂMELE" LUI IORGA...

    Editura SEPCO S.R.L. (Colectia ICONAR) în colaborare cu Fundatia Culturală BUNA VESTIRE
Reeditare: "Romanian Historical Studies", Traian Golea, Hallandale, USA

 

- ADEVĂRUL IN MOARTEA SAVANTULUI -

CUVÂNT  INTRODUCTIV

Vasile Blănaru-Flamură

Despre moartea lui Nicolae Iorga, mai ales cronicarii marxisti din "epoca de aur" ceausistă, au scris sute de pagini in numeroase volume. Iorga Cum era de asteptat, la fel ca tot ce s-a debitat împotriva "fortelor reactionare" (cu precădere contra dusmanilor de moarte ai comunismului: legionarii), adevărul istoric a fost denaturat in mod impiu. Masina de dezinformare peceristă (procesul s-a aplicat în toate domeniile din activitătile importante si vitale ale statului), a făcut ca în aproape cinci decenii de dictatură comunistă si neocomunistă, câteva generatii să fie intoxicate cu cele mai aberante si execrabile falsuri. S-a învătat o istorie bazată pe minciună (minciuna - virtute bolsevică) pe sperjur, malonestitate si pe ura care ucide spiritul. Autorii acestor "istorii" s-au pretat să ascundă realitătile, să le stâlcească, unii de teama poruncii, cei mai multi însă din interese personale meschine sau pentru simbria delatiunilor - si aceasta- parafrazându-l pe Iorga, fiind păcatul ce impovărează o inimă românească.

Moartea năprasnică a savantului (o moarte pe care conducerea Miscării legionare nereusind s-o împiedice, a dezavuat-o categoric), s-a petrecut in noaptea de 27/28 Noiembrie 1940. Au trecut de atunci 52 de ani, timp in care, legionarii, din tară in permanentă cumplită prigoană, au trebuit să tacă, să asiste muti, încătusati, victime a trei dictaturi, la spectacolul grotesc, perfid, incredibil, la spectacolul falsurilor grosolane. Mai rău ca un blestem!

Astăzi, după atâta amar de vreme, în care minciuna marxistă a întunecat enorme constiinte, e timpul să se stie adevărul. Atât cât ni-1 perrnit vremurile inca in restriste, încă neintrate pe fagasul normal al adevăratei democratii. Savantul obisnuia să spună: "Cei de mâine trebuie să cunoască adevărul". Noi sustinem că imperios necesar este ca si cei de azi, după o tăcere atât de îndelungată si silnică, să aibă dreptul la a cunoaste adevărul.

Ca urmare, prezentăm cititorilor români aceasta succintă "informare" cu titlul: "BLĂSTĂMELE LUI IORGA -adevărul in moartea savantului" - e un fragment dintr-un volum scris, sub genericul "APOCALIPSELE BABILONULUI XX", in Noiembrie 1984.

Încercăm, asadar, să pătrundem la adevăr si pe scari de ipoteze, dar in primul rând prin mijlocirea documentelor, a unor afirmatii objective, rostite mai putin de legionari (ca să nu se spună ca ar exista in ele pasiunea politică, oarbă, a celor loviti), ci de acei care au identificat odinioară in mentorul lor pe "Voltaire-ul român", pe "omul zilelor decisive", dar si "potential mare inchizitor".

În paginile multor ziare din 1940, înainte de ora fatidică a tragediei, când istoricul încă mai avea voie să scrie, să publice "articole cu otravă" la adresa "legiunilor verzi", a tineretului care faptuise revolutia detronării unui rege tiran, s-au putut citi adevăruri de necontestat împotriva "autorului moral al hecatombei de martiri legionari". Iată, într-un numar din "Porunca vremii", următoarea frântură de frază (un exemplu cel mai putin -netrebnic"): "... fară sprijinul "moral", fară girul autoritătii d-lui Iorga, nici asasinul Armand Călinescu, nici regimul camarilei iudaice nu s-ar fi năpustit cu atâta furie asupra tineretului..."

Acestia nu erau niste "judecători netrebnici". Apărătorii lui Iorga de atunci n-au fost in stare să convingă tara că mentorul lor este victima unor "învinuiri nedrepte", a unor "infamii", "stiri tendentioase", "injurii si ignorante".

De aceea, in paginile ce urmează, cititorul va reusi să descifreze adevărul în moartea savantului si dacă "blăstămele" sale, rostite urgelnic asupra tuturora, si ca om de cultură si ca personalitate politica reprezentând forul cel mai de vârf al dictaturii cariiste, au avut sau nu efectul de a provoca o dramă care nu-i numai a lui si a legionarilor, ci a întregului neam românesc.

"Bastarzii" apostolului neamului, legionarii, au toate motivele să nutrească păreri de rău că lui Iorga i-a fost indiferentă si ura si pretuirea lor si că "politica politicianistă a acestui intolerant instigator" a adus după sine atâtea nenorociri, atâtea "jertfe groaznice de sânge", atâtea gropi comune ale mortii betonate in adâncuri si, in final, însăsi căderea "părintelui nationalismului din România" sub gloantele răzbunării.

Într-adevăr e marele păcat, "cel mai greu păcat ce poate împovăra o inimă românească": uciderea între frati.

Regretabil pentru întreaga românime, este că acest mare cărturar n-a izbutit să stea până la urmă "sigur si tare, mândru si drept înaintea constiintei sale si a judecătii vremurilor..."

AUTORUL

 

POST SCRIPTUM

In ultimul timp au început să fie auzite o sumedenie de "povesti" legate de implicarea in "cazul Iorga" a unor tări ca: Marea Britanie (prin Inteligence-Service), Reichul german (prin Gestapo) si Uniunea Sovietică (prin N.K.V.D.).

Implicarea acestora având ca obiectiv principal - se zice - trei interese: dezordini in spatele flancului de sud-est al frontului german, compromiterea Gărzii de Fier si lichidarea statului national-legionar.

Până in prezent nu avem nici o probă clara care să confirme veridicitatea vreunei asemenea "povesti", rămânând ca timpul să lămurească lucrurile pe deplin în viitor. Ceea ce stim acum, este un adevăr de necontestat, anume acela că Antonestii si camarelisti din anturajul lor (n-a lipsit nici complicitatea ocultă a unor masinatiuni iudeo-masonice) sunt in mare măsură vinovati, dacă nu chiar părtasi de tot ce s-a întămplat negativ in Noiembrie 1940 si Ianuarie 1941. Dar mai ales in asasinarea marelui istoric vina Antonestilor este evidentă, in primul rând prin faptul că au făcut eforturi disperate spre a zădărnici încercările conducerii Miscării de a-1 salva de la moarte.

Prin "informarea" de fată ne propunem să arătăm succint, prin documente din surse nelegionare, adevărata pozitie a istoricului, mai putin ca om de cultură, mai mult ca om politic: instigatorul si autorul moral al hecatombei de martiri legionari.

Urmează ca cititorul să constate in ce măsură încercarea noastră a reusit să scoată la lumină adevărul in moartea savantului. De asemenea urmează - si e de dorit - ca această primă "Informare" de acest fel să nu fie singura, pentru ca istoria să-si recapete adevăratul ei rol, acela de a nu fi teroare si nici fals grosolan.

Asteptăm, asadar, noi încercări de a contribui pe deplin, si in mod cât se poate de obiectiv, la elucidarea acestui tragic eveniment din viata atât de zbuciumată a neamului nostru greu încercat in toate timpurile; măcar să nu uităm!...

 

CAPITOLUL I

 

Anul de cumpănă 1940.

Despre masacrul de la Jilava si Prefectura Politiei Capitalei am luat cunostintă in dimineata zilei de 27 Noiembrie. Eram in biroul directorului general ION MÂNZATU, la sediul central al Societătii de Radio, pe strada General Berthelot. Vestea am primit-o de la redactorul de serviciu al ziarului "Buna Vestire", prin poetul MIRCEA STREINUL si mărturisesc că m-a impresionat foarte putin. Ca si când ceea ce se petrecuse acolo ar fi fost un lucru nu numai inevitabil ci si extrem de logic.

Cunosteam in amănunt toate crimele comise de marii vinovati. Încât, după schimbul de cuvinte de la vicepresedintia Consiliului de ministri din 20 Noiembrie, mi-am dat seama, că până 1a urmă, peste autoritatea conducerii Legiunii, se va ajunge la solutia indicată de Socariciu si Mitică Grozea: "Legionarii isi vor face singuri dreptate.".

De altfel, moartea lui Gavrilă Marinescu, ca si moartea celorlalti satrapi de teapa acestui odios organizator de genociduri, n-a impresionat pe nimeni. Nici chiar pe nelegionari si nici măcar pe acolitii lor.

Nu acelasi lucru s-a întâmplat cu uciderea lui Nicolae Iorga si a 1ui Virgil Madgearu. Stirea mortii acestor doi oameni politici mi-a fost adusă de catre compozitorul Paul Constantinescu în dimineata zilei de 28 Noiembrie. Profesorul Virgil Madgeam a fost găsit impuscat in pădurea Snagov; N. Iorga fusese ridicat din vila sa de la Sinaia în după-amiaza zilei de 27 Noiembrie, pentru ca a doua zi dimineata să fie găsit ciuruit de 6 gloante pe miristea din dreptul comunei Strejnicul din judetul Prahova.

Uciderea lui Virgil Madgearu, îmi amintesc foarte bine, m-a surprins si m-a indignat. M-a surprins pentru că nu-i găseam nici o explicatie, nu numai politică, ci si nici o explicatie logică. De asemenea tin minte că la vremea aceea, conducerea Miscării s-a grăbit să dezavueze acest fapt, si inutil, si nedrept. Iar in scrisoarea adresată lui Iuliu Maniu (Virgil Madgearu făcuse parte din conducerea Partidului National-Tărănesc), Horia Sima îsi exprima „profundul regret pentru marea pierdere suferită de PNT prin tragica moarte a celui ce a fost Virgil Madgearu.".

Este adevărat că acest eminent economist român, in partidul tărănesc situat in fruntea grupului de stânga (N.Iorga n-a pierdut nici un prilej să-l denunte ca marxist, „marele preot al conglomeratului") s-a manifestat intotdeauna ca un înversunat dusman ideologic al Gărzii de Fier, facând tot ce i-a stat in putintă ca să atâte pe guvernanti contra miscării (citat din, ,,Cazul Iorga-Madgearu", carte scrisă de Horia Sima în exil. Editura ,,Carpatii" Madrid pag. 20).

Dar aceasta, oricat ar fi fost de grav, nu putea să determine catalogarea lui Virgil Madgearu printre asasinii de la Jilava. Si, in consecintă, secretarul general al PNT din 1940, nu trebuia, in nici un chip, sa aibă un sfârsit asemănător cu acela al acestora.

De aceea, am socotit atunci (astăzi după 44 de ani de la tragicul eveniment am aceeasi părere) că tinerii din echipa inginerului Traian Boeru au comis o farădelege strigătoare la cer, un păcat de moarte, pe care nu numai ei, ci întreaga Legiune îl va purta ca pe o cruce a ispăsirii spre Golgota izbăvirilor din urmă. Părerea de mai sus am avut-o si o am ca om, ca român si crestin. Ea este personală si nu angajează cu nimic opinia oficială a Miscării, după cum nu încearca să schimbe sensul real a1 adevărului istoric.

Iată de ce in cazul Madgeanr ne oprim aici. Ni se pare de prisos a adauga la dosarul asasinatului alte probe incriminătorii acolo unde damnatorii si sicofantii antonescieni si comunisti s-au depăsit pe sine, spunând mai mult decât a fost in realitate.

 

* * *

 

Cât priveste cazul Iorga (mai potrivit ar fi să-i spunem ,,tragedia Iorga" sau „tragedia legionară in cazul Iorga"), vom încerca in paginile ce urmează sa-i dăm o deslusire.

Nicolae Iorga, ,,marele savant", ,,apostolul neamului", „omul zilelor decisive", ,,cărturarul onest", „luceafarul genial in domeniul stiintei", ,,părintele nationalismului din România" etc., a fost in cultura românească - asa cum va spune Dimitrie Gusti - „personalitatea cea mai reprezentativă", iar după opinia unui reprezentant din generatia următoare - il numim pe Mircea Eliade - ,,un genial polihistor", omul pe care si-1 alesese de model si a cărui viată si operă jucaseră „un rol aproape de magie", carte tipărită de Mircea Eliade in exil, in colectia „Destin ".

Spicuim, dintr-un articol apărut îa Magazin Istoric (vezi art. ,,Asa scria el", semnat de Barbu Theodorescu, fostul secretar particular al savantului), următoarele amănunte in legătură cu „genialitatea acestui geniu in cultură" (dar in politica un cârpaci nefast); înainte de a împlini 19 ani era numit prin concurs profesor de liceu. Universitatea a absolvit-o într-un singur an, trecând toate examenele in mod strălucit, fiind elevul lui Xenopol. La 22 de ani; obtine titlul de doctor la Universitatea din Leipzig ale carei cursuri le frecventase in numai două luni. În urma unui concurs, devenit celebru, e numit profesor de istorie la Universitatea din Bucuresti. Avea 25 de ani.

Opera sa întruneste 1.250 cărti si 25.000 articole. A fost distins cu titluri academice de doctor honoris causa a numeroase universitati si membru al tuturor academiilor din Europa. Avea o memorie formidabilă, un ochi pâtrunzător_si o capacitate de asimilare formidabilă, uluitoare...

Acesta era omul de cultură Nicolae Iorga in opinia lui B. Theodorescu.

Dar Nicolae Iorga a făcut si politică. O politică degenerată in politicianism, în „câinească luptă pentru putere". Mai ales între cele două războaie mondiale, sub domnia lui Carol al II-lea, a fost omul care, in cârdăsia unor ucigasi din vocatie, a jucat un rol mai mult decat nefast în politica tării. Ardeleanul Valeriu Braniste avea dreptate să scrie: ,,Pagubă că temperamentul lui vivace l-a amestecat in valurile tulburi ale politicianismului din România. El trebuia să rămână carat si mândru...".

In volumele anterioare, in repetate rânduri, am relatat câte ceva din activitatea politică a marelui savant Ne vom rezuma, in paginile ce urmează, numai la câteva momente din această activitate, numai la acelea legate de acel asa numiit ,,Caz Iorga", pe care vrem să-l elucidăm prin documente si mărturii.

Iesirea in arena politică a savantului a avat loc în l906. Avea 35 de ani, functiona ca profesor de istorie la Universitatea din capitala tării si, in concurentă cu profesorul A.C. Cuza de la Iasi, dar in aliantă cu acesta, devenise un fel de ,,idol" al studentimii bucurestene ceea ce la Iasi se întâmplase cu A.C. Cuza. Teoretic dar si practic, aparitia lui Iorga in politica României de atunci s-a bazat pe ideea luptei împotriva primejdiei evreiesti, împotriva oricărei influente străine in cultura românească ajungând, in actiunile sale exacerbate, până la a denatura sensul real al românismului preconizat de Vasile Conta si Mihai Eminescu. Lansarea lui s-a făcut pe o rampă a unor violente ce aveau să-fie primele violente de amploare petrecute într-o cetate universitară. E vorba de sângeroasele manifestatii studentesti din primăvara anuiui 1906, initiate si patronate de ,,apostolul neamului", in piata Teatrului National, împotriva unui spectacol organizat de Societatea de binefacere ,,Obolul". Mai in amănunt; N.Iorga, in xenofobia lui exagerată, ca să arate ca este ,,omul zilelor decisive", a tinut un discurs fulminant in fata studentilor, cerând să fie oprit spectacolul în care urma să fie reprezentată pe scena Teatrului National o piesă in limba franceză. Pentru fiul Zulniei de la Botosani, vorbirea limbii franceze pe scena unui teatru national, constituia o crimă de ,,less-natiune". Studentii si-au ascultat dascălul, au trecut la actiune. Adevărate bătălii s-au încins intre tineretul universitar iorghist si politie si armată, cu numerosi răniti, cu geamurile prăvăliilor căzute in tăndări, cu baricade pe străzi, cu capete sparte, cu zeci de arestări (profesorul instigator va completa gama huliganismelor cu următoarea frază: ,,...se va vorbi a doua zi si de doi morti care nu au existat niciodată".

Tuiburările din Martie 1906, din capitala Regatului vor fi pentru studentimea română, ca si pentru ,,Frătia bunilor români" semnalul viitoarelor dezordini studentesti cu caracter antisemit.

In opinia savantului, sângele vărsat în Piata Teatrului, împreunâ cu tot ce s-a petrecut atunci pe străzde Bucurestilor, a fost cuprins in „O viata de om asa cum a fost", pag. 403-404, in câteva cuvinte: ,,Era întâia oară când o credintă, nu o pasiune politică..., când o credintă iesea in stradă si stătea in fata baionetelor, răspunzând cu lovituri loviturilor si înfruntând moartea..."

Aceasta a fost întâia iesire in arena politicii românesti a lui N. Iorga: cu capete si geamun sparte, cu baricade pe străzi, cu piepturile studentilor in fata baionetelor, răspunzând cu lovituri loviturilor, înfruntând moartea. Tineretului studios i se da o lectie, unică in felul ei, de cum va trebui să procedeze în viitor.

Un an mai târziu, o a doua iesire în arena politică a marelui istoric: răscoalele tărănesti din Martie 1907.

Prima răscoală se aprinde in comuna Flămânzi din judetul lui Iorga, Botosani. Cum? ne explică savantul în opera citată: ,,Pentru nu stiu ce neînsemnate ciocniri cu evreii arendasi si cârciumari, pe un domeniu asupra căruia se întindea atotputernicia economică a lui Mochi Fiser, ciudat presupus al capitalurilor galitiene (...) se puse armata in fata unor oameni care nu se temuseră niciodată de nimeni. S-a tras asupra nenorocitilor a căror durere găsise o clipa glasul pentru a se exprima..." (pag. 125).

Sunt ucisi primii patru tărani si Iorga, condamnând recurgerea la forta armată, scria la începutui lunii Martie 1907 faimosul articol „Dumnezeu să-i ierte": ,,Cu nemărginită indignare pentru acest act sălbatic am scris acei «Dumnezeu să-i ierte», blăstăm contra unei întregi clase parazitare, care va deveni, răspândit larg de mâini nevăzute, îmgreună cu ,,Noi vrem pământ" a lui Cosbuc, unul din strigătele unei teribile revolte, care a cuprins tara de la un capăt la altul" (ibidem).

Dăm mai jos continutul acestui "blăstăm", răspânditor de nelegiuiri si moarte: ,,Dumnezeu sa-i ierte pe cei patru tărani români impuscati in orasul românesc Botosani de oastea românească in ziua de 5 Martie 1907.

Sa-i ierte Dumnezeu pentru câtă muncă de robi au muncit, pentru ce trai de dobitoace au dus, pentru câtă înselare au suferit, pentru câtă jignire au îndurat, să-i ierte pentru viata lor de suferintă, să-i ierte pentru clipa de disperare când s-au ridicat...

Să-i ierte Dumnezeu pe ostenii nostri care de frica poruncii au împuscat pe fratii lor, cel mai greu păcat ce poate împovăra o mirnă românească.

În vecii vecilor cât va dăinui suflarea românească pe acest pământ, să nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii si facătorii de rele. Să fie in casa lor atâta belsug ca in bordeiele celor care au murit de gloante, să fie atâta cinste si demnitate, câtă li s-a lăsat acestor sărmani ce s-au dus ca niste pârâsi vesnici înaintea scaunului judecatorilor celor mari; să mântuie ca dânsii vărsându-si sângele în tărână si pe urma lor să rămâie ca pe urma împuscatilor, copii să moară de foame...

Asa sa dea Dumnezeu."

(Am reprodus „Blăstămul lui Iorga" din Almanahul Tribuna 1977-Cluj. 

Dacă marele savant ar fi scris si răspândit un blăstăm asemănător si contra netrebnicilor si făcătorilor de rele carlisti si armandisti după asasinatele antilegionare din 1938 - 1939 sau in toiul acestor nelegiuiri mai cutremurătoare ca in 1907, e foarte posibil ca holocaustul împotriva Gărzii de Fier să nu fi atins limite incredibile si foarte sigur că mai apoi, in ceasurile Judecătii., legionarii să nu-l fi trecut pe lista nemernicilor si a facătorilor de crime, din viermăria ce colcăia la picioarele tronului carlist, pe delatorul Iorga).

Ce a urmat după răspândirea ,,blăstămului": teribila revoltă a cuprins întreaga tară. De la acele neinsemnate ciocniri cu evreii arendasi si cârciumari, s-a aprins un incendiu pustiitor (pornit la instigatiile „omului zilelor decisive" si cu ajutorul studentilor lui A.C. Cuza, care, dintr-un incident antisemit de natuară economică, s-a transformat într-o răscoală socială, încăpută pe mâini streine, pe măinile unor aventurieri politici ce nu aveau nimic comun nici cu traiul de dobitoace dus de tăranul român, nici cu cătă jignire si suferintă a îndurat, nici cu munca de robi a taranilor fară tarină si fară plug si nici cu nefericitii ostasi români, care, împuscând pe fratii si părintii lor, săvărsiseră de frica poruncii, cel mai greu păcat ce poate impovăra o inimă românească.

Bilantul răscoalelor: cruzimi de neînchipuit si din partea răsculatilor si din partea guvernantilor, prin ostirea românească; sate intregi distruse, conace si grănare incendiate, mosii pârjolite, comne bombardate cu tunul, femei batjocorite, executii în masă, fară judecată si in plină domnie a legilor, peste 10.000 de morti. Din almanahul specificat mai sus (care se orientează după Corespondenta N. Iorga, vol. 91), reiese că la procesele intentate răsculatilor, N. Iorga figura printre principalii instigatori ai tăranilor. Preotii si întvătătorii au declarat la proces că s-au răscalat urmând indemnul lui N. Iorga. Din vol. 66 fila 11 rezultă că ,,armata plănuise asasinarea profesorului, deoarece numai astfef s-ar fi putut potoli studentii si răscoala" (Almanah Tribuna pag. 31).

Însusi „marele apostol al neamului" va consemna: „Scrisorile de amenintare cu moartea se îngrămădeau si un grup de studenti aflând ce se pregăteste, a stat câteva zile si noaptea in casa asupra căreia trebuia si se prăvale urgia. Dormeam cu revofverul la căpătâi. Si nu era de mirare, în zăpăceala care cuprinsese atâtea minti slabe de inculti pe care câtiva ani de belsug prin stoarcerea pământului si a oamenilor îi fâcuseră din tirani sau din streini (a se citi evrei), bogătasi ai tării si factori politici de mâna întâi..." (citat din "0 viată de om..." pag. 426).

Pentru că „apostolul neamului" va primi scrisori de amenintare, sentinte de condamnare, denunturi si afurisenii si in cele trei ecenii de după pârjolul din 1907, ca istoria să se repete, reproducem din Almanahul Tribuna 1977 (vezi art. instigatorii de la 1907 - "N. Iorga si dascălii lui") următoarea sentintă (scrisă in numărul din 15 Martie 1907 al ziarului "Neamul Românesc" restituit prin postă): ,,N. Iorga! De mult ar fi trebuit si fii la morgă. Banditul cel mai periculos din revolta tăranilor esti numai tu! Sângele nevinovat ce s-a vărsat îti va îneca vinele înveninate. În numele lui Dumnezeu si in numele neamului rugămintea generală este sa crăpi! Arendasii care din instigatiile tale miselesti au ajuns pe drumuri blăsteamă pântecele care te-a purtat!" (pag. 104).

Aceasta a fost a doua lansare de pe rampa politicei românesti a lui N. Iorga: de data aceasta cu sate întregi distruse, cu conace si grânare incendiate, cu executtii in masă, cu mii de morti, iar el, ,,apostolul", hulit ca un nebun al nationalismului, cu sentinte de condamnare la moarte, ca răspunzătorul moral al tulburărilor, ca instigatornl principal al răscoalelor, păzit de studenti, dormind cu revolverul la căpătâi, nu ca un ,,apostol al neamului", nu ca un apostal adevărat, ci aidoma celui mai netrebnic aventurier, făcător de rele.

Astfel, in împrejurările arătate mai sus, a intrat in viata polilitică a României, zgomotos, blăstămând, si blestemat, devorat de imaginatie si de ambitie (după E. Lovinescu citire), cel mai controversat personagiu din cultura si polilitica României anilor 1900-1940.

 

* * *

 

Intr-un articol („Ethosul lui Nicolae Iorga" apărut in Revista Fundatiilor Regale nr. 12 din Decembrie 1944, cunoscutul sociolog D. Gusti (si acest eminent profesor al Universitătii bucurestene a colcăit in viermăraia de la picioarele tronului carlist, ca organizator, din poruncă regală, al faimoaselor ,,echipe sociale studentesti" menite să aducă studentimea legionară sub ascultarea „marelui străjer", ni-1 prezintă pe savant in felul următor:

,,N. Iorga a fost personalitatea cea mai reprezentativă si sintetică a neamului românesc, întrunind in sine, in acelasi mănunchi spiritual, însusirile celor mai insemnati oameni ai istoriei românesti, eruditia lui Cantemir, felul neobosit al lui Sincai, pătrunderea socială si politică a lui A. Kogălniceanu, entuziasmul lui Bălcescu si genialitatea universală a lui Hasdeu...

N. Iorga a fost mai mult decât un istoric, un om politic, un poet, el a fost un cugetător etic si un sfătuitor al vremurilor sale''. 

Miscarea legionară, si ea, n-a incetat o clipă să vadă în profesorul N. Iorga o personalitate de mare valoare in cultura românească. Se cunosc foarte putine cazuri când vreo publicatie legionară, sau vreun om de litere din Legiune, să se fi abătut de la acestă linie. Chiar si în perioada de confruntări politice dintre savant si „legiunile verzi" (asa îi plăcea istoricului să numeasca Garda de Fier). Faptul ne este confirmat de însusi Corneliu Codreanu in scrisoarea adresată profesorului (la acea oră, 25 Martie 1938, Iorga era ministru de stat in cabinetul Miron Cristea, primul guvem din perioada dictaturii regale), seful Legiunii, vorbind despre atitudinea legionarilor fată de dascălul de ieri al tineretuiui nationalist, scrie textual: ,,Niciodată, nici un cuvânt de rău pentru profesorul Iorga, totdeauna cu respect si, bunăvointă...".

S-a întâmplat însă ca o seamă de oameni de cultură nelegionari (ba antilegionari) să pună în discutie capacitatea creativă a savantului, atât ca istoric, cât si ca adevărat om de stiintă.

Deoarece_scopul urmărit de noi, prin capitolul de fată, nu este de a-1 prezenta pe „Iorga antistiintfic", ,,antiistoric", un Iorga „victimă a memoriei sale si sclav al amănuntului inutil", si nici pe un ,,alt Iorga", artistul deschizător de ,,drumuri nouă" sau ,,iconoclast al valorilor consacrate" (ne interesează mai putin păcatele istorice si literare ale savantului), ci telul nostru este de a-l înfatisa pe Iorga sub aspect politic, mai ales în ce măsură se poate atribui rolul nefast de autor moral al asasinatelor comise impotriva Gărzii de Fier, totusi, pentru a da cititoriior o idee de „complexitatea" însusirilor sale (savantul obisnuia să spună despre sine: ,,Eu sunt un biet om complex") vom folosi opinia câtorva învătacei ai marelui istoric, exprimată în expresii sernnificative, in păreri, in critici - vor spune ei - ,,care să-1 readucă pe Iorga la adevăratele sale dimensiuni..."

Mai întâi trebuie însă să spunem că Nicolae Iorga, datorită marelui său temperament in permanentă zbuciumare (asa il vedea gazetarul Tudor Teodorescu-Braniste) a fost tot timpul in război crâncen cu majoritatea vârfurilor luminate din cultura noastră nationala. Cunoscutul critic literar dintre cele două războaie mondiale, Pompiliu Constantinescu, va spune despre marele orator Iorga „atâtător de patimi populare" in text: ,nationalistul care vibra la orice gând românesc", ,,care murea si învia cu istoria tarii si cu domnii ei mari si mici", „a ajuns la ciudatul paradox să-si diminueze natia in unii dintre cei mai străluciti exponenti spirituali" ca: Hasdeu, Xenopol, Creangă, Maiorescu, Arghezi, Rebreanu, Blaga, Hogas, Lovinescu si câti altii...".

Se stie, asa reiese din pamfletele sale, că ,,Trinitatea" Xenopol-Tocilescu-Hasdeu, constituia pentru savant o ,,clică", o clică in cultura Romăniei, cu care n-a încetat să se războiască, devorat incă de ambitie si egoism. Ileana Vrancea, autoarea cărtii consacrată lui G. Călinescu, "Intre Aristarc si bietul Ioanide", va scrie in 1978 astfel: ,,Cu exceptia lui Eminescu, in care a recunoscut expresia integrală a sufletului românesc si pe care 1-a reînviat, ca si pe cronicari, recreându-i viata cu o viată împrumutată de la dânsul - nici Creangă, nici Caragiale, nici Arghezi, nici Blaga, nici Rebreanu, nici Goga, nici Sadoveanu si nici Barbu, nici acei putini pe care i-a tolerat, nici acei multi pe care i-a urât - nu reprezintă pentru el personaje, iar întămplările biografiei lor, reprezintă pentru el „viata". Dacă judecătile lui false asupra acelora care au reprezentat marile valori ale vremii lui, ar fi fost turnate in pasta epică a portretelor si a tablourilor de atmosferă prin care „învie" vechile epoci si nu s-ar fi integrat in cadrele unei banale publicistici de instigare, anatemele lui Iorga ar fi nemuritoare..." (pag. 41, de adăugat că autoarea acestui pasaj - si in acest ton nu este singular - nu se numără printre partizanii Gărzii de Fier).

Cu adevărat au fost foarte putini aceia pe care savantul i-a tolerat si foarte multi pe care i-a urât. Pentru că - va consemna in Memoriile sale Eugen Lovinescu (unul dintre învătăceii marelui cărturar): „Iritabil, autoritar, dominator, d-1 Iorga nu rabdă in jurul său nici talentul, nici independenta caracterului, nici măcar demnitatea omenească." E ceea ce cinci ani in urmă afirmase, in alte cuvinte, istoriograful Bogdan-Duică: ,,...aproape toti autorii ies scăzuti", ,,calomniati"... (e vorba de critica făcută de istoriograf despre Istoria Literaturii secolului XLX. in care autorul N. Iorga - sustine Bogdan-Duică - a revărsat „puhoi de informatii străine de literatură" si unde „asa de crud cu literatura românească, ca d-l Iorga, nimeni nu a fost...").

Din lucrarea Ilenei Vrancea, ca si unele critici pe marginea acestei lucrări (vezi art. „Funia în casa spânzuratului" apărut în revista „Săptămâna", colectia 1978) reiese că unul dintre putinii apărători ai marelui istoric a fost George Călinescu. Reproducem din pledoaria acestuia câteva idei despre rolul jucat de N. Iorga în cultura românească:

„Schimbând ceea ce-i de schimbat, N. Iorga a jucat in cultura română, in ultimele patru decenii, rolul lui Voltaire. Personalitatea lui este covârsitoare. Minor in fiecare activitate in parte, foarte conservator si îmbibat in prejudecăti, dar răzvrătit continuu, sărind cu iuteală de la o atitudine la alta si totdeauna tolerat in nestatornicie printr-o bună credintă care se simte, N. Iorga apare masiv privit de departe prin numărul mare de tomuri si prin multiplicitatea preocupărilor... numărul lui de erori, foarte mic, trebuie raportat la imensul material pe care l-a cunoscut. El e specialist total, un istoric care a sorbit apa tuturor. A-i contesta valoarea ,,stiintifică" este pueril. Acei-care i-o dispută îl folosesc la fiecare capitol si-i fac procese de detalii. In vreme ce epigonii lui N. Iorga duc lupta pe o singură specialitate, N. Iorga tine piept ca specialist pe toate laturile..."

Ideile din care am spicuit fragmentele de mai sus, au apărut cu mult înainte de moartea savantului, într-un eseu (reprodus in „Săptămâna" pe care autorul „Funiei in casa spânzuratului" ni-1 prezintă „un model de realism si perfectiune..."

Acelasi cronicar, in continuare, trage si urmatoarea concluzie: „Superbele cadente continuă in acest fel, convingându-ne de faptul că G.Călinescu a făcut dreptate marelui carturar, in timp ce înaintasi ca: Lovinescu, Dragomirescu, A.C. Cuza, Octavian Goga, S. Mehedinti, G. Bogdan-Duică, Alex Hodos, Al. Tzigara Samurcas, Lazăr Seineanu, Nae Ionescu, Ion Bianu, Tudor Arghezi, Panait Istrati si lista ar putea să se dezvolte pe pagini întregi, au creat o imagine incredibilă, in care epitetul de ,,nebun" apare cel mai cuviincios..." (Ne permitem noi să adăugăm o nouă serie de nume proeminente din cultura romănească pe lista celor ce au fost în ,,răzbel" cu marele cdrturar: Vasile Pârvan (despre care N. Iorga sustinea ca ,,are o nemărginită ambitie de a domina" -citat din ,,O viată de om" editia 1976, pag.599), istoricul C. Giurescu si fiul acestuia Constantin C. Giurescu, I. Sârbu, P.P. Panaitescu, Al. Rosetti, Nichifor Crainic, Ionas Grădisteanu, C. Gane, I.E. Toroutiu, Mircea Eliade, O. Densusianu, Ilarie Chendi, G. Ibrăileanu, I. Găvănescul. V. Băncila s.a.

Cu câteva opinii despre „Iorga antistiintific, antiistoric, feudal in cultură", vom încheia pasajul din capitolul de fată, pasaj menit să prezinte în cuvintele unor „epigoni" ai savantului, rolul jucat de acest ,,alt Iorga" in cultura românească si despre „Iorga - Omul".

Începem cu profesorul Mihai Dragomimscu. Reproducem din „Scrieri critice si artistice" următoarea frază din articolul „Sinceritate si adevăr", datat 25 Octombrie 1922: ,,Este timpul să deschidem tuturor ochii că, dacă personalitatea d-lui N. Iorga a putut prin felul său de a fi, să încurajeze desentatul individualism si pamfletarism, de care însusi se plânge, nu aceasta e calea sănătoasă a dezvoltării sufletnlui..." Sau: ,,Cu toată marea sa prestantă culturală (de care un spirit obiectiv trebuie să tină seama), d-l Iorga nu are însusirile ce se cer de la o sefie culturală..." (sublinierile sunt în textul prof M. Dragomirescu).

Mai trebuie să atentionăm pe cititor că intre acesti doi "colegi" (si N. lorga si M. Dragomirescu functionau ca profesori - sefi de catedre la Facultatea de Litere din Bucuresd) au avut loc nu numai „răfuieli" de natură „teoretică", ci si încăierări ca la usa cortului; provocatorul fiind totdeauna savantul. O asemenea „răfuială academică" ne este descrisă de C.C. Giurescu in ,,.Amintiri" vol. I, pag. 243-244, astfel: ,,Am observat încă, chiar de la primele sedinte ale Consiliului, că Iorga si Mihalache Dragomirescu nu-si vorbeau. Pricina era veche: pornise de la o divergentă de păreri, exprimată in scris si culminase cu o încăerare între cei doi, chiar în cancelaria vechii facultăti, de la etajul I, când Mihalache, mai vânjos decât Iorga, îl covârsise si-i strigase apoi in gura mare: ,,Te-am învins si moraliceste si fiziceste...".

Dar acest ,,mare cugetător etic sfătuitor al vremii sale", care a fost N.Iorga, a avut răfuieli cu cei ce i-au contrazis părerile, răfuieli si de altă natură, răfuieli care puteau sfârsi prin crime, numai pentru a pedepsi un delict de opinie.

Un asemenea caz este redat de E. Lovinescu in "Memorii 1930", e vorba de ,,Ilarie Chendi".

Scriitorul Ilarie Chendi, îndeplinea functia de bibliotecar la Academia Romană si a avut imprudenta să publice într-o revistă din acea vreme un articol prin care încerca să critice o lucrare recent apărută a savantului. Delictul opiniei trebuia pedepsit exemplar. La Iorga, un asemenea delict constituia cea mai mare crimă.

Asa se face că in una din zile (e ceea e retin din episodul descris de Lovinescu si pe care il redau in cuvinte ce nu au prea multă asemănare cu textul autorului), năvăli in biroul lui Chendi (la Biblioteca Academiei), marele cărturar cu un revolver in mână (era probabil revolverul cu care instigatorul tăranilor din 1907 dormise câteva nopti la căpătâi). Cu teava pistolului îndreptată spre nefericitul bibliotecar, ,,apostolul neamului" răcni ca un scos din minti: „Te împusc, nenorocitule!... Închină-te că acum îti zboară creierii..."

Nefericitul Chendi rămase uluit: si de groază, si de frică, si de rusine. Abia reusi să întrebe coplesit de nedumeriri: ,,Ce-am facut, domnule profesor? De ce trebuie sa mor?..." „M-ai criticat, nemernicule - se zice că ar fi răspuns „marele apostol". ,,Ai îndrăznit să-mi blamezi ultima lucrare..."

Ilarie Chendi (în foarte multe pagini de memorii scrise de istoric, se vede ura pe care i-o purta Iorga), reusi până la urmă să-Il calmeze pe ,,apostolul-pistolar" si penibila scenă nu avu un sfârsit sângeros.

„Ai noroc - se zice c-ar fi spus Iorga părăsind Biblioteca Academiei, adresându-se criticului - ai noroc ca mi-e milă de copii (Ilarie Chendi avea doi copii - n.n.); altfel îti zburam creierii..."

Să vezi si sa nu crezi. Nici cei mai netrebnici facători de rele nu pot fi capabili de asemenea isprăvi, de astfel de acte teroriste. ,,Nu mă simt si nu mă consider cirac al lui Iorga, n-am luat de la el nici o metodă, nici conceptie istorică..." - sunt cavintele cunoscutului istoric Constantin C. Giurescu, citate din vol. I de Amintiri, pag. 148... „Iorga nu admite să-i fie contrazise părerile. Temperament de mare feudal, el voia ca ceea ce sustinea el să fie aprobat de toată lumea. Dacă aveai altă părere si îndrăzneai s-o spui, atunci deveneai dusmanul său (...); dacă îndrăzneai s-o si scrii, atunci vina era fără iertare... (ibidem pag. 249).

Ca istoric, în analizele lui C.C. Giurescu, drept subiectiv si contradictoriu. Iar ultima sinteză de istorie românească: Istoria Românilor si civilizatiei lor, scris de Iorga si apărută în 1930, prezintă grave si surprinzătoare deficiente sub toate raporturile (ibidem pag. 291-292).

În eseul amintit mai sus, G. Călinescu, in încercarea de a ,,face dreptate marelui cărturar", mai spune: ,,Nu este cu putinta sa-ti alegi un domeniu oricât de îngust si umbrit din istoria română, fără sa constati că N. Iorga a trecut pe acolo si a tratat tema in fundamentul ei". Câtiva ani mai târziu, G. Călinescu îsi va modifica într-un fel pozitia fată de această opinie. O lăsăm pe Ileana Vrancea să ne arate cum, folosindu-se de citate apartinând istoricului literar, care a fost G. Calinescu.

„În compendiile din 1945 si 1946 - citim in studiul Ilenei Vrancea, pag. 141 - concluzia lui Călinescu despre Iorga este mult mai categorică decat in textul din 1948: "de pe urma acestui om, totusi de geniu, comparabil cu Voltaire prin personalitate, literatura română nu ramâne cu nimic: ,,...când e vorba de valoarea literară a operei lui istorice (...) se poate pune întrebarea îngrijorată dacă este vreo carte care, fie prin constructia ei, fie prin idei, să rămână. Răspunsul principal este negativ".

Alte concluzii ale lui Călinescu despre Iorga („genial învătat si om de litere"): ,,Opera istoricului este in carentă de idei; ca memorialist face impresia a nu sti mai mult decât omul din stradă..."; in lucrarea ,,Sub trei regi" totul e facut din bucăti lipite, fară sentimentul epic si fară ochi de pictor" (ibidem, I. Vrancea, pag. 177).

Si o concluzie a autoarei studiului „Intre Aristarc si bietul Ioanide": „...nici unul din adversarii de idei care au combătut erorile lui N.Iorga de-a lungul deceniilor n-au lăsat mai desfrunzit copacul decât judecata senină a admiratorului (G. Călinescu -n.n.) care i-a apărat cursurile in timpul vietii, fară a lăsa posteritătii nici cea mai sumară judecată despre valoarea fundamentaiă a operei lui" (ibidem pag. 142).

Cum 1-a văzut pe marele cărturar eruditul critic Eugen Lovinescu, dăm, pe foarte scurt imaginea lui N. Iorga desprinsă din constatările lovinesciene: „O victimă a memoriei sale si un sclav al amănuntului inutil"; „totul i se parea (lui Iorga - n.n.) superficial in institutiile noastre culturale, Universitate, Academie, Ateneu, totul era de reformat" ,,se prăbuseau Tocilescu, Xenopol, si chiar Hasdeu..."; ,,tumultuos si dezordonat intotdeauna"; ,,lipsit de rezerva oricărei cugetări filozofice, impresionismul său e in realitate un fanatism intolerant"; ,,in alte timpuri si sub dogoarea cerului Spaniei, d. Iorga ar fi devenit un mare inchizitor, căci pentru acest impresionist feroce, cea mai mare crimă rămâne incă delictul opiniei"; ,,temperament aprins, irascibil pasionat, care 1-a prefăcut dintr-un istoric cu o largă cunoastere a lucrurilor moarte, intr-un pamfletar variabil, in tot ce este materie vie, capabil de a trezi un sentiment..."

Ne oprim aici cu prezentarea lui Iorga îa hlamida de ,,mare cărturar", prezentare făcută nu de legionari, ci de cei care s-au considerat la început ciracii ,,Voltaire"-ului roman in conflict cu toată lumea.

Eugen Lovinescu va trage concluzia că în N. Iorga erau doi oameni ce nu adorau si se manifastau contradictoriu si succesiv, fara a se întălni in învelisul aceleiasi cărti. Legionarii vor sustine că în N. Iorga au existat doi oameni: ,,omul de cultură Iorga si omul politic Nicolae Iorga".

Despre acest om politic N. Iorga vom continua să scriem în partea a doua a capitolului de fată.

Acelasi E. Lovinescu, vorbind de politica savantului, va spune: „urând politica si repetând mereu refrenul eu care nu voi fi niciodată deputat în tara asta, Iorga a ajuns nu numai deputat, ci si seful unui partid de guvernământ, temperament irascibil, aprins, pasionat... războinic si neconsecvent, egocentric până la diformitate,- devorat de imaginatie si de ambitie..." -exact ca în ipostaza de mare cărturar.

Din paginile anterioare am văzut de pe ce rampă s-a lansat marele cărturar in politică, ca întemeietor al nationalismului extremist, cu îndemnuri la ură si revoltă, ca „idol" al unei studentimi gata să distrugă, să răspundă cu lovituri loviturilor, sa înfrunte moartea, apoi ca principal instigator al blăstămului ce s-a numit „răscoalele tărănesti din 1907".

Un timp, câteva decenii, marele cărturar a fost asociatul politic al profesorului A.C. Cuza, cel care in literatura antilegionară de astăzi este numit „patriarhul huliganismului din Universităti". La 23 Aprilie 1910 (atunci Corneliu Codreanu avea doar 11 ani), cei doi asociati, Iorga-Cuza, au întemeiat Partidul Nationalist-Democrat, prima formatiune politică din România de extremă dreaptă, antrenată în actiuni nationalist-sovine, mai ales cu caracter antisemit.

Trei ani mai târziu, in 1913, va apare, (desigur in presa evreiască si ,,onorat" de atotputernicia academică a lui Mochi Fiser, ciudat prepus al capitalurilor galitiene, ,,atotputernicie" care, mai târziu, îl va „onora" si pe „apostolul neamului") un pamflet semnat de Tudor Arghezi, un pamflet despre antisemitismele ,,apostolului" Iorga si A.C. Cuza - „prorocul".

Se stie că Tudor Arghezi a facut parte din categoria acelor multi pe care Iorga i-a urât cu pasiune. A existat si o „academică" polemică între Iorga si Arghezi, începută in 1904. Au exagerat amândoi in învinuirile pe care si le-au adus reciproc, in asa mod încât istoria literaturii nu se poate mândri cu acest capitol pamfletar.

In contextul celor prezentate mai sus, pe noi ne interesează partea politică din polemica acestor doi condeieri, cu precădere partea care arată fata dezgolită de mască a omului politic N. Iorga.

De aceea vom folosi pamfletul din 1913 pentru a da cititorului o idee despre antisemitismul marelui cărturar, spicuind doar câteva pasaje edificatoare. Pamfletul a fost inclus în volumul „Pagini din trecut", apărut in Editura de stat pentru literatură si artă.

Iată care era in 1913, părerea fostului calugăr Teodorescu - Arghezi, pe care Iorga il învinuia de a fi provocat o criză morală vădită prin literatura modernistă bolnăvicioasă si pornografică (am citat din N. Iorga: „Istoria Românilor", Bucuresti, Vol. XI, 1939) despre xenofobia din trecut a marelui cărturar:

,,La Neamul Românesc (oficiosul Partidului Nationalist-Democrat ale cărui pagini - zice mai jos autorul pamfletului - erau de o josnică insultă si constituiesc până azi, cel mai mare moment de incultură sufletească, de analfabetism si demagogie..." n.n.) vietuiau alături doi profeti, apostolul Iorga si Cuza prorocul. Interminabila diaree socială si politică a domnului Cuza ocupă toată revista d-lui Iorga, care, in stil excrement intelectual, trebuie să se scufunde.

Ca niste paiate si ca niste nerozi, acesti doi profesori universitari, unul de istorie si altul de stiintă furată (...), traiau convulsionati, într-o continuă criză nationalistă si de la catedra lor politică, injurau, pur si simplu, pe evrei pentru că sunt jidani si nu sunt altceva decât jidani. Nationalitatea era privită de acesti doi învătati ca o crimă.. Cu evreii d-nii Iorga si Cuza voiau sa facă o experientă monstruoasă. Cântecele, tineretea, visurile, să piară pentru evrei. Pruncii evrei trebuia să li se răsucească gâtul îndată după născare... D-nii Iorga si Cuza, apucati de o nevroză criminală, pândesc copii evreiesti noaptea, prin mahalale, fug cu ei si-i sufocă: exact sociologia si politica lor... Sânge! Sânge vrem! Prigoană si asasinat!

De cite ori întâlnesti an bătrân evreu cersetor, sfios să-si ridice privirea până la gura batjocoritoare a crestinului nationalist, îti aduci aminte de dl. Iorga, de prietenii lui, de tineretea înveninată din jurul lui, de teoriile lui ipocrite, brutale, spurcate...

Repetăm ce am afirmat mai sus: Au exagetat amândoi in învinuirile pe care si le-au adus reciproc. Cititorul va retine esentialul, anume că N. Iorga se poate considera părintele nationalismului spărgător de geamuri si capete evreiesti si că tot ce s-a petrecut in următorii ani, va purta pecetea politicii din tinerete a acestui „apostol al neamului".

În perioada dintre cele două războaie mondiale, marele cărturar desprins din „cârdasia" cu A.C. Cuza, in fruntea unui partid ,,national-democrat", minuscul, îsi orientă politica din tumultul demonstratiilor studentesti de stradă, spre orizontul politicianismului venal, spre acel politicianism în care se afirma numai un Iorga războinic si neconsecvent, egocentric până la diformitate, numai un Iorga devorat de imaginatie si de ambitie, crud, autoritar si răzbunator, un Iorga care, si in politică la fel ca si in viata culturală a tării, nu răbda in jurul său nici talentul, nici popularitatea, nici independenta caracterului, nici măcar demnitatea omenească...

Cine citeste opera sa, „O viată de om, asa cum a fost" -după E. Lovinescu singura operă din arta scriitorului „aleasă de posteritate" - îsi poate da seama de importanta rolului jucat de marele savant in politica României până in 1933.

 Intrarea lui N. Iorga din 1906 in arena politică a tării s-a facut in numele „Frătiei bunilor Români", cu scoaterea in stradă a unor credinte politice, nu a unei pasiuni, o credintă care iesea în stradă si stătea in fata baionetelor, răspunzând cu lovituri loviturilor si înfruntând moartea. La acea ora ,,idolul" tineretului universitar scria negru-pe alb: "Să nu creadă cineva că un popor poate să trăiască mai departe când are in fată o aristocratie frantuzistă, la mijlocul ei o negustorime străină, când la capăt stă o tărănime care numai multumită înaltelor ei virtuti de răbdare mai suferă de veacuri întregi..."

Era ceea ce spuseseră mai clar, cu ani in urmă, exponentii spirituali cei mai străluciti ai nationalismului românesc: Vasile Conta, Eminescu, Alecsandri, Kogălniceanu, Creangă, Hasdeu s. a.

Dar pe măsură ce anii s-au scurs si gustul politicianismului îl impinge tot mai mult in "câineasca luptă pentru putere", marele cărturar, tumultuos si dezordonat totdeauna cum era, neconsecvent, gata si trecă de la un sentiment la altul opus cu cea mai firească dezinvoltură, isi schimbă xenofobia într-un filosemitism caricatural. Aristocratia frantuzită si nici negustorimea străină, aflată în fruntea tării nu mai reprezentau o primejdie pentru tărănimea românească veacuri întregi în suferintă. Până la urmă in viziunea halucinantă a influentului politicianist inchizitor N. Iorga, primejdia mare pentru ideile sale de „salubrizare a statului românesc", adevăratul pericol în stare de a ameninta fiinta neamului, nu va veni din partea Jidanilor - fie ei bancheri cu pretentii draconice, fie cârciumari sau arendasi: blăstăm împotriva tărănimii românesti, ci marea amenintare va veni din partea ,,Legiunilor verzi", din partea acelui tineret universitar care pentru a-si apăra limba, neamul, fruntariile, fiinta natională si credinta strămosească va continua, potrivit îndemnurilor de ieri ale ,,Marelui apostol", să înfrunte moartea.

O metamorfozare politică (polticianistă) care a costat prea mult pe „omul zilelor decisive".

În volumele anterioare, in politica dusă de N.Iorga până in 1933, ne-am folosit de lucrarea de baza a istoricului „O viată de om asa cum a fost". Din această operă cu caracter autobiografic, despre care C.C. Giurescu spune că „este lipsită de obiectivitatea ce se cere unui -istoric", am desprins o parte importantă din activitatea savantului.

Cititorul celor aproape 800 de pagini din tomul scris de autor are posibilitatea să constate, pe viu, din spusele lui că majoritatea oamenilor nostri de cultură, care i-au creat o imagine incredibilă, in care epitetul de ,,nebun" pare cel mai cuviincios, n-au gresit prea mult.

Într-adevăr, N. Iorga, temperament de mare feudal in permanentă 1uptă si zbuciumare, s-a războit cu toată lumea.

Pentru el, ca-sef de partid, toate celelalte formatiuni politice din România Mare reprezentau Răul national, o ,,viermuire a ambitiilor", ,,urgia unei demagogii nebun dezlantuite", iar confruntările politice „un vălmăsag", ,,o îmbulzeală vulgară a unor neînfrânate ambitii". Pentru Iorga, liberalismul era o tiranie intolerabilă; Partidul Naiionai Tărănesc: o grupare artificială.

Cât priveste raporturile lui N.Iorga cu oamenii politici de vază din acele vremuri, ele, aceste raporturi, nu s-au deosebit cu nimic de scandaloasele raporturi de intrigă si răfuieli pe care le-a avut cu majoritatea personalitătilor culturale din tară.

Asa, de pildă, pentru Iorga, conducătorul „intolerabilei tiranii a liberalismului decăzut", eminentul om-politic Ionel Bratianu, avea o dogoritoare patimă de stăpânire. Pe Octavian Goga l-a denuntat drept călare pe ducibalul dictaturii visate; cuvinte de hulă a avut permanent pentru Ion Mihalache si Virgil Madgearu;, politica-lui N. Titulescu a considerat-o o fragilă dibăcie stearpă; pe C.Argetoianu l-a asezat printre tiranii a căror energie, presupusă energie, face să tremure carnea pe oameni; Constantin Stere, era o ,,stafie sinistră", un ,,trădător"; V .Toni (cândva un iorghist convins) acuma ipocrit, ,,cel mai neloial om pe care 1-am cunoscut".

Dar cele mai multe „răfuieli" le-a avut cu liderui Partidului National-Tărănesc. Iuliu Maniu ,,Nemes Sălăjan", ,,era un om cu privirea de otel si inima de piatră...", ,,un mag a1 misterului politic dibaci întretinut asupra unei insuficiente personale pe care stia asa de bine s-o ascundă", ,,căpetenie indicată a uror nemărginite si necrutătoare ambitii", ,,istet uneltitor de opozitie", ,,adept al urei tăcute si ascunse dictaturi iacobiene, umbra lui Robespiere, de care, de altfel, desigur, nu auzise niciodată omul care nu citeste nimic..." - iată numai câteva calificative pe care le găsim în vocabularul savantului la adresa lui Iuliu Maniu. Într-o brosură scrisă si răspândită de „marele cărturar", împotriva luptătorului ardelean, Maniu apare ,,incult", „antipatriot", „o catastrofa a natiurii române". Dupa calificativele lui Iorga s-au inspirat mai târziu delatorii comunisti de teapa unor Zaharia Stancu, Petre Pandrea, Silviu Brucan s.a., care prin campania lor de presa, folosind minciuna si sperjurul, infamia si blăstămul lui Iorga, au ajutat la arestarea, osândirea si asasinarea lui Iuliu Maniu în închisoare.

O absurditate specifică, un paradox cum numai in viaia unui „biet om complex" se putea petrece.

Din relatările de mai sus, reiese foarte clar că Iorga s-a găsit permanent in dusmănie, in război, in dispute cu majoritatea partidelor politice. Ca si cu liderii acestor partide. Pe Iuliu Maniu si pe Ionel Brătianu i-a urât patologic. Pe ceilalti politicieni: Goga, Averescu, Mihalache, Stere, Madgearu, Argetoianu, Fortu, Mironescu, Dinu Brătianu, Vaida-Voievod, M. Manoilescu, Gigurtu, Tătărăscu si pe multi altii, i-a dispretuit tot patologic. La el, politica de partid era „partidism"; amestecul in viata publică nu înceta sa repete:că-i provoacă un suprem dezgust, mereu întrebându-se: ,,Ce căutam eu in această zgomotoasă hărmălaie a unor suflete atât de urâte?"

Absurditatea constă in aceea că, desi îsi mărturisea supremul dezgust pentru zgomotoasa hărmălaie a ,,partidismului", totusi din 1906 si până in 1940, pe parcursul a patru decenii, omul politic N.Iorga, nu s-a rusinat să se angajeze in cele mai abjecte combinatii politice (o fuziune cu Maniu, o colaborare guvemamentală cu Argetoianu, cartele electorale cu averascanii si apoi cu liberalii, participarea la guvemarea lui Tatarescu, un pact electoral cu partidul nazist din România si, in fmal, rolul nefast jucat in dictatura carlistă), nu s-a rusinat să fie stâlp de nădejde pe care s-a sprijinit un regim de teroare si fărădelegi.

Despre guvernarea Iorga-Argetoianu, care a început la 18 Aprilie 1931 si s-a mântuit in ziua de 5 Iunie 1932, ce se mai poate spune este că a fost o adevărată „osândă" pentru economia tării. Marele cărturar a guvernat cu ,,metodele sale si potrivit cu conceptiile sale" si experienta s-a dovedit dezastruoasa. Pentru prima data in istoria polilitică a României când salariile, în special ale învătătorilor, nu s-au putut plăti la timp câteva luni de zile. si tot pentru prima dată când un prim-ministru (căruia îi plăcea si se considere „o supremă rezervă morală a tării" va recomanda disperatilor dascăli ,,aruncarea in mare", ca solutie unică de a depăsi criza. Până atunci - si după aceea - nu s-a mai pomenit o guvernare mai blamată ca scurta guvernare a acestui „genial învătat si om de litere"...

 

* * *

 

La data când N. Iorga încheie primul capitol, ca om politic (era 25 Septembrie 1933, la Valenii de Munte), marele cărturar avea 62 de ani. Potrivit spuselor lui cu care se va termina „O viată de om asa cum a fost", sta „singur si tare, mândru, drept înaintea constiintei sale si a judecătii vremurilor".

De fapt avea toate motivele si stea mândru si drept înaintea constiintei sale si a judecătii vremurilor, pentru că până la acea ora in politica lui de ,,mare feudal", in conflict cu toata lumea, asemenea unui DON QUIJTTE, sfidând cu nepăsare si realitătile si primejdiile, încă nu intervenise nimic, nici un fapt deosebit care sa-l aseze în galeria acelor politicianisti ce ar fi meritat un epitet mai grav decât acela de „nebun"sau de ,,potential mare inchizitor". Abia după 1933, odată cu ,,ascensiunea fioroasă" a Gărzii de Pîer, odată cu declansarea fenomenului legionar in politica tării, prin pătrunderea Miscării in toate păturile societătii românesti: studentime, in lumea satelor, in centrele muncitoresti, printre intelectualii cu înaltă pregătire si chiar in cercurile de conducere ale armatei, abia atunci marele carturar, care nu răbda in jurul său popularitatea altora, îsi dădu seama de cresterea ,,pericolului legionar" (pericolul legionar consta in aceea că tineretul universitar îsi alesese un alt ,,idol", pe Comeliu Codreanu, abandonându-l pe „apostolul neamului", si se hotărî să înceapă ofensiva contra gardismului. „Una din, atitudinile consecvente ale lui Iorga a fost aceea de a cere tuturor, oamenilor politici, tuturor forurilor vremii de a actiona împotriva Miscării legionare" - este părerea editorului comunist care i-a retipărit „O viată de om..." in 1976 (vezi pag. XXIV).

Dacă, potrivit opiniei lui E. Lovinescu, N. Iorga in cultură a excelat prin a se arăta „războinic si neconsecvent", „în_lupta declansată contra legionarilor s-a dovedit de o consecventă draconică". Din Memoriile sale reiese că până si pe Ionel Brătianu, in 1927 (când Legiunea abia se întemeiase) l-a avertizat de pericolul legionar,. dar Ionel Brătianu ,,n-a luat nici a măsură serioasă..." Acelasi lucru l-a făcut cu toti prim-ministrii tării: G.G. Mironescu, I.G. Duca, Tatărescu, Goga: sa nu filosofeze ci să actioneze, să ia măsuri pentru reprimarea activitătii Gărzii.

Din cele patru dizolvări pe care le-a suferit Miscarea Legionară pănă în 1940, a doua a venit din partea guvernului Iorga.

Dar cu toate acestea, cu toată furia si fanatismul folosit de marele cărturar in actiunile sale antilegionare, atâta timp cât ele s-au limitat pe tărămul ideilor si a programelor, chiar si pe acela al delatiunilor, fără a degenera in actiuni de lichidare a gardismului, conducerea Legiunii a continuat să promoveze printre legionari si simpatizantii lor o atmosferă de respect si bunăcuviintă pentru omul de cultură Nicolae Iorga Mai mult, în repetate rânduri forul de conducere al Miscării, prin unul din ideologii Legiunii mai vechi si mai noi (cunosc trei dintre ei, pe profesorii Ion Găvănescul si Corneliu Sumuleanu, ambii in raporturi amicale cu savantul, si pe Nae Ionescu, de asemeni in raporturi bune cu Iorga) a încercat o apropiere, o punte de legătură între Miscare si marele cărturar, măcar in sensul ca savantul să înceteze campania sa de presă, o campanie denigratoare la adresa legionarilor. Se stie (cronicarii marxisti de azi fac mult caz de aceasta) că avocatul Corneliu Codreanu a trimis profesorului o scrisoare prin care, in cuvinte cuviincioase, i-a cerut să nu mai atace Garda de Fier, ci dimpotrivă să colaboreze cu ea, să fie un îndrumător al tineretului legionar reînviind vremurile de odinioară. Prin acest apel, conducătorul Legiunii voia să realizeze o atmosferă de împăcare si întelegere in viata politică a României de atunci, astfel ca raporturile dintre oamenii politici si partidele lor, atât in campaniile electorale, cât si in sedintele parlamentare să fie raporturi civilizate bazate pe respect reciproc, pe demnitate si onorabilitate civică.

Dar marele cărturar, devorat de orgoliu si ambitie, bântuit de un fanatism intolerant, absurd si ridicol, a considerat un ,,comandament patriotic" să vadă si în Miscarea Legionară o ,,zgomotoasă hărmălaie a unor suflete atât de urâte" si să aibă acelasi „suprem dezgust" si pentru Corneliu Codreanu, la fel cum avusese pentru Ionel Brătianu, Maniu, Goga, Averescu, I. Mihalache, Madgearu, Titulescu etc.

Răspunsul lui la scrisoarea sefului Legiumi, a fost (spun cronicarii marxisti) o ,,replică necrutătoare": ,,La ofertele lui Codreanu răspund că nu pot avea nimic cu acel care lucrează prin crimă, că mi-e indiferentă si ura si pretuirea lui..."

Mă aflam la Bucuresti când a avut loc acest răspuns. Îmi amintesc că a fost comentat in sedintele de cuib, fiind socotit de unii dintre noi ca o înfrângere pentru Miscare. L-am văzut in ziua aceea pe seful Legiunii mai abătut ca oricând. E posibil să fi intuit ceva din marea tragedie legionară care avea să urmeze ca o consecintă a acestui răspuns atât de inchizitorial.

Ceea ce retin, este că ,,replica necrutătoare" a savantului, n-a modificat prea mult atitudinea de respect si bunăvointă a legionarilor fată de cel căruia îi era indiferentă si ura si pretuirea lui Corneliu Codreanu. Conducerea Legiunii nutrea speranta că, totusi, într-o zi, dascălul întru nationalism a câtorva generatii de ,,buni români" va reusi să coboare în adâncul constiintei sale si va întelege, macar in al doisprezecelea ceas, ca a sosit momentul unei adevărate reconcilieri cu toate fortele vii si active ale natiunii, peste ideologii si interese de partid, acum când mai mult ca in trecut, România Mare avea nevoie de unitate si curaj, de cumintenie si devotarnent sincer, de minti luminate si brate viguroase care s-o apere. Se anuntau la orizont furtuni pustiitoare abătute asupra omenirii. Si tara noastră se afla in calea acestor furtuni. De aceea, Corneliu Codreanu, sesizând pericolul, mai ales pericolul ce avea să vină de la răsărit, n-a precupetit nici un efort spre a stabili raporturi de întelegere, de neagresiune, de conlucrare chiar, cu toate formatiunile politice angajate in bătălii electorale.

In acest context se poate explica ordinul Căpitanului adresat legionarilor: „Să nu atacati pe nimeni, nu răspundeti la provocări!" si semnarea pactului cu Iuliu Maniu, Gh. Brătianu si C. Argentoianu, apoi întelegerea, de ultimă oră, între Goga si Corneliu Codreanu.

De asemenea in acest context poate fi inclusă si scrisoarea despre care am vorbit mai sus.

Numai că „marele cărturar", gândind altfel decât Maniu, Goga, Gh. Brătianu, dr. D. Gerota, I. Giugurtu, C. Argentoianu si ceilalti, a respins necrutător ofertele de pace ale sefului Legiunii. Părăsind lupta politică propriu-zisă de pe tărâmul ideilor si a programelor, netinând cont de nici cel mai elementar simt moral, de răspundere politică, ci aventurându-se într-un labirint imens de intrigi si masinatiuni odioase „omul zielor decisive" s-a alăturat grupului de ucigasi din vocatie din viermăraia ce colcăia la picioarele tronului carlist. Aici, N. Iorga nu putea spune ,,Eu nu sunt eu". Aici, mai mult ca în lumea cărturarilor, era el, in postura cea mai hidoasă, aceea de sicofant, apoi de mare inchizitor si, in fina1, de victimă nefencită a propriilor sale fărădelegi.

Si de aici, pornim pe drumul care duce acolo unde vom afla dacă omul politic Nicolae Iorga a avut partea lui de vină sau nu în tragedia legionară.

V. Blănaru-Flamură 

 

///
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE