SENSUL TINERETULUI NATIONALIST
TINERETUL   SI   POLITICA

  Ed. Institutul Modern de Arte Grafice "PRESA", Dumitru Andreescu
Editia a II-a (?!), Bucuresti, 1940

de Ernest Bernea

1937

Este îndeobste răspândită, mai ales la oameni de o anumită vârstă, părerea că tineretul nu are ce căuta in politică, atributul de "politic" fiind legat cu deosebire de o vârstă mai înaintată, cel putin de maturitate, când omul este mai încărcat de rezultatele experientei unei vieti deja trăite. "Studentii la carte" - iată o formulă care s'a bucurat de o mare atentie in viata noastră publică din ultima decadă.

Noi credem că in acesti oameni nu vorbeste experinta ci vârsta. Rostul tineretului in politică este astăzi, dacă nu mai mare ca in trecut, cel putin tot atât de mare cât a fost întotdeauna când, a venit vremea unor primeniri in viata natională.

In adevăr, este aproape o lege a istoriei omenesti ca oridecâte ori un ideal nou apare, tineretul să fie purtătorul acestui ideal întemeetorul lumii care urmează să crească in locul celei îmbătrânite. La noi nu s'a întâmplat astfel. Ii întrebăm pe bătrânii oameni politici din partidul liberal (pe national-tărănisti îi scutim de această întrebare pentrucă miscarea lor a fost o minciună si ca orice minciună nu a putut constitui o lume nouă si deci nu a întrupat un moment istoric): câti ani aveau Nicolae Bălcescu, Ion Brătianu si C. A. Rosetti la 1848 si cine erau aceia cu cari au purtat si câstigat ei lupta? Cel dintâi avea 29 de ani, al doilea 27 iar cel din urmă avea 32. Purtatori ai cuvântului si luptători erau studentii întorsi dela Paris.

Si apoi pe nationalistii ardeleni; câti ani avea Avram Iancu in toiul luptelor si cine forma in acea vreme asa zisa "inteligentă" conducătoare ? Căpitanul avea 24 de ani, iar printre conducători nu putini erau studenti si tineri titrati.

Sau pentru a fi mai in cunostinta de fapte si adevăr să ne oprim mai aproape de vremea noastră si anume să ne oprim la miscarea nationalistă dinainte de război si la cel mai de seamă conducător al său: Nicolae Iorga. Stim că D-l Profesor Iorga este supărat pe tineretul de astăzi ca face politică si mai ales ca se "grăbeste" voind să ia locul batrânilor, loc ce nu li se cuvine încă după d-sa. Lasând la o parte faptul ca nu e vorba aci "de ocupat locuri", ci de isbânda unei, idei, ne întrebăm la fel ca si in cazul precedent; câti ani avea d-1 Iorga la 1900 când si-a pornit miscarea politică ? După socoteala noastră vreo 28 de ani, adică o vârstă obisnuită pentru tinerii nationalisti de astăzi pe care D-sa îi dăscăleste. (Căpitanul care i-ar corespunde ca îndrumător pentru vremea de azi, are 37 de ani).

Si mai departe cu ce elemente si de ce vârstă si-a purtat D-l Iorga lupta nationalistă in prima decadă a veacului până la războiul cel mare? Cu studentii, aceiasi copii de totdeauna, dornici de lupta si sacrificiu. Iată deci cum si D-sa era "grăbit", era un om dintre aceia cari "scotea studentii dela carte" si-i îndemna la "anarhie" si la tot felul de acte împotriva "ordinei publice".

Asa sunt bătrânii ; uită ! Si nu numai atât, dar nici nu dau voe ca altii sa facă ceeace ei au facut firesc altădată si ceeace, mai ales, nu mai pot face astăzi.

Să stie însă D-l Profesor Iorga, ca tot ceeace a făcut din prisosul inimii când era ca tinerii de astăzi, tot acele fapte au creeat istorie si vor rămâne însemnate in paginile cronicilor pe care D-sa le iubeste si le scrie cu atât talent. Ce va rămâne din epoca D-sale de bătrân si "om de experientă"? O guvernare de faliment si o bătae cu "colunii" nu mai adaugă nimic figurii marelui îndrumător nationalist dela 1906 si dela 1917, ci dimpotrivă nu rareori îi stirbeste.

 

*

 

O viată nouă nu poate fi creeată decât de un om nou. Acest om nou nu poate fi recrutat din rândurile acelora cari, coplesiti de experientele unei vieti, consumati de anii lăsati in urmă, nu mai pot da nimic altora si nici din rândurile acelora cari, desi păstrători ai unei mari energii nu mai au putintă să creeze nimic nou din cauza unor deprinderi intelectuale si morale necorespunzatoare vremurilor, si la cari ei nu pot renunta decât renuntând la ei însisi.

O tară româneasca nouă nu poate fi deci clădită decat de tineret, pentrucă el întrupează toate însusirile elementare si creatoare ale vietii. Tânărul de astăzi este fraged, este bogat la suflet, este stăpân pe sine si încărcat de o energie gata să o foloseasca pentru altul până la uitarea de sine. Acest tânăr este capabil de eroism si jertă. Dar această jertfă el nu o face oricum. El nu are numai un prisos de suflet care se cere cheltuit cu orice pret. In firea sa nesdruncinată năzueste către ceva superior, catre un ideal pe care îl vede aevea împlinit. Viata îsi deschide larg portile in fata acestui tânăr, numai prin tăria si frumusetea unui gând care îl însufleteste.

Din această fire cuprinzatoare a tânărului decurg toate faptele lui mari. El poato vedea departe pentru ca e sincer fata de sine si de ceilalti, el se poate dărui pe dea'ntregul pentruca este curat cinstit si bogat, el se poate jertfi si faptui pentrucă el crede.

Chiar in epocile de echilibru si armonie, tineretul este acela care aduce un suflet nou. Prin situatia s'a de vârstă, el vede mai mult in viitor, facând sa meargă un pas mai departe însăsi valorile reale mostenite. Cu atat mai mult însă in momontele de rascruce istorică, asa cum e astăzi. Tineretul acesta are un rol covârsitor: rolul de începător. Trebuind să fie creată o lume nouă pe ruinele alteia vechi, la acest început, la aceasta zămislire, stau alti oameni decât cei ce au fost. Deosebirile între ceeace a fost si ceeace va fi, fiind prea mari, tineretul se rupe in chip firesc de toti aceia cari reprezentau lumea veche. Distanta la care vede in viitor este mult mai mare, deoarece el lucrează la însăsi temelia noii societăti care se va ridica după legile firii si istoriei neamului.

In momontele de rascruce istorică, tineretul este cu adevărat tânăr. Abia atunci toate însusirile sale naturale, toate latentele proprii vârstei, se trezesc si cresc într'o întrupare armonioasâ si de o substantă aleasă. Cu bratele sale se tae noua cale, din sufletul său se ridică noua viată.

Asa e la noi astăzi.

Tineretul purifică si întăreste fiinta neamului nostru atât de îndelung si amarnic chinuit.

 

CEI DE IERI SI CEI DE AZI

 

Despre tineretul de astazi, inaintasii nostri nu au o părere bună. Cinstiti sau de rea credintă, "bătrânii" nostri sunt de acord in ceeace priveste orientarea acestui tineret, care s'a lăsat de invătatură, de stiintă si de tot ceeace înseamnă modestie si cumintenie, pentru a le lua drumul anarhiei, al extremismului de toate genurile, al lipsei de respect fată de inaintasi.

Gravă acuzatie pentru tineretul unui neam care a dat dovadă de atâtea însusiri exceptionale pentru a-si merita local său in istorie si lume! Si cu atât mai gravă pentru aceia cari prin locurile de responsabilitate ce le ocupă in organizatia noastră de stat nu sunt prezenti la datorie pentru a frânge răul din rădăcină până nu e prea târziu.

Asa vorbesc despre tineret oamenii nostri politici, multi dintre aceia cari se socotesc înaintasii si indrumătorii acestui tineret, îndreptatitii de vârstă ai destinului nostru national.

Dar cine sunt acest! oameni? Ce îi face să fie atat de nemultumiti fată de năzuintele tineretului de azi si in virtutea căror insusiri sau merite exceptionale câstigate cer ascultare desăvârsită?

Să ne lămurim. E vorba de înaintasii nostri ce sunt încă in viată si dintre care cei mai tineri au trecut prin încercarea de foc a unui moment istoric epic: războiul de întregire a neamului, iar cei mai bătrâni datorită unei nasteri fericite, s'au strecurat (nu vorbim de persoane ci de generatie) printre evenimente, meritul de seamă rămânându-le, de sigur, vârsta.

Acesti înaintasi, cu deosebire cel cari au făcut răsboiul, revendică drepturi si cer respect. Dar cine reprezintă această generatie? Cine vorbeste astăzi in numele ei? Ion Mihalache si Pamfil Seicaru? "Cine sunt si ce vor" acesti oameni este îndeobste cunoscut. Spiritul si metodele lor au pătruns in adâncimile fiintei nationale pentru a o destrăma si da pieirii ("Fascismul" d-lui Seicaru este o farsă. Mâna forte si natîonalismul integral îi plac numai in Italia, in Romania e mai bine asa cum e, căci poate "trăi" si un om ca Dsa). Si cine mai vorbeste despre întregirea neamului si despre jertfă ? Ce, reprezentanti mai pot fi citati in ajutorul domnilor de mai sus? Desigur: Kalman Blumenfeld, Hefter si Socor.

Adevărata generatie a răsboiului e in oseminte si acei ce nestiuti de nimeni, tac si asteaptă: asteaptă mai mult bine in tara aceasta pentru care ei si-au cheltuit tineretea. Cei ce vorbesc azi despre răsboi bătându-se cu mâinile in piept, nu sunt, obisnuit, decât profitorii acestei generatii. Imi amintesc acum de vorbele unui invalid, cu plămânii perforati in luptele din Dobrogea, un om simplu dar cinstit, spunând despre răsboi si lucrurile ce se petrec astăzi la noi: "Am tot crezut ca s'or indrepta lucrurile, da tot degeaba: când ne-a pornit la luptă, ne tot spunea că mergem pentru binele tării, să ne unim cu toti laolaltă. Unii ne-am dus la luptă, si altii au venit la prânz, de-a-gata. Ca dacă s'a făcut Româuia mare ce-i? E mai mult belsug? e mai multă dreptate? Numai ticălosie. De-ar veni odată cineva să ne mântue de tâlhari. Da, D-zeu stie!"...

Si cuvintele acestui om continuau pline de tristete, povestind despre durerea lui si-a tării sale. 

Dar chiar dacă s'ar ridica acesti înaintasi cari cunosc cu adevărat tăriile jertfei pentru neam, si ne-ar opri sa purtăm si să împlinim de aci înainte destinul istoric al neamului, i-am putea noi oare asculta?

Dacă adevărata generatie a răsboiului, fostii luptători, s'ar pune in drumul năzuintelor noastre care sunt însăsi datoriile noastre fata de ceeace am mostenit bun dela el, mostenire ce trebue desăvârsită ar mai merita această generatie respectul si ascultarea noastră? La aceasta a răspuns atât de drept si de îndreptătit d-1 Mota in paginilo unei reviste legionare1).

In adevar multi din acei care au avut merite in răsboiul de întregire, in loc să fie îndrumătorii firesti ai cauzei nationale, sunt astăzi trădătorii acestei cauze. Si aceasta trădare ia două înfătisări: una activă si alta pasivă. In primul rând sunt oamenii politici cari lucrează in sensul lui Ion Mihalache, iar in al doilea rând sunt toti acei cari îsi închipue că odată cu ei s'a facut ce-a fost de facut unirea tuturor Românilor, din care cauză socotesc lupta tinerilor nationalisti de azi ca ceva deplasat, ca nebunle colectivă. Cum mai spuneam si cu alt prilej2), sunt in tara aceasta oameni cari îsi închipue că istoria Românilor s'a încheiat cu generatia lor si că de acum nu ne asteaptă decât huzurul si linistea eternă. Fericite exemplare! 

Ei nu-si dau seama că dacă poate fi mai bine de cum a fost - si aceasta nu poate fi decât prin constiinta mereu trează si dârjenia nesdruncinată a generatiilor - poate fi si mai rau, mult mai rău de cum a fost, asa cam istoria ne-a arătat adesea in cazurile când generatii lipsite de orizont, trăiau in desfrâu si lene.

Si nu numai atât; dar cine poate spune că intregirea neamului s'a făcut ? Ce înseamnă această întregire, o realitate geografică sau mai precis una de granite? Numai prostii si tâlharii mai pot spune astăzi că am realizat intregirea neamului. Nu e locul să arătăm acum ce înseamnă această întregire, dar spunem aci: aceasta tocmai este misiunea tineretului de azi. In alte tări cum sunt Italia si Germania, generatia razboiului a fost aceea care a realizat renasterea natională si acea întregire despre care am pomenit. Musolini si Hitler, împreună cu camarazii lor, iesiti din transee nu au înteles să trădeze cauza pentru care sângeraseră, nici luptând împotriva intereselor nationale, ca D-rul Lupu si Virgil Madgearu, nici dormind pe patul "meritelor câstigate" ca multi alti conducători români, ci au dus lupta mai departe dând strălucire sufletului national si un pret viitorului care trebue să fie al lor.

Dacă tineretul nostru de azi vrea să înfăptuiască ceeace in alte tari tineretul a găsit gata făcut, este considerat anarhist, lipsit de cumintenie si respect fata de înaintasi. De aci vorbe de ocară, prigoană si lepădare ca 'n fata unor copii nelegiuiti.

Tineretul nationalist de astăzi, profanator al trecutului si lipsit de recunsstintă fată de înaintasi? Profanător - acest tineret care si-a făcut un cult pentru faptele mari ale neamului si pentru oamenii nostri reprezentativi, izvoare nesecate de întelepciune si energie natională? Lupta sa nu este altceva decât purtarea de aci înainte, potrivit momentului istoric, a bunelor traditii si tuturor virtutilor neamului, asa cum le-au purtat strsmosii nostri in epoca eroică a lui Mircea, Stefan, Mihai, sau le-a stiut trezi mai tarziu, in vremuri de grea cumpănă pentru neam, un Horia, un Tudor si un Avram Iancu.

Cult din partea unui nearn si recunostintă din partea unei generatii care se ridică vijelios astăzi pentru a prinde timp, cui? Lui Ion Mihalache, lui Madgearu, Dr. Lupu, Călinescu, Hefter Socor, Blumenfeld si multi alti luptători, cu "bratul de fier" sau cu "condee cinstite"? Intelegem sa recunoastem meritele unui Ion si Ionel Bratianu sau unui Nicolae lorga si A. C. Cuza, dar ce să facern cu Mihalache-Madgearu et Co.? Să mai astepte, poate se va isca o altă generatie ca să-i cultive. Deocamdată noi nu-i putem servi cu nimic...

 

*

 

Nemulturniti de tineret cei mai multi dintre bătranii si înaintasil nostri se refugiază in trecut, in trecutul amintirii lor si fac comparatie intre tinerelul de azi si acela al vremii lor, comparatie din care se trag, desigur, cele mai defavorabile conncluzii si calificative pentru cei de azi.

Luati si cetiti bunăoară La raspantie de veacuri, romanuf Părintelui Galaction un bun document al vremurilor de pe la sfarsitul veacului trecut si veti găsi acolo, felul cum gandea si lucra tineretul, in spete studentii, pe acea vreme.

Viata lor se scurgea intre universitate si casa părintească, între un cerc cu discutii lipsite de însufletire si o dragoste înselata. Si asa, începea un veac si o casnicie. Nimic dramatic în sufletul acestor eroi - studentii de altă dată in vremea carora s'au format necrutătorii nostri înaintasi ca: I. G. Duca, Dr. Lupu, V. Iamandi, si ceilalti ca ei, nimic care sa le frământe fiinta si să le ardă sufletul. Nici o însufletire puternică si nouă care să-i scoată din umbra unei dragoste sau a unor griji zilnice. Mai sărac sau mai bogat, mai mult sau mai putin pregătit, tânărul trecea licenta si apoi intra in viata socială ca om întreg, unde erea primit cu bratele deschise 3). Asa gândea si asa trăia tânărul „studios si cuminte" de altădată, un ideal pierdut al celor mai multi dintre oamenii nostri politici.

Ce deosebire între viata lor si a celor de azi ! Ce deosebire între sufletul lor si sufletul celor de azi ! Atât împrejurările de viată în care au trăit cât si substanta din care ei au fost zămisliti îi fac să se deosebească pe de-a'ntregul si pentru totdeauna.

Deschizând ochii vietii in ororile si drama răsboiului (multi dintre noi au fost la o vârstă fragedă, cercetasi, copii de trupă sau voluntari pe front) tineretul de azi si-a dus viata numai in singurătate si lipsă. Oamenii politici nu i-au auzit, profesorii nu i-au călăuzit, părintii nu i-au îngrijit. Cei dintâi pentrucă nu erau prezenti, profesorii pentrucă nu i-au înteles, iar părintii pentrucă n'au putut. Cu o copilărie aspră, cu o tinerete încărcată de lupte, tineretul de astăzi continuă să fie trădat si persecutat de cei ce aveau datoria să-l ajute. 

Pentrucă lumea veche aceea a nedreptătii, a furtisagului si a trădării, lumea care domneste încă nu a putut să initieze si să capteze acest tineret pentru sine, la scos in afară de lege. Dar pentrucă tineretul nu s'a putut nici el integra acestei lumi vechi, a pornit să creeze un om nou, o lume a sa proprie care va fi aceea a Românismului de mâine, adică aceia a unei morale superioare, a unei discipline severe si a unul adevăr sfânt, păstrător al tainelor neamului.

Tineretul de astăzi îi depăseste chiar si pe cei mai buni dintre înaintasi, îi depăseste prin firea lucrurilor, pentrucă un nou imperativ istoric trebue să fie împlinit. Recunostintă bătrânilor cari se găsesc alături de acest tineret! Sfârsitul vietii lor este ca un început.

Este pentru prima oară in istoria Rornâniei moderne când o generatie formează o unitate indestructibilă, ca slujitoare a unui singur crez, făclie a neamului nostru pentru multă vreme. Este pentru prima oară când sentimentul national nu mai este o chestiune personală care la nevoe poate fi folosit in interes obstesc, ci este temelia si legătura unei ridicări colective, una si puternică, sfortarea a tot cuprinzătoare si firească a vitalitătii acestui neam, încăput pe maini care usucă si omoară.

Lupta este grea si cu multe jertfe. Dar tocmai aci stă toată maretia ei si siguranta izbânzilor viitoare. Nimic nu se poate cuceri, nimic nu se poate crea cu adevărat decât prin suferintă si jertfă. Sufletul legionar cunoaste această aspră si frumoasă lege a firii.

"Inaintasii" nostri îmbătrâniti in rele, să nu se mai supere si să nu mai arate in zadar urâtul din ei căci cu toată ocara si prigoana pornită, nu vor putea opri in loc o faptă ce nu este a unei generatii ci a neamului si a istoriei, care, oricum, se va împlini si peste capul lor.

 

„HITLERISMUL" NOSTRU 4)

 

In vremea din urmă se scrie tot mai mult despre hitlerismul legionarilor, cari reprezintă astăzi adevăratul nationalism românesc. Si aceasta cu intentia de a fi mustrati, uneori aspru condamnati, ca oameni ce sunt lipsiti de dragoste pentru tară si neam. Faptul nu este lipsit de interes si nu ne putem opri să o mărturisim, nici de humor. Lectia de nationalism vine astăzi din partea „patriotilor" dela Zorile, Adevărul, Credinta, Cuvântul liber si alte foi "obiective".

Că tinerii legionari sunt in slujba lui Hitler, că hitlerismul nu are nimic comun cu noi si cu interesele noastre românesti, ci dimpotrivă, că Germanii au fost si vor fi mereu adevăratii nostri dusmani, iată o seamă de afirmatii de-adreptul, convingătoare" prin care se arata calea gresită a tineretului de astăzi si totodată se exprimă nelinistit grija pentru viitorul neamului românesc. Nu vi se pare in adevăr interesant ? Nu vă stârneste revolta si râsul totodată? Ovreii si fratii lor de constiintă si metode, comunistii, sunt adânc îngrijati de soarta acestui neam. Trădătorii neamului si idolatrii banului au deschis scoală nouă de patriotism. Dar, ce nu pot face acesti rătăciti ai pământului românesc !

Nu pentru ei scriem aceste rânduri. Nu pentruca dreapta judecată si curătenia cugetului nu poate convinge oameni lipsiti de bună credintă si de demnitate. Alte metode sunt mai eficace pentru tămăduirea lor. Impotriva lor nu se poate lupta cu cuvântul. Scriem tot pentru aceia pe cari presa international-ovreiască vrea să-i poarte pe drumurile înselaciunii, pentru aceia cari, necunoscând lucrurile, pot cădea în cursa aceastor oameni ai minciunei si lasitătii. In adevăr, apropierea noului si adevăratului nationalism românesc de hitlerism, apropriere făcută până la renuntarea fată de noi însine o fac nu numai cântăretii sinistri ai românismulul, ci deseori chiar oameni de bună credinta, cu dragoste de tară, dar lipsiti de cunostintele necesare asupra gândului si faptei revolutionare românesti care ne vor pune în stăpânirea binelui nostru obstesc.

E drept, poate fi vorba de un raport, de o legătură, dar nicidecum de o confundare a noastră cu hitlerismul (istoric nu avem nici o legătură), miscare cu totul particulară a Germanilor. In primul rând tinem să se stie că noi nu voim să iesim dela un stăpân pentru a intra la altul, ci vrem să trăim prin propriile noastre puteri.

Privită in liniile ei mari, această problemă are un îndoit aspect: unul doctrinar, de gând si altul politic, de faptă.

Hitlerismul are ca piatră de temelie, rasismul. Lucrul destul de vechi la Germani si nu mai putin "specific national". E aceasta un punct de plecare precizat din care se trag o seamă de consecinte, de astfel mai mult logice decât de fapt. Ceeace am voi să subliniem mai ales este că ideea fundumentală de la care pleacă miscarea national-socialistă germană este o idee materialistă, desprinsa dintr'un factor fizic al vieti, desi ei vorbesc de un "rassenseele". Nationalismul nostru însă se întemeează pe un principiu de cea mai pură, cea mai adâncă si universală spiritualitate, adică ortodoxia noastră crestină. Neamul românesc s'a plămădit si a crescut în istorie pe această temelie a crestinismului răsăritean, spre deosebire de Germani in substanta spirituală a cărora se pare că e mai puternic Wotan decât Crist. De aci si caracterul deosebit al antisemitismului nationalistilor români, de aci si felul nostru mai uman, mai positiv de a vedea întreaga problemă a nationalismului.

Dar politic ? Tineretul nationalist român priveste miscarea germană cu simpatie, ceeace capătă îndreptătire prin faptul ca, ea duce la luptă tare împotriva unui pericol care ne amenintă si pe noi: 0vreii si Comunismul. Desigur, in spiritul si metodele lor, cari după cum am spus mai sus, sunt deosebite de ale noastre. Incolo nimic. Când tendinta imperialistă a acestui mare popor ar ameninta existenta neamului nostru, cine ar mai sta la gânduri, purtat de cine stie ce simpatii ideologice, sa nu se împotrivească cu toată târa, ca'n fata tuturor acelora cari vor să ne deschidă largi guri de mormânt? Dar mai poate fi îndoială de unde vin si cine sunt aceia cari astăzi încearcă să ne dea pieirii?

Ni se vorbeste mereu despre Franta, despre ce a însemnat ea in istorie si cultură, despre legăturile noastre de sânge si spirit. O, da! "Le beau visage dela France" cine l-a cunoscut si nu l-a iubit? Ce Român cultivat nu s'a hrănit si n'a crescut din isvoarele pure ale umanismului si clasicismului francez ? Un război împotriva Frantei ne este greu numai să-l închipuim, dar să-l purtăm? Ar fi in adevăr o luptă fratricidă. Dar să fim întelesi: această Frantă nationalistă si clasică mai înseamnă astăzi ceva din punct de vedere politic? Pentru noi cel putin, ea nu există. O mai putem pretui doar cultural, căci in spirit putem avea legături si peste veacuri cum avem cu Grecii antici si cu Romanii.

Dar chiar dacă această Frantă nationalistă ar exista politic pentru noi, de astădată nu i-am mai accepta comanda ci colaborarea. Si atunci cum îsi poate cineva închipui că putem noi accepta comanda Frantei lui Leon Blum, Cachin si Daladier, care ne consideră ca pe o simplă colonie? Lupta împotriva acesteia este ceva firesc pentru un neam care mai păstrează in sufletul său putină mândrie. Am avut un 1877 care ne-a scăpat de Turci. Când vom avea un alt 1877 care ne va scăpa de ovrei si de sământa lor comunistă ? Avem nevoe de o a doua independentă.

Pentrucă nu suntem cu Franta masonică, comunistă si ovreiască, suntem hitleristi. De unde această necesitate? Din logică? Din fapte? Nu! Atunci de unde ? Da, din cazul acelora cari n'au nici Dumnezeu, nici vatră, din sufletul acelora cari luptă împotriva unei soarte mai bune a neamului acesta cu o istorie atât de bogată in dureri si sacrificii.

 

SITUATIA INTELECTUALULUI 5)

 

O altă idee gresită in legătură cu miscarea noastră este aceea care priveste raporturile miscării cu intelectualii. S'a spus că nationalismul in ultima sa înfătisare, întrupat de Legiune, are ceva aintelectual, că puterea oamenilor de aci stă mai mult in fortele elementare si instinctive de care ei sunt mânati. De aci se crede, că cei ce au deprinderi intelectuale, spiritele superioare dăruite muncii stiintifice si artistice nu au ce căuta in miscare, însusirile lor neavând pret in această lume a faptei si a înclinărilor practice.

Lucrurile ar putea fi in aparentă asa, mai ales că ceeace am realizat noi până acum n'a fost din câmpul de activitate al culturii ci din acela al luptelor ce se impun ori de câte ori este vremea marilor începuturi. O privire mai de-aproape însă poate desvălui lucruri pe cari nici nu le bănuesc multi dintre rafinatii nostrii "intelectuali". Si anume Legiunea nu înlătură intelectualitatea ci dimpotrivă o presupune. Cu o singură conditie să fie adevărată. Gândirea autentică se exprimă aci. Cum ar putea înlătura această miscare pe intelectual, când in sânul ei se află o seamă de intelectuali ai tinerei generatii ? Si nu numai atât, dar miscarea are la temelia sa o adevărată conceptie, o gândire proprie din germenele căreia trebue să se desvolte viitoarea si adevărata cultură natională.

Atunci de unde a putut naste această idee a incompatibilitătii între legionar si intelectual ? Fără îndoială dintr'o reală necorespondenta la nevoile lumei noi a acelora cari sunt cunoscuti ca intelectuali in societatea românească de azi. Două feluri de intelectuali nu pot fi legionari : pe deoparte reprezentantul nationalist si positivist al epocii moderne, liberale si democrate, iar pe de alta falsul intelectual, sau după cum i s'a mai spus, intelectualul reporter. Cel dintâi, cu toate că in trecut a corespuns unor nevoi reale ale spiritului si societătii omenesti, cu toate că a fost adevărat creator de valori reprezentând si îndrumând in acest fel o întreagă epocă a istoriei universale, cu deosebire a popoarelor europene, nu ne mai hrăneste pe noi astăzi. De aceea el nu mai are ce căuta între noi, si cu atât mai putini epigonii săi târzielnici. Cel de al doilea adică intelectualul-reporter a apărut odată cu înfiintarea statului roman modern si legăturile cu culturile de veche traditie ale occidentului. Acest pseudo-intelectual a stăpânit si stăpâneste încă din locurile cele mai înalte ale culturii românesti. El ne tine "la curent" cu tot ceeace se întâmplă in străinătate. Are o functiune asemănâtoare cu a librarilor, in cunostintă cu orice nouă carte apărută si pe de-asupra spune pe dinafara ce anume mai lucrează oamenii, de stiintă si fiiozofii de prin alte meleaguri. In mijlocul acestor "intelectuali" cunoasterea unui nume de autori străini sau a unor idei la modă îti dă titlul de doctor, iar cercetarea personală într'un domeniu de fapte te poate pune într'o situatie de inferioritate dacă nu chiar compromite. In acest fel am ajuns să avem o filosofie si o stiintă formată mai mult din înodări la capăt de idei si fraze din autori străini si să avem un "intelectual" care nu cercetează el însusi, ci ne "tine la curent" cu ceeace gândesc si lucrează altii in ramura respectivă.

In adevăr între acest om si legionar nu este nici o posibilitate de legătură. Nimic nu-i poate apropia. Deosebirea dintre ei este ca între adevăr si minciună.

Dacă intelectualul roman de azi se întrupează in aceste două exemplare: unul perimat iar celălalt fals, dacă aceste două feluri de intelectuali nu pot fi pentru noi deschizători de drumuri, se poate trage cu necesitate concluzia că miscarea noastrâ înlătură intelectualul din rosturile lui firesti de azi si de totdeauna? O condamnare a intelectualului nu ar avea nici un înteles. In altă parte credem că sta problema si anume: pe deoparte mergerea intelectualului in sensul adânc al vietii si imperativelor istorice ale neamului românesc, iar pe de alta desăvârsirea lui ca tip uman. Să fie adică totodată roman si intelectual adevărat. Pătruns de nevoile vremii si ale neamului, miscându-se într'o perspectivâ proprie acestor nevoi, acest om îsi împlineste adevăratele sale rosturi in marea frământre a vietii.

Numai in acest chip poate el să lumineze si să îndrumeze această viată. Romania legionara are tot atât de mult nevoe de intelectual cat a avut si Romania liberală, dar are nevoe de un alt intelectual. Epigonii crezului si metodelor epocii trecute cat si reporterii si impresorii culturali cari mai stărue înca astăzi să ne "civilizeze" si să ne "culturalizeze" vor fi înlăturati dela sine prin forta si firescul acelora cari cresc din substanta vie a vremii. 

Nationalismul nostru nu înlătură deci intelectualul pentrucă nu înlătură intelectualitatea si cultura. Nationalismul nostru fiind o practică nouă, este totodată si un fel de a gândi nou. Aceste functiuni nu sunt lucruri care se exclud ci dimpotrivă, colaborează cu necesitate. Nu putem vorbi despre o faptă politică românească nouă, fără ca aceasta să nu fie strâns legată de o spiritualitate românească, de o cultură si o civilizatie proprie a neamului acesta. Nu se poate îndeplini, o revolutie natională adevărată ai nici nu se poate clădi o altă Românie, dacă alături de fortele vitale si elementare ce o poartă nu străjueste o spiritualitate ca să o ridice la cele mai de sus forme de viată umană.

Deci, nu împotriva intelectualului in genere, ci împotriva epigonilor altor vremuri si utopistilor artificiali, împotriva pseudo-intelectualului care înseală si usucă. Sfortarea tuturor acelor dăruiti cu focul sfânt al creatiei va da mereu roade bogate si de pret.

Intr'o Românie legionară intelectualitatea superioară, adevărată, rămâne mai departe un titlu de noblete!

Ernest Bernea, 1937

1) Manlius Capitolinus - Revista mea, Cluj (Director: Scriitoarea Martha Rădulescu). Iulie-August, 1936. 

2) Traditie si Revolutie - Rânduiala, I, 3, pag. 249-52.

3) Vezi in acest sens interesantele mărturisiri ale d-lui prof. C. Rădulescu-Motru: „Amintiri din vremea studiilor" publicate in R. F. R. 1 Fevruarie 1934 pag. 286-7.

4) Acest articol a mai fost publicat in revista Rânduiala I, 4, pag. 480.

5) Ideile de aci au mai fost folosite in articolul: „Intelectualul si noul nationalism" puplicat în Cuvântul Studentesc. Martie-Aprilie 1936.

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE