CĂRTI LEGIONARE: Mărturii
CENTRUL STUDENTESC LEGIONAR TIMISOARA
de Marin Bărbulescu: mărturii pentru istorie

 Editura Miscării Legionare, Madrid, 1988

- F R A G M E N T E -

UN SUPRAVIETUITOR AL PRIGOANELOR

Horia Sima

 

Intre putinii camarazi de front cari au supravietuit prigoanelor deslăntuite contra Legiunii în perioada 1938-1944, este si autorul acestor memorii, Marin Bărbulescu.

A apartinut Centrului Studentesc Legionar Timisoara, Coperta lucrariiacelui grup de tineri dela Politehnica din acest oras cari s'au înrolat in Miscare de timpuriu si au adus o contriburie decisivă la răspândirea crezului legionar in această regiune.

Când am descins in această parte a României in 1932, Banatul nu avea decât o vagă cunostintă despre isprăvile temerare ale lui Corneliu Codreanu. Se svonea ceva, se astepta să vină si prin măndrele sate bănătene echipele de cămăsi verzi, cu cântacele lor duioase, in cari se îngemânau jalea cu eroismul si nădejdea de mai bine pentru masele obidite, dar abia după prigoana din 1933-1934 au căzut obloanele cari tineau lumea in întuneric si s'au revărsat, ca o binecuvântare a cerului, formatiile de tineri legionari, până in cele mai îndepărtate cătune. In câtiva ani, 1935-1937, Banatul a devenit una din cele mai puternice regiuni ale Miscării Legionare.

Cum spune foarte bine Marin Bărbulescu in memoriile lui, această adeziune si convertire a maselor românesti din Banat la idealurile Miscării nu ar f i fost posibilă fără de existenta Centrului Studentesc Legionar dela Timisoara. Oriunde era nevoie să se înfrunte un pericol, să se pâtrundă într'un teren necunoscut, să se elimine teama populatiei de politic să de jandarmi, se făcea apel la grupul legionar dela Politehnică. Acestia reprezentau rezerva dură a organizariei noastre si când apăreau studentii prin sate se schimba climatul local si toate amenintările si oprelistile cădeau. După succesul alegerilor din 1937, când Miscarea a obtinut 66 de locuri de deputat, a venit înghetul carlist: dictatura, suprimarea constitutiei, disolvarea partidelor, si apoi arestarea si condamnarea Căpitanului. In această prigoană, studentimea legionară dela Timisoara a intrat cu aceeasi vigoare in luptă cu regimul, suferind grele pierderi. Etapele acestei lupte si sacrificiile făcute sunt infăfisate de Marin Bărbulescu in toate amănuntele ei tragice. Figuri de dragi camarazi au disparut in f loarea vietii pentru totdeauna, devorate de molohul nesătios al unui regim scelerat, aflat in slujba inamicilor patriei. Marin Bărbulescu a scăpat printr'o pură întâmplare să nu cadă si el victimă asasinatelor din Septembrie 1939.

După scurtul popas al guvernârii legionare, când tara reînvie din propria ei cenuse si isi reia un nou avânt spre un viitor plin de sperante, alt crivăt se abate asupra Legiunii: urgia antonesciană. Din nou se umplu inchisorile de legionari si mii dintre ei îsi pierd viata, fie in fata plutoanelor de executie fie trimisi pe front cu ordine speciale.

Marin Bărbulescu o victimă predilectă si a acestei prigoane trebue să se ascundă. Isbucnind războiul din răsărit, el crede, împreună cu alti camarazi, că este o datorie a lui să se predea autoritătilor, cerând să fie trimis pe front. Desi era liber in clandestinitate, desi putea să treacă oricând f rontiera in Jugoslavia, ca atâtia alti legionari, Bărbulescu consideră că datoria lui este să fie alături de acei cari îsi varsă sângele in Basarabia. Dar în loc să fie felicitat pentru gestul său si să i se îndeplinească dorinta, e arestat si condamnat la 6 ani inchisoare.

In tot cursul guvernării antonesciente, el este prizonierul regimului si îsi petrece viata îndărătul zăbrelelor. Si din această înclestare cu suferinta si mizeria, scapă la limită, exact cum s'a întâmplat si in cursul prigoanei carliste. In 13 August 1944 este eliberat din închisoare pe baza unui decret de amnistie pentru studenti. Dacă ar mai fi intârziat cateva zile acest decret, l-ar fi prins viforul bolsevic si ar fi rămas în închisoare ca atâtia alti camarazi, până in 1964.

Si acum ultima etapă a vietii lui in tară. Odată eliberat, revine la Timisoara si începe împreună cu alti studenti reorganizarea regiunii. Din nou Centrul Studentesc Legionar Timisoara, decimat in cele două prigoane, îsi reia vechea lui functiune, de motor al Banatului. Această actiune era cu atât mai necesară cu cât la 23 August 1944 se anunta desprinderea României de Germania si fraternizarea ei cu armatele sovietice. Evenimentele se succed într'un ritm vertiginos. In scurtă vreme tancurile sovietice pătrund pela Orsova in Banat, Nemtii nu le pot opune decât niste slabe formatiuni, la cari se adaugă si un grup de voluntari români. Intre acestia se află si Marin Bărbulescu. După o încercare nereusită de a pătrunde în Timisoara, formatia mixtă germano-română se retrage spre Banatul sârbesc.

De aici, urmăriti de puhoiul bolsevic, care se apropia de frontieră, Marin Bărbulescu cu refugiatii români au prins ultimul tren care pleca dela Jimbolia trecând peste Ungaria si au ajuns la Viena, sediul guvernului national român. Pentru a treia oară se salvează la limită, când simtea respiratia balaurului din spate. Permanent cu fata la dusman, Marin Bărbulescu a scăpat printr'o minune din incercările prin cari a trecut. Si dacă e azi printre noi si ne-a dăruit această carte, e mâna lui Dumnezeu, care l-a crutat pentru a reînvia viata eroica a camarazilor lui, căzuti pentru Neam si Cristos.

Horia Sima

 

CUVÂNT  INAINTE

 

Desvoltarea Centrului Studentesc Legionar Timisoara a fost lentă, cu multă întârziere fată de celelalte centre studentesti, dar sigură, asa că după 1935 devine motorul de actiune in toată regiunea Banatului.

Prin tipul de organizare specific si educatia ce si-a insusit-o, Centrul se va prezenta matur in luptele din prigoana 1938-1940, prin elementele ce se vor impune tuturor cari i-au cunoscut.

Sunt elementele cari au inscris pagini de istorie prin credinta, devotamentul si dăruirea lor.

Unii au căzut mai devreme, inclestati in lupte cu fortele răului ce măcinau tara si-i pregăteau mormântul; altii, eroic, pe meterezele cele mai înaintate in războiul din răsărit, ce Neamul a dus contra molohului moscovit, iar dacă unii au ramas in viată încă, este probabil din vointa Divină ca ei să mărturisească pe cei dintâi.

Se vor desprinde elemente ce se ridică pe inăltimi, alesi printre «marii anonimi», cum ar zice... un alt mare anonim, Comandantul Legionar, Mircea Musetescu.

Numele lor s'a inscris in cartea de aur a acestui Centru Studentesc...

Gheorghe Constantin, Oreste Totoescu, Muica Daba, Petru Vârlan, cu numele de prigoană, «Negru», Bumbărus Olteanu, Gheorghe Ercuta, Ion Căpăt, Gheorghe Ferăstrău, Ion Rentea, Gheorghe Silion, Petrus Stănescu, Ion Constantin, Streinu Dragomir, Onofrei Ungureanu, Gheorghe Fira, Nicu Pârâu, Dumitru Crihană, Liviu Păcuraru, Virgil Gheorghiu, Alexandru Topciu, Dan Milcoveanu, Costel Bărbulescu, Gheorghe Croitoru, Octavian Craiciovici, Constantin Bodea, Petru Hutanu, Chiu Trifu, Ion Cioară, Leonte Cojocaru, Costică Constantinescu, Eugen Manolescu...

Eugen Necrelescu, depăseste acest grup prin permanenta lui căutare de a primi loviturile in apararea celorlalti. Tumultos, ager, cu vointă fărâ a jigni, asa 1-am cunoscut pe «Compu», cum fusese botezat de ceilalti samurai, Fleschin, Ghită Constantin, Ungureanu Onofrei, Oreste Totoescu.

El pleacă la Politehnica din Bucuresti, la sfârsitul anului 1937. Iată dece Necrelescu va intra in luptele din Prigoana 38-40 in cadrul Centrului Studentesc Bucuresti, a cărui comandă a avut-o in cadrul reorganizării ce s'a initiat după 30 Aprilie 38.

Pleiada acestui Centru o reprezintă:

- Mircea Dimitriu. 

- Augustin Micu. 

- Petru Fleschin.

- Alexandru Tănase. 

- Gheorghe Clement. 

- Tuliu Basiu.

- Gheorghe Brahonschi.

Mircea Dimitriu

 

Originar din Panciu, moldovean cumpănit, muncitor in câmpul ce-1 desteleneste cu toata dârzenia, făra a fi agresiv.

Prezent, făra a fi sâcâitor, negociază constructia cu toată arta diplomatiei.

Această aplicatie i-a atras porecla de «Macul-Rosu», lansată de Fleschin, într'un grup de camarazi, ce asistau la desfăsurarea filmului, opera lui Alex. Dumas, «Le Chevalier de Maison Rouge».

Veghează asupra unitătii, prevenind orice incercare de abatere dela linia trasată.

Cu toată modestia, roadele muncii sale le atribue mai de graba calitătii aluatului prelucrat.

E'ste un catalizator de potente.

 

Augustin Micu

 

Fecior de preot, originar din finutul Dejului.

Gusti, cum îi zicea cu atata gingăsie bunul său camarad Clement, cu o fată serafică, blând, gingas, avea eleganta luptatorului de cea mai pură rasă.

Din toată fiinta lui emana acea putere mistică ce te invălue, te pătrunde ca o mireasmă divină, alinându-ti orice necaz, orice suferintă.

Aceeasi senzatie de usurare, ca o trezire la o altă viată, am avut când, din fericire, m'am găsit in fata Părintelui Doară, din Vâlcea si in fata Comandantului Legionar, Iordache Nicoară.

Caracterul, munca, disciplina, credinta lui, atât religioasă cât si in destinul legionar, impun acelor ce se apropiau de el.

Un izvor de apa vie la care multi au reusit să se adape.

 

Petru Fleschin

 

Pentru carura lui, blond, cu un păr scurt, cret, parcă frizat, colegii 1-au botezat «Frit». Venea de prin plaiurile Sibiului. Inteligent, muncitor, corect, era un luptător de prima linie. Preocuparea lui pentru destinul Legiunii o ascundea sub o mască flegmatică, gata la o glumă, la un chef cât si la cele mai grele incercări.

Era un bun organizator. Avea. simtul responsabilitătii de cel mai înalt ordin.

Dacă a gresit fată de cineva, recunostea franc, fără vorbă multă, fară explicatii.

Prin această caracteristică, prin energia ce revărsa, atrăgea si angaja in drumul lui ca si cum asa era firesc.

Fleschin era o locomotivă continuu sub presiune, gata să străbată si muntii.

 

Alexandru Tănase

 

Ică, pentru toată lumea cu care a venit in contact. Originar din Mehedinti, băiat vânjos, cu o întătisare sportivă, cu ochi mari adumbriti de sprâncene stufoase.

Inteligent, vioi, Ică avea o putere de muncă extraordinara. Perseverent, cu mult bun simt, de o modestie exemplară, impune si atrage simpatiile celor ce se găsesc in drumul lui, chiar când apriori cineva îi era ostil.

Era un excelent luptător, viteaz, gata de a se dărui pentru a apăra pe cei mai slabi sau mai tineri.

Primea suferinta fără să o exteriorizeze. Intr'o continuă miscare, dinamica lui îl duce in luptele de înăltare a Neamului pâna la ultimele limite.

Viteaz între viteji, Ică avea sensibilitatea omului ce jertfeste pe altarul unui ideal.

 

Gheorghe Clement

 

Geo pentru noi, era originar din Făgăras. De talie mai degraba mijlocie, apărea vânjos.

Prin firea lui blândă, prin corectitudinea cât si devotamentul lui, atrăgea si prietenie si respect.

Geo era preocupat în continuu de reusita celorlalti, cu simplicitatea tăranului sănătos, credincios si cu mult bun simt. Nimic nu-l îndepărtează dela drumul ce si-a trasat, chiar de s'ar revărsa toate zăgazurile cerului peste el.

 

Tuliu Basiu

 

Venea dintr'o familie modestă, adânc crestină, tatăl preot unit, in Contei, aproape de Lugoj, Banat.

Tuliu, înalt, prezenta o înfătisare robustă, demnă, însă nu arogantă.

Un spirit cartezian, dublat de cel religios, avea sensibilitatea omului sobru.

Era corect in toata acceptiunea cuvântului, cu el însusi si cu ceilalti.

Constient de responsabilitatea istorică ce poartă, nu admitea compromisuri nici în închisori nici in lagărele de prizonierat din Rusia si nicicând.

Gheorghe Brahonschi

Stejar bucovinean, mucalit, tăran de cremene, cum ar fi zis poetul Aron Cotrus.

Dorul, răscoala, viforul ce îi clocotea cu atâta ardoare in piept, le revărsa prin doinele, horele si bătutele haiducesti, cu neintrecută măestrie, din fluerul lui celebru, o teavă de fier.

In rezistenta contra regimului moscovit, devine o figură legendară, tinând piept neînfricat si tentatiilor si oprimărilor in iadul Aiud-urilor.

 

1. ORIGINILE CENTRULUI STUDENTESC TIMISOARA. PRIMELE INJGHEBĂRI LEGIONARE

 

Alături de celelalte centre, Iasi, Cluj, Cernăuti, Bucuresti, de veche traditie universitară, Centrul Studentesc Timisoara, îsi face aparitia pe scena luptelor nationale cu multă întârziere; iar in istoria Miscării Legionare încă si mai târziu.

In Timisoara, cu un comert relativ bine desvoltat si cu tendinta de a-si mări potentialul industrial, mediul universitar s'a creat după 1925, când s'a deschis Scoala Politehnică cu primul ei rector, matematicianul Traian Lalescu, cred, bănătean de origine. Avea două sectii:

-Sectia de Mine si

-Sectia de Electro-Mecanică.

După 1930 a luat fiinta si o sectie de «Arte-Frumoase», dependentă de Facultatea din Cluj.

Abia prin 1932 se ajunge la capacitatea maxima, Aspect din orasul Timisoarade 400-450 de studenti înscrisi.

Frământările, luptele nationale, la cari erau angajate de multi ani celelalte centre, au avut răsunet si in acest proaspăt centru universitar.

Studentii, in majoritate desigur, erau nationalisti. Arborau culorile «cuziste», reminiscente depe timpul «LANC»-ului.

Câtiva dintre ei erau mai activi, cu precadere toamna, odată cu sosirea noilor înscrisi, in vederea alegerilor de comitet.

Intre celelalte curente, «grupul liberal» de 30 până la 40 de membri ce se făceau cunoscuti, in majoritate olteni, tot cu ocazia alegerilor, se arătau in vervă, probabil pentru a justifica bursele ce primeau dela partid, dealtfel singura lor trăsătură de unire.

Printre tinerii ardeleni, putini se arătau a fi, după regiunea lor, fie cu Iuliu Maniu fie cu Alexandru Vaida Voevod; însa fără organizare activă.

Printre Studentii basarabeni, cei de origine rusă, cât si câtiva studenti de origine maghiari se arătau, mai bine zis, încercau să activeze sub eticheta de «progresisti».

Dar Studentii de origine israelită?... Pur si simplu se prezentau foarte putini si chiar de reuseau, unu-doi, rar terminau anul. Unul singur a reusit sa stea trei ani.

Cum totul le era permis cu bani, veneau cu recomandatii. Profesorii, cărora le aducem omagiul nostru, erau, am zice azi, alergici 1a interventii de orice natură si nu numai in cazul ovreilor.

Respectivii postulanti câstigau un singur drept, acela de a fi aproape sută in suta respinsi cu brio.

Curios, cel putin până prin 1940, este singurul centru universitar care nu a eliberat o diploma vreunui absolvent de origine israelită.

 

*

 

Diversele comitete dela conducerea asociatiei au creat un fel de spirit romantic, in genul celui din piesa de teatru «Heidelbergul de Altădata».

In fond, toată manifestatia lor se reducea la câteva discursuri patriotarde cu ocazie sărbatorilor nationale, 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, 10 Mai, Ziua Independentii si a Regalitătii României, sau a celor studentesti, la începutul lui Noembrie, când se făcea cu fast primirea in Asociatia Studentilor Crestini a «bobocilor», adica cei proaspeti veniti pe băncile universitare.

La 10 Decembrie, Ziua Studentimii, toată studentimea. română comemora, luptele dela 1922.

O astfel de comemorare se începea cu un «Te Deum» la, catedrala ortodoxă din cartierul Fabrica.

Dela căminul Politehnicei spre catedrală si invers, studentimea in coloană, având in frunte steagul trei culori, pe care era, brodat cu fir de aur emblema Centrului, apoi membrii Comitetului cu presedintele, fiecare cu banderola corespunzătoare functiei, urma parcursul prin centrul orasului.

Pe tot parcursul se cânta Imul Studentesc, Pe-al Nostru Steag, etc... si intre ele, se scanda, asa ca un vuet... jos ji- da- nii... jos ji- da- nii...

Te-Deum-ul odată terminat, in fata Catedralei se intona «Trăiască Regele», apoi Presedintele Centrului arăta semnificatia zilei ce se comemora, eventual si alti vorbitori completau importanta zilei.

Ajunsi din nou la Cămin, se tineau alte cuvăntari, se intindea cu veselie si Hora Unirii, apoi toată asistenta, cu satisfactia, datoriei împlinite, se îndrepta spre cantina, unde se servea o masa colegială.

La masa de onoare cu Presedintele Centrului se asezau invitatii, Rectorul, Profesorii, câti acceptau.

Presedintele aducea multumiri invitatilor, in onoarea cărora, ridica paharul in aplauzele asistentei, se citeau telegramele trimise în numele Centrului cât si cele primite.

Pe măsura ce ospătul se întindea, limbile se deslegau, se cânta si Gaudeamus Igitur si altele la moda la ocazii vesele... intre vecinii de masă se închegau discutii, de una, de alta, chiar si evenimentele la ordinea zilei...

Erau putini, acei ce prelungeau «agapa» si înca mai putini, acei cari o prelungeau in oras.

Studentii, in majoritatea lor, aveau resurse asa de reduse ca nu puteau să-si permită luxul chefurilor prelungite. Veniseră aici cu vointa de a-si însusi o bună pregătire pentru a-si onora meseria aleasă.

Corpul profesoral avea un nivel destul de ridicat. Dintre ei aduceau, cu toată autoritatea de altfel, experienta întreprinderii ce unul sau altul conducea. Altii aprofundau si ridicau la nivel cat mai înalt cercetările de laborator.

Voiu aminti dintre cei mai proeminenti între 1930 si 1940:

Aurel Cândea, de Chimie ; Ion Magheru, de Fizică ; 

Ion Cristescu, de Termodinamică ;

Pompiliu Nicolau, de Hidraulică ; Costică-Teodorescu, apoi Nădăsan, de Rezistenta Materialelor ; Ion Protopopescu, de Constructii ; Lupan de Cazane, Arhitectul Vlad de Geometrie Descriptivă ; Severineanu, de Motoare Termice ; Baconi, de Tehnologie; Misu Ghermănescu, Mat. Sup.

Ovidiu Tino, de Geometrie Analitică ; Andronescu, zis «Nabla», după simbolul ce întrebuinta în lectiile de Teorie Vectorială, necesară cursului ce ilustra, de Electrotehnica.

In general profesorii erau apropiati de studentii lor, le impărtăsau sau cel putin aprobau ideile lor; unii erau chiar angajati în luptele nationale. Unul singur se declara «progresist», Ilie Murgulescu, Conferentiar.

 

*

 

Prin 1932-1933 se simte un alt suflu odată cu aparitia si începutul de afirmare a unui grupulet de legionari, în acele timpuri sub denumirea de «gardisti», adică membri in Garda de Fier.

Cu ocazia alegerilor de comitet, in Noembrie 33, afirmarea acestui grupulet surprinde si atrage adeziuni prin seriozitatea probleinelor aduse in discutie, atât in vederea activitatii imediate, cat si in timp, pentru a se încadra actiunii generale a întregei studentimi române.

Ca studentii din Centrul Timisoara, cunoscut linistit si aplecat numai spre pregătirea profesională, să se deschidă problemelor exterioare, a contribuit si contactul cu studentimea din celelalte centre universitare, in timpul vacantelor sau cu ocazia congreselor studentesti, dar mai ales necazurile, nemultumirile si mizeria din familia, satul sau orasul lor.

Din 1929 tara suferea criza economica, acea criză teribilă ce-a sguduit lumea intreaga. Asta nu deranja nici învârtelile oamenilor partidului la guvern nici ghesefturile si nici afacerile veroase.

Insă bietului român, fiecare zi îi mărea mizeria. Tot ce putea oferi stomacurilor din ce in ce mai goale, era un bot de mămăligă ce-l muia într'o zeamă de varza si, de nu o avea, intr'o zeamă de mujdei, adică apă sărată, in care s'a fiert o ciuscă-două de ardei iute, eventual si un cătel de usturoi.

De se întâmpla să aducă dela târg, pentru copilasii înfometati, o bucătică de pâine neagră, o adevărată sărbatoare. Cea mai mică fârămitură era adunată cu multă religiozitate ; fiind tare ca piatra, nu rareori cu un amestec de rumegus de lemne, ca in Maramures, la spart, se făcea fărâmituri.

 

*

 

Când un grup social încerca ceară dreptul la o pâine, guvernul răspundea cu dusul de apă a pompelor puse în baterie de pompieri, ca în cazul invalizilor si văduvelor de războiu, drept recunostinta pentru sacrificiile ce-au făcut ca să realizeze Romania Mare. Sau a scos armata să împroaste cu rafale de mitralieră, ca in cazul grevistilor dela atelierele căilor ferate din Grivita, in Februarie 1933.

O singură voce se ridică in apărarea lor, aceea a tânărului deputat Corneliu Zelea Codreanu, Seful Miscării Legionare, cunoscută sub denumirea de Garda de Fier.

Citez din cartea sa «Pentru Legionari»:

«... scârbit până in adâncul inimii de atitudinea comunistilor din Partidul National Tărănesc, care aplaudau măsura guvernului, m'am ridicat la tribună si am simtit de a mea datorie să vorbesc după cum urmează:

«E rău că nenorocitii de muncitori au iesit in stradă, dar e mai rău si de ei si de neamul nostru dacă in fata nedreptătii strigătoare la cer n'ar iesi ci si-ar pleca resemnati capul in jug, lasând tara pe mâna unor politicieni exploatatori» ... tin să afirm că mie, ca si tuturor oamenilor de bun simt din această tară, nu ne este frică de comunism sau de bolsevism. Noua ne este frica de altceva, de faptul că oamenii dela acele ateliere nu au ce mânca; le este foame...» si in continuare: «Mie, in al doilea rând, mi-e frica si de altceva: de setea de dreptate. Atunci D-voastră veti trebui să satisfaceti aceste două: foamea si setea de dreptate».

Poporul necăjit de mizeria in care se scufunda zi de zi, privea cu amărăciune perindarea guvernelor la carma tarii, uitand repede promisiunile, si cu câtă mărinimie, facute inainte de alegeri.

Insă, ca să ascundă si incapacitatea si afacerile veroase in cari se înfundau acolitii lor, iar pe de alta parte ca sa multumească «influentele binevoitoare», camarila dela palatul regal, bancherii, ale căror cadouri rotunjeau bine veniturile, înfeodati subversiunii internationale, fiecare guvern deslăntuia, cu furie crescândă, opresiuni si prigoane distrugătoare contra Miscarii Legionare, adică in contra Gărzii de Fier.

Toate mijloacele de atac erau intrebuintate cu măestrie, calomnia lansata direct si prin presă, cea de partid si mai ales a oficinelor iudaice. Inscenare de procese sub tot felul de acuzatii : fabrică de bani falsi, in solda străinilor, a lui Hitler, a Moscovei, conspiratie contra ordinei publice..., pregătire de lovitura de stat, ca să întroneze dictatura...

 

2. PRIMELE DIZOLVĂRI ALE LEGIUNII

 

In Ianuarie 1931, Ion Mihalache, fiind Ministru de Interne, Partidul National-Taranesc era la guvern, printr'un Jurnal al Consiliului de Ministri a dizolvat organizatia «Garda de Fier».

Automat, politia si jandarrneria au fost asvârlite asupra prazii; au confiscat arhivele si au inchis sediile, iar prin perchezitii in casele legionarilor (gardistilor) se cauta, in ciuda realitatii, «documente compromitătoare».

In contra tuturor probelor, a sentintelor de achitare unanime pronuntate fie de Tribunal fie de Curtea de Apel fie de Curtea de Casatie, guvernul nu numai ca nu revine asupra actului de dizolvare, ci, din contra, intensifica masurile arbitrare de a împiedica membrii Garzii de Fier dela orice manifestare politica si sub orice forma, folosind desigur politia sau jandarmeria.

Apoi, si in Martie 1932, noul guvern Iorga-Argetoianu îsi va face o onoare in a dizolva «Garda de Fier».

Căpitanul, Corneliu Zelea Codreanu, desi deputat, ales in judetul Neamt, in alegerile partiale in luna August 1931, sub eticheta de «Gruparea Corneliu Zelea Codreanu», in parlament a fost împiedicat sa protesteze contra acestei decizii, ce era flagrant in contradictie cu achitarile pronuntate de diversele instante judecătoresti.

 

3. VAIDA VOEVOD PRIM MINISTRU. MARSUL LEGIONARILOR IN ARDEAL SI BANAT

 

Anul 1933 nu aduce o cât de mica îmbunatatire; guvernul Iorga-Argetoianu, zis si guvern de tehnicieni, fusese inlocuit inca din Iunie 1932 cu un guvern condus de marele luptator ardelean de pe timpul Austro-Ungariei, Alexandru Vaida-Voevod.

In primăvara acestui an, 1933, o echipa de legionari, in frunte cu Nicu Constantinescu, Tocu, Iovin, preotii Dumitrescu Borsa si Dumineca Ionescu, Adochitei, Savin... in total vre-o 18, au plecat cu «Caprioara», camioneta lor, spre Banat si sudul Ardealului in propaganda. Doua puncte erau inscrise in program: Resita-Banat, si Teius-Ardeal, ca să pregătească reuniuni la cari veneau să vorbească, tânărul deputat Corneliu Codreanu, tatăl său, profesorul Ion Zelea Codreanu, in plus, cei din echipă: Constantinescu, Tocu sau Savin...

Au plecat cu veselie ca sa afirme determinarea lor de a indura toate greutătile unei astfel de întreprinderi. Toti erau saraci; putinii bani ce-i aveau dela prieteni erau necesari pentru benzina si intretinerea camionetei. S'au botezat «Echipa Mortii».

Acesti tineri se considerau purtătorii unei «noi credinte», cum descrie Nicu Iancu, in versurile inchinate lor, «Echipa Mortii». Ei au simtit si suferinta si strigătul desnădăjduit al bietului popor:

,,E jale multă'n tară, 

Căci străinul e stăpân, 

Cersetor la el acasă

A ajuns bietul român...

Insa din ordinul subsecretarului de stat la Interne, Armand Călinescu, politia si jandarmeria isi fac onoarea, de a împiedica prin toate mijloacele balada acestor tineri si mijlocul cel mai apropiat a înăbusi orice pretentie era de a-i aresta si a deschide procese sub acuzatia de «provocări si stricarea ordinei publice».

Justitia, pe atunci incă independentă, atât cea dela Arad in Iunie, cat si cea dela Alba-Iulia, in Iulie, a trebuit să dea sentinte de achitare, deoarece probele aduse inculpau deadreptul pe jandarmi, pentru abuz de putere si creare de dezordine.

Ura lui Călinescu nu se impiedică de aceste sentinte; din ordinul lui, 200 tineri, adunati in regiunea Visani ca sa construiasca un baraj de îndiguire a apelor râului Buzău, sunt bătuti in mod barbar, apoi arestati si închisi la Râmnicul-Sărat.

Căpitanul, Corneliu Zelea Codreanu, Seful Miscarii Legionare, deputat in parlamentul român, in scrisoarea de protest adresată Primului-Ministru, Alex. Vaida Voevod, după ce a denuntat sălbăticiile autoritatilor, enuntând faptele petrecute, a lămurit in felul următor scopul acelei tabere, citez:

«... era chemarea tineretii noastre in slujba marilor nevoi de fapta sanatoasa...

«... era chemarea tineretii noastre in slujba marilor nevoi de acei care îsi pot imagina că o Romanie puternică ar putea iesi din mila altora si nu din munca noastră a tuturora»...

Toate aceste opresiuni nu fac decât să contribue in schimb la cresterea curentului de popularitate pentru Garda de Fier. Seful ei, Corneliu Codreanu, nu era de loc pe placul «camarilei» si cu atat mai putin al subversiumi internationale.

 

4. GUVERNUL DUCA. A TREIA DIZOLVARE A GĂRZII DE FIER. TEROARE FĂRĂ PRECEDENT

 

In Noembrie 1933 este instalat un alt guvern la cârma tării. Prim-Ministru figurează seful partidului liberal de atunci, I. G. Duca; în sfârsit partidul liberal a iesit din carantină, fiind iarăsi agreat de Rege.

Cei ce nu cunosteau dedesubtul acestui «eveniment» , revenirea partidului liberal la cârma tarii, au crezut că situatia se va îmbunătăt:i; doar lansasera pe sub mână ideea că -de câte ori liberalii ajung la putere, aduc bani-. Probabil, însă cu ce pret si cu ce angajamente?

Acest nou guvern nu va, întârzia să le arate... Ca de obiceiu desfiinteazã parlamentul si fixează noi alegeri pentru 20 Decembrie 1933.

Politia si Jandarmeria primesc consemnul de a împiedica pe legionari (gardisti) dela orice manifestatie sau propagandă politică.

Tensiunea creste, lumea începe să fie nelinistită ; un vânt rece parca s'a abătut asupra tării,, se precipită o nouă prigoană contra legionarilor, cu fiecare zi mai aspră. Se trece chiar la eliminarea directă a persoanei umane.

La mânuirea bastoanelor, vinelor de bou, a patului de puscă, se adaugă focul de armă.

Studentul Virgil Teodorescu este împuscat la Constanta, in 22 Noembrie, in timp ce lipea afise ; asasinul, gardian public, probabil avansat, poate chiar decorat pentru bravură.

La Iasi studentii legionari, baricadati in camin, erau inconjurati de armată. Din lumea care, in spatele armatei, astepta, cu înfrigurare desnodământul, soferul Nită Constantin îsi îngădue, ce sacrilegiu?, să arunce câteva pâini celor asediati. Acest gest crestinesc a fost sanctionat pe loc cu un glonte, in ziua de 28 Noenrbrie.

In 9 Decembrie este asasinat Nicolae Bălaianu, plugar din judelul Vlasca.

Goana după «gardisti» continuă cu toata furia, totusi ei vor reusi să depună candidaturi in 66 judete, sub eticheta de «Gruparea Corneliu Zelea Codreanu».

In noaptea de 9-10 Decembrie, printr'un Jurnal al Consiliului de Ministri, guvernul, in linia celorlalte, si el dizolvă Miscarea Legionara, Garda de Fier, si, prin alt Jurnal ulterior, Gruparea Corneliu Zelea Codreanu.

Sediile sunt închise, documentatia si arhivele confiscate, casele legionarilor sunt răscolite, in goană după «documente compromitătoare». Fruntasii, cel putin socotiti asa, arestati...

In ziua de 10 Decembrie, serbata de toată studentimea română in amintirea erei 1922, după Te-Deurn, in fata Catedralei din cartierul Fabrică, presedinfele Centrului Studentesc, Inginerul Lungu, cuzist, a adus la cunostinta studentimii actul de dizolvare a «Gărzii de Fier», si arestarile de membri începute în timpul noptii, pe intreaga tară, din ordinul d-lui I. G. Duca.

Cu toată demnitatea, in modul cel mai solemn, a lansat in numele său personal si al studentimii din Centrul Timisoara protestul lor contra actului de dizolvare si, cu atât rnai mult, contra arestărilor arbitrare.

Aminteste că sunt garantate, prin Constitutie, libertatea de expresie, libertatea religioasă si libertatea politica; in consecintă, -partenenta politică nu este un delict si, ca atare, toate arestarile trebuesc suspendate.

Pentru imediat, a propus ca toată studentimea sa se indrepte spre Prefectura Judetului, ca o delegatie impreuna cu dânsul sa prezinte d-lui Prefect protestul studentimii contra actului de dizolvare cât si cererea de eliberare imediata a celor arestati.

La Prefectură, in tot timpul tratativelor, studentii, masati in strada, cântau cântece patriotice si intre ele lansau diverse slogane... desigur si: «jos liberalii»... si: «jos jidanii».

După aproape patru ore de discutie, delegatia a iesit dela Prefect. Presedintele a adus la cunostintă că s'a obtinut eliberarea imediată a doi sau trei gardisti ce se găseau incă la, Chestura de Politie si promisiunea de a fi eliberati cei ce se găseau la penitenciar cat si cei dela posturile de jandarmi.

Acest succes a fost rasplătit cu urale. Apoi in coloană, toată asistenta s'a îndreptat spre căminul Politehnicei, la a cărui cantină s'a servit traditionala agapă.

Tot timpul manifestatiei, grupusorul de legionari ce se remarcase in Noembrie cu ocazia alegerilor de comitet, a fost foarte activ, reusind prin lămuriri si argumente bine sustinute să determine întreg centrul să ia această pozitie de protest masiv.

Desigur că, dupăce studentimea s'a linistit, in timpul noptii au fost din nou arestati cei ce fusesera eliberati ziua. Evenimentele incep să se precipite ; tensiunea e in crestere galopantă.

In urma acestor evenimente, consiliul profesoral universitar, sesizat de autoritătile superioare, nu a admis eliminarea studentilor membri in «Garda de Fier».

La prima oră de Fizică, dupa sedinta consiliului, profesorul Ion Magheru ne-a adus la cunostintă decizia lor si a justificat-o in felul următor:

- Credinta politică nu este un delict ; in consecintă, studentii nu pot fi îndepărtati dela cursuri, dela lucrările practice, dela lucrările de laborator si, cu atât mai putin, să fie împiedicati a se prezenta la examene.

 

*

 

Iată că evenimentele aduc la lumină că si in acest colt, de tară, binecuvântat de Dumnezeu, sământa legionară începe să prindă, să se desvolte si să dea roade.

De prin 1930, profesorul de liceu, Ilie Ghenadie, legionar cu săcusorul de pământ, animă cu alti profesori un cenaclu, la care, cu timpul, au început să participe si ceva studenti.

In acest cadru, pe lângă literatură, se tratau între altele si problemele politice la ordinea zilei. Se analiza actiunea lui Corneliu Zelea Codreanu contra comunismului, cat si chemarea la o participare a tineretelui roman, de orice apartenena politică, in cadrul grupării de luptă denumită «Garda de Fier».

O paranteză: Ilie Ghenadie este cel ce a determinat pe colegul sau Costi Stoicănescu să accepte a candida pe lipsa ce s'a depus, pentru alegeri, sub eticheta «Gruparea Corneliu Zelea Codreanu». Costi Stoicănescu apoi s'a atasat Miscării Legionare si a devenit tribunul cunoscut, respectat si iubit de toată lumea care a avut norocul să-l cunoască.

Intre studenti, sământa aruncată de Ilie Ghenadie, a prins, va înflori si va da roade sub îngrijirea si munca neobosită a lui Mircea Dimitriu.

El este primul «gardist» venit la Scoala Politehnică din Timisoara, in anul 1932.

Astfel dupa un an, adica in toamna anului 1933, alături de Mircea Dimitriu se găseau:

Micu Augustin. 

Gheorghe Clement. 

Tatu Emil. 

Rentea Ion.

Dan Traian. 

Dan Milcoveanu. 

Ing. Novac.

Cu noua serie de studenti, venită in Noembrie, se alătură:

- Eugen Necrelescu. 

- Marin Iliescu.

- Teodor Humita. 

- Nicolae Pârâu. 

- Gheorghe Silion. 

- Petrus Stănescu si Gheorghe Constantin.

Munca acestui grup de legionari era îngreunată, ei insisi trebuind să-si facă ucenicia, cum s'ar zice, de lipsa de scrieri si presă proprie.

Totusi găsesc un sprijin în:

- Pămantul Stramosesc, singurul ziar legionar, si când putea să apară ;

- Cuvântul Studentesc, scos de Uniunea Studentilor ;

- Calendarul, ziar al cărui director era Profesorul universitar, Nichifor Crainic ;

- Cuvântul, ziar condus de ganditorul si Profesor universitar, Nae Ionescu ;

- Axa, revista la care colaborau Mihail Polihroniade, Alexandru Constant, Ion Vojen, Radu Gyr, Vasile Cristescu, Vasile Marin, Vladimir Dumitrescu, pictorul Basarab, Ion Mota, grup ce apoi s'a încadrat in Miscarea Legionară...

Până la deslăntuirea prigoanei, studentii locatari ai caminului Politehnicei se obisnuiseră, as zice, să astepte serile de Sâmbăta si Duminecă, să asculte marsurile si cântecele cu cari se întorcea grupul legionar dela întrunirile, fie din oras fie din sate.

 

*

 

Anul 1933 se sfârseste sub semnul ilegalitătilor si al teroarei deslăntuite din «ordin superion».

Incep să se cunoască, dedesubturile venirii la putere a liberalilor. Li s'a pus din străinătate conditia sa fie eliminat pericolul legionar.

Umilinta la care au fost supusi legionarii si familiile lor, tara întreagă, la ordinul bancherilor straini, a avut urmări, căci s'a călcat in picioare toată demnitatea umană, voit si cu ură.

Trei tineri, cari trăiseră toată gama umilintelor, Nicolae Constantinescu, Ion Caranica si Doru Belimace, s'au ridicat năpraznic si au pedepsit pe acel ce avea si îsi asumase toată responsabilitatea umilintelor si teroarei declansate, pe însusi seful guvernului, I. G. Duca.

Primul Ministru, I. G. Duca a căzut sub gloantele acestor tineri, pe peronul gării Sinaia, in noaptea de 29-30 Decembrie 1933.

Cei trei, Nicadorii, botezati astfel de camarazii lor, prin prescurtarea numelor, au fulgerat cu sabie de foc, pentruca istoria să inregistreze că «încălcarea demnitătii si umilirea fără margini a unei natii, sunt si vor fi in veci arse cu fier rosu»...

După ce si-au îndeplinit această sacră misiune, s'au prezentat autoritătilor, pentru a răspunde in fata legii de actul lor... Tensiunea creste, asasinatele continuă, se promulgă o lege prin care s'a instituit starea de asediu si încă având efect retroactiv. In baza acestei legi, trimiterea in judecată a revenit justitiei militare ; in opunere cu cea civilă, se sconta să se obtină condamnări, nu numai a celor trei, ci si a intregului grup de conducere.

Studentii legionari din Centrul Timisoara, ca si ceilalti de pretutindeni, muncesc ca albinele să lămurească opinia publică asupra dramei la care asista natia ; însusi Căpitanul este căutat de tot aparatul politienesc pentru a fi asasinat.

Desigur mijloacele de presă le lipsesc. Axa, Calendarul, Cuvântul, cari avuseseră curajul să le ia apărarea, erau suspendate si cei doi directori, Nichifor Crainic si Nae Ionescu, împreună cu redactia Axei, au fost încarcerati la Jslava.

In schimb, toată presa de stânga, direct in slujba subteranei judeo-comuniste, spumega de ură, creind astfel o psihoză de nesigurantă.

Printre politicieni si responsabili, adică inalte autorităti, nu se inregistrează vreun semn de protest, cu exceptia protestului ridicat in parlament de Octavian Goga si Grigore Iunian, contra asasinatelor executate de politie ; se descoperise trupul lui Sterie Ciumeti, asasinat pentrucă nu a stiut sau nu a vrut să desvălue unde ar fi ascuns Corneliu Codreanu.

Cu procesul din 17 Martie 1934, Legiunea va fi nimicită? Iata, că si justitia militară, consiliul format din generali, intre acuzati fiind si generalul Gheorghe Cantacuzino Grănicerul, găsind acuzatiile contra Miscării cât si a căpeteniilor ei lipsite de orice fundament, prin sentinta de achitare ce a pronuntat, a risipit orice îndoială.

Este ultima instantă de judecată care a refuzat orice influentă exterioară si a dat sentintele de achitare pentru Miscare si căpeteniile ei, liber si in profundă cunostintă asupra adevărului.

Sentintele se înscriu in lungul sir de sentinte de achitare, pronuntate de instantele civile pe intreg cuprinsul tării, ca dovadă că probele aduse incriminau mai degrabă autoritătile de nerespectarea legilor.

 

*

 

Se merge către sfârsitul anului 1934 cu multă amărăciune. Lumea îsi revenea cu greu de sub strânsoarea teroarei ce trecuse ca un uragan devastator...

In toamna acelui an, printre noii veniti in Centrul Legionar Timisoara, voiu aminti pe:

- Daba Muică, de origine bănătean, venea dela Bucuresti, unde cred că făcuse un an de matematici. Fusese arestat in Decembrie trecut, când s'a ales cu o boală de piept, de care nu s'a putut vindeca până la bâtranete.

- Petru Fleschin, botezat «Frit» de colegi pentru carura si blondeta lui, originar depe la Sibiu. Fusese frate de cruce, apoi incadrat in grupul legionar din Cluj, unde urmase un an la Facultatea de Matematici.

- Totoescu Oreste, bucovinean de origine. Avea vocea putin stinsă, dând impresia de o intonatie nemtească. Nu pot să spun dacă pentru asta l-au botezat «arpafleghes» , nici azi nu am inteles semnificatia. Nasul cred că a fost tot Fleschin, după obiceiul lui.

De aici înainte, toamna, an de an, rândurile se măreau cu elemente ce veneau din alte centre, cu fratii de cruce, cari terminând liceul, se înscriau la Universitate, cât si cu prietenii care-si exprimau dorinta.

Prietenii era încadrati după un timp destul de lung de pregătire. Era necesar:

- Ca fiecare să fie constient de sarcina, grea la care se angaja, drumul legionar, fiind lung, presărat cu multe si mari greutăti, drum de sacrificii ;

- pentru o cunoastere mai profundă a personalitătilor, defecte si calitati, dar mai ales, capacitatea de a se transforma, de devenire spre «omul nou» .

Printre acesti prieteni deveniti legionari, încă din 1934-1935, voiu cita pe :

- Babită Lacea, Tică Paraschivescu, Nitu Nicolau, Ion Boeru, Ion Vanca, Gheorghe Arcuta. Ghebhart, Romi Davidescu, dela Politehnică,

- Mărcus si Chira, dela Artele Frumoase.

5. CONGRESUL STUDENTESC DELA CRAIOVA

 

In luna Aprilie 1935, cum era la inceputul vacantei de Pasti, majoritatea studentilor din Centrul Timisoara au participat la Congresul studentesc ce a avut loc la Craiova.

Cei ce-au participat, nu vor uita toată viata lor acel congres.

De câtiva ani deja începuse să se simtă schimbări profunde în atitudinea studentimii fată de problemele ce se desbăteau, profunzimea desbaterilor si conceptia de ansamblu.

Este primul congres la care imensa majoritate se confirmă a fi legionară.

Erau cunoscuti sub eticheta de «gardisti», adica membri in Garda de Fier. Această organizatie a fost infiintată in Iunie 1930, când Corneliu Zelea Codreanu a lansat un manifest adresat întregului tineret român, de orice apartenentă politică, să se unească pentru a face zid de apărare contra pericolului ce vine din răsărit.

Cum toti legionarii au aderat la acest instrument de luptă anticomunist, s'au făcut cunoscuti a fi membri ai Gărzii de Fier, adică gardisti.

Congresul studentesc dela Craiova râmâne înscris cu litere de aur in analele studentesti.

O revărsare de lumină, o feerie de culori, împerechere de minti eminente, luptători cu traditie, tinere vlăstare ce înfloreau si împreună oficiau pe altarul Neamului.

Am ajuns la Craiova a treia zi a congresului, venind acasă in vacanta de Pasti.

Dela coborîrea din tren, in gara, simt o altă atmosferă decât cea obisnuită.

Pe măsură ce înaintam pe drum spre casă, depe fetele lumii ce întâlneam descopeream o multumire si speranta, o voiosie, asi zice, imbietoare. O transfigurare ce mai simtisem în copilărie, in 1925, când toti craiovenii alergau la gară să întâmpine trenul «cu studentii ce însoteau pe Zelea Codreanu dela Turnu-Severin, unde fusese judecat si achitat de oamenii de omenie si buni români».

Deslegarea enigmei am avut-o acasă, unde am găsit aceeasi atmosferă de nestăpânită bucurie.

Cu ce însufletire îmi vorbeau despre «tinerii nostri studenti»! Feti Frumosi si Ilene Cosânzene, par'că veniti pe roibi înaripati, ca în basmele ce le legănase copilăria.

In după amiaza acelei zile, mi-am îndreptat pasii spre amfiteatrul Colegiului Carol I, unde congresul, fiind ultima zi, se pregătea să încheie lucrările.

Piata imensă din fata Colegiului era neîncapătoare pentru lumea care se adunase în mare sărbătoare, în mijlocul căreia misunau costumele nationale, petale în mii de culori, mai strălucitoare prin asistenta cămăsilor verzi.

Amfiteatrul era arhi-plin. Cu greu am reusit să intru la balcon. Feeria de culori, evlavia cu care se ascultau conferintele, melodiile psalmodiate de miile de piepturi, o muzică ce te pătrundea până in cea mai lăuntrică fibră.

Acolo, acele momente, pentru mine si probabil si pentru altii, au fost o revelatie, un gaj pentru viitor, un drum fără întoarcere. Se adunase depe toate meleagurile tării floarea tineretului românesc, elita luptătoare, nădejdea de maine, o pleiadă care s'a înscris cu litere de aur in analele studentimii române

- Traian Cotigă, 

- Gheorghe Furdui, 

- Ion Antoniu, Pâsu, 

- Serban Milcoveanu, 

- Toader Ioras,

- Iosif Bozântan, 

- Filon Laurie, 

- Prof. Mărie, 

- Emil Bulbuc, 

- Vasile Posteucă.

6. PARTIDUL «TOTUL PENTRU TARĂ»

 

Dacă anul 1934, mai precis, după marele proces, prezintă istoricului perioada, să zicem, de armistitiu, se explica prin aceea că atât camarila, sef de filă, Magda Wolf Lupescu, botezată Elena, cât si subversiunea internatională, in urma esecului suferit, vor revizui planul de atac si, in timp ce vor pregăti metodic lovituri mortale, pentru a elimina pentru totdeauna inamicul de moarte, Corneliu Codreanu, si cu el, însăsi Miscarea Legionară.

In acelasi timp, Miscarea isi leagă rănile, inaltă rugăciuni de multumire, construeste scoli, cămine, sanatorii... munca voluntară ce demonstrează o altă conceptie de redresare a unei tari.

Cu anul 1935, activitatea politică este reluată in cadrul partidului «Totul Pentru Tară», avand ca presedinte pe Generalul Gheorghe Cantacuzino Grănicerul.

De aici înainte se prezintă un fenomen, un fel de suvoiu de multime care măreste albia si îngroase rândurile legionare. Este o revărsare de lumină, si dragoste pentru un viitor, la care toată lumea aspiră si pe care multimea românească îl credea posibil numai prin acesti tineri ai lui Codreanu...

El credea ca salvarea, din drumul ce duce Tara in prăpastie, nu poate fi asteptată dela politicianismul veros, vândut si corupt până în măduva oaselor, ci numai dela el însăsi, dela transformarea românului intr'alt om, «om nou», citez:

- un om cu calităti de erou. Un urias in mijlocul istoriei noastre, care să lupte,

- si să biruiască impotriva dusmanilor Patriei ; lupta si biruinta sa, trebuind sa se prelungească si dincolo, asupra inamicilor nevazuti, asupra răului...

Iată piatra fundamentala, omul: misiunea Miscării este aceea de a crea mediul in care să se plamădească acest erou al credintei, al muncii, al corectitudinii, al responsabilitătii...

 

*

 

Apar reviste si ziare cari aduc in colturile cele mai îndepărtate ale tării noutăti, evenimente din interior si din străinătate.

Se desprinde o altă conceptie, un alt spirit in tâlmăcirea evenimentelor cât si pozitia fermă pentru asumarea responsabilitătii actelor din partea celor ce s'au ridicat in posturi de comandă, de actele lor depinzând tot viitorul tării.

Poetii prind cu pana lor măiastră acest nou suflu, iar muzicantii creiază melodii ce vor tâsni din mii de piepturi, glorificând vitejia strabună si trezind credinta si nădejdea într'un viitor demn de trecutul acestui neam.

- Cântati, spunea Căpitanul in tabăra dela Carmen Sylva, Iulie 1935,

- cântecul deschide inima, face pe om mai bun, mai primitor, 

- hotul când se duce la furat nu cântă, are inima impietrită,

- cântecul este armonie...

Cu această ocazie ne-a învătat cântecul «Inainte», care, după explicatiile Căpitanului, fusese discursul unui ofiter, prin 1917, ce a tinut oamenilor de sub comanda lui, înainte de a pleca la atacul liniilor inamice:

Copiii mei înaintând,

la mine luati aminte

si atâta doar s'aveti în gând,

'nainte, tot înainte.

 

-Misel nici unul nu-i din voi,

căci ochiul meu nu minte,

copii rusinea e'napoi, 'napoi,

victoria e 'nainte.

*

 

In timpul celor două săptămâni de vacantă, studentii au adus in familia lor noul duh cu care se împartăsiseră la congresul dela Craiova, cât si hotărîrea de a munci la zidirea unui viitor sigur si sănătos pentru neamul lor.

La Facultate se simte un ceva nou, mai multă aplicatie, o dorintă mai mare de a pregăti cât mai bine lucrările si examenele de sfârsit de an. Cei mai in vârsta parca îsi găseau cu plăcere timp ca să dea sfaturi si sa-i ajute pe tineri in pregatirea lucrărilor.

Grupul legionar va câstiga in adâncime si se va întări prin noi adeziuni. An de an se vor încadra elemente cari, prin munca, atitudinea intransigenta si jertfa lor, au contribuit la înscrierea glorioasă a Centrului Studentesc Legionar Timisoara, alături dn celelalte Centre in Istoria Miscării Legionare.

Timpul îl impart între pregatirea profesionala, cat si educatia proprie in cadrul cuibului sau să impărtăsească, in orase si la sate, noul crez.

De aici înainte incepe să devină un ajutor pretios organizatiei de Timis, ca apoi, in timp, să devină motorul regiunii Banat.

Comuniunea care se va creia între legionarii studenti si cei din organizatia orasului, deveniti mai apoi «Grupul Rasleti» si «Grupul Muncitoresc», se va dovedi indestructibilă.

Când erau împreună, doi-trei, pe drumuri, in reuniuni, in marsuri, in santiere sau tabere, dece nu chiar la un chef cu bun vin, nu puteai distinge, care este student si care este muncitor.

Se înscriu nume despre cari vom afirma ca ne-au fost părtasi frăteste si la bucurii si la greu, au adus aceleasi sacrificii, au murit dintre ei împreună cu dragii lor camarazi studenti.

Citez, fără o ordine prealabilă, o parte dintre ei, aducând omagiul întregului grup:

- Gavrila Brindescu,

- Ferdinand Ghedeon,

- Pavel Boaru,

- Ion Popa, 

- Marcu,

- Alexandru Cocora,

- Toader Udrea,

- Sabău,

- Remetean,

- Valeriu Galu,

- Zăriu,

- Gheorghe Dragomir,

- Gheorghe Daria,

- Pârva,

- Gheorghe Simicin,

- Ion Simicin,

- Jiblea,

- Valer Vintan,

- Jebeleanu,

- Văteanu,

- Vasile Jurca,

- Iancu Vasiu,

- Ion Tolcea.

7. ORGANIZAREA CENTRULUl STUDENTESC LEGIONAR TIMISOARA

 

Din punct de vedere al organizarii, Centrul Studentesc Legionar Timisoara, a fost o experientă unica in tară.

Si aici unitatea de bază era cuibul. La inceput de an, adica in luna Noeinbrie, toate elementele legionare, vechi sau noi venite in centru, erau repartizate pe cuiburi, astfel ca majoritatea dintre ei să fie din acelasi an scolar. Ca urmare, unitatea putea să-si aranjeze cu usurinta programul de lucru, ca sa răspundă necesitatilor de luptă legionara.

Sefii acestor cuiburi formau un cuib, «cuibul central».

Seful cuibului central, cat si ajutorul lui, in acelasi timp era Seful, respectiv Seful-ajutor, al Centrului Studentesc Legionar. Functiile de sef de cuib, casier, etc... erau îndeplinite timp de un an.

Functiile de Sef si Sef-ajutor al cuibului central, erau indeplinite, prin rotatie, de membrii acestui cuib, numai pe timp de o luna de zile.

Astfel oraanizat, Centrul Studentesc Legionar constituia o unitate de luptă in cadrul Regiunii Banat. Adică nu depindea direct de comandamentul studentesc dela Bucuresti.

Firul conducător pentru aceasta organizare, autor si executant, fiind Mircea Dimitriu, ajutat de Micu Augustin, era expus după cum urmează:

- Legionarul trebuie să depuna maximum de efort, atât ca sa-si insuseasca bine meseria ce a ales, trebuind sa fie bun in toate, adică exemplu. Sa fie prezent in permanenta in lupta de transformare spre omul nou, a lui însusi si a celor din jur ;

- fiecare trebuie sa sacrifice din putinul timp liber, ce-i mai rămâne fată de cel necesar pentru cursuri si pregătirea lucncrilor, cu atât mai mult acel ce ocupă si îndeplineste o functie;

- ca urmare, cerându-se eforturi in plus, pentru ca sa nu fie periclitată pregătirea profesională, se limitează in timp functia.

- Functia pe timp limitat permite fiecaruia sa o îndeplineasca, as zice in termeni tehnici, cu maximum de randament.

In cuibul central s'au luat toate deciziile, erau discutate mijloacele, timpul si efectivele ce trebuiau angajate pentru actiunile propuse, fie ca erau initiative proprii sau cerute de autoritatea superioară.

Functia de Sef, respectiv Sef-ajutor, al cuibului central, limitata numai la o lună de zile, a permis sa faca aceasta scoala de comandă unui bun grup de elemente.

Astfel s'a putut realiza, intr'un timp relativ scurt, o pregătire intensă a elementelor, desvoltând calitatile personale de adaptare: 

- De a fi comandat,

- de a comanda, cât si

- simtul responsabilitatii, in angajarea de actiuni.

La sfârsitul lunei, Seful cuibului central, inainta Sefului de Regiune, raportul de activitate.

Raportul cuprindea:

- O sinteză a rapoartelor saptămânale ale sefilor de cuib ;

- o expunere scurtă a realizarii initiativelor proprii sau eventualelor ordine primite ;

- observatii personale ;

- propunere de noi initiative si cererea de aprobare pentru executarea lor ;

- numele legionarilor cari preluau respectiv functia de Sef, Sef-ajutor al Centrului, pe luna ce urma.

Tipul acesta de organizare a fost supus Sefului Regiunii Banat, Comandant Legionar, Horia Sima care apoi a obtinut aprobarea Căpitanului.

 

*

 

Centrul Studentesc Legionar Timisoara, astfel organizat, a activat până la auto-dizolvarea din 1938, când s'a deslantuit o noua prigoana in contra Miscarii Legionare.

Astfel, într'un timp relativ scurt, 1932, primul legionar venit in Centru, Mircea Dimitriu, 1938, auto-dizolvarea a 8-10 cuiburi, s'a reusit să fie pregătită o pleiadă de luptători ce au stat dârzi in vifornită, pe meterezele cele mai înaintate.

Cei ce-au îndeplinit o functie, au făcut-o in toată umilinta, constienti de obligatiile ce luau fata de camarazii lor, de unitate, de neam.

Se rugau Dumnezeului părintilor nostri să le dea putere ca să ducă la bun sfârsit misiunile încredintate si să fie vrednici de încrederea ce li s'a acordat.

Putem spune cu mândrie că in Centrul Studentesc Legionar Timisoara nu s'au cunoscut nici certuri, nici goană după sefie, pentrucă (ei) considerau misiunea lor ca o incercare extrem de grea.

Amintesc sefii de cuib din această perioadă, indiferent de ordinea sosirii lor in Centru sau adeziunea lor la Miscare:

Mircea Dimitriu 

Augustin Micu 

Gheorghe Clement 

Bibită Lacea 

Tuliu Basiu 

Petru Fleschin 

Eugen Necrelescu 

Gheorghe Constantin 

Petrus Stănescu

Ion Constantin 

Marin Bărbulescu 

Dragomir Streinu 

Daba Muică 

Curuleac

Ică Tănase

Gheorghe Brahonschi

*

 

Educatia se făcea in cadrul cuibului, reuniune de prieteni, minimul trei, maximum treisprezece, ce au aceleasi aspiratii si preocupări pentru viitorul tării.

In cuib, cel ce aspiră spre omul nou, face primii pasi de cunoastere a unei alte lumi, a unei alte întelegeri a rostului si datoriei fiecăruia.

Dintr'un început, aici in cuib, el învată că nu are decât un singur drept, acela de a da totul, de a sacrifica totul pentru a asigura infăptuirea unei tări «ca soarele sfânt de pe cer».

In această tară, unde romanului i se facea educatia capitulării, gen -capul plecat sabia nu-l tae-, a lasitătii si a iresponsabilitatii, Căpitanul opune:

-Omul viteaz, stăpân pe el si pe propria lui soartă,

-omul ce răspunde cu capul de actele lui,

-si nu pregetă sa ardă cu fierel rosu miselia si trădarea,

-omului de cafenea îi opune omul de muncă,

-omului de învârteli si afacerist îi opene omul cinstit in toată acceptiunea cuvântului,

-omului imberb si plin de el, îi opune omul cu bun simt floarea virtutilor românesti, cum zicea el,

-spiritului negativ, de vesnică nemultumire si de desbinare îi opune:

-încrederea in sefi,

-camaraderia, acea fortă a sufletului care uneste într'o sfântă frătie pe toti luptătorii,

-disciplina, acea fortă exterioară care armonizeazâ toate vointele in vederea realizării aceluias scop (Vezi C. S. C., pag. 42 ed 71).

Si mai departe spune:

- In timp ce încrederea in sefi si camaraderia vin de jos in sus, disciplina vine de sus in jos; astfel este asigurată unitatea indispensabilă si luptei si victoriei...

*

 

Sedinta de cuib, normal odată pe săptâmână, este momentul de reculegere, de inchinare si de jertfire, de cunoastere proprie si a celorlalti.

Fiecare, aplecat in adâncul sufletului său, aduce mica lui ofrandă, constient că se pun cărămizi la înăltarea României Noi.

Elementele dinamice, împlinind si functia de Sef (Sef de cuib sau al cuibului central), îsi completau educatia si in sensul de comandă, de responsabilitate pentru grupul in subordine când era să fie angajat in diverse actiuni.

Comanda unui grup mic cere eforturi, sacrificiu de timp, insă si întelepciune ca să poata modela caracterele atât de diferite, pentru a asigura întelegere si importanta unei actiuni, dar mai ales conlucrarea unitară cu tot elanul, la implinirea ei.

Seful de cuib trebue să aibă multă răbdare, să cumpănească bine posibilitătile fiecărui camarad, si să încerce să potentializeze părticica aceea bună, Divină, ce este in fiecare din noi.

El va reusi, mai putin sau mai bine, pe măsura umilintei lui in fata uriasei sarcini ce si-a luat pe umeri, dar mai ales, dăruirea si dragostea cu care o îndeplineste.

In sistemul specific de organizare, seful unui cuib avea posibilitatea, in cuibul central, să confrunte cu ceilalti sefi de cuib problemele ce se iveau in unitatea lui, eventual si a altora. Se discuta solutia dată de fiecare sau se preconiza una.

Aici, din rapoartele sefilor de cuib, se constata evolutia fiecărui element încadrat, atât a pregatirii pe plan profesional cât si a capacitătii de a se integra grupului.

Se discutau, la sedintele cuibului central, noutatile culese de fiecare, ordinele sosite dela autoritatea superioară, organizarea si executarea lor sau a initiativelor pentru cari se obtinuse aprobare.

Planul unei actiuni era pregătit astfel, ca să fie realizat cu cel mai mic număr de elemente, însă cu cea mai mare eficacitate. La sedintele cuibului central, in afară de sefii cuiburilor existente, incepând cu toamna anului 1936, iau parte si cei doi vechi Sefi de cuib, Mircea Dimitriu si Augustin Micu, proaspăt ridicati la gradul de Comandant-Ajutor Legionar, cât si Seful grupului FDC (Frătia de Cruce) din Timisoara si imprejurimi, Onofrei Ungureanu, originar din Bucovina, si apoi urmasul său, Dumitru Crihană, originar din Galati.

Acestia doi au fost ridicati la gradul de Instructor Legionar, însă in cadrul FDC.

In cadrul centrului studentesc, au mai fost ridicati la gradul de Instructor Legionar, Petru Fleschin si Curuleac.

Seful Regiunii Banat, Horia Sima, a justificat această putinatate de ridicări in grad, cam in felul următor:

- Am propus pentru ridicări in grad un număr extrem de redus de legionari, pentru a marca simbolic si trăirea fenomenului legionar si gradul de daruire, puterea de sacrificiu, ce încep să emane cu intensitate tot mai mare in această regiune.

 

8. TABERE SI SANTIERE

 

In vara anului 1935 este o înflorire nemai întâlnită până aici de santiere si tabere de muncă voluntară. Se fac aici o fântână, dincolo cărămizi, fie pentru o scoală, fie pentru o casă a unei văduve sau o casă de odihnă, in bună dispozitie si cu drag, ceiace exprimau prin cântecul «Dealul Negru», de Misu Gaftoiu:

- Se stinge var, se scoate piatră 

si din păduri se taie brazi 

si'n cântece legionare,

lucrează dragii camarazi.

Iar Stefan Curcă, seful taberii dela Chintău, lângă Cluj, unde se făceau cărămizi, in versuri de o simplicitate rară, dă la lumină toată filozofia taberilor:

- Clădim din zori si până'n seară, 

clădim ca'n vremuri strămosesti, 

clădim pe piatra unghiulară, 

altarul vrerii românesti...

Si bardul tineretii legionare, Radu Gyr, cu suflet de crin si fruntea ca un iezer carpatin, mărturiseste:

- Cu bratele suim in soare 

catapetesme pentru veac. 

Le zidim din stânci, din foc, din mare, 

si dârz le tencuim cu sânge dac.

Aici, în tabere, adevărate universităti de educatie spre devenire a omului nou, prin cunoasterea si respectul reciproc, tineri si bătrâni, muncitori si intelectuali, se câstigă încrederea si se întăreste spiritul de unitate, indispensabil in drumul ce au de străbătut pentru a clădi un viitor demn neamului lor.

 

*

 

Astfel, in toamnă, cei câtiva cari am participat in vreuna sau alta din tabere, am adus cu noi roadele experientii trăite, pe cari le-am împărtăsit si celorlalti camarazi.

Nicu Pârâu a lucrat in tabăra dela Bărăteaz-Banat, initiată si condusă de advocatul Dr. Ilie Radu, unde s'a construit o casă culturală.

Eugen Necrelescu, Petru Fleschin, Gheorghe Constantin, poate si Costică Constantinescu, au adus noutătile din tabăra dela Chintău sub comanda celui ce va fi printre «Decemviri», Stefan Curcă.

Petrus Stănescu a lucrat in tabăra dela Drăgăsani, In taberele de munca...unde se făceau cărămizi pentru Catedrală.

Ion Constantin a participat, in luna August, în tabăra dela Carmen-Sylva, sub comanda Căpitanului.

Eu am luat parte, in luna Iulie, in tabăra din Carmen-Sylva, apoi primele zece zile din luna August, in tabăra dela Arnota; aici se tăia in stâncă drum spre mânăstire. Comanda o avea Andonescu dela Iasi ; advocatul Leatu, comanda santierul.

La Arnota am avut ocazia să-i cunosc pe Crânganu si pe cei trei muschetari Stângă, Manta si Strugaru. Ceahlăi si Parângi, îi priveam cu toată admiratia, feti frumosi coborîti din negura istoriei. Amintesc dela Carmen-Sylva pe Tudose, Gh. Istrate, Caratănase, Vasile Posteucă, farmacistul Popovici, cuartetul Hoinic, Părintele Cucuetu, Ing. Eugen Ionică, Polihroniade, Vasile Marin, Alexandru Cantacuzino... Nicoleta Nicolescu, Lucia Trandafir, Sofica Nicolete, Olimpia Zeana...

La Arnota am mai cunoscut pe Bozântan, Monoranu, Remus Tincoca, din grupul iesenilor. Dintre cei originari din Oltenia, pe Zguroiu, Părintele Doara, Victor Belici, Radu Gyr, care a venit in «inspectie» si ne-a tinut o conferintă.

Din cele ce mi s'au întipărit in minte si am asternut pe hârtie în «Mărturii despre Căpitan», volum apărut cu ocazia semicentenarului Miscării, citez, in parte, din preocupările Căpitanului, pentru educatia omului nou:

- Lupta cu noi însine si cu ceilalti este grea, lungă, însă cu dragoste, cu credintă, cu voie bună si strâns uniti vom birui...

- Unitatea este esentială, de vom fi uniti chiar pe drum gresit, in iad de vom ajunge, ne vom bate, vom învinge si vom iesi pe drumul cel bun...

-... «Omul nou» trebuie să aibă constiinta faptelor lui. Neamul romanesc este sătul de lipsa de răspundere, lipsa de răspundere în mânuirea banului public sau in conducerea politică a intereselor vitale...

- Dacă ai gresit trebue să plătesti...

El insista ca fiecare legionar să dea toată atentia si să măsoare bine consecintele actelor sale, pentrucă poate angaja chiar răspunderea grupului de care apartine, si, după caz, chiar răspunderea întregei organizatii legionare. De aceea, astfel:

- «Sper că: niciun legionar nu se va face vinovat de un astfel de act necugetat.

-... Legionarul angajează Legiunea prin actele lui, fată de care trebuie să răspundă...»

Marin BÃRBULESCU

/ / /
INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE