Corneliu Zelea Codreanu în lupta anticomunistă a poporului român

de Nicolae Rosca

Editura "Carpatii" -Traian Popescu - Madrid

BIBLIOTECA DE DOCUMENTARE ‘DACIA’

‘In primăvara anului 1919, iată-ne adunati într-o după amiază în pădurea Dobrina…”, îsi începe Corneliu Zelea Codreanu istoria vietii lui (Pentru legionari”,pag.9). 30 noiembrie 1938 : o notă scurtă, tragică, dictată prin posturile de radio ale tării, anunta Românilor, suprimarea acestei vieti. Codreanu, împreună cu alti 13 camarazi ai săi sunt ucisi bestialiceste de către autoritatile tării, în pădurea Tâncăbesti. Intre aceste două păduri, luminoasă una, scăldată în soarele primăverii si mângâiată de razele tuturor sperantele românesti; întunecată cealaltă, viscolită de păcatul crimei si fulgerată de ura dusmanilor lui, se scurge viata si realizările Căpitanului. Este o viată trepidantă, cu un profund continut, uman si românesc, o viată purtată cu iuteala unui vânt răscolitor, în luptă continuă cu timpul ce se presimtea prea scurt pentru împlinirea rostului său. Numai 19 ani despart în timp evenientele petrecute între aceste două păduri. Dar ce ani au fost aceia ! Ce vointă colectivă răscoleste si pasionează fata poporului nostru ! Un fior adânc străbate întreaga suflare românească, trezind energii oarbe, asteptări difuze si înlăntuie istoria contemporană a tării cu linia continuă ce ne poartă destinele ca NATIE, de la Boerebista, prin toti Căpitanii Românilor. Toată viata noastră se potentializează, se fecundează cu sperante luminoase si capătă dimensiuni nebănuite si nedescifrate încă, la îndemnul adolescentului din pădurea Dobrina. Aici, în această pădure moldovenească, ni se dezvăluie pentru prima dată personalitatea Căpitanului, cu destinul său împletit din vechi si uitate vrednicii românesti. “…dacă armata bolsevică va trece Nistrul si apoi Prutul,Căpitanul la Predeal, 1935 ajungând să încalce si locurile noastre, noi să nu ne supunem, ci să ne retragem în pădure înarmati. Aici să ne organizam un centru de actiune si de rezistentă românească si prin lovituri date cu măiestrie, să zdruncinăm inamicul, să mentinem o stare de spirit de neaplecare si să întretinem o scânteie de nădejde în mijlocul masei românesti din sate si orase”.(P.L.,pag.9 ). Fără stridente retorice, în gânduri simple ce se nasc numai în fata unor mari determinări, întrezărim pentru prima dată adevărul lui Corneliu Codreanu cu marele său rost românesc : a stavili cu orice risc, într-o luptă decisivă, pătrunderea fortelor întunericului ce, din fundul stepelor răsăritene, anuntau prăvălirea peste asezările lumii noastre si amenintau să înghită lacom si spatiul vital al poporului românesc. Iată aici sinteza figurii lui. El pentru asta s-a născut. Pentru a lua în mână spada apărării într-un moment de grea răscruce a neamului românesc, pentru a demasca dusmanii din exteriorul si din interiorul hotarelor, pentru a hotărî transeele libertătii, pentru a organiza lupta si pentru a aprinde “o scânteie de nădejde în sufletul poporului său. Si poate chiar “o scânteie de nădejde” pentru întreaga lume crestină, căci de rezultatul acestei lupte ce încă nu s-a terminat , va depinde proiectarea în viitor a năzuintelor omenesti sau îndiguirea lor pentru secole întregi. Momentul în care încolteste în Căpitan decizia ce ne mărturiseste mai sus, era exrem de grav pentru tara noastră. In Rusia izbucnise pârjolul bolsevic, se răsturnase ordinea socială existentă si pe suferintele poporului rus, caruia-i înmugurise în suflet iluzia unei dorite libertăti, se cuibărise un nou regim politic, neuman si crud. Pe stindardele lui agresive era înscris cucerirea si supunerea lumii intregi. Pentru a face fată acestei noi primejdii, după masura si posibilitătile lor, strânge tânărul Codreanu mâna aceia de adolescenti în pădurea de la Dobrina. Gestul lor ni s-ar părea naiv astăzi si desprins de realitatea unor posibilitati efective de rezistentă, dar el marchează un moment important în viata Căpitanului : sosise timpul intrării sale pe scena politică a poporului românesc. S-ar putea spune că pădurea Dobrina este Cana Galilea destinului său. Un destin măret, dar si tragic, pe care el îl acceptă senin, decis să-l poarte cu toate consecintele lui, desi îl simte încrucisându-se pe undeva suflul înghetet al Tâncăbestilor. “Am trăit asa dar cu gândul si cu hotărârea mortii”, ne mărturiseste Căpitanul în cartea sa. Lupta în care se angajeaza Corneliu Codreanu va fi o luptă grea, o luptă titanică, plină de cruzime si fără întoarcere posibilă. Ea trebuia dusă cu hotărâre si fără răgaz, căci Rusia Sovietică, acest posibil mormânt al fiintei noastre nationale, îsi împinsese deja în tară , si în special în regiunea moldovenească, primele săgeti ale frontului său subversiv. Ele se înfipseseră în societatea noastră slăbită de război, smulgând constiinte din frontul national si rărind rândurile apărării, Intelectualii romani ai timpului sunt primii care cad pradă propagandei comuniste. Cumpărati unii, dintr-un snobism tembel altii, sau,-cei mai sinceri- orbiti de iluzia unor zori mai drepte pentru fiinta umană, ei sunt prinsi în mrejele fine ale propagandei comuniste si ajung corifeii ideilor rusesti, la noi. “Lumina vine de la răsărit” sustin ei, semănând confuzie în mintea tineretului pe care-l educau si a maselor românesti, în special cele mai umile, ai căror îndreptători trebuiau să fie. Este curios să constatăm ce slabă pavăză de apărare au opus si astăzi chiar, anumite cercuri intelectuale, atacurilor doctrinei comuniste. Trăind într-o lume de idei abstracte, pe care dacă le înlăntuiesti în forme diverse, te pot duce la concluzii diverse, dar egal de logice din punct de vedere al constructiei sistemului de gândire, aceasta lume intelectuală se depărtează de realitatea faptelor ce se perindă zilnic prin fata ei. Acestia pot admite punctul de vedere al problematicii marxiste cu aceiasi usurintă cu care admiteau si poate sustineau alte forme de găndire socio-politice diametral opuse, cu toate că marxismul a esuat pe toate planurile acolo unde a fost impus si nu se poate mentine decât prin teroare si prin chinuirea până la paroxism a maselor respective. Asta vrea să spună, că o intelectualitate cu adevărat sănătoasă si demnă de misiunea ei, nu se poate hrăni numai din speculatiile universului de idei, pe care neuronele creierului le poate înlăntui mai mult sau mai putin logic, ci ea intră în autenticitate, se aruncă pozitiv pe balanta creatiei, numai atunci când, aplecându-si privirea si energia spre bucata de pământ din care s-a ridicat si de care este legată indisolubil, întrebuintează tot talentul ei, tot cerul ideilor ei, pentru înnobilarea omului, pentru îmbunătătirea stării lui : materială, morală si spirituală. Căci ce însemnează o ideie, oricât de frumos ar fi zugrăvită ea, dacă omul plânge ? Ce înseamnă un sistem socio-politic născut, dacă vreti, chiar din capete extrem de luminate, dar în care omul este oprimat, este chinuit, înăbusit si debarcat din conditia sa de om “purtător de valori eterne” la acea de simplu figurin fără profil al unei societăti înghetate si fără fâlfâiri de aripi ?Căci omul este mai mult decât atât. El este un făuritor de destin, atât propriu, cât si colectiv.Este o valoare pozitivă, o vointă armonică ce intervine, retusează si orientează comunitatea sa natională. Si aceste două entităti, om si natie, sunt încadrate în alt circuit de existentă superior. Ei sunt pusi în slujba Creatorului lor, ne spune Corneliu Codreanu. Acesta este marele adevăr al omului pe care-l neagă si-l anihilează brutal comunismul. Ridicarea de la om, prin Natiune, la Dumnezeu. Depărtându-se de acest trinom existential, omul păseste în nevrednicie. Cade pradă tiranilor, este chinuit si disperat. Viata îsi pierde sensul pentru el si-i poartă pasii pe căi neîntelese si fără perspective, ca un etern Ivan Denisovici al gulag-urilor lui Soljenitsân. La fel ca si intelectualii, acelasi drum era urmat si de studentimea română. (Mai accentuat cea din Moldova, fiind mai în calea propagării veninului rusesc). Cu impetuozitatea lor tinerească, încadrati si îndrumati de elemente străine de aspiratiile si de găzduirea noastră, studentii se lasă atrasi ca de un puternic magnet de ideile marxiste. Sufletul lor generos, avânturile lor idealiste, sunt smulse din circuitul creator al neamului lor. Crezând în sloganele umanitare ce li se desfăsurau prin fata ochilor si crezând că vor putea făptui ceva imens de mare sub steagurile rosii, ei se depărtau fără să-si de-a seama de interesele propriei lor Natiuni si abandonau cauza pentru care luptaseră si muriseră părintii si străbunii lor pentru apărarea gliei si legii românesti. Nu întelegeau încă fortele ascunse ce frământau istoria contemporană si care porniseră deja la cucerirea lumii. Naivitatea lor era speculată de cei ce înghitiseră spatiul rusesc si ajutau inconstient la lărgirea lui în detrimentul propriului lor popor. Subversiunea pătrunsese adânc în masele muncitoresti. Ele nu erau, ce-i drept, prea numeroase pe vremea aceea, dar reprezentau un nucleu important pentru viitorul proletariat roman si o bază de agitatie pentru bolsevism.De aceea grija care i se dădea din partea agentilor bolsevici, a căror actiune era usurată de grava neatentie pe care societatea română si guvernantii ei o arătau fată de această clasă socială. Muncitorimea noastră iesise din războiul de întregire unde luptase vitejeste alături de toti ceilalti români, cu bucuria realizării visului secular românesc, dar si cu speranta în construirea unei societăti mai drepte, mai sincere, mai pătrunsă de idealurile crestine pe care le afisa pe toate căile si mai de acord cu interesele Neamului din care făcea parte. Când muncitorimii i s-a cerut aportul de sânge pentru înfăptuirea imperativelor nationale, ea a răspuns fără sovăire, cu elan si generozitate. Acuma, după ce războiul trecuse, îsi cereau drepturile într-o tară la temelia căreia puseseră umărul cu entuziasm. Dar curând îsi dă seama că sperantele i-au fost profanate. La împărtirea beneficiilor unei societati ce-si refăcea viata după marea încercare, ea nu este chemată. Este înghesuită la marginea frontierei nationale si nimeni nu o ia în seamă. Dreptele ei revendicări rămân fără ecou în urechile politicienilor nostri si nimeni nu-si dă osteneala sa-i lumineze orizonturile întunecate. Muncitorii se scufundă într-o grea mizerie materială si sunt cuprinsi de deznădejde. Astfel, este usor de înteles usurinta cu care pun stăpânire pe constiinta si pe sufletul acestor oameni necăjiti, ideile marxiste frumos îmbrăcate cu dreptăti sociale. Ura contra unei societăti nedrepte incepuse să clocotească. La ordinele Moscovei, muncitorimea româna ridică steagurile anarhiei. In strigate de “jos Regele…jos armata…,trăiască revolutia comunistă…trăiască Rusia Sovietică…” ne spune Căpitanul (P.L.,pag.17), grevele se tin lant, se atâtă la sfărâmarea masinilor si la distrugerea statului nostru national. Rezultatul era înfometarea si mai crudă, sărăcia si mai neagră a acestor bieti oameni ce nu-si dădeau seama că erau doar pioni fără valoare aruncati într-o lupta necinstită, o luptă purtată din umbră si întretinutp de interese strpine de nevoile noastre românesti. Printre agentii care atâtau cu înversunare focul distrugerii, sângele românesc era o raritate, căci în marea lor majoritate erau evrei, asezati pe pămăntul românesc si cinstiti cu omenia de care este capabil poporul nostru, sau rusi strecurati de peste Nistru. Numai în tărănime nu putuse pătrunde virusul bolsevic. Cu toate că era si ea slăbită de războiul ce ne trecuse pe deasupra, sărăcită si neluată în seamă decât atunci când i se solicita votul în cadrul democratiei noastre, bunul ei simt, legatura trainică si tainică cu pământul românesc si traditia sănătoasa din care se inspira, împiedica ideilor comuniste drumul spre sufletul tărănimii. Ca totdeauna de-a lungul secolilor, această tărănime curată va fi stăvilarul fiintei românesti si depozitarul valorilor noastre spirituale. Geniul poporului nostru cu sclipirea si proiectarea lui în lume, a fost opera născută, dezvoltată si apărată de pătura tărănească a tării. Prin ea a trăit poporul nostru si prin ea s-au adus la îndeplinire toate postulatele nationale. Din primul moment va simti chemarea lui Corneliu Codreanu si se va alinia cu entuziasm în frontul lui de luptă. Distrugând tărănimea sub motivul unui stiintifism în organizarea productiei agricole, comunistii si anexele lor, la noi si pretutindeni, urmăresc în realitate eliminarea unui mediu sănătos, impermeabil ideilor marxiste si oricând capabil de a porni o reactiune natională. Ei sunt dusmanii potentiali ai comunismului, de aceea răsfirarea lor si transformarea în proletari urbani este este urmărită de acestia cu multă energie si nu de putine ori cu o cruzime nemaipomenită. Burghezimea noastră era împărtită. O parte se ocupa numai de bunăstarea ei materială. Alta, mai numeroasă încă, rămăsese sănătoasă. Intuia primejdia ce-i ameninta tara si suferea în fata perspectivelor nelinistitoare ale viitorului, dar nu reactiona. Era dezorientată, dezorganizată si lipsită de curaj. Alerga pe la usile partidelor politice si-si licita interesele ei si-ale poporului din care făcea parte, în barăcile sărăcăcioase ale acestora, mizând jos si fără perspectivă de câstig. Pe politiceni trebuie sa-i considerăm aparte, ca o pătură socială detasată de celelalte, cu o particularitate proprie si lipsită de contacte sentimentale cu masele românesti. Dispăruseră, prin lege firească biologică, marile figuri ce initiaseră politica modernă a tării noastre si care ne dăduseră atâtea rezultate strălucite : Unirea Principatelor, Independentă ,Regat, Intregirea Neamului si acea politică cuminte de modernizare a tării si de progres social desfăsurată înainte de primul război mondial. Urmasii lor nu au fost înzestrati cu aceleasi frumoase însusiri. Talia lor este de pitici si trecerea prin politica contemporană a tării constituie un adevărat dezastru national. Au existat, ce-i drept, si exceptii. Dar intentiile sănătoase ale acestora, lupta lor pentru activarea unei cinstite si autentice politici românesti, au fost neutralizate si anulate de o masă amorfă de indivizi, ajunsi la cârma statului prin jocuri de interese nesănătoase si sustinuti de forte oculte cu interese antagonice celor ale poporului român. Acesti politiceni se preocupau mai mult să placă unei anumite străinătăti decât să-si plece urechile la necesitătile poporului pe care-l guvernau si să-i îndeplinească vointa. Miscati ca niste păpusi fără viată proprie, de organizatii si de interese de grupuri extra-nationale, această pătură politicianistă va fi marea plagă si marea tragedie a Neamului românesc, între cele două războaie. Datorită ei si lipsei ei de prevedere si întelegere a evenimentelor politice internationale în care eram si noi scufundati, poporul român si-a pierdut independenta si orice optiune la o viată liberă. Asa se prezenta societatea românească în care sobolii conspiratiei bolsevice începuseră să deschidă caverne imediat după război, când intră pe scena politică a tării Corneliu Zelea Codreanu. Cu simturile treze, cu mintea sa clară si cu o imensă dragoste pentru poporul său, Căpitanul intuieste primejdia ce ne amenintă. “Aveam constiinta clară, că în acele ceasuri se juca balanta vietii si a mortii poporului român”(P.L.,pag.18).E un moment decisiv în istoria noastră. Fără sovăire, se aruncă în lupta de îndiguire a primejdiei.Mama Căpitanului E singur încă, dar nu are timp să mai astepte. Credinta în Dumnezeu si dragostea pentru neamul românesc îi dau puteri uriase, după cum el singur ne destăinuieste :”…că cel ce luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu si Neamul său, nu va fi învins niciodată”(P.L.,pag.43). Organizatia politică, trezirea constiintei nationale, educarea maselor românesti, vor veni mai târziu. Acuma –să nu uităm că suntem imediat după război- trebuia oprit cu orice pret, puhoiul. Apele repezi si învolburate ale bolsevismului se revărsau neîndiguite peste tară. Peste granită la vest, în Ungaria, se proclamase deja prima republică comunista din Europa Centrală. In Polonia, la nord, armatele rosii înaintau. Primejdiile ne încolteau din toate părtile, iar din sferele oficiale ale statului si ale păturii politicianiste ce ne conducea nu se observa nici o reactie, nu se lua nici o măsură de apărare. Este ceasul Căpitanului.Unul din cele mai importante din toată viata sa de luptă. Când istoria noastră va căpăta suficientă perspectivă si va putea judeca nepărtinitor, va clasifica lupta anticomunistă a lui Corneliu Codreanu din perioada 1919-1922, printre faptele decisive ale istoriei noastre contemporane. Căci aici, în acest scurt interval de timp, i se schimbă cursul pentru 25 de ani. Si nu stim încă dacă nu se schimba întreg cursul istoriei noastre căreia-i schitează perspective noi, îi insuflă avânturi noi si-i deschide poarta unui viitor măret. Lupta tânărului Codreanu începută atunci, se încadrează pe aceeasi linie de apărare natională pe care a urmat-o în permanentă, în tot lungul istoriei sale, poporul românesc si pe care o continuă si astăzi cu înversunare toată tara subjugată. Neputinta îngenunchierii poporului nostru, cu toate că a fost umilit, batjocorit si chinuit ca un Hristos, îsi are poate cauza în lupta Căpitanului, începută în această primă fază a vietii lui si continuată apoi cu străsnicie până ce va fi răpus miseleste. Curând ,bandele bolsevice strecurate peste Nistru sunt învinse, agentii Moscovei descoperiti si este stăvilită subversiunea ce pusese stăpânire pe provinciile noastre orientale. Regia, Atelierele Nicolina, unde agentii Moscovei atâtaseră muncitorimea românească la rebeliune în contra propriei ei tări, lupta de la Universitatea din Iasi pentru deschiderea cursurilor cu serviciul religios traditional pe care voiau sa-l suprime agentii moscoviti înfiltrati printre studenti si profesori si închiderea cantinelor studentesti din Iasi, determinată de Codreanu, pentru a sparge greva studentilor de stânga, care protestau astfel contra arestării teroristilor comunisti care făcuseră un atentat la senat, sunt primele bătălii si primele victorii anticomuniste ale Căpitanului. O nouă briză de sperantă începe să adie peste tară. Se trezesc la viata activă constiinte letargice si se încing noi avânturi generoase. Codreanu, muncitorul Constantin Pancu (seful organizatiei muncitoresti “Garda Constiintei Nationale”), si o mână de tineri curajosi si sfidători ai pericolelor, ce se strâng în jurul lor, înving subversiunea bolsevică. Comunismul este stavilit si apoi eliminat definitiv din România. El nu va mai avea atractie pentru masele noastre muncitoresti si nu mai reprezintă absolut nimic în istoria politică a tării noastre până ce pumnul brutal al lui Vâsinski trântit pe masa regală în 1945, în plină ocupatie rusească, îi va da un certificat de existentă, nelegalizat însă de vointa natională si străin de adeziunea sufletească a neamului românesc.. Timpul scurt în care s-a realizat această rupere de fronturi, cu toată diferenta de forte dintre cele două tabere, dovedesc : -dreptatea cauzei apărată de mica grupă natională ce-si împrospăta fortele pe planurile superioare ale istoriei noastre ; -curajul si vitejia acestei mâini de oameni decisi să înfrunte orice primejdie si să se opună oricărui obstacol pentru salvarea poporului lor ; -convingerile marxiste ale maselor de studenti si muncitori erau slabe si fără rezonante profunde în sufletul neamului nostru. La această victorie anticomunistă se mai adaugă încă una, extrem de importantă pentru neamul românesc. Pe plan extern si în ciuda tuturor împotrivirilor occidentale ce nu-si dădeau seama de realitatea pericolului bolsevic, armata română alungă bandele lui Bela Kuhn din Ungaria, eliberând această tară si stăvilind înaintarea comunistă spre centrul Europei. Prima fază a luptei antimarxiste a lui Codreanu se încheie astfel, cu o frumoasă victorie.

* * *

Dar lupta nu se termină aici. Asaltul tării noastre si al întregii lumi este amânat numai, pentru o dată mai târzie, când circumstantele istorice provocate de lipsa de viziune a oamenilor politici vor crea conditii mai favorabile înaintării comunismului. Deaceea se impunea, si fără răgaz, organizarea definitivă a apărării nationale. Căpitanul începe a doua fază a luptei sale : -demascarea agentilor comunisti si a tuturor acelora ce promovau cauza bolsevică la noi în tară ; -înjghebarea unui front de luptă care să cuprindă fără exceptie toată suflarea românească. In lupta de demascare a agentilor si a celor pusi în slujba marxismului la noi în tară, Corneliu Zelea Codreanu semnalează în primul rând pe evrei. S-a consumat multă cerneală de-a lungul istoriei contemporane românesti, pentru a se încerca demonstrarea unui inventat rasism care ar fi stat la baza “antisemitismului” legionar. Nimic mai depărtat de adevăr decât aceste false si tendentioase acuzatii. Poporul român din mijlocul căruia răsărise si Miscarea Legionară a lui Codreanu, ca un specific al lui, este un popor blajin, omenos, întelegător al durerilor altora si care de-a lungul agitatei sale istorii nu a asuprit niciodată pe nimeni. El nu s-a uitat niciodată la culoarea sângelui si în mijlocul lui si-au găsit totdeauna culcus si ajutor, toate nemurile ce, fugind de persecutii, se strecurau pe la noi. Istoria noastră este plină de exemple si nu este cazul să le mai enumerăm aici. Codreanu însusi ne mărturiseste în diferite rânduri gândurile ce le nutrea fată de probleme minoritare : “Să nu vadă nimeni în noi niste asupritori ai altor neamuri sau niste mâncători de jidani din ură religioasă”. Principiul călăuzitor (în tratarea minoritătilor) trebuie să fie : pericolul pe care o minoritate îl poate prezenta pentru viata si libera dezvoltare a natiunii dominante”. Minoritătile conlocuitoare urmează să se bucure de toate drepturile în măsura loialitătii de care vor da dovadă fată de Statul Român”. Asadar nici urmă de sovinism nationalist, ci o grijă legitimă pentru interesele si securitatea populatiei băstinase în fata eventualelor activitati antinationale ce le-ar putea desfăsura minoritătile conlocuitoare. “Antisemitismul”, pentru a-l numi asa, al lui Corneliu Zelea Codreanu si al întregii generatii pe care el a condus-o, a fost determinat numai de necesitatile luptei sale antimarxiste. Căci intrând în lupta cu comunismul la noi si studiindu-i problema Căpitanul o găseste strâns legată de problema evreiască. Această masă de oameni intrată de curând pe teritoriul nostru în urma unor tratate ce ne-au fost impuse de Marile Puteri, fără atasamente sentimentale si chiar cu interese economice si politice diferite de comunitatea umană în mijlocul căreia trăia acum, era factorul cel mai activ al pătrunderii bolsevismului în România. Aceasta nu este o noutate, căci acelasi fenomen s-a petrecut în toate ariile de pătrundere ale ideilor marxiste, care au fost ajutate si catapultate de elementele evreiesti aflătoare în aceste arii. Marxismul însusi este un produs al intelectului evreiesc. Ajutorul evreiesc la pătrunderea marxismului la noi în tară se canaliza pe mai multe directii : -Economic. Acaparând pe îndelete, fiind detinători de fonduri internationale, sfere importante din economia tării, pe care apoi le exploatau nu în directia promovării unei economii sănătoase, cu participarea maselor românesti la beneficiile ei, ci în directia pur egoistă, îmbogatindu-se din ce în ce mai mult elementele evreiesti în detrimentul românului. Ba mai mult chiar, cantităti importante din această bogătie a Statului erau deturnate si expatriate pentru ajutarea cauzei evreiesti în lume. Nedreptătile sociale provocate astfel dădeau nastere la nemultumiri legitime în clasele nevoiase românesti, care văzându-se neajutorate si neapărate în fata acestor abuzuri exploatatoare, cădeau pradă demagogiei marxiste. -Politic. Detinători ai bogătiilor tării, puteau foarte usor să influenteze în toate domeniile de afirmare românească, în sensul vederilor si intereselor lor. Prin coruptii si cumpărări de constiinte în aria politicianistă română, evreii pun mâna, practic, pe conducerea politică a tării noastre pe care o dirijează prin acolitii lor. Procesul se maturizează cu introducerea în patul regelui tării a nefastei Elena Lupescu, evreica si ea, prin care evreii pun stăpânire pe vointa regelui Carol II. Numai asa se poate explica atât politica internă a tării, crudă si dement represivă fată de fortele cele mai reprezentative ale neamului românesc, cât si cea externă ce nu urmarea altceva decât izolarea si indiguirea Germaniei, în eventualitatea unei pătrunderi sovietice în Europa. -Culturală. Evreii promovau si sustineau în România printr-o bogată retea de ziare si reviste create de ei, ideile cele mai periculoase, atât din punct de vedere national cât si crestin si moral. Ei urmăreau destrămarea morală a societătii noastre si ruperea de traditiile sale sănătoase, pentru a usura cât mai mult pătrunderea marxismului la noi. -Prin activitate directă. Marea majoritate a agitatorilor si a propagandistilor comunisti, atât între studenti cât si între muncitori, erau evrei. Acestia se strecuraseră din Rusia , găsind adăpost si ajutor în populatia evreiască foarte numeroasă în provinciile răsăritene românesti, sau erau recrutati direct din această populatie aflătoare pe pământul nostru. Aici se găseste motivul exclusiv al “antisemitismului” lui Corneliu Zelea Codreanu : el s-a izbit de evrei când a început lupta anticomunistă, constatând asadar , că acestia formau în mijlocul comunitătii românesti un grup compact, neasimilabil, cu interese economice si politice diferite de ale noastre si cu simpatii si militantă probolsevice. Pentru înjghebarea unui front de luptă care să se opună subversiunii marxiste, Corneliu Codreanu îsi dă seama că trebuie începută educatia poporului în acest sens, trebuie creat un organ politic, trebuie organizată tara, trebuie stimulate impulsurile creatoare ale geniului românesc, trebuie înfrătite păturile sociale si sterse nedreptătile dintre ele. “Nu-i deajuns să învingem comunismul. Trebuie să si luptăm pentru dreptatea muncitorilor” spune Codreanu în cartea sa. Cu spirit organizator si metodic el păseste la prima fază a programului său : educatia în scoala legionară. “Din această scoală legionară va trebui să iasă un om nou, un om cu calităti de erou” (P.L.,pag.307).”Un om în care să fie dezvoltate până la maximum toate posibilitătile de mărire omenească ce se află sădite de Dumnezeu în sângele neamului nostru”(P.L.,pag,307) Prin conceptia ce-i stă la bază ea atinge înăltimi sublime. Educatia pe care vrea să o facă Corneliu Codreanu legionarilor este completă si armonioasă. Ea îmbrătisează făptura omenească cu cele trei dimensiuni ale ei : fizică, morală ,spirituală. Din punct de vedere fizic, el îndeamnă lumea la o viată sănătoasă, o viată de miscare în mijlocul naturii, de muncă continuă, de alimentare sănătoasă si sobră. Educatie fizică, marsuri, instructie si muncă în tabere, în bătaia vântului si sub razele binefăcătoare ale soarelui, sunt elementele de sustinere ale unui fizic sănătos. Din punct de vedere moral, educatia legionară potentializează toate calitătile pozitive ale omului : cinste, omenie, hărnicie, vitejie, onoare,spirit de sacrificiu, dragoste.Si mai ales dragoste. Acest izvor de inspiratie al tuturor celorlalte virtuti umane este considerat de Căpitan motorul cel mai puternic al oricărei activităti. Fără ea, fără scufundarea individului în apa vie a dragostei dezinteresate, nimic trainic nu se poate face. Toata carapacea egoismului omenesc, toate tendintele individualiste ce au pus stăpânire pe sufletul omului modern, se topesc la flacăra educatiei legionare. Omul nou pe care Corneliu Codreanu vrea să-l pună pe orbita românească este omul drumurilor drepte si luminoase, omul actiunilor eroice si al jertfei continue si neprecupetite pentru poporul său, omul pasiunii creatoare purificat si înăltat într-o sublimă aventură a dragostei. Corneliu Codreanu enuntă o serie de legi, “Legile Legionare”, care sunt puncte de reper pe care trebuie să se sprijine omul legionar în lupta sa interioară de devenire. Un om cu astfel de calităti va fi un stăvilar de neînvins al neamului său, pe care puhoaiele marxiste nu-l vor putea clinti. Dar Căpitanul nu uită nici dimensiunea spirituală a omului, care capătă o însemnătate primordială în conceptia lui. Lupta care se apropie nu va fi numai o înclestare dintre două sisteme politice, unul bun si altul rău. Va fi mai mult decât atâta. Va fi o luptă între două conceptii de viată, între două spiritualităti antagonice. De o parte lumea noastră crestină, aruncată în Istorie de Nasterea, Răstignirea si Invierea Mântuitorului, de cealaltă parte, lumea descrestinată în lupanarele ateismului si aruncată în luptă de fortele oculte ce s-au opus întotdeauna îndumnezeirii omului. De aceea prima conditie ce o pune Căpitanul pentru a lupta alături de el contra fortelor întunericului, este credinta. Să fii credincios. Să poti cutreiera împreună cu el cărările metafizice ale vietii. Crestinismul lui Corneliu Codreanu este integral si fără paleative. In lupta poporului nostru si a lumii noastre, spunea el, numai o credintă profundă, fără sovăiri si agresivă, ne poate ajuta. Pentru a ne fortifica credinta, drumul cel mai sigur este postul si rugăciunea, adică o asceză activă, pe care Corneliu Zelea Codreanu a practicat-o cu rigurozitate toată viata lui. Scoala formativă a Căpitanului este o simbioză perfectă între forta si dârzenia luptătorului, măretia eroismului si perfectiunea sfinteniei. Eroism constant, de durată si credintă profundă în Dumnezeu, iată coordonatele educatiei legionare. Ancorarea fortelor individului pe aceste dimensiuni va oferi lumii crestine forta necesară pentru a stârpi puterile răului încarnate în comunism. Cu acest om modelat în scoala sa, porneste Corneliu Codreanu la a doua fază a programului său : organizarea maselor românesti. Activitatea lui în această fază este uriasă. El îmbrătisează tot asezământul românesc, cu toate aspectele si cu toate realitătile lui. Nici un sector nu este dat uitării. Totul este important pentru Căpitan. Ca un artist genial, mistic si pasionat, el îsi plimbă mâinile înfrigurate si înamorate peste toate unghiurile operei sale, modelând si dând contururi unui măret viitor românesc. Cuiburile [unitatea de bază a organizatiei legionare], taberele de muncă [unde se învată tineretul să muncească pentru binele obstesc], organizatiile politice de la sate si orase, Corpurile legionare [Fratii de Cruce, Studenti, Muncitori, Răzleti], scolile de educare pentru tineret, asociatiile culturale, unitătile comerciale legionare,[pentru a smulge comertul tării din mâini străine], se înmultesc cu repeziciune peste toată geografia tării. Se crează partidul “Totul Pentru Tară” si se pătrunde în Parlamentul tării unde deputatii legionari cer dreptate pentru păturile românesti umile, demască neregulile în mânuirea banilor publici a unor demnitari si cer lumină în trasarea politicii externe românesti. Tara întreagă tresaltă, simte chemarea omului destinului ei si se îngrămădeste în jurul său. Curentul legionar creste urias. Printre cei care-i ascultă chemarea si-l urmează din primul moment îl găsim, alături de tărani, pe tineretul român. Sfâsiind paravanul mincinos al marxismului si dezvăluind adevărata lui fată, tineretul tării îi întoarce spatele definitiv si cu o uimitoare unanimitate se încadrează luptei lui Codreanu si a poporului lor. Pentru aceasta adeziune vor avea de suferit persecutii, închisori si chiar moartea în România regelui Carol II, dar nu se vor clinti de pe pozitiile anticomuniste pe care i-a asezat Căpitanul lor. Se naste astfel în România, între cele două războaie, la căldura idealurilor legionare, o intelectualitate fecundă, natională si profund crestină. Marea victorie a lui Corneliu Zelea Codreanu este însă adeziunea maselor muncitoresti române, la postulatele legionare. El apelează numai la constiinta natională a acestor oameni. Le promite dreptate, însă numai “în cadrul dreptătii neamului” si nu în afara lui sau contra intereselor colectivitătii românesti. Drepturile muncitorului român nu pot fi mânuite de forte externe natiei lui, căci acestea nu sunt preocupate de soarta lui, ci urmăresc finalităti străine de interesele Natiunii noastre. Toate revizuirile si îmbunătătirile trebuie cerute si realizate numai pe linia si în cadrul neamului românesc din care muncitorii fac parte cu drepturi egale ca ale celorlalti. “Miscarea Legionară va da muncitorului mai mult decât un program, mai mult decât o pâine mai albă, mai mult decât un pat mai bun. Ea va da muncitorimii dreptul de a se simti stăpână pe tară, deopotrivă cu toti ceilalti români [Circulări si Manifeste,pag.185]. In număr masiv, muncitorimea tării îngroase entuziasmată rândurile Miscării Legionare, unde vine obosită si dezamăgita de sloganele înveninate ale comunismului care-o atâtă la distrugerea unei societăti, pentru a cădea în alta si mai tiranică si mai exploatatoare a fiintei umane. “Comunismul lucrează din ură contra celor ce au, noi [legionarii] din dragoste pentru cei ce n-au”…,le spune Corneliu Codreanu [Circulări si Manifeste, pag.62], atrăgând muncitorimea pe drumul national. Ei formează în Legiune puternicul Corp Muncitoresc Legionar ce va fi activ la toate actiunile si la toate bătăliile Căpitanului. Marxismul este ucis definitiv în sufletul muncitorului român ce se avântă cu entuziasm si încredere în revolutia natională pe care i-o ofera Codreanu. Infătisarea tării se schimbă încet, încet. Efectivele Miscării Legionare cresc cu repeziciune în ciuda tuturor greutătilor, a nedreptătilor si abuzurilor ce se comit fată de ea si a numeroaselor represiuni sângeroase, la care este supusă. Adeziunea maselor românesti de toate categoriile este masivă si entuziastă. Ura marxistă contra societătii este stăvilită si înlocuită cu dragostea si înfrătirea tuturor păturilor sociale, chemate, în plan de egalitate, la făurirea aceluiasi nou orizont românesc. De la lupta de clasă sub steaguri si interese străine se trece la munca ordonată, cu împărtirea justă a beneficiilor, în cadrul legilor nationale si a posibilitătilor economiei noastre. “Internationala” fără patrie si Dumnezeu este înlocuită cu imnurile si marsurile legionare ce umplu văzduhul românesc ca niste clopote ce bat a sărbătoare. De la frica si deznădejdea ce cuprinsese fiinta tării, numai câtiva ani mai înainte, se trece la hotărârea dârza de a rezista si de a supravietui primejdiei răsăritene. De la obrăzniciile si nerusinările cetelor de agenti si trepădusi ai Moscovei, se trece la sfânta determinare românească de a-si apăra drepturile pe aceste pământuri mostenite de la străbuni si udate cu sângele lor. Tara românească se îmbracă în haine de sărbătoare si se avânta cu încredere pe făgasurile istorice pe care i le deschide Corneliu Zelea Codreanu. Soarele sperantei străluceste vesel pe cerul românesc. Numai politicianismul rămâne străin de această tresărire a natiei sale. In mijlocul acestei jungle nu au putut răzbi ideile si generozitatea Căpitanului. Atăt atasamentele sale internationale, căt si jocul de interese personale din care-si făcuseră o religie, îi îndepărtează de pulsul poporului lor, îi împiedică să vadă primejdia rusească sub adevărata ei dimensiune si nu pot întelege toată frământarea lui Corneliu Codreanu si a întregii lui generatii pentru a o indigui. Detesati de antenele neamului lor, acesti oameni rătăcesc stupid pe sălile organizatiilor internationale ale epocii, luând contacte, încheind pacte ce nu vor functiona niciodată, si vor imprima, când va veni momentul, amprenta murdară a trădării pe fată a propriului lor popor. Pentru acestia nu are Corneliu Codreanu decât cuvinte de dispret. “Aceste două categorii [scrie el undeva referindu-se la evrei si la politicieni], vor constitui într-un asemenea ceas rusinea morală a neamului”.[Este vorba de ceasul în care natia româna va trebui să-si apere “cu tunul si sângele ei”, dreptul la o viată liberă.] In fata manevrelor acestui politicianism ce conducea politica externă a tării noastre pe o pantă favorabilă Rusiei Sovietice, cu primejdii colosale pentru noi, Corneliu Zelea Codreanu ia o pozitie radicală. Intr-un Memoriu adresat regelui tării, avertizează : “Dacă noi, tineretul, vom fi pusi in situatia tragică de a intra într-un război alături de puterile bolsevice…, declarăm pe fată că vom trage toti cu revolverele în cei ce ne-au condus acolo si pentru că nu putem dezerta, spre a nu face un act de dezonoare, ne vom sinucide. Niciodată tineretul neamului românesc nu va lupta sub cerul Satanei împotriva lui Dumnezeu” [Circulări si Manifeste,pag.88/51]. Si tot acolo cere responsabilităti tuturor celor ce ne conduceau spre dezastru ; “Cerem ca Majestatea Voastră să pretindă tuturor celor ce ne conduc sau manifestă păreri privitoare la politica externă a României că raspund cu capul pentru directivele pe care si le însusesc.” “Asteptăm deasemenea acelasi gest de mare curaj si de mare cavalerism si din partea Majestătii Voastre, în ceea ce priveste linia regală de politică externă a României”[idem]. In fata acestei luări de pozitie nu a răspuns nimeni si cu atât mai putin regele tării, adevăratul promotor si întretinător al acestei politici. Se produce astfel o prăpastie din ce în ce mai profundă între politica oficială a tării, pro-aliată [si deci pro-bolsevică] si anti-germană, si instinctul maselor românesti câstigate de cauza natională, care vedeau în răsărit adevărata si uriasa primejdie pentru existenta poporului nostru, cum s-a adeverit din nefericire. Această pozitie ferm anticomunistă si militantă, tocmai în preziua aprinderii războiului de dominare a lumii, grăbesc asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu. Uneltirile si primejdiile împăienjenesc din ce în ce mai mult viata lui, ca preludiu al macabrului deznodământ. Evreimea si conspiratia bolsevică, cu concursul uneltelor lor din tară, între care si demnitari destul de înalti, dau sentinta de moarte. Data asasinării lui va fi determinată de ultimele alegeri libere ce au avut loc în România la sfârsitul anului 1937. Sistemul de alarmă a functionat. Miscarea lui Corneliu Codreanu a obtinut o frumoasă victorie electorală, ceea ce indica tendintele politice ale tării si adeziunea majoritară a poporului românesc la tezele legionare. Devenise un om prea periculos, ce descifrase si deci putea strica jocul tenebros ce conducea la dezmembrarea tării si a întregii Europe. Simtind aproape duhoarea trădarii, Corneliu Zelea Codreanu face un ultim avertisment contemporanilor săi :”De vor intra trupele rusesti pe la noi si vor iesi învingatoare, în numele diavolului, cine poate să creadă, unde este mintea care să sustină că ele vor pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adică bolseviza ?”. In zadar însă. Auzul politicienilor români era sclerozat. Strigătul lui disperat rămâne un strigăt în desert. Viata lui Corneliu Zelea Codreanu, vajnicul luptător anticomunist si trezitor al constiintei nationale românesti, a ajuns la sfârsitul traiectului ei. Este condamnat întai la 10 ani închisoare într-un odios proces lipsit de orice bază juridică, asa cum s-a demonstrat chiar în cursul lui si ucis miseleste apoi, prin strangulare, în pădurea Tâncăbesti, în timp ce era transportat la inchisoarea Jilava, în noaptea de 29-30. Tâncăbesti, noiembrie 1938. O noapte sinistră. Un blestem înfricosător aruncat peste istoria tării noastre. Toată suflarea românească rămâne consternată si îngrozită. Complotistii închină cupe de sampanie. Românul scrâsneste din dinti, strânge pumnii si asteapta ziua răfuielelor. In Tâncăbesti nu se frânge numai viata unui om, se frâng însăsi aripile neamului românesc. După disparitia fizică a Căpitanului evenimentele s-au precipitat asa după cum le prevăzuse el. Ni se răpesc Basarabia si Bucovina, ni se ciopârtesc toate frontierele tării cu imense suferinte si umiliri pentru poporul nostru. Se năruiesc “ca un castel de cărti”, exact asa cum prevăzuse el, toate tratatele pe care se sprijinea politica noastră externă. Tot sistemul de aliante “firesti” pe care se sprijinea apărarea noastră se dovedesc inutile si de-a dreptul nefiresti. Exact asa cum prevazuse omul din pădurea Dobrina. România rămâne singură în fata destinului ei. In 1941 –după alungarea lui Carol II din tară, responsabil direct al dezastrului- România ia parte activă la războiul de dezrobire, alături de acele puteri ce reprezentau atunci singura fortă de apărare a Europei în contra puhoiului bolsevic. Ca orice stat mic, România nu a dorit războiul. Dar când destinul a împins primejdia unei crude robiri peste spatiul de viată al poporului nostru, toată suflarea românească, ca în vremea trecutelor invazii barbare, îl acceptă cu seninătate si-l va purta cu bărbătie. Toată tara –aceasta este realitatea si nu aceea ce încearca să o dea comunistii, că românii nu ar fi luptat cu entuziasm si vitejie contra Rusiei Sovietice- ocupa transeele deschise în timpul truditei sale vieti, de Corneliu Zelea Codreanu. Transeele anticomuniste. Războiul este crâncen. Este o înclestare apocaliptică ce depăseste planurile istoriei. Rezultatul lui este cunoscut. Orbirea Occidentului crestin, minat si corupt timp îndelungat de dusmanii civilizatiei noastre, înclină balanta victoriei spre Rusia Sovietică. Jumătate din Europa, între care si tara noastră, intră în Noaptea Patimilor. Un urias si crud “gulag” acoperă o jumătate din falnica civilizatie a Europei.

* * *

Au trecut 40 de ani de la sfâsietoarea crimă din pădurea Tâncăbesti. Viziunea politică a Căpitanului este însă de o uimitoare actualitate. Proiectia ei la scara lumii este evidentă si tragică. Figura lui scapă timpului si se confundă cu aspiratiile unei lumi cuprinsă de frigurile groazei, ce-si vede orizonturile vietii amenintate, ce-si simte patrimoniul spiritual hărtuit din toate părtile. Subversiunea este totală, frontul moral prăbusit si nu mai există nici o pavăză în fata infiltratiilor dusmane. Greselile enorme si orbirea politica a occidentalilor ajunge la scadentă. Ucenicii de vrăjitor ce s-au jucat cu destinele omenirii acum 35 de ani, au dispărut fizic, dar au lăsat lumii o mostenire dezastruoasă. Astăzi, peste tot, marxismul rânjeste cinic, apropiata victorie. Ca în 1919, lumea întreagă are nevoie de un nou spirit al Dobrinei. Nu mai există altă alternativă. S-au încercat toate componentele, toate legăturile si tratativele posibile cu dusmanul si drumurile s-au închis. Lumea este înghesuită din ce în ce mai mult în acest ghetou al libertătii occidentale, atacat cu înversunare din toate părtile : din exterior si din interior. Pentru supravietuirea ei nu-i mai rămâne decât drumul eroismului, adică a ceea ce numim noi spiritul Dobrinei, preconizat acuma 60 de ani într-o pădure moldovenească. Figura lui Corneliu Zelea Codreanu, Căpitanul Românilor, se desprinde din orizontul românesc si se proiectează pe firmamentul lumii ca un mare vizionar al frământatelor noastre vremuri.

Nicolae Rosca

S'au tipărit din această brosură 6oo de exemplare, astăzi 30 Noiembrie 1978, în Atelierele Masiega, S.A.Calle E. Jardiel Poncela, n.4 Madrid-16.

A C A S Ã