CÃRTI LEGIONARE
Virgil Maxim în trei ipostaze diferite: la vârsta depunerii jurãmântului de frate de cruce, înainte de arestare si dupã 22 de ani de temnitã...